The Plaindealer. (Roseburg, Or.) 1870-190?, August 05, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TT3
riio l'ltiindimlor
Tho Plaindealor !
BEST ADVERTISING
MEDIUM
I'tiMMntil hM'i.v 'III it nil ay A fn r mton
.U 'MM mi l M it 1 ii t'tni'l,
IKI1I IIUIU, OHI.tillN
ii v i mi
PUINDtAUR PUDLkHISC COMPANY.
rohTnitls, : .i ; -, m
iHttUKIltf, '
LETTER II Kit,
RILL Hi: A DC,
ETC., ETC., ETC.
Extcau-d Nsally and at Living IUl.
I.
Vot. XXVIII.
ROSEBURG, OREGON, THURSDAY, AUGUST 5, 1897.
No. 41.
GENERAL DIRECTORY
minor ..as..... Mil(lll(
J. H.Mcluilul". I
1 imn. II lougii
Jousreuiuuu )w. K, Kill
.vr..r..,,,..., ."'S'V'r'it:!
ir,iul-wv.-:r.r :"- u. td...
r. A. Mm
feK.:.rru,,,
.A, it. Cuuipfui
ILII1...I Umuml-eloiiais jf. . 'ir'uu
t'lurk of lullrned Couimlwlim Lruell Meaei
IKIUIIII JOUK lAt UISTSICT.
I'fuwvutlui Allorut-r
v. e. LM vrrui. ouo.
V. I. WSATHIS SUSAV.
Observer .TU Uwsos
DOVOLAI COrHTT.
Senator
J. T. Brldgi. A
itcHc-m-iirc - v,;,iTi
.i.,rfc i ii.Hiiiip
WVV
&iS;-;i
cZ! Vu.yioV:zr:v:::;.:.v:i.i:; . a.
I'omtnUaloners Jji. ., luotnpwin
Surv.ro, XULr
Coroner m f ''.' k
Shosp liispsclor Tbo-
riicmiT urnciM.
J.uU.t. .. - -JoU. Ilsmllt.
;ou.iutc v. e locum
tutor nosaeuao.
Mayor .. Urn
coixcaxii".
v. InlUtJ
ll Wai.1 t:, w. l'ik.
III. '. MUUlOU
I nil Waul l, ii.mro
U.M. Fletcher
(ul WeiJ wm. I'crry
ill. 1:. HI.h um
IIU Weid J. f. Altvu
::lv:-:-:;::::::::::::::::::::::::: '
LUUBT asalO".
Tho t li. nil Court lor Oouelaa ;ouuly moot.
Ih.v-oilm... v r loll...: II" d Won
U., la M.rvli. llio ih Manner J,'V,ui o
1. 1 Muu.Uf lu lcmiK.-r. J. C. Fullerum o
tinnvt!iiiliii niuiiurjr. . .
V o.imi.. iflm.l.lli .t Vlue..Ur ' "
Ida 1. 1 rf.ui.lM ! iriu'y. o
Kc.imwr iia November, A. r. Bluri . o
did W. U. W lU1.11.nl Hl.Mlv, ruiiinill.iur.
fiubaiu r.niri U lu Mlou coiitlnuouily, A.w
Hlcunia. IuiIko.
Suilclr Mcclluj.
15
! . I.LkH. KiiHKlil l.Ui.lt, M. ?A
1. .1.1 .1.. 1. I.r , .iHtl,lllilt. MILIUM Rt tU
I. O. U. 1 . bull oil JU'I "nil lourib lliurwl)
ll.-ll l.ionlll. All lll. Ulb. l-. r .IHMl IO
I. 11. 1 i. uularh. mi.l H Wlliig biollum tor-
aully,,,1,u,,,0VH.,iirA(.Kans(E.u
Ut.UMAN MAIiK.i, ML lui).
DOl 1 UtM II.. NO :l JK. O I'. A. M.
111. CM nnv Wi-.tu.-Uy i-.-lllnp l
I'rlwk Hi I no 'oi'l M4-I0I0 Hull.
1.ioIIiihhivi..uIiiiU) lu.ilcl 10 nun. J
1", U.
li.. W. I tiita, loiiucllor.
Hi. onliliB bvAlvUi .
T AUKKL LOWJK, A. K. A A.M . tlBrtULAr
E aioolU.ui UiO 1 uJ 4Ul VScUuoMlkjrt U
ccUmouib. lltKKJy,IN50N,W..
R
SKBUKO LOlXiK, KO. W. A. p. l. W.
...... ..1 i.il lnurlli MnudMI Ol
vb pji.um 17;J0 p. lu. Pi Odd follow hU
Meuiburatil iho order lu good lu.U:i bio lu
Tltod lo ttcud.
R
KNO l-OHT. NO. .. U. A. R.. MKKT TH
Oral kua luiru ihuiwdi i
WOMKS'SRKUKrtOHl'H NO. W, MEKT
Unit Mid llilrd TuutidM c
mouth.
TJARMF ALUANCK-Rogulw Qau-Mrh
X MoetluM will bo bold l UrnM llU
Uiwobur. the Brl KrtdM lo Docembr, Mtrtil
ud June, aud the third Vrldy la HtipMmber.
ROttKBUKU CHAPTER, NO. I. O. It. 8.,MMT
lbs wound u4 lourth Tburadayi ol MM
a,aih- UEOINA UA8T. W. M.
A.irits BoW, boo''.
ROHKBORO U1V1HI0M NO 47. B. Or L. E.
moot every eooud iud lourth Muudy.
ROHEBtJBO R. V. LOUOE. NO. 41, I. O E
meuoutuidyovinlniole:b '
lb Odd Kcllowa bU. VUdUog lUUiri and
orolbren ra lurltod lo HWDd.
MtCRIT WKbT, V, 0.
AM ATA BJITII, B. 8.
A LI MA lXimiE. NO. 47, K. OF P.. NEET
A every WeducdUy evculuf t Odd FeUow
IU1L VUltlUll KulKBU lu food lUadlDg 0O
4I.U, luvlWdTo .lfud.u LooJJ E y c
H. M.C0NKL1NU.K. ll.U.
Irolea)louul Cairtw.
A.
M. ORAWTORD,
Attorney ut Law,
Room . Manners Building, HOBKIlUKU, OB
f gf-lluiiiiiu buloro the V. S. LauJ Offlce U0
uifiiTtig cui ipcuUliy.
Llo Roculvcr U. Ii. Uud Officii.
0IOU0K M. UltOWN. ritlb. 1-AUk-TUkTIM.
jROWN & TU8XIN,
Attorucy s-at-Law,'
HooiiiK 7 and H
1 St ttlUou Illock,
liObKULUU, OK
yy n. wiLua,
Attorney uud Couusolor at Law,
Will pr.tflllco In nil lb courlg of the bli.to. 01
Suii In tho Court Uoute, UouglM cuuuty, Or.
Q A. SlilHIiBREDK,
Attoruoy at Law,
Kuaobu (, Orutfun.
O'Uiu uver Ihu VimUilU'vi uu Juckuou ulictl.
yy W. CARDWXJLL,
Attorney at Law,
UU.iUlJUHU, OKliUON
o.
P. C08H0W,
Attoruey.at-Law,
ttpeclal Mlteullon kivwu lu Cwiu
iurc-lui i,iiw Mia cuiivciiom,
l)lll.it oil Jucki-ou HI. (iiniynito'HIocuiii'ii Hloi-L
UO-iKUl RiJ, OHKUO.V,
ull I IlkliN LOLMJK. NO. . I. U. O. r.
1 uioou Mlur-lav inuliif of ct-h week i
ttiolrbkillu O.I.I Kllow Icmflo M Uowburt.
Mi uib..rol be order lu KO..J .tdliijT ro luvli
td W nlKlid H. W. V A.S.ll.h, N. U.
t r. O. MliCtM. B.U y.
D, STRATFOBD,
' Attorucy at Law,
Hootnt X tiiU 4
r)lor WIUou BUMik. HtWtUUUlj. OH
J B. EDDT,
. Attorucy-at-Law,
HOSEDUKU, OUtUH.v.
ILMIA V. IIOOVXR,
Physician aud Surcou,
oj'rKK:
MnlO rH(v.U, Ob': Oiivr twUtli i'l Oily ilull.
KQhltnilRki, Oil.
j7ru snowy, m. s.
Houe of Mn. J. btiur.
nrMKBCIUl, OK.
L. BBASLrr, 22. x.
Physician & Surgeon.
OOoa Hour, Irom It to t r.m.
feyloi A WlUon Brick ROHKBOKO
L. MILLBB. M. D.,
Surgeon and Homoeopathio
Physician,
Cuadwry, OrgHt
(T"OkiwBU menu peeUlty.
w
XXX. T. HKTD0N,
CTouuty Murvojor.
nd Notary Pabllc.
Orrici: lo Court lloutr
Ordnri lor tiurviyliiK n. Field Notue ihoulrt
-mi addmaod to Will I'. Ileydon, t'ouuty Bur
-yor, HoMburf, Or.
The NEW STORE
HEADQUARTERS
I'OR fcVKRY I II1NO IN
y
Notions and Toys, f
Stationery and News Matter.
Ak'UU' lr ell UcluuUlid Ntn appvn.
KNECI1T " MEI5ER,
blicu.lull lllinA, KOl:Hl'H'.', OR
MRS, N. BOVD
Kccim t-ouiteutl)
Od lieod
A lull bxk of
VECSTADLE8, FRUITS
);, CROCKERY, ETC.
At Prices to Suit the Times.
COUNTRY PRODUCE TAKKN.
STRICTLY FIRST-CLASS. 4
HOTFI
lMcCLALLEN.
URB. V. O. MtCLALLKN, 1'rou.
SIASQ7AS7X&S TOB TSAVZLHTS
; tATKO RKAaon.lDlt.i:,
LaifC, Flno Heiuplc Ruutui.
Frf 0 'But to end From TzbUii.
8CSEBUS3.
MISS M. E. PORTER,
MILLINER,
Oak Mtrcct, oe door Wfl ol
PoatoOtce.
FINE LINE OF ffllLLlfJERY GOODS.
LATKHT BiYLKd IN
JERRY J. WlLSOrt,
Watchmaker and Jnvder,
' Javhaou (tlrc-cl.
'I'MuduoiibOUtliol blocuiu R Hull. UOMiBlinU
Alt RepalrlukT esulruatc-U lo
tuy core will bo PROMPTLY and
varcriilly douc, " ' .
' . 1 VRltEa'uiiAlOAllLE.:
CATARRH
LOCAL DISEASE MtiswR
It i'n bo iiired by k ilcut
nmrdy wllkb leatijillvd dla
jiclly lulo tho UofftUn. lie.
liiEijuUkly ebaoibtillt gtvt'l
r.'ilvretuucut ,,
l ckuoirle4xed It ke Ik DMWt Iboiouab Curd (ur
.H'irtt, Cold lu II d aud lly tt'ttr ol ml
l.'uiedlM. It oor uu eud tl. um, tb ub.hi pauago,
allava nuln aud luilnuuuaU.'ii. bcalu 41iu eoicf . lnu.
Uctaiue toeubriun fioul cotuK, lluirtlii'Ui il J
ur luieaDUtairu. i rivcpv.-. ui ium viiiii'i vy iun.
Jtllf VllVUiSlWt Warrvu tllrcct, w Voik.
'Mud Jackeuu Mlrci'tK.
CLAiriS ALLOWED ,
At tlic July Term of DoucUs County
Court.
K. A. WoodiufI, bailltr . . :, . .'. . .V.18
Wui. Clifton, MtleUnce
Julio Enru, "
I'Rtricb fco.), '
Mn. U.L. UarrtMO, "
J. W. Javouat, "
John Norwood, "
Jonupli Oorvali,' "
Clurlcfl Uoodtnu, "
John Wt-GiDDli, "
Aldon llarneor, "
UttttLiw blmtuooi, ' .........
Mrs. J'blllp Mulkey, "
Tbo. Dy. "
IWr Malioo, "
K. L. Millar, losnoe eiata
J. I.Cbapman.-dep. aweawr.t
(ieo. Carpy, tract book
10
5
r
b
U
5
5
b
5
6
5
63 60
CO
Kale Carnornn; allowance 2 mo ..13
II. WbJIenboTg A liro., mdM for
peupar 5
L. U. Matthewt, dep. aaaeaaor. ... 15
Fletcher Troxe), aJlowanc 3 mo. . 30
Alfred WilaoD, free ferry 12
W. l. Hey Jon. eur?. Look ii road 1 8 '
E. E Emmltt, dep. aeeeeier IK SO
Ira W.Cole, free ferry........... 23 95
" " 10
" " " .......... 10 60
i
12 30
IS
11 5
1)2 00
SO
5
26 25
W. 1'. Heyiioo, itirv Ilob'ti ck rd
K. L. Miller, count) pbyelciao.. .
LU Cbaptukp, dep.
K. A gee, dep. etierHJ". . ;.
A. D. Kellogg, llownc
C. M. Miuior, free ferry.
16
I. . to
r "
J. IS. Tilloteon, ti. L'rop. bridte. .000
E. Killing, janitor 25
Jlin Fern, allowance 5
I'alrkk huge, " 5
Mrs. II. L. Iiarrlsoo " ..' 5
John Norwood,- " 5
J. W. Juvtmall, " 10
Joecph Uervkia, " 5
CLarUa Uoudeau, " 5
John McUlnoie, " 5
Aldou Harnt-M, " 5
Matthew cSiuiipona, " ' 6
M'b. l'hilip Molkey " a
Thou. iuy. ' " 6
A. U. Kellogu, 1 " b
ri-Ujr Mallou, " 5
Wui. Clifton, , " 5
John 1. Cunu)n, dep. aiweeaor. . 0j
9.-orge Cat py, tract book 50
Wo. Milee, ellowioce 3 mo..'. .'. . 15
E. C. Uobloe, cleaning furnace. . . 0
J. U. TilloUoo, S. Ump. bridge ..ISO
bT. L." Millur. Cuuuty pbyaician . . II
U. C. ChnrcLUl. our farm . . ; . . . 'A)
Geo. Uliarvhiil lumber ... 11
Jip Uroeo, viewer 1
VI C. Kucklt-n, j ieter -I
A. D.Cidl, " i
tleo. duiltli, cbujutuau
Linvillu 5lyijrt, chainuian. . . . - 4
1'liuu UooH)r, " 1
E. J. K)i'g, poor Urui C-5
A. Handy, '' 7
J. L. llaioiltou, iuh. court liouw. . 22
(.ieo. rutrtqoln, dep. araeeaor. . .. 110
Jaa. P. Darrow, auper. road diat. . 10
W. A. McGbee, teachers' I.....12
Louia Bailee, " ... 3
O. P. Coahow, 0
lionglaa Wait, " 12
Leaia Chapman dep. aaetMor. . . 10
M .1 II I
...
Nicbolaon A Fitber, lumber 23
M. L. Buabnell, viewer 2
John Hardin, " 2
Wni. Bremner, " ............ 2
J. L. Urimee, cbalnman 2
A. 8. Buell, 2
Ceo. Mirb, marker for road. . . . . 3
Thoa. Bledsoe, lumber . 11
Mrs. M. Joeepbaon, mer. for pan. 15
Kolaud Agee, dep. abet iff 50
V. C. London, inaorance jaa..;. 20
Cox & Coffey, bridgo work 0
C. S. Maltliuwi, road work 1
50
It. Brown, . " 13
Charlea Barker, " " .... 5
John Cockereaa, " " .... 4
B. F. Wllaou, M " .... 12
6berldan Croy, " " .... 81
David Soubr ' " .... 1
D.K. Noah, " .... 2
Cbaa. Noab, " " .... U
I). MeColluui, lumber. 53
D. pavldaon, road work .......... 1
W. II. Cole, dep. aaaeaaor 41
Albort Wllion, free ferry 12
Ira B. Riddle, court reporter.. . . . 00
Wui. U. Vinton, bailiff 30
Mrs. I', Kutuhell, paupera' board. 17
David MeColluui, lumber 115
Darius Welia, " ......... 10
CawllieKl Cuwlfield, war. pau. . 2
50
W. II. l arklua, lumber. , 17
I. II. Davii, road work..; 13
Jvliu It. lUulela, wood o't home, ol
(Jeo. Cnrpy, plats... 13
B. C. A gee, piioonera' board 153
A. I'. Applfgate, dep. aiseaaor. ... 12
John T. Heuderaou, dep. aaaeaaor 10S
8. C. ltartruni, road work 45
Hard & Davenport, lumber. ..... -1
A. L. Thi'ueb, , ' . 1
ti. K. bykfs, mer. roada I
J. W. frswift, roud work .. . 1
11. Moom-y, lumber .' 12
J. U. l'louk A Co., lumber t
10
25
55
50
1)5
50
50
50
J , E. Cockolruaa, road work . . . 1
C, V. lieUuLo, road uuraper fi
A. C. ttuiilb, road work ' 1
Ti B.'Cauuou, " " v 0
Hovubdrg eloclrio liftbt Co.. lixUts , 2
L, UatUulJ, wotk tot ruadf ..... V'O
Uoacoo t-iruuii, puupvr- suet. ...... )
ti.W. Carter. " ' ". JO
J. ll. liawkiuj, " ' " .' i
l'eikluscv Co.,- " ....... Ii
10
Uo
60
Jerry Wilaoo, repairing seal. ..... SO
Ira B. Ulddle, Insane ex. . 5
rialndealer l'ub. Co., printing. . . . 10 IK)
Ketlew Pob Co., " 23 Cf
L. Ix)Ugbery, Hf. vs. Cameron. , . . lo
C. W. Hatneld, work poor farm.. 10 10
J. A. lClrkendali, road work ...... 20 05
John Coleman " "
W. B. Cary, " " 9
Otho Kenyoo, ' " I 50
W. II. Thompson, " " 18
O. V. Gurney, lumber .. . 27 00
Edward Neely, stsistsbce 5
Geo. PeUeqnin, dep. asacseoy. ... 3
James Wblttett, sllowance S mo.. 15
(ieo. W. Etaley, dep. asaeseor ... 48 05
Benton Mires, " " ... 8
" " 19 55
C. 8. MattUas, road work 3
U. A. Grsger, " " 9
Ed. Noaii, . . v- r ,.fv... tfio
John WeeiUy, lamber . . . . y 20
W. A. Barker, road work 11
Thomas fort, paupor asst... . 4
A.F. 8terns, " " .'. 2 60
Ira Wimbeiiy, dep. aberlff. 1 75
Williams A Goodman, panper arat 4 15
Mrs. D. C. McClalleo, board jury. 17 50
B. C. Age, extra Service. 0 30
Williams A; Goodman, pauper wet 7 40
Churchill, Woolley A McKenzie,
tner. roade poor larm 117 20
Geo. M. Brown, trial fees 50
. " 142 50
Jep Green, work for roads........ 3
II. Dyer, bounty 5
IV. Smith,- " , 5
E. E. Haines, " 5
L. E. Matthews, wood 27 50
(rlass k Prudbomme, stationery. . 35
If. Wolleuburg, pauper east 5
II. U. Weed, mer. roads 3 35
J.U FlookACV, lumber....... 33 80
A. C Marks A Co.. Hvery team ... 5
1'eWT Earbart, St. vs. Case ... 3 25
John 8. Dale, " "
Grant Earhart, " "
8. J. Bhnim,
Frank H. Rollins, " "
F. E. Fremont, " "
... 8 40
. . . 8 75
. . . 2 10
... 3 20
... 2 90
... 2 90
. . 29 40
... 4
... 8
.:. s
... 5
John Panner,
John 8. Dels,
J. It. Wilson, road work
CM. Wilson, " M ...
Alltu Wilson, " "
A. L. Thrush, ' " ....
C. Cordor, St. vs. King and Porter 20 95
John P. Lsinentugel. 8t. vg. King
and Porter . . 15 50
E. H. Pinkstou, supervisor road. . 50
'? ..30
A. C. Marsters, stationery : and
pauper aast 17 10
Dr. K. V. Hoots r,- mediod aUen. ' ' "
Iiioman. t. .......... r.-..-.! 6
IT. J. Wilkius, paupor aeet.' 4
L. McFariand, pauper coffin 17
Parrolt Bros., march, for pauper. . 3 50
Page A Dimmick, pauper asst. ... 5 75
E J. Page, med. attend, pauper.. 11 25
Dr Coffman, med. aUen. Hinman 2
A. J. Dear, . deputy sheiff 2 50
W. U. Medley " " i 20 25
Stearna A Cbenowetb lucr roads. . 27 80
D. Mt-Collum, lumber. . ." 30 15
II. M. Martin, tile for roads 3 15
B. J. Boyingdon, lumber. 8 30
V. L. Bogard, work for roads 1 75
Clinton Atterbury, roads. . 3
C. L. Cox, W. vs. Gilbert. . . 5
T.J. Davis,". " ... 1 23
William Sua,. " Howard... 75
ltoeeburg Water Co. water. 20
Williams A Goodman, lumber. . . .115 10
Carlon Bros., II very hire..-. 8
W. U Moore, road work. ......... ., 8
M. C. Ruckles, bailiff 48
L. L. FarcNe, Elk creek road 303
W. U. Tel. Co., fit. vs. lliomsn. . 18 30
8. D. Goff, bounty.. , 5 .
II. Beckley, dept. sheriff... ....... 20 25
M. D. Thompson, Co. com mis.... 81 20
I A. Doan, dep. sheriff. .......... 27 - -
John Hamlin, 6t. vs. Monroe. . . . 3 70
II. C. Slocuni, " " .... 2 2a
8. II. Fergusou, over paid tax. , , . 2
A. Helds, supt. 8. Ump. Vt!.lo0
W, L. Wilson, Co. commissioner. 58
Geo. M. Drown, act. diet. atty. ... 10
J. M. Fletcher, drayage 3 25
J. C. Height, panper asst 20
J. L. Churchill, grand juror 15 80
Fred Byron, f " 16
8. J, Cbenowetb, " " 13 80
Ueriry Bacou, u " J3-
Zack Ball, " 18 10
JohnHogan,- " 17 10
A. WLamb," ' " V ....'. 18 40
Charles Winston, petit juror In 40
C.L. Germond, " " .'20 80
In Howard',- - " " 23 CO
W..A. Webber, " " . 28 liO
G. II. Pitts, , ". " 25 00
L. L.Hurd, " " . . .. 21
J.B. CawlUeld. - " 22"2tf
Fred Lsugb, " " ...... 18 20
Joel A.Colo, 20
David Noab, " " 23 40
JobnCauady, V " 21 10
C. D.Dralu, . " " 23 40
A. .Marshall, " " 27 4Q
lugujt PyrUa. - " " ....v 32 00
C. A. MoUee. " " 18 20
It. H. Barker; speu. vou. juror. ... 2 20
Johu Kowley, " . " 8 20
Wm McBce, - . ". " .. 8 80
W. J. PattertoD, 2 20
Ed IbKraui, ' 4
2UJ
11. Brockway, . " " 2 20
J. M. btoveuson,, i' 2 20
KVZachar, " ' '4 LJ0
Gdo.Zaohary. ' ' " 8 2Q
CbaB.Ciirr ;
Hafo Dixuiii '
2 80
2 80
8 80
8 80
2 ;o
8pJ
8 80
i 80
Airi.liuell,
CIaa. Curry,
JJjou, Ague, "
II. W.MiUerv
ii. N. t'illmorc,
D, Lwuey,
2 20
220
200
2
4
4
2
2
Wm Van Baren,
W. L. Moore,
E. W. Brigjzs,
4
1,
3 20
S 20
20
22C
720
"2 20
.A3
2 20
2 20
2 20
220
2 20
J. M. Btevenson, " ' ......
i. M. Stan-peon, " " ,
Elmer LittraJ, - - ......
Tbotnat PlcIioW " M ....7.
Wi ly. Morv",rwM-i
James Brown, " "
A. 0. Jlusbnell, " "
8. W. Vaij Zile, "
8am Hmead, " "
Alex Flouraoy, "
Geo. Stale'y, " '
J. L. Boggs, " "
r. J. 8ing)eton, " "
2 2u
2 20
2 20
2 20
2 20
2 20
2 80
8. J. Monroe, " '
Lew Bamjr. " :
C. II. Dinnlnr.
Lucy Droj linger, grand jury wit...
Kobt. PeBtlow, "
17 60
23
2 20
2 90
2 20
2 60
2 20
13
8 80
2 20
2 20
2 20
2 20
83 00
21 00
25
2 20
J3 60
17 00
8 20
43 CO
8 20
8 00
8 00
7 80
8 20
21
14 40
2 20
10 20
9 40
GC0
0 00
31 SO
4 20
2 20"
25 00
2 20
11
12
12
12 10
5 80'
24
17 CO
20 CO
23 00
22 80
Cbarlee Stryker, " "
fbomas Criteaer, "
Jacob Jones, " "
C. L. Everts, , " "
John Minder, " "
Fred Pilkington, "
Frank Pfctner, -
Walter Rodenberger"
Pbip Matthews, ' "
F. K. Butler,
Jasper Waite, " "
ti.L. Marsters, "
F. ii. fejtb.
O. Corder, " '
Ulsude Grimes, " "
Burb Brockway, "
F. W. CburcbooEe, " "
P. II. Roberts.
John Hunter,
O. A. Chandler, " "
John P. Peters, " "
C.A. Gibler, "
Elmer Hodsion, " "
James Belieu, " "
DanCardwell, " "
Rufus Welch, " "
George Hobbe, " "
Bill Bloss,
Geo. Qsine, "
Fred Matthews, " "
AIUo Urollinicor, ?V "' '
Mert Dyollinger,
Wui. Daylees, "
JoeephlMorrisou, "
AHwrtPool,
W.H.Reid, "
VV. W Card well, "
S. Perdue, "." '
Vlrs. W. Drolliugcr, "
Wilbur Drolliogor, "
BenaWorley, " "
Robt. Kachary, " "
Win H. Uuggius, "
John iuitb, " "
Jake Ceyelbymer, "
W. II, Graham, "
Dennis Hanks, " "
Robt. Hteart, " "
John Fullertou, "
John I'erdue,' "
20:80
21 20
21
21
21 .
4 20
2 2Q
4 60
5
4 20
4 CO
Alya Flock,
EdGarrott, ", "
Lou Chapman, " "
Mrs. Lou Chapman," "
JohnXlilkerson, Bt. vs. DrolliDger
C. Itadabaugh, " , "
John Minder,
EUGenger, "
P, Mj Matthewa, "
Martjha Drolliugcr " " .
(Continued on iKHjc .)
The woman
who kills her
babe br n j.
lect of the
health and
visor of her
, own. womaniy orfamiru
durinf the period prsced
ini motherhood, Is inno
cently and without teilit
ing it, a much reaponsible
her child's -death, as the
niM i-onii who Slavs her
Oiabe after its' birth. Tbou
aaads of. babes si etUl born
rcrvTcar because women in
nocently and iincuantly negleet, dunnr the
especunt period, to take proper cars of the
delicate and important ort that bear the
hardens of nLternity. ' ' ' -
There is Just one known .medicine that
rrepare a woman for capable motherhood.
I is Dr. rierce'8 Favorite rieacriptiou. It
acta directly and ouly on the org-nns con
cerned in motherhood .making- them stronr
aud'htslthv. It imparts to them vigor and
elasticity..;' Jt llTs inlVmuiation,. heals
ulceratidn! sthea pain and -V'tves f10
the tortured fftnrt, " It doea awSrwith the
discouifotUiof- the expectant Twrtod. and
niakr the corulnx of baby easy sad almost
paiule.-" It insures the health of baby.
Over 90000 havd teatined to its virtues.
All Itooa.nruggms sen 11. 1
Iiflhe fall of iSv" writes tin. K. A. Thomaa.
of Soal-ulasU St., tittle
.vii.fl to Ttrkana, Ark
ulaikl t., Wtie fioca, Aiit-, wm i on
Tesarkana. Ark., I was taken with a ae-
.vcrepain In iuy liead and waa baldly able to get
home. P"
able-
L'uilna- that .time the doctois
vj:?
r.ilrJ to tva rut an rrlitf wbaterer. At Icn.lll
to., Mt.
1 w.lnflncy.a.io.ti'v Ir. Utrce a ravotue n-
crinuoo. .One bottle euied ne entirely.; uku
rllfvc( iiicrin, up. (1UK.IWI.. .i-m w..
uevfr frttihe pain since. I send this testimonial
that olliem inay.be bencfitt by it. ouiwilh
- a thotiinds tbauks."
; It l a much a womau'a duty to look after
the, health uf.tUerfattily as to care for the'
'iiioVSeflse Medical' AdvUer. enables her to
Ho thin. It contains; 1,098 pases and 300 il
lustration, andi written in Uuguagehet
any one- may understand. Over a million
women -own conies. A nenrcdluou 1 Jii"
out and for a limited ttma copies fA lit; be
riven iitun to thoie who write for them.
Yf . vou vRant a. eatier. covartd ceer. send
twenty-one one-cant stampsto cover the
fot tif 'tnaiUor iiV-t the. WorHJ's Pl.s
peuSary Medical AssocIaMob) No. 60 Main
bhcet, Buffalo, N. V, J?r for rloth binolnf ,
itad teuctoU 4t, 31 ttpla
It u
JoioeThoruloo, "
F. W. Woolley, M
Johu Ar.ner, "
John Arxner, "
Wllllsm 1'rioe, "
J. 8. Garner, "
Robt. Ecciostoo, "
J. II. Whitsett, "
Q. , Wllsoo,
Thomas BUdsoe, "
Alex Flourtoy, "
William MtjBse, "
L. S. Shipley. "
mm
111! .
mm.
M. SALZMAN,
(Nucccwor W i. AHKUt EX.;
Pradiwl : Waft ho.nkcr, hm Icr i snd t Cpliciaa.
V DEALER l.1.... j . -
BATCHES, CLOCK, JErvELIiY. AKIi rARCV iOOI)B.
j ErBiaasav4Si 6Jaj1c.e1AavS.t9r. "
UouuiikC Uratxllian M2y 4loiies and Opootaolva
A COMrLXTE STOCK 09
Cutlery, Notions, Tobacco, Cigr and Smokers Articles,
tlw Proprietor and sUnager of noscburg'i Fmoo DanrtUn Store.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Jparpott
OEALER IS ASD MANlFACTl'RKRJi OF
BOOTS AND SHOES.
Finest line of goods ever brought to Rosebtirg.
Prices to suit the times.
Parrott Building, -f Jackson Street, -f ROSEBURG.
KEEPYOUR BOWELS
sANDY
CUREC0HST1PATI0N
10
25 50
A tftbltH9w an4 tba vfllvrevrat diari-hrr-a.
vvir ttoipla4 lokI( frc. A4. nTEKLIV
KRUSE & SHAMBROOK,
DEALERS IN A LI. KINDS OF
STAPLE f FANCY GROCERIES . AND PROVISIONS
FME TEAS AMD COFFEES A SPECIALTY.
ALSO A FILL UKK OF
TOBACCO &c CIGARS.
UIVE CS A TRIAL.
FREE DKUVERV..
at
x
Our 'Ninety-Seven
Complete
are the
Suprcttiii
Result
of our
Tears of -Experience
MONARCH
Mm
, CMCA00 HEW T0f: lOEPOR
Send nine tvo-i. -ump. f. a Jevt; f Monarch Playing .
Card. illuMraiing Lillian Raaxcll, Tom Atonarch Cooper,
lee Richardson an4 Visiter Jonc. K.ctUar sis: vara& .. . ....
WOLLEMBERTa
a e s see
- r. '
UresA Oootli, -
SPRING
- ..;-. . . . . v . .
w Mats, Caps, Boots, Sfioes.' v-. .... .
Cloaks, Capes,: Wraps, -; i .
Curtaiiis, ; ... :. .- :
. lu sUurf; our shelv'es urc . Ijllctl saith uu cxccllui stock., a ,
suited (o'-'uil-tastes' uuil to iucct.nl fcuifcirjcjiftij,',-Our :
Motto is : '""A' Squarh Dv.m.: 'i 'V- " ; V- , " ' "
:': . .-. -.j '-v- ..... v ' . f -
VakfU- slbiklV ikiiil
"f5ros
STRONG ALL SUMMER I
CATHARTIC
t...
4?wntrr. mil mmrtnirUlnf,uiaair aattml
KKMFIiV CO.,CbK-atT. Vootxl, C..er Vmw torlt. t3
One Door eoutb ol t. O.
ROHEBIRO, OREGON,
AtvfJtfllatP
All the
World Loves
winner
'
Line of
CYCl!fe MFG. CO. "
d ABRAHAMS
ssj e'4
Vs 1
STOHE,
STQGKI
l UriiibliHiji; (Joods,
WaJ-LEiBERG X AOUAMAl,
. ...
jv;-
nasjaj si laim-f -