The Plaindealer. (Roseburg, Or.) 1870-190?, May 30, 1898, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CLoS5ACRlFtt5ALE!
OUT
AT
iCaroBros
BOSS
STORE
l'HH I'LAliMDKALliit
M VV :i i. iis.
Tilt' t'lllll 1 Ul'H.
M M II 'I'I .1 I III l; II i "I II I ul M it III lllt'l 1. II 110
.'...-n. A i'i Uy t vn o; 1'uxlilug, II ft . lu
nn t V. ' i p. r.i.; imii'.Mili " IhmI, III . in.; f,
. null' i , i 'ii u i int. ii.l. 'i, I, t'l.i'n Mit 1 1 nil ill
i,l i!ni iii.ii.iluu .i 1. 1 . KpiviiiOi U , is ut
. . i . hi. Hi.;. i.u.lii. , I i.uii-1. ut. 1'i.iyir
M . tin :, , l.i. - l.v . .it ' in.
I1 IU'.N I., M" 'I.l , I'll-ltM ,
t'.iMintii:i., t'limrr Mitiu uti'l l.mu.
I'll. ut mi t -i ( hi n' ii I'litmr of t.'i mill
II j.i- utii'i l". nmi-t.ij hTlri; 1'i.pllr ullll,
It in nil 7 .'I . in. , rlal.tmlh Hi tuml, 10 ft. Ill.l
V P. H. '. K .7 . ui I'myi-r Mii'tum, Wnliwa-
U i , V I') i. ill.
!l. ii. I'li.w .'itrii. I'mtur.
1 '..I i I' I'l.l I III'! I'lll'l.i II .ill t ml Yl till I I.
- iti-l.i . m . . i .. .it i I ii.l; ' i p in. I'm;
r ri .-li i. ' . I li 'I I 1 i y i . n 1 ll ,
A. 1 1 t i r i l.i.. I'oilin .
-1 . ( ii . ... ii t '.i iii r t 'ii - i mi1 1
Mii.ii.n-. ;- ill vi t-ii " ti 1 Mil lullitll
: n n In in Mil n ,: 1. 1 in i i - .ii t :i nil. I i . i l ) Still
til' l . . Illl, . . il ' m 1 1 I. mi hi, i mi i'i 1 1 ntll
tun. t . I.l. .1 in III i -i".
M .11111.. .
I I I II' I II
. iitu,; ..ti 1 l .
I '
' i
sK-la; I
l'...t..r,
I
I
N is.'l'y .
.:t Icr'a :
CKILI .Ml. M ION.
I. mid-
.' the
I i, :,
i i i i .
I. nil in
I itn .it
I Ii.jII'H' III I nil 111
11 im ,;ui' n .u i i ii;,,'
: ! 1 1 4. (',.', I mi I I"'
Hi I I
. I.
.' I, nil
l IVl'.l
.ii ill
1 till T
j III I'
Si- l'ti.
i h i, n 1 ! lli
-..! ,!.,
! r. .v.w I m' ii it
l.i I, I I'M' ll Itll llll. I
.il llii' .N i.' U f -lui.'
i' 1114
11 .
it t- I
i. ili -it
Ca.l .it 1 l.o l .- S!.tc and 'i
, !n, it 1 nl y.iii ill In' Mil I'linnl I'i lni'l
I Ii. 111 n' : 1 li low figures.
1. 1 li"., .v.- .1.11 idi-i-vii.g .1 liatulMiniB
it h' .1 1 j r 1 11 miitirij , w iili (,ilirii" 11111I
a li,.' ..i.i h Nnvi liy Mini-.
li.ll" riljlt MUlKt I M Itlll'.
'( I'M' .Hl'l 1 ulli'l'H Ml ti'S II
Mil. M. l;AHius'fi.
I III-'
lit
Ill ml , lilt .1 II I d'V I, lil'.l I'.lll'H Hlllt
l( i .' II h'i 1 .ill ut tin- .V.vc'.tv More ;
al l 1 1. IV;' It!!u (-ta l"H i( nil w I 'ill till' III.
1 . .1 r rf. u..".irl nii'iil nl l.i 1. i'i f 1 1 ' Kill"!!)
.11, I 11 1111 1 ,1 .1 li i'- in iv t--''H Hi '''I'
1.
null
li'I'.lil:
i'ii' N cit v
111 I- I ll'nlllll'l l. 1 il .lilltll lill.l Cl'll-'tt
i iluii"! l.i li-.-' fh 'on ii' lliu Novi'liy
r no hi., li I'l'.t"!', iin l ri'i- very
r.-.i-iiiiuli i'.
tii.ui.l ni'. iiiii.; 1 1 ili .:" 'tin ifliiitK'
..i.i.lii, r ' I 1 1 1 i 1 1 )' , I' ' .1" HH'I t-lmrH, ul.J llio
rrt'tlli'"l 1 1 'Hi it llllih' M 1 1 1 rt WillHlH. Ai-
1 il 1i1.1i, ut tin) Ni'Vi'lty M011'.
Vi'l . Mjlll'll U'lll I' I Ull'll i'l " "'I
won! I'l'i'nwi rlni'l. , ii'iily litifl n.l lin-i-lir.l
Willi tm. I in.iti'riul lit 11 vi 1 v Biniill
pni i'. S .11110 1 .'11 Ii m. i'ii tit lln Novi'Hy
I'lnri'.
Wi' .in' .iii.u.i. Ii.li 11 1 it 1 If .Mti.l in
ti.ii wur'.'l int. I ' .in tlittik t'f I'itiiHiiiili r
ur ImmIi 1 way In il.t il l y ii'iMin-
1111 mliiu: iii.u MiniHi' Oiro bh iiiuvont-
I 1 . i.l .i 1 11 hi, 1 (iMiiiniiiK'ii ami
ii'Iht ..i'i in'.' 1 1 1 n ; t Ir.nilili'M 1I111I f"l low
lit li'i ti il I'.jlilf. Marbti'la' lui MolO
M inii' I'millry Curi'. 1'ltin infallllilo
ii'ini'.ly rli.il:i'il(iirt llio wmlil to iro liu:ti
iln i iii.il un an vm iro.ltiLtT. l'revi'iit-in-
un l ruin 1'ir .ill ilifi'iiHi'H otlimls
i 11.11. mti ril un I lir iv ly II. M Mir
lin, Kurii'lmr, 'r.
A tlirill ui l.'rmr i.-t pxpfiii'iii'i'il wliue
II l.r.i"H' rni'r'!i i.l u"P ftiiiiilrt lltmiitjli
lint lni'iMi ut ninlit. 1 1 1 1 lli terri'i- hikiii
rliiiiii;i Id li'iii l nfli-r Ono Minnto Conuh
Cum lui't I foil ii'lii)iiiiil'i'tl. 1 ; 11 ft' iiinl
liiirniliHM (or tltililrmi. MiiriUia' lrti!
Sli.no.
1', .1. liuiiil, pruilit'iil
uli linink nr. Slum in
."ijliiik.illil I'XITl'BH ullico, next (o
Inn .Uuik-i' liuii'lini. UoHiilturdt, ni!il
uti'lii'H, i l u l.i unit j -wi'lry rcpuiruil
in a til.illitil in.iiiiior nl rc'iiHtJiiublo inift's.
A hlinio of llio imblio piitroiincu
luiliitl.
t'.u I j.ul ul 1 1'llliinn iiii.l IniU jtibl rt)
miVi'il hi Mitt lioHM Muiit. I'lii'iio uouila
Wt'i o I'l'li U'l tliiril fi uiii lint Iiu'I ji ii'H
Lii'loiii uo iinlii'ipiilt.il nl ui lliiiK nut, mill
1110 ulii'iril I litu pulilii: nt I'uhl. Hint
lill'ni; il .I'lin ;"ii t'iu r.i.iht, lil;r m ule
iml in ii'l'li'il I 'all iiinl rji.iiniiio llioin,
Oui InilH 1110 tint Ulebt hlylt-H iiinl mo
uilli Joiibiu wliut wo ulfor llit'itt ut,
ItilhH S'l'OHU.
Ask your
DriiKisi:
fur a Hi'iii'Mii'i
10 CNT
TRIAL SIZE.
CATARRH
I'MDAIW
Ely's tommfFMAZ
'lllillll'l
Ml
lii.'irury inn' nny
i'lin 1
III I'll lllllH III '1-
ll 111 unit My Al'niil m l.
(ili'iii Id ll' f nt'"" ''
1 1, iii'im iiinl ( li'.iii' .
llin Nui'.il I'llcilj i-..
A Il.l. - I Mil. II. 11,. .ll.lll
OLD HEAD
lli . 1 1 m ami I'ruiiriH lint Mi'iiiliruni'. Ki.Hinri'H I lin
Ki iiKi'it nt 'J a-lit iiinl Mmil. Full H1.0 OOo, 'J'nul
l.'lii lik'.! lit lirii'".Mln ur ly mail.
i-LY mivi 'in.iC', M Wuttvn Ijtwl, Nvw Ywlj.
Wu iii c l(jlcrini)K(l
Dry (luods, Uotliuur H;iK Hoots, Shoes, Ladies' ami
(tents' Furnishing (loocls, Ulankcts, Quilts, Laces,
Kuibroideries, Trunks, Valises, cct.,ctc.
This time we MUST SKI.I,, as w: have sold our
Real Kslate and must gisc possession iti Sixty Days.
NO HUH BUG.
Our late arrivals are all the best and most fash
ionable jjoods in the city, and arc direct from the
Factory.
CALL SOON
AND ASK I'OR TRICKS AT
i Caro Bros
I. li. iw thlil ii inr I from A'ntliii Sun
day. I'eKitllt I r I11 1 111,: i,l t'lnm LiM .';
I Wuolluy.
J iO I'J ll U N jVi Iv Mom Inr il' ciriltivo
j iHllltillt'.
j Ni'iv wlifi'U l.if n ut nt tint "!rirn i nt
j C t'llTV."
1 All M...t Ihkmi ki'tll 'H lit 'l.urt liill ,V
j WoulU')V.
I Hon. M. ('. Km l.h'H in rimtiit itiii ut
1 'uk 11 mit.
II. K, K.niip now nl ,V!lmtii , wnn m tint
city hiitiir.luv.
Mini Cliirrt l.lltil wits" milium iii Ml
loril lliin ui't'l,,
It. T. Sluii l.tu H unt ti-.i rul ilu)d ui
niili'in liurm,' I ..! wi-.-l.,
Mr 1 1 . C iliv.tr, 0! I'u u in, -ri.., in
1 iiluii Mic. lJ.ivi'1 .M'tuii'.
Mm T'niiimi t'l'l'-b itiin li-il M. inlay
fur Alton 1 In viitt frii ii'li.
Mill. I' I. M i' 1 1 Ii.ih irt'irin.r it. in H
inuiill.'n vim: in lin n in, .ii.:.
Mr.i. I,. A. U u l.,.r li ft M 11. lav iii'.ih-
IIU I' I t l.i'.'ill'J Ii) Virll l.-l .tlVl.-t
Tin1 I'ri'Ht i iil t ImiiiluMi is t-npmcr !
nil ullii it. I'll " ,"", (lU.ir.iiilm-il.
lii'l) yon u-lit 11 wtitti'l yul mi i'iity
luiiiiinnt'ii'ir. nl Ml llii' Cifhi'lit t'yt !iry ,
11 ivi) y air 1 1 -ui 1 1 ui if d in.) 1 I 'r
Str.tin;i nii-1 vj.. llio lio 'il.l 1 nt 1 nji.r
work .
U ami.Ii- Td pun liii-f ;i ; ix uii'l-liiui'!
tniy or r o:fl u "ii. l'iii ;iiiic ut il.it :
tlll.Ll-. j
Will u Murm It-It iiitirr..l:i.f ' -tm I
I' raiirinit', m :il I'xpi'i tn Id iro lo l!i l'lnl.
il'l'iiu')'. i
I lav.) n..ir t'i'tli til'iil wliiii oi wait, :
at li. I . V. IUuiCi' nlli .(, M. Il i i- !
by in 1 liiirtfr. i
I.uto .luiii'd lufl I liiiru.l.iy inr l.a . 1 i.;i !', 1
lll'l Il.t ) 'H t I VlM ll'l t 1', Ml ' '
Crolll'Ulil Or. '
Mrp. J. i. Murl. , of I'. nl . 1,.!, 11,11
vmitinK I'tT ItUuT, .'Ion. ,v' .1 A i..h
lll'lH MlH ll Ik.
1'ur ilfiital work np-lo'il.iU', 11L' v. M.
lUmliy in olliou nf 1i . 1-', . llavut'H, I
Ki'vi''- t'tul'liii. I
MitA 1 iriu'o (at.'liin j. inn "o-n I
vtMitiit rt'inti vt-p in Kutt't'iir;;, lun ilIiiui
i' 1 to lior homo in Knl lie.
Dii'iiiH. M ., liu'ii I'. r '.',0.11.!
I'l'IIM ill lix.llllitll I i. OUCi', M.ll!-!'-li.
Imililiiij; ri'fnlin l oriior Maia iiu 1 I'.i-t
i-lrt'i 1.
l lio luntjiiiir i'o I'oiiiniiiU tit Ihia -. 1 u - .it
is iltio lu iinMivi'ritlii'il UiHti.l. II-jl.Th
Sursap.uillii i iiroa it by 'i.tirhin; it.o
I, loo. I.
tin Ii) I . . Slrallu'rt (Ii .: o.p.iUi' I'.n'
piibt yllii'i', iiosi'lmn;, In li.ivi' y.itir ilcii
lul Mull, iloiii) Hlpl li'i'iill H't-'l wuik
fully Wiirrunl.) 1.
liiipiirii'M iiru coif ing' in fi'i'in ail purtH
of llio iMiinty I.) Ulutrcliill it Wiolloy ia
H'l-'d'il I') llnir I'lntin riivi' nioMor m il
lovt r r.imli r with lly wlu'i-'.
Tho tii-lo-il.ito f.;r,iu-r that um h liin
ill nl.i r l.tntrtH Ilia, a lly vln il mi Ititi
liiinlcr is j'liiliiH ('rit i iiti.il ui 0 11 it fci'il
chopper or a itUar.i cnii.t).
Mia. T. It. Shuiitlan u'luniec' homo
TueBiUy ovi'iiinji (ruin u month' visit in
San riiinci-i'i). Sho wiw uocoiu panic J
homo hy Mih. K. A. (Iralmiii.
No unit 1. in all'onl to li.ivo ih'iil.il wolU
iloiip hy o Iiit MiMii ii poriii.iiiciil ri'til li'iit.
I 'r. Sluuyo in hiicli uinl hin ullit'i) wil
ln riaftiT do npi'ii at all (imOK.
I.om l.jst wtek in lliin l i'y, ;v lail'itd
pin so i:urtuiuiii iiioney mnl papoiv.
1'iiiilor will lin niitubly rowunloil on ro
turniutf b.uno t'j Mi Anna l.'jUinauit,
llio ownor.
Tho iro 11 lain has mrivi'.t. Ik'ud
ipuiirtt'iu ut llio Kan. l.v Kitclun,. htn
tho best id to ho luiil. KuidiUuk mip
plioil. Drlora promplly utirmtcil to.
l'nro hobli ruii'lii'B, eutU wute r and ict
cream BoJa.
llio Souilicru Taiiiio C'j.,iuiv. maU'u
tho follow iurf lihi'ial roiliictiun i i riiU a
011 rouinl li ip tickitu: 'I'd l'oi lla.i l itn.l
return, flliilO; giii'.l Ml ha d, To V.i
ipiina iUy 1111J letiirn. fS, nuo.i until
ictulicr 10, Jails. Ti HoHwoll SpiinKff
1.10; U"inu Siitui.lnv uinl u'tn.nin:;
Monday. To HobwcII Siiriutt, l.s,; for
iJO days. To Asltluuil -fs; i;noil fur ;;o
llll.N.t.
On tiuuduy tuoidiiin', Mri. 1. C. Mc
Clullcu, proprictiobs u( (lio lMol Mc
Clalli n, lu tliil lily, in ati'ppin; (loin
tlitl hall (o I ho ollico) fi ll mi l dit lu
cuttfd lier ulioiililer. Mid wus ulno i i n
Bidorubly bruiHod uud injin .'.I l tint (ail.
Vt. , Miller ai calleil mnl loiliiei'il
tbo diuloeutiou mill did wh.it wn iu'iof
Baiy to roliovo llin BiiU'eriin;. A Iuhi u
portu bIio wan lobtint; ikB coinlorlably hh
could bo uxpt'Ctod.
to done out our large stock of
Boss Store.
l lllIKO ANNUAL COnMCNCUMENT
5iullicrn Oregon State Normal,
School, June .l-o, 1898.
.lune .:, J p. m. I'lacN day ticiarfl.
Ini. I- I, H p. in. Klocutiouary contest
(n iiin. I i'u It.' meiiiliurs of the -Jnulor
uti l ii'iiinr claaHpa.
.1 Him j -- lliii caltiiri al9 ieroion at 8 p
in., Iiv I'r ii M Irwin, atjperintenden
f pulilii: liiHtrnutio ft .
.Inn..., h p. in Kiarcisea of Depart.
1'ii'i't of numic.
-linn) 7, H p. 111. Addreea liy Key.
luiae 1 1.1 WHOM, pastor of Kpiacopal
t'liiit. It, ( iranla 1'aHH.
1'iiioS, ;ip. in, llUHincss t))aliii of
Hi" Mninni AnoriatioD.
.! t it" 8, S p. 111. Program of AJ:ii
ticn ("l'oweil by bauijObt.
.Iin.e It, 10 h. in. (jiadiiatin rittr
cin -ti of lite I'Iuhi.
A !' programs of i hew eik will bo reu
iIti"! in the ChoutUiOa Tabernarle,
t'xeept ibo.iu of Class Day, which will be
Norn nl . .
A 1 lite t'xcicirti'R aio Irco except the
l.l' i ii'i iituiN (;oniet 011 .Saturday uve
niiu. i Iimiu o( lOti'uta will be made
l-i :i.i me fundi tipay for inedala and
llni general expt-iioes of commencement
Ul'i'li
Aiiani-uicnlii liavo lieen rnado uilh
the S. 1'. i.iilw'iy ''uiopaiiy, by which all
iiUei.'l uiiv part of ejiiitn-jiiceiiieut
i' r 1 -i !- . may have llio benefit of olio
a; i cin; inr.l round trip iat- ; ticket
K')j I f.ir .Inno i! l-J I-'ull faro ia paid
: A -Til iml. and by bringing a recc-ip.
film Hi-' In !iri iiiji'i)'. oint-third rate ia
o'i'ii'.Txj.! lor let'int irip provided 2" tick-
1 '.I i'i-! :!!.
AVci'iorii'.l Itay at the Soldier's Home.
Iln .-.v.il.n'e with tho ealablibhud
11 : 11 M... .itepm Suldit-rB Uotne,
11, : i : i. i 1. " 1- r 1 '- who held at the
:.. i-i: i 1 ti-..' .lav '4 tibeerved as a
.i.ii.Iay, iiil uiun'ceneary labor
! . 1, i 1 c mi Mii-pi uiletl dui init the day. A
- ii- 1 . I .'.liu.i! i ( li! uniiB was linnl at SioO
a. tn .'.' .-. in. iiinmplly, ull nit-Ui
it.i v.. 1- ,u;f. 'ml I-.! to pay duo respect
I. i'.n. il- .nl. lb" piratle was (urine 1 ia
jii il ei ll nvittn onler: Color-bearers on
t'tt : nl.! 11 1' .itl ( tht II iinu, tint tiring
p.. tly u. . on !. ilni lU-bcarrra tbiiJ,and
nl.;ii.l"T i on iholelt. The column thus
('..ii.i-.i ii...irlii.l in tho ceiulfi where
ti. . ..ii m:v ". wt r of cm u'isee was ob
i.'(., 1. 1 i.f-i, pfiyt-r by the chaplain;
rut i, ii.'i-iiiirtiiij! graven with llas;
ihir l, .l.-i onitii: leaves with tlowers;
In nth, 11' n,elu by inenjln re ; tilth, a
i.in'A. il utlatc by llxiitg patty; sixth, ro
I ;t n h'.in.i'.
i:-i'.tti i f i:ee(jii B.-hool for month
1 n Iti,;: Mav l'7th .-
.". .1. days luiight LO ; No. pupils i'u
rolled itveruuo dally attendance Jl ;
t it.ii attoiidaiieo -110.
i iu. 0 iivoraiug 'Jtl and abuse iu uxaui
iiiii'ijii in uuler ol rank as follows:
l;.).e;m tiiiiuey, May Hardman, Stella
II .ii ry, I.cah tirou:, Beseio Duucan,
i'liniu.ia (iun ey, Agnea Johnsou, George
Mnl hews, Nellie I.aird, Arthur Mat
hoB, .1 tteph liardiuuu, Lulu Uurney,
lleiuiio llurduuau, Marion Laird.
Tlu.-irt neither absent uor tardy during
inoiith me: May llardltuaa, Arthur
Mathews, Stella Harry, Mariou Laird,
Lulu Uurney, Nellie Laird, Uoland John
bjii, K iwcuit (iuruey, . tieorge Matbows,
I.euli (irout, lisnuie Hardman, Bessie
Duncan, Joseph lliurdtjaa, Agues John
eon. Jiinik Smith,
Teacher.
'lluunlaV niubtus Mr. Latbau uud
I Mr. Scott, of Sun .lose, were coming
homo from Oat hiud beyond Mid Lam
moil's Kiev dnsve agaioBt au oak Btutup,
hind by tho ru duido, causing tbo vohicle
to upset. I'.jtU occupaute wore tin own
violently out or J lie back. Mr. Latlian
sustuiiiiiig rev iro injury to liia back, and
Mr, Scott budty ivuising bis ankle, and
lithiutvitiii brpisun: their bodies. Tbo
l:u k was iloimulibind mid the teauicaiuo
hoiuii minus the vslu'de. tSevenl partiea
li.ivo been iluatttgod by Ihia' sauio stump
and wo pray 'that tbenupervi.vr will take
step.) to icnuwvo tba Biiuio and prevent
lust t ) tho ti-avelei' and poseibfy to tho
c junty. i:i!theivd i-orrospondoiit. Oak
1 uid i.i.etti.
Tho I. mill's of tho Maccabees will servo
tit raw bei lies mad cake, at tho Armory ou
Thursday, Juno Aid, from to 11) p. m.
Them w ill bo it literary uud musical pro-
niui reiidei od 1 luring tho evening. The
pi'iitvt'dH u( tin j'litei taiiiinoiit will go (0
lint emergency v (or tho bonetlt of
tlio Ore-gnu tioo pa now in tho Hold.
Citizens stiojld ujtend uud nt-aibL this
worthy causo
On the Broad Pacific.
Hah Kiiamcimi.o, ( My U . h,mi i
I luiil wro'.w yon, a gjo.l rut'iy eimn-n
have lakvn place. V Ink 1'roni'li 1 ym
lorday iiigroloK himid for l iaiii inu i
to go on b jarj tho ut'. Wo aru iior
anchored In Han Francisco ny. Aboard
the AunlralUlhero Is all told about KW
of u, Company I) Is s'owed riuht in (ho
luw of tho boat, dorl III lbs lower ib-ek,
with hardly emiiigti rojm i 1 lum sromnJ
in. It Ii so dm tint wo Jiavii i, n iva
lights all tbroilgli the day lo reu any
thing. Our rations are n it t oi 0,.', in
the worn!, limy coilfiit of a'cuil llio fame
things that w havs hl all uIoiik except
o dont have any bread at all. We bmo
boon treat 4(1 very well by tho peipl-j in
California. Thoy tfave uiyon us Ijiih of
grubb iitid Uioimand of oraugts, h-ui'iiis
and bananut, and if ll had not been
(or their gelierou donations, the '..)
would have found it pretty rougn. 1 bavo
been very bury all morning helping the
chaplain arrange the liabrary. We have
all told about ten Ions of readiux matter.
ItconiBt ol all kinds of boiks, pipers
and magazines. The calculations are to
tail loijay or tomorrow (jr Honolulu.
We will be oscoited from ilmre by
tbo CharlcHtoii, Monterey and one
other inau-of-wr. Wo aid very
liaoly reuialu at Jluudniu until
the other trojpj arrive there, then
all go as ono fleet to tho rhilippiuee. It
will take us about Odayst'icotopletoour
journey if we huvo good luck, and don't
top on our way. The other troops thai
leave her with us will go on the City ol
i'ekiu and Ciiy of kidney. I suppoco
from what I bear, that we have the best
boat. Tho Australia was built 21 years
go, but she in very good eoiidit'oii yet.
The Uoseburg boys aia fueling line; they
are always ready with cup and plato to
receive what (hey are ofTered, .Some ol
the bo)S iu Co. U have had tho uieasols,
evcryoue is O Know. I noticed one 0
the boys from Co. C this morning with
his jaw all swollen; ho l)r;ughl lis had
tho uiuiiips. Ibis is about oil that I can
think of t write at this lim Vol il
bear from us agalo when we arrive at
Honolulu, providind we ran i tbo voyage
all right. Duii't foigel to end us the
I'laini.i: li:k, for we t'Dj y it very much.
D. It. K
OX ItoAKII IIIK Si I.AMI Il At STKAI.1A IS
Sax I'iiancisci) Hav, .May li",, I iJl -See .
lifgt. Oregon Volunteers l.ioke camp at
I'reeilia about 8:00 o'clock ye.teiday,
Tuesday morning, and nurcUed iu heavy
marching order to 1'ier No. 7 Oceanic
Wharf where lay the Auatialk, ono of
the finest of the Sprtckls steatuers, ie-ct-n
tly fitted out as a troop ship. The
li ml and r.ecoud bitUlious aul Co. C of
tho third battallion were put aboard,
the other three companies of the third
battalion weio put on board (ho City ui
Sydney with the 11th K-'gt. Keitulars.
Tho first CaI. are already aboard the
City ol I'ekiu. Tuere was considerable
deliy iu getting tho men on board but
thcy'did not Bceui lo care as they had
rather remain un tbo whatf and be well
cared fur by the U;J (.'roes society than
be on board any longer than was actually
uecrssary. The officers have the saloon
and staterooms and the wen are comfort.
ably quartered below. The Sydney and
I'ekiu arc lring alonitsidj us. Tho
Charleston and Monterey are to act as
escort, and arc already outside waiting
for us. Wo are e pectin to start by (he
middle of the afternoon. Our boys are
all well. Ii. addition lo our regular fare
we have several boes of oiannes and
lemons aud our kntp-iacks ard well tilled
with tho beet tho San 1 rancisco market
alToi Js. ur bunks are arranged 111 tiers
ol three, with aisles about three feet in
width between. Lscli hits good tpringa
and a new uiallrees which with our
blunketf we each have two makes a
very comfortable berth. Mauy of ua will
undoubtedly bs seasick, but we expect
to survive it. It is now 1 1 A and we aro
told that the last mail boat Is about to
leave eo uiut-t close. Will write a.ain
and mail at Honolulu.
1-'. 15. 11 wins.
Oakland Items
(I'rom Hie OiiHlte
Mrs. C. A. Stfhlbrede and duabtcr, of
Koseburg, are guet.ta at llio lsataut
homo ol 1'. 15. Hockley.
Mis Myrtle Baviiss, of Koecburj;, is
speudiug tbo week with her psivnts Mr.
and Mrs. .lames Huti hiuson, at Kellogg,,
Mr. dell' Medley, who bos becu on a
trip to Missouri, returue.i a eiineeuay
evening.
F. A. Cox, who has been night opera
tor at Oakland for the past few months
left Wedue6ilay for Junction City, where
he gots as a relief. 11. L. Lynes, of Jell'
erson, will work tho night key at Oaklaud
during Iho absence of Mr. Cos.
J. S. Hockley, now iu tho moat busiues
in Hosoburg, speut Sunday and Monday
iu Oakland. Mr. Heekley expects to
move bis family to Koneburg Boon.
Mr. Heoage Drew, of 8uffalo, N. V.,
during tho past week has becu at tho
home of bis uncle, H. C. Boviugdou.
Mrs. .Judge Willis, of Kosebuig, aud
daughter, Mis. Sam Evaus.of Coles val
ley, wore in Oakland Wednesday,
J. A. Uniphiy uud A. Fen tun, ol Myr
tle Creek, pasBed through Oakland Wed
nesday euroute for Sodavi.le, where Mr.
Feutou goes lu iiucstof health.
Mr. Jack Fairtlol.l ha- received it con
signment of Kloudiko jowelery which he
will sell at very low pi ices. Mow is your
tiino boys lo purehass V"iir bisl girl a
piece of jiwclery ut a vjry
To the Public.
Ou and aft or this date, 1 wish it under
stood that my terms for all undertaker's
goods ure cash with tbo ordor. I Uud it
Impossible to do business ou a credit
basis, aud belive that I can do better by
my patrons aud myself by selling strictly
for cash. i. Dknkdk'K, Uudorlakor.
Itoaeburg, Ore., April 12. 1895.
ISurglar Shot.
Oakland, My iW, !!H
An ttemit was made lo rob the r
htiii's of I.. Mcf siland, tim iiiidrtaker,
lant H,iiinl,iy night. About 10 u'tlsk
tim door imil ring, H id Mr. McKs'lmd,
wlni was preparing 10 retim for the
night, took a lamp Inta the front room
and placed It on the couUr Ubli, I 'ieu
K'ling to the door Oio0'l il wide, 0t--
(fining il was s iino one alu wintsd a
I'snkitt Jr.sta'.tly twi miskcd rnen
stepped inlo tho tl'Kir way, onfl tltrnrt'ng
a revolver loti his fan at the Himit lime.
Mr, M. I'.rl in I Kr4')li,- I tin niun' wiist,
loaeiii'g t'.e rsvolver, a i-cnlliu i'r:si-d,
and Mr, McFailaud waslhiowu tithe
floor, fx, oio Crouch, urawlmn of Mr,
McFarland, who is living with him,
bearing Iho noise ami cries of help, mur
der, td his grandfather, h-ukiI anotitun
rid rushed to the rejctio. Having 1.0
lights be had the adVanUgt! of the rob
bers. One if the nieri heariog him com
ing I'.okcd through ilo.r in that di
rection, and at the line timo Litiis fired
without vim the shot taking effect in the
top of Lis head with deadly effect.! As be
fell a revolver fill from bis hand to the
11 or. Tho firing of the gnn put the
the lamp out and all was dark. The
other man turned and fled, the door
having closed with a night lxk he broke
his way through a window. The dyicg
man was taken out on the porch where
be lay til, morning. Judge Doviugdon
held an inquest at 10 o'clock Sunday
morning which brought out the retult
as ubove ttateJ.
Two witnefs)" leetilied to the identity
of the remains as being Frank Hart w ho
lives betweeu here sn-i Wilbur, The
jury exouorated Louis Crouch in every
repcct in his action in the ribbery. Ho
ends another chapter of ill faUd work
that we may expect to be meted out to
tho e of unloyal and unlaw-abiding.
Drain News.
(From tho Watcbiuati.)
Col.J.H. hdilr. ol Kueebur;.'. was a
Drain visitor Friday, and remembered
this cilice with a p'easunt cal'.
Miss F.lsie Hefty, who is employed in
the Kikton pjblic school.', spent Sunday
at her home in this city.
Mrs. W. II. Stewewart, of Couistcck,
was a guest of Mrs. H. .V. McCiarao and
other friends in this city Saturday.
liev. Kguud visited bis ron Wm. aud
daughter, Miss Mary, who are attending
the Normal school here, a few davs this
week.
Mrs. ('. I). Drain and daughter Moda,
returned home Sunday morning, bavin;
spent the past week with friends in Kofe-
burg and 1 lakland.
Miss Maty I'.rookLa't, who has Leen
spending the past few meeks in Hay-
hurtt, returned home to take the school
examinations this week.
Chas. Culp, of Cottage Grove, was vis
lting Drain friends this week. He re
turned home Thursday morning, accom
panied Ly Miss Dsma Roberts.
L. N. Whipple, who recently left this
city for Montana, writes to bis family at
this place that be is juet reeoveriDg from
a severe attack of rheumatism.
Mr. J. W. Krewson, one of our sub
s'antial and enterprising merchants, left
Monday by private conveyance for a two
weeks visit with relatives in Coos coun
ty. He was accompanied by his grand
daughter, Mies Pearl La titr. l't i icg his
absence the store ie under the efficient
njHingeinent of Mrs. Krew6on, where his
many patrons will find the same kind
and courteous treatment.
I'r. W. S. Gordon attended the Lu
gene District Itinerants' Club held in
Loseburg tbi3 wek.
At the last regular meeting of Drain
Camp No. 5-';t W. of W., the f jllowing
oilirei'3 were elected for the eiisuiu term :
F. K. Applegate, C. C, G. L. Hunt, A.
L., N. H-rringtou. Escort, I.. C. Apple-
gate, Sentry, H. 1'. Mires, Watchman,
John liiak, Manager, il. K. Applegate
aud C. D. Draiu were elected deleiat.es
to the district convention to be held in
Koseburg in dune.
School Report.
Ueporl of the South Myrtle Creek
school for month euding May -7, lS'.'S:
Average number belonging oil; aver
age daily tttt?nd.iiictf 34.
In the monthly examination Carrie
Freemuu averaged ti" ; others above 0,
Noah Sellers, l'hilip Fiuzer. l'earl
Tweedy, I.oa aud lleury Howard, Delia
Jttckron, Grace Steiihens, Archie Ady,
O'.ho Seller?, Flora Ksdifer.
Avera,;iag 85 wore: Mary Akers,
Clara Heals, l'eiditta Cochran, Virgia
Kedifer, Froua Heal", .lohuuy Sellers,
Clareuce Ady, Delia Chaney, Nellie hud
dingtou. Those neither absent uor tardy wore;
Carrie, Hoy aud Lflie Freeman, Willie
and Nellie Luddtogtou, l'earl Twotdy,
Virgia lledifer, Grace Stephens, Otho,
Mary, Tenuie aud Johnny Seller.', ;Loa
and Henry Howard, DelU Jackion,
Arehio aud Clarence Ady, Fiona Heals,
Ftuma and Mary Akers.
Jksmk Hull, Tenchti'.
PitAis, Ok , May -V, IStW.
Tlieru was an unknown man tuilud lu
an iiiionsciotis state at about 5 o'clock,
a. m litis mottling on iho railroad track
at this place. He was taken to McAllis
ter's ho'il aud Dr Wade was tutu-
umned uud found him badly injured and
neeessaiv to auiputa u two lingers aud
part of his hand. The doctor thinks he
Is injured internally. Ho is supposed
to have tried to board tin blind baggage
and fell uuder tbo eaia. He had $7.5 J in
his pocket.
1 p. m. He is still unconscious.
HARRILD.
WINNINUHAM- McDF.UMOl' At the
residence of the groom, Isaac Wiuu
inghaui, und Miss Virgio M. McDor
mot, by W. K. Welle, J. V.
Clovoiand Item.
W, I'. Ileyilon tisl e-l Knsebnrg Mon
day. (IriN'd tiillam of Garden VnI'i v w as
rer here Saturday.
Sell Hersliy W si llosi-tmrg Ut
eok.
Sejit Vandykn vIMicd t ,n l ist week.
Mr. Ilrrman Jtrown is culling wood
for Fred Bateman
(in. Handy U ph king strawberries for
J. K. T o!-y.
Kd. Fairfield vi-iiid the Coin.ly Sent
My ih M h
K. V.. I.abii'jiif Garden V :) was in
CIsti lanu last wck.
Mr. i'.. C. I'aviK paid l.'osebnrg a visit
last Wednesday.
Clay Railih a't-nded the dance at
lxikiog Gla-ii Friday evening May the
nth.
Mr. H. Marsters and son Iee of Coo
County are visiting relatives here this
week.
Ed. Marsters of Coles VaUf-y was in
Cleveland Monday.
Mr. Kamsy accompanied by Lis ion
and daughter pasted through here Tues
day, Keubeu Marsters of Coles Valley is
visiting his parents here this week.
Mies Minniu Shelton of Koseburg is
vifcitlng (iiiT,d:i and relativrs here this
week,
Hugh McCfth aud Sim Niges went to
Mclroee Sunday.
F. F. Woodruir and J. K. Tooley are
shipping their strawberries to Portland.
Jack 1 airfield paid Koseburg a visit
last Thursday.
Chas. and W.lliain Scott are visiting
fiiends here this- week.
Ned Davis has purchased him a Cret
cent bicycle Ce careful now Ned and
don't get hurl.
Chas. Churchill (Mid Millwood a visit
Thursday istt.
Mrs. Ld. Fairfield has beoii very lick
wi'h la grippe but is getting letter now,
we are glad to stale.
Mr. and Mrs. Grant Clayton were vis
iting friends here Friday and Saturday.
Tim Ward and Virgil Woodruff of
Melrose were in our midst Monday even
ing takiug iu the political rt caking.
Mr. D. li. McMertie accompanied by
Mrs. Chas. Hatfield and cbildieu and
MU8 Lerlha Lamb of Mtirote were visit
ing friends hire Sunday.
A great many of the people here are
suspected of writing the Cleveland Items
but the Cleveland Jays don't think tbey
have spotted the right one yet.
Meesers. J. II. Shut. W. S.Brttt, J
A. Black, aud A. F. Brown republican
candidates for Clerk, Aeseseor, Sheriff,
and Representatives acoompanied by
Hon. Frank Motterof Portland addressed
an enthusiastic audience here Monday,
May the ..;rd. the school house was
crowded to standing room to hear l bete
able advocates of republicanism. The
principle address was delivered by Hon,
Fraud Moiter who discussed mainly the
money question in a convincing and elc
queut way. He showed plainly tbe ridic
ulous situation in which the democrats
and populists were placBd.
Ci.kvela.sd Jays,
Notice to Trespassers.
Notice is hereby given that all stock
found tn my pastures or tvespassiog on
my lands without permission being firet
obtuiuod of the persou in charge of the
premises, will be held (or a reason
ab.e time at the expense ol the owner,
and if (lie eamo is nut claimed it will be
advertised aud sold in the manner pro.
viJed ly law, for tho purpose of paying
the charges and expenses of caring for
aud selliog said pro(erty.
A. W. Stanton-,
Hroekway, Or.
Notice of Dissolution.
liosiiui no, Ok., April l'J, lSUtS
Tho firm of Churchill, Woollev & Mi-
Ken.ie is this day dissolved by mutual
eousent. . A. Mckenzie retiring.
Churchill it Woolley wi'l continue bust
ntss, colleeiing accounts due acd paying
all claims against said firm.
W. A. McKtxiiK,
F. W. Woollev,
F. H. Ciu itcuiLi..
City Treasurer's Notice.
Notice is hereby given to all persous
holdtug Koseburg city warrants indorsed
prior to September "1, 13J.I, t o present
the same at the city treasurer's oliice iu
the city hall for payment, as iulerest wi
coasd (hereon utter 1110 uaie 01 tun
uotice.
Dated at Kosebuiv, Or., this 12th day
of May. Geo. Caiu-V,
City Treasurer
Bargains! P,argains!l Bargains!!!
In pianos, organs aud musical goods.
liicyeles new aud tecoiid hand at the
Lwet t rices possible. 1 have also got
about thirty thousand feet of lumber
which 1 huvo taken iu trade for goods,
and will sell cheap, us 1 am not in the
lumber business,
T. li. Kll'IIAIiUSON,
Koseburg, Or.
Notice.
No w m rants taken ou taxes, aud costs
will bo added after dune 4, 1Sj3 The
lax roll for 1 S'J7 will be closed June 4,
1 S'.KS All taxes must bo pal l by that
date. F. C. AliEE,
Sheriff Douglas County.
lliliu hio Your ltowi'U Willi t'uacareti.
I'atiily i 'ui Inn i Ii', cure, constipation forever.
100, Hoc. II C. C C. fall, Uruvh'lslb refund uiouey.
Tho W. C. T. U. will hold its regular
meetinus on the second and fourth
Thuisday of every mouth at 3:00 p. m
in the Fpworth League room of the M
IO. church.
Rsyal tk t4 Mrs,
tliHi aa4 eaUctosMa
AbtolHtely trur
CJAZLCYON THE NATIONAL QUARD
Tbe fullowing card which was pub
lished in the Koseburg Kovlew in March,
1904, (how tbe estimation in which Mr.
iszley holds the Oregon National
Guard:
A Card.
'To the voters of Douglas county : A
I am a populist nominee for legislative
honors, I do hereby pledge myself, if
elected, to do all in my power for tbe
abolishment of the Oregon Stale Guards.
"J. F. Gazi.ky, Jr.
Cauyonville, March -li, 1391."
One of the Greatest Bargains.
Ever offered in Douglaa county, for a
short time. Only 10 acres of land, ono
mile of Koseburg, in a higU state of cul
tivation. Good 4-room house, fair barn.
and all necessary oat buildings and all
necessary farming utensils ; 2 acres in
strawberries, 4 acres in orchard, 2,'j in
graii, balauce of place in garden, well
watered ; CO chickens, 2 Jersey cows and
calves, I horse, 1 buggy, 1 light wagon,
2 sets of harness and plenty of small
fruit, sr.ch as dewberries, blackberries,
gooseberries, currants and grapes. For
further information enquire of
I. F. Kick,
Keal Kslate Agent,
Koseburg, Or.
Ti, Cure "m-
TjkoCnai-i.iii. Cm
I'.imtion l'orvir.
. Ci'.Siartir. lflc CtZbO.
tirniiiA ri.-fuuil njoitey.
It C. C. C. fall locum,
Grand Encampment Indian War Vet
erans.
Poktlasd, Or,, May 21, 1898.
Indian War veterans are invited lo at
tend the grand Encampment in Fort
land, Oregon, June 14, 1893 at 10 a.m.
Wives, widows, sons and daughters also
invited. Dinner will be furnished by
theladieaol Multnomah! Camp No. 2.
Pioueers meet on the day following.
Camps are requested to send a delega
tion. T. A.Wood.
Grand Commander.
Educate lour Howcla With Ciucaret.
Candy Cathartic, cure constipation forever.
10c, 3Sc. It C C- C. (ail, druggist refund money.
For Sale.
EGGS. White Plymouth Rock, (largo
hirdn ami ffrvul litems Ftr.ivn I pt--
horns, Black Minorca and Pekin ducks.
Eggs for sale, only $1 per 13. These
eggs are Irom tons, lull Dtoouea Diras,
birds that speak for themselves, Come
and Bee iheru when in town. Leave or
ders at tbe Kacket Store or address Kose
burg Poultry Yards, Box 04, Koseburg,
Oregon. a30
o-To-llac for Fitly Ceoik.
Guaranteed tobacco habit euro, makes weak
meu strons. tiiooU pure. See. II. AU drueslsts.
6 to i.
Churchill & Woolley Hud that 10 to 1
applies (o their mower trade. They
have I'i customers (not counting the
eleven this year) using the Jones' easy
running chain drive mower to oue (al
leged by their competitors) who bought
a chaiu drive years ago aud put chain on
reyersed aud ground it out iu a few days.
The machine couldn't help that. How
that chain does trouble the other fellow
when he tries to Bell a machine with a
duck's ueet of toggles and geu'B, the
user, never.
A Bargain.
Spleudid dwelling property couBUling
of three lots, well finished housa aud
outbuildings, offered at a geuuiue bar
gain by the Koseburg ltuildiug it Loan
Association. Inquire of
Herman Makes, Secretary.
CASTOR I A
For Infants and Children.
The Kind Ycu Have Always Bought
Bears the
Signature of
ECONOflY HARKET,
L KOHLHAUEN, Proprietor,
DKALKB IN
Fresh and Salted Meats,
JA KiSOX ST., KOHEIIURU, OB.
4 W0w