The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, October 29, 1911, Page 30, Image 30

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T1IK OREGON SUNDAY JOUKNAL. rORTLAND. SUNDAY UOKNJNQ. OCTOBER. 19, Ull
RKAL ESTATE DIRECTORY
. tmt laws 444 , ,
4 .., Sa .
t 4j 4aTaMW--
H .
.tVw
14 4k-
aa
.!
. A J. j
4 .-a 4 4
- 4ms 4 J-""
4a
hail
4 a 4 4 4
- . taa- Vv -a4 a. m
i a .. M bm
JJJ t . ... .
'
Cil 1IIWIMI J JrAM,TI
Ci a ti it it :-;
I I AfW C.i. i,t,
'ak.ai . i' 1
t-
4 III)
t. . lift i: a. .
WAUacrio4
kUia Mil IU
a- lA.alaA
' I till tvaa.A..
- a .A 4
t - tt ( mm e4 i4
"". i. bbikklt ri.a-a i4i ,a
n i..iiit ill W IIU
rAraa AtrvaaatB
Ill CkataW " aia,ek-ll i L.e al I' 4 4ai el-
IW aa f'a. Tt a r4 ef TiaAa l4
l-h-friVi. '" ; j c a. M lu.'t"rii'i '.4 aV
. ii if .'?---- I 4-. U V "-.JU
k4 ! 'it - . I
tX't r. W11h tMMi.lirRll Ha
la l tik Wala l
! a4
WlTtiCiOU A. JIB CXV.XM
TWlTl'lltUI aa4 cral
rirara. )1rwU r al r.
fahla i-rlca tsa latwt III. '
4sa:l till
C."iilLOnJtTr. aalf ti &XAm.
fiwal an4 al f!tlu'a
rlal'r. 'ai! la roatwclloa,
lef. lJ.t-ll tltl
iif l-Tk I aai calalf . Mm
ral!tf aa iriaur: aif '
O f liltaa. Ua tiaii Mala 11 1
kltW, tebbia aa4 atrtll. 11
lib ac Hal 1141. .
L &lsrtl ciMni.r. all alfcia b o.W
fumiiura rair, urii'4 t
aitt rlniia (II lilt Mala Till
rHi-K.vf i:k Wf ik. ar cfcifaf.
Iwt I iJlllf l ! K Iia
A. "fTCili'ihY. coaifarlor, bul)'l'. "1-
klra all M IH '1lf K lll
aa4 rillka. mi'""
alaM avM..!
M I. KLIhK
r.ifl:r Iria4 It l II rMl al
- aM.iaJ I l A Mil
i W -irf H r 0 I '
aal affWa ia a Mala I ll
rtAo rvvui
41
IMmovrn ritr ti
O f. V Wan
A Lat, at
a4 ix-..iw. t. i a.
kit
jrnf Ttuut
HEW TtUJAT
a I awl I M i i, ll I i a- a a. am
smmm e m i inn tm
it, atu'i
Wati Tm It a
lti? Ta
il a'a
I JUm a( ia
a.
II
taik.
44
ta atM, wtf at4
t M miai itaHl a-
Mia44 I I i4 tIalMJo
ll k t (, t.iai
a4 la i a aaMf 4iM(
erra tuiwrA. in b.
Ii H till 4 'waa ttrtl
4 I. K
H
tlM
jV. IVaVit'K UJ7
mJ "HAa
J 9 Aaf aifc 4 ata
5rf A AaAf aa
ta U l-l
a h t ak!i
M4I atvf
Mia Mil 1)1 A a4
t-AMC. K. a A
U-llIaT
I
Ilk ti i aiAa al II l
ana nit
am r t..a.
4laiiaMi
Aaa4a4
fwala aa4
a lliia aiaaA a-a-i !4
l J iklrfti la If 111 ai
U . a tiaaaa'l at4
Mk I a k4 a.a a a Iiaa
v "a. b . nrt'rAMi1 iiaa
UMIIM aaat
Mala tli A 4M4.
1 aja
'ia
rv i a.
A
411. ;
All.
. a a
14 aal
lUtUtUUK UrK.aa3l
ritCM JA-tJM.: aiaaa laataa :
I. a fa aira ! 14 Mala Itl
fUTUt WOIII
WIM-AUITTTIt tnalta W
I kailnj a4 f tiMg M
Vfa4 til 4114
mi a nit
rLOMBtaO ABO BlSATlJfU
n.l'MHtNU Mn
Ua 144 lata
llaf at
tv a f.
BAJiCXS
rnor. wal wiujoyi avhooi. ia-
ona He; A.ll aip or thr
taf: fnaraala In flfal laaann r moiiar
Vrun4)4; arr mmln afiarfion an4
rm Blaa danrmc laufhl (Talchlr
JliV U'aah al. Mfm w. Iark and
IMh 'a rofa MalU HIT.
iTTTT Ti SaT KU reM.ma IT?! fanry
ataga an4 aoclal danrln lauchl dllr.
walla and I wo alrp (tiaranla In four
taaaona; claaa and aoclal dara Monday
ranlng. o t4 bat. Waahltifton
and (ark alA
lilMiLI.KH aclw fToaal Ik lo.
rlaaaaa Wad.. rrt. rantnra; Inalrue
lion lallr: alcanl rnom 1IIU Morrlaon
LiANfJNtJ avary avanlnir. ,
and Oak; bl
hall ?th
fa fraa.
Nar Oracoa
muala and
oiTBcnta ararjT
fAHnC Btalaa Bar rat f arrlra Aganry,
III-III Board of Tra4a bW5. Da
lardvaa. aha4ow work 4 apadalt. Mar-
Hall ITt
UltllNERI TNVrrSTIOATIONS
HATX)W WORK A FPKCI ALTT. AI-IRFS-
BOX Z-K. JOtRNAU
boo ioro ioui soarrrAit
MROWS HROH.
Waahlnfton at.
Iaa 11 K. IJIh. E.
Vrlaiinartana, III
Main na, A-IOII.
mo. it-im.
pa-EianAKCTO acKooi,
VALHTNTIVK'S aralam of .uttlna, lal
lorinir and dreaaraakjDf JaufbC III
K. Morrlaon. r
riNK TriiBt Aalanaan rrlailaf Cm,
1IH h r-r Tal Main !!
A. K 4oi4AMr4S' A tVi. arlatata. It.
Oak Marahatl till
HAMILTON, arlat.f III Caaa-
ai.l
r r
fMiaMltr) 4tM . Ilk ad Al
C."B. Print' Shop. Main 9R6.
K4aai4 4f.a.af. Ilaial taaaa. I a.
aa4 -axiiaa aaaaom. II
Ata.ak lla'aral. I! Mama Ilia. Ik,
laanl Maflka iMaai. ia
laaxl U4 111 Unraataa. L aaa
Aaaa lliltaA. It
Jan.. M.ilaa, tl Vaofka. IT. a 4
iteaala Hafata. il
J r fcfta. ttl Marttaa atfaal.
II a4 AaMita Mar. l
iturlta Mkrkatt. tl lfk a !. It.
aa4 Aitr tAUlla. tl -
t ( Hrittl. ail K. ia arraau at a
J tnAmm al
Wiikelm jakaaaa. dir. II. aal iaaata
a ti
Akloa U-bim. Ill taoflk-Wk. II. 4d
Y.ma flhim. If
L404.
flANITART W
ar4 alarillaMt
I'lNil nAQI. vaahad
Kafka liroa. IT1 Kroat
BOOITJIO, I1UTUO, B.41AXmla
4.f n 4ki..nM m mft
P.. L. kiOII il Ct UU. i
Wa44lnC and laiila taf4 a. raara
aa4 aiMMitaai alaUaar. Hraafciattaa
kldff. WnHri 1, kat a ana at a.
Mti aulu for rant, ail aiaaa. Lal4jua
Tallofiaf r.lt Blart at.
rCirXKKTlTl?". flr ia I a" h a Aara
and Oaral daalfna. Ill MarrtaM at.
TIN raoflna rta tin patadna and ra.
Klfia Larill lltliar III Jaff M 1411
tUKTna
"lk 4tTA.
1 1 1 U 4l a
AJfjra AID BB.AXB
BTKNl
alnrVat Cm.
.Ti ra aiatlanarr
III Ham Mala I 111
Cua
BATXa
Bala Ca, lla Id rt Bafaa
THE rioalar
tl raclery eruaa' raoalrai lock aal a
attanad' baraalna In aarond kand.aaraa
I0U11 UAMjrVAOTVMXMU
BCRFKX8 BCRECN8 BCRCaTNa
iuiiii to raar. anr aiaa or alvla;
imad aad hunt eomplala. tS. I1IL
Ion Mfr Ov. Ill I'nlos aaav N.
BxraoivaB -
Wr.tT la Partlaad. I
WnWnatiw at m W
la lhaa
nitttan.
Ill
BXOWOAIXB A-HO TLM.TVMMB
SXVOUII XJTBTITCTB
DR. B. C POLLMANN. N. P. Narvaa.
mental Ularawfa, 401 (loodnounn piflf
XUCTXIO MOTOMM
BOflHT. aold. ran tad. rroalrvd. E-11T
Wklkar M'kantia Kl Win., I l.'nKa
zxitbzbs
UNITED Tran., 147 4 Madlnon. Expraaa
worn, coal vy aack or ion, irunita puo.
axtra 1 5a atorrd 7 any rre. Mar.
BOWERS PARSONS, formerly with
Tull A Gibba, (urrltura rap. reflnlnhed.
packed, ahipped: Front, m. 7444
KL'RNITL'RK rrpalrl. reflnlahed
' ' packed and ahlpped. Work tuarantead.
Friona B-XZDT.
STATIONART and marina, ataetrta
. - aqulpmenta: launcbaa, acceaaorlaa.
arnolaaaia and retail;
anclna renalrlna.
Kfttaraon Marnlnerv Co.. IRa Morrlaon.
QKIXDHfO
RAZORS. aclsBorn, aafety bladea ahap-
ened. Expert r-palrlnir. Portland Cut
lery Co., 12 U 6th. near Stark. M. 7605.
HAJB, OOOIIB
FEBVET & HANEBUT.
. vLeadInr wig and toupee makers
flneat stock of human hair goods; hair
dressing, manicuring, lace ana seal
ti, near Mor. m. bit
treatments. 147 7th,
novas cuiAimro-
CARPETS cleaned on floor.
.. cleanlnar, new proeecs. 1042 Ora
wall paper
nd ave.
nrsvBAKcx
McCAROAR. Batea & Lively, t)l Teon
bide. Every form insurance, bonds.
. JAB. Mol. WOOD & CO.. all kinds insur-
a"c. kurety bonds. Railway K. Bldg.
KODAK DEVELOPIMO
FREE DEVELOPING Velox
1 up; mail orders solicited,
chants Trust.
rlnts jc
Mer-
prli
in
BRING you kodnk work.
tourhlnfr. to Hose City studio,
enlarging.
hi.
re-
6th
SHOWCASES of avary daaerlpUoa; bank,
bar and ators f laluraa snada t r4ar.
The 1. lithe Mfg. p,
THE JAM KH I MARSHALL M KXI CU.
naw and old shCTcaaea, rahlnafa atara
and office fixture III Couch M-I7II
R. II UIKLiSIKLL. HAMfWON HLXxST
Show raaea In slock Prnmni 4ellar
Sa'a "-- f m-i. I. timber Co.
axoa; Ajro now oaabs
rOBTFR A nLEIBER llftu; tho larf
oat aitrn makara la tha oeribwaat. U.
Ttb and K. Kvaratt at Pbuoea Caal
till Homa B-III4.
RANN
HaLIMAS To Mr and Mm. Dllo Bala-
n.ano. III! AlajnrO airaal. Aufuai is,
a glfl
BouKMAN Ta Mr ana Mra iiariar
liwkinaa, Waltlagtoa Court, Aufuet I.
a alrl
MuI.MEATo Mr and Mra Carl Holmes
T Haalae. Auforl II a boy
WlliOS To Mr. and Mra Harry Wl.
aon. i Tth airaat. Auiuil 4. a boy. .
MrtHH ILLTo Mr, and Mra iMauda
Merrill. July II. IIU C Hlb aU
flrl
WILIJION To Mr and Mra Birdatta
Wllleon. 117 E- IHh alraat, Oclohar It.
oy . .
BKoNSER TO Mr. ana mra. nasrw
Uronnar. Ill Kaat Salmon. Octobar 14,
BARKER To Mr and Mra. Waller Baker.
Ill Wsat Kllllnfsworth. Cclobor II,
Bi'kNCER To Mr and Mra. Ouy Spenc
er. 4l lib etreet. Oelobar tl. a boy.
IIAC1I1TA To Mr. and Mra tlleakicha
Harhlya, II III) street, October II. a
8?XNB0N To Mr. and Mra. Arthur
Swanson. Ill tth street. October II. a
Law
OLSON To Mr. and Mra. Aiaa Olnon.
Good Samaritan hospital, October 11, a
boy
OrtAT To Mr. and Mra. Andrew Gray.
Good Samaritan lioapltaL October II,
a girl.
I a-.. I
... ..........
'A l aM aU
I Bma I aa.4 4,
A -4. . I m a J .
4ia Ul4 tVa f 4' l H
tJ rt a4 44, Iml 1, 4 ia
li4..4
ie44 low 4a Ht kva4i, .4 4
4va efa4-K la-4 'ti.
M -alt ii. 4
ft I t 4.lr.t.Ma a.J la
t . 4. K t . t'w mm U mi
i- aa At III
al t.(ia Hlil 4a aaera B.
IUI.4 Aa4 II kM.A 4 Haa4
tMIIUkl l
A A iii rain mt ta C, C M"Ma mt,
ia I A ia la 14 ImI 4.
Il.ina.f t 444IM - 4.MI
UfM Mf a-4 if 4a FaAkto
I. tieil 4 te tmm k4 il.
Il i.-a .tut'liM .. .. Ill
p l4 ad4ay ta t BJ. mt
Ka. - la 4a ! Ii a
Maiia M kwMa aal nmi4d
4 tt te.e 4 at. Ie4 I,
tiol II . ,
Uae U ttaa a4 H I
,i.4 W t4 t4 I kta4
llntl Tat- 4lta aJKi .
uwi . iti.tui aavt ila
4 aia (1 lrkjk 4 ae -kA:f
.1 M A a. kiata 4 IN
tl.alk.TM -ai ... Ml
t, 4 taJlaa aa4 4lfa i T
k.. 44 4 4k4 aaealk I ea4 f
1-4 4a lit. ( Al4Mt aA-
4Mk.a . Mt
ti-iMfc h al I HHr rmV
n tot II tvaf Aaraa . III
taa aWtfaV'A'TlaWr. a'ia
tilat-aa 4 Ihuaed e' Tr-4a 414a
ricIFIi TTilT ATr"etT.7 tfca aaiCJ
akairaetavra I Ck i'a frtd flaae
W'H HAliOfHrO, f. AVafa44
MKW TliOiT
Hesitate! . :
jlnvoaHtlgatol
in
IM
fttt-fcati U it ! !3 f
il 4a4b.cal 14 4WH akf k
4MW 4kA email 0f M14 Id 141
4f 14 rvBM
Btll lilB HOail 4i 4M4i4 B.
ire 1444 r4M1la4 44 ifc-kvJatlJfj
1114,'
A Trip to Central
Oregon
I!!itirtf4 f try vvtniaf il
tiic ouawp Tun rAtirjut a-w a i.i .
RAILWAY 44 a,aa.:rt4. 44k. I U IL W X 1
U 4 144 IH4) AJW-IMAJ K.444M44
I
AKDW KB ta rlaaalfiad a4er1 lanenia
akirk iMMiai li tk4 Jauraai a all
lba fKMaiaa aarllftralaa for 14a fat
UalAd hyiBbaia.
A-t, tie. ill. lit, sis, ti. sia.
I!a. lit. lit. IJtL ttl. tit. :. III.
It! I4 III
H- 4, IJI. III. TIL III. III. III.
lit, T4 HI, 1)1 IIL 114
C 441 441 III. III. IIT Its, ill.
lit. tit III 111 III. III. III. Ill .
ru. hi. nr. ttl. iit. in. iii.
114 171 Ml. in
K 441. III. III.
It!. 171, 14. III.
r-t:i : it.
I!l. 144 I4J. ITI
(1 111. III. !!
ii iu. nr. na.
in, in
X 4. III. 111.
in i:i.
II. I7J.
111. "1.
111. III.
III. III.
111. lid
IIT.
144.
til.
174.
II.
II
. 114 141.
ill. iiY ill
IT l.
Ill
la,
11.
III.
II.
Ill
I.? 4j aVe
J -411. III. 111. Ill, 111. 111. Ill, Hi.
Ill .
K 147. III. III. 114 141
L t. III. III. Ill III. III. III.
Ill I4 111 111. II T.
N 414. 711. 711. 147. III. III. lit,
III 77, 111. 117. III. III.
r-ii' in', hi. hi. iit. in. lit
11114 111. III. III. 111. Ill, 147
ti in no in. in
B III. 111. III. III. 114. III. Ill
a a . . .
9 m . . .
Tlt. lit. III. III. 141. IIT. 110,
0. 117. 117. III. IIT. 111. 774. 111. III.
W 141. lit III. III. HI. III. HI.
Ill III 111 III lit. III. 111. 111. Ill
T417. lit. 111. III. 114. lit. 111.
174 147 141 III
Z Ha. 141. 111. Ill, lit. III. Ill,
III. 114. III. 111. III.
CX SHIFTED AD RATES
Central British
Columbia
TVe-Aiiaii 4' B4 41 li4 l
C n4 4.'1 li aa 104 t'0f I
diatikrt, 14a h'ttiiia ViKiy 4 iki
UalkUr Viniy. ll U4 lU 4Vi4
I kd iMbll M 3 4o41 41 4ff I
T. I. Ifl4ll If 4fel14l04 4U
li4 WrM4 io4iy tf tHt4ii dtxt.b.
ief 4ii v4ffaj co4iry,
BEND PARK CO. forlh Cowl Land Ca
Fr4) I ai orsvitioti Dbi.
SIXTH STREET CNTKANCS
PORTLAND 1I0TEU
. ' LIMITED
ICIT CV4mbr 4f Commafi
I14044 Uiii 1X3
PAID UP CAPITAL llMCX
OacwrtJ Ofn4) H. C
'UCLUSIYI H0ME31TI
25th and Marshall
Don't FaU to Visit
Westover
29lh and Raleigh Tefraces
tOOstW
iss.ooo
Tooo
C41 4iy iStMB till 4 k tt;
t4 ! 4r 144 IKf, 1444M (tl
U4.(i. U flint ti 1I4 La al
lllllauA.
Oo tinppy
M 41 4 V h 44 t-li44 4f y.
TMIt IS YOUR OtANCC
Ornup ttio Oppor
tunity RonU
13 4414 U 4144 mil tJ r.h,A.
lixMk. 4fl 1441444 Hkari tttAlal
rtMldJtivB. ItaUB.t tt (inj 4i ,t
t4, iwritii 4 fn4r tl;
IfcU tr(aa tJi4f. tat 4i. t4itt
44 4bw.ldi44tL m4 441L fetadtiw"
1144. IC I i tUll to '4dl4 WW,
I tia.it lttf nr. Ik laft La V.
rof M ef y SBiwtlI li IkuWl
-041IB. rirt M 44414
Owner
Cmtll4 10 4-494 iiy, 44 4
KM can to itt; csir4 eir )Ct0
etf (Iki hU ynr.
Will ncrlf!co
For fASal rMin! mi. tit taA 4
ia4 M 49 to UXU if nrIl Ia.
C4ii4 lor natal tHrrx44 baIaaco
mi or cBortttf .
IT WILL PAY YOU TO SZZ UI
AT ONCE
WARD'A YOUNOOR
SUITE. U4 YCON BLDG.
M. . tl I. I l I-
aa , a a a 4 it I ill wl uofltr wiy it intrnirij ia.
KfrlfTC rfOffTnrC Ann lurtnina to witch in4 lomruiac ia
a" ar f ai mmm a a
tiititji iivimh; i tuwi (),,
PINS LAR0E LOT. SOatO
Vieoo.
MIX & MARSH
1201 YEON BLDO.
DEATHS AND FUNERALS
HIGN CU.
Iff K AMerll.
WTp
Card
IS
at lilt.
aarvtoa
MERGER A fcon glgne and 8h
n I4 Yaklll at Main 11
8 how
1.
STXKOaKTKKS, COTTBT BIFOaTIU
QREGON Law Raportln Asa'n. 444.441
Aoingron. M BQIT. A-llll. Depositions
btotb uiAimafa
STOVE DOCTOR.
If your stove doesn't hake thera ta
OLSON At tha family residence. 1014
Denver Avenue. Hannah Augusta, be
invet arifa of Charlea I. Olson, at tha
aga of 41 years, 2 montha. 11 daya. fu
neral servloea will ba hold today. Sun
day, Ortober II, at 1 p. rn .. frorn Paar
aon' Funeral Parlors. III-I71 Russell
street. Friends and acquaintances i are
respectfully Invited. Interment Rosa
City Park cemetery.
MAX M. SMITH, florlat. Ill Ith at..
opp. Meier A Frsnk'a. Main 7115.
something wrona. I ean flr it.
Morrison. Phone East 1011.
Ill B.
CEMETKUIES
AJtvoanra)
ALFHK.V OGILBEU. Ill Labba bldg. Id
anu vaaninaton nuita to oraer.
MOl'NT SCOTT PARK. .
Portland's large, permanent, beautiful
modern DarK oemeiery, mcaieu
NORTHWEST TAILORS FOR LADIES
AMU OENTLKMBN. I N. ITH ST.
mil a aoutheaat of Lents. rerpeiuai
In Effaet Anrft II. 111.
ALL PRrVlOl'l RATES CANCTXLriX
CASH ADVEHTIB4.Mfc.ri IB.
Dally or Sunday.
1 tlma. 4e Par I In a.
I vnecuUve Umaa, Ta par Una par Insertion.
I or mora coneecutlTe timaa. 4a Bar Una
par Inaerilon. or T laaertiona for ptioi
or I.
Mo a4 mnnlkt for laaa than 1 lineal
Tha above ratea apply to "New To
1 Aav" anel all oihar claaalf Icatlona ax
ceptlng tba following: "Sltuattona
Wanted. To Rant and Wanted to Rant
Hi
Tha rates lo theee elaaslfloatlona am:
4c nar Una Bar lnaertlon.
Tbraa Inaenfona for the prloa of two.
Sevan Insertions for tni pnea or nva.
Ho ad taken for lee a man lie.
CHARGE ADVERTISEMENTS.
1 time, lo par Una.
I oonaecutlva times lo par I'm par io
aartlon. 1 or mora consecutive tlmea. To par
Una nar lnaertlon.
Tha above ratea apply to "Naw To
day" and all other claaalf Icatlona ex
cept tha following: "Sltuatlona Wanted.
To Rant and Wanted to Rent" ada.
Tha rata In these classifications la Tf
per line per lnaertlon.
No ad charged for lesa than two Unaa,
or lie.
TKAJrSFOBTATXO
XAIXO&IBO BOHOOIi
KIKSTERS Idlea
learn dreasmi-Alng. tailoring. f41H 11 lb
Tailoring college.
CLEAN towels dally, comb, brush, soap.
,'"" Duppiy win ana uouca at a
I par. month Porfln4 I JunHr. r-&
Phones lfaln 41. A-4414
rare of all burial plota without extra
charge. Free auto service from Lenta
to the cemetery. Take ML Scott or
Caxadero cars. Prices reasonable. Ser
vice the best. City office. 920-921 Teon
bldg.. Main 225. A-7086; cemetery
office. Tabor 1468. Home phone,
B-eilL then call Local 4201.
ring
FUNKKAL DIRECTORS
TKAwarEB aitb btobaob
P. PICK Transfer Storage
flcaa and commodloua a ilnr. hrlra
warehouse. . with separata Iron rooms
and fireproof vau.'t for valuablea. N W.
cor. Id and Pino ata Ptanoa and Mra.
turn moved and racked for shlDnlna
leclal ratea made on goods In oas
rough CRTs to all i1nmtl .nil fanlM
-.1 n . , , i r - - . .... - - w
.inn own 1HI4, a
Dunning & McEntee
every detail. 7th and Pin Main 410.
A-4BB8. Lady assistant.
J, P. Finley & Son
Thlra ana Maaison.
Ldy attendant. Main 9, A-16II.
Oregon Transfer Co.
Kstaniished 1870.
Transfer and forwarding agents.
' Stomas frt-i Irackaa-A
rnces and storage, 474 Gllsan atreat.
t'liier uin ana ijiinan.
Phones Mam .-i,'t.
A, R. ZELLER CO, Both Phmea.
Zeller-Byrnea Co. Lady attendant.
Undertaker. Lady assistant,
ft toes n. -9111 tfl Ith. A M.a
Sue.
LERCH
ANCHOR LINE STEAMSHIPS
jTew York, lVondondarry and Olaagow,
Maw York, Falmsro aad WapUa.
Attractive rates for tickets between New
York and all Scotch, English, Irish, Con
tinental and Mediterranean points. Su
perior Accommodation,. Excellent Oul-
. mi.Im. B.miIm. inn. tl.rtTO tltl.
for iteservatlon, to local agent of Anchor
Ilna or HENDERSON BROTHERS,
General. Agents. Chicago, 111. -
Mallory. Addition
Ooana atit today aad tkk oat r
full re rvornaelle while yon have 4 a
lertloa lo rhoaiaa from. 114 beautiful
lot in blautOby ABomoar I wo
Moras south of Hawthorne ear, be
tween 1Kb and 41 d etreeta, wlthla two
blocks of aehool beuaa and thrao blorka
or atoraa. Concrete sldewaJka, aaatr r,
water, ga. electricity, hardaurfaoe la
the Bprtng. II mlnutaa rldw from west
aide. Bom dandy lota for Moo, 1-14
down, balance tnoatkly. or aeieel your
lot and wa will build for you on oasy
terma.
BIX 4B. BL1TB, AOKaTT,
1114 Ha wt heme Ave.
Agenta on tba ground nil day Sunday.
ractrr. Tb4 view, tb4 txil to M
hid la Portland. From mid'entii!
itandpotnt it U tniicU4l For a
profttibli inviitRifnt it U irlf-con-vinnnf
A rki-ia Witt Sid 4 prop
erty with bard arfice ptvernrnl to
bonneii crntir a9ih itrtft od (Cor
nell Road.
CLARK-C00K CO. ,
Room 6 Board of Trada Bldg.
Attractive Investments
Bora of oar eropartia are rAiief
orr It rr root o ra araonat of
rata o caoqro.
V 44V II aeraa aaar Orchard. Was 4. It
improved ana a unireDrovaa. win
sail all or will divide; good Improve-
snenia ana wan water, u, ryaa.
III 114 au
A Vrw I room haosa.
t paneled rearai
concrete baaament. f
We need some addidonsl
money to complete syndicate
formed for tivking over acre
age near Portland; will bear
strict mvesUffation; best bank
references; will double money
in year and half and give full
security; 'must act quickly.
J-982, JOURNAL .
AUTOMOBILE FOR SALE
OR EXCHANGE
i ma.
ood garden and
Boll Run water; call 401 W, Mala.
Lenta.
BTw 47 A 4 room modem bouaa, W
47x110. located at 74 E. 11th. Take
Sellwood ear; III aab; Mra, r.
BctUagal. 14 E. ilia. -
Ta. Tal A II room rooming bouaa, all
outalda rooms, i aatraneaa, l floors,
prtco 1110; oall Itlkk Tarn hill;
pbooe Mala till.
Tlvaao are all rood Vaya aad Va
aa4la4 aaaUT. re elker UJoraaauaiBj,
oail Ba B lark Bt.
The Oregon Realty and List
Ing Exchange
The no commission house.
Five paaaenger 1111
ictrlo lighted throughout
apeedometer and clock, all In good con
hlgh-lase car.
hout; fine Warner
dltlon;
eatato.
will sell' or exchanga for
Will Lake houaa and lot
real
and
pay cash difference, or will take vacant
lots or tract of land: or ir need be, will
pay cash difference or assume mortgage.
Belna obliged to hava larger car for
my bualnesa only reason for selling this
pienaia riaing car. Domeooay will
et a handsome car. Address G-988,
ournal.
COOS BAY LINE
BTZAJCZB BlEAIWATIl
Sails from Alnaworth dock. Portland, I
p. m. overy Tueaday. Freight received
at Alnaworth dock dally up to 6 p. m.
Passenger fare, first class $10: second
II lncli,Ainfl, meala and nerth.
Ticket office Alnaworth dock. Phonea
Main zsb, Main nv, A-ua.
S. S. GOLDEN GATE
Sails from
LEATHER AND TISOIX QM
CHA T L. MA6TICK ft CO., 74 Front
Leather of every description: tap
manufacturer finding's.
SCACHINXBT
TRENKMAn c cc. Hydraulic snd
Declal oloes. screens, hactrlnar wilnlns
machlnwrv All kln1 renalra 104 N Ith.
MEESEIf OIB, BEBVICE.
MESSAGES. packapoH. trunks, delivered
open flay and nisht; eervfee gwar
' snteed , 171 4 2. Marshall 1785; A -3105.
EeLIABCE bonded in 'SRfngerH, day or
night service. Ma rshall lfi8. A-ltll.
MUSIC TEACHEKS
ruill'LANIJ Van S torn ire r-o.. cor ISth
ana Everett Bts.. lust nnnnpd new
est most modern storage warehouse
in my; every convenience for safe and
proper handling of goods; lowest In
surance rate in northwest; free track
ase.. vans for moving. Main or A-1620.
MT TABOH KXPkKSH & 8T RGK CO.
Trips to Mt. Tabor dally. Also city
rnovliuc and expreaa. 114H Grand. B.
4ZS8.
PORTLAND TKAN8. & DEL. OO., 201
WaBh. Storage piano, furn. moving.
Main f. 10. A-1604. Hergetrand.
TRl'NKS 25c on agreement, extra
3855 8 Portland Express. Main
TYPEWBITEBB
TTPEWRITER & Sucpiies Co -Rebuilt
Id hand 142 H Id Mar. 411.
E. THIELHORN. violin teacher; pupil
- Sevclk. 800 Marquam. A-4160. Mar. 1129
PROK. T. E. LWKON, 135 14th at.
'Phone Main 6197. Piano lessons, 60c
ITATUitOrATK PHfSICZABT
DR. Catherln C. Gates, 11 years experi
ence treating nervous and chronic
dlseaaea. 807 Aplngton bldg. Mar. 1141.
Hra. -ll. 1-8.
. DR. 6. F. (JROVEK. Naiiiropath. Chiro.
practic Specialist. Paralysis. Spinal.
Nervous dlsesses 701 Oregonlan bldg.
OBTEOFATH10 FgYSICIABTB
. Dr. W. W. Christie .
th, chronic nervous dlsessea.
Osteoj
114-4 t
LILLEBE.LLE PATTERSON, Bpa-
opath. chronic nervous
Macleay bldg. Main 1171; A-4180.
lilL.
eialiat on nervea, acuta and chronle
. dieeaees. 204 Fen'tr, bldg. Main Sill.
U inaKs rfiite-1 rerairpu. aoid Cut
nlngharrt i Hta-k Main 1407.
VPEOI.BTEBESB
CARTWRIG11T ft CO.. U6 Madison, up
hoisterlng, funiHura repairing and
matresses; work guaranteed. Phong
Main 1326.
nr.-l.l-.lA. 4iu.lr TLfrt
Person Ho.
r CltyL Garibaldi and
Three Fine Lots
With Good House
Dwelling; with modern conven
iences, In fine condition, haa base
ment, tuba, best of plumbing, etc.,
.three lota 60x100 each, all Im
proved, on rcrner. Let ua show
you this place, yon will ilka It
Prloa $8800; terms, too.
406 XVawla Bldg. tth 4nd Oak Bta.
UUtfl.
t
AS PUBUC LAND wA
Ull OPENING VTW
a i :
If I Tt0UA1lNTITU0TOPIU0N II II
II l rMAOtUOr lgrtl4ATEI UU44 If II
VLA Ar'TOCATtOlt CAB Bt HAaX IL Jh
W27XV 414 . W.. WIAW StJ
II
PrW.
o.ooo. .
1 1 1,000. .
Sit. OOO. .
ftaJVOO..
SI7.AOO. .
S27.ROO. .
S3S.OOO. .
$45,000. .
110.000.
I 08 per
Slia per .
SIU p 4444.
IIO
CVkkh.
.. 4.0O0..
.. T.OOO..
. . T.OOO.,
tin mm
. .$! I.OOO. .'.SIM prr ba
. .Sia.ftOO. . .S300 per ton.
. .S I3.0OO. . .SSOO per trto.
. . 30,000 1 . . SOO per Bin.
. . . Terma. ...TOO prr mo.
AU Are Cbolca and
iBrrrAAtac ta VaJsi fUcavdl)
Western Oregon Trust Co.
273 BlArtt Bit
ERICSON
Undertakln
8138. A-2I8
' . City. Qarlbaiai ana hotjbohvimo.
Co. Main ftnd Paaaengera. Phonea M. I41,
Lady ase't.
HoTJSonvllle. Freight
A-I4I4.
DIUEj lUIIQiai uiioviwia. o u v.. o-
or to F. 8. Dunning, Inc. E. 52. B-2626
NEW TODAI.
EDWARD HOLMAN. undertaker, 224
Id Bt. Lady assistant. Main 607. I
HEMSfOCK 1687 E. 18th. Sellwood 71; I
also 414 Dawaon. Woodlawn 1174. :
REAL ESTATE TRANSFERS
t-KRTrirTCATES of titio mads
Title ft Trust company. Lewis
th and Oak.
by tho
hide.
660
t urn.'-ura repaired, mattraaea renovated
made to orrlar 107 RuaselL C-llll.
TETEKIHAJUAJf
MODERN veterinary hospital. Ill K. 7th.
Doga, cats treated and boarded. Dr.
3. H Huthmah, R-1142. Kaet 1147.
WEXaZ. savxx.z.rjro
tJ'tlLL.O walls a specialty; prices roa
sonable Call Malt 1141 ' write la.
Weat. I Morrla.it -t.
wboaVebaxs josaxma
rAUtr, oxx. aito class
F. K- r.F!A"H CO, Pioneer paint Co.
' 1 K'ral t ! 1134. A-74I.
TlXi N ltitN A 'ZOl Hlafh btaiMlarrt-
paint, ta cor l A Taylor M . A-1T71
4C0DEX. WOIU
FXprRIMFNTAT. war, all kind: t
wrllere rued; keys fitted. ;ta Mor
KVRRDING ft FARRELL, produea and
oommlaslon merchant lia Froat V
Port Is ft 4. Q Phone Main lit.
. . at- A. GUN8T C4.
D1STRI Hf'TOHB or FINI CIOAB8
PORT! AND OR
na- 1
VVAUHAMd at CKi . wl.yieaala gocara
msfinfarf a rare and eoftae roaatera 4ta
en rl nk ata
MCrxfAN WALL PAPER OO . ISO
Bt. Mw ri.lmoe enr? Mala.
II
ALLEN ft
LEWIB ORX.
sr.-
Title Guarantee & Trust company
to Celia E. Bollman, lot is. block
11, Rossmere $
Clara L. Saunders ana husband
to J. J Jennings, lot 13. block'
18. iTvington addition 6.600
Laurelhurst company to J. R.
Good, lot 6. moot &z. laurel
hurst 1.800
B. M. Lombard and wife to Lillian
R Eastman. 10x100 feet, com-
mencingt southwest corner of
lot 3 block 8. Wild Rose addi
tion '
Fred H. Frulht and wife to Isabel
D. Bates, lot 5, block 8. Lee Bow
4 park
Anna L. Mickelson and wife to
Emma Burmester. lot is. Yam
hill terrace
Same to same, lots 10, 11. and 21,
Yamhill terrace
G. D. ' Montague and husband to
Marie A. Ernst, lot 1, block 6,
Floral Park addition
J. H. Hccker and wife to Ernest
" 'B ISLalson et al. lot 1. block 2,
HecUBf addition
Jay Smith and wife to Robert H.
Strong, part of block 76, Car
ters addition to city. 1,600
Hattle C. Glosa and husband -to .
Ella E. Burrington, 44x78 feet
commencing In center of Haw
tltorne avenue 20 rods west of
east Una of Seldon Murray D.
L. C 1,000
John W. Jackman to Jamea F.
. Murray, lot . 6. block .4, Cen- -ter
addition to East Portland.. .260
Frtd K; Hungerford and wife to
John 8. Smith et al, east 13 1-1 -feet
of lots .7 and 8, block S,
Pla&Hant Homa addition 11
, H prague And, wife to Jacob .
Pi O.-ebe, lot II and "SdVth II ,
feet nf lot 11, block 14.1 Haw- x
thorn avanu additioa ..,, 4,801
. V . 'I " .
660
200
600
760
425
126
CHOICE BUYS
885(H) 60x100 corner on Market
' street, can be improved so as
to pay M per cent.
15.00050x100 corner ori Fourth
street.
18,000 Close in corner on Sev
enth street, ideal for stores
and apartment above.
$33,000 block, close in, big
future.
830,0001 1-3 lots, close to Mor
rison street.
IDEAL FOR FAMILY HOTEL
nOR APARTMENT .
: HOUSE.
M. E. LBB
311 CORBETT BLDO.
Country Home
at Oak Grove
2Yi acres and 7 room house, 2
blocks from car, mile from river.
View of river, Jennings Lodge and
Oregon City district. On. Pacific high
way. The best location' in the district
9yc fare, 30 minutes Jo city.
MIX & MARSH
; 1208 YEON BLDG. , :
BE M ED
rSABQTJABtTESS, COTTBT XTHTBAXrCB,
HOTEXT FOKTZiADT). ntB, ACOTJ.
BATB III OIXATIOI Bag-ardinf
Svarythlna; In,
CENRTAL
OREGON
rmm qtxtiap bstdob at
LYLE
. 1 bow being built.
This long awaited improvement
haa brought 4 new Impetus Into tha
Townaite. Building operatlone are
under way all over tba tract. Bet
tar inveat now and make money,
rather than delay and be aorry.
Call for full details.
Keasey, Humason & Jeffery
Baalars In Ziasd.
Cnuunbar of Oommsroa bldg.
APPLENUT ACRES
Choice fruit or nut lind. cleared.
fruit and nut in bearing: on place:
1500 per acre, eaiy termi; 3yi rrulei
from Portland.
fSOOO.
A good farm of 70 acre in Yamhill
county, Hock and crop with place;
$1250 cash, balance long time at ix
per cent.
f 7BOO.
10 acres on electric car line. 10 cent
fare, improved, good building. U
caih, balance long time.
a 3 000.
10 acrei on Mt. Hood car line at
Rockwood, $1000 cash, balance long
time 7 per cent
A W. LAMBERT & CO.
404 EAST ALDER ST.
PHONE B-1910 EAST 64a
a m Bk .
F EAST
JNCOLN
)lete and Jf
NORTHWEST CORNER OF
TWENTrFOURTH AND LINCOLN
STsmsorTZOOiT pxortntxas
rasa
DAIRY FARM
FOR SALE
son acrea on Sauvlea Island. 12 miles
from postoffice in Portland, with stock
and Implements; Only $100 per acre;
very easy terms.
' J. W. OGILBEE
Boom 11, 1463a m Bt, poruand.
Or.
SANDY ROAD
PRICE $6200
100x100 with all Improvement ' In;
Located S. E. corner of Lawrence, and
Bandy road. Terma.
MALL & VON BOR5TEL
104 Baoond rt, Iittmhat .ggohang Bldg-.
3600
88x100, aoutheaat corner of E. ltd and
Fine; excellent location for flat or
three tfwellings. ' Bargain. .
M apaUlaaT. .- ' :'"" j,
100x200
For $33pO
On East 28th street, between Tilla
mook and Thompson streets, facing
east Concrete walks and street im
provements in and paid for.
For further particulars, see .
THE LAWRENCE CO.
Successors to the Dunn-Lawrence Co.
248 ALDER STREET
Tha moat attractive, complete
up-to-date two-family bouse In P
Hand. Entirely new plan: every corfs'
venlence; $2000 will handle. In
spection Invited.
W. J. SUMMERS, Owner
ACREAGE
To the man whoWnts-one acre of
fine land just outsiaKllicity limits
of Portland I can sell the very best
that can be obtained. This is cheap.
Near electric car line. Easy terms.
B-712, Journal. . .
10 NET
We have for sale for a short time
a ' business block yielding the above
returns on the investment. After
April next will net 12 per cent Price
$19,000, We can recommend this as
a good investment
McCargar.-Bates & Lively
301 YEON BLDG.,
Ideal Hop Land
Near Hubbard, 126 acres, about 40
acres as fine Beaverdam land as their
is in Oregon; it will pay to investi-
fate this; price $140 per acre; terms,
a S. Hall. 417 Abington bldg.
. . ' , 1
AUCTIONS
Sale of Second
Hand Heating
Stoves and Ranges
Chairs, Tables, Rockers,
Dressers, Iron Beds, etc.
Flat or Apartment
House Site
XtTts aSalV aa hMrta Til 4a44B tt TirrtrA4ta4
located 011 the 8. BL corner of E. Hat
m.m.A XT UaatalrA, A k 14 44 at 1 4BtM s
B44IU Ala, Jill aaax ATA. auJBB4 avaja, ivi 44441
apartment houso or flat.' For Informa
tion see ua. '
ALL & VON BORSTEL
I Soeoad Bt. XV bar Exchange Bldg.
JVIortsasu
tdty ptoporry at
Ltoanai ,
raautonabla ratast
oxaauiK-coox ooarwA-rr.
Board al Trade BaUdlms. j
MORTGAGE LOANS
PZOfa JOHN t CEOSAI, -7i
iU Boa tTpsOdla Bldg. 'w
HOUSEFURNLSHING i CO.
CASH OR TIME
112 UNION AVENUE
and
Commission Co. Inc.
NOTICE - :;i
"-,- aa ' I
We will tell by public auction at 126
Second street, tomorrow.' Monday at
10 a. m.. 25 very fine Oak Dressers
and Chiffonier (without reserve);
all in perfect condition. GOrnan Auc
tion tf, Commission company.
-