The Plaindealer. (Roseburg, Or.) 1870-190?, May 04, 1899, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MM Will I Ml
A STORV OP UnWllY.
Cnptaln tonlilnn Tell Mow
CiiimIiciI the Oerntau Ailmlrnl.
lie
Tho Kind You Have Alwiijm Hmi.Iii, niul which lin hccii
la Mso for over :t( .vein's, ha lun-no tlio nlgniit me ot
,inil Im 1 . ;i made under his per
sonal suite- -. islon Mnco Its Infancy.
Allow no one to deceive you In this.
All Counterfeits, Imitations and Niibntiliitcu are hut Kx
lieriments that tiiile with and endanger the health of
Infants and Children Experience against Experiment.
What is CASTORIA
Castoria Is u substitute lor Castor Oil, Parejrorle, Iro3
and Nootlilnir Syrups. It Is Ilurinlcsi and Pleasant. It
contains neither Opium, Morphine nor other Narcotic
substance. Its ae is Its guarantee. It destroys Worms
and allays Fovorlshiicss. tt cures Piiirrlucii and Wind
Colic. It relieves Teething Troubles, cures Constipation
and Flatulency. U assimilates the Food, regulates the
Stomach and liowcls, giving healthy and natural sleep.
The Children's Panacea The Mother's Fil-iul.
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears tho Siguaturo of
The Kind You Havo Always Bouglit
In Use For Over 30
vf-
ears.
tnr rrHii'Mrnaihf f? muh nni r nivor rui.
New
Arrivals.
Tongues uii'l Sounds,
Splccvl llcrriuv;,
Whole CoJTish,
Salmon Bellies aud
Sniokii
ricklcd Salmon,
I'k-kl.il Ilcirin
Mackcral, at
ODODE30DO
....MRS. N. BOYD.
WOODWARD
Nona:.
THE
BUSTLED
ROSEBURG
Docs L'l.
ALL COMPETITORS!
Wiin always ia tho Lead, and nn.au to ;
keep there.
I , SI. Ill I
i;.-M i u: oi.,.
j I .. i. innn 1 1 mny . mm, .-m
j Nntn i- l. -i-y ri.'ii th.it
I ...r... l;.i:h. ..!" ! '.1 '1 '
,.1 lalnl -Hiuii.'! n; II..- I '.
. I . I... . , nl I..., ni.t.' .. I r
i InU'1- ;:;.'. Hi.' :i-t "1"
-n, - i ' u it ' 1 Hit. t li' r. - .1 i
i .lu .- .,.. I..-- I'V. H I. I
..il. i' Hi II. Hi' . . I r ill.- in
"in- nil- n-'.' il in, I l li-' I
.1 n-lt I--.ll.
. Hi- ..t.i
mill .'I
ill
nii.i vt.
M.i.
i I'
s 1.
::! l-i.i I '
.'li ,V I ill
lr .' ii l.-l
.1, i.l" .1
... I. l 'iil'l
l.T
1' - l.l lMl- - ll
it .hi. h i
. ' H..M "1 111. I" I
e, in tii 1 1 .
-I ..I Ul
-. li i.
i.ii.i i.ui
The Golden Harvest is upou us, and farm
era are amiling because Woodw aril
looti to their interest-
N ' . S W ,
-'.. -i:
j
-',r.: ,.
K ...
Vhuk, Apnl llapl.iin ,1.11,
(' I'lil. n ni I l.ii oilii'i r ol llm fulled
rH tii a ci Hirer liiili.ili, were riitct liilnt d
hy ilu' Cni'iii l.i'inu" ('Initio Now York
roc'trh. Hut ilm.iiii niniii wua hiind
smiii'ly ili i iiiuli'il willi A tiir! ii iiii ami
liritiHh Hunt'.
C;i; l.iiii ("I'yliliiti in n culled upon to
H ilk. II.' IliVrpltil, I.n Mild, nil llll)
H I.l I 1 1 1 1 K llllll I'.l ' I'l'IMI mill llllllllt
lii in ;ni. Im iiii'H I ro uii'iiiil lur Ail mil''
ul Ui'iw y,
"Kvriv iluv o i'iii mlli liiii ," lui
ii.l.lnl, " wo I.'.iiiu' I in. no Mini morn to
l.iv.' l.iiii uii'l Hum' mi l nun t 1 1 1 w I lin
I'Ollllll '. 'd ill'i ll'ft "IO MalO ill lllH
IuuiiIm, iiiiii lunv Ini i nal'l ilu untiling lull
llinl w In. li wuiilil ri'.liiiiinl In tlio I'liiin
trj's ru' li', i'lir nili'iill tin ho Imm,
u.ry in. mills nf vtuiiinK iin.l tln nnt
oiilNU'i'iiis i'ii!i;lii( Unit nnvl" I V etlM
miftor, wi'iivinn liim In ti o very l iuio, ho
lll.l.l IlilllHi'lf ll) llllll III' III I I IIH up Willi
llllll."
Tlll'll r.ll'tllill t'lVlllllll trlil tllll folhlW-
iiiK t-tniy of 1 1 in ii.lniiial.
" An ull'n'i i' ol "in Iiii i.il, Ailn.iiol N un
I iii iii ii li, ruiuo il "Mi olio il.iv Ininitlioil
I'otiipiaint. Il wim my pli'imuro In hi op
out oil llll' lll'lk j'lstl 111 llO IMIIIO llllilMlil,
II hum put t ly In- lin i li-lit uii'l patt'y I')'
ili'...;:u 1 lii'.c I I, lii loll Ho' ii.linirnl
,t t i 1 1 Inn imiii;'' lint, iui.I I lioi i I llio inl
iiiirnl nply: Tell) our mliiiiiiil lliomi
ullipS of lliH llllldl t'll'P WllOII I KlIV en. I
wiulit.) nitiko tlui lilvi U i.lo i l lliii loo
Imr I'ltupli'li'.'
"Mm li.'imon illiiir nplii'.l. 'lui
wo 11 v- Uin Il.iv'.'
"III-. ti'ply ul tl.o ml t.iu.l w.ii j ii-l
like 1'i'iM'V. II 'iiiiii: ' l'lioi-o II ii!i o.ui
Iv Imiu'iit ul u Lull a iloll.ir . y ml uiiy
whero.' " l lirto w ii.-. no fitninlli.it i xpii'.ioii
u( Hut ii.linirnl. Ilololiltlio DllU'cr llml
niiU'tio loiil.l lly ii iHiiiu.itt ll.it;, iiml
t int ii wliolo po.iii'ii ll-'i I mit;lil o iiiio
ou liiiti with t tt'ttii.iii llu'Hitii. Hun 10
ilrow li.uk mi l dr. ki'.l Lis iiiuiihIui Ii
II luii a k'li'nt Ini it nf iilrokiiirf 1
tii iiii l.n ho lu ll lio 'o'B iniul. 1 1 .' ml
" ' Pi 11 your u luiiiiil 1 mn Mi i kinliun
li"io. N.i , imiii t ii ft ul I v w lull 1 hH v
uinl till viiriilmir.il Hull I f.iy it
liuio I .i i'ii iniikii t; lliti l'K kmln I'liev
for luvnlo iy in I oiiilil, Imt I rnu i
t iu t if i'l i I ll.o I'liorilo w.nk lino
h im I i i n nf r-'ii li i li .i r.ii tor Hull II iii.iii
woiilli.o' ii'Oi. o i' , iillli i'uIi rliil.ln
in.ulit l'.i:M iivor it, I' l' llut liim Ihih
C'Jiiio In ti I', tn'li't iti'p. Ti'll ymir il
init.il II. ill ll.o ciiliti'H' iiifi.iriiiiu ol liny
ml., w ill in' .iu li'a .'in' ilium. Flint will
Im w.ir. Ii will lio en m vrpti'.l uinl ic
Di'liti'.l iiuu o li.tto'y. It Vnil people ur(
rrii.lv f r war Willi tlio t'liitnl Mali'
ili.'V rim I'HV.' it liny liini".'
"I .iin l r" to it.lmit Ilia' it iilnn'ft
In I. my I 'tralli littj , I' e.in.H Mi Hll. It'll
Iv. W e li.i I ox.rr!eil it nil iiini.u', Lilt
I !i i : kf nil li.ivo In on ox pel lillH nl)'
eoiiie uiii'.xi ei te.llv. Ah 1 o It-It willi hi
f.oo a in nit lliia li't'ii iiiilieatiliii ly In
in.' up hiti li initH f.ir apart i, llio i ierinaii
H.ii.l I'J lue :
' I lliittk i.nr ii.lu.ii.il .I"ih in.' ix
iii.-! I v tin li'r'ai''l .'
j''N.il only '.loon he timle.hl.u.i
to'.il him, , M. tit lie iiieaiis w Imt ho mivh
a i.l you hu.l 1'i'tli r lnok out.'
After that lln-v ili. I n il hrenthn mote
tli.in (ntir tun' h nuei'i-eivi'lv wilh .nl
purini-jtiinii."
IND0RSH5 TltU I'OI'L',
Arclibleiliop Cuirlnnn'8 AllltuiU on
Auicrrniil.ini.
Niiivniiu, May I, A f priiliil to llu
Worltl from WhhIiImkIoii Miyn:
Tlui text nf tlio loiter from Art IiIiIhIiop
Corrln'iti. nf New Yoik. iuIiIiohhoiI to tlio
pupo III roplv In tho p., pnl I, till on
"Aiiieileiiiiittiii," ii'iielit tl tlio city ii low
ilayn nun,
I IN trutiHinlminii Iiiih ciilMtl ll Iteiuiii-
lioll III ('.itlinlie eiti li'e. It nhiitut Unit
tlui ll t ii I il in p ulniio, of 111" eiitiii' Ann I
i. n n lileiiitt liy, in.lnrho in full too p ip.il
Itrief.
Ciutliiiiil liihlioiiM, in hU leplylolht
pllpll H'llllntlitlilll, l.'pilillll'l'.l I'.l'l.llll
'lui'lritii'H, iiiiii mil. I Im umi mil uwnrc
tllllt Hill ll ll'lU'llilll'lt llHIli I'llllOIlt iih
t'atliulii' iliM'ltine. Atrliliiii'inp Iteliti.il
mil Keaiio mil piar'.iia'ly Ihe cott.o
t hi im, im il ill ii ii ti in he i' of ul In r pit I. ili m.
liven rut li li-HileiM t l llin l.i'iui. in parly
us Arclihii'hiip Knl.'.'r, of Milwnukio,
mnl ll:nliip I l l . in t ii , ul t'levitliiinl I'ol
(.in n 1 y pr ol e b 'i'ii 1 1 t lui pupo that, oirnrn
w hleli ho liinl ili'Hiyti ilinl im "Aidi'ii'iiii
Ihiii " liml im el. ne in Ilu A im i Iran
Cilll.olii) rliiireli.
l.'iilliiili.'H l,i".. think tli.it l ho N'.-H
1 in k piohito tlij a ii'iuiu kill-In Iiiiii In
HinniiiK Hie li tter in (Ini unit o ul nil
lie) Miiiliitiiii li In. p.-t ul Now Yoik piov
tnt t', ll irt known hero Hint nt leant four
of t'io iiiitl'riiK in liiitluipH il i in I in. I hi e
tin) htt..t iii'Otita in their itii hhh hnpH let
tor.
Olrls Taking up l.miil.
Wheat rro.pi:tts
, i
ii.
Full Trinimcil
TEAM HARNESS
Thexe nrc all l.ejltiti ami U'lrr'antcl,
SADDLES
At Itctluue'l i rii.'ii.
tin I in
ll'l ',
, Hil l
. . 11.
l'nrt W 1 .
.irl W.
,. ,.n'tr
i.,iii V . .'I
W ., . : W
V, 'it :
I'.i.' N ' ui.. I
w ' in '1 ! .rt r.
ll ' . ..
II'.'
. ii i U '
i u 1
Nt,'
I i I
u l im 1 h
. i' I : ."
i.ii.i
nil. I
I all i'l
I I
: ' I. , im I
1 I..I4
I'onault your purae anil he sure ami aet J
Woixlwar.l heftiro IjuvIiik. !
W. li. WOODW V rdI
'.-. It I
I !. I, '.',
. '.. C. I
1'iirl .1
I;. I
I III I 1 1
7, K. I
I'.irtul :
ni;1,. -i .
:.. K. I.
N' Ull'l JUtlt I'l .v
. . ! W ,
ml lt
I i
- w
BOSWELL SPRINGS
On the S. I. K. K.
Douglas County, Oregon
HOTKL constant
ly open for recep
tion of guests.
Water cures Rheu
matism, Dyspepsia,
Kidney and Skin
Diseases.
. in.. I NI
N W '
- 1 .
-I-.'
-W
II
1 mi;
I...1- I, -', :, I.
Ii. i, I;....
I t" I. - Ull'l .i "I -
! , II. ...
M. SI.',, - e I
V ., .--.:. , HW',
I, ... :..
All.-i: I
I.. ..I, It. I.
Purl N' .. -. c. .
Smtli ul fiu-v ini'J nil ) l.ll-t Ot 1 lllltlill til
M.r.
1 1. , l: i.
Purl .Si j iin.l .,,it h' , -r. I.
W 1 1 hi li the II.-M -i ' I;. Iil lol.i.ll lin: t lit- .llll
"I thin tnitli .-. .riil'"-li in i i.n.iH ii. iiint tin
e. nun of Ilu-1 .iii.iiiiy Oi mi . lin. t in .uh.lii i
. ii ii ltliin iiny i.. . tniii in i nit , I i itim, .1
"11 III" I ill III" list nil lin' Klililll'l llinl tin' 1.(11111'
; in. r' i in ii iiiiii I' r ii i ln.-i h I ih...i L.r iiLtn.-ult
iir.il tiiiriKi.-s u ill im- r . .-n .-. nti-l ih.'i .i t,,r
ri lu Ilu t.i lKliil l iin l Otliei at ll n-li liKI
.i. ii. iii H ii ii
Ku ril t l.
J. 'I.
Illtlln.l H,
UrKIl'-r
Summons.
TN I ii K i lin I 1 1 i:iii:ki 1'uji ttoi ul. Ah
t'liiinly, Mtiiti- ni Oi.-kiiii
luliti 1.. Aili.'i I'.iiliiliil i
To The lliilorliiiialo.
Dr. Gibbon
ThlH mil rrllalilu iiiiii
the in on l iiii'iiuiiiil
Htii fi u 1 1 L I li hull KrHii-
r.Ui-u. hillttiiiitlniifi to
liini nil bciual Htel
5cmlnal IIIkih mirb
an iiiinnurrhira, (llcci
.tniriciurc. .ivun ilia it
Jail !i (iinua, Hikln 111.
, f;',l,.'iei, Nervous llclnl
,P"nt'. Semi-
- mtl Wenltnc.1 kihI litm
.TO.-.l-. ul I Ulflll'MIO . I III r.lllw;.
uueucu ol neil abuMj mi I i xi i hmk ino'liniiiu lliv
IdIIowIiik ay iii i I. im kalmiv i miiit. iiiun ., d.iik
apiita nuilttr thu eyi , .mn in Ilu- In iel. mhvIhk
In Hid cum, Iohii ol riiiiii.li'iii k. illili.li iii n In up
proaelilnK lruiiK"r, .H.,itiitn.ii i.l lin- in nil,
weak lieu ol tin-linil.i uinl UtJ'K.ii! iiiiiiiniy
plmiilim on tliu fnti'', eout,rlM, riiiihiniiptimi i tn,
Dit. 1lltltON llUK I,rHI;tll'L"l III r.ill Flulirli-I II
over thirty yenm aiel tl. .... In.iil.l. 'l .In, iM m,i
lall lo ii.jIii.ii! l Mm mi, I r. i . ni' Hi.' I,, ii. In nl
llll icreat Hit i 1 1 mnl .- . .,-iii nr.- I l.u I . tin i nu i
when otlicr lull. Ii Iiiiii 1'in. n itiiui .ml.-. i.
ffmoiiit 1'iirvl at Ii.iiii... i lian:. i.-in.iinii.l.'.
Call or wrtie.
ItK. .1. K. lilllllON, I,.', ,K. no 111' -I. .-in n Iiiiii
tlii o. I'm;
ill
.I. ni.. .1 1...1 i.i ii. i, ...it i ii.. i-1. ,ii ii.,.
s is 1 , it ii, i n. u ' , in ii.,. :, i. i , ,,i .-, ,,,,, i
in 'I . .":.', ft l: I U , il: im i nl l.i ii . ii Ui, i,, i jii,K
I ll' II t I "I ! lit- 11 n,,,ll 111. ilu. 1 1 p., 1 1 . u , ,i ,,ni. ,,)
Until I'll 'lit il lillii! Ill . - Ii i . I In-I nun Kl,l
H.lju.li'.' n ii I.l.-, i,,i- I'liiiniiii , ,u mnl
i Inn 'hi. nl.- Ii.'h ill mnl Ini mii Ii i.IIii r min i
.l-plil i'-l I'M III .nil I " III I ilii 1 1, 1 llinl ,i, t,t.
n ill I 'i.iii .nl, il I ". lin i I mnl i ,iiil,il,l,'.
'II, I" -ill,, i,,.i l,h I- lul, II. In il I,. ,.l II..,,
J W II III. .1., iml '.. i, -ill, I I .,,I. 1,1,1,1!
'I. 1 1 ilni.'.l Mm. I,, ivfi, :,, I n (,,,.
1 ,1,' 1 1 111 1..1 n I 1 , i 1 1 1 I,, 1 tin- 1. 1 1 1, in 11 id, 1. 1,1 iiii-
.Noln-i; o- lii.Mi:l,y ivlvl-li llinl ill 1 ',iii,liiiiiii v'i m mnii- 1 - mn ,: 11 n.., I.,ims u,',,., H,,, ,,
Willi lin: I'l.o inlnin, nl llni m l 1, 1 l i.ii.ri , ..I i 11 4 I In 11 1 !. ilu y lit i ,i n I 1 1 1 in nf I 1 ,11 1 1 im, I .
Jlirte il, IH'iH, I lit, I". I "All IK I I'll llll! III.' 1,1 'Ll I'l H'l- lll-l . llllll. Illiltll III llll. Mil,! I,, ,v
tiinlirr lull-It. ill tlui .--liiiti nl t iiliim urn. ijit- 'nii, Mn!.-li I "' I
Kevalii ami Wi.l,jni-l.,irii rilii,ii, I' IV. Ill '. -nV
l.'ijKti. Ill 111. AM) in..'. in liiniin 1 I.n I'liiiimii
fil llllklHII'l. l.Olllltl i.l ll.iliuinv, ,-!,,!, nl I,,
Notice l:or Publication.
t vi mli i-i a 1 a- I -.i, 1 n 1 11 1.,
Illi'i InllK, IJli'Kiin, Mm. 1 1, 1 v,:i.
Iii.'inliy iriien liml m 1 iplliiin
Hllit III l.'ill!
III Inlm 111!-!
Mm U'lilii-.
1 hi- Ten lied 11 Mil I in -'iii.iti n.i
liml t lit 1 1 11 ill mil t . ii.utii tlniti hall n
erop tin .nikilion! H e l.intieni ' 'reumi
I'o'inliv. 'Tne t. .1.! wiiitrr mnl the
Kilo 1 1 tin,:," H 0 ..n t N4 , "urn n
h: uii-iMe lur 1!hh 1. milt. Hiivi'hI Hill
h ety Lite .uni the rii-l.M f ;i 1 hull trep
am t'lt reliv iiii re.ife l, thtro t einj; H'iit
er 'l.iini r 1. 1 .1.111. ii'n : ro 111 iml u iihib iiii
e.irly till r,iiiiH."
In tho S ill.uiietli! viilley liemly
thirty pel ri-l.l nl Ihe UkI rrnp in hlill in
tlio Ihiii.Ih of tliti l.ti'tit r. l'lii! (no milla
C'urvitllin hi neil Itn-t I.i 1 1 nlj.jiit ;!:;i),
Ol li hllshi'lH Ull'l IKl.lHXl hllihi'.M ol It IB
Hlill Ullbjlil.
Tho prieo ol whe.it in llni I'.i til in.iikitt
H'.uii.lrt at H ei'iit-i. In S.ui I riiliiiMii
rillll.l't Hnil Vtlll'llt l 1 , ' 1 1 t c . I nt (I. Oil per
cuut.il , 1 1 j 1 1 i v a ! 0 1 1 1 lo H in (.'orvullih
In I'.irll.tii.l it h M'j, Wi'li fr.i iuhl
M'i'S the Huiiio nil they weiu tu liiontl.B
ilu Miie.it Willi I now lo 111 l,.'l V.tllm Hi
L'eiil.', 1 11 ('hii'UK'i tho piii'11 i-i 7.'.
8 on t ttiint iii 111 tho H.tiilti in.irk'il it
was 7 i, ami eiitlinr in tho fci.-t jti win
A nil I'li'ii lino thorn ret eiillv wmm tine to
reporlH t l pn Hpet tivu Bhort irupa
tirmuho'il tho ".lit. Tin) tlmp Unit
t linii Utter u.u ilno lo ilineuvury that l!iu
!-'. ti'' I alarniinj! reporlH wuro liruly exanii'T
u'eJ, mill in nniiio iiiitaiieea wholly
witlit.ul (oniiihili'iii. 1 Im leporia aro
ttttrihiiti .l tu Ihu wheat K'1"'''!'1' w''0
limko nmt Ini-o (.jiliinea 11 a hu'.l uinl
hu.im iii tin) n't't wheiit .'ita. TlifdU
potplo mnl their nKeiitf often liinl it
O.iHy In iinpo.-ie hoK'iH repuitti upon the
piihlie, 1 r.jihiL'tt 11 iihii in pi iin 11111I out of
tho Ilea neil tlioir liul'hnijH uml puilu t
tlui pnll'M, T in) i--ft r iu in iiifuinijiiH mn)
wlion Biii'iely in purlllixl, if ever thut con
dition loiiieri, tlrt who it pit with ilu
htlllM ami heurH will he abulihliutl.
(en I lire of tho in.uUet that uuenn to
lialK'lia I. Ktniili, Mm..:;
1 ii iinii. m mini 1 1 .'i-i.ii. 11. ii
!l I 11 1-1,11, J. I.. Kri'in li, I nli I,
t ni'li-r, .1 iiiiii t iril,'i , lit llt-
rr.-iiiih, I l.. n I n in li. l-m,"
N. l-'it tii li, niiinson l'1'finli.
Katii I'rnni'li, l.miio I'rtnieli.
HI. 11 Iiiinii, mill II1.111111I1
ITi-iii-Ii, I n .in n h.
In Wllllnni l.aiihnii anil lit-liliH I.nii.itii.
nutiii iiuiut 'i iit-n-inii, 111 -
1 11 tlm innin-of tin-n'Hti-nl iiii'nn Vim mi.
1n r.11 r . 1 n 1 1 .-"i i. ai. 'iir mnl hii-.iit ft..-. nm
I'l.iinl Mi 't ni'iiiii-t it. 11 111 lin' iilmin I'titl liml I I,,, I I 1 1, ,, 1 ll,., 1 ,,.,. .. ,,.,1
mill nil 1,1 1,1-loiu I Im In Hi. In v o( tlin 111 I 1, nil I "' w( ...... j
lur Im 111 nl lint n'nr.i! 1 titilli'l rmii-i. I,, 11 11 - I lint tfi' hi Unit I Ini'nnilii r whniit 1111 llni
" "t ".. I' ' " 't IIUU I I'lll I M 1 , 11 I ! . . 1
lull 1 . in,.,. , ,,, ,,., 1, , Mnl,, mi . , ,,.,,,, n in rriuioiri u iiiiii oourn ii t nou ti ui
iik-nin.t ymi i. mi,,,'.,,!,! w iililn knl'l liitin, Ull'i ,.. ,.,.,,11.1. Sunt mliiiit in llllll
I'll, llll I 111. 111,1, V In I in I llllll ,.- 1 1 II.. I 1 1 ' - -----
11,1111;. 1 111 im rtiitiiiiiiiiit u in ,,11. i.',., 1 1 11, tii llt ri'lii'ii 1 1 Hnviin c iiila hit rniilnl
inn 1. ,111 in in,; ,,1 11 1 i-i 1 1, 1 ri niiiili;n..- im iiiI, i ., . . , ... ,
I.l In I, lltlillil, .,il,i-.lii I I n lit h. i.ml 1. ,,,,,.,, I UliCflliltlT ttlieilt IIIUtlllH wliont to hu ilu
I-1' lll-ll 1 1111 IV ili-l t'll".l I III In '. ..I ..I I'. Ill 111 I II, 1,1,
llin '.'.'llll tl. ll nl Hi'ttil.t r. 1- , ,. t,i .., i.i, I l,n ,,,.
Ini'lil nl 1, 1 iiliiln iiiinni'.K,,! , limti Im llni hiii.t I 1111, 1 1 im nriwitlit. iliiliiel V. 'riillh! tllll Mtlltl.
pi 1 1 "in t.i r minimi, ni", ii nini ii tin I,- 1, 1, nu wu'oih ovi' in.'i' i y iiopi) iur u nui.or prieo
it" fi ii,l 1, -'ini 1,1. ,il,'... 1 ..in-, vim f... ...!.. 1 1 ...... ...I.... I .1111...
1.1 t.il.l I',;. mini 1.1 tl. ni im,,.., , II,,. 1, II,, .Hi, u ""r'- "' '"" -" ' "IIHI'H
II III M III lliu Ini'lil mur-
1'no iiiiii Wiilht I niiiii en, i' : In
pnr-tnliii: n nun ul llio pnlilio in nitln at
tlio h'l'.il html nl! ii n yettli r.luy, it w.ot no
li.'.'.l lli.il ijiiiIo i mini1 er ol eiitil.'H
Were iiiiiiln mi l.unl hv uoineu an. I ll.o
rcji iiti r I'li'.iliie li:i!iini! v.i In lln.l t ill
lioiv iiiaiiy, 11 mli.il p.n I mn nl Ihe mn m
wt're uiA'lit hy lliu fcenthr cex. II j
ever, t!ie tint.) nailinl tukiti t.i n'.il.i 11
a.'itiiiitj luuu'f, hot Ui'K.a'er Hill veil
I. ire. I tlin ,. f. 1 Inui liml hlilv 1 rut nl S
out 1 ini n't I ii .l in tlin i,i"t d'H in in'.:, (i
Were tn.lili' 'y wo nt 11. 'l'liiv.- 1 ni 1 ie",
it was 1,'itri.r I, ate tint hy ml, I llo .ij;,-.!
women, I ni t.y ptetlv rith uh.i ,uo 111 x.
inlll In pmni iv fit in Intnl. 1 i I V. li i-tt
of ll.o l in. I 1 Hi ', h m l.i on l,ep!i! un
l')e 1111 Ihe inil j -t I .111 I li.'iihi tl .it Ihii til
inu on liiii. I prov. I 1 ih.. m ii.h'ii nu ,-x-rollelil
In ai rati hei , (or tt'Vii.il iii!
tli.it hiive In en 1 1 n i tl eml v.'i yno 11 111
lii.iri iiiue. 1 inn 1 i:,e joH rt. 1 11' ly e.in.e
lip. I lie HHiK i 11:111111 lile.l nil 11 n Ini il
ami Hlmrlli l tr .1 y.imn 11.110 in.i.l.. in
tpiineit, m-kin Mtit'lher iiiiii 1 i.te vmtil.l
Inlt'tleto with Ihe Iml. Inn: ol li e I m l.
I le waiiti'.l In I. nun. lu j, linll,, r Ihe
tii.t.i'. 11 inui I Im!. I the I .iti.l in., I t I.l. "te
rn. le 111 W.iu.i W11II.1. 1. ill.', lien. 11 mi
oppi.i Itiml v In ii t I.11..I, he liiilepeiiih nl
uml havo every youth in tho valley eu't
Inu t-it"! nt j 01: ii.iiinlv (or your 1 repel
I) 'u ralo.
rrospccis for Sugar licet Crep.
ll h.1.1 l i i 11 r it 1 1 1 Unit tho luii L n .11 .1
Hpiinn wuitl.l iulerleio Willi the :mn:ii
heel 1 rup i.l I. i 1 "an. le, hut in .1 i. eriil
illlei Vii iv 1 iel I 'ip.-nii!i inlent I. nu ll,
of (In) IliiKnii S1iK.1t t'jinpiiiiy, f.iitl i
"i'lie.e iH im ilaiiKt r whuti'Vrr ol theio
heili tl nliiiitiih'ii in tho hiiMttr lin t 111:1.'-
Uko for IS'i'.l, In Imt, I he;iee theie
will le an iiiti.-iue in ihe ruiilt.t. Ii .1
Ai'rt'HXt'. Many ol llio now f.uiiilieti whu
liuve ion. o iiilo ll.o valley have aliea ly
planlnl 1'i'itn, uml wo lt.nk fur other In
Ni'ivo 111 liu.r I.i 1'iieaire in Ihe h'l-ltii B?,
Hill tho fariiiioa uml l.unl oiMn ri) who
oritiitil y futitifi le.l to I'lai.l li'ulj iieriH
per year in heelH lite (.'i ttiii iilnin well
with their tt lin. Ahutit Hlflt) it 1
havo iilii'u ly Iii i ii iaiile I, m il im hooii
nil Hit) Hf'tllit r ii.' n tii a it'll., tint it-
iniiiiiiler w ill hrt 1 ul in. ll'.-tH hi'aii up
to (ho mi Mitt of M.u will ihi vt ell in ,11 y
or il nary i'.iioii.
"I eoiiniilor that Ihe pronpicta urn ex-
colli lit fur tho iMiMiiK iMiiipaill. M10
(ariin m hiiv.- ptu'ili .l hy t lu i r i-xperi-eui'o
ol l int year, ami I 11111 em li !i nt
thut tint lutili.in in l.eulit tlii-i himiioii
Will hll Ul loiHl Ihril) titllUH llllll ul hint
year, of uiuio than U'l.UOi) Imm. 1 in Mr.
O'iyet'a liuali tlin In el plulitH on .':."
It'leH 1110 Hlri'iulv iihnvu tho moillitl. 1'.
Mi l nirtlil lum uerea up, t;i llio 'if-
Kiii Sti'.ir Cniiipaii'ri farm, I'J uereit of
iliintt) are up. William Hunter Ii.ih 70
m:reH fprutiteil. r-ix mri's mi Ki.MIo'h
uriii havo put in 11 11 tippeiiraii. e, ami
11b ml t ao unt il nu 1 '.. i I h ram h It
il Hufo to hay that llio Hi-at-oii nf Is.i'.i,
will fur hiiriuii-H that nf l.Vis in ( yiry
nitiriil.ir."
CATARRH OF
THE STOMACH
1 a tin. mli' illKi'imn. 'Ihi'in Ih nil I ell a 111 111 n.
timitil llin Iiini'r coittltiK nt llin lonini li. A
tlili It, 1 1 1 1 1 y iiitit iia Ini in
mnl (lila 1 hiiu'H llio liinin
I .rotiou In i'ii lylninlll. II
iniualm III llni aliitiini li
niiil rti'riiiiiinni. 'Ilii'it,
nf ruiirre, illKi'iilliitl 'iill
rml In ,ripfi ly ) ifniiii.
ml. Tin' Ki' iil vt ""litliln
mindly lll'UVAN never
f n 1 1 In rffivt a i lltr.
Ill IIV AN inn I e lill'l nl
all tlriiKKlnla fur .'Oe. pel
iihi'Iuri'. H I tt il y ymir
tiiii.niiiHi arclully from thlm linrl. lini Ii tuiiii.
Iter n'.r.".'nli 11 t.yin.titm or n Kiniti ol t ytn
Intiti. Vim Imii. the n tiiirniiiit. lae III II
AN mnl lliey tilll ilnain at.
THE SYMPTOMS ARE:
I IIII.IUUM II W ADAC'll H 'I I'l" t
limit' I'li'lt'iiill. t-tl III Hid ItliilllillK' HUO
YAil 1 ill H ilt vi tlir lu 11. In. im.
:! M Htil) AND WATIUtY HVKH.
mjUYAfl tilll in ni" Hit' ii'ilii'-." In iII-bi.
il'l'i'iti i.ml inil.e iin, ryet niiiniti! Un lr iiur
run I, I11-11I1 liy iii..-ii 1 nut n.
4. CUATl'ill TONllUfl AND VOM
i'll) IIIIHAI'll AMD HAD TABTI4
IN Tllll MOUTH. HUOYAN "III t'l'tir
Hie t.inutin, tuikn llin drenili nim 11ml aiu'el
Mi l 1 nil i' I ll" I. ml ti..le In illnit,tein'.
CAIN AND TF.NDIOIINI'I.'IH IN
TII i'l HTOMAl'll 1 hw 1 1 liim I" linlic.'a
I II I l AN tilll nut i' Urn I I In n
.-, tiiin letini tly it nii'tle'l atel tliii 1'iiiit iiinl
li'inli't nisi nin ,tiMi.ieiir.
(I FNIJ ll(ll!MKNT OF T UK
I..1V 1 lit HUUYAN Will I' r sell I III'... III!, v
linn mnl 1. -.In; 1' tin t'hlni(;.j'l liver In I! nor
I.ml -,.-.'.
IIIIIVAN .till 11 n.-vn )'n ol tin iiIhivh
l) inlititii.il I' ll'l null. e nil tt ell. I'n In. I ileln 1
tin .i l.i .1 .I n:', -It,! at nil' e nil. I .. i llie il
.,i ur. "t in lV,t. fur nr ri I. 1 j.v o.
f 1.111: .1. 11,'L-i t 1 1 r Imt li'l',i II, "'ll'l lilt. .1
t ll..' Ill 1)1 IIKMI'II I IDII'WV,
'.all I' it, 111 I 1 it. ti'l, mil tin v Hill -..ml il in
inn. Vtni i.n ...11.nl; tin. tie.. 1 IIIIIVAN
DIM I'Olt'i ! IllilC. I'l. III. I ling, t Ilii. I.
lull mnl M-n linn ll joil wNli. Vim in n jr
fall mnl ten llii'in, or Hrtln, at ymt ilenlio.
A'l'ln-
HUDYAM KEMEDY COMI'ANY,
Cor. Stockton, Mrhel anil tlhs Sti .
8afl FrtnniGO, Cal
I I
I Ilk. Ill K H I Kill ll ll
Montana, Mdii,
Colorado and all
r astern Points.
o.R.dnco.
:ii:i'Aiir
I' or
TIMI! HCIII IHJI.HS
From I'lirtlainl
Knal Mall Hall l ake, Deliver, ft.
VVorlli, Oiniiha.k iiii
a ,.iii, ana (illy, M. Imla,
I hleiiKo ami Kaat.
r'linkalll!
I Iyer
:;iti p.m.
Don't make the mistake of trying to Imild until
you have looked over our immense stock of Locks,
Hinges, and Huilders I lard ware of every descrintiou.
Jioiijilit bclore the raise.
Churchill & Woolley's.
The Strongest, The Best
5s $40.
What we don't
-wand Won't do,
W o il.ni't an I won't Liiii llii ISicycloH ini'rolv lt mill, lt'w jiotir
mliry. t)nr iiloii in thut 5ifck' him inii.lo to riJo, uml tbo liottcr
llni vvlinnli thut wo noil mnl tlin lens Ironlilo lhty rfivo, tho inure liuni-in-.i
vvo'll Iiiimi in (hu fuliiM.. 'Unit lust wor l ih llni hiicri'l lo the
wliulo Hiiiiuiinii. Wii'in iii it f.r a ful 1110. If joti feel mi wu do iu
this ii.iiller (-mjimI kooiIh, fiiir iricoM. jiloiit-oil ('iitoiiiurH, ami 11 biiBi
iii'mh futtiro -yon'ro llio poaplo wo wimt to il i buninoHH with.
Sollll fur JillllJ,!lf ClllllllieJUt.,
. ln.lt , . I l.f,
fSlnS I' vi 11 if
i:iii.liNl'l. 1.
ni,- 1 in.
I j
l.il IK lit lit- lu .
days t-i Salt Lake
days Id 1 knvei
days tn Cliica;ii
tlavs In New V01 k
A. C. riARSTBRS & CO., Agts.
I rtr lt-i llulnu 1 Imlr tnra, 1 p.
Iiolnlt-i t-tl I utirlal Hlt iliiic
t urn, I'tillmim I'iiIjivc Hli t i
mu turn upcriilt'd un nil
IIIIIIIH.
hut iniilit 1 ltiltir n-r'ti r fli-i'it t"
J. I:. (1IVAN5, At., l:.inliuiK
O. I cfjry, V. I:. Comaii,
I I. iv I'll... A,'l. I .,' Il A ,
l.'l Tlui. I M . I'. .i t ' n in 1 . tn
Harhers Law Will lie Tested.
Minstn l.ltnluil
In Ilu- 11. tine nl llin.iiily jierd't I I1.1111
II llin ii. rl I, liotv r tl 1111 in every niniii
III IWi t'll St. I'lllll 'lllil Cllil'HU.I, V'll li e
t'liii iijo, Mi'iv.iiilui' M. l'aiil ll.iiln.iy
llio .niuoi r urn. I i.l 1I10 i -t in n l. 1 I
IIU' nil i 111 (M iivi'.l I.n i itit'H (or the h.ilt I)'
Ull'l l l.j'i) lil.'lit nl I anreni'iH, All illtia
triilril I'ltini'lilrt, hliimiun vievrn nl le,iti
tilul n uliery ul jiik tlio rotilo ol tint I'm
iierr l.iinilcl, will Im hi nl lire In uny
Imlf ill llniu reeeipi of to-i Till nit t.l!o
kliiiiii. . I11H8 lli u, 1 1. Ileall.ir.l, (inn
t-riil I'm ne :t r An i.l, ( im 1 u,'. I.l,
County rrcaaurcr'5 Notlcj
Send the
I 5Eni-WEEKLY
I PLA1JHDEALER 1
To your Eastern
Friend ....
Walla Walla. Hpokaiie.
Mlliiiiii.i.ll.,-l.l'a!il
Jmliilli, Milwaukee,
(.'lileiiKn ami Kitat,
(Mn. Ocean 5tramihlpa
' All aallliiK tlalea aulf
Jeet (ii eliatlft'..
For Han frniielaeo
1 Hiill every llvo ilaja
tt ji.tn. Culumhla Plvar
I'.x.Hiinilay htramtra.
Hatnrilay To AM.irlu huh ttay-
ID I'.'ii. l.HinlliiKi,
Wlllametla Hlvr.
(I a.m. dp Inn ( Ity, Nitivla-rK,
Kx.Hiiiulay I Haleni di Way l.aml K
7 a in.
I ilea I Imr.
atel hal.
A a. in.
Tllea.'l Imr.
ami --ni.
I.v Kl.uiiu
Liaiiy,
Wlllamrtlc and Yam
hill fclvtr.
Ori-Kini i;ity, im) ion,
ami Wii)'-I.ariilliika
Wlllani. lU Klvcr.
I'nillKinl tn Ciirvallla
ami Vt ay-l.timlliiaa
nnke ftlvtr.
Kiparla In liwialon.
ARKIVK
rrmn
fat
Mail
n th p. in.
Hpokana
Klyer
ft iioa. m.
I p. an.
In, n
Ri rttinrt
nrtay
4 o p. ra.
Kx-Htinilar
s ao p. ra.
Knn., Wed.
and Frl.
4:30 p. m.
Tnva.Thur
and Hal.
L.lcwlatoa
Daily
W. If. Ill M I.III MT,
i. em t il l'aanari(cr Agent,
. K. ft T. Co..
I'urtlMnd, Urnon,
Notice T:or Publication.
I Ml Mr HTA IKa I.AM, Iiiiii t,
K'.n. I.iiik t'n null, April in, lliW.
Niiln-u ! liiit i,'. rli, u Hint (hu folloarln
nuiiii-'l M iller liai till .I iintiei! of hit Intantion
In make Hint! ttroof In Mi...iit of Mn claim, and
(hat aim I prm! it lii I." in in In Inlore the lr -lor
mnl Keeelver, I'lille.l Malea Land Ot , i, ' ',
KuM'liiirK, Oreinifi, on Mav '.ii, Ih'.f.i, viz: 1
KMKV II. IIIRCHII. ?
Hit II. K. Kn Mn:,, for Hie NW NW
1. H , l(. H Wrat. lie name the lollriwl.
lieaai a to prnie hit eniitliiuotia realili nf
ami ciiltiiatli.il ol aalit Inn. I, vi. V
'IIioiiii.h ..ll.r. Whipple, J. W. Vll- v
J. K.WiImhi, at nf I'amna Valtev, Oregon
J. 'f. BllIlKi ' '
Ai:iH, Iti-j,
Nonce tor i'lblicaI
' i
I'MTEU fclATIn I.AKI) Ollll K, j - . .
Itnaciiunr, On-Ruti, Keh. : ,
Nollee Ik hin liy ijln n that In eon , . .-. " '
n llUlhe t.roi lal,.iiB of tho act of Cot ' , i . . ' i
June a, la.H. eutltuM "An ai t fur the , "
tliuU-r latida In lliu Blair of Calfdnni..-
Ri. Nevada ami W a'hlni;toii lerritory.
iiiwibiin ii . muirj,& i.
of Kltldle, , Cmiity of IioiikIm, Plate ul Or
if. in, haa Una ilnr lileil In thia ofBct- hla aworn
tale nt No. ii',4. lor the pureliBM of the H. W.
n. W.i. of Hevtlnii No, '.'l.. Ill l oWD.hlo No. BO
H. htinuc No. i W'., and III oiler proof to ahow
llinl the laml amiKlit Ik more, valiiatila lor 1 la
IiiiiIm ror Klnite than for aKrluulltiral pniHiaf
ami In enal.llttli liia elaliii to i-aiil laud before
the IteulMer and lUevln-r of thia ofliee at Koafr.
hiuir, lir.L'oii. on hutur-liiv. the, i;,th da nl
April, ivj.
le liamea aa ivilln , Jn-Iii l.li A. Wltnrlin.
nf lllil. lit', Or. VV . II. Sinlth, of Dillard. Or.
Hen Hher, ol I C 1 . 1 1 1 a -. r. 1-reil Hamleraon, of
Kl.lille, Or. A lit' mnl nil nenuina ellm.
IiiK ailveiaely the alxive iltaerlUd lamia art r
in. ated to tile their elulnii in thia office on or
oeforu ani'l I .111 day ol April, INi'J.
J. 1. VKIUOr.B,
'tl" ltKlater.
Notice For Publication.
I'Nirai) rirha Usu firm I,
Ut.Hl-llllii:. On Kotl. Mateh irj. lfcfai.
Tn wlioin It may i-fiii-ern
Nolle,' l herel v Klvell tliat the Orernn A- Call.
ftirula Hailrna-l tionii-aiiv lia nlel In thia om
a l.-l of liin.l utiiKtetl Iii the louni.tilp ile-
''1 1 Ix'lnw, and hua applied for a patent lor
aai.l Iiiii.Ik; tlu.l 1 1 m liM ik open I.i the public for
lii-peeiliiii mnl a ropy thereof by deacrlptlve
siiUlii iona, haa b,-en pnated In a convenient
pin. e ill Una ethi c I'nr Ihe uiaDCetlnn nf all Mr.
aotta Itileii'Kte.l ami lin public generally:
un'K.ni aim i tiiunuilH ll ( llilltls.
I'p in H, li .' K.
oW '.. i-,'.' 11.
Tp :i , It W .
All Nei-a 1 mnl :.
l.nti 1, .', ;i i.ml I, and iK ' See .
All Heel I
V llll! It the lii.vt mli ilam ftillmt linr ll. it.iu
nl Ililt nolle,., nrii i'-i' -n Voiiteata aualn.t Ih
elnlin nf the I'uiiipu-awnuy trin t or inbdivla-
ii.it mini any ei n. t r part of airlioii, lie-M-rllK-d
in tliell-t, ..n the Kiniind that the aaino
i inure laiuaiile lor mini ml than I, ,r agricult
ural iiriKe, mil l,c reeelri-d and m,lel for lo
Jnitl lo the (,1'iieiul l.uud t 'thee at Waahiugtou,
J. T. UKIlKiKH,
IteRialcr.
J. II. 1IOOT1I,
mill In KrelTl-r,
livoieil ii-it lti tunlt jr. Sjut wlmat
t'J euujlilit (,l ii.
lift iH 11 1 I t'lllr-.
gon, haa thia ihiy lin-'l in till, oilii-n Iiih hi, tiiii
fetaleinetlt No t"7 l'ir llin t.liu Inmn nf Ihe Jul
.', of keetioil N'ti J.f in Ititvin-liip No. J i, H, i,iinn
No. li wckI. iiiiii Hill nlli r pini.l In .. liini thui the
land aoiiunt la inoie vuiiinlil,t im' in. limlini m
atone Iiiun lor ml iniltuuil pniiiuM K, uml in
riatahllah Ida elaini In iui.I lun.l ln-fun- tin- Un
later BO'! Keeeller of IIiIk elln e iill: I'lll,',
Oregon, on I rldiiy, Hie 1'Kli din of .Mny. lin.
lie iiainea aa h ilnt-nsei,: intilii lie, J of
Oakland, Or, llanlln liailn nl Wilbur. Dr.,
.latnea 1 einpltii nf Hum lung, Or., f.oiiin M. I'm
jolt ol Unfiling, Or.
Aliyauda'l tiaaf'ia Lluiiiilng ailvenely (lie
aboie du. rlU-.I lamia ma) retiie.lc-il lo file their
elainja In thia oriirv on or hi loin unl liilh tlv
Of May, lt..
J.T. PKIIiOKH, I
KoHlaUr,
Atlministrator'..
X'"::;,
Notice
O III li 111 pili'll Hull llio lllilell.l; mil
un- i n III.- "nh ilnr nl .iiuiiliuy, l'.l!i. iiiiii-
n 'i' .III I tl lli,iillu-.iniil III ll'l' I'Hlllu of lunii
hMlllh.-il. tlltti I. Ml I .. -I hi ill h haillin
i Iiiiiiih imniii-l iiiiii i-hliitn me in I. -I,i ri iiliilntj
In i'ii m iii the hn mo ini,i iiy siillli'il, In lint
-un) inliniunllaliil nl lin lint ullien ol A M.
t tan It.iil, In UoKeliiiiK, I i j i iv J ii m county, ok..
g.ili. wlllilll kIa i.i . .11 1 i i ll'.ln lin iliiln Iii ii of.
I'alnl llils Iiiiii tiny of ri nniiu v, l.m.
JOHN IIAlll.INi
ilniliiUlralnr of Hie l -lnleol JiuniJ, .Mlleh.
ell, iieeeaaeil,
Detl.'.lon kcndcrvtl.
I' l out tint Kitiier.il I uni olllrt! ul W'ut-li.
iiiKt'iH 'vii .'i'Jiii Unit Cm hiiiiioh lint
nuloil liiiuletil ciiho ul (,'url w riulit linjH,,
liruli'M.iiitu ii'uiii'!l lint liD iit'Hlo.iil unliy
iA i . euinu II. KnlliiiH, invulviiiK lliu lilltt
lu iUito u nii limi ol lint eolelii itlril Ky
itiloy i.ti' T iniiiit, li.ig lieuu iltirlileil
liy tin; Iiiinui.il In I'liiiiiiiiiiiiioiiei' in fuvor
ol thu loin. ml oliiiinuiilH, Hid Uml
tvii(.;litii. 'I'lio loeul liunl olliite at Iturim
iiwiirilml tlio lim l l i li'j'litiH. I'roin llila
tlm l iitti riiltlH t iik un Uiieul willi thu
rt'HIlll lllloVO Hlll'O'l.
TIlO I'l.AIMllHAI.ICIl iU lloHlllll'll ll) III'-
coinu tlio iooilea iiinilur mier. It niL-
IIuIich all ol tin) Ileal nuwn while ll ig
A Iii i e.ta i in I') lio niiiile of tlio Inn ,e
Iaw in 1'nrtliiii'l liiinioilj.it t-1 v. Sain II
llowiirtl, pieaiileiit o( tint Inir l,i I 'it nun
mimiioii, lui i tlleil un inloritiiiti'iti nuuiiiht
oiioiittoro Irt'Hi'lier, (or ii'nnuui. limit
with lliu luw, Hint lie will Im in icutt!
Mr. llo .vii i ll fuvd that lioro ig pu exi ti-e
ill Air. I -iHt linr'ri rum). II ) lui In
liotilleil mnl kiiven uinio liuio to leiHter,
lillt Inn perainlontly ioIuhcl', rj vine; no
reason, bil unyiiiK tiiinply that lio will
not ri'KlHter.
Mr. Ilowiiri) Ih fiiiiullitil lli.it tho luw
ill itiiiitt. 'I'lioro iiro two oilier nut o
total of l'lii Luii hurl in I'orlliinil who
liuvo not reulnleru'1. Onu nl tlioui ia u
. tvhii fluyH ho vtill ii'KiHl.tr im hooii iih
dIh Hid iiidiii'V. Anul'ier niiilii'tl
in i in iiinlor tint f I L'.') 1 1 r u v i h 1 1 1 1 1 ol ll.o
iirf, Imt Mr, 1 1 ii wai J li.m nu unllionly to
l(i. tut u litoiiHO uller tho limn exuri'il,
without u)jiii'tiiiu th'i iiiiilriint to un
uxuiiiiiiiiliuii, uml thiH will hi iliintt in
thin CilKO.
No (ar llit'i o urn Hix ii'illr.uilH Cm ex
aiiiiiiiilinii uii'ler tho hiiy. Six liuiitlio'l
mnl (irly-tiiuo lieeuauD liuvo Hum l,ir
h.-cii lii'ititoil, uml U ia luliovi'.! thut
Hieio iiro iibunl .r) ) uiiriilatero l haiht'ia
yut in tho Htut'i who will liuvo 1 1 ho ex
uiuilieil.
Onu iiihii ill riiliiiitnr writiti Hut hi) ig
iur(ut:tly williiiK In coiuo In, hut ho
tllUliuht tllllt tllO inMllltlll'tl III I it I'll 1l',( wua
lukiny I'hn i',
Thu hounl will mont to irnt!oi, with
tho t x uni i nut i.iii in Suleiu uu .'.Ihi I'J,
Mm. (icorjfO Not (luilty.
Uamon, (J,, Apill I.M. Tho jury in Iho
L'ilriu of A ii ll 1 1) K, I leoiHii, nil lll.il for Iho
lu ttrilor ul t iodixd 1 . haxlun, r.uno Into
tho com trooui at 1J I.' u. in,, having
ug-roi'il iiiou u vcrilirl, llelurn tho vnr
tlict wiin reuJ llio (loiirt euulluiiuil tlio
uuiliuiuio Ihut llimo iiiiihI ho in) ileuion
elrulioiui. lu fnU n( thia Hiiro wag
louil (thuorinit when tlio rjork rof.d th
Nulit'o iH l.ereliy mveli to all i.liliea I
It'iliiln ii jukI, ut loiinty wiiriiiiilti in-
ilnrnetl prior to July 1 1, 1S.'7. to pren'iit
tho r.iiiin tt lint Iri iintrci ' t lluit in tin'
1'uuI.ih 1'iiiiiity Inui k lur pay ini'lil, na
liitermt will cearn tlieieuii itdrr llni n.ile
ol thin unlit i'.
Il.iln.l Htiti the 'Uli il.u nl Muiih IS'i'.l I
ill Hut ('ily ul lluKi'liiii tiri'K'.in.
il u. W. l ItMU h.
I'otiiity l"ri! ii-tiu r, I'oiiijI.ih I'otiuty, ( lr.
l air llirr I lllv Yt'iii.
NEARLY
fifty-eight Years Old
v T !
AM Hi ll AMI WKI.I. TllIU' IlkMKIII.- Mil
W liialoll a I'oothllig Hiiup hita been iim i! lot
lit er lllty yi ma by iiullioiia of iiiolhera I ir their
liilMrili Hhilu l.-i'llilliK, nllli perleel aiitteaa.
Il mint In Ilu. eltllil, aolleiia tlio gitiiia, nllaya all
pain, ( urea win. I eollit, and la thu beat remedy
for lHairlni a. la pleiiaaitt (o the liiale, Hnld by
ilrUKKI'la In evi l y pari nf tho iinrld. Tnetily.
live eenla a Imt I In. Ha vuliiti la Ini iileiilable.
Ilu aurv ami k lur Mra. W linluw'a H.Hillilug
Hriip, and lake li.inlh. r kind.
rni ins (or 5r,li),
A iiiiiulit'r ol Hiiuill (,ii inn for tute,
iul.iitei to ft ni! khiw ini', (iniul ii 1 1 In
nu. I l iuio "li.mla on aoiini of Ihein.
l'i ir luril i .ii lieiil.ii a lniiiiro of,
(I, V. Ai.iiiiiiKo.s,
I'k'veluiiil, Or.
Ii'-i a lonn life, hut devotion to the
1 1 no HiteietitH uinl prottpn Ity ol tho Ainer
irun l'ei.plii hua woii f ir it now frionda g
tlio vein a rollt'it l-y ami Hie oi iiiniul uiein
I ttra of itg family puto-eil to l'ieir reward
ami (liemt uilin.rers aro loval ami etea.
hiBt tothiy, wilh litilh in it. tHactiinua
liml conlhletii'H in tho Information which
It l)tii)s to tlioir hoiiieg an l llresiileB.
A a n natural ioneeitienci it enjoyg lo
iis olil iii(o all tho vitality anil viitorof
iiayouiii, fclrenniiieiieil and ripeueil by
llio cxperioiii'ea ol over half a century
It hag I i veil on its merits, ami od the
corillul Hiippuit ol progretigivt) Aoieri
canit.
It In "Tho Now-York Wooklv Tri
hiinu," ai kiiow letletl the country over ai
tlio uaJtiitf .Naliouul t-uiuily riewspapor
KeciiKiiuiiiK its viiluo lo thoao who iteairo ull Mio nowa of the Sluts and Nation
per) has entered u
tumbles him to fur
Vlavl, Vhivl.
Mi.-t. J, 11. Sliiipn in loeul it'i'ini.eiilii-1
livnfir tho pipultir N'iiivi iitiiutdieH,
Any olii' tleairinil iiny of tlieftt iciueilioH I
will plra.ti full nu he I nt her lioino or nil-
're.-H her lit linf eluu,.', (ll'(;oli.
iiowh, and Ihut igw hut llunjpjipla want, vurillcf. of ;not guilty."
I'm Iiuu (olio uml hi)ili Kriulii piiiiiu
Ki t it NccilliHiii. 'I'hoy uptniK (or tlu in-
aelvnf. It lines nut In l,tt u ri.ii Ler j.ttk
at ii liitf huhiiy nr a puid iiiuiieliiu to nel
thuin. All wo link Iti lo look nt tho in-
Hlriiuii'ii'.ti, try thu toiiu yoiirHelf, and you
will Im I'oiiviiii id Hint N (ri 1 1 1 it ii i ii uiti
Hut I 'fit i'i.ini.ii on Iho luiiikel
lliit lo rinu or Meiiiwiiy. I'nr re
am (). I'', (lodliny. A. 0. .MuiU, or 1. II
Kl'lilln, who Iiuh j ' in t roiielvril ul dig
lioiiin ii luiaiiliful ono in IlKUft'd iiiulioK-
uny 1'iiHit J lit) prlroH ol Hiuao planus
mo tho inuhi it'iiMiinulilo for tho tiiullty
of UhoiIh tiver oll'eieil lu thU city, I can
ul ho (ivo you IiihIiIu prlcea on uny luuko
of pliino. Call an I ton
Ti K, HiriuitDMiiN,
loHiihnrirna"
tlio imlilihlier of 1 nt: l'i ainhkai xii, (your own (avorlto huiuo paper) has entered id
c iiii iiiliiiiico willi Im Niiw- oik Wonkly Tiiluino" which emiu
iiihii in. in pnpeia ul tint (Milium coat of 11.7.) per yuur,
I. veil' litriner mnl vill.lt l' owoa It) hiiiiNolf. to liia f.iinile uml f.i lliu eniiiimiiiltv
iii vv hieli hu livt h ii cordinl Hiipport u( liis local unwspapitr, uu it works coiiBtantly
and in. lit inydv lor his iiilmeKlg In ovorv way, lniii;a to his homo all Iho nowg anil
itiipp, itinnH 1 1 itirt iii'iyli tiiii liuti.l, tho iloiiiKa of liitt li ieinlM, tho uomlitlon and prog
perlg fur tlilfeii n t cropa, tho prices in homo iiiuikctK, uml, In fact, ia a weekly
riDuwr mm u nuiiiuii un niiiini in uvry witio iiwiikp, proyjioiHivo luinlly.
Jurl Iliink of it! ! !
BOTH One Year for $1.75.
Send all jitibscriptions to the
Till- PLAINDUALER,
Roscburtr, Ore.
N. II. Wf -uvw
and 1
Real Estate Bought and Sold
tm ),-: mmm mii m
I:arins, lare and small, to Rent,
AND IMMKDIATK POSSESSION UlYKN.
Stock R.miics, Timber Lauds aud Miuiutr Pxooertics.
Prime aud Hop Lauds of best quality, iu choice locations,
iiiiiMii intending purchasers,' at reasonable
a t .w,vtv tcrinsv inquire 01
vnlcesamcA.y V q BXTIOK.
Notice for Publication
t'MHin M ii - I .si, Ol in K
ll.iM l.iii, titi giiu, March :ie.
Ni.in. i liereliy tivrti thai in eour
iiult tin- .n.i 1m..ii 1. 1 1 lu- aet nl CnriK
Jit-e .-.n . I-71. , ntli'.i.l "Au ai l fur the
I -r laml- in tlieMa iH i.f L'nllforui'
K.'it, Net h.Ih ami W a-liiinitnti 'IiTrilnry. t
I lli'MAs I-:. 1IAUYKY,
Ol 1 iai.liill.1. I'ntitilv nf Dninrliu.. State
Hon, Ima ihiMlay hi. .1 111 ihla mine lua -
atiiteineiii .Nn. t. s liirtlivtiiirchaaeof the
'4 s W.i. ul Sitloii No. I, 111 Tunnahlp
1 Kuiik'i- Nn. I W. uml lll oiler i pmiI .
that tlie luti.l m.iikIii ia lnnrn valuable for
In-r nr utinie (lian (or ax'rletiltitral i.urM.H.
1.1 eaul.h-li lii 1 laint I.i .aiil lauj l,el.
K.-.-l-l. r mi l liiv ivrr of tltlanttiie at K'4
1 iri k'nu, mi Weiliii Mlai , tlie llili dav nl i
lx". He limn, n 11.. ii Hticaai s Aivliilialil Mi H
lliiitl..u M ii 11 11 1 11 . William II. Jov, i.
-11111I1, nl! nf iiakliiti'l (irt R.ui. Any aiiilt
wiin. i-lalni.iik' ailveraelv Ihe alnivc-Ues
lariila arv rciueateil In lliu their i laluia .
.'Him nu or liel..re al I Hill iluv of Juno, 1
J. T. llltllH.I
aillU Kegi.
Administrator's Notice.;
VOUCK IS 11KHKIIY (ilVEN THAI;
iin.li ratiiiii'.l, a-ailiiiiiiinratur nl the i
ol lllulile) t rei iiiiiii, .lerea-nil, has lileil hi
anouiil ttllli tlin County i ink nf 1 '
I .nuiiy, flitte ul oriv-.m, Binl the Hon. C -Jii'lue
hua Ii i,l M..11. luy, tlio ll tiny of
lv.f.i, at ! n i lnek, in iho fiireuiMiu, aa the
for heaiiiti; ol.Jta tii.ii tn hai.t aeeotiut alt- 4..-.
Hie ai'itle nielli ol Uio Mini,'.
I'titnl tlin, iinl ilay ol Mhix-Ii, Imki.
JAMKS C. KKKEMAN.
Ailiiilniatralur nl the eatiitii of llitjlilcy Free
man, ilci'iMMil.
Administrator's Notice.
Notice la liereliy given tlint'tbe uinli rjintiii
ivaa on the lOtlt ray ol Kelniiary, Imii, duly
iiuliili'.l uiliiilinslrator of ihe estate of 0. Y.
Uenlaiiiln, ileefaaeil. All
eloluia atialitat aanl ealate are hen by reniilred
at iireaeiil tho aanto nrniierlv vei-tneil. to tha
aaiil ailiiilniatiator at tho riulu.lealer ofliee in
iHrnnia having
lien by reniilred
:i'iHi'il, lo tha
'Mler oflleu in r - .
Koaebiinr. UotiKlaa l oiintv. (Iieiron. wllliln aix
un. nlli" Iroin Ilia ilale lii'r. of. 1
Daleil thia .Vlli day oi reuruarv, A. 1). law.
W. F. llKNJAMIN.
Ailiuiiilatralor.
KallroaU Time Table.
Northbound lioauburg local, No. 17
departs 7 ;30 a. in.
Suutlibound KoreburK local, No. 18,
uirivea 5 :"0 p. in.
Nortlibouud overland, No. 6, ar
rives 10 :U5 a. in. ; departs 10 :43 a. iji.
noutuooiinu overiKnu, io. u, urnvea
I :ld a. in. ; departs l ;L'3 a.m.
tltliKllll' iltAINS.
Noi Uibound--funt tliroujjb freight, No
1, arrives .'1 :10 p. ui. ; departs 5 ;L'0 p.
ni.
Southbound-fust through fiaigbt, No
arrives 7 :00 a. tn. ; departs 8:00 a.
i.
Noitlibouutl uiixed train No. -1!2 arrive
at 2 -55 p, in,, Suiulays, Wedueedayi and
Fridays, depart ll :00 a.m., Mandava,
Tluiredaya aud SaturdayH.
Soutliboiiml uiiio.l train No. ar
rives ut 3:00 t. in., on Suudaya, Mod.
dayaHud I'ridaya, depaila 7:15 a. ui.
Mondays, Thursdays ami Saturday!,
Weekly Incursions to the East.
itjKt atwaai
A tourist s.eepinn car will leave l'or
laud every I'licsday ut'.i . in, via t lie
It, A N, without cbuuuo to llostou, and
under the supervision of oiimrieiiced
couductora. No cIiuiiko of cars to tha
cities of Omaha, Chicago, Uutlalo or
lloBton, Tho ideal trip to the east la
now before you. ltemomber thia aervioa" ?
lion going Last, and consult 0. It, A K.
agents, or address,
W. 11. Hi'Huii'aT,
Oeueral 1'assouuer Agent.
A
rortlnnd.Or
V ri'.Tha.ia
..UllOi WJUVI
' . ... atiVI
11 "