Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, November 12, 1853, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    er ' ' " "' i
I. 'f..i .. .''.u.-af. . WBATBTAILM. I ttTTk. H-a-a Bat Mttikal IW bail m IPU -
M aaMMMW
ItutructUn in Vocal
namMnuiti,
ANMwravMsrrAi,
t ihkii ifiiifcr i i
u rwuii ii i 1m
jum i w. toaaMaaaartafAWtrnfe,,.. tUMraa..., Clark afaa. afikaUr.l inHMllHW"
tr- iv la. ""Itot tof,MlklaWa4ajB) lata attf I. tallafWlar.lt Mai L. a l.al. l " MVMWJ-mWMVI M. I
rttai. 1" '" ',; I I !K 8 S " .-rfralewaia I. HaAaa l IM.BM.MO. ,-""'.".W.Ilt -
.La... TW"-""inS l""r 5 p SC Maa. aama
;vr. --:-: iff 3 au. imastmiss v- :: -"I: '
Jv-."-1-"' ,W'4k'' I t44 l S XCal M.WM4.IM,iteaMritaW2. ...., . .
a..aiB-"'a. WataiaWAa. jtl M i m l'iWkWaaaai,kWalaBa'AkaT I. '
.awa-i. ,.."-- Wax-aa TMlVvunwa iw fc'uiwmMtefiin, ai mm x w.Wt a A, at i'SmLh..
.U T'K"-'-' tttM-Ira Caamaaa. .Haaaiat A' ' ' Ifllilub .-awlto aaaa-M f iBiijiliiM ;.
.raaaia-i,.k WW..... rwwiwww afWaaalaaMaa4..i n.a.,OM.tM.M . u j VI. i"." "
jtf- Tv.i.1-.. w,r t,,ut. mm rtotrfowHw, laWtla). al aaa aaU-J... T H. Ua. hf,ka.W. ZIm m'hSSiSmS
iw -...i .a. if ifc akak aifWx W IW I H AaiaWatakU "". MMWaait .. rmtmT mSTmS
j-.-..... t, ..... M.M.tu.Hiit.ikMikwb.iKf.. j'.r..-.S'-ga. Si-Ltr.--i--.
.. a-Ai tk HjMiMUklUh
atUi-. TU- -H''l
. ji ilit lw IM
I,-l , -u,-r,ur-.
. W
AM
) u, .... --
lWrfW iw.rf u. !.
lu tw. -. -.",,. J .t-4.
.MlBa bi MJa M lk Mlff .m
" " " r-,. . ..
m . c-y i i m m
iwlxMlwii ii ihi WV
Ii . M nL m (U1 u
-"
llMi"'il' W. Ufc...
l-'i" ..
t.LliU..iWhfi TU Wot..
i -i
" "f M 10
- A bd. I'MI
r" " . I . - .L. l
,.,,, ,, mint- -t ,-- ii I '"T"" """' "M U ll Ulki MtMtflii LMi('iM,lH.lU Mfi iii'illllll1UllLJ
"T r. ' T .r: ! iwjt iwrni i it . . u. miiimi, I ,y--tr?i "iTTn 15 Tr
7 7T . .. :TIr -Trr..!.- lMMlf 1J. k rH. I rT'" l-."-i. I.T IIJI.K I Yr.mtmmiUkltumkm
fttZL.XZL. fc-ntlSCW tfaiiLBiamO1 :: 8: : 3: : SHS. :
nnaak.iv imm,iiiiiimi latmrj tottoft, MUii.lt
Maaaa aaaM M srti4 w ai aa r um .
altal
IrTW-kfcW UnraUiaaaa Ua
a ti Mfjf Uai )ll IliU
" lMlbMbMl
Jmb4 Bka, tWI
i On (mm r!
JtdJt T1k kLU bai kaIMi taaak lauAai it' 1k
T.r ..... .k-..-wtaa...M Uik.i til l Ik rlaryaaBpjafJ
ik.ra.atx ... .i,M U.'IWIfklnlaHarKiHl
u.j.u,, Jri-'. l.;Ti .(, n-ail Oa alanlar .tttnmm Urn, Ik !.
""'I l -. J.k., Uaaaa-
Fi.aina.1.,. .klfa. ""a laaj aaj ana larir taac .. .n mf'.; Ttl,ll H.UkUmM.m ciaaai
,., t- 'ally la rtal IM tin ika lliairkllafs n. nr.r "-a v tar.
lrk,.l.- KJ1.nW.rM. CMIUM... Jl Htiluilnl llM(.r,..WMIIINII1ll.t''a'a.r iMMka aST.f.lkrl
,.-11-. n...t.u).lt(n, ,U4ai7tW, nlM.rWl-flM-.br rr' ' "rJto: HARDWARE
'"'" "..". lUnait frik HH haimUl Ina ,. !, , , .dk.aw44 ajlk rlaall;aai ki rn.l ai -- limit. Itaanalli'
.uiu. ,. .i iw.k.ii. uu.i jl, m'JkI), tiJta ttUUlioa a. c frat T1.1.W akf " ! 1.II11 am 11II111I 1 . ' '"I '
rana ia.iMliUa.MiIdjMM. .1 la m lm nu.i. a tlJ La.alL.1 a Itraa .U.i .. U ar-aa-Jala 4k .aaaaKkalaara kA. .im. aMtoa kalaaa. kaatoat af
w-k- Tk wk. Mo-.-.- :7u,.f.p.j..jr.. ThMw '-ir','r:; tsrsi. . - alxrLr-iS iniVK-ii:
' -lk..k.ifaraki. A. tJ h' tat.nl Ugra, kW fta. Ik. '-, C.I., A IV. 7 lW Wiaiakawk. lllWawS lITlnS iM bittaa.
"rw- .ia.ar anna.l . lUa Im Ik. r ammlM) c. m u iv.kk.- J Mvl, rtnaa kVL k.k.. U bkj. aaiikpa uJyl',Alll
lar.....l faa.l. kalw... Ik. rtitfTtfit la I naHkiik. iNCtfa. ItW-Wtf btki. m aa mI mnV pHlatiAlt, pa. ta
. II. .c aj.kfc.f.p, JM1.JlviOWallni.lrW -r.tU.a.jil.l-w. V"- t-US"
"" ...- W k. il.. TW lb .!7 .t ' i. '..!,. I l.l. ..T... Ji i-J -V... - k..k. laa.1. 1LU aa rT? ,T",S
al k
atmal la n-1 ..am ,f p,,,, , wa, , tifUmtoX tllfn.pl Ml
T. .a4 w'jAittli , , ,k, (.U, ,c ly U f.f
i...-.iu In katk Lroflic taj aluaJar. Il atllta'ljp
II. h.
mm!
IK
ft..
4.Jlia al Ika aak Tk
1 la a. Inflk a (tatofata,
.i.k... to Ik. aaMkaflk.
H-" la4 M.aJal a.a.1.
1 I'M . IM. t. lUa m... A
m m; lUa b .lanlaAiL
ll-.f
'"" Ua ab kai Ui
If
Iw !. Tk.
t. lraJlkNailaf
I rW
.(j,
", rl ail aM ami
irrac af Ika
piaiaia-II.M.Mljm.
"luilk. tatar afkailanja
Liti..lalkmam Maaal
.afcalafajiai laa.iaaiiaiaf
-a. MaiiMuk nm tmtmt aa
u.r.l;aa4 fanlkaj aMri a
f .al I. U aaava at m "faa-
''1-ValraiataMraaWr-
- AiUj Ual aik UM aBaW
'.Uaat aajfaaWtaaaVaajataf
'"'".IM aW4aWa
a.. Tk totaawi,
Mlalkajtoatali
Ml. Ildak.ka.
" alika l,to.. Mk.
Jf UV.kal.aaa ikU rH, aa4 wi.
.atilBialgla
iWniar,
I aaaaaakiallai aA IW toa a. b tttf
kf . kal anaWaa Ik. mAa.
"aaaMaflWrklay aajaa,.kajkb
r
ik. kajtaiaktalAai'lfallto taWlW
M af Ik. Caaatokk aaafaai la taulk.
TkNt kia Iwa ktaal a At Marrt.
aa
B. kUatAO. aa II. caJ .a,.,,.!!.-, lt ,,,. jnUln U ill caaat
-aJb.inAii.ai.i. loUlla. All iar aaaa a'troat-
,mm, MbMbLiWa bjrikjaiU kaptM kf att IfnnMal la
'tafiat iina tiim IW.M
"a1Waaaa)rlWa4laWaiillklaa.
'1'aAaIWTBa AaAaalma" Wat
MM. CkMt BialaaiatoWW4IWi..
TW
af aawa U Ik. rtj m laillM
ara.ll
-JL
rlal Wlw
Uifaa f ika m. U.i. ? T-T-TT- -T - tU'-
M"iUflIMII. TtodimlM'
nrii in irif WH ! VMWIM 11
' .a . . . "
"""7-",i5-l
.. .-fp,,,.
WlilJ1. TWi. t u MinMrter
r'iwi"yuijrrfifc
wailll, IMUHHIIIMIHI1
A IK. .....-
'
U. I IW It Cant. Uk Mla
& ntvfitft m T VMbidH
. . .
tn,j rmiflUMiiiuit imowiMi
MMNMnimte imu,.,,,
Mi-A. i-i-- - --T- u v--
. U ri.'i.i.' I
. ' .
mtmmm.t artBitr war afcilv
im(MHNtiir(K
mtftiaf HrpHMIHIMtfir Ua Ituill
..... p. . I. L. Liii..Li L.i
iali,oiMllf,
TkwlM h Mlsw.t M k-itw
.... i r.iu.1 m wkH u a.m.. .
1 airO., .... Mi i. r .(
cart l atwar l arafm IN
H ;'-; ! of iIkmm
JiubarM WO lallaM af
la. TWa (pal Mf In IW
.&l..u.. !.& . aft L.a
" r"a" "
.. I
IIUHCtalK lUUMur IT """"'
TktUmgmk Mtrmmg Kmv-
Kimitl Kfri'ft lt Wlk
tkall J -. -- - at L-nMW
slalk Mrtjr k r Mff Mfaiufil
awl MccnxtMj fnlalW, aaJ Ik. L'uMoni
limn, awtrvat IMaMallaraui. iaib
Maik Wart), aa mmk$ at Ik. Cuiiorn
lloaa., aa Icuaaalar, . "Wllata In a
namt' of bhraiM. ttntaloati) kjr I ha
nmiMcl aiiMtiiaBi.atMai.aaiaauin.uai
m.' . .1 a . . . .1 I .
A tnl, aral rfaakW II la ftaawa ackll.llajf
ika ttr. of Ik. wait a4 rWtliaw Ih.
ivni.nwi Jae.aat af Ufa kjr emWart till.
Jiii-icful aa4 uulavfal. Tlila ontai
"rwr tkaflaf la Ik. I lalart W Ika U.r.
iiwilw Jiorafy rf ika milt of Na
lam.
klaaa AtfLiormaa im Viaanrit.
Tka Uwa af Vtlan, la Ik. aratinr. af i
I tbjilM. Kit krra tltlira uj a nuiif aai
irDkua fattr. al.lck kaaawtal ai a
rnabwkr of ika laktUiMt. TkalfWa af
ika akrw, akkk kit altnjra Wm aenaM.
araklf, la alawa rataaj. Tk. Wal kat
Un tiatadrt la Trajillo, aad, uali.il
lih a'ratMki. kat aWa nttMk aUaai. lo
ibt araaa. ONM mmh Mra aaaara.
aftaaat.
fjaataatiaa iiarwau raa Uairaa
tatmakp EaaiJM. Ta UatoA
M aaw af aaataailM
. - . ' IflB .M1IIHBBIIB W. . lOT ... !.. I
coaaliaM MaM Ika PaIM ftalaa a.
Rala44, la fafc-ry M, Ika apwaai
mlid aaiiiahiltair kr Ikt MtraMl,
mllkVlMMaafiiaiaHii
u. aJLMt tad aauW all atoJiM aa
ika pari ttmmmp, llfl'ln. Kf'
tiu7a4tUaaJT.fkW ftmmlf mttm
kiak mf lam km fmmil w aw.i
amatjAiaaaUaml ah aMMMHtV Ilk
Mkar alaaa IW ihlkHW WltA Irauir f
vaaaa aa filiallBMlllllll alOWal.
r.UI,aaJaltak
oaiMiitaof
fal rtmal. aawtllai, Alttl M T Mkar
taak aUWw wklak MfW Ataaaalai Iwlik
.1. .ika iia aka MBslttaMMrt
alkali rnatl, af laMMkf ajkiTaUtkUal
likla ptrM WKfal f Ika MMM-
art. ima aiataaasj rata. aapaa .
-. .'77 .- J-U. gp.
all .lila atbkla u. vat. afttt inl
ika Mkar atika aaaa aMf W, wiikla laraln
awaika alUrikaaiM aika atl aoa.wlik-
OTka lagltlaiara III maat la a ftw
ttkt. TWaaUilMlaaMplailaaaf both
kwuMlaaiaaa aral Ilka Ika fctadlt efa
j'f-
.""rrr-r'.TJ!; Ht ":7'Sj-
W ik n Mi VUB HB si iMfel MMJ kt Tu' m
,. Ull . .-.
wtarvsrfiMfcM ikimmi
UI,rfXiMMMi.hHtritaMli.Il
" " '
- - ' " - IMU1 tft.
L.k J f. lia JH " '
f;na a U !..-. I
... .
T " - " I
ni'.tiimii rrr. ititt,
rii.tMi ,rrr ni'MAV.
WBIIJ. f hwiitiiM I I f f rt-
Wo."
IM '
f L4" A Wf ()f
rimii
-ui km
4 br rtkl l I r .
TV - Mriti w li FWUi
i-ti m.
&-y-rtkj4t W FlMMCJM
v r.'ti .T',rrr- ,
"!. lill." rOi ....
IICIIUHUS lilUC W OtCHIIICR...
ink. uC.ibat I
f. laW at aaf. lkan I nl aaa-.
. .. ,.rT in"! la iumi aa Uai. allaa
..n'iWiira failaafaalaaMII
yfNN Mil k. Ml lb I
Mfraa
," - "'" if.n"i. n-"."
IjWjBA m iiirf jM jfc MaV
W VajHTaWaBSr
Till' '"r M IMI VAMKKK
rlm-i Ik. I'aria. nnt . kata anat aaal,
, ... .1 Ik. ka.1 U, a. lalka-a ...
MMlWkil .ailr. .Ia.malillkal IW aa-
,kairba ki a.rtarll aaia.
I'mU. Oitirrr
J n Utat
Mia. r. Oaatli.
Ml.rafariCiaaa".
Wm. kUc.ktft,
HaaratlWOaaaa
UP..UOVS1I
DR. A. II. KTCetr. kat r..t4 klaiVa
.rk.a-M.lart WlW NtfajawaW
kr Pr-aajtCKtlAr
ipfaaaa if. r. .. ' 'Z
l.i Hilt tftaA. Un. "Jf llaaai,ai a raa.
arfr-fcaj tTi Vaa . AlaT aWp. kaaar.
ilalklaa. tal tajaaiak la aMaa. aaai ."""?
bkM.Wiaallal Jfai-' ,iSLtt
"TClPi'llMM A.trli!.
"Nkw fjoirr ok 'tu 6ojkct.
aaaajl
i Yl.aU aai aa Maa Haat. I
.DAi'riBiay.
OMMrat.NM lt.ll.Malf
aiovAir
OVT. B. ATWATBB km na
a IWka-t. Iktll iiw .
AUtMttflWlkMiaal
Ika Man auatl laaaa.
Ikaaaa fat. Hit. It. I
Jt Wt BIIIRUHt
Uaurr.taa
K tt naMiim Mstjra.
(Mf KB. Mll-.AOa..aVa-.
an. tititt.aaataii wii.waaaa ttaarttat.
Eia-iUlaaala1lilll.a attaatoaW pa
wa if nalata At lat vtiaaan at
.-. a.. i aaai IVMtai. frfriO A Cb
Oruat tiff. Jf Mtrt. . . aV.larl Ot.
WUaaa
IT. .. r-Jtl, t ITrttt,
4 V. Ktrnnm. I Am fitatlm,
II h. tua. a t.a.
lliMal Cat, Mat. It, l
I.CAIMUL
PKM.KKIHDIiraOODM,ekOCBMIB:
HAKDWAKK AND GEN-
imtiiwuiai tttaattiiaa,aiiawiiai.
Unaaa cat, IM. l a. ia-a
lontTfiaw
am rtittaa, a" iu. a ca'ttrtaa.
0..frH7,Nt. U, W-il
W (rat, aaJ ill y. id W... U M-)i.JW,a laaiwli)) ? ' ".". " .y
lr K n.ia -a.a "" "J.1 f r' I"
auroiiiu IvrrrrrT!TL:;, rrw irr iTm i n
mm " aaiwai a"F ' -" - - - -
sllAyiSO 4 tAlUwLW.
rSllKtKMHKD traaM T-M'aF la.
U IkOfbaf uyiaalWcAfaiaaat.
alt IkU IWr kata h iplif a Aartat f,
TLriLtJL .MallMliib la TkW A.
MiiLTUti in r-Mwui
-Jak-fcw - af aaai li-tl At
rtbtak itftimt mtmmmt, m4m
MtmaaliililiMaimMtii
4 .ItMAM, IN. 7
Uil rf MM U (.
(T-M
TU
JM. I. mtTIN
ImmrtaM.a'MAb
Caw.Mia1,
m ib i.. krt. k. fa
r"f
taJ to Mf l ItftoM
IntbnaUbjs
Ihaiaa Cttf, Ka i, IWJJW
Aibuitintv)
i'fOR HAI.R BY rOPK HAUTTltX.
IUa4.' WaiMfaHa.. rw,i-fai,rwf.
DaaiTaaaajnaj
aaaC fmtmii, Ot
MM) VaTaWM9 MpBtMBaV
Waa.ia.ia.CaHa.
I J'llJ
HaataAla.
U.tkm,
DRY GOODS
l-ORHALB BV IWrJ JI-nWI
rn-W, UaaWOTS AWM-l..ltorITaW,
atof kbaafcal "f"M
i hi 1 1 liMnlmt ini "nIi
bb-"j hf.r-
aal aAaaAay. MM WaatM,
UaaMtrWaaa-aWAaM
W.W-JtfljWWal.
aaaaWavVSkarifc-a,
ka4kS-aMaka.kaa.
M. laaWrlwt
Vara a taiblj
iwan. m lata aa
.a. ,. - .ta-g am--.
"i IX am teaaaaf a AAa aaM BM
AataSaUafeatawiiiBkA OaMtaaTiriW
SST rfOatWaati la Ma TaMtri m
tXmmCm.tm. OMta Ov.fM.
f. Ar w a aati im va.
U-aaw Kat-a, AAaV a
OANEMAHII
TIHCaaaiaarkM Wk-M aa tat
M Va at aa Aaaajaava awua
?&tSttze
AAaiMjk ka - akak aa Wat aa.
"-
CtaWHi".!.. a.a..
frwmrmmm rmm f "."
aurttaaa w.
tatfaaM
OiajMPrf.Kat.irraU-aty
TotlKwe tint have a Heart
TCiSwBSgttaK
i jcrs i& im sSjmIj..
!j7iiii "-" n faatSCKtaakMaaai,
toa, akaaMa, aak, Aa. atfc,M aa
SLZyial atf kaMaalaai iiil
aa. JMO. P. BOOAA.
illmliUdatlMiMklMlilia.
mMitoaMrMi(liii
u. r. w. u. k fc f rff iiiHi
" -
MMiUmi MtifaillMihli
MMMnit ran mm
1MHRS
'Mfiuura
JVM
fafr.itirM..w
-ii j.... ' . i , i
iim""1" Kxmsn
MSI u. w?CV atwTtm.
iwlk-fc3t.tiW
aOWlitet-AgAr
nsw
S3
JK
a. W. ATWATML
B'AatWaMaTkava t aatW
h t:iUimmmfU.mtmVU
M u W. a. aV AfaTATWL
f a . ATWA1THU
SJk VAIM A . I MM ft (aba
5i:iirviTUsacSbC
AW U.W. . ATWATK.
JWalk'tiKtM fjaktoCaTaa. I mim
Vlff aaak af U. WA ATWATWt
PCrrWI Oaara.Taa. Oafca. aW aajar, H
akh U W. B. ATWAfM.
OtwSS.
lOO af aV A . ATWATaST
f-Trai. a.B fct-bii,
T U.Hil.illlAIM
!M aaih, aaaaaai. kr ak at
ii. vi sb. .laATia
IIJlla-aaUalk.iaataaaiaaaja.1.
1 kayiatU W.A K, ATWATM.
' TIIUUAWI ..j llm ltoaa aa'ag
45
U. W. A B. ATWATH.
iifcifcil aalMto... fha-.a"arf
Ii. -,. ATWATU.
ITVt'Vnili
a.aar. a.
CA M to IW pwaJaw af Ik. aalaafAar. Ma
aaaa 4adaj. aaaik af Iktaaa Mw,
DJvKKaUaT AiavXaHl
Aba.ktUaaVafDMiala.PrlliltstlA'
ttlwyWblalHaa
N.B. Cllilil nil W-a.AJtaa.lto kipatto
af Ik. taf aa 1'iaiaik frm a tWrfa.
IWaamy. Aaa. ft, ftAT-tof
WANfED.
TfOOPtot ii n.laaaUlalMikitoA,tal
aui taaatH.
"ok-flr.
KAJimir Ac-a
NOW WONT nEADTinail
V K WtaJaaMatitt4 pat WA Oarta BM,
ItWAWmCaiiapak
t
It kaVWttab AM apraa
a
II k
llk-niti
KM ka ( Vk At (pailal) iaa
ItWMlkf llfWa
lkahaWna Wt
In IWHa
Hk
t HaAaW
I laaWaakai i
llWiWaWlMi
MAwpaWi
wy-w
ia. a
fXj?".1
a
4
TasMAtt ak a M af aaabattr. aav, 4Va, al
aaflakaatTiWapfct atak. UtttataaaA
LAToWBITK A HOIXAK&
tCW.fka.lt. Utt-Wir
Bdli, Bark iHill.,
iiiiiiiii.
JUaTtttilrript Wit Aai aaa, aa ilAan
Hta taia, N '
... f"a..
am M aaa. ia aak an
toa.liialABi.il
aak IV Itpaaj
Biliairt4aja.
rJSTaSirSaaWnkl
mat, CaaaOA, BaaAOJ,
rtaiBtWtW,laa.Q-Wa. Al .
tiJIiaBal WWWalt talaaaaatMaf
rFOBO. ABBBMBTMT CO.
Oa-aiWOavlljIWMHr
ctKaHT BBAria aa Hta PWatW. aa4aW
"-a---. aTAao 4 oa.
I(M tta W W4 .1 IW akV. af
FJIri)K,trAfAA A 111, Nda awat
a. MM. a. aai .a awaaa aw . i a. a.
a.. . . a. . b.aa a - m aaMa. I
aAiliaiWiaatMMarii la) a.mA AtrillaaiHaaM .
t-aa-altokafaaalttollttatitU. IWJ Aa I a UlltWtaa. .,, H,0
TWaaat ha-a-.au paNtt. a., Iiaaa Aajlil Aijltly irf Lm
Wa-aaaa-iaWWaaaar. K. riKDLAY. . MM Aa Ta Aa MajrlaaS. "1
Iknaa my. Sat, a. lU-tl ' 4N Ba Aa Aa 4WaB. 1
taken up, I sst!ar',"w,'," r
MdMMtffM,aMlt..aabktot- UM AaWta) AMlkaal talaalM
.iaito Waaa taaajala. IklltM ataa BA Bap. Wa to I 111 l laai .,,
bkraaaai aak a apaabk traaa taaWMIyp. UM Aa BaaA. Wa I to tWjA taava.
TW aaB til I a. aan. aapMf, pat HAW BaBaa Wa II ailBl iFf aal
aWa-a, aal UW la .,. ' " Ikatk. ' T
r. M. BLIBABtON. IUM AaKabA Wal W.aaTA. ai.
OaaaaOf.Kat. I, IIU al . ITU AatWaaWallp4Wa.
WttlM - ' -"-V- ' 'i''iJAtivA v'
TIIBaaatrfaWiliillinlnlaftaAaaAf. Ililiinl Am f ' -?t
WW Mi W WuiMlli litllf to Parlaa. II kajl kaat AaaV ' r-J X (TU
TaaAal liaaalr,aiakajk aa. i nielli un It kiat Wax Wa) aaW
.A Atari Ikakr aaaAaatoak-a. Ml fanWt aaa 7" UWO. ABBBWrnTT fcO
WIC a IWMBBT, 4.aAHwoBTliuaSMLy!?i'
oaEUOKUITT ANIICAMBMAN, IWIU lt IMM taa iN W
HAM lat l.-tt.a kW A aaa lai tM M ff TlialltM WkahMaaitllt
kaV.a- AW. aalW n-ja. af ktalaaW laf M al atWaaaaAaW BaaTJlESaaS
Tkaal A a 4aa tank af WaTttAiMaaaX aAaaWl. i.T,t,Tl4l M
.MataMitf i a HI ill lAiTtaaaaaMai
' aiocaaiu at rMTiakMa, aaM a Otoaca, akrBtaaaBV
K.laaWtVk-WPmMkW I aat "WaaaltaaW-iWBiJftafc-
Ma ritnla , Amu W-CaMaaW . ataaayaWlki aAjj UllTiajlPfc.
?- ... - - - .. aaaaaajMaaaTMBBtaaaallBmaaBaffA a
Aaa. C.aAaL Dra. fiiiklltll AajW. BaW
Aa..
A 'tut (Tr i -t-Ji - ,JI- '
aa4 aMaZTEaai mttmSfmSkyBC
lMi aMaiyilMMk MOjMOajttlMMaV
aaBtJ aVaSSaMA&MSnBC
JMBRMBMa"S3aS3Bp
yjpf fAftam CaSjaBlijaSrroblQv '
Bal fctnMiTSfeMJSUfcnB
JABMjy ll twSBt , "
. MaMJ U7 aMfLV H NVmW j . a.
aalkatMaMkf. v i :JH
nClll H lllTgaWMaa1akJM)
c is i , LKkjr -mil;
Willi itoaallCCalajMa
nr laralrlM.Allll tt.TaA
f? MtMamMOaMIMiWlaaS
ff latCMaajl
UmmmMimUm
tWWMIi aAja
toiatoWM
CrlBaaaMTWaaialaaaaaa,
Tka trbaaak a Wa-aaBafM.
rat aaUM Mpaaaaa aatvl
aai, atSlk. aTtaTaa
aaaVar TMuaial
u1;
lilBECT rBOM IB
faa ah
AMlWaaaaAW
AawlaaaV
aateWaaalaaa,
MaaVpaaaal aa. 4 lCaw76iTaWA
MalStiH aWlaffiBMaaaa
2Ba"f?V BafalMaliA
Sixr '-
tjaHiaali.l MlaafJlMitt
lllAla.aaa.tWallallalaJ
aa i lag, .,n.
11
w
W' Mbnnr.naOTIaalWaiaaajajsitJki
k; am aaa a. tW af af fcaaaja, WllMf
MaMr WrWi afWaiaaf Mb
aWakvj. Waaa4 aWaa, aWWOW mt' aA
ai.ljt.Cia.B7llk1.niM
ta.Tal atol aaf la I Wjlal Wlilait
kWf aak aankM M aWap At Mll tjU
JuaaTlTtKahaOTafXlUkalf
aalanajaaiW. MaWi aaaaWaTa-
aaWal. 1LCWMH0jl
iniy.Ort.0.IHmaT '"'"
laW-aawM
SET
ifg-TWiaTaU tt aaktWaWI'
aaaAtotfCaaaaa, J.ThkMlkV
itmiia na moAaa. .. r ..
TftnTCBbk-att-taMaalaMMal)'
ttaajMaW UHkLaTailmaEa3i3aK
4y a? KaitaWt aaak, M H prAaalj1aJA
SSm. TWtaM MW WtaFwAtAtAr.-r
Naaa, Dalai AaTlM w af SflTklt'
jJaaiwIW iflaiay ,,-m-;
TaaAaBWC',' A
5MaBaAaaa "' i
CCIaaaa '. Su V
AZtiLWKm-&:
UaaMOA, AarW-,aa.aaj, i a)
at . ,V
aAa-a-aA..ATAABaaa13i.l
aaaaaajaaaaaaaaaaaaajaaaap,t) ,
WllliwnCdli;
TAaQBT.a
aaktr.ali
fWyalUp. B
rtaiaAtttaiaWa rakllanitWe.Ba.
n-wmtnr.om,m.tmi rt
AtLaaa
artani, UM ana
l&ABMaatoptti aaaat.aaiaaTS:
"' a. aw a, -,, ,. VBHr.KT.
Jft
JftV' ajwa.wa.ia Ml. W aaa
llMlil.WjOlia-.ClfrlaMwriBlABl.il.
-" .aj'. "aa ataraaaa a taaataaraaal
jf aaMajkl Wit. aW Alt. ni a AAa7
alatkGaWM.If Alllfci to aAaBb
TaaataJaatvlftf a. kaara
I. ra. ATa"
itt
I )
!
I
1
l
j
rfeM0j