The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, October 12, 1911, Page 22, Image 22

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OK SOON IUILV JOUKKAL rOJ.TLAI.D. TIIUi. SUA V 1. V IN 0. OCTOBEli St JtU,
ft tiimtttiujntt:i
fit J i'Ulkri:
mil- tf mi;
till 4lJ.'lUllJS
:t.ttv
N t t
ft ft. I
t
F.m -
! -I
W
k I id ftft.!, ittiLI4f 4-4 4 44,4 1 W 4.ftftft&4
, ,- " II" U ftW,. 4. 4ft !
1 t 4 ,.4"4.44, i 4 - 44 ri4 44 M 44
I - MHift 4 f M -
fit taM-.t. ...
, It I t. .. IS 1,1.
l.i a . Ui . I
lil 14 -!
i l tiM i , u;.i
) IiMMU, aa ) 1 1 1
i f ft J i.
fTiali, i . i-.4, . I. .
t la .& kv aw, ii i in,
Clears $355 Fer l.'.th
0 1
i I
.
1 . -
A 41 44 I A t .,,... 4 i 1 i
a
Mwi a .
I i t 1 4 l . ,
4...1 111. 44 A 'W4 Hi ftW
Mir It'll MS
. . v lit, t wV. t
i . . . r V
ft ip
.
If.
I... 4. a - it 4.4 -4 4 .
ft,.!., f- 14 l " "W .
i:
klltl 4 UU .. UUt .i
V ta l ..- ,4 .
Mr If I. .t,4 144 j
f ft' 4 a4v4 4- 4
r. t
a... - l.J f..
-.' -4.l in, iti M r
.n ..- 1 n 4 -
i,'iini,- i .". ,,., , 3
lk44,f M toff tMUW it.
4 ,VJl Ui.
- fifrri for Trsiff
r ) . i !a '
i ft 4 4.4 - 4 4-ft A
- 4.4 41. I4fttil 4.
im r i t t 44 4 I in
J . I lit 1 ..... . a . - . .1
lt.x !. a
k i a a a
4 -' m w y 4-J f 4.C "'
la. ill t.-na:n
Taaa HmIii ta
4m$i m i''l w'4ia,
- I 'TM
4.144 4 . ' 14 1. 444 4 f 4.
I ii. .7 V. U f I .11 it I I .ft J t i i I t i I : r I
ta i It. (hi ! a " ; gc a "f".E'
Ill .. i ar Hit, i
ai.a i.-4 .. f 4
( 9 (' T
lift !
41
.... W ' 4 t I l
41 I ft
. . a " t
". a -aw
Iki4, (Immj a.04 14.1. aaftft.
' I '.-' ti Oft, i! l W l
.... ... . . . . . j ...
il'ttaM
I I Ilk
;i flit
! '
i ,
. i. i..: ,.m f. ,.r .... ..Kim- .... .i j
4.ft. .ft4 44,ft.l A M ' a- ! , f tl J tftdlk fM I
fl Hi. MilUttJ !mL.A .. Wl. 4.4 4,..,. . I'll 11.) .4
11, '4 i ! a !' 4.j. la . - (..I, f v
4a if if i .m ft4 iii i-.4f-'! 5 tlf.'CIS ; liitii-OLO u- u-
K .. '! I I ,. l. a iM4i ii4A I i ' 4i..
l 'I l "a. nwi w j v'w I ..
-a -4 , III
a. m .4 t - . f
t i J la -il,
.. fr'kii
I mimt. 1,m I
ti M f i4 !
lltkutmU HlH UI nM MU 04
Summons A Co,
lit r'
. . "". I -
?.
6 Actfi for Eiinalow
It ( lt 'f . - I ,
UvjW'. J CO Acres
T: I it wrt M
. "
! "
tm.-4 I . tl
lMMI, liW -loll
Im( I
m W0 4iM ! olvmMW
tmf I. t 1
1 ; i , tt
l- . ?
I I t -4 tl Hit M f4
111 !
-tJ off It-ta 1
if 1 u tiiwl !. Ml!
TWtllll XASA
11 NNkt, 4 lk
Miat f l!M Maia, rta
MM. lfaIU sMI attll!
a !. Ihm flk4 lnl
Ui lata. If vaal !-
TMH II rUMT.
I ma,, Iii-MI ! Iff
Mti i wratt In art MUttJa raa.
( ai t4 im !
aara ! f I fr aaiai
fal a! l- raa. aay.
triklilMiiit It ia aa
n aii t i4.l Hi i4 a
ft. 2 ti a.ftij.iftV 4.4 ft4.44. I K
I a , v4. ..! , tt-lVTri.r'1-fl 7..V"a74-w'i
aii4 !. TI' a.4.a. all a . i.4.
ftw ! a a.44l4 flU I- af 4. i I k r- .-- 1 w t
lr 4 . 4 1. f- . 4-f 4ft4rw. r--
Hat I 4i mvpUm la I t-r f-
j "4 fV l4
WiVi-Tv- I 4 a a4.i 4.
ax-. af ai k r, ai a4 aa
4a w ftUkatiOI l .,'! t4
Wii.r .((-
iM a a 4 l I'vMM a
W -fti A III
1 :
ftj . ft . ftf Uft i ft . Wft .4 tiftft'-
a4,
a 4
klChlli 44U a4l4ltll 41 4M44
t4 4 4 .a.iii .v4-.-- a-4
a a ! -4. n 4 Ma at l r .,,r- i. ',-..
:i a. n, li'B f l .., a;
I44 a I . -m,, lif 4t
t 1 1 IV
(Mlat I wa r4(al aaa la
14 f aiiaf a.a.4 fa'l imim
f olfMa aai kalMH 4 tfcia (..
- Waal MltaallfatM. K 111.
f4ai .
Vashlnpton St. Restaurant
)4 4atlr, Un IIH
ft, airaj hatll, ft -4l
la aa cr If 4 I lt aava
i t tr it .
i.MtiuiMi HI .EI rtPH4KO.
14 H.inaaVlA Mala 111
EMS EFFSB
rr ai 4r a-a.
t aaa" taa, la I III
I 44l
T( row Faraa tmi
ail la rnaift.
a 44 oiltihiitii. mum Mn
Jml a a..a ail4 aa !.
t-fv. 1 :1a pt a al4
i4.M 1 ata af l
342 "Acres-SSOOO
tit 144 im la rviutalta.
!: f ! a4 aa laW, 4
-ti'.4i(a. aM4 a'.ai 4 Jaal I la
m I F. R R ta lMi(Ua
twaif r . Wai.14 lata aoasa
iftv4 ! atafrly.
Rich Onion Ranch
T la rrt ru-m lla 'fa. T
V4aM. fair Iii4ia4. I Mocka
frww ai4Mt a) (fttaa) alarlrta. tnSlea
fa -rl!a4 lrlc 1; I4
ffl 44 nm rTfll fcova I Vf
!.
0 kaa nllr f frn ! trata.
lai m.i I 44r r ltri Is.
f,ai4 !
Hargrove & Sons
III X. at, rr. Ill li UllMM.
. ! lilt. A-IIH.
Exchange Snaps
AtaHtfiat af U I n4 4 room rr1.
fi'nia, laroma fill pt mooih, rvnt
, !. I yr laa. will airhania acuity
cf III44 for 'orltan4 property, fcalane
aa airmtia
II ronni rootnlBt liAaaa. Bar Waah
Initnn ii. rlr, airhanft for Im
fro4 rel(lna rropwiy.
II a-ra farm. asehanira ajultr of
Mill for rocrr or raataurftut, ThU
farm la antmrwovad.
Half lairraal la ft raf-UrU dotnt HI
rlv for lot up io 1714,
'',BTIANI HVI.VEt,a KXCTAKOe.
101 Hllinf VAt. Main till.
fhn r ,Ti Arrrs I it
l jt f 1 1 ft j. j f11
ron TitAi't
rMu 1 I. rvap raat! Haa
ftaaaa. ftll loai
II
mwi Wtrft. claat taa 1 114
ftira lil4; ni4 ua4a
a 4 !. II itftrtaf-4.
i to)w ii h if k unt'trKrrriNa,
Tfcta 4f tft4 Itl Mr esoaift.
ft4 r ivariat Ilia, fia lawaiiaft
fT aaar laft,
for l lft :.
II (Vf
Naalr ftM ataftll fwralthaoL kft
ttful arawaxla fti4 akrul-arr, famaoft
ftai; al III: all 4aaaAaalaft. rioa
la, hit Im, rk 11.44, larmft.
OJ.I.T ?l CAilf.
I 1)114. mh; mo4 I.
rftiHM. ia nli-a fcon. ro4 ttrotaa;
pile 1144, pf lilt fUlr4.
T CHKAP flKKT. '
f room a. rvot ooljr 114, all lisciaa.
Iflnc. rl-ara III ar moath, rlc vara,
alking dlttaaoo, 41 trfftla for lU,
Krma. (
EI-Bfl AKTI.T .mtNItllEn
Var modam flaL 4 room a. o ala-.
!( poevhaa.
I loo, coat 4
an oaar ttrBift,
KJKTI.AKD nOOMINO-nOLtt C,
III Hanry ll1., wr. 4lh ftnil Oak.
' 1 1 HUOuK
On Wahlri(nn at, rant T0. grxvl
iraaa. eiaara 1 1 oa par monm, rooms 41
viii rafllad; ll4 raah roqul
II KJMk
I kftOlai. IftOl ai a14 vta.
ktilft. aiaaaa kal. ftt aa4 a I If 14
Hakia, II M(iatc4a ii, rl It 44 ar
room, taaa, of fttaiura. tt
It.x ii-.uif in AHy tui
v.
44,4 " i .. r. at
a 4 1.4 lr airar
4 lift at
tHIB ffal I aa 4b44a. .
If fUt4L f4l.a .4i. ft.M444
a4it ii4, aa,4 .. la Po (
aft-a-44L m ii ftM4M tr 4ii It
4Uaato t''m f ti ; aKl '4 f. I
.. ! I il am
I. lit fftk aWUi. a 1 04 .no
a i
IttlJ- VTATI lv 11MJI AMI
1.14,414 W
lanl jriTf RftW4l ftM
kit.aft4 mxmDi amafclaf l f
yai !fJ an J IjsaaBBW
Hotel Burton
TaexiaU 44 4W44
" f avm44r1
ritlvftal in.H 4.
Hpm 41 aaa ftp.
14 II f I..
1
Krrf.T ISralAa.
!. lil UfC
ktf !4
tit lry rr
ft4ft4m.ftB4ftM
IT-lftl
a a. tDi forsar: taoat
ail a or nu b 1 airkMoa. oo4 tae fnr
I a la 4 1 4 or im aJ ifa 144 raak.
amall r-lanoa Urm rtiona Main TITt
TV ri.r I iriJ(. ati.ik?. luorft room, m
-l artoifr, waot 41
n4 A-1 raarorftoa. C-llf. Jour-
"Grocery Bargain
Tint rroeary. canlral loratlon. 1
alihar U or an. will lotra ahl rtl4;
Ineom a pr i invaiia imi
IVBTUsn BfKlNiaW EXi'HASOli.
141 Hllltir tAg Ml 4114
WlTfTElV-Farir Tiinf46rio ep.
arala and manaca iol manuraeiar-
Inc riant: inuat hav 4004
kMllljf
WAVTEIV-lartiar In manufariurtnt;
liualnaaa; ran I flfvfa on hlr4 ralrvj
flna planing for lho rt(M ena; f oo
aalarr, alaadr job; 1104 caah rauirod.
tr.lia Journal. v
1. -ill r.. J lA.ll '"llr protaeir! by ratant, la( lirol
ma, 4T Will tra4 Urftrlft,, malar- want barf wllft
muBfjfi can't (ill my ordara. 144 Dirt
afon at ..... ' '
IlfcfcTALRANT doing good bualnaoa for
ala by owna'r; no com pal I don; I II y
tng rooma Inwulro 411 AJbarta t.
HELP WATTED MALB - 1
(rod.
Cantrally loraid. good furniture, big
houaa, nlra yard and rhaap rant, cltara
III pr monih; ioo raan raquiraa.
II ROOMM.
II room a fumtahad, balanea unfur-
atabad, I yaara' !, rant till a monih
Wir.I. asrhant my aqaltr of
1 1144 In p I room modtrn
houao on Mt. Hcott Una, with lot
10(114. for vacant lot. rloaa In
or auto. Mortgaca of 11004 that',
runs I yrara. Ilouaa la ran tad.
nRONa-STEAXB CO.,
Aak for lryor. IITVt Oak at
T. af. C A,
rmploymant mamborlhln gnaraataaa
mploymont or rafund or inamborahlp
foa, Klvaa two monlho full mambarablp
Drtvllaaaa. 14 aiontha aoclal Diivtlaaa
On prlnrlpal atraat, turna away paoplaland undTtakaa to kaar party amplovad
vary day; 11004; half caah. Idurlna full torra of m4mbrh!p. wltb-
CONtiOLIUATKIJ RKAL.TT CO, lout further charga. Baa aacratary am
14 Hmry bldg. I nlovmant dapartmont.
" Clronira hnt Trtlo UNITRIi KTATi: navy haa opanad a
oiiuiiu uui iuv I rwrultlng a tall on at III Hallway Km-
Wo Offer today a flna lgtl4 II room I ehanr building. Portland, whar Infor
houaa in 4 mlnutra walk from P, O. Imatlun will ba cladly aiyan about navy
good fumltura. Thla la practically a I opportunltlaa to youni? mm orar 17.
modarn piaoa, and alwaya full; rant la I "Tin Making of a Xfan o' Warwmftn.'
low. It la taally worth 13000. I a book UllUif all about tho navy, will
Rut -owner la forcod to aall for only I ba aant frra to anyone who wanta It
liiaa, tu aowo. .
KA4QN It a. 4fli .it
karo aaa la all lawaa. ix n imi
- i,-. a i r. " " ! r fc4iM,rn t t f n, ti jicr.i; -T,zriz-z
aal aaia luZSCXl ttwa W. hlZYrJSZ. 7. tt Sl 7f--'' ." , k-' oTT
l iiui i44ii wtil i4a ban. ,r wnia IU(ly 4 rwaaay 1 r-ar t . I i I K-xna jui po!, aoirity ! 4., .f - f,.,
lf laaaa. aa laatj M i,rw ildia. tall fia t lalfc.r tw.,i, i,aI7.i ! I i7 -1-er- -5
1 4 t t r A I
f . 4 ' 4 ! 41 fr
k iirtiimK a 1a.ft.444a ' .
I HI I. 4A'r 1 1 14 ;.
in, it r . a rrwfti ' ii
I ) 1. A ai -? f J4Su.a l ,r
4 fi.i f 4 attsa Ih. I4.a 4 l-ta.
f 44411.
rfte.a aa -a&tmt It iaaft
' I J 'I
I' i . . f .T.T4
a ii44tfM, 1 1 1. a I
fa , 4iaia. li
- l!M
4 '-
1 aiftia
... UtKI ItiTlki. H,
4 1 f-.iiwa
IX Kwi r t nwiiiuirv
ijriWlinr,
1. M h l .
. ff-iri t;l I f
ahm i-1 1 . hi m.
MAI. IMiLlf lit Ik l!X
jiir 4 mi, ii 4iit
I a $ ".-44 .4-
. a4 latctfti.
I H f.XH'T a1a Xr a..., f
'' (A 4 44K.H 1-rMM. ril i44
'v nmi ail fwll fl fill
'hi nun a mil hh i i iiiwfttfti .i "f
m-un,hMii.r!i
tM44.a' I
imi I nwiat iif it
aeax ftar.
u'f af a, lift! a i i
I4a utir
Jt' frval laHM, awatallr Nfilt!
I ftftt ftlilftliHI 4.444 i-c a.
aiftiiaa a.4aa.
1 t ..I IMI
II
a .
44. kcMMI
f'.i4i.o4 f;i, ill aMa,iki auii. ta
I jr..ak44 4ali4. 4a, 1 1 III,
V a aMMtmi I il. Ill fiift at, Km.
-W Mr r.vta 44ft. lift, w.at ailar?.
l Hi, M4a aaMtr ''
n nviiui .Tu.iaj I. nr;
raa. win rmi f r tawa 4 .
Iii. IH Hly klMara baaaalaw, f.t.y far.
II a m
aral aieadlaat fi44a
aavaadw aaraary aiarft.
plar. raaft waak;y
Wr
I aatk i
la aall war
A pormanaal
aaU a Mutt firm
rtla for trtiratara.
Ifaraary lotpaAiai,
plara, raaa
Karft af r
Ivaahlagtoa
.. .
WaST F.IV-lalram) la a!4 auriJy
tfta Vnak damand for wr good a Ml
raoaal trrHoiy yal la a vary aiaia waat
.4 aft., ll I..I.. Ih.l 4'..i, ft,iilM
(.All I All I JIT rvinf4.ui
rmiim. 'r
atMa rwaaa, eiaaaa ftaftL Cft44
raaalaa waiorMa all ra aaaa. aewlal raiaa
la p4a4iM4. iratll aiwii44
f ! .k I K vi,l lJ,tt aafta. alraiy "f ui.
M 41144 iw-u, r4a, aii4 Iif M
raiaa. lacludiag Ptllva. ttlt waak P
rftoirii. -
ir.m t n n. .1.0.4
flral floor, ftal4 anltahla for two.
trirlly aatvlarn. ixva aavaU rtHwa. fa
ma i;t ny
-4.4 4 4 4.4. . , " .'1 -..-w.. . -w a , . . - " . m m 0t '" ' l'i"4ft'.
t-alam. or I IMTfl Itlnfl t a tlft at. roann
rr.TT' fl yy-it rxift.t.'ftii'.ml o1;; ; 1 1 J 1 v.wc u .m i. p p' .
filing Hir guaraai-4t.ivvaua. Itl !J l5"i
fftcitoa atork; fra aalflC raah woafcly;
racioalva lamiory. Yakima Valliy
Nurary On, Topiwftian, V4 4H.
njTTTZ "Waia- Ho.TlTa?' Tvita
ffiarrb Bnimal.- -rr waabiag Tah.
lala." "Paiiat llrb Ranovator" and oil.
ar .apactaltiaa., Prat E. Jet-aeon Potia. irllCYlTlOTk.C
IaI.I riUtS waatad to ai our Una of
Pacirto roan growa nuraM-y aioca;
TiiftTi. on- arirvrr. akiir
bat and raid oiar, alaan tkaat. art-
Vila lamt awn auttaa.
Tllki JI.LANI'. Itl aiorriaoo, llooma
for lnlr. 114 10 :4 par twoaUV
PI ft-41 m haal. miMTf.
raan paid wonaly, Pacini uray Co.
II Corbott bid.
K.4
room a nuaia aaai. l ap.
Ill Third at.
large room, aullabla for maa
big front
. Ooaa la
b.Ni: ttl
aad wife or wit; fumaea h-at, hot
and cold walar. TI Clay, oar. Htn.
EATraalS if diaUnraTn a fyuraiand
rooma, furnace ate, rvaaooabta. Ill
1 Tin at
EII'LO-tIvXT AG EX C3 EH 5S
C. R. HANSEN & CO.
dtVERAL EUPLOTVCNT iOINCTFJ. PoaHe
111. A tl 4t 4t a a A Kk. 1. Kja I aaaw.au aa
Udill dipaHmant. Tib and I Waaa. It a. K.CLl7t"urnUhfro7rreomT"furtft.c4
THE TKMI'I.I 441 V, Tamhiil at-, r.p-
lioui roniand; rumlinad
awtalt P!trBnilant.
f6 EXCiUB.'
404 acre tract fruit land, la heart of
Orrgon'a beat fruit arc t ion; will ao
rapt to value of 110.000 Hock of gen
eral mrrchandlae, prefer
HARUWA11B AND IMPLEMENT
BUSINESS.
Tata land Ilea
bier and
feet; about
We hava aaveral fine propoittlona fn
apartment houiaa.
bimmons fc uo.
117 W. Parle at
Good Trale ,
41 room rooming houea, light bouie.
WaNT1 For tha United filatea army"
able-bodied unmartiM men between
gea of II and IS. eltliena or United
Btatea of good character and temperate
hablti, who' can apeak, read and write
tin English language. For irmrmation
apply to recruiting officer. Worceater
f ' " if- t inn iwi gia., r-ortiiinq. ur.
unitalra. Portland.
414 Front ave, Hookina
IT-It lib at, San Kravcl
Kataonened ii7a.
beat, lultabli for two.
g ornery,
Butts & Eldredge Emp. Co
lit, N. Id at ,
Main 1304. A-ltll.
Red Crosse Employment
14 N. Id. eor. Burnilda, M. JI4, A-l
euitaa.
t pereone. 171 Vk Xlorrlaon.
Ill Mont
14 .rvl II
foi-
Til.
3 i
SITUATIO.VJI
LTRGfe room" lm7nprtyia home.
I 111 for on: 111 for two. Ill Park at.
LA KG room In private home, oloaa la.
ti per weea. i t th.
lil'W. PARl?Kftcaly furnlahad room.
priTata family, walking dlatanea.
AT f IC room 1 1 mont KTcen trallylocateX
private family. HI lat
ilne timber.
WANTKD Man with aalaaman ability
ia M..R.4.A .iif AmnMI. hnnAh mi Af
Beeping ana amain nwnt, , iinjr 7niolty: 12100 to 16UM0 inveaimeni re
furnished, good one Dunaing ana a quired; salary and coramliilon. Addreaa,
trood location: a money. maker. On aolik .r.r.n.. 1.044
id Ilea directly between Me- count of other builneaa will trade forkim.,..!, Un l.,,. I a v..-.' -1
nufiir at lavallnn of 1 lilO I .,.. nr.r.r anmalhlntr toward tha I WANTtD Boy about 11 yeara Of aA"!
t I-l Cleared, balanea oak and coaat. B-946. Journal. I fr .V8?0.!
POSITION la northwaat by an eaatarn
unlviraltr graduate. C fl. fl: IU
iyeara' general butineag experience aa-
4 41441 1441444 I4n4 44r. M (IA II tlf 114 11.
: - ... , . - i . . . i -i. ii. . i ,
buying, aeillng. eto.; beat reierencea ai FOK KENT Fumiahed room with al
to -progreaalvmeaa, exeoutlva ability, ap I cove; can ba need for light houie
pearanca, eta; good opening more de I keeping. ,1011 Garfield ftve. Woodlawn
tenoaranhio ' and office work:
state experience ana aftisry
to
tart.
this rrooerty year rbuntT it WANTEO-10 extra lho, aaleamen for
or . iibSii ?Pmt.i I toSi ? home our great popular ahoe stock aala.
?f r .'fr,,S"knof0dhTt! Apply thl; affernopn or before t a, m.
i1ne
CKO. T. MOORE CO.. Ill Arlington bid a
Beautiful Wajnut Park Qesi-
. . I laVVVi VVU arWfttll, icaiivi iiiuiiviiii , -. . . 1
Will sell or trad4 my IS000 equity In better In Portland for the price. Owner, WANTED Second tenor; young roan
Hiy I room modem residence. 2 fln4 ivlis. Journal. for male quartet; must be a good
piaztss, a loneia, rum see, cull cement i r r-i 1 II RTT n
Wment. larjta porchea and I beautiful LOOK ROOfTling HOUSO FeODle
?r,d ;'r.de"l.w,'Li1?.!! bH?: All kinds of housekeeping, transient
I" a
FOR SALE or trade, good little room- p-aii. Journal.
inx ana ooaraina iioubo, uv hibii
work near
win bit for
IMOOrwS ' ciihr'baunca monthly. No Friday. Oreenfleld'a, m-147 Morrison.
will deal with owners only. Phone
FINE "a acre tract, within 4 blocks of
lo carllne, t blocks from 170,000
school. Bull Run water, 40 minutes' ride
to 2d and Washington eta.; will accept
' one or two horses as first payment or
most anything else that has good value.
Geo. T. Moore Co., 8H AblngTon hHir.
Exchange for Rooming House
j i Equities In house and Iota.
160 acres timber land.
0 acres improved farm.
: Borne fruit land tracts.
Ewen Realty Co., 811 AllBky bldg.
; AN 8 room house In good condition on
Sightly lot commanding view of har
bor. Price I600. Would consider Im
proved farm land in exchange. Owner,
Ij-148, Journal. .
' VANCOUVER itAJf. "
20 acres.-lS. acres cultivation, flna
eon, no rocjc or a ravei; . price . 4600.
Will consider: Portland property cash
value. 422 Chamber of Commerce. '
A OARAGE and bicycle repair shop on
rented land, to trade for Portland
property, Party will assume. Aa ex
cellent opportunity for a practical man.
Ward ft Young-er. Suite 626 Toon bids:.
or sleeping: prices right, easy terms;
sell or trade; most re'lable office In
Portland.
Kwen Realty Co.. Ill Altskv bldg.
" t6RttANt ROOMING HOUSE CO.
411 Henrv blda. Marshall 614.
' Hotels, apartment houses, rooming
houses bought, sold ana exenangeq.
JUUDi IITfCrilim 11 IUVUJ4 4.11V 4VI. ...fttft. 'a.
rooms "all rented, lease, rent 136
month. 794 H Thurman st.
alnaer and of gool habits; no boosera
need apply. H-940, Journal.
WANTED Young man with expert
ence to work on farm; small wages,
796 E. Main.
WANTED Flrat class commercial aign
VS.
Apply
Seventh and Everett ts,
writers.
Foster ft Kletaer,
MtTNirTPAT,
FREE EMPLOYMENT OFFICE
.170 WADIS 4, PET. Id AND 4tn.
MALE AND FEMALE HELP.
NO CHARGE TO EM PLOT KB OR
EMPLOYE.
MAIN IE6I, A-I8II.
FL71MSIJEI) ROOS1S
EAST SIDE
B2
TUT? LARRABEB. II7H Larrabee St..
near Holladay. St nam neat, hot and
oold water, 11.10 up. altractlvi rate to
permanent wueata. East 141, C-X7I.
fTKNIHHED rooms (housekeeping If
desired) for one (1) lady, very cheao.
Call evenings or by 7 mornings, 1'hona
TSDOT 111.
..4v.4 4i i-a wtaa. Ill a aa lp
Aiae Miir r.re,i444 vaa a waaH
n f ta t , I'gM aad lft.
LaTLjiI aii.ift4a ailklii. ufaiaka
far .4,kt !i, 44, f is.. ifta, hot we
rv la 414 K WiiiI
f uraf Aa4
fr fi4u4i
T-oMHrft. lih.
JiS'Taf rf'W4 Vift4aai.
leg all balk. -. ana raid walar;
real in lautra 1 1 .rara ave.
J n j4 ika 4,afuitii4 hi
fcaoKAay i4ag, la aaodara ettaga.
F4 .sl-v
Tuay
aik4, laBw aiA, tja aad aJxirl-rtir.
t ail v ii r aak far Mr, KlrlkrUa at
i rr . "
.KTVfj ITTLX. AfiTVCTrn.
IT1 Kin s. Beer toaaMngtaa SC.
III ra UiM 1. mi. and wBl
nalaiala lorlr formar fclfft ataar4 af
laaaary, 4. I ai4 4 IMta ar-aM44aa.U4,
Ayply aa prwcu for naarrauoiia.
a tr,t
a. Il
cia fur.
til Mia-1
Ii in. er i kkm
ftiafted aafcaep4a
'ifV ava. -
auna couiftla In
b., 4 I...
II Mlnneaoia are
. -Hartford Apartments
21st and Flanders
New BUMin4,L alaaanll rnratataA.
large I room apartmeaia, ail tfta lalael
aa. leoaranlanoaa; waiklaa dlatanea ar
CVilwaa for
. rhitifi for Jbt ke44ear for lady, I vaalaai ta rare atoaUant rrtu, rvaw
laonaoia r-niAja, AEtiiy la laaitor. Aiaia
IITlXIlUUjkoaaaaaapiag rooma, IT la f . 4.
III par tneaia- aiaatftUva: r-aaok, il.ll 1 1 jik ami.jiican.
Ill par rnem; elect.
pr w 11 t'J ay at
list" aad Johnaoa
ta. aempleia Hf t. 1 flaaat. bright.
M.W and aiaanlly furalahad aultaa Of 7 - -nai -aw"ii lrmmTZ
I and I roema t Xulinem.l, gt, ! roemi all
eor ' ava Pnoea aat Mia, !u,.4 W4at .reeraai eonvanlaat la
f. . ff. r' -r-r-r- j- cares wajklag dlitam-a, private tale.
fYsfVH S 14 U:r" ho-7apln
a r. riara. raat iiii.
imrT-rr ibt
tandant on rramlaaa.
OHANlTttiXA
ktarahalt 1114.
norma ron iikxt
uralakad a part ra ale-
Olu4 ava. . wiA ".. t.rtt 4.4 fl r.n4 .
A4i I new etory bulldlag. ready for ecni.
peney now. I room apleadMIy furalihed
ww a rm4 41444 nii4H4 4Mii I apartmenta. eleetrla automatla elevator
Ut 1 block Alberta, ear, ,1414 & Mik ", "rrK mxlra eoayvnlinoet on the
si K lie. at aide, but cloeer In than moat apart.
1 roma"' I itry. oomar. ITth aad 'T'lLL, '"T rraaooable rent aad beat
Alameda, Roea City Park oar, ebadaa. of aarrloa. Apply jo jantror on prvmlaa
I he uezendorf
(lituraa. firvplace, rlaw of elty aad
mountains: will five long lreae. 111,
K. A. 1I014INUTON.
Ill Hoard of Trade Mala ITS
111 lfTH SJT
Tbaae elegant
NEAR TATIOR.
five room unfnr-
alshad aparttuanta, situated In the heart
of
A MX room wallng. aa II aorva, lf n cuy. wiuiib 11 aainuiaa- waia
with barn, win Jmlii aad orchard. j i ""4 . .
E. Illk and Powell eta., for 111 per . PP'y " premuea TOT reaarratlon.
monih. BurraU Joveatmint Co, IIOHl TrTTTTlnUIe .
i no .ifciaii -
Id st,
Itt Wltltama ava. Car. Kaaaan."
Newly furniahed apartmenta and aln-
reiTr'
.T,n Rl-VT U J,r. 4 .Mm hauaa In
1 1 ..i .r..4 .Aniiiiun' will aall ae re(!iaie rooms, thoroushlv modarn.
. ...... ." '.ii i- . ' I M4v.nl. .1 Ia.Ia. a ...II.... ...
rarpeia ana imoiaum ait in a vraw, . ......... . uu... r
for ana third value; rent rtaaonable, j Jher In format Ion teltphoni Airs. Alice
Inoulra owner. Harry BtaL at house. I yentble, E. 411.
E.J- ' . 4 . 4 41.1. XC 1 l?i-4r I 1 1 ' " --ai-a--4-4VMaaav-avaii i-iiai, aa
I it lovejoy St., otv mn sno inn.
FOR HEM-4 room cotuse and small
barn. loll Olenn ava. N.. with lots
TfxilO, I blocks from carllne. 111 per
month.
BALL 4 KUNTJ!,
111 Lumper Exchange.
ind
sired than high sslary. C-140, Journal. I f J7 j.
IMPLEMENT salesman who has bad NEAT, furnished front room, for 1 or
long training ana ap-to-aaie in tna i l, grouna rioor, Day window, electric
full Una, Including wella. mills and I Ilhta, phone. 444 liawthorna ava, K.
pumps, can InstalL fit same. Out of 1 2239..
employment at present; will take Job In I FURNISHED 7 room house for ren
Or Out Of City. RSDly to all. , A-BSk. I atrlctlv modern. . reasonable. . IS
ftiuurnaj. I ijroaoway,
5
WANTED Position as bookkeeper or NEATLY fbrnlshed front room, private
cashier. Several years' experience with I family, modern. It par. month! 41
NEW 4-room flat and bathroom gas
stove and gas water neater, good Base
ment, furnace, walking distance, 110,
181 torn st. Bier Broadway, phono
F.aat 4I7T.
MODERN 4 room bouse, clean and new.
bath, gas, run rasement; in, nasi
FCzITH rooni apartment for rent, furnl
tura for sale: bast location Nob tlHI
district; 7 minute walk' o big ahopa
and theatraa; three carllnes available:
thoroughly modern - and - flnaiv fur-
nlsbed.- lleaaonabli rent Owner tear
Ing city. Apt 21. 170 Couch st
PARK APARTMENTS Portland's moat
axciusiva residence district faclna tha
park: beaatlful 1 and 4 room soart-
ments. fireplace, built-in buffetts. cabi
net kitchens, plenty of hot water and
heat elevator and evervthlna modern
and new. Ill Harrison st, cor. Psrk.
Ith and Failing. Union ava. cars. Call
Tiber 219. Woodlawn If 43.
A MODERN, up-to-date 4 room house
with din on zitn, one diock rrom
different lines of business.
C. Allen. 187 id st
SITUATION
Addresa. L, e. 11th street 8.
wanted bv exDerlenoed
chauffeur In private family: can do
own repairing. ,170 E. 38d st. Lea A.
Mace.
UNFURXISnED ROOMS
sese'ftae
10
Ilka It
Owner,
SEE my house and you will
Clean, full and well located.
K-942. Journal
FOR SALE 83-room rooming house.
ood location, nicely rurnisnea, reason-
CHEF l.eadquarters and helpers. Call-
forma wine .Depot, no xamnui, next
to Journal.
WANTED At once, X men to learn to
drive and repair automoDiies. can at
Hawthorne Garage, 446 Hawthorne,
WANTED At once, 2 men to learn to
ma
able. . Phone A-2S76.
drive and repair automobiles. Call at
128 N. 6th St.
WANTED Two first class dyi house
solicitors; 40 per cent Call quick.
148 N. Kth St. - ' - -
22 room rooming house j WANTED Bright, energetlo young man
A BARGAIN
for sale, good location. 18 1st at.
FOR SALE Rooming house. 9 rooms.
cheap rent, good income. 285 11th st I WANTED House to house demonstra-
MUST sell
to sell office supplies and commercial
printing. J-948, Journal.
this week, rooming house.
cheap rent, pnone owner. A-aiai.
tors. ; Apply Nettoler Demomtratlon
Booth, basement Meier & Frank Co.
BUSINESS CHANCES
20
WANT Carpentering, grading, talloS
ing; give oenustry, soy Aiiy piag,
TWO large unfurnished rooms with prt
vata bath and laundry trars. Call
JANITOR or fireman, able, to care for 84 parK st
macninery, experience ana - recom
mendation, married and small family.
T-948, Journal. ' , - -
THREE unfurnished rooms for rant. 194
E? 86th, cor. Taylor; gas. Phone Tabor
1481. .
ROOMS AND BOARD v 15
YOUNG colored man doslrea position to
run elevator or as Janitor where strict
attention to duty will be BDDreclated.
Address George, phone East 6210. I ROOM and board for I .young men In
YOUNG man. aged 20. attnd Y. M. C. v PY?8 r,-mU:' l?uiflaS room P,nonf'
A., would like position after sohooL 3 bathf steam, heat, I blocks from-Morrl-
. m. and Saturday. D-947, JournaL I .n . tJAJ010?0 A18."0."
VntOl aa4VfV jfiKi m T cvm, via4 iv.vv f - Mf
or after 6. Madison Park Apts. Apt
A. Phone Marshall 2274. Entrance on
Madison st., door to right "
THE CASA BOBA. Large, airy, fur
1 nlshed rooms, with : board., Splendid
location. ' uu jeirerson,
EXPERIENCED family cook, want no-
sltlon. 133 1st st, M. E. Chinese
Mission, room 11.
YOUNG man wants position as porter
or dishwasher, good references. P-941,
journal.
car. . no per niontn.
Clemson. 481th St.
ion RENT 4 room cottsae. bath and
electric lights, on East Sch, for 111,
worth 125, to a good, tenant. Phone
Tabor 1401.
FIVE room cottage, modern, nice yard
THE- MEREDITH
Corner ltd and Washington. " Tit.
Nicely furnished apartmenta walking,
'lalanAa.1 ' IMAilaSia ta. Vstaai t4aa4 ftAawiAa
swucuani I Main 7410.
to party who will buy new range and
two rugs, adults. 411 East 46th at 1
block to Mount Tabor car.
FOR RENT One six room house, bard-
wood floors, corner 44th and Sal
mon streets. Owner 811 E. 19th. four
blocks south Hawtnorne.
MODERN 7 room house, splendid lo
. cation, nice lawn. Take Brooklyn
car to 67i E. 9th. TO permanent ten-
ants lis per montn.
NEW 7 room house with hair - acre
ground for rent reasonable, 74th and
E. Alder. Inquire Schumacher Fur. Co.,
209 Madison St. -
it. modern.
neighbors, 3 blocks:
46 Magnolia
6-ei.
st,
lift 1 ..U.J.liJ, '" i'Vl """ r 1 1 I lucaiiu". ovvi jcum roil,
CAUtrTckURro VJSZii SS' ?t . THE Whltenall Family Hotel, American
Journal rep W f '' lplen; every modern convenience. 4
squares from P. O. 263 4th.
HOTEL Completely furnished, new
building, corner iota, smaii payment
BOILERMAKERS, nonunion. Apply 222
Commercial ciup Diog,
downfttialanoa monthly: a flna nronosl
u, . . ii''' ,-, tion xor a woraer. oariea xx. t ry,
WHAT have you to offer for my 1270 Beaverton, Or.
eculty in 2 Bayocean lots price 3460 jti xTTftrrv-rF'
and 1600, Includlner improvements; rail-1 WA,NJ,.
roaa now compietca. - Aaaress Mrs,
t arron, izi Klllliigsworth ve:
have
WE sell uncalled for tailor made aulta.
i 110 up. Marvarq xanors, sua jBurnsiqa.
WEAR a Kenshaw 12 hat; all styles.
equity - of 12200 In modern f
room- bungalow. wantnit a-nnrt anln
truck, might consider, vacant lots, own-
er. A-94, Journal.
llioo EQUITY, completely furnished 3
room cottage, near union avenue,
orth, for acreage or suburban place:
, must be near carllne. H-941. Journal.
oreman for 'manufacturing
it i piant; muse - ue ouocr auu ui uuu
J 1 1 1 0-l tUBlftl.1.1 , ITMG NftCftU JUW
S0O cash reoulred. E-949, Journal.
169- 4th. 449 Washington.
J5XC HANGE grocery store for house
and lot. value up to 13000, no Incum
brance. Call Marshall 1218 or address
f '-my, journal
SfEMBERSHIP in grain exchange, vaP
ued at $500 for sale or trade, about
even deal, what have you to offer? M
188. Journal.
FINE residence and 8 Iota, close in,
room for 3 more houses; will trade
for farm or take bunaalow and antn in
trwoe. ibv.hq equity. ini. Journal
IK YUU WANT TO SELL. BUY OR
-JlMAl'IV. BttJKJ BttUKMAKJR IN
VESTMENT CO.. 124 HENRY BLDG.
MAIN 4445. --v' '-
" REAL ESTATE EXCHANGES.
t MIX A- MARSH,
Members, Portland Realty Board -
1?0 Yeon bldg. Marshall 8821
UNCALLED for trilor made suits. 110
uo. Tayior me 'j aiior. xt" Mumszae.
kACHINISTS. nonunion. Apply.., 22
IV vou are aroin to build let me flaure. I Commercial Club bldg.
too; io per cent 'discount next six I CARPENTER wanted to fltrure on fin-
days; figures, free plans.
nai.
C-949. Jour
Saloon for Sale
Prominent corner, six-year lease, rent
very reasonaoie. inquire z xamnui st
500-Business Cards $1 :
F--e City Prlntery, 192 8d.
REAL BARGAIN. Bring this ad
A SNA i-ust o, stock of llgnt kto
ceries, racket goods, lease and living
rooms.' eee owner, bo i a. jersey si., at
Johns, or. : , -
i-IX room house on i lots for build
sale . contracta, ror what7 have you7
T-S4S. JournaL . F
Jtio ACRES flneat soli, some timber,
for bouse and lot 12600. 322 Falling
Mdg, - :--
I ACRES, trade for anything good. 322
, FsHIng b'dg: ' -
VacTn T lots for good piano. 122 Fail-
inn- liHa. .--.-'.'-
Ii ; im for reil atate trades a ay whar a
tt't Hoard of Trade bldg. -
WILL buy. 4-f vT trade anything.
It F. T--. 111! Board cf Trae bldg
jKAt'l.d our bofxa; letter see
t .ily, 430 Worcester bIJg.
RESTAURANT If vou have between
1200 and 1800 and mean business, can
show, you a good proposition; lnvestl.
gate, zii w. etn at., Vancouver, wasn.
BUSINESS man wants ODDortunitv for
Investment In automobile business, C-
188. journal. '
Letter Heads Envelopes, Cards
Acorn Press. 612 Buchanan bldg. M. 6164
JS 4 WTI.TI Pirlnft, ..Ith .mall ...If.l
vail
can draw 1125 to 3176 month;
ll-l H. lltt.lt.-- -- - ' . '.:
LIGHT grocery, confectlonry and dell
- catessen, good location, lease, . Owner.
m-ikv. journal.
WILL, sell splendil small restaurant;
investigate, iui etn st. nortn.
GOOD restaurant for aale, party leav-
ng city. D-944, JournaL
WANTED Partnef In wholesalfi bouse,
bet trade in Portland. Q-988, Journal
CIGAR, fruit and candy store for sale,
fineylocation. Apply 100 N. tth st
151" E Works for sale, good bargain. J27
, Thurman st. Phone Mln S595.
FOR SALE Home cafeteria, fi fin.
lshing cottaire. Inquire 208 4th.
UMBRELLA repairer to call at store
daily one nour. wasmngton.
HELP ? WAOTETJnSO. i 40
WORKING for wages rarely makes one
Independent Make your money work
for you. "A hundred dollars invested at
the right time, In the right place, will
make more money tnan one person con
stantly employed.. To know how,1 call
on or address R. J. Campbell 610 Sell-
ing; PiagT.
10.000 POSITIONS
For graduates last year; men and wo
men learn barber trade In 8 weeks: help
to secure po-'Mons; graduates earn 111
to 125 weekly; expert instructor: tools
free: write for catalogue. Moler System
of Colleges. 86 N. 4th st. Portland.
Txr a KTT'Tjiri riiiM... ....m. .a Mn... i " . . i j'
"tr,II"L'Z"rA I FUR-NISILED room and board. 26 mo.
..7vn;j ii.. vf oii' Tr.,.1 I House modern una home piiviiegea.
Va V y'T311;. .. 'f-948- JOM"1'- 't : Phone Main 9589.1 : 409 Jackson, "V
4VWV AA4.4X A 4 lllCtll UOB4W V V llC444V;ii V
position of any kind. - H-930, JournaL i
ALL around cook wants position. A-
" 943. Journal. --"j;-'';. if''--'"J :-'--i-'
MOVING picture operator wishes post
tion. E-946, JournaL
NICELY furnished room for 2 aentl
men with board, reasonable. 497
Montgomery st" ' '
ROOM and board for young woman, 13
per week. 12 E. 7th st, S.
ROOM and board for two gentlemen.
SITUATIONS FK3IAJLE
648 Hoyt t.
A SITUATION as housekeeper; work
for husband's room and board: refined
young couple, no children. Call 429
Salmon St., room 1.
NEAT capable woman wanta work, 25o
hour and' car ' fare. 248 Broadway.
near Vancouver ave.
LADY wishes position aa housekeeper
for one or mora gentlemen. Telephone
ssenwooa ibi.
NEAT young widow desires position as
housekeeper.
Journal.
city, country. D-943,
TELEGRAPHY Speaking of guaran-
t ... T will 0-1 V A 4 HmttAfl fillmh44 nl
fbona fide guarantees for positions to
desirable applicants and teach telegra-
ny in a pracucai way. Aiyers,- 68V
Tenders st. Portland. Or.
YOUNG MEN WANTED " to . learn
wireless and It R. telearaDh: tvoal-
tfona guaranteed. Call or address.
Telegraph Dept. room 606 Cotnmon
wealth Bldg.
RAILWAY mail clerks, poetofflce
-clerks, mall carriers; November ex
aminations in Portland; sample ques
tion free FTenKIln Institute, - dept
wg-j. Kocneaier, m. t.
WANTED Men, ladles, to lam barber
, trade; tuition 125; after 40 days, po
sition guaranteed at 40 per cent Phil
adplphla Barber College, 8d -and Couch.
MIDDLE AGED German ladv wants alt.
uatlon aa housekeeper, rood cook, neat
ana rename, jyiarsnaii zaoo.
WANTED By colored lady, kitchen or
pantry work; well experienced. Main
7414.
A REFINED well educated young lady
- irom tna east aesires position
governess. ; fnone Marsnan 4aa.
YOUNG lady. experiencetL. with A-l ref-
erences, wishes position as cashier in
theatre. N-943. journal.
EXPERIENCED telephone exchange op
erator wishes position. Phone Wood
lawn 84. ' 7 - --- i.
LADY wants day Work. Phone Tabor
1470. - -
GOOD worker desires work by tha hour,
Tabor 693. - 7 p. m.
SITUATION wanted as cook or. helper
In small hotel. " 387 2d. .
WANTED-Sewin at home or by day.
East 5S. Ask for Mrs. McArthur,
TEACH oil and -water fainting rea
sonable. Then a East 3411.
WOMAN wanta day work. Phone A-
42ft. f - . . . .4
MIDDLE aged Voman wants to keep
hoiime ror wmowfr. mi at t ii k.
LACE curtains hand laundered.
Jiain ill.
4 ...
Pboni
HOUSEKEEPING XtOOMS
I'yr: , WEST SIDE 1 ,
SINGLE and connecting; basement
rooms, dry, well ventilated, warm.
suitable lor working people.. 870. Couch,
cor. 18th. ' i ' v -j:', -
7 LARGE rooms.
electricity, good
cars. Ilo. uwmr.
Woodlawn.
FOR RENT 6 room modern house' on
Brooklyn carllne: run lot rent. 812.
Phone Sellwood 890. Apply 644 Powell.
ROOM lower flat, yard, fruit 113.60,
ava.
The Albermarle . . . . .
388 Williams ava. 2 and 2 room ansrt. ,
ments furnished up to date, steam heat,
hot water, private bath and phone, East
4191.
THE McKINLET,
411 B. MORRISON. COR. TTH. -
I. I and 4-room apartmenta. fur. -
nlshed np to date, private bathe, free
Dhona. moderate nrioia. nsw ninin.
ment, best service. . v
, THE1 CODY. , 1"
431 East Tavlor. ! '
New, elegantly furnished, I. and I
room apartments; private telephone,
team heat electric lights; Janitor ur--
vice; prices 122.60 end up.
THE KATHERINE APTfl.
14S 23d -st N. Newly ooened. elaaant. 1
ly furnished 2 and 3 room apts.. private -
phones, baths, aisq single room, best rate
in city. Mnrsnaii xaua.
or 7 room nouss. iiv Montana
Phone Main 2368. ' '
FOR RENT An 8 room house, 221 Mor.
rls.
A-l 66
east slda. Phone ; Main 1747.
NEW I room modern house, nice yard.
772 2d at Apply next bouse, 229 Gro.
ver st "
NICELY furnisned 6 room cottaga ,wlth
. bathroom and gas, reasonable to right
party. 624 Jefferson st. -
UNFURNISHED 6 room ' cottage, gas
and water, nice yard. 718 Grand ave.
N, call Marsnan ssua
HAL'SEY apartments, 800 Williams ave.
. New ana moaern i ana I room suite, '
hot and cold water bath in evary aparU
ment. walking distance, reasonabla, no
uujwuun io fiiuurrn. r.sat if 4a. -'-
THE CHESTERBURY. "
- COR. 20TH AND KEARNEY. f
New and t beautifully furnished and
unfurnished 3 room apartments; ref.
erence required. Phone ' Marshall 868.
THE MARSHALL APART MENT S"
Beautifully furnished 8 room anart.
ments, 127.60 and up, all modern con
venlenoes. 624 Marshall, st - Main : 4081.
A-8191.' '--' -
HOME-LIKE apartmenta, choice resH
dence district; new, modern, very rea
sonable to desirable parties. 180 E. 23d
St. ' Phone East 2669. ;
A A XTTt O wft.m ana,lm.n.a .
SIX room house all In good condition, ' nlshed, large outsldi rooms, 10 mln-.
. , . ! iu . r. . . . roin I .. tvallr f rnm f 1 v,mr .......vl.
2 blocks from carllne. East 6349
FOR RENT-r7 1 room housp furnished.
836 montn, iitn st.
TWO furnished housekeeping rooms,
kltchenelto. free gas and bath, also 1
room kitchenette, furnace heat. . 476
Clay. - .,' ,
CLEAN, pleasant housekeeping rooms;
gas,, bath, phone, sink. Call after 6.
248 N. 18th st. - .
CAMBRIDGE bldg.. furnished and un
furnished rooms, very reasonable rent
Room 88, 8d, cor. Morrison.
NICE, private, furnisned housekeeping
rooms, 84 , to $5, per week. 892 Jef-
ferson.- - - '-'" "";;'' "
TWO furnished housekeeping rooms
for rent; adulti only. 408 Salmon.
8 ROOM modern house for rent
E. 2lst st in. 1
1098
6 ROOM cottage with yard. 415 E.
N. Rent 822.50, Phone C-3086.
13th
6 ROOM cottage, electric light, . hot
water, no batn. zap is. tn.
FOUR room house, 480 E. Grant, cor
- ner 9th, 10 month. Tabor 261,
FIVE room cottage, with yard'
13th N. Rent 122.60. Phone
416 E.
C-3066,
HOUSES FOR RENT
FURNITURE FOR SALE
32
llUUBH,lv'.i'.iJiiNU. steeping or baching
rooms; irons sune, running water, 4.
603 Alder.
CONVENIENTLY furnished housekeep
- ing rooms, single or en suite; walk
Inir dlstanoe; 33 and up. 421 2d st
NICELY furnished single and en suite,
cheap rent., ail .. conveniences. 475
Morrison st. . - -
CLEAN housekeeping rooms, I or I
nersons: water In kitchen: alaio alno-ia
RUUBgaCTftJinS 1 WIII4. 4JVI im at.
NEWLY' furnished rooms for light
housekeeping. 667 Madison. . near
Chapman. ; ..
TWO room housekeeping suite. Opposite
me r aiiintr ecnooi. izi. r irpt.
FURNITURE nine-room house,'' fine
neighborhood, rent 336, income f 86.
Price 1800. rnons owner. Mam U29.
Terms. -' - '
FURNITURE, wood and coal of 6 room
cottage for sale, cottage for rent;
leaving city, reasonable. ' C.938, JournaL
FURNITURE of 6. room house for sale,
. cheap. Wlll give terms to good party.'
838 B. 28tn. v hone i;ast losi.
COMtPLETE furniture of 7 room house
for sale cheap; moaern ; house lor
rent,i23.
Bioadway.
FURNITURE 4 room house, 1275; rent
117, 8 rooms rented bring 111 above
rent. 288 Mill. " , '
FURNISHED 6 room modern flat close
in, 3360. Particulars, phone A-2496.
FURNITURE of 6 room flat 225, cash
Or terms 40m 8(L eorner Harrlwo'i.
FURNITURE, of 9 ooms, 5 housekecp-
utes' walk from P. O.. very reasonable.
89 E. 12th., or E. 6270.
THE MORTON APTS.
Beautiful 8 room unfurnished apart
ments, all conveniences, - 697 Washing.
ton; -Main-1082. .:'-:.-., " -
THE WESTMINSTER Nicely " fiiN
:-. nlshed and unfurnished apartments,
also single rooms. 8 minute from P. O.
263 Ith. Main 6682. , . ,
ONEONTA, 187 17th 2 and 3-room
suites,, hot and cold water in every'4
apartment Reasonabla Phone attain ';
4697.
SAN MARCO APTS., E. 8th and Couch'.
New brick, modern, steam heat, pri
vate bath and phone, 8 room apts., 121. '
Phone East 2761. - " :
NORDICA apartmenta, cor. Belmont and
urana ave., nu room rurnlshed
apts.; tree iignt, neat, patn, pnone.
ROOMS, furnished and unfurniah.
steam heat, hot and cold water, very
GRACE APTS., 24th and Northrup 4
-room furnishol: private phone, bath,
hot water heat; rent 86 per month.
NEW, light sunny, modern furnished
2-room apartmenta 228 East 20th it.
Tel. E-1430. .
i AND 8 room modern furnished apart
ments. 112 4 Union ava. . N Wnnd.
lawn
LILLIAN APTS. Corner 6th and Wont- :
gomery. - w a nave l two-room and 1
three-room apt. Mamhall 1378.
ing suites, f cheap. 386 Park.
THREE rooms, urturnisned, housekeep-j FURITURE of 6 room cottage for ale
lnr. 3S7 Yamhill st
MITCHELL hous?Keping rooms
gas; moderate. 7tn-i lanaera.
i . , 1 price 32JO; rent 13. 313.7th. cor. Clay.
i; l!rht, HOUSE for rent .furniture for sale. Call
A4076.' 1
1073 Montana.
PIEDMONT. apartment furnished ;
rooms, new conerste buildlnc. luiu '
Union ave. N. , Woodlawn 2987.
THE FERYL apartments, strlctlv flrt '
L class, large rooms and closets. - 895
Livejoy Bt. tiki - w car.
THK -tyvhjtn' i.tn and Lovejov. 2 3
room apartment for October Ith. Mala !
215. . --. - - . i