Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, September 09, 1853, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M-. a.urt . .K I'., ...(....(. I . II,,,, l, ,, wTmli iM e IIOCEIIES
.' ., iv.t f..k.- Ii.. -1. .' u M iJ, ,.,... T a . ,fni,. ar.l .ii.ij- W ,.., . """'"' .
XUCL
Y.
KXPHIiSS88.
ADAMS ft CO.'S EXriESS.
,. in u l r- fiuu iit
nim. U (..i .l.ll,.il.'. - i i' . i ti. I it,. J i. w.n . I. .In, J; (ii. h IU. ii Hiln ,.,. M i..
M f. ! ftJH ' ,r.ttpin.. . ' 'l'.l. '.fc. .f,.l. I . Irtll l I. I . ,. 4i U l,,M lU fm4 tU fA ,,.,. ,
. m. mi ' ,b T 1 n. I .. " " ' ,,i ' .if ' ! Pt. U, fftl.ilHiMM ' If . I.I ,4,. , , ., in . mm. i
im. ..'' ii... I ''i ' --4 "i. iu.l ft mi ,' . ... m. ,) ! flafiM, Mar4 r l . w m.
,ft.Af' ...aK.a.ft ., 4fA 1 a a a J a, ft
h. I. . ka i w ! i.r .1 .. ,i, ,1,!,! i,i int. I M. IKHH l lh .., " - J-" ..
.. h... r -. "" '" " ' ' ii ' ' 'r iii T.t-,-,,Vij,. i r.r
Iaw-
ir.. '
M.i '
CMif ' '
, Mr fi'
,(,'-""
.i,!-
,UW
,,, (fc 4m
.lab'
MJ '-
IMt
WM
If' '
rfl-
. .1
. . . I' .
1 -4-f -
A1U
Tirf ? 'I'
l.ft. li' III 1
! ' U .
Ilf;uftfJ ' 1 '
-t W IM
I 4rl
Ik t -U
it i .
i i
. u
. r
wi w M 4 t .
tU ff-i
lt w i a t
aii iJ I i t
IWri !( (u '- i I
Ct Ur iJ ' r
It lb I ' ' . f .
lift I 4t ' I aft
x I '
t.I , . a t
f I f)t,i . . (
1at fr a. , (I -
Hi IL.I.,. a j
Jtf ,-! i i t t i
Im f- r . t
lb III ft. I . ,
AkUi iL m. i ii
JlftM I4S I - I Jt
I 4 I f 4
f . !
14 1 4 I
l I 4a I
It f .J J . - .
ttf .. J . ,
fJ
I L I .
i 7,
U n i i
fftVri i
W t . ,.
I I . a I
u. i
i .. u .
Un .
ft
r I... .
l. t it t. ,
s ,
h IU .
lUf i..
' V .'
kl,. .
4
I
4 vil. I t I
aid. '
1 . . 1.
, ....
s . . .1 1
. . .. w..i.
"
1 1
I
1-- f ,
t
I ..
If .
I.
) g
4t
rtm f
ll ..
u,( ,
!
U.I,..
Il
in i ,
J r.
rjl.i
!.
tinw a
Aft i
J.J-A
a,.,
.
Ik
... I I
1
tl
I. Ill
'.in-.
ll I.
'
..
I Hl4
1' ' ', J' irin ,
'4 , I I ,. li f . ,
li hi
r,lk.
I'U
nii
r u
IU
It. I
At i
Cl't
"
U
lk.
I.M'
J. A .
... .U... I, II., I .,,,, .,,., k.n; ..'. -' i., , I,,,,, . . I , i.lh. iu. .nl i.iftl ll.w.n..l.ll ...f.frr..iiiBgr.lch j.'jT,'',, 7.MJCII ' T" Ml TIUIMAK Hirf, A."
ii .. .. ... ii... ,.Hi...fi,.....ii..i-...f ."-.' ii ii.il.. i..,.. i.ii '.. i...: -- t..c SIDEIOARD FOR SALE. '7J..J Jl.J,wi.S ..
, .Mi l n,.l ,., i,riii n.i'l ..I "."' '''' ' ,,. i i fi, I iii ill. ...ii I...', ftii.l. l..i M. HiiiM.I kJIIIMIilAUH, ..iii.l. i.., i.. "I. I.V h) a. U . ('!..,
. IV.. . ,..,! ,nv :.lt....n ,..ill I...'" !! . 1,1, . I 1. I. Ill ni...'1 M.n ...in,!......!!. I." f"'..! I.ftl.lln f5 ,n..ll Mu4 lb ,. una AviihIimiii JinlulM
1 '', . .nl . Iil..'.li'"" ' ll.. "i ,., I.i.l. ..k ...J.I. il... .l,..inKui.l...lk.iiil...n In ".nl I 'MW Ai l. CM 3.J7 v ftjnrii I'. . l-,.k, m... ih.l . ... rf .'
I.ji i.l-.,, , ,,,,., , rili, .,l' .l .1 i , ,' h ii l...r.l. In ijtli In I... I.. ul) ..I l.mjr, wt.llh i.r Ian THAI ITI4J AP ADEMV V' u. l....i....lfr .IS..I... .w.il.1
.. -iri ,,., ,', I l.,1 . ., rt ll. I" - ",' ii,, , ,l,i ii .1. 1 in l.,(anil,rr ir. ui., anJ claim of inft.ii.er.. I ... IIMLIIIII miiwarni. r.Vn.. r.rf V..I... ;, n.iir.rf"
." ., ...Lli n-.i.y.h. n i. -k .m.1 f .. V..ii. k..'....i ..u.i,4 i,n u. "- .,,,, -H- ., ,, l:!;,L?iz: I'VuXitZiir
i.'.i.i') J .,, . , ,. fi ...l,,,,,,,,, kn..' i.'rl I.. ,, Sam' I r..r ,. l,. , I, lli. ..(.Inioll ol 11.... l,. " ,,., T.... (v.- Ii-.. , . IhW.JM
. .,.! ...III,. ,.,,,,, j, ,., f,.., Inn l.r.'J l.linin.l, knnw lulu I. .1,11.1 . , ,.,.i. 4 ,..ii..,m ik. ..., mi J Vii.ii. M.a.i .. M( JutT
. ....-.I .1, a . , . l. ., C", I ,1 i , 7. ''" l-V-- Ih- H.-... uS-U.L,l-.J ..--I-I..M. IU..I ..I........' '
. .r Tl... . . AW....II --i.i..fi.u..". "" .?r..l.r .... r ....... I.. ( b ,, , ''- " J .3 ..!".. i w a"v,Hl " I"' -"-cJ. -
... .w .,, a awk - ':;;:,::ft,!j'';,,.,,T:;:,;,,:,,,N;;. it,.,,...,........cl.k-r...nfri:-;.;-;i?;r::;;x7.t
'"- "''"''NtgrT,,. .1., I .1 I. n..l.l..n I .... , , ft ,al I, I. ..I -.. .. I.U..I lli. ..1I1..I .lay. I. Iiwr. r p.mti.l ,!lMr-;.-...r.-,j:I...J..Ill...-. 'J ,j ,".,.73 .U. kTT."
- I .11 I!...,.,.,.,. , Jft, .'. ...I.., .... I.,.. ,., I... ..i.ui,. , I,,,,,.. Ki,.l in .u.iinlll,. nluf Il.llculi uu...in.i ..,J..,r-. -.HUf.i....l.Jil. I 11 HI ., III HMIMY
.... Ji ' '"'' "' "''- T" . Vl'.ii. k .oi.ii.. ,.,.ln,.i..l l .. .l..aJ of l.u.hi.r. Ih... y.m ra, jj M .,,.., M,i,.l'-a,..i.M.1....w. i,. ln.,ra.
i .I..1.1 ra. I a. tii , ,11 .,.,., '.,.tfil. . ' '';. """ '""' r,i,..r.ir.lr.ili. If ymi ilunk .1 n-lil K. ,,m ,air.nw. Mb.. N lljJ.U.1. J. .!- .w w l.-
.".".'." I,i. Iiir ...l,in,ii.ii.irl I.) Iii. iii.ui.i.c. .""'"',, ,,ir.r frnni III. lime.,, mils in.l, no.i.l ....iLnn iu JJ W.J..-I.. .. ...li. ..i,i, . 4l... ..,.. r...il. .
"I I ...I .1 ! ..rt s" '"r ""-'"" 'l'"' '" . "' fl,i,r.l..J.. il,M..,riuilii.liowtr n...... iu .'J H.J.1., ,. j... , lM ',.,,, ,,.,j im M ik, k-l, I r
.; r'.:.,.,s,,.-M. . " n- ::r,,::::;.;r..-',:;,;r.; r-;:::js,i:,ri:r, "mc...- :;r:te.-'7-
-J.... I.',.,,J , .. i. ,.,,..,! .'. ,1 ' m " I..I.. I. .-V ' ,,' I ' '"W '" f11..,.,1i,,..Un..Jk!.l.0...lI7''l-.M....f.' 'M",PI...1I,,
';.... ll. I ,. ..f l , I.. Nal M.samr -VI..., ai'i IU,. ...I.f. , ll,. . ..i ... Ii.if , , ,rr.,,. ,Pi I,,,., by lU krf.lli . II AfHMnW, f.c , i ril JIBI OWX
... but I 5 M.J.l.f Mlli.'b.ll.KMI hlllivllll' I" ' '
, .il .. IV Mft. K.IS S i.l.
i .1. Vii .ll I Ifc.
- - ' ."
-.
K. .n.l . , m I
!'. L ' ii.ii. i
P. 'l . . " ' I.., f i
,...
.. . I
I -II
'-
t
II
I 4 "- U-
t. ( f lw ' i -
. ... V
... .1, ... 4
.... . I 41ft
t" 14 4ft I 4
I It. - I
N '
i . 4 '
I 4 -
!
r.
1 4 4 4 I
r ? ' ! ' '
1,1 ' " 4
.i .-- r . i ii f '
hi H1 ""' ft- 4 i i
-i tb- f . i
ti . - . - t, I
,.-,.'. - - 4 4 -I l i
. t ( lb - ' ''
I . 4 U .' - f ' '
. .-' 4f S ft 4
M. f ftM ft ' -.4.4
r - '.,. i
ff4 I iii ' j-wJ'
l . Ii I ! I I - b('-
, ' J ' 1 4 ' '
' ' '
' '
III (' IJ 4, -' I. . I (-
III 4 I ft -I 4 4 Hl'l- '
b' .ft I l,lliM Jf.1 '
. 1 .
1 ...
1 1 .
. ,. .. 1
Y ..' .... " ' " .'ft'.
, .. ' .1... . ' .' ' '
l.i 1. ..... (' .in I.. ''
I HI I I' I "I ' "' '" I .'"
'V ' ' '
'J 1 .1 r i
,. .. 1 . - r , 1 I . ,
.... 1.1 .1 ii,- - ' i" - -
.1 1. ,'. i.J I. . !.
... , I ll.ftl -. I.. 4
J ..nil" il-
ai ,f, r- . - -''-"-'-
. .. . i ... .. ,... ..iii.
..r . . - . .. 1 1 j ii.iaiia
f il.r r,
i. . niii.i . ' . ....----
ii .i . 'nl fliM i
rl hi ' M 11 '
ii, Mi hi -I Hi', h "i I !
.. ,1,..., , ,,( f(.H . , .I r
., . t i i it boo - I ' i t 'ftk ! i-rirtiU lor ll kitrifM bf 71 ) , ! . by M( !( Ipmm .h
: l ::-.;, ; v.r.nw. - - .'.- . ;. .r.... ir..r. ."- -"" . ..".rcXfc.;
i-.k . L il. t . I .'- '. - l" " ' ' -.-J.l.'lkl , l.l -'n ..,. ..iu.juu, k.,in
Ii... .t i .. ' " ' Up "i '-- " ". " ' ."r, I rrmftiftl m Uil ,,r .1.1 ml .. ii., ..iu
, , , -. II I... I. , . I. .1 ft. -.. ...
Ult.'il.. . .'. i I I ... . . I - I '
N ,.., '-
.. I . ... .v. r . ' '"' " -
i. . i, I !. .
-. -' ... ... I .."" i "
... ,. J L . . I. '. . f "
' ,,... I, i ... u. r ' " ," "
K. 1 II ,...-' -I . I, - ",
.,.,.,.,.,. ...... ., M ...... .-.I .
" ' . . ,., 1...-,. !".' I -' I.. ......
--; I, .a. IU.. Il- ' ' ' "
I ft..- .-' I " '' ' ..
I , .1.. . .. ' . I ....,....
. It I, .. ' . I ' ....
.,...' . .. - " "
-Il
. r- 4 I t ' I .4 1 I I III . ... ,i .1 IU llll M' H ". I m M I AjTtMl 41 lt llUa
.ft... ' , ,, ll . . H. I, i i , t.... ...!... I r.miiiii.llb..i.illjr .! ' I III. I .SI MMI It V III! tM.I.MI.NTO
.. i . ., , ' " , ,, , ' ,',,, , . ft iim..r ili.nlii.. f.iril ,.!.,. w i-i.ii- STEAMER LOT WHXTCOMB.
' '",; ,, - if '....' ,.," .f. 'i. . ... i .....i...l....l'fil..J..M.cftli..... FLATBOAT FOR BALE. J . MN...iiril. MATi:a.
i .. , m i , . . . . , Ul in llll HI mi uni i 'i mil i-.Mi.air-.i aj ..... j .v- ... I. . . . iu ' J,piI 4 Iff aaaawaai, tw n
!- ... '"..'.""',';.'.;:.,,. ". ' ""...,. , ....... .'... i. i i-.i....... i.J...V. .':hu:i7.: .,...;...!.::;...;: - .. .-- ..i
...-. ..- . . .-' ---- ..... .!.... .T.W..J
ii i ..M... i. .ji ... ,..i.... i. ...i .i .i I'm. ...in .... i . i i . .1 1 1.. of , Mi Ik..i. . i-.lihc.l iiipon.nl. In ih- nftl run aaisi
mi J f'.JM.r Mini .i WMI
I'1 .I'M.
. . . . M ... IM I
i (.wM U .at ibi i wlir iU fu
.( itM Sum i. ... i .!,,, -!
i
.iii.'m...-. f i,iii..i
i . Ilt i n J
' I m
' ,j ..,
.4 " t, '
m mi
" IIWI '
, .
' .. i i
in i
M.
.1
.4.4.-I
' 4 41
tit I tl
. 1 ,- 4 1. ..
i . .if,
- .1 -
, , . 1 .
t 1
. -' I
... i iii.. .. i . i . .
tf,.t. f bum i ii ifl i 'i
,r I li ft I I M "' "'' '(
i , ii hi 4 it. rti lit ni
i I . t aiirfi Hh I"" I '" I
Ml t.. 1 . a ' i" ! '!' I
,, . 4-J - ....
. 1 ...... h f ., - !..! II "M, ,
. lull '." II I.. I .f,l-lll,
i, I f filing iH Uit n (In
'tft . itMrtCltJ 1 1.)
it. II 1 .i
,4iftnftif.iia imii. cft.il
mi t I ftl tllafwillr hft" ff
u It 4l- ri (lft Iftl p ili tvi
Mftinn1 ff !. 1 1 lit iftf.1irMii t''i
Ii tti I ik H ll lima f ht U'ni
J'4i. !! vu'J vJ trnat
i i
- I itf.l't jf iilpf'.it. (ft l All f
I'M I llllk KIM - ., I t
t t 4 i t ki ifl Utitri !.
fit I i' a!!!-! I v( fm
"11 l41f ! 11 iltn
Wis- r i it tin Lr.b I i ili im I
! I ( ttl !( ! I 4tt ft I 4t I 'Xl
.M i..' I 4i. J bl ll.i I t m w
. . , U MiiU rHriI li u .
I.. . -I - I M.l'4itl i I n,
..-h- ...i M.. , Mif-i'Mt ,-rf ,,..,
. i . .i
. lb n h Ii (4. i ii . I
l - I '. fit 1 I 41 Hi- llf
..'.. ..-I.f 41. r.trfbl HIW III .
At I till laril in I I ! I '
, MM . I P4--l b.-4 Iftftlftl .1
- HI. i nr I i
. I. .,-., Wl t 'itKH '
. 4.'.. i ( ii. ,..i
f i il I l.iil Wf -' ibp-ifj
4 r
i i
'.XT, tt. , 4f ICMtf -1 4
I Hll Si !! I 4 n ' I
.1 I I. , 4'i II , l I I.'
.S in !- (rtiin in i ftnid
I., i . VI .. 1 ..l .. it. .
... ,. :..;.. ui.;.
i. i,r im iin ii nr i ii") inhi
!!-. it Vl I ! ! I
t , . ... .. ' t..,iT-,cit . i.r
4114 4 II fl.ll tj til Ji llfUC
l 41
I i L
II U . 4 it d'l it
14 I l If 4
. J UI lUtlll Ill I I 'I'
t M. . . f I I.r
. ... .M I.MIIf 41 II ltrtf II,
. t b- -. 4f-r-.rvnl i.r
. 1 . '. 1 mil.! .. th-
. ii.. r. . . fit,h.4t. . 1
'
t b ?l 4f iat,firvil f-r
... j ... iu iuii .
i a '. fi. -I'aiT.I Or Ii !
ft I lb ' in
fall lk
. 4 1 r'.l. I MKI.( 1 Ull .ul.l.ti
. ft ,' .!.. f.r .. I....IU.
ir 11 lllillUll
I 1 I'll 1 ' i III IS Ifummnl
I a I 4 I 4. -II 41 4ln'l J ai till
, , a I' !. f. aill I . I 'l
- .
II" '"'" " ""'
ininii ilirnmi -Uffnl
ij 11 Id lit numlff 'f id N
.. I
I .1 - II . II huw...i.
i... 1 in i. .hi J. inn. iii
... .il w r. 11,1 11.. .1. li .1 I ll 1
...... .. .w -rr .f.
' ! I IU,.4I I......TI.
'4 " ' "' ' ' ' ' ' ,i,,,,,' '" '"'
" "' ' ' " ' " " r'v ! l al ft-waia",
11 a M Jijii I r ut ! 1 wins r 11
. ,t. t nt.1.1 iiU4ii.ii hi .1
" .
i-i-i
."
f r I4ll I IM lll,. II nni
' 411.I I 41 t. r I I.H4 lUpfaMU) . I
mi I hi ir iCir ti t l-riij iti
1" ' '' ,,',, it I i I nlr ii I
th ' tt I r tr 1 r p nrrai
r.....i.-li...l.ll."i..B-iii !'
ii . ... ...ii, .i. i i.i. inn. itiHiriiii
' - fci "" " "" "". I . ,. i,
, ii .-ri4f ifi tn Utr Hrrh of It M
IIiia Jr.Kxi.ui IN rntuiiiii n.u
i tan nil" fhU'CHi li iiiiki4i
. . r . . - .l .. .11.., -.1
iil I ill u IKliU I' iin uiir "I l" - "i '"
njt., j. -
1 'Ui !,
,"'l '" T
''
JW UlM (t
l W Urt
a i.
X ir h,i 4 wUcMhit
I .(h4
TI - ..M .!
Iff I
4 k. i.k. r,.-,..
K Mmj W-4 k.il. T
Tl U i ,.4t 41 k
l !. V.
1 . . afftll 4
M t4 ! J .
4 ' It 4 t "
iMi ii lb li4
-
I. Ii Mi liM Uil ! II
...,,,..,., .... . .
7JAT; - .
M a iiiii .w4fc.utvjjr
...
' " 7 I
' . , . " " '
.1,, -.-......, . H -,rf -. .
I - H 4h . (,-
- .......
l.illi .i IIKI
M ' , ,i. -:,;
rgviii i. 1...1. ..I.
i-i" i i-. u--
Ilya H b... ml 4 .ii .. !
.. ..' rf ii wiii t .i .,..
I . Ml !- .
ft Willi N M I
lll.f I - Hvl 1 I- .1 '-H
.. .
orebon city FOUNDRr.
M 1 4'll I II r r r
firol l , ...i ..-'. a-Mi
ft ib. r.-- ... . ... - .
I" " ' I-1 ft- .11
4 4i 4 '.ri.l
in.
fi.f fa ... It 4
i
at m wl at 1 mJ V4.rf
. i i.fti . 4
I .b t ! I.mh4IIi.I
Ml ! .1 ItWI b- I ! 41 I M'l
TlJ.aVl'". .ni.l. f
v ft 11 y J ? 11 1 1 1 r. 1 1( f
il'lJ.fjl
niflllFDDFnTVDcC
UAHnnncuiircai
f. I III t I I - R a
.k -J I . U. 11
art" .. Ift, i .1
- '-' ' '' - '" "J '
.-.b,u.iHi ......
HrHaH 4 !"
;. ' .. ..... .-.R.i
il, p, t n II
II .11. i bi 1 I - U - I,! -
I.rt.4 I Ib h " 'i
. a., ft.4.1. . .'' ! Ji;
RIQHT SIDE UP-WITH CARE.
g ,,M ,1. .... 1, ..uh., . 1
W ii. 1. 1 1 , . . I ii. .
t- ' - ' . - "i . i- ... 1 ' -
i;.-u:vi..r.:7 .
)u,f,f4,kl . .. ,.h, J,
a . lailrtJ 4. ' . i, r M,i in
Ut-it mt , I al lli il .
ri-i-"'"-i.- ..-r.. .
"'i-;1 V"ii 'Li. i ' '
1. Iliil- li ' I' a U (imft4a iml (
.4 iImi Aal l.
I UI-. Jlt
1 1 .,.. W'l--' . "C 1
For SiU or Hint,
" ,, ,"7";u "".".. iii....... ..I. ..,.,
b t ril I atlil It Mlrn , lli a I'll u I
J
. t .. . - .J . VI. l W.-m
w i.ttla
J aftirtf
. ,
" tij, ii-" '., i". -
a u ftAal Ail ff
hi run ohlci
. L.. . . M Uik .ih..
-!. 4 I ( 4 fa4 t U
'' '
Hi' k 4 MU) ! 0frl.
llttf wl tkA-M I IffM bt m J
t.i 4 H- tu,m, U.44U, Xli. w
(ttlf Ar k w iUft- Mt-
ft.!.! ff hlp . 44fti UW
,-... HH. ,U4 I. i4
I l . M-.f A.e-4 f, J 7;,r
r - - u itI hiiMUwwUkM
rw. lb ' J-M l b ff MM ftMOtatftB
( M II I ' !- I . M4 m I 4M
-I M 11 lffiraM( IftOgfj) ya4 n.
AIMHH ft (t)
If . .4Vi9 Mil
WELLS, FAMO ACI.'S
;, fen thffm f i'w, lU AtUt
VifV. if" ,..
. mwii.i -4. i4r
II WI-.I,, ..4. M.i ,,
1r'-1-" ! ! 4V4jfj.M
',, , , . . , , ! . r"
I VI' - 4 .-., rlU44t.W
rfc. ,fc. I.,,, .,lhn.
M ' -' -"Hf 1.444 (M.
"... "' . "T-TITV.'.""
i ., . . i..;..4y(i..oi...i.
...ii-,., - I .. if . Mll In 44 WbW b
fc i r., i , , ..r im i biii fM
-rfM..i i i-flilitrflMl
( ,. I ,,,., .4 , ,. . Uim ttrilif;
... h, rfl, ,J I tb l4f K . J., kff
.- e-n.
.'::.;:".
, IU l4 Sift tawtt I
I lftlt, 41 tb ftU
n-M
Connecting MnM on IfatAtUaUcSU.
, , . l w t -tlll Mr
. ! . (II lV'Wf i.f4
.! II till.. 4 Il4l4
at I ), M !.., T
.f l.lm lr
. ; i ti- b. rbiU4U-i
w .i r-
I ..!' .(I 4Hi-ftl 4-l 44444
r ii
ii
.
... Hv-r 4 ii-o
I -- rf'i..l.a. lift 4 ' C'
(. B - ..,, ,, .,,. 4 r.
N - N l,iiH .V
,l-' N " iMMpriirrMi4,
v .ii U i. .. ....
" "r: 7V
11 iiumi vur a 10 r
l tf I M 'JI, J tM
naauuimQusriimi 9mm9
raillf 4aai iiimr r lftflw. r
m
'
J'Hi iifnUdnUbal
I. -m lla I ftrl'afta) i4 Ik
Mil Miff 4l all lftlnM4l U .
rl t IW4I4 . ft lb I a ClUft-
I' tfttl. I) JVaaTa, lllJ4l4
i:L?u2ZXii'Arr?l
r at lb Wftrat fair In lb 44ft, W)
, ta n 1-uaiJ Mliiili,, Aft4ft
VI I t u4 Ili.Ji 44llv,l 44.
a .11
INDIAN DlFriCULTT SaTITLd.
I M MH.S AMI IIVI.I.IH.
rillll am-1 lf '4l I.U.IR, Ii
A .M4 ftP I INftttia tr''' kIft4 lb
! aiwl IUti- Wafhfi lb 'aJiW Jf4
. It. ..iv it.) tiUif 4mI tiara bil
. I i . I I.Lia al fratl III flal
I- . f a a a a I- ia lra4 Ma U tr4ftfat )
an m.i b( Ii, (tit b) UftiftJ, bft 4Ma Mftfrf
-. HUkM A 41
.4 U fa1 1Jtl ft II t fan.-
r.........liMl.V,.WM.
. . ,, ,. ,. . '. .7.
tlr f Ht;. i al U (WftitftW kT
tlnmil I atU Utlla, liilr Tk l-4fVft1
I iwiiri li i.bft.kaftaia;tUrrftrilj
'a.-l.(l M Ik Wbttratfftk ftVt b)t U
I lj l imU) tiMllhnnl4lliMtfelftflt ffb-tl
i ll r i .0
I Ih li Ir.-i b vifl lV M Mrwft
'
I
'J
m
M
m