The Plaindealer. (Roseburg, Or.) 1870-190?, September 19, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    The I'lumritmlor
HEST ADVKUTIBINO
MEDIUM '.
I'uMi In'. I i' m i v Mnipl.iy mul 1 lnii'diiy
Allliik lunl M.iiii lOit-i-l,
IIOHI.III Mi, (IMIiUON
i.t me.
rlAlNUtAUII PUDUHIINC CUMI'ANY.
Tho liuiiuiealor
POSTICUS,'
IKHKJKKP,
LM'fKU II KAIh,
ill I.I. IIKADN,
ktc.,i:tc.,ktu.
(executed Neatly ami nt Living Bates.
Vol.. XXIX.
ROSEUURG, OREGON, MONDAY, SEI'TEMHER 19, iSgS.
No. 57.
p
Him 1 11 1 y .1 1 1 u
II I', 11. I .l.i; !. It'i' 1 lil'l.'i I.) tin. i:, Ml. ;'''..
ii'il I Hp li i.i;iiiiii 1 ' . . 1 1 1 1 niiuin ill Im-
,1.11 I I. '. Illlll llll 1 H III I (Mil (lllllll II.iiimIk)
It I'a Ii tin. iiiii. All ni.'iiiii' in h in.'i.ic j In nl
t J . t I. (II..I ! 1 . III! I nil I -! : . II 1; lllllll. I I 'li
.ll illy ii iii-. l.i .11 '.. n I
IIMi I llllilll, I'. U
I II 11 1 ; : 1 1 1 I.. . . 1. ini
I ii i.i. 1 1 11 ".1 'i., 11 .'I ji:. 11. li. a. M . ,
iii.'.iu vt 1 iti.lu. vUy i'H iiliii nl li
II -i'ii si i i Hi., iii i m inn Hull. Vimium
li.tl. I III" i "l 1 1 ill) III i III i III Hill llil.
I!, II. I AN.'lilH,
IlKi. W, I'l.r.n 1 , I iiiiih llnr.
ll'.'I'HI'llll I . I. llll ,
I AIJIU.I. I .!!-, . A K. A A. M.i III;' il l. AH
' i.ii'. lliiK. iliu ; I n i l (ill Wi Iiii .! In
v. 11 in. .mil.
I 1,1 I. JullNMiN, W. VI.
N, T. Ji, I' 1 1, I'u ;. .
pllll l fAlilAN I'i.h.i; No. 1, I. H. ) K.
inn n r nt.il I it y lilliK lit .lull Hl'ik Ml
Unit li.,!l III III I W'l..v .iil.ln Al ll.m'miK.
M iiiIh in nl l i1 "i I t In it"'"1 iinii.!lii mi' Invll
1 , in iu ii.I J. W. MllAN'.i:, N. ii.
N. I. Jl 'l 1 l it, )'.
pu.iMiI'lei i i " . I . tu. I.., A. ). I'. W.
J' 11111 U llin m nil I U'l'l li'tlUll Mi ll. Ill; nl
t-v il linill'li 111 V VI i. m. Ill It'l l pi'lluws lill.
Mi niln m nl tin iii'lrr In K'.i .l Kit. I liu iv In
VtU'.l lit lUI'lll I
lifNUinnl, .VI..''. ii. A. 11., M I K t :i I Ilk
lll-l Mel tltlel I h'li-i'lii. ol 1 i "li (il'ililll.
UrtiMKN -i III I.IM' i l'tll'- Nil. In. MLK1
Mil mil linl lulu). Ill mill tiuiiilli.
1 1 UHi;i'l li 1 1 ll 1 1 I H, M' t. h. . .MKklW
tin; i 1 i'ii I u.i I in. ii til l Iini.lii ol i j'it
uuii::i.
Mul. I 11. : IIAMilK"Ul., . M.
It li' , I S I. A I , M.T )
1 1 tin... l'li'l" I ' ll. UK I- K.,
IV , ,.,,.',. I '.ll'l ..11 1 I'l'lllll llll.lt)'.
1.1 II I "l".l , Ni I.. I- "I I'. MI-LIT)
.'V cv. f W.'.b.i m1. 1. ' m i;; l It'l l Killimi
ll.il!, i; Uii.mii I 1 i ... I i'in.lina inf.
.tll.li J i .1. H"l '. I llll' '"I.
l'i,ik'"Hliiii.il CiirilH,
HlKll. 1-A"II tl ftlK
JJHOWN .V TUtiTIN,
Attornc) M-al-I.aw,
K'l 111. ', Ktl 1
I It W livill HI''. .
I.e. t l.i K'l. 1,'K.
w
r ji. vu.M.'..
Attui iii'y :ui'l Cuiiii.icliir at Ij;iw,
win i. - I-.- in y-t iit..ii i "uit
3.i In 'l.i .t. 1 . I.u.i In. !''....i.li ojiiiily, "t.
7 I) UTIlATrOHI),
Attorney at I.uw,
U i"lil" H!l
ll.t-fllil' Iiii, UK
I Jl. EIJDY,
ft
Attoi uey-at-l,;iu',
l.i'-l il K'i, UI.I.'.t'N.
s.
M. IIAMUV,
DIiNTISI,
li. . i. .v I. il. ii'' .
i.'i-l'li.'l" N ' I li" M i I.I., Ulilil.UN'.
I UA li. UIDDLE,
Attorney at L:iv,
,nl"l 1 n"iI i'ii I'.ll. I.'-1. IU" U' ; . OKI. O O.N.
AttorneN -al-Law.
CihillU 1 llll I .'
H.'h-ii Hull 1111 K'i ! IU Ii". OUI'.lli'N
M. CilAWl'OHI,
Attorney at Law,
Kimu.!. -V .v.h.-uij Ji. .Ik , Uu.'Eiii iui, utt
4rllii'iii in lii liiic Hit I ' H. l.imil U1U1C null
miuliiK i'iim u "I'l'i nilly.
Ulc llrii lvir V. H. I.mtil UUlcc.
Norllicrn I'jclilc Uailroad Company.
An- I't'llm,: In l.i'lrt li nil jmi: i'm I '.ant Ut
li.ilf llio Menhir rairs.
I. .S, K. Ill R K,
l.utiil .,;i tit Nil M.vifii'ra ImiMini;.
M
UA llltOWN, II. V.
1 il'l' iri', ;ntJ .hitk-im Mra-I.itl ion
i.l. iici' of Mrs. .1. IIiiyit.
IHl.-ililll'lit., OH.
L Mir.LHU, M. L.,
Surgeon anil Ilonuvoinithic
lMiyMieiaii,
ICu' bui'i;. Ori'ion.
&jtfOUroulo ili4Uua ni'vcUlly.
iH ' Li
HCONOriY TIARKIST
I.. KOIILII AOLN, IVrJolor ,
'i:l.i;u in
IVesIi and Salted Meats,
J. K:;'); , v., iui rnritu, mi.
f SI'KICTLY I IKST-CI.ASS. f
.McCLALLEN.
M II H It. 1;. Mi.' I.AI.1,1'. N, l n,..
H.lTliN III AtlOMAIII.I'.,
l.uii , Hue 'nil' lc Hi". inn.
Kri'u Iiiiii In iiil fimu Tralim.
: 1 COMING BICYCLE
j nil. 1
t Qrescent
5 I
4 Ladies appteiiatc the
f ubseiue 01 a v'reasv
thai 11 ami tlninsv, rat-
tliug chain juartl ; also d
the easv-iniiniiiir nuali- f
lies of the Crescent
l'evcl-Kcar.
fl. C. MARSTERS & CO , Agents,
tn(ilnriHi f it
Great Bargains
At Demi's Variety Store...
See onr .Special lJarc;ains
in (ilassware, Lemonade
,S e t s , A ft e r n o o n ' r e a S e t s ,
I'aney (Masses, ami I' nut
J
ars.
IINWAKI.. -'I.i'i.'m! fli. .1 "il li'l' !.' t'. l-nlt',
Iilnli lie I'lrmllM.-., -, CH'.
"viI mi,, V.'il.LOV.' WAk'Sj. i i. ..,,..
1 mi it 1, t'lilu-r iiii 111 Mi nii't luilii'.. Hi. ut it
lu liim li l.ii ti'1", U Ii. i'i'K-, ..it. Iiil.
Illl'l I...... Iv
l A1I0SI:V. Ii'llln.l . llii'i nil ril "In-
tiniii i) , t utu ii-, ii ii-, nil-, niiii'iliii;. t lr
CHIN A. '-1 11 "in iil'i't tl l'i li'i s nit Rll I J.itiu
lluiiiaii'l riilnii iliiiut-t niiil ti'tt M-tii,
win! inn.', Iniii mi'l lniiii.tt'tii' riiiim tliU
liit mul tt'n .i'ii., iininii tt.' 1 tliimi itlti i-
II. ll IC'II Im'Ih, , ,11)5 Illl'l fHU'Jt l., ) lii'
ill.lifn, I. illll l llil.s, tr.
NOI IO. Ilitlr plui, nlilf lotnl-, mv.lli
( liu, lullrl tnili. l li .
Wit tl J JH:l OH n ItJvfl lint'. AH
llll'-l! tllillK'" Uli) I ) l'f Illl'l lit lilt'
IllWI'l-l Cflll I I ift'H ill
Demi's Variety Store,
Rose-burn. Oregon.
B
lltlMWIIJ.,
HollKlilS lutllll), Otl'Ktlll.
1 lio vuil. l ill I lii mj 'l In,'. 1 uliliilll : liiilllil',
liliil'lllli'. rntilkMillU. lilt' I nl ImllUlt 1 til Jlull
Nil I 1. 1. 11.' mul t lil"ili.i nl t nli liim, M.iKHiiuui
mi l .-hkIiuui.
"iiu fi'iiti : i'iniiiiiii.1 1 j mul liu' oilit'i nir
:x) i;iuui3 ul hull J niiilli t li l liu ualltiii.
Uk itlnl mi tin' Hi'iitlii-t 11 l'litilU: liiiiln'B.I.
"nlintn 1 nut. 1 ' Irom nit 1 iiu 1m'i to l'oi liuiiil,
III lJ.iUrf la . t on ll I ; , Ott guii,
Aiii'tiu iiU 'l cumi til UlK'tiiitiitiMii, N'AMtl l.'n
tiitilt, Ciiluiili ul Hi" Minimi'li, Uj-spi'lislii UlH
lii'U', Niiirnliiiii, Mitlnruil I'lilHiiiliif, Kuliify
Tmiilili', t iiiIiIhiii, Hisi'iuK t'l tin' hklll,
l.lvn mul HiMM'i.'., mul Vt'iii'n l iliMimi'" Imvc
ln.vu cuu.l ly Hie tl t'l llii'o ti iiU'ii.
New t.alli lo'iins toniiit'li'l "lilt I lie inmn
I'liliiiiiit: riistiiilii v mul l'.xiitw.i nu lltu I'trtu
1i h. limly nmil, liuilli mul uullt.
'I'miiii fio I'cr tvi-vli, ?.' prr ilny, iiitlii'liiig
Imiln.
I In' linl. i i" iiii. li t tin' llilmi. Iinlo m)rivl(i
lull ul
1 AIT. lli;.N. II. UtlMWICI.I..
InVlu,' MmiauiT.
ft
i"V
J. F. BARKER & GO.
Want Your
EGGS
And
BUTTER
Crockery and
Glassware!
l.iUKi'H mi'l l'iili't AsMiiluli nl
I'tl' llil'ntlKlll 10 lin'lilllH
AImi ii i iniiili lo Inn'i'l tliiiiio
GBQCEBIES
I'Oll.VCl'ilH AND eiUAUsi
All kinds of Country Produce
MRS. N. BOYD
4
HKILI' miJNTION.
CuntUrim. uro tho Ioub imucliiiiilM.
Fur a koo'I O-nont viir cull ici Mrn.N,
lluyd.
C'llllllj' cluillin ulxl in ri ll I , Ii jii):,l ly
I). M. Viil.
For llrnt-itluHM ilunl it-try Id I'r. I.itlle
o( Oiikliiutl.
I Kuii in liilinlto v.i rlt ly ut Alt'sitii'liT
! V Htronn'n.
Mac.iroiii in out' I'oiiinl iittl'ioii'i at
Zigler'ti urowiy.
Kny Went, iiiti'jilf I uii'l ilijiiiotiiit;
ciKitm l tim ltuiii'luuf.
Ui'lo i Crt'iiicnl lijuvrli'. Ititi i.,u.y
running, durublu k i ml.
Cuillp B(tli()lllt!llt, OVl'M.dliU'll OVOIll,
tout, Die, lit Clillirliill ,V Woolli yV.
I'o you Butoku? If Hi), 'fyl tl,u Atliu
ri (jurat Kruno A M.iitiibritukn, culn nK"iilu
Morgan Vri;hl f.iinctiirv jironf iiit
at lint Crcitt-fiil C.m li ry, ts.OO ur air.
ID.OiXJ men nauli'l ul lliu I'.-jhH .Stout
to Mtli'ct Kruiit l'iiit'OH'i If forn i( in I no
latu.
At Oakluml, T. I., timvtd ie uuthoritd
to rucuivo uii'l r;ri-i'l lor e n I ibt r i pliuiin to
Uju l'l.AI.VLII.AI.l ii.
Tliu whI liit' liriiiij you t an tal.0 illit
which huiliU u Huli'l fiiiiiiiJwiiijii lor
liL'nlth in piirf, rirli hl'iijil llood'n fc'ar
vufaiilla. The H'jMaro Ileal tiloto Iiuh juct ojit'iii'd
up u Lvautifiil linn uf V. 1,. Iuu!h
rIiovh, whit'li iT'ivc to Ih Ihi; lifst Mion
inndn. Cuiiut anil iiifii't t tlivm,
Nvo K!i: liior, ll jii't- J-'u n.ir lie rs,
lor I'v.-ry Ihiiu in tho fumituru linu,
larui'it hturk and I'WCht prioi.-n, just ru
fttived a v.ir I 'A.I uf I'laili i n un ! coaft
Inruitiiri'. '" iih f r liut tfnitit.
lli.'iiii'iiilii'r lh it I 'r. S'ranj" i a it
niain'iil rfj-i li'ti! nl llm-i-'iiir, uinj i nut
here ti:Ui'oi.n ily, linl im In I -v HMirnla
all hi Muil. ui. it Ii. r.' ut .ill liiutti lu
inako K-itd hid K'UMiit-1:8 id .ill dot, liu
try. M'jrti i' I'uiil'.ty C'liti". II. U iiil.iiiiblt!
ruiliody t hallrli,,'' 'H ill" Mi.rl.l l.i irni, u
lla riilal ,rj kii i ' pi uiiiK'- i . i'ri. ei,t
ivo and i iirj h.r ..II .iir. a.i .(f,i:n
iuaraiitfid mi. I J.jr bj'o l.v II. M. Mar
lia, K'lsi b'irK, "r.
SuitH ul flullii'.', uli i-nii, h.'jiy
Wfiliti', : ri.vnl.ir i'ii--.! l'"')!-
cltltlll'H Intill tl I't 1'! M .it I f t 1 .-" i'.l.ll
fJ. HbIdiiII i-ljltH an.! .'..:. lit f.-r s'ii',
uvular 'ii' r l i'l. All lln-t-e ;,.u,!t; ar
only ij hu lo'i'ul tit liu- r.'.ii.n Mi ru.
Or. V. 1 l.imiii'ja ili i-fi lit -iry ol
tho Hoar 1 ol V . .S J'.'Miminini: yours
lor I'tiuuiulii at lio-:litii, and a'l t'u;tt
llllioit'lltiolif hIiuOiiI ht' lid lrL-.' H d to hint.
V. S. II Mu.iti. Si'i'ri'Ury ,
K. 1.. Mil. l.Eii, l'rii.lfl:!,
l'i. l'f ii.;-, Trca iim r.
I'.y tlx- Hoar 1.
A lo v d'. "II il lh" u lv illltl-V li.ade
I'jutf, i-ill'hl mil., I an. I well niiiih-, no
Hliuildy. Altt-j a fi'tv di .'i'ii v. niiiin'tt,
uicii'ii, t ut h' and i l.ti'li' ii'ci i li'it", ri fii
lar Hcau'i.-'. II!m fi r : 'im him: and
ttliiiilo, liiidi i a cat Im I. "l iind ru'.ii
woatlai , an I vaiiuiiM nliiir ailiiltB at
living I'll' t e, al ll. V. Maiil"n'ti.
Ca i luad of i luthiug and halri j ul I tu
icivod at Iho liotta M jia. Tliueo goods
wci 0 orJci cd diiftt fiiilii tin- lactviica
htdoio mo iU'.licii'iiU'd ul will in,; mil, and
UI'O oilOlt'd (i) lllO I'lllilic' lit CObt. Ulbt
tiltiiil! ilolhiiii; on tho iva-ol, Uylor luado
uot excoiitod. Cull aud osauiino them.
Our batii mo the 1 .tt of t btyloti and mo
worth ilouhlo what i ttffer tliein at.
lJusa Siniuc.
Notito in heichy iven to tlio public
by tlio iindei binned that 1 it j uol allow
dt'iid iiliiin.ils to bit bnrit'd mi my prom
i08, ol Kofobur;;, Croou, or K'lrbugo
tluuipod tliorcon or unnd or uravt'l taken
tlioridrotn, unloeii tho party Inking sand
or gravol first enntrai t with mo for tlio
riuht to do ho.
TrosHpastiors Mill bo proatcutod nc
cording to law , Aakon Kom,
HoHfburg, Oregon, March 17th, 18S5,
Tho daylight rido along tho Columbia
cannot bo but interesting ut this timo of
tho year, rawugcra taking tho Spo
kauo Flyer, loaving tho t'niou depot at
Jiljp. in. daily, got thin vinv lautiug
over li v o lioum. tut that U not all.
Tlio t. K, itN.givo through service to
Spokane, and a direct connection with
tlio train from Spokano to Kootenai
country, I'alace sleepers and modem
coaches operated daily without change.
Travelers
To Spokane,
To Kosfliiid,
To raloiiso Tow an.
To Coour d' Aleiii) Towns,
To ad KiiHtei n Washington I'tiints,
To nil Nuithein Idaho l'tiiiits,
Take the . U. N. Spokane flyer,
And Save rime.
Leave I'ulon lepol lUily ul J ; Ij p, lu.
V. V. l.oMiu.N, Agent,
liosebiirg, Oiegcn.
5hii.sia l imited
Is tho name id tlio only pel led t twill
iu tho world, now muiiing every night
between SI. l'atil -ind Cliieugn, via the
Chicago, 'Milwaukee A St. I'.iul Kailway
- tho ij.ioiiurr road id tlio w. .t hi ad. 'i t.
ing nil improved f.ici ilies f.ir tho s.ilety
and enjoy iiienl uf pasiengois. An iUus
tratod pamphlet, showing views o( beuu
t if til ocouory along the roulo of tho J'lo
ueer Limited, will.be rent (reo to tiny
poiBon upon receipt of two-cent potdigu
staiup. Address (ieo, 11, I leulljid, Lion
oral rumiouger Agent, ChicigD, III.
The LrgUUturc.
Ki.r lliu ben-fit of our ri'idurr, n,; pub
lioh a Iiit jl tho nmiulitir ol Km Irgin'k.
t'lrn, wilh thu i-'iutity ilifji rrpri-Ktnt,
The I. glHuture will coiMenu on Ht-ptgui-
I" r l''l:h, In rpcciitl retnon, I'hey may
n iiiiiln in sfimiDii ua lung tlicy m fit,
ltit C40 draw pay for bat twnMydija
Mit-ft! in no limit to the businc which
may Im taken ap at the i:lal eioi),
mid tyi t y tnemltt-r, who naa pet mes
urc, will lire it in on Iiii flrst day, al
th'jiigh il is not uptcled that aoy thing
mil ho ac.oaiplishfd, fuilhri than I he
cli-uwo of a United Honnltr tid iLe
the pdMugo of ppfoiriaiinii bill. Tie
lis', m ss I' I owi :
MtNA I Oll.
Name. Coutljr.
Adams, L J, top Marion
Jiatea, (Jeorge W, rep Multnomah
LfuuLcIl, Oeorgo C, rep CUikatiiai
Cauieroii, Theodore, re lack son
Clem, .1, peo Linn
Jjly, Bernard, de.u Lake
Daly, John I), .Benton
1 'river, i I), rep Lane
iJiibir, I, 1',, iJem Wafcco
l ulivn, C'W, rev Clataop
IlaiiifH, E W, rep Wellington
ifaiiui'ii, C JO, rep loaephino
lliifce.iine, .1 10, (Mitebfcll, Multuoinab
Hoe, W A, rop Yamhill
Kelly, I' It, rep Linu
Kuykeudall, W rep Lane
Ixtuney, N H, rep Marion
Mickey, lljnald, .rep Multuomab
Michel!, John, ren Wasco
l'jir.),J W, tJem Morrow
Muikey, II F, rep IVIk
I'tttlcrsoo, i W, rep.. Washington
loiter, L I,, rep . . CiackamaB
rroebstel, Ueorge W. re)) I'matilla
IUed, A W, rep Pouglas
Selling, Ben, rep , . . Multnomnh
Simon, Jot'fph, rep ....... Mulmouiuh
Siuilh, William, union , Baker
Tiijltr, T U, rep ( I'inatil.'a
Wade, .lust us, peo . . i. Cniou
Tho't: marked wilh were ileelcdin
l'"i, ui.d hold over. ;
I:.lllttl aii ts.
B.i t r, .1 C, rep , Mnltnomtb
l-I.n l ithy, ,1 H.ilem. . ,'t Ma in ur
Beach, S U, rep Mu taomah
Brattain, F M, rep Lano
Biigg, Abncr, rep. ..... J. . .Washington
B'itt, t.'laleuc,, tup Yamhill
Catlti, 10 V, rep Jucki-on
l.'dtin, .Umea W, union lor.glas
Ciiti.mitiK, Wai L, i.ji.' . . t Marion
Curtis, C.I, rep Clatsop
I 'avis, i i 10, if p Lincoln
Donnelly, K N, rt-p Crook
l arrell, S, tep Multnomah
Flegg, 10 II, rep Marion
Fordi.ey, l'eter, peo ......... Wallowa
l'rt eland, L L, rep .Morrow
liraee, W I'., union Baker
liiay, W F, eilver-rcp Lane
ireg, N F, ilem Folk
Hail, .111, icp Columbia
1 lawcuii, S i i, rep liill.um
Hill, ieorgo 11, rep . Muitnomah
Hol kirk, l'eter, rep Multuomuh
Jonee' DM, silver-rep Liun
Kiiij;ht, Oeo, silver rep Claikaicas
Kruse, .1 L, rep Clackamas
La in rod, 10 F, tep Yamhill
Law is, Abner, rep Marion
Mar.-di.DW, rep Washington
Massiugill, W A, rep Lake
Maxwell, J W, rep Tillamook
MeAllistor, D A, dem Union
McCourt, lob it, rep Maiion
McCullough, .1 W, rep Minion
Mctjueen, lvuu, rep Lane
Moody, U F, rep Multnomah
Morton, J W, tep Wasco
Myers, U T, rop Multuoumh
Nichols, K j, icp Benton
I'alinei, II M, peo Linn
l'lalta, K S, ico Curry
Itooder, L B, peo I'macilla
Roberts, A S, rep Wasco
ltoss, J T, rep Multnomah
Sherwiu, 10 A, union J auk ion
Smith, J 10, rep . . . : Umatilla
Stanley, F S, rep Union
Stewatt, Matthews, tep Jacksrii
StillmiiD, A D, dem Umatilla
Stump, J B, tilver-rep Folk
Thompson, Alex, rep Clack uice
Thompsou, J K C, rep Washington
Topping, tioorge F, rep Coos
Yirtuo, J W, l-peo-S-rep. . . . Josephine
Whallev, i T, dem Multnomah
Whitnoy, J J, dem Liun
Williamson, J X, rep Crook
Wilson, W W, uuion Douglas
Wonacotl, li W, union Douglas
Young, Johnu 10, rep Clatsop
All Quiet at HintU
Wamu.Ni.ivi.v, Sept. 13. tiunoral Otis
baa cabb'd lliu war ib parlino.'il at fol
lows! "Muuthi, 15. AliaiiB ore much more
satisfactory. Our ileiuanJs for tho with
drawal of the iusuruout forces wore com
plied with, uud ull were withdrawn
or mo withdrawing lit lay excett email
f irees in tho outlying districts, which
tiro not obeying tlio insurgent leader.
Agiiiiudilo requests a low daye lu which
to w ithdiaw ihiui by dotachmeiils, and
punish their eoinuuiidiiig otlicers. Ovii
','ikiO have itln-a lv wit'idiawn. con
citmlons Iiavo been fci'.mted tho insurg
ents, biitstrii l compliance with tlio de
mands cf tho Slh iust. has beeu es acted.
"Muni'iiia ijuietuud bueinets progress
ing favoiably. No ilitlluully is antici
pated. We have been com pel led to cou.
lino Spanish prisouora tu loiuporarily
within the limits of tho walled city,
fl
Battle -lilpa Oregon and Iowa Under
Bfrdcr to Proceed to the
Philippines.
Nk.w Yohk, Sept. 12 A epuci.il t the
Herald from Washington says:
Secretary of tin Nary Long st 'id last
night thai the baltlc-shipf Ioa i and
Oregon aro under or Jen to proceed ,t
Manila, via Honolulu, ti reitn'orco Bear
AJuiiral iewey's command, lu direct
ing thorn to touch at Honolulu, thu autb
oriiies Mure actuated by two inotlvot-tbe
Crst to put them in a central position
whore tbfy could be availabhi lor aoy
duly in the I'acilic and which might be
considered desirable, and the second be
cause they did not care to send reinforce.
tucntB to Bear-Admiral Dewey before the
armitlice between (he Unitril stales nod
Spain expired.
It ii expected in ollicul ciicUs that the
battle-ships and the five collit-is, which
will accompany them, will In; ready to
sail by Monday next. Th'. sitips will not
waste any time in making the oy'e.
They will make few stops aud these only
to coal and voiumuuicatc w ilh the depart
ment.
While t elieving there wid lie no inter
national developeuiente tu change the
programme, tho authorities do not pro
pose to bo in such a itosiliou that they
cannot modify the Instructions ! the
vessels in cast ol necessity, and il is for
this leason thev are to touch at certain
points to reioi't aud receive orders.
Tho dispatch of the col iers, with the
battle-ships, ia due to the desire of the
authorities to keep them an well supplied
wiih coa', that if it becomes necessary to
change the course .of the ships aud send
them to Samoa, or by a short cut to Ma
nila, they can make the vovae without
diihcuitv.
So far as liermauy is concerned, the
authorities say thero is nothing in her
attitude lo cause the belief, that sho pro
poses to interfere wilh any disposition ol
the l'hilippines Ibis government moy see
to make. It is spprtt ialad, ho a ever,
thai it will bo the part of wisdom for the
United Slates to put, in the Facilic, :
force Si formidable as to di-icui ae even
this suggestion of iuierfeiei c -.
Germany's force in tho l'scitic cj iis s
of the armored cruisers, ksi.'et mul
Deutscblund ; the protected i rakers,
Kaiserin Augusta, Irene, I'riutcss Wil
helm, l.ieifon, Cormorau and Falke.
The displacement id Bear-Admiral
Dewey's present force amoants to oO,-S;i-
tons, while that of the i.eiiiian com
mander reaches o7,SM. Bear-Admiral
Dewiy's thipa, however, are letter
armed than the HciiiKtn men-of-war,
aud their men have I ho advantage of
hayiDg been under tire.
The monitors Monterey and Monad
nock ai a mainly seiviceable for work in
smooth water, arid if the German ships
should start for the Faeilic coast, as
would bo tho case iu thu event ol war,
Beat-Admiral Dewey would have only
hii protected cruisers ami gunboats to
dopeudupou. Wilh two battle ships at
his disposal, increasing the tonnage of
hisnjuadrou lo oil.ooD tons, he would
have a most formidable force.
County Treasurer's Notice.
Notice i a hereby giveu lo all parlies
holding Djnglas county warrauts in
dorsed prior to Oct. 17. I St' I, lo pie
sent the bsu,o at (he treasurers oilioe in
the court bouse for piymeut, as interest
will ceo?e thereon alter the dato of this
notice.
Dated this the L'.'d day of Aug., 1SJS
at the City of K iseburg, Oregon.
cluo. W. Dimmick.
Couuty Treasurer, Douglas County, Or.
When the appetite fails there in no une In
tryiitR to tcntpt the palate with tklicate fooJ.
No matter how good and welt cooked and
" appetizing" llic food may be, it cannot
pive any nourishment unless the stomach is
utile to digest it. Nature indicates the state
of the constitution by the loss of appetite.
This is an tin failing- indicator. It shows
that nometkitiir is fundamentally wrong
wilh the nutritive functions.
The only true natural relief must lie as
searching and tuiidnuientnl as the trouble it
aims to overcome, It is the thorough deep
Fcarcliiug chataeter of Ur. l'ierec's Cioldt-n
Medical Discovery, which cause the man
velous efficacy in' nil bilious and difrcstive
difficulties. It creates that healthful vitality
of the entire digestive aud nutritive organ
ism which produces both the natural desire
for food ana the oiRanie capaeity to assimi
late and transform it into nourishiuir. reviv
ifying blood and healthy tissue. It gives
appetite, digestion and sound sleep, and
builds up solid muscular strength tind
vital nerve-energy.
U. II. Tliiiipon, Hsq., cf 1'. O. llox 4. Hippie.
Blair Co., lVnn'a, writes: " I li.nl beeu tioublcd
with tKticme vomiting in Miiiuuer scuaini, ul
ways nllcr i.ilinn ; liaJ to tie very cuu-ful ut limes
to nil mivtliiuK lo .-.lay nit my stomach ut all; liuil
been tilling: other imilielnis. but w illiout edict.
I heRtil a fiieutl speak nl' I'r. Pierce's llnlilt-11
Meilu-ut Uifc.-ovi-ty. mul Ihoii-bt I tvoitbl yise it a
ttinl. I used alm'tit live Imltli s of it ami think it
Is the only mniiiiiie that did me any i;ooil, as I
have a si'li nihil upprtitt- now. utul mil uot using
any iiiL-il icine ut ull 11ml don't think I need miy
luore."
A inaii who is suffering fioui the evil
effects of constipation doesu't feel like
woik, and can't even enjoy hi leisure
lioiim, Dr. l'ietc's Pleasant Pellets ore a
sine, swift, sale, and permanent cure foi
constipation, 'i'hey are tiny, sugar-coated
granules. One lilile " Pellet" is a gentle
laxative, and two a mild cathartic. They
never giipe. Dishonest druggists try to
get you to lake a substitute for the sake
uf the added profit.
rWWVW k.'aV
At . m
revv More i
A F ULL
Staple and Fancy
GROCERIES
Country Produce Bought and Sold
TAYLOR & WILSON BLOCK
Low Prices!
ASH IS KING!
The C !
. DEALERS !M .
NO OLD GOODS
Jackson Street,
Fall and
Winter Goods
Just Received
job and More
Call and Examine our Mammoth stock.
SOMETHING NEW!
NEW STORE 1 NEW GOODS!
EVERYTHING NEW !
The People's Store
I. ABRAHAM, Prop'r.
A complete line of
Dry Goods, Clothing, Boots & Shoes,
Furnishing Goods, Hats, Caps, Capes, Jackets,
and a fine line of Millinery Goods.
Everything New, purchased for Cash direct from Eastern
manufacturers, especially for the Eall Trade.
Call and exaimiuc Goods and Prices.
Whiskers Amputated
WM.
Work Guaranteed.
Hudson Mills & Lumber Co.
Have opened a New I. umber VhuI 011 the grniiiiils lurmcrlv -i i-ii pii il by
tlio Murk. Wiirehoin-e, ul the (uol ol Ouk .-'itivl.
w ILL CAR11Y A r I'LL STOCK OK
F1RST-CLHSS LUMBeR,
We ure prepared to give yuu Betti r Lumber ami Lower Prlers
1I11111 suy huitber dealer lu Hie illy.
Wo kindly luvltu you lo cull uud see uur Luiulxr iiu.l filii"..
koai'iii hi;, oh.
- V - aVV - ' -VfV V
kt y a T
iew uoocisi t
STOCK OP
Free Delivery
m :
K. Store,
Dry Goods,
Ladies' and Gents'
Furnishing Goods
Men's and
Children's Hats.
IN THE STORE.
HSHFR & RFI inws
iwiiL.il W ubLkuiivi
Coming-
W0LLENBERG BROS.
With or
Without Pain.
BURNS,
Opposite the Depot.
PERKINS & BLEDSOE