Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, March 17, 1854, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mc-OTMHJfil W"
T --- ..... .- r.- ....... -. .. . ... 't .
IKilMl 1 lHk..k.g.'U...r.l.,f.M1..W.aXM..J-m.44.. ,,M M - I A . .!.. 1 .V ..ftr.J.4.. V -I khWIt
,,111,1 toil li llii iIiihIh . mil I I
Hpurt l ( llnirilil il i ,lli l iii i
i.li-il ix rii i . It i-i H'i " nli ill i i
nmlcli mi Hi iin Imii '1 li i li l ' i'
Of 111'' I .III' "I ill' '1 lllullll.- "I i i i i
tuilixil mi n Vim mi, lit i " ii '
tut In li-tuivni.l In ii.il i ill in . ii I '
lli-.ili.int Links iiimI i .'I i - I oiiM '
ifurnii il niMi i.l ll llv '' " '"'
I, ill iinl ,m I i i till i. I' I
IViril will I' i n i i i "'li i "il. ' M1 i
'nu tu ml lli ill "I '-'. "' 'I' "i ' ' '' ii 'I
tin nii-i" i'l I'" 1'ivni l'i i I H I i
1 I.l. ill It ill.' IIM I'll i-u,ili '.I Ml
It.inil'l Sl,ini...l nn'i li il'1 I I I.-I
null) MM i ill' (lnlii ulli Mi n u
ll.1tll illH"l.' I I 'ill 'I ' I IX I '
Hot in iti ii illi nli it l-l, l1 I i i' "ti
til it iar" I i in I. li in ! i1 i 1 1 1 it il 1 1
till' m I' 1 II I III ll I. il il n ' I I.l
iv tu lnrni n ln-i hI ii ii 1 1 il li . i. I I
Volutin I. I''i iluiix with 'In li1 in
(ml I III I i-i ill it II I in I n I I
.lll'l llillll) II I- I l i lit I l in 1 ".
luiiJiii, oi I illi' i 'li I in in.' ii I' i
lliffjil nl Mi i i' in. , in Imil , ,
iiXi' .ili'l i'in I , -n ill il ill' '
mkj.iI iiiinliliiiii link ii v. i
tin re i w n v. . inn i -I. 1 1, i.l -1. i.
tlii .ii tin t : iii I, iii'in ill ' 'ii' i i
ul.ii i -miii. n i'1'l l,nl. "in i i
ili.tir-, win u i n ii I m K il In- i
(llll-l.l tl I llkl jlltl III W. I III I
I (Ulllll till' -ll-ll I'lll, 111 ll It VV I. Ill
(lltllll tinll III till -' IllMIM III III Mil
rullldirl nr Mini ll llillll II till' vv I .
nil .il.iii Nm ill ii ill I' ii ' iii
(UIIH ll- Willi . Kl, ll III ll.l . Ill
IllMIM III' iii.h mini 'it III t I
fur, liiriuii,' inlu lull in - ml 'V i
i'ililia-l witlilln iij. i in ii I ili
flVllll'l ( lll.' lit. il tli. tv I .
illlll iu llii. vvll 11 ill' V ll IV' I :i I
pill lliU mil !' I ' I llii li i '
jr hI 1 .11 ni i.i I. in) li I i i i . 1 1
l"t-1 Itl'lltl.' I I III 11 I "I 11 I I '
IllVl- lh II I ll 'll I. ll ll I
lllllll I" Ijijil "I Vli III 1 I -
limiri "i -. - ..I Li in . ill in . I i i'i
in. nl '.it' u i I I,1' in .:) i i .i
ulli. r in n 1 1 '..it'X "ti It.' '
ill.- - inn 1 1, in. .'ii.i, i
i - i ! n r iii n t ii ' i
lllnr.ll I. -I ll.'l I' III ' n . I '
mi llx Ilin I i I
I Hi 'III XII II I ! li I '
M l II ll' I I , I I, '
ml i I. i i . I . i
in r I . I. i x v i i
-till) l'i . I it
I I'l'lll 1 . I v. . I I I
in. 'i ii it ii i i
I'M' , t I I I .
ll" llll. . . l' tl I I ' 'l '
.1 .11 ill I I
j"i! i. I ' i 1 "i
ll- -..it ', i" ' V1
i urn -, in I in.l I
I11114 -ii 1 . , 1 1 " I .
vli ri m 11 II 1' 1 ' .
1' -HXX 'ii' 'I 1
I r. ill 1 1 .. . 1 11 . 1
ill' I l-l IK Ill) I N 111 I I '
ti 11 1111 1 iiii.nii 1 . r 1 1 ' 1 r
ill It ll 1 il I I i 'V ' III
Llt.l. -1 .ll I II - "I ll ' I
hoi I. in 1. I'm tii . t 1 1 1 r
in in.l 11 -iii 1' 1 1 1 1 1 1 ' ' 1'
tl 111 I II.' I'll" . W III 1 11 , 1
l.mr. I.. ti. 111 Ii . I lli N 1. , I. , ' I li
.ur n. l.jti ititixtli in 1 1I1 1 1 1 1
llii 1111 - ( 1I1 1 ii in I tti
.I'l'iNl l'i 1 1 iv 1 . I li ' ' 1 A
I HI 1 , 1 v. 11 111 lli .tu 1 .. v ll '
llll I -ll I I. II. ' - ll " '. I I VI 1
llllll .lll'l ill' ll" -I I'l1 '
fir I- lli i' i 'mi v I . ..
tli il 11 1- in in ' 1 11 ' 1
vvlnili lli. 1 1. .1 1. . 11 I 1 1 Ii Ui
r.i' iikI 11 tl 11 ii' 1 '1 iiil'
n il itk hi lli 1 . iii 1 .1 v I
illljiu-iliX I11I ti. 1 I 1 .
-n-jm mil ir- lli it I 1. 1 1 t
lil" 111 11 il 1 illi-1 I lil 1 1
M III ill. - tl"lll I. li.' 1 1 I 1 I 1 1
mi urn in .
If till' llVII'llltll nl I w. (llll I . I
II irili(iil 1 ! in nl in lli tin 1 il nl ui- 1
till' VV, .ll'l, ll . it'll .-I ill l . .n. . 1
nun kl iv in in it.' 1I1 tin li 1 n' !
' ir"llli' w ntiim 1 ... 1 w I I 1 11 .1
llllllll .1. ill. llll' 'lilt n J Iv 1 1 v 1 '
tin -' 111 t .limn nt ..ii. li in 1
niir liii .1-1 -in li 1 Hint nt ilil I - 11 . win!
uiir ii liul I. i"l w- .iliinillv lint ii
tin' iiiiiili ii nt 111 1 mi i.'lnlv I 1111 I lli
r.i.'.'i 'I mnl ill il 1 1. -- in 1I111 ll it
llll In tin llllllt ul ill x 'I tin
lid till! ul ill" "" l-.'l lli I I ' 111.
I llii ll"l ill I I I llllllll -llll 1 'I .III'"
ami Ih.hiIv I I. I. t. 1I1 in 1 1 1. 1I1. jiii
nf (iuil, .iinl iii. 1'iiilni.xlii 1 1 limn 1 1 t I
iln iiul mnl' ri.i'n. lli. I 1 n- 1 1 1 1 1
III" llllllll' I'l III" I In . " In .ill .1 1
Ti 1 ll III til" ti l, lll'l -11 iill nilv in I
jnilln iiii.-l jnrt ,'.'lh 1 1 ilin it.il in tli
n inii'ii nl tin' '.'ill. 'I iliviiu limn win mi I
li iv" iiiilnl I'.iil liiMirv I. illi. I'Iiii-iiiii
liin-l n.it I. tli, 1 ,1 1 il, I' 1 ll Inl
null ,1 1 1 1 1 11 1 1 1 t v I I living
en in,fii-i' iiinl 1 Mi iv 1 11 1 It nl lh,
n Inn il t i-l" nl Iln linlv .I 1 'I I l,ii 11
It nin-l li 1 1 1 J -11-iinl, lit tl ' i' 11
Miti.,11 nl ill lli. r I h I I 1 'I "
1 1 mil) In lli 1 nl 1 I I 1 w v '
ti liiiix I linn lli ti inn I I' in tli III '
Willi' III I '.II rlMi nil- 1 I I llll llm ' h
t 1-I1 llll .ili'l 1 1 .'inl I il 11 111 lli, lit 1 il
IMi,,-,.! I.i.n I,, i, 1 , I ,i , Inni
.llli'll "I ill' Will I, I ll, II ill ,1 ll ll 1 II ,vv
III .1 Irn 'I ! 1 11. I ,1 1 iv l w ,1 wi ll III
I lllitnai, 1 in I ,1 1 it il, ii, n iniiin I
t'iillln 11- iln, 11 1I1 I , I 1 I ,1
Wlllllktil t.iilmi in Hut,
I. ml" 1- I, in ami ni 1 , ,1 , tii,
vvlin vviill, In 1 il, nnl vvli ,, 1 il 1I1 v
II IV" ll'l 1 lll'l"VIII III, III llll 1 ,1 1 I I
llll'-" W ll.l Mill I I I ll.l III l ll
lull I'll il lilt Iiii 1 I, ill, t II ll ll I I . I I
1 r I i-l lli 111 1 1 1 -. 1 I. il in lli In " t 1
llillll .HIV I III- III 11 III ill ,1 ill III
CIs '
I III ill ill, - 1 1 vv 1- 1 1 1 I I 1 ill I
I It llll ill ll ,, 11 I llll ll vv 11 I I
r 1 1 1 1 , ' 1 ii in I ii'i 1 1 1
I mi v nt I '., 111 ti 1 'I I1 . '! II I 1 , vvli 1 ll
v 11 1 " III "I li In I 1 1 1, h ,M t 1 nl '
11 . 1 1 , , vi n' , 1 1 1 1 11,' , , hi 11 1 u 1-
1 1
I ,1 Wi.llll M.I' .1 I .1. k It Villi lllil tl fl
ni! I- 'l lilt 1 if fO V' I" ll'MUI'lt. ' il-nni Rut
nil 1 nl link' mil , "''" """'..'I
1. Inti ilv !!. I.
I I 11
1I1I
' lllll
I 'Ml I
I , I
111,
I I I lull I I
, 1 I,
I I I ,1
I'm 1 in II i n 1
. 1 1 f .
I. 11 I 1
-''! , 1 '
11 , 1.1 i.in.'ii , , ,:
11 1 1 , 11 11 1 ,1 -11 'i 1 ii
M II, ,v -, I t'uii I vvi.n! I, I ut I iln Inl
1 '1 in It... In. ' . 1I1 inn. 1. .m li ',
11 1I1 I 1 but 111 .1 ll. w
I I
II 1.
1111 il I . 1 irn 11
. 1 '
I". !. il. . .
i I .It til It Mill ll IV"
11
I. I' ' I II V ' v
i'l II I - t III ll I
I I II I I I ' I . II I I ,
, 1 V Pi llll
I 111 Ii 1 I hi ill
1 , ' 1 ' . 11 - 1 1 1 I ,, n I
,1 ' t n, 1 1 1 . 1 1 t 1
I. 'i,' I , I I i.i l,i
, I 1, 'i ti ' '
,,''.,, '
ii .
,i'i
, , I
li ' -
1 1 1 11 lil,
. '. ' 1
1 1 1
I II .. 1.'
Vol li J', 'in'l III' IM'm.K '. i'l " I ! . I I'M-.!!
r- ii u . 1 1 ... . " .-wir?. ..4 .r:riAs1
'' "M' Miilliii'ir.ili & I'uiliiUKl.
, 1 . .11 1 1, 1 1 ii 1
11 Ml I.l '" i'
1 "; " ',; I'uiiii.wi.
1 1 1 v 1 r 11
I l'l IIO'BiT,
I M'l Ml IlllAV,
II 1 .1.1 1 Tumi I'vrt
iiv
in h 1
1 1 1 1 I 11.
I
'It.
,111
- 1
I 11 .' i
'1 , . I ,1 i 1 I. it . I uti : iiilin I
,1 ' t,, . I I ,, I vviill I li iti li 1 11 llll llii In
1,1', I'l , I tli in 11 win 1, I v.ill,, il I, 'III
in llu- lllli 111 I I, in'. :ili ml lu ix I Mill. 1
I'll rt'ii'.i 'I vv II vvuik.it iiliv illlli.' llll I
1 in i.'irn 111 .ii ii 11I1 !' ."I nun) Irulii
I1. 1 1 . 1 1, I '"i l'i - I Mil it .iniiin ll (In t
w . 1,. 1 I il. 1 I , ii 1 1 r 'X' l-.iti .i'l
ni
1 .,1 1 I v I .' v, v lit il but lime 110
w I
' I ,v III ' 1 '.It ' l" lull ll .llll llllllll it,
ii 1 1 1 I tv I, , 11 Ii.i '-.it i.. wm'i lur im
t . I It ul I 1 n v 1 tut it inn I llllllll '-
' :,,,,, , -1 ii,u ,..fur,,. 0. 53. JV; 000 0;),
' '''. -1"'1 li'litilluw -nurouiiihir,,,!,, in 1, ,1 h-1, .. 1, 1
i.i 11 11. uliil... l'i lulltilll .ill I mllU' VV . 11 I, mnl n .1.11 '.. .. (lht.
I, ! I.. 1 ut ' mnl '.I II .Oil klivi', I"." Hi r Willi 11 i'iniI 1
"U li il. n't llm 1 in r- till tli Hot to i '""!: 'f I.i". Ji.p.i i'l. -li pi im-ii mil Iln'. .vv
1 .1 . , ' . .11 ... .1 .1 it .irn ltd rh 1-n'li ri 1 1 r tui tut v t 11 1 ti i
I in i.ili. mi, Iinl it Mlillii.lH.i.lVnliu wMllr ,,,,.,,
,. ill 1 iil'liill iMiiktm il-t 1 lioilh TluiimlJuur. Invil-I I.) c ill mnl I o ir.1,1 mi I
t v v 'liiii .llllllll' 1I11 111 111" limn- nl Ihp b'lUtnuil, Muiii-t
1 iii . vi-ini. in 1 .mi I'nlki. I . on-imiifju. r, , 11. iM-,i-:.:ir
1 1 , 1 ,, 1 il,,. .ii 1 .mi M.r.i.ii." " Djsrfolvod.
.lili t lit til- 1111 titll I-, .lll'l uu tli'l , ,
1 I I i.lilll, III .1.11.1 .11.1 HKillur JOIII- l-r1.0)Ir,'11)Kl W,,.,, .!, I.,,
I' , i 11.1 II lilnlrr tliPII llli-nnil illr of I'iih l.ttl r .1.
I 11 t 1- 1 I 1I..111-I 1." Co in iIiih iln,i iN'i.tviil liv 1 nt. n il tun-' ul. mnl I
n iln' mil in. il. il.'i i 1 itililli' to 1k .1 K. WiiIhiiwiii ii'.m- nmli'Tii-1 1". ill. 11 1 1 11-m -
, 1 1, nitl.-i 111 Iiii nl. i'l ii.M. iliT.itiitli.il ufiliv lulclinniiiiJ 11 lli. riimii. f.r iln .,..,.
1 . 1 1 1 .1 "i1 I in "1
1 11 ml Iln 11 il.il vv hi 1. I.l," tin ! ll" ..lfl , w,,,,,,,,
I iv ti nli it'll, 11 l .'.'in tor uoik ai.'l Jiii,.a l.iii'iMuii
tli i,.u' t it. , ll iii.'ii. IMi -.2. I1--il-.il
ll, 11111M1 lilmr in lli'w t.'tl. "A ht'l'IlllltiKlii.ii llaiiiiuii.'ii-, ni S Imi
1 ... " xn.tn.jju'.t u ci In it, 11 tl pi" mI It
AI,I..,.MKIM,V. 1 (i
I ...i. 1 ! .
..Tinn II U ItniTi -Mr HmiVj.mwof Mr -ILZ.L' .
ui , ,-n- ll il iln- 1I11 inic liuin Mi In, W Oil ('(.'.
1. 1. I - nnl r. lint the .u r -'nil A ,, .Ci.i 1,1 1 li'. il I . Iln I I linn f llu
. : filtilli lit li lhroi,;li L a I. Il' Xm. Ill . Ttvn.'i 1 1. .l XiJ 1 l'''.Vi "'1 r I1 ' '
ti lillkl llri.linl ll Mill lllll villi Iln- I 1 ir
M, lied, ll' t lllllliorizi 1 I" "ittli ll'l t.ll-'ll' - rt
,,,11,, ., .1 mi r mm. .I11I Hi la. Iln lalo linn O II TUtHUHW
, it,.- .-, .,. J ui, fro ll,.- N. O tW -l. I'""' IL '''- '-'"
...1. 1..'. ..I--I .M..hi Kum iiirn Wjiit nnnis.
1
t I .1
It l I
. t I I
, IV - I,
' , I 1 ., I,
1,1 II -,,.
, . v 1 1 , 1
.i.i 11
I .' Ill I hi. I
.III
I.X 'I'
Hi- M n
11 1 1 1 tl 1 1 ni 1
I HI . .', II 1 1.--1 (IN
1 '1 hi
III III I ( v
in " l r 1 ,111
I. 1 I I ll '. I 11 , H
1 I I) ul 1 v.
I' 1 jiiI ul 2 r it.
I' 1 ml nl 'It V
1 ( 1 1 1 t ul
1 1 I
,it i-
; n'ui'NY'" IViiir li'l M'usNilp Co.
.jshipggk
$mxm&
p
' ,';i
'tv
l.-
I ; -. .1
, I. Ill
I . 1
. I-. Mil
III mint ,- ya I ." ,-i( ui!
II, . ...v
- , III Ml I'
11 1 ,11 l.t s-i'
in mi nt wm l .OMiTj D 1 Commander.
' " '''"..., ll II I. 1 1 t I cm (lr-
" '. Ma ll'l ii'li 1 I '. CI.I.M7.V.
IH Ml N I ( ri ii I 1 1 , I ' r i-t iniirw
I 1, ', i-1 i 1 1 1 ,11 tiiina ou
, i ti 11 s r .ii- ilin 1
1 , . 1, ' 1 ." V . " ' 1 1 " 11 ii'i .'"
HI MI.N I -'.mi. 1 1 I' "
nnl ,i ill, 1 1 1 1 I. ill .Nut (.'rlcoMi
1 1 1 11 - , il M HI. It . ., ....
,.,.111. 1 1 "
l!!,iri "
kl "If 111,111. il I... ,1. ... ... , , 1 !, 11 .r 1 11. nf IU To!.
Vsrjto II ll ui I 1 I I" ! M u K. ri 1 fur lluii, , , ., n ,1 I u 1 1 j.itui ii.nncdialllj
tUW 1 HI. MINI ,,, ,c. i.r.u ,1
V llll ll . I IT-I.ll I'l HI ll' . ' ' ' It W'.U IIW
I nr r ilil if I 1
IH'MI'.VI'
U ( MU.MIA'I.
Illltl I. I It'll W.I) I. ' .. iihi
I II -lot triii,
I li I ll. IIIISI'-
1 llm 1 1 -ii li 11 li 1 'ir r
li! MIA I -
1.1 1. 1 1 li
III Ml Nl
1 ii'i. ISJll 00
1 1 up, 1 I 1
I III i.llNuW.Jr, .ccnl.
. II.'. ii', N .. I ' I- .1
Nun '.'1 1' lui 1 . itnr-ii..iv imtcut
.11. I . I. l III I 1 11 I, Mill I'll UVIIlll l)X llic ex
)i ii.i. mnl 11,1 11 1 11 1 11 iil.iitinii ut Clit
X"1
l'i-- 1'. r Iii 11 I in nil 1 1 I llii inn lUllJCW
arrti It l nvv J u r 1 1 11 I 1 1 I tttc itLinien
Hn 1 mi n Ni.i ac iitr
-I 11 v I.,.',
Nil. II II
t. ' "
I I
.( x x.iTlil n
t si " 1
m y 1 'i
vli'
M.lll l.u'i r. I ,l li
is'
... 1 I . I 1 iv 1 I 111 ,11 1-. l.ir '1 l.iiv Iii
-- - - '" n '' " i;hj,;;' iiu. niii'viiio's iii Ornimn,
...ii.i in. - i i in w in ii.iriu I' i'1- '" I" I'ltnUu
U ii.r-iiv u iiiimi.ni' rniiu: 1,111. .'. (, ! .'' HOUSE,
Ft V.h .1 1. N l, -. I 111 It Mnli 111 I ir rj i - Uiilin 1 i,n lir.ii--lu.lrj lenmilt.
IIU'i;. i:l.-IIIN ilnvi- l.vvn - .li li r.' 1 In nun 1 .lml lg
, ilil "l"v 'mi'' I" ' '"! tl'" tv In tin 1 nlili' RentniH),
..ir mil ivii'i 1 ir iii. 1 ,n(1 .,!, ,.,,,, , r, mil lo itMiira thmi
vi . iii. 111 i , , , , ,1..,.,. -, ..
... ..,., ,,.,... .I'll,, II, ., ... ,.I...'..I.V,..1HH.VB.
Illltl f. I lint SH '. Iriiiimfi A I I ml 111 in ihr- Hiu'il. 11 (nli, n Iii ilii 1 tin t miiii. ul inorn-
.i'"P li HI Ml. NT ini.iiixiii .ni.. I I.Kli INCII.NT,
imill! Mllir.li ill 1 iinl. 1.1I1111I Jin .In In--.
I Iv lll'.MIINT
I KM 1I1 1.1 in.l. mi 1- - 1 ' i. f ri.11'1 li)
i1i7 III Ml NT
f, I 111)1 1 I N ' I lh 1 'ii I.- .'. 1 llu it'll ul
ij , lU'MI'NI-.
fl!
I r-1 ' M.i
I. IJ. M. I, . N it
I 'loiirictor.
l-l'-lllf 1
I , r 1 1 r . 1 it i i it up 111 ..null noil cot.
,,l.
V1T AVIVt! Miimioil In it. Inn .1 11 r Cirin rlv
,,, ic jii. 1 iliiilii. lli ,11 111 rrlo JLJL kit. mi 11 ll- Iln!- 1 llm " '" 'i .
inn I' 11 -! if tu llii I i.j 1 1 I'll I111I1I. JulltlHOll. ni- nil . I. r m' 11 ",'t nt 1 mi ut
I'urnilurc. Minn-n r, ll.l, A .i-r.u-i.ii' n
url ai folI.mii:
i i, 11,111 ii ni i.ikl.ii irn la ie fllW.'.W'V, Mill ni) mill r willioi t i;l .
.1 1 .1, I'. I', ..-I ,ii. limn 1 r Hi.' hun. 'VOT'I N.n y;;-"'' "" r "I
,, .;.s';;..i;;v, i' iKi'iiii. r 11 .rani mnl
1, 1 1 1 '1 1 r mi ,,. , "
Ti 1 I'm i. N i.nkii:''
IIDI I WI - iviii-iij.inriiri.il- . "iH I I-' I" l.H M Mi & Cn uwiifm, will
lll.MII.Nr .Y9. 1111 ifn 11 v 11 1 mi limn Willi Hif ilrain-
.i.'i, 1 'lull 1. in ...ni IiiiIii,mi 11 rr" IMIINi.liA nr 1 1.) ulli r l.ul, fram
lIl'.Ml'.N I .. lli-111 11 li ul ll tii.in In Know III), wiltt
..... . -, . r r.T;,rr.. . . .. irn.lit, m 11, 1 1 j-m I t..u. l'muM J-
A In, iii-tiiiiin 1 iim h n'nion lor p . " , ., , , ., , . fw,
W , , .. ... iiii-vrrii litiiiJut , 11 M It 11 iv A 1 11 Hitliuir. Loitor
'" ' '' U ,S " '""'"' -,iii,r,., ,1,11, iw I 1 il, ii'iiiciuiitit)' ind
.' IMIi nnl l.iin ui- i-ji ilunlli f r .ill J, paldi Ir.m u. I ik 11 ' llirir .mil tujli-
1,11 I'l Mt.N I al,ini in Ik , 1 , nin I i'i ' t lli .111 null.,
I I.l . M l.'l 1 K I ALIS .M. it T. ?' nr,: i-u:.shsltm,iu a,.t -., ,
. 1 11 . 1 .11 1 im ui 11 ri mi n ihuu
Portland to Corvallia.
IV.ISII..N7M I)S ..r 11 r - km.!
Ti..'.Su'iick-vtuli.iiitiliirrv, mid c .tuition
1 ''
I.i' in
, . tl
,
I 1
VI 11 W
I nrt t 9' rlltPAALI lull AIVFHP II IHIirr llfl ICIl'iT, C ir I. Hull Uri A.III2 ill
OtLLtl UnCUUn HnU UA&ELLCi ll OKi- unit I.IUIir mwU, lurlid.n. mini
btlwitn
(vi 1 l-l din 1 I.i Ml lor m'l III it rum 11. m.i r u ,
1 (. ll , II I VA rilll I nr luiiii ill 1 ii.ii. f nclii. ic.r'l) atAI.
. , . r 1 1 liii ill Mm ui .1 in "in' . Knirr rollourlll,
t.n (.is.,i,,,n,iiriirf..rka,l,i xv . I.I.. r J iO Iti.'l x. II. I' nnud lUck.
Kj '" " .N 1. AniAn.ll Umrsnii ,rJi. 1 1. 1 -.in. IrMI-TJIf
q-ii I I, i 11 in iii Hi iii uiiiH, i.r hi if ii)
i ll 1 M'.MI'.M'
:Ci"5 X A"X 'AT Rl
rrjllll , II. II,." I '.f. ..., it ill liox.nvn.,1 .Utk.iwliu, .,,, -1 ,,.,,, 1 1 .ml fur 11 1'. I.i 1J Vl.l-'' lL V V8fV7
tl fOalJ, nipii. uilfroti. I'.'rll.iiJ rlMUS, Mini. In I 1 r. cur. if ... .0,,,,,, ,. 3 l -!- " J'l '" '' "1 '.' " ),
,. .1 I, inn.- II.. ,.,i-.i.nn. nik u. .1. .... MuMiJil. . i,.i,i,.l it. o.l . at .1 . '" " I VI - HO""" ' ' ' V ' ; " . dl
, III' il,.K.,,M,.s, ' Milna.ik.f. chiUlir.,'. Ingliidmnj,. .ml r -kin.' .In .11, r do -N ,VN- I N I I- for ..l.'l') ";.'" ' " "',;""" " - "
. .-. .. 1 ...!... ....... .., l...l..l.l..,.d...l. nr-Tl , .1 . ii .iii.'ll'll .,i.,.,'.u-i.u...
'j -J 1. 11 , .1 t 1 .' 1 1 a. 11 ',1
1 r ,im 1 n .00' nrono
13 vflfl 'il.''"- 11111- ii-it ..I. I - r-iii'i.) r,rn 1. Dkl. n j
1 02 9 , . ll ,N J! 1 1 ll ATIIJI Kttu , '
1 1'i.nlii, I 11I ill
11 ii X i' M , urritnu
S llllltailKlf. i imi' ri. -ii'M"." f ,... ..".. ..,
Iti turnin" ti il I ituoil i.lcal.r Kjtali.il-i clnUn 11a uliu
llhc Fulir.t I.l IMOKI.MJ III. I.VVp.
llou
I
ironouncli(.
I' -
I'. 11 .1
ii,. r!' 10 Miiiiaukv, e; i", Vi?.T?."fno';' 'w,!",,"
.ml 11 tiirimi ' ut llu loini! mcf I hh.lTlll.ltS.UMl n ln-,l,u 1,
I li
.1'. ', . 1 1
wn 1 1 I
,. ' v . , I
i" M.
I 11 1 ' i'
ii 1 1 i.l '
... ..1 .1.. 1. .... 1....
,, . 11 ,-,.,...... lofftinrr u 1 ,11 uij i. in 1 nun ir-nui ii'i-'iim.
(fm1. jlii,', cheap for r nil. 1'i.nl. i-tn .... r., n fu'lv 1 t
6jMuLAAJMU) ,dioeallnarnliwforllniiiliM
CxVrr. R. HEREFORD, I UrrenCii). Vtb 11, laM-vj)
I I ... I. rr x 'I.r lri noil Frdij, Mnrcli, XOl'ICK TO Ht.ACKSMI I ll
I'. ". I M mil will jiii a- f.l!.iu: lAauiiB Tl( BUt.,iUr li n fir.', ram t , f lllnrk- li
I , ,,'. in, In.-, I). aiil 'l'1lj,Wl, f.,,1.1 lofiiiim, f,r il.'.ik
, I ll 1 1. ,mk ,11,11 .in. iiiK-Uit ,,, M',i T.rrl.n. , tlnli.- frr, 1 I
I r."cl,lw,.Lf lukiiirimi l..rtlai.d,bv ,,,,,,,1, ojlj ,0 ,; , r. . if ,l...o-f 1 1 in
luouj. ,1 lit. In lutt. 1.1' tjt,:
I . ... r..tla 1 .0 M lvt....k.r, ,f r Ion $2
I . .
I tl. t
u. tl
theJ'Ht ( llij
llillll till, .
t'lut tijiiitf!
I nnrjuiilt ,
lli -tin
l'i lli. 1 1
- il III
( tm tuililtl
1 11 li 1 1 111I1 ln
lii itiiiiliJmi .
lllniil
I'm uitm
:j
10
. Ill
.. .11
..11
. ...1;,
.. lli
. 17
, ..17
1 . -.18
I'l
JO
wkrliiikniiiivJ. J M MIIOISi:
Tualatin Mlli.Mircli l.'.'.l-lif
1 i'iucks iu.nu'i:n.
rHllir. KiilitcnUcri oilVt llmr f iti i.m l'. "
.1. liarilAarf.ii rilLtnoManililri i:ui.N.at 1 1.,
10 iiukril mi ilij,i.l luriui-rLliiiiu to in pi I llu 1
f'luk. Uf dive 011 li imi
Lrucli iluiic c ,1-t ir I Iim 1 linn.'
Imml iLiit- li,-.ill ni 1I1.1111. uilui f
null. aim Hn .1 l'i - pilli im n'.-lniii-
in, Ilin. 1 n, li.',l w 1 "i" I
iuil.-cuti iif .'. wliiiuif n'l it'
alYlKili till Uf tliill-ll. I N.llllllllll0.4llill " 1.1,
' Mi. 1 1 1.-- In I. ll It. -I'lUATIilt. . 1. iJ.r
J llil - M i.uiiiil.ilur lliioi, lur.ulf I'durulL', i-i.l MaKN
K l,v I. U. .1 I!. A III A I lill , " '""''
... , . 1 "'" "
Pt 6 h " t li f M'ar I urnl II, ,11., fur .alt 1) v 1 . .,M, ,m
SlPlPl ."U ... li,.VIiVATi:it ic.,7..-1:.. !"!,.. '"
H V'-ll. ' 'I'I' - u.il K .iln - 11 ir.rfi I uri. I tn l'i u,i'i- u.i 1. .1 ll
HP . 1 li 1 1. ix""!" M I' IHiMI'.l' I I. .liiuyVi. .I-t
Li i.m it vnviTr.it Mi.i'1'..i-.i .1...1 im.'
rt -- ,. ,. . -,. - -. M iJn'l 1 " "
. . L . J t. 4l.dK. I.l ....la...m. .,.!. 1 1. I. . f. ..
'C.QUHMn. ','.""', r " .
V rth9J I H ll 1 I'l Ml I'f k'i- ll
U Vci rui'i: .1. ituxiii.v.
BS ll UN I 11 11 m
1 .. . V
I ...In utlirli. f0t
Df.MKM'.
I 1 it .l.t. -im
li I 1 111, in 1 , 1
I
in ui in t'i l t wli t ' ' ' in 11 ,
nil
I 'I ' 11 t I, 1 I 'i ' , 1 1, I
II ni
U I, it - il I - in ' ..' "
v 11 .!..
' I'll t li in ' 111 lli. 1 I lli il 1 1 1 1 .1
ill I 1 II X" in I " 1 I I 1 I I ' I ' t
1 1, ,1 1 . I. . Mi. ..1 1 1 1 nil 1 1
1- I I 1 I .
I, t i- . ,1 t tm,
,- ., '
I I IV llll V 11 -,,
III .1 , ', il- .. 'i '1 V 1 1
I V . I IV I , I ' V I '
llm. .'lit I VtuU III III I I , 1 llll I
I 1 N11 ,li 1 iliiri.i.iiiifrii.lillif)olilllioaboto -lurl
ni- I', 114 1. will In l.iUin I.i Ihr iteain. (on lirll-
1 ,, imi .: ' uiiiiciiui
I, ... . I II-nl' Ifi.'l.' 81 1 m,li,hr
('Aimiiiix . .. .1 luiilniiilft)
I i.lieliiiil .... I .'.U, uliini!-
lli-l 11 I ;.ll li'il.liili
I mill, lil -.' Iur!.i
. .-,Vu '! !0 ciin) co nin
" ('iitcinniiti I
" liul fiiilinrf I !
li nr I tut;
pii i I, lir
.titj li, r
.allt
i il,
Illllk.lU
I IVtllr
i'i 'all 1 -
I. Ill
t ills
L ni' iii m H
Tliuin,) . i" I I. r '.n Iim: tic
I
jiru lie il
" ituiUt
rT Hi ilin' liii ti I liaiil rirtLUH-a
f 0 II t I lllll." '" it i.'i . Miitir. I'.ili- .,t. ,r I'arV)-. uultenall
Jl r' I- M . I! AIMII.K I,,..,,,, .Nt.tii,,, i-l.'h.t.r..-, In ,t)liul manual.
r-f' ( I lit .11 1 . 1 u'l- ,- nnl ul.., for ill- Vi mix an ilt " It' 1 1 'j ii-iroumu . Ili'clicock'a
.' it IIIIMIiNr. k'fol.'.'t. III il.i- iiinu n. 1, iiliui'a (.rujiapliy.
Hlhtl'l "I l-"" lor.a'fli an I it.. .--n.il... I
SyivQsP 1. m .1 ii aim vrr.it lovvitf iit.' i
Iv .V
...I
t
Hi'llll l iV ill PI III
ink 1 iim. nt
I ...mi . i.'ir I IM 11111-1 11
1 11 f iii I
itliih I it 1 mil if
: MiriiM'.niY .v i u
"I'Ol Mr
C'1 rift M I.- -in iti.li I-t i I Mrnp, II k'lll. .. I, 't,
'W a iWATI'.l . .s,,,V,-,ulill.o,
flil I'l'lll- .. I fi. I m'l f. mi I m.'ar, for M111I11 it . ..i.,t!ar 1 ilmal tu
U. - 1 In ( ll . ll llivvil.ll l.i.ru-iv.l '-.
)
I -I I I.
t iii 11 1 1 , ,Ni , lur .u'f lit
I. ll . II UMATKlt
li J,l. lu.'i 1- I, kl ai l,i. el c
..Li-' 1 1
Mil '1 11
A'1;
T Ihr iiwMnrpol It. Pnulur. M mi i
Nli
1. 1
Itiimin intou
llliauy . .
" (iir.n.u .1 1 ". 1 .. ..'...! .- . . :..
, , ,, , . ., Ill 'll flinct-11 11 1 ui-iiiinii.-ii nn. .. -
;. .I.. . nt wi 1 1. -ill n-nl f.r nti ,. 81 (;r pi(1 muvM., .ju.ii..ni -t. , .1
lllll I'l.U I lllll-. ri.in.SiMi I'raliflK-n A nilfll.liit lllln.i ul Iim
III St. mnr "OIll'.OUX" -""llaik.rinl l.liif oik mnl in. k ,,.,1-
1,11 I II -1111 1 n. will run in Mini I I'mrllaik WOI.'.SAA ,' IA '.'
I ,1 11 ih ... . ii,t' tiariliiiu. im M.uii!i) ' CAMVIlltl! "
' 1 1 m ,, in 1 , 1,'tt, ik.ul 7 M, fur .sal. 111, " ." I ' mil fiH I ' 'I'
1 1 , H.vi ,1 mil l,ila)iiit.loufliliixiila.inl,im,-, " JO..'.sK.N .N.A if
l.i.i. .,,.1,.,.. ll,lmii,i,'.vvllllrati'Salfiiriiu.. 7.V.' IIOII'I'M A l !IIHI.t
I'll I 111 h. 1 uiiltli. 11 . I 1. ' t . ll, ...1111 In in I I 1 il.i". ul I I' , rialnyonaiull.fi MIY IHIllllv. ttrtiicnn ami 1 Kin HI in
... , , 1 , ,. ii", , , , t 1 .. Inl ini-iii' I 1. Ilin lil.. 1, In llti "Oregon" Willi ll.l.'. irhirh trill l.t until "rnj . if' In - '
ln-,v '"'' '" '"' ' I' ,' V "'"' ."' e.. - I ,,., IWllanil 10 Da) Ion ami Ufa). Mf ,., f.r, im. IIM IHNIlll.
I t'l'i'i ii"i" I" I 11.1 t Hi 11 .In ' ui ,, ,,, ,lirI, .,i,,,lli', Vkminutg, Ciatc. OrfL'iufili. Mnifli 11. l-ll-liul
. inn, mil ml lulu tli l'i nil - vv ,1 . ,,," .1 n, I inliiM uiiil Sil, in, ul llio mtnf " l!fsi.i
il I1..111 I t II 1. iiiuli,' l'i,t mil 1 1-1 v llu iiiili" IVimci-1.) llu'Onijiitifroiii 1 (l ll I .
,, I,,, 1 I,, 1 , in. I 1I1-1 . Hull i.l'..('iiii.i..'iii'irri' T,f mlai-rilifM liitiiii p in ln-fil llif 11 1-!
." ,,, 1 ,, I,.,. 1,1 u.miI, ,ii, ' l'i''"! iii'll.il'.tollc.SI. M.MuiiuI, ll-lif ,jnm,0fl'r,Tiiii.irA fu. Hull I llif'llli III. u'.
,, . , , 1. Ll i-l 11 - 1I1 111 y I .No , llm ilurxi" fur ,..,, ty ,,iu I-iim, ,.l Hi. l 1 . . I
"- '" ''" '"'I 1. .'-.I i'iil..ul .,.r,, nau.f.rililli.iin.l.'ii .1.. .
1 1 n li I n Jn.lii, ..Ilium .-aiirialirmui.rtlin' M , lu) ;,,,, , ., I, , 1, , .i, 1, , f ,lr,
llll, 1 i iv 11 I . 1 1 I I il t I ll. lull, ' ni iurili;illl ul I'lTllan.l, I It 1, ,,., r it, fin, k-, ,1,-, win, li tin l w. I - I
V, I , , i.l.l tt.i -II tl, ., l. ., I '": """' I' ''"' ""'I "'I,l"li'"ll ,hcu.f r.tt.li
, 1111. I 1. 11 1 In, . 1 1 il.un.l luiiiauli.t williJiil ilili.) I 'I,,,,. Iln, mm.
' II v t 1 .i 11' ill I'l s ,, ,1 . ,,, ... 1 il,, 1, i hn irlit .mil l.ai.'. , , .
' v ', 1 ' inl 11 Mill Imi 1 11' ill k i.ii .1, 1 ,i I In Hi .111,1 llu. lia ulli r i;ri ill I )i)on, I'i'i "M- I .1 f
ii.i.ii v .I'.i I . nil ni 't lik in '11 mi I- in in iiliiiil. mnl 1, 1 im., an nil ,,, , ,-,.... , , u 1. 1. 1 1 'I' -.
I ,, , .. , I . M.i,...-. .tiil,,.il..'i,.,lil' 111 I WM.Ii'. .1 I.l H.l.s
, , ", "I , ' . ; ,i.i 1 ll.11, l,u.i.,lit lt uiilnf mi., H .l'ndU III ut laiiiitra lu. I. 1
""V ' ' '"'. '"I. I , , r',oM,,,lir mil'... in" .'tin l.'l
""I"' ' 1 I 11 I i in 1 1 , ,.; HuiiuJ, wi ii.ulli, r mnl nifr inmlil) ' il. MII.IIM.I III A ' "
71 ll 4Z Itl.lM-li... Hut- rn'i ,lli tli r i.i. r
kJP';J.Pl I. M Alt I'llll'llllt lllUl.N , ,
AI -I.l I I u v . 1 "mini lluiln-.- fur -alii In I liiMu'ixi 11 1 i. I
0 1 ll . It AIMA'lllll. Iuiii-Iik'.. . 11 ill, i,,t
M3 MM.W M.U Kl.l. vl'(-MKt.' s 1 i.li'n mil'-ui k,' ,. ii.
i ni.s.s-n. ..fii-fuiumiii .,., N ' ';!': "ato.v.
Sti'suuiT allium!, si"'111 "1,:,u 1Si";-"' irmoKu .,.uii,
kC pill rinal lutt 1 mil 1 Mica 1. Il.o Allaulii
II '.IHil'-i. Misflli
-taltii. Hutu .li
WELLS, FAflGO Si CO S
raNIIIrt i.w . -I I u'l I -1,. mnr will WJ?LL&, FARGO i! CO I
n I.. .. ii.ii'.wii Mm, ;:''';v,;,7l',!lVvli'v;r1
, ,.,. '."WO. IM... .1 (d, Main
,1 ul 11 , in im riiutii 1 rf Jul illv on
1 . 1 1 . I ix Mn .1 11 mil I Imn-ilil , uinkilif'
til. . it 1 li ti .111 . .1 'It. 1 1 nl- 11 mi il
1 1 li I ' I- I- l-l'l
llillll I It.Nt't .,, Ir.Wt-tf
tre.L
I.l. W. 1 MNLA! A: IXL-mlr-
11 111 I. 'tu 1 Sioii-liiiri, I). T.
fl .' -ll' I Ml I '5MllllkJ ill -I im v. I.l.f ...ilvill."lMorllllflilotElai
HiilKICIlPlTlls y;iii.-i. 1 '. tu ti i.'iuuj hi b) u.Ib
i I ','VV !)
(. 11 ., . irn
'iow l'i! eel.
rt I .' 11 ,., I 11 I, 1. -11 i.r ,! i.l,,. li, ,1 Murom.! m ,, 'ovv lil
V . . ., Ml.i I., l.'lo,. ,'n i:,iil..,'.iiitiii. ' 11 ( '.' ITWtTER.
I... 11I1111 1 1 I I, iilliill 1 11 l..i i.. ".i-ilii"!!! 1 In uilur Iiiiiii. (irananjiillu-r llrrsniil.lj.Miii.il I". I- il-l
tut it 1 Inn 111 I 11 nin .1 .lli 1 I p I" 1 ikrn In lint Iim. ul llif liniiiilril " I'llll li;it.
.".illi,.. ,t . Illi ' Hut I ' V, V! 1 1 wV.-i N sw , AINi-ui.x....Mi..-.l,.,ill...r....,
, , ,,, I H I I.IUilNON, A.l. U u.i 11 r.uiii dm iiij in In" 1I1 n"l "
1 ""''"l"l "" '"!' ' x."11 1' ,, I, ..Mr. lil7.lMl-.tr '.iim !,.,. I, in I.., ...I. On Inn I.l. f.,.uk
iVitlii'ii i:iti-.iwit, mil.. 'i iti-iuixi"'i'i . miiiiii
1 1 mi vv i.i .ni.il I tl. .1 I ' 1 1
I .1.1 li u. I il. I ll. 1 -I' ' mi w 1 ill ,
Irr piwilir.
ll ,nli it-.l I. ll . I. 11 .1 I. t .t .lull .II. l'.i
I t 11 1 11. 11 1 ri I ili I ii til at I, ii'i . -II.
' ' '" 1 nii-m.i nl).liatlloiiilu, a 7 llui ! !.' nl, ,'un utrrl iit rrreirei!
I , 1 .,,.1 jut iii.iiil 1,1, ..r-., l'i Jf it n-i (IN. (.Nl. ll.l, A. CO.
II I. IN. 11 KIM.W i IM I', I, '.'I I- 1
1 '11. -ui ( nt I'i'i I. .il t -
VM. C. CEMENT,
V ,: ... niii'iiiUMin n ii o .m:mah,
.liMMl Hls " " n'i 'I mid i iiuiv o; nluj cut at
1,1 Ml.'!' 'II I N I -! AN'll Sllll'l'l'.l'.-v " In- I " M ,f m Hi urm r of Mam and
n' ul'.r.i.US I'l V
ll 1.1 11.11 will 111, Ij, III Hi,'., II I ,J
1. 1.1 1 1 .. .1 .1 . tu.!.
It I - ,1 I. Millnii 11 I II. , 'ii'i'iiii I.i link-(In. - li.t.u- ami I uiiianndlha
ll- . I 1.1 I.l.l tm .Hn Orc mill) fiom '"'r,1 r'"';M ",',' 'r !,''.1,"" ,.
., , Mill 1 k,,.l.,n.l,.-l-..V ll'"l' "!;,,"", l.'a.''Pr..S.li,
ll 1 . , , . I l.nil. I 1 in.. IM) nr. ,f ""I',. ' ""'''- "'"' ' "'""''" A l-l'l". Ran-
. . , tl. i' . ll 1 n rl 11 1ll.1wt.l111 '""'.,',,' , ,. '. , .
, ,11, ,( ' M-v, nil k id 1 P ,,i .li- I'rt (IikkI. l.aJira
'I li rtl .1 . .in il ir.v.il. oi .-.tttirtV M.tti.i.n'a
.1 ... it .ti ,i t 1 1
1 1 u 1 1 vA 1 i,oii-iot,
I.I.O llll ItNI'llll A 1 O
'li I' ' ' I'1'" ' ' " FnjNUI'. mi 1. 1 i -'in 'I lmiin,' milil Hi.' ,'1'", :.,",,'"
"I"' I" " ' ' N 1 .1 'jX "V-mii'i' .-I..M1-I1..1 III, T.. ' '" !;! 'lVi
1 hi iii 1111 I ' 1 in I il in, 1, p . iniiin , nli., .nnl all pi Hamuli; llu nin I l.A.-i I l.li 1 Mil. Nil
I , , I ,1 1.1I I 1 iv il ll.wl iv I, 1 I Iu.kIii.Ii.ii. in uiliir.lii uitfii llialmlll.' -mri ar. rfir.(' lo niMi-uirilu.
It II I I Iti. I -ON,
11 r a r iv
1 I 11 ... I I I v il
I w
I
,,li 11 Ii, 1111,1 i Inr.lit uitfii llialmlll.' "VVTl am rcpir. 1 lo 1111V iriliwr. ul ... I
,1 ill In. till, ml iibli.liiurlil, fur .iilu TW 11 iilliill.'' i, act uluiiiil uiniim'-
mid In III.' II ml- ui il -Ink.
N II (. ' I 1 I 1 dfl tirrJIiiutl iiartt
uf Ihr nil 1 I l 11 mi ill ' 'Hi rl.UA'f
I Irrifim I ill -f .Ill, l-.,l-.l.lf
11 N .' ( .'I .''
3 !... I. II.... X. ,.
u sill III .-.-.. I'llllUII.N IVl, Jk - lllll,- I 1 iiii I.. u,,a...irorwil. br
llll 1 '. 1 11 V
I I I, I , I I I
I ll I I" I I
1. .1 ..1. .. ...l i .. tJ 1.. lu i.t a. i.i 11 tii. i. 11 r 11 11 iiiiuii i 1 iiii r 11 111 r
1 II I I' . II il Nut link nrn., I.i t tiarn
pw f 11 .1 1 ni,vir..N r
. 1 I I IUMI1, lllll 11 ii'JH"" ni.Hi I" " " "' n, 1111..11 -.
'' I I .. .1. !.. . .. I 1. .. .In. ! . u I. 1 ..I il. mill m ill lion tul I r lli Vll.11 ll 1 I.in ll 1 I-mi 1 Inl
iiii 111 1 i it irti. Iwu li 1 ! liar ir
Out' 11 ( 1 1 1 1I1 I" l-.li
11 111 ill' riu ' ".in. hi mi in- .... ...,,-.-.-...-.,.,. .,..- - !!
1 1.1 til. . 1. li 1.
l J ,-uim mi
l.liO UII'.ltNI'.llll A ( o
' ! I iiii.i n I ' i.k, it , b J V N I 1-1I
il I..
Hi li I l I
fill M li '" I1-"! li
I'l MIAT