Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, December 16, 1854, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , I ,l II I v .III I ('ill ill. Il
l,l,l, ..I . Ill ..11 ., I I'l I .1 lll,' "I-
I ,, ,,, 11 'I - I I Ml ' - I ll t ''
, , l. , :
II. 'Im'III.' .Ii ' i I
j.-i...'i . i i
.in I ..-ii I in ' ' '
.nl Ml
lli. .ii..- - '
hiin.it i i- ' "' ,M ' "; lv
mill ill i ' ' i i .1 i I
i i, , .'i.i 'I ih i
, ,.. ii. i.,;;,,u, lis iiu ' i ti'.
ilt ilc i in in hi n- i it ! i ' "t i'k
ii l ii ' ' i. ' '. i',,
I'll I Hit i ' It II I 'H ,nll i I Mill
. , III, ill, I' ' N I I. -I I 'I I .
M . -Hi '..i, i ii
i..- 7 I- .1
M. I I -I ' T'll It I.I ii . I it I
t.-ilill-li.'l 1-j 'Ii ii- in. il 'I ' 'i.y.,11 l.itt
til It ll'i !.'!' .. Ii i'l In ill illi il In .li-ll-l
ill'jll .lli U-" 'II -'HI. 'HI . v. Jit ll.
.llll In M . ' I .' ' I'M. ,1, ll'illl
ill. H I l.l.i , I ' .
i r. in ' ii" -ii i.l l-li ' " ' nit
ll.'n.r. . .. , t .i. i : . ' ! i-'li I in I III
,i li.i...i i.ii i . it. : in . 1 1 ii. mi .-i '"ii
p. r . iii'i .ii! Iiiiiiii. v - Ii ill Ii it ! ft !
I 1 1 nl..... lli.- ii.i ..i 'I . I 'ii!. in ' iii'l Imili
..( I.ii ' i ' i i . il h . !
-.tit i : :li 1 1 I i i . ii . 1 t
it.t .i in i It . i u li liniit- .'I tli
. ij.. i it ti , ' iii- ii j. . I i.i
t.ii il li ii Ii i i'i ii U mIii ,
I I V -I II I ' II.', I. ', I I II
II III. Ill .11 .1 t I ' II II I . I I I I III
Ml III I I . ' ' ' II I I '
BItll l -i I'll . .''i Ii i ,I' ' i -Hi i-ruir iifli li
nt M I S M'hIM V .Vlll
a I I I' nl 'III 'I. .,1 I .1.11,1.1 iiir III ill..-. .
J lit I I X N tl M I . V A I
1 1
fl',:fc '
h. '.ii.1 N . i
IM A I
N JhlM -
JIJV.;.,,.
uh u. i
I "I Mi
Hi..
,
"J?
I I I ll I
1 ;. . - - a 1 ,1 1 -. 1
"A I'l 1.
V ' ' . ' '- 1 ). . . '
W
I..I-I c.!,: !
V
S I- il - l'l
4 P.
.1. , .1 M
ll I III
. tl .
r i
"II ' I 'l.-ullll.
- .1,1 1
I- i 1 . .
.. ii .
- I.
. it., 'i . i,i,ii' i.
I ..I.l t-"S.
"" I" ."' ' "
Ab ,-, '
I'l Ml S I
BARBER S, NOTICE.
Sll I Intnl. Ill's I 1 1 1, Mi-'.. I I.
t r W '
It. . ' . - I
' . I. 1 11 11 i.i
1 , 1 1
1 n
A
mil c ninitik
lulls I llhiuihs
3J)I sn I ii. ,1 1 ,n , 1 ,1,
((A ' llimnh
A 1 1 iliMii.,111,1 l,t 1. k .hi . mini
. JiSlI I- IIIIUDU.-
NrwilT- A .-tii 1 cm uf .Mii-ii-4i
Mrvroui:,
OBUlU I. I.II I' M. , '.. ,. ,, ,,,11,14.
1,. l.ll) ..HI.-.I ,, iiirurn, I'll), iili.l,
l ,. .,,it.il I . , 1 1, ., ,, , il.r ,'mii,,
I ..il. , Mi I.i li un, 1.1 11 mu 11 ih ,t ,i. rii.i'iii
. i ii Un ri'.nl. in ni In iiijni
I Illl-l ttll'l ttlll U -tllltt Ul I l. ,,l. M,
..Inn. ,. in I ,,. ,,l, llll III- Ii, I. I , I. . . i, 11
lilf 111 . , 'I. unit 11 t t I,-1. oil 11 .. 11 .
. niiiltj
Knit -tli Iin. ..i. Mil. r . 11- tii,!
Nl. Un II M in In
I'lllkj - '' Mill UMH,
ll-l
iini uli, 1 1 1 , 1 1 ,1 1, -,
1 rl. til 1 .
1 ' , I ,1 111 ,1, 11. II, .'I llll I,', I. hill ,1
'"" "I .1. , I.l
" ' 1 11 it Iiii Uiiii."-.
I '.. . , ., I W)
PACIFIC UNIVERSITY. BENECIA IRON WORKS,
I'tinst (trotr, W'oslnua'tm 0H'ff, O T. JTI.WI IIM.IM Mm i n . tl u
U 11 IU!"H, l , Pi". Mil' lit UIlil Nl- -,. I iln -I,. i,I i ii u ii II
III,' Ppi HM'f i'l M till III III. I-lllMII. .till! nil- Mt.illn I I - I i
I. Il Muniii M Prtth-tw i 'In "l ,!, ( i,, i
n i nl I JHijjiitijt - ithl liiiiriitur ni,'-'i t .i- .
tlthtt I'fii.m , ,t ti If il,fnn'il In tl,r M.t. -,. '1 , i .
titi Hijuitln, i- u 'i. tiii t,ttmlf ihimri jultiii i ii i i n i
I'ywit. ij' 'r i.ti. If .t'
f Mil I I. tlil W Ik l''lM Hi I In i ltd r li 01 I ..lr ll I !- ml . . . i
II i h jilir i n.i '.I .in., in llii" I il lu in-,; tin k ,1. ,riM ii I . i ,
ii im m ltMMM ii ."- i li in't r hi M ii.h.Mtli i. ii i .' .'( I
ulft ih- t ! ii il hi v I hi H .tltiT n'liiiii-! i' I linn in tii r in ii i . ' i
lin lmi"ilii mi ill (m in tioii Mm tiHiimi lit ' iiihi n Itit' '
Inn ij 1 1 nil it) ll.i '.ii rait , llii in r n) 1 1 It i u hit ft ' I' i n. ii '
ii i i l . l . . t I- ' i i i i I w III iitililln I nil i iiliiin l
ti ii i. i. . .. r u i llinrii'ili il I nr iiirih r ;imi i- , ;
nl,. . .In tti-.ii I. HI 1.1 win I l.llU ,i:i MINI
I li.lii-niii il . iur il i- ,i i.i ii. i i nl In hi lit B ni I' M - i,
ii ft-,, i ii ( ii'ilnl iti lnr nltiii-imi iiim( ff l T I.i nil ! r i ml i ' i - . . t
-. - i 1 wl-.l i' nl li i. -in I lir tin I "mi mm ii ' II ' M1IA' i
1. u iii t,. i u .r lift P'-nlm I P li '. ' -'
I P.) I l I'M'. Illllllll-I l.fH I Mlll-I ( (HI) I lllll
II ill. .1 Ml lln' l.lllh Illicit ! lllUI (I lilll"ll nl
III- I I IHIMII III. H Kit mil i.r.itn.H 11 Cur.
III .Hill III I III If. Iltll III!' Ifl IllXlk III l llll-
, Inm' Vii i'i i i .r tin r i inn i I'lit"
,.r i ii i in v il- i i rl in nl i- n ml' i tin ilif li u
I J M Kiit. i, Prim'i.il nl 'I111I.1I111 AuhIi'iii)
! .iitii rt -ihi nl
I li In ililitiiluiM 'f il- luritiiitn tln 1 pirn-
llW Mint Illi i- I Iln' 1 XJi'lIM ti-Hiril, .llll lli
tniilmi i-m l inj - triii) I iln li lli t il" "tu
' l it 1 . , l iinii'li ! tin liIM nt hi 1 I lli
(,111 "( Birl Hilt tor i-'lti iitittil
I inh'Hi wJI Ik t I.' i.T M Ill
Hiuifil mi In M nin il nl Irnin I ''" I" ? I T
I'k
miii I'll 'itrii'il il run nf li'triiiiif. lull
w.ih ii- ill. 1 1 1 11111.11 iin mi. 1 in In m tin 1 win
t ii.liii' Mi - in fitnl l" uli i It. r. tin
ittllll III II I In lift. Illi hltlu. tli'l -Iti v
II 'n-h 'Iim.i 1. I 11 .i-'ihi 11 . ..i.tv
1 II H'MNoi , '
v.r ..,. ;..!.. Ttmt'K
Im M I- .t '.' M
Kidinr.. Facte.
iJ ll'M I'i til u IM- llll ilmi n Ili'.tW I I
" '. II llll ill . 1 .. ll II ' .' tin UK III !
' ilM'-lU lil I ill -III -t L"' ' ! 'I il'Mf I"
mil. t- 1 I tli r tiil Itv." Ih it l'miMII lilf iiiiI
In.illt u,i h w.Ii uil It) .illi 1 i-i nl I.i4tiiiiili
A tin IiihI tun, in Or -Mi C t. unit imfi Iiiimii.'
.in -l Iln- t I'.i 1 11, (mil.., uIihIi h liavr jut
if I i.l, mi I t-. k 1 ii t lut ml
.1 t ' 'III 'I . HI 1. I '..,'.'
I KM' .-ml I in. 1 ..'.
irn t-1, tii jmI 1 ln'. 'liv
M 111 iv fii'l lil I in it In i 11 irn tit
M .1 nl n ii Pl.r iii!.' in. PIum 1'L' '!
Iti t mi 11 1 11 III r ,ii i
ul 111. mil, 1 Hi. t Iiliir.iilrr
. . 1111 rtiii .1 j
,. - . I .1 ..-.. ,
1 .ii , nl lil 1 11 1 j - III. 11
III W I
I Iln 1 1 1 f HI mm . l tin r
i.i, . in- in ili nt hi i n
i . I, t I ,. .1 . i s -it I tti I.l
1 " . - i- ill i III''-
I ,h I M in u.i .r nit
. .ji.l .. I.M. ...i.l.t
tl iMyllln ..t III tii'.
II i'i ijuila ir hn uri
ll In in it in ut l.ti tl il .iStii..
Ilvj ii mil ll.iii' itli -I luri
I , ! ii i.w. i I .IM
l. ll IV ni! tin iIi.im .l Until I 11
i . . . : m i t.t' IkiiIi
I I "J ij 111 I I II
t I I , 'l ll.lllltlll
P. i w iii r . ii.
U ,i.i ,i. . .1,. . .. t
U t. . . , , . il'.ri.i
i .1 i I I I J" . II Ik
nt tt..i In-- . MMi' HmJ ft iin il ,.' ri
I I ill llll III III.
.it : I l j , i It'n il In iiiij.nn. in. hi
i tf I' - i' "I InMini- ll
. , . .1.. ..,,
1
'. I'l i ili '! il i'" ii
l I - ill ll" Hi ' .III I lllltMllS I" I ll I-
li
I It I III ill
'
I I -.il. Mil..t -.1 ii!
I 11 I "11. 'tf
, i ' t c i ut II. i ii h itiil
.
.... ,.,
i i .. ..i i ii H i-ii,;
nit. ! I tin ..i il
li in it ,n il ,Iiki ,!, .i-iii -iilln n .
II . I' , J,l,i I" Inn! Iln- H. in-
llin'- I " ' 'Hi Ai
1 1 i , ' i I i ill tmiii ; nl U III ti .
,1
I
1 1
,', ip f. .li 1 1.
1
I' A II.H.I.VMi
I. ' "
11 1 .1 '
( Mi u"n" ' "ii. Mill- I'l.'iii.
'(!SjJli 11 un 11. ml' In .In
i-j,it'7 .1 ... im -in
riti.--ius.il si:n.i.. 1 11
rr, -i"-, J::rji!.', ..
B Iii 1.1... .n .ni.l I'i.h 1 liml.
tui 'l ilur I.hU ill .Irt whI, ii'ii.i.ln.'.- nl
,'IH l. ILiiiihU. Iill-t. .'ll.l, ullPrllll.'., ili-l.llll",
i'iii. .1.. iiiiiiii .. Irn knit .111 I lliiiinl .Itiltn, .1.11K,'
.In-1-.A Ar.ilrif! iltiiH unlit ill-
I'lt'.-HIS II si 11. 1. A I ll
i,J Si, ,1 1 1 I - j, .1 -tiui. 11 I . u.illl.'i- In
11 .i.sn I' liltiinlt.-
Siili iin.l r 11..1 inn . 1 .ii
J.MI ' t.'Oili.V
a KM! link in M ttilli ntn'.l,' nit l 1.111
HV1.1V ml nin. .'i..... ...t...l In
.luri 11 ( ii:ii:t
oMJMMr .mi iiitim h-
& .-n.i.li ..I -u. .1.11. limn 1 Hi M. I, iii-Ii
Ull'J ,,,,,',., ,, ,,.. 11Hl ,,,
lill I' linonh.s
1.11.1 -11 iiiiiiii...! . .." it. in-, 'm mi. ..I
9 ?ii lilll l l a I
(BVr.S'n itun Ix.lllf.bnk'.l iilllt.ll,3 fill
I i-.rli III 1I.1 Ih.iI.-I i -1 1 1 1 1 11,1,5.1.1
, III ll Jll.l fr. 1 It i-.l. 1II1.I Nt .4I, .. Iir.1,1, lit
M.I, I A VMM. It . '()
iiri-ii-ii Cut, M.it .'1 1-..I lit
JMMIS I-1- uili. -ir.'..i
.I.MI ' IIIHWhl-
TM VS'I'I iiiir.m. I.t
Ml ' imi i ititonhs
A ,1 mutiliiH-. miilli 1. ..i ..iti t,t
,(l I' IlltlUlhX
B&i'ltlt, ll.n nil tll'l I uril for -ul, lit
.IMI IllllldhS
tf "'I I.l t- . I.M'llll''.lt I
4 1 i.Mi i:r.N
A '1 'I I is ... l in." 1 1. -1 t i'i.. . ni
' .inn ).: rt
".Mfellll ' " I" "' ..r . ll.' In
SP1F Ml ' l.'(l(IA.V
JI.IH'-I i'li-li II, i.iiiihi. I , ml, lt
i 1 . I I.I l.'li .- i 1
.11 M -
M 1 1 i-.'l 1 ..'.
(Vlilnil IVUililcc DrpOi.
C.-'LYK.V.nil.
1oY.s7M.V77 1: i: I I V I ',
l-IU.II I i.ii l 1. I ' '
lu-ili. ' Jllinil-. -III .
Polsilo'-s.
inu i' ,.i;i i k -
V.ir.-'. .'I. I- .I
i:n mil - on -
n 1 1 . 1 ':
jt Km .. f
r
. .
Itiiti.. I.1111 . 1 i. 1 .
Mi II- - I'i I nl ' 1 1
J ' .", " , " N ', ,
, (tirXi -x i . li .
,r hi.
f I. 1 in . ,11 '
M r , n
Mti-rm ( d M
0. :. . 0 Ci 0 0 !'.
!. 1- I
"S, li! I.II in, I. i li - I"
T II li ml ., .'i -T I "".'t IM!
M.'' I ,' ..' -I f ' -Hi Hi i
- . I i.i. nl I Iiii. I ii. I - i -I i illi
u iri- Him li i- ii ii H l t ih il u , i ii
ii I llii nil It ,-, r
'I I,. .. li .11 iiii I i- i i
ill tin ..'.I in.!. M . .
iln,.. ml- li I'. . I i. I- t '..'ll
i,kh,i:s ui.hi i i'
ruiiip.Mti, ., .i .. i . m .
'H Inilil i in i - . '. ,
Ill Ml ll, I Ii) ( t I. . ,
' t It. I ll l 11 ' II '
I 1 I I i Hit'- it'.' I
I, I I. i I
null - m. It. . i . ,
hill 1 , ' 'I
r 1 1 I it i i ' i '
tmyii - '.
.Iii., ,-
"(.-!.
hi i ij.
,i.h !. ,i . . in
Ii'n i ul!' t
lint, ! n.i l.
li.il. li. I. I.ii. I, ,1 hi i-
Imk. .i.i..
t l.ltt li- t li ! i .
" I. MH "Xtl I IM . I
'Ill I S '111'-
ofo -, '. mini i'- 1
.4 il. I 1
:,i:ii
i.l'ii MU'ltSI . ,!S . '
I 't. .'nil I '1 'I ,1 ll ! 1. I
just RLVjnivuy.
rniunii 11: 1 . in
D -.'I tt 1 n mi s 1
Iiii-iiliiii-tr Wan- ItiKiins.
ngWIMir t. '1.1. 1. .1 n 1 hi
II ltni.it 11 1 1 II ll.i ' 'S
.loll.l'.M. imtt lilt' I- ' I -lli 1 I--' il t mil"
riltliilnt. . Mittn-- II. I- A 11
lull i-liili-ii-
III Hi: It . M.
Mr 1 v. 1 i". !
7i7: i'
iiiTiri: . - 1.' 1 ..1 -
I.N .S''IAI.S "I
''ll..'A. ..
llli'.J 1!" 1 ll t It ' III-
' ..
.1
II li.' A .'.I (.
1 m "t.t - .1 .
"""
1 11 ni .ii' iiii;'.i
11 .' inliiin 1 . 1 11 . 1 .
,(iiniM.tt;s
1 ii '..,. .' ( .. W
!''!,"",',' s' ' ' ' ' , '
nirriliil IImI .In "ii ill iii- t 1 -
1 Inlin In- 1 ill I1" 1 H-.I- Hi r -,.-. 'In t i.it
Iril Ir "til ni'i t-t ilinlit ...tllKIll-. Itw
llfmill ('lit. I'.I. II.I-..I ..'Jt
OrcBon City Ami ClianipoeB
0,1 A m i Ml
j. ii 1 ii hi ,-1
il. A M It MIS nt. 11 I n.i 11.. In 11 it ... 1.
ii.i III 1 ttt I kn ,. . '
1 mill 1 n In i.l .1 1 1 I, I'i i- "'I. irn
, ,( , ' ,1 I In, n, ,
r. . . , v . . .
l..i I in! -'1 - 1 ' ..'.iii
, ,., , , 1 , . . W . ,, I II, .l
I, I,. I . . M II lr I tt
1,1 , I, I 1 tl 1 1 ' in I ill 1 I
ll
nil 1 In III I
, .,lt I un . V"i'
" M It MIS
ll .
,A i r . ,-"i., -
ll u I.l v i i. -U
I l nil ill I 1 1
It I I I M
1 W ?"';
Hi)ri,is io Let.
1 , - "' ' .'
I 1 "Mi IM.MIIN I
'I 1 1 , .1 I . 1 In, 'in 1 ih
' I 1 1 ,1
:
Blft. ......
"? ""' '
1 in i . r
' "i-
i IM 'i 1 '"
. -. .I ht
i :. vr
i" n ! v,i.
ii i. yr
i .
H M' ST
m 1:1 1 a..s 1.
mj f- " i'' i wn 1 ...
-J H ... .'I"-.
iti 1 hMH "i mi
C. r
1. 1 - .li In
' 1 ii, .i r
3 a
I.I.I - I 1 ,1, 1 , 1 I 1 Hi Ii,
hi n si-
h as " v
mi 1 - . 1 1 1, r i'i- In
ih:mi:si
0 Ttltll.il i'ii - i.l .1 ' - 1 J.iil ittnli- 111
a; ."ii, .. ,..
.. ... 1. u i- ii:n:r
31 (tji; II MS I'I Ml'- 1 1 -1.1 lit
"i t'P l-ii'- .-. I! M.-lTiS
... 1 ... iin I lr
IIKMI.S '
. 1 I , .ml 1 it-. I.. 1 -.!
iu:mi:t.
M':
Mvi,i s; u i.i,i., rn-..ii.i.-
'i r .'.....'ii'i.
f.i .i-1
. 1 1. .111 .111 1 .-llii r 1 ut 1
I i'1'l A It .lllS.
S3
! It I I . in il 11 Tim I I .!' In
i.i: st si
nil- ' ,11 , 1 . r .. ...
li ' I. 1 . .1 ..'.I mi
' I " . 1 t. inn il
i'i ji' hi -. ' ii ' Jiiiili-.iiii'- nj
I . 11 '. I in t in' ir
i .ii'iiii 11
!.-
! uili r
I-. ' . ll I" lll-ll M.ll.
I.l.,,,.
It
I, ...1 I'' I .
I I., I 'I
' .., I
' ..i.l it
' ' I'. ' I' ir '. i'. i titi. I i!
Si i - I ' i . ' n i't l i .il in inn il,
I. ' ' i-'iii t. mi , I liti-lti-'ii U'
ll I i ii I . . .In. i lii'.ijr i"'i
I, III t
I' . I- ' I ' iri'li.,..e
., . r-
I . - t , ,r
I . . .i.i.
i n ' ,i i . -...
' , unji in
I II Mil I.- I'i. I'll. .In.
' t ' ' '..I'i '.'- .'.l-llt
t ijii'iii .. ! ",;;ii S h'S. i c,
i ' ii i . s.i. ,.,u i i . .:.. .
... i . . - i - ttt li -i ! inn r-i-,
. . i ii .. f.i itn I- .i -.tt.i-
' - .. 1' .... I' M II I , I'll
r ' I'. I I ! I. I I I I III' i . llll.l llll-
I'l . I II tin '' ill'li-
WELLS rAHGO .s CO 3
ru i . . i ...:;
HI I" . II l.ll.l. it, III. l un -III'!
' S . l-.il t
. sv it; i ru r.i
t ,-S Dill -i 1 I .. 1 .1 lnriMli lit
ij tl m 1 I'1:mi:.st
11, . 11 . . '. t , ; 1 1
rilESTOW, O'ls'EILL & CO.,
V;'
.1 '1 . 11 111'
1 1 1 . 1 1 1 . 1 .
.-2 - C'w ' '.-.C-.J
I lit. ' 1 '1 If nim kt .!i mi-.
I I t !' I! . . li ' -I iilii'i
I . ,11 ' 1 ., 'n I I r 'I- T,k.
II - 1 U ' 1 ' ( ' . ml I'liitmi
, S I t .ii,.., W.t.ll nt; 1:1
' , ' 1 " i nl. ,1 1" nun I-,
ii t 1 ' I , II' .til.i ti, ttnnli II
- . I II . .1. IM nt M.-inii
-, ,',-,, -'Mill III tf lilt -III III,-
1 , I . ' 11 l II 1 drii ml If. .1
I ,, - 1' I- . . It. ' .- II .ml. nil. if..
1, . , - 111 - i . 1 1 ii.il-. I 'In! lii-ii'" .lrin il .mil
,. , , t .1,. ' It,. . ti'i 1. 11 .' .' r. .1 .- ' t',,1.
1.. , ..! ,1. I, ' i"l 1 I. , I. I.ni.',, I'lll-l'
I - . , li tli, 1, i'.i 1 ..j.
1 1 , ,1 r, - - Mn' - a. . a 1
uverirs, PrmNmns, &c,
I t (M (t I ill I Hill I lull 1 ll
. -In. I iti.' P.- , ' - ,' u; ir- t'it 11
P ' ml I. .irtili- ; ili.ir
). Iiii ( P. un 1 .ml
I . - . i .r I.. ,
. .ill ti1. in - I,'.
1 1.1 P I i' , 11 iin, 1
. Ml ... II...
1 1 , - ; j m 1. 1 J. -..I
I , IJ .ni. 1 .1...
: I i 'i M"
1 ; 1 , nil . . l . t M.il
i " . I.i 11 '! . 'I ' I I li ' I
' ii . 11 i.v t i l ' li
1 - I 1 .t.it . I r ifi m i'ik. 1U1J iW
oS1' nl li) t'lur.'! P"i'i jr
1' n.. Knilm a K tiii tit - ;, l"Hikt., ilnflit.
r ' .pliii ilmi- In kn. iltil-k kri pine: Kl)
111.il 1 1 h) il, hi 1 kiikofr-tiiiiinr , HiJir.!' iii(
,. I t il.kf. ih i.tlii'ii 1 t m' it Nmilifi'il
t i;ti 1 r P-tTk. 1 Pin ';lij liriin'i.
itl 1 1 iiM 111IM1 tl "tliwr.i.!iv:it-
. 1 '.-i'll ir il'ir in I int. it t lli-
1 ,' i.k , ri t .n iln Niuiirr of irtnrii'
l,'ii n ! in 1 mi'. I- ' li ' in I ir "'
1, :' i.l II n - Mi I II 1 nut ' i)j ! In 111
-hi , 1 i, II 11 P nl I I't-, iln
i, 11 , , 1 1 in i nt III llll' III ll
t ! 1 In l" ll.lllllti .
t 1 ,1 1 1 ni.i' li 1 H.MV l ' -
, ,, , .1 , I . . 'in lr I, lll ii i. r,
1 1 i'i"". .ij .iniitj unit
.. tl -Ml in i nHjinrulllit
I., i
tl i t in i-nl I 'it
illUOIll.s.
. i i i .. .
, in, . i.l.,
I 'k ' k.. 1 1 I A "" '
Martmrmmtmmimt ll I IMMWtlmfcJtii Muuwnitiw,
EMow Siel.
- ' I I 11 il I-.' 11:1 It , -! I , .i-t . 1 1 it '
K$ It I iMI-'ll'S ii-SI.II.I... I (I
I' . .". .- :
A i.l..V '! I.IM..W . 1 u
-
JSi. .1 l.'iWl I S "' .'Mi' 1 ' 1
filiU M.l'.i in .lull- .ml t.'-l,i ., li
U 1 Illf.l.S,
Tinir.r. rimi 1 i..v 1 1 .r.i m i"
111, 1 '. II. mi. r . I . IM.VI'.v--
ll ll III ln'.-', 1 i..,i. .1 1 ii. Hi
m.,1,,1!,, iii:mi"nt.
J . S I. til I ll ,M llll , 1. ki 1 T -n'.-1
y in:n'sT
' fi 77" ,s.l.',M unit m i..i ' .'i- uli nl
'v- ' I'lIMI'.VI -
7.'. t'llllt.S.,ln Mi,'it lir.ii In
111 MI'S I
l'l-v ,,..,...,... .........1- .1
DUNiP.Vr.- HnH'r. In .11 I..' Ii.i.H I" nil I n,'il 1'iw
, u tin unit i-iill. t.n -! il.lin-.' u,r li r-.
i )ll(,(. I.ini i'liy, Si.i a.l. I'il-'l.'n
in f I. It. jnl i t-c. it nl iiiiil .r ...!. I..t j ' y Ij i , j i i o . 'J.' Aj M
i. mii.iimitim a en. '1''tiits,'ii-:inV(ii'ii'tvui.sT(N
Rioots V Slioi!S. &l-s'l1":"s' M-"'"-'''- ''"' '"' ,:
i r, ml, r. n. tt- in'tii-i. jii"l ."il I niii-tiN k ii ii
'"' ' I "' '""I ' J'l'l " fnri ll. I'lllliM. , , ,r, ,! .,,,1,1,1,,;. il, .,,'.n.t ttltll -.' I
, in.., ..III. ll'. kii liiml .-f. I . -1 lli. ..il it tin ,,,,, 'Al,,.,, ti.ltt'.l. - Inlnul .li l..-. In
.-., i, - ' ..I., 1,1-1,111. ;..ii. -. Mi-iri.ki,liii. iiini.r.',! iiniinit ,1 ,ri- IVIh-' i.-iimI-. ti .1
iiiiiiii .ii ilm-riil ill 1 1. in-.' in. .li. kip ,. , ,.,., .. .,,,, ., M ,i.,i,,t,ii.i,iiii !ik. ,,..
l.rn..itll. ,..u"lll I" lllwl Ik.).,' lnl llllillllll. 1, ,.,, , ,l...r, ',.... Kill,' .1N. t.l'l.l-
I,, ii-1 -ii. hi I. '-'. ,, . ... i;-, ;. ii,, ,.i.i. I,...,!i, I,,. I..
" MlllltS l.'l'in ,, Ol ) n tm'.Ir-r'. I.,.il .;. iit- l I. tt. . i - i Iii
i i -.. A I .' ti uli." libllt Ih.iV.. A.-, .
h;:v-Mull 'listings. ,! !,.... -."-. i-..t-nt
' ' "'! !';i i.';i. .!'i" ""I I-"- ': -;ST ., t ', KI LI, ,v i'l )..
..ii. ! i.' ii hi- 1 1! i .1 tiiiirt uwLi mi" -',,... .. .. . . , I ....
,i '. r..i in ,i,.t, i.., '. f ,., I' '" A'"" ". .1.HH..., OrtLVH ti'if.
, ..1 1 1. ; i. mii:i:m.'I'ii a en n j! . i; ...iiuiiit imiufi-ii.i r..oitifc.,iif...t
. . ij U In iii Ni-- .itk,li il.inr -li i I.ii i n-
."'n'lcimm
!'. IM.I.I Hit JI..I I ...Ill I ml ..I nl.. In
., .in:i:Ni:nn aim
- I ,. I'. M'H.MIII!, JnVi 111 l,. II
VH". 1 1' iii,-ii h - I" ,1
lintM.lt Ullll, I'u.U ul Sililiain. Linn i.iiii-
j.ll -', -.. 'Ai-if.'.j
f'i itv'lit.'lt
..... - I'l.ll.
R a A IN(. y liliiu'iizllif ttc B..li.i tl...lliill'ii- ,
II ufiill m n-xiiii. iti-iiliiiir hi rott-ilpr. mill vtill
..II ut l.m .t in ii kit i ul. i. Uii I, mi.!. Ki-iilii.lt-
I!illi-ritt..tiiiki-i'.: l.l.iMiiiKmil.i , iiii-I i mi-
I. r t .tt.lr.
t;i:.). Aiicu.M.i'iiv a i ii
lit .'..-It'ilf. Mai.li ID. IfM-lt
'i V." I'l" It I i -;.( "t .
TVi,'' .i'l'- "t ilM in ikt ii.i-i 1. 1..-. ..r mi".
VV ., t . ..r . ,,'lu, ,t iiii; V '-. mi
.,.,, I .1 ,i,l li r in .-.in I'i iMi
.nl,. AlL.i ..in- II ,1 i.-'.,l..
Ullll. Mtl'.ltSKI'IU A CU
Iln .nt t'l'v.Mll.li II l-.M-lv
- - i -
t liilll ' .il lilt!
u I till . I ill I li
('.'I'..'-. Oil -rl ilk-i lll-ri I IHIiH'll.t -
:P I), 111 .. .'ii.!. uli I. ;n l"j II mil
.' .!..it 1 . 1 U.I1..1 i. J hi-h l.j i in.i 11 .In '.'
I ' .1" . , 1 J I.IIIIIJIIJI ) 'I
J I I ,1-J 111 I, ,ii..i I 1 tin I 1111 1, 1I.1 I.
,1,, J ,1 1 l. I, irf J in, li ri-iiml I '. .In I ill I.
,!.;,!, in i.n-t.iii-. imii.1 11011 i-.' .in ...itiil
:,i,i. .iiu.-iiui. ini:aii.K. 11 1 A 5 null ul...-.' 1
'"I"1'"" Iv.i-IIN ll'S'l'lll (n
Il.l.-KIN. 1 1. M.I I.l. A Ml
Nl'" ' J
I'l'il--' n in '! tn'i.'.jfiii' lint n-r.itiil
' i ii,,l :..r ml.' lit li.lu.-, ,l,n, ,- l.j
I'UI'.-'I'O.N. ii'.M:il.t. .'. 1 "
i, rj tit. II I II.- -I. ii' itnli.-.l -.in .r ir li.r'i
qyp litiil..i'
l'i;i:-ilS, I N i:il.l. A I'll.
, , . 1 1 . . 1. 1
il .lill.lt mfL t. hi lull. I "' luiltlt rmitiil
V In I'l'I'-lilS' 1. l II.I. A I'll
. s 11 .-i".s...si...... a...
I5 Ml.i.il.l'.r ti.nA U.Ki,..ir.il t.n
11 l.itt 1 1 .1 1
, , , . , ... ... . . , , ,
ill it- ..M.M. A 1 "
. .
vtrirfh Mull ii ml ,i lixr rl N'n ! Murk tl hT
A'P i-jIi'I III VII Nl.
77: V7or.l.illH'ilil..r.i,i'l.v
1 MM'MI'Vr
un; ,:,, am, I..'.'.--;
-hM. ,,.,u,:... :,.,.-'..',-',;.,,'...
'jy-Ai.u' 1.."' I.I.MIIM'f
r ,.7.r v 1 ,, . , ,
,j ut,. .( .VIA !... ...,.!, I.n I
, ' ' '"'SI
IVllVi. Iiuii'lr. il .i.. .1.. n-.in hi oli.
U IM.Ml.tl.
il I I.II It .ni.l I ,.ir iiitilm:,' ilf Imi-
M nl- f. t n I- l.j U. ('. HCMCNT
.'!':!?:! Paisils!!
''si l$ ll!"N " '-' "'""' "'"'" '''"' '' ""
I. ' I'.I ll IHlfll, kl H .'tl'llllll ttlllll'l lill ,
'' ' -! I" '!'!' "!. "i'' M i; ;. i
.. ..I, . .,i,i- -I,- ..' I.l il.i.l. Mi.t,,i
'"'I' ''ll'.m,l, I '"''""' "'.Ml
III- l.ll ll I Mil '.l -IT II ill. I I III- .-III ll
m.i. i'., Utis. iv . ru
J ,-,.,,;. I
i'i l i .
F1.l '"I ' III'" ilt i:.lir-.'l Hflllt'lll I'" t
ii I .ml ii." A . ii - llriln! lot .il' i In' J In
I...IA. 1 a. M , rn
A I, I. AS. l MS'LAI A I'll.
r i . is ('ii.iiiut,.,"' II. T.
Ill lit
r I ' Ms C.i.ii.iii.,."' II. T.
a.iiM: i ,ii . ...ii iii I.. i yn ii k. ",
1 i,Tiiritr.Tir. ..- mu.i.wn
h- l, ..l i, '' f i.'
Trmi'itnrrr . unii.wn
'
.M
V. 'Ill tull hn i l. ,.' it Hn inn- ,,,
a i 17') inrrn: ., iuu.i. i
("i "tl!H'.l i l '. - in lull un! ttlinl.' Iiii til-lit
HJ? , i 'd Kirrri: , iioi,i,ixi
M." V.-'l' llilin -tllll.liV
Ha i. Mm uilrri: ., iuu.i. i.
r vmi s: .- .i u-.'it.i. I,.
J5 w ., . ': .; n.;. ii
111 I I I Si.- -,i i,,.rt m.i ilriiiiin.' lit
ll , !()( If I 11 .' ((., I A ll.
r-Vj M I' ii t' i ti I hum I .nil. ii
-Vsl.-" II ln'li -' r-r it 'i.iplit
1. 1 iiii .'.' ': .; mil. 1. 1 vi
Hi 111 ii ml I, n-l. Wth ! r. lit S','4 ," I .1,, ',,
ti. I. I '( lllrrt'i: ,- IHII.I.A l
nii Kl.i:sj8,l.iiiir.l.t
il I.VIIHKIVITV. .) IUU.I. M)
' .. .
tt illiKK in l-titti I" i bt-.t ut.ii-l- l.y
1 i.irafni:rri:.y noi.i..si.
KB AVW t.iu nil Inlli-nl ii Inn li(nti' lit'
U. l,'rilllti:TTr . IIIII.I.A.MI
Vfl ' k.'l.'l.ll lllf'l.rl lit
.Itl ..IIIM Itl.llf. ,1- Hlll, llll
C s. 'E'.-i'tt-uri W iii'iiiiili
k ;i lit ii -iii' n tiiuuii' i , i nn i iiii. ni
U' V II 1.1 I ! . I In .I'll ( ll
iii. . 1 1 1. v i t.-i -j i, i-.i -.'iti
II
jji Hi tt llll' I. .ill r -, i- lit
.Ml IIIHMhS,
B'lilll I I' I t i - I- I.t
D .mi itliniiKS
W ' I llll'.- .S.iili, il It .1 ', r-. .St.- I ' .in
V V I '- i' I't I II - I'll I J
-.' m'I.i nin- .Su : i
.' ' ..r . I i -.,'. I , i IMI'I'
-J JiI.I.i.i'S I in- ii ii 'tli - -ni ' i
VJ V vim . - i. iL-lt s'i
( )!;!:, ( ITY l-Dl'MH.V.
Ti1n.11.1s 7 Stnttli, Propiotor
T 51 r 1 11 ,i i,'-h lliil'i 11'. nin I in.-niN n'
V V ih- 11 I.I11 11 ni'i 1.1' i-ii' lii'l-
I'' I
, 1,. I I, ,!!. llll ll III ii.iiii - I I
il.nl (m I iiii I -"'" ""' IV "ft. mill i. U
a' nt i ii r 1. i-m r iii"n: .iI--m .''irA-iiii'i
, .iln il in I .nl!, .mil l. (. 1 v ill .'Mi
1 ." in ill 1'tn! r ;n 1 il (
'I ii jm 1-1 ii 1 !'-! iii.' Ill -.' 1'. tli it li
i,i.ii..iI '1 liin. -. In fniii'1-ii ll.. Mi. 'in.- I
..i.i I'., i'i lr . ..
I. 1 ;..l.ii - 1.1
iini-mi ( lit.
l 1 11 -in .1, ii.,.Iii Hi M
,ii..'ni.i i-i. 1 .vi--j;if
tjj SMIM 1 I.Milv r 1-. 11.1 U in 3 j
fj V. , rlu. I i" Iin ml. nliit In" Irml. ' -I
11 I in '..nil I. ll tit I..- In... '-4 -J
11 iii,.,l tl, .1 if, C1I11 lljihlii'jr in 11 Villillf
I lli, Si. i-
.i inn-
Il.llilV.HI.. !!." II'-, I nU-!i.!l.
'jDlliY il'JDlfi', tisC-. '
Tlii.P nri-.il.il. I.l ..ill-l-l. in 'l. I nl lilt f limit in -
il. wr i' .If in 'uli r. iill "I vilm h mil l wlii lint ir
WIk.Ii ruli-nr Itili.n
iu,,.-f. I'.i.l mill imijli .i"I. Mi. til ii-hi
lni fliui n.
Ill.i.l.mtW 7'. .-l ..!.;.. iifuf Uil.ittr, ii-
y u , , ,, (,, nnii ,itrr J,,,,,,! UM1 ,,.,. JM1.
n ,,, ivr.r .,, f,
r'lr ' , H,n, I, rn., l.ruuil no.
,,., ,,,j.M. , i nun. n. j.liil-1 try nnii t.'l
f ,mr,.. wkV, '.rlti Ik. p.huh.i- iu n. Imtt. un I
,',, iVr
I.-'-IIiiIiiiiV' mi-1 "Iti.xllliilV' n.i'l mil
' l"ri- li Ut -. Ill II .Hill I rir-w-lll! "It t.l.-. I !('
" ''' .ni.l ' fin ! li.iK-J'1'll..t - : i- ,
!i I I- '- ! "" "1-1 I'"''' -I" ' " "'"l "'
'"" ' '"'I "-i'"-'" " "" li....i'"'i.'li-ii-li
"I ..in. r... hi I.II. . H.i.l 1 m I kr-... ii.
r,ilniil.ii'. t.i.r I. ,-. I i. .- tin. I
" ' ','"' ' "' A "V ,
"I'l ft hit-iil i i'iim 'Uiiii nt, iiii nitm i r
linn-.... I itlit .' .111.1 lllli-liil II r. Ill in . Iitul'i -
i . I Ml
.1 1 11 It.', I I' 1 ( ' I n.lil l III i-..l.''i run
...J,,,,, i,., ll, . fit lilt
,,., m.iii ,., ...inn, nt i.l Latum, Mn-lm-
,i,., 1 ,i.i ..in,. 1 mill lull tiui". I'
I,, ,.. ,. ,,'!
(I u,.ii 1 itj. An.'iir' ill !V?-,.,Tir
' , ,
MI-;iIUIM-.
-()i ,:.I,I-; I'.Y rnl'I. v IlAI.STnN.
s"'"1'' A..n"l'i"ll'. I'"l.',.'...rr...ii,:!u. I'.-k.
ttli, t Un, llill.'t...Hlili. I.minii'l.1. IIjIiiiiuii.
,lri.i., ItMiiIrl'. Till- I."". I'i"'. I'.nj'i. iniir-
,..,,. ;,. i,HN.i .,!.. 1. iii 1 uiiiplint, II. ii-u .! .
innliiir Inlnliii, 1'iirtut ,nl. St.. I. nt ll"t iirii
--rl ,,t,-p,iiin. Itiuii lljp IliUmi, liiilr) -
M'ii Mrirt ,r. I iiiil.iiiiniil r..tr..fn-. I III -' i
111111I, 1 -flii r n 'N-niiiiill ('nln"..ti'ili f trjjrli,
I,li iti. M.l.illrl lliil'.iiirt I1H..1111. -.liiir.
.-jL-rutu., -.il .".li. -in..tlilii. itiuiii . nim.
1 . . ... iif . ,.,,
ItAlvl'" Alii.
,-(lU m..; HVO'iil'i: UAI.STii..
,.,.....,.., ,,,..-,,... UM l-u.-.! lit In .
II .. ....I I. ... 1.. Ij .1 ... .... 1 ).. ..
II IIIIH" Hill IIIKI.MFil II Mil' .!- l'.
11 1 ' ... 1 i....
n" ( mill" iiiiil"-. iniii." i- in"- muni ni'i-.
i a-i (iit tiwx. um! iv. , imnikrj ti rnti i,
itt . i.ttilw. ll.-l-i- rul.U. In'Tr-n I'li'i-ln ", ( li-'
'"' 'I ". wv!l li..N. -1.11 In. U. ;iiiii'.
"'"' ' '"I"' I'1" ."ii li i" ni"' inii, i ilmiv
'" "''"''i'l-'.-ni'Is"""
;".! sau: l;ni'K ',KAI'S'.!,'7
'""'' '.":""'"' Ml'-' ' . Mi run-, ll.nl..
I-"- Mlwill-. .Ii-llll-. - I -. .-In 1,1- Cf
t ,, ...,., j,,,-, , ., t.,,,.1.. M,,,,,,.
. ,, ,,,; , l,rm, ,.,,, I. .ltll.tr. I'll 111
. I( .i .!' m ;,-. :iiM, '...liiln-.li.M-.-ilit.miil
.. I'm . ni.l. ii-. ilr -In inn ii'. I .nilll In niiiltti-,
I"! Linn N.iiini tun-nitiLJ-rffii imk W'.
' ! k ... ml ' ,iiCilrlKMUl
lli-i ii ..iln. I.. in ,n i.
"" '""' "' ':-'-,
'N ' ' l ' 0 K s
Jl.t llfllltll. Mi
TOR SALE BY C. POPE, JR.
j. T,,1.l.t'1lf,l,t,. tt."I.J.!l.lk.-.
3t . I,...',,., I. -il-l i'l.ll ll-!.. I.J W
'
;..
i' Ami ti u. i .' t . -. '.y .!. M'lirrjnr,
I -I'l .'II tt nt I - Snj.'.t .l.illt, l'f.,-1,
Wii. n Vim ii .iiiimii'. :.
IlirkVI'l '..;;.
ltlll,l,l"
'.'. .s'.'A. IWiKfc.v
1 1 I'll
('.iiir.r' "T,k." it I'i llntd. ,,t".
',1 nt.ott'".-r i-iiic. iln t!" .In
''' " ',,"a:!' ','' '' ' ;"
Vnin.' ;su iin."i;iit. ii. .'..
. I .,." Clitif.'iilli- l'li:l.nli M'urlr
!":nV '" ";n. 'J." ";"' '. .
It I i 'll. Iillir i.l ill I. i .'..
piktitr' ki t In In . in r
Hum iii'i Pil'f in I -i,jr ,
.ttnl ntlur I Imi vurk
. i'l'inr mil i nl ' i'
riuui.i;- iMpi:..ii.
M ni'i. i ifi-iMirin
In 'JJ. i-. i '.Mti
Alljui.WKiMiuviS: Co
N
u 3 ii.-i r,-,,it, . i
.. If .S'lr't i i' Hhll).
,,, , i ,t,,,1, , i, ,ii ,,,. i, .-, m
,,r, , nr,i '.,, ,irt ,'. - it ' i-m ni'ik- ," - I. - I 1
n,i .-i li i-m T'i.-y i mi-i-l -n 'iil "I ll..- f"l!.'
ni. - .'.
.'.m;'""' -' "'"'i
MtiiiiUtnlii-. run' A uli. .-: li.ltiin.
.'t tin rrmll - , tin l.tt"-iiw
Kr . ) nA.mi.tii. i-ivn ii..
ni-li .1" il" i-.'.lrnl.4..1 j-i,'.
i.t -., t.r,rr. - ..ll. li imiiiIiiIiii-
t,t I II (l',f. 't.- 'I fll 'ni',l
" ,, , . J,, rk.ni I),'. I. t vt
,, ..,,!,,
;'' 'v",'l" 'nl ' v
i rn -i nl .i ,
...I. ..... t n
! 'in't- I-..-. il' lli'"
il-
.-inn it-
i.l.-ii
ii, , - . ,: i i
. In ,! .ni.'
; i.t 'i -j. t n m.i t
t-Jir. bt " i mi ''I' 'I"
t t I.' , i. li.iitiil i -In 'i
'.Hi
hi.' t '- k- .ul. if M
.7 I l: - '" I's' . !l.sl.
i ,- ,'. ' " tl ,1 1'.
Vii
. i in t .t
t il '
I I at."- .HIT
. m! in. nt ' . .
n i it. .
t. f i 'y V
ij
'1
1
o
'
:?
V
JJ
"13
i
i
.
in
n
ll;.
IV i H l-l l - I-IUT It, Il
i - 'i ri' l n ' "i i "