Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, September 09, 1853, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    BMW.
v.
' , r . fl Mka aattvaak .7 7 Tka a aa awl mm m ika n lArfaaa Mr a mm tW IWm m CJ
(Prcflonf ypi upi. t mi u. lt ,., M.t iM a. w... tw wtw w.ik-a..,.tA.iw.. ..iw..-
"J -' A naiiii af al p W aiaa , M1 , 4). aav Wt.aM im t " wa ,w WaM. eW rri lU . . .4, ttfa)
. ' fM f I III I IIJ I. fl I. iW AW WA j a . ' , ... . WA Wl - to MM - .V C-J tU an WAf .
AU....WI if iW) 11 A4 Ik- kVr m .
... i. 1.1 .
ikA lf Ika Llap a iW ..-. .. ..
kA W.I . mm M)a AiV CJ AMV. an W41f Ik. ( .mai nrflW W.A.W.IIW..I4. .
k . ,ui lIlHatutiMaitaUklVi. m . ' "" " iMaMw.gMMii.Mi ., f.w IIIH. HM.1I, MH,I UMIHIW lfii t
Milt -I' l ' ,,U rl J7 T , " " "' " "-- iw ! a. U... ika W m am .Ww, iW IhM.wlWM, .. tw ., . Wim 7-. U.. w.
2T'. - - TVt -" "" -" A3 lMn!Wll.lw.tlfwiMk kNMtai W I.4.I -.1 W4 UtS-'lMMMiUl'- TWU-U. .McaiM tW nti.. IW ......
'1 rwl1' "'' "",,w Tuy - -Ak-aia :mw4 to.. tUi AU. A4 aW. ". aaiW. IM., (..... m itelli -MMwWmf.,..!,,, f., .w j.IU niW WMWr 4ik.
,'- .irfW. 4 - M r.. .u,.,M,lrfu....MJ lAi.", "' '- t i'kV.,a ,u k U-rfr. .ritaUUm UM.M4Mw.r
' ,. j k. i I- .k ! f4 M O.ka-v lan.4-, - W kj U imw u U. ).. iW aUrp in. ,,, iimI A rJU tW ml Mill tW liw in; .w-.
--f-1 ' ... ii .. W lM( a ll IWMt Umjl tamiBlUIttJllnUlWl. ItwtlWwUi iWllv-Ml.rM nM m idttiu I n- ..
..Illl !"" ' """ ", M WfMM lb..f,lLVUf.W., .-M4 l,UW U.K ..1W unilWlHkMllMWI . WflMU mHWtMllWflC
,J-A'"' . . i. u m4 kt W ibN W5-.a iAhm ii, , ., j Mrrt htm M ! U IW mm i Lw .. W Wl itoa mi. hfW4 knprfiiii nf'tf i4n,rf
,WU ii' --i'.rfimrfiiUitWi tt.lVlimr4r-mLO. !" ' "'J O.. Mi iW uW ItHtpml. 4 4M4n4a. tn .
. r..-. "" k VWW n i biS.Ni hmK mJ -. -f-. fOuJ . tin. U. .!. ."- -4 fci ul k kt. Itmmim 4. . Jtfi. I. !. fn
rv - -. , - i aji m),IUiii irilw tl ti tW . k wrl4 w4m - .. .
fc-1 u m. . fcw W u aalj n till ! 11 ,, 4 wj Hr to , , u.j n ..! UI knk iW ntw nm. TW WW im T " mkatmma ftJ i
,u w nl ! -' - w w.4m4 II tmt ik (4 I- i .tit wl M m rii MkW - "HJi, CWVi AWto l w iIm t. Wm lU U. N" Wjprk iU j
, .ii.4IM-i - inn Wi mi mUmhm? . IIAtek I W m mam ikw .M ... .. ,. , T; .f1 r , , ( TW nM w T ; l
i. .f"" i " ' ,w M ff 3 M iVa 4 m IWJi ! " lni rmfBBian t" 4 nTix vf ! iul av in Pf y
, ,.r4U J - TW I r- UU ViUii Um iia4ii4. ',k '? f''7 ! -,( ltlnCM. iar , 'JJ" V"? '"J" "
... fill! 1 1 . i i . mm . pnK'W) Wu.kmIimu.iWi '.). m w W mtTtt ml4m ,,'" MilVflBaTI ! il
(.,...! Tr.rrr' .rrr.-z! -"-- ,w,w Juin u. .ir,r. .w, .,-,1 wi-ik..y..-u .-
..ln-.H. .. ..f iWjiW TW .m . .U w ...j ,.,., ,. ,w id, u. uJ.,.. -,- :a V J. Vwi- A. , - r-M' , IW . ,
M.i.-k't - w - w u.i,,. ,, .-rr t. . .. w.. ,..tw ... if - -k-ii. iti "y l"fi j .,,.
l.uiii. .. f. i. r TW wm iW. ..- TW -. ) K- b, lf iW im - iWm u 1(.4 u iw-.1 U. i 4, w i iUn i CJ i inrl. Hi !.
..M.r .-.. -. .w k-m.vrr'ir ' ' " r-ir-rn'rr c;t:rLrr.i.:; J2zfczz
j.. tw.fl t fi m W4 t A Ml Wai t rvavW I . W.J IWjrn .M Lu Wa i-:mi .k fM.i t .l - - . .... .t J m W ml Ca f IW klj n. .. tLtii 'I1! ( lanl.
.1 n w. w -i- li woi f U-W M.W , T, .l....-!..-... HI- I... V.H - W-.. ik kxi "fwrf
a. .i ij 'J. i . .k. rl - r-i -TMii lMkj. RiL r"J
x ,.-,-, w o. t .mawm..,,,. ww.cj tW.l"7 - im,
.j.. tvw i U r" --
t gm im f h r nmr in m.
--.. 4lk..A..b. . -.-JV-
( Wi
,, 1iMl -' - -J
Nrf l f - I
(a. -tat B m m i itf '!(- a-.f W4-
I IMM tM U Axit.l tV4Vf (Kit tMMt M ma
A. .AHB 4
Vf 1-4- .. MMP uf-Mf ATM
' 4 MAAVit WM ft -A U , fti
AftT tff, ( 4Wj4 ft ft
4ft jj 1VM iW M ft.
4' M l-TMW kA-fi f MM
- - ( ftM U t f
a ' mv I . V' FriBiM
ff-. fttf --f i -- "
14 4 ft (MM - . liwl fc4krw
MAM)
, - - MM1 MM (MM WBT ft. tt AM-J U4AbM Tft-. iMAUf .. ...i. ., . . ,. ... -. --
u. TWMi.Hrfcii.4w-A.iu MwM.s ft-AT.b-l -...- Twlft.4, ... t..;., kJJ .w ;" " "f, "TTq M
MMM.kUiJiUU.. mm w mm tef i.r.M4U. - TUiw,rjM-nM.-A'tt-.A ., ,""" 7 '-mm T. i if ..hmh ,f ,
U U,W.-m.. rW-w4 TV. .(U.a, AMA..u-.,. ,TH,7JS,V.1:i a!' (hk IfrMUft- i i. . U i -r
j- -ty VJ i- t w mMU p,rt (U.. ri W aai. fttU t 8 A 4Wm iw Ii. t-'f " W w fMl r. Hm4 -J ,lta
w. i.AU . C tVM.,.Mft. U..M.4 T- " -4.C.fi " w!TIJl" --'i- "'ffWM .M1M.
r..fcu.i..cMwr. ---- - -T ' -..-. iw.. ..-, -..i rn wi.. -""""'"71 -a--..wi..w.w-a-.
. . ' V .... TY '- . n " f .'. li i. tm Tr.4. r hi wink Vw w " W Mf III (im ii ivt ..-. MI
a i iwi iWi ki iW iMNwii f I. ii ii l4i rif. ! W mi k im. w4 r ... . , ! ri iiiiiimi TMilnaatWi
- . ... - A. r-w I, iW J- J f- w , , . t .. ... , . ..J-
!). toll if IH Ul Ni M . "I' "' ;. J Jlk'"'",M'TMt i. I. W fVlHt "" "W . -
MIMMbMWW.. " "T"" - "-' -'' on.l.nlrfV lij .. II .. TW IIIW.lt. f W !! If
..wwiwiiiui! ii .. r., e r. . -n iir .iMMUktUiiiwl 4
---..... . .. . i. , - i ,,,.. ., : . -i-. " - cai hi t P f. U Uia .Wt U.i im
.p. MW. . , s. iw. . Mi. m m 4 tw. r .. w - ' c ....i ..k ,t ..4 ,-. Cir.-rVxtl.TST-t; f"i w. " " "
f-- ... .. , ,.,, ,. M ,1. r.k ..- . r- -"iiui wM-w..c... --.. -. ssxi.JMrriricn -. at,
-, j. -..i r. r-4.,w.u.--.--ww-4.w ,-vi.uika..M.WM.. M tummm t v ;t t.r r-'rr , ;r - - TP
ii-.a. . ...w -a ulntaiKmkCwIMi . ,a ...-..(- m rf,i.i..i.n''i'.i.UWW n.iu .i.i.-.m.-.- urf Wm ir ilKpH
,. ,, ,, ..J . . vn .W. W. riiM.1 m'(i ln.v4 il ....! ii w ' nAV. . k. -. . ,1 tfw .u Ul W i.'M.'i G. iWi I
"v,,w .i- n.,-1 - -.-.- (1W,ICI .. ,wt. .. m -'rn-in:iri- vr. -i v .
..l.., (.., . I .... .f. ,W. .i4 W.W. ( AtW ...., .. IWIWlNllwlwtiiyif Ml-7l.IliW MW 1 mimM. , iwi Ik CWtlMlMW 4wnl
, r.i ' -. . CW.IM. fti nniw4ri.lMli "" Jf '"" "" '" '" c-. - rjf. ..... f.u ... , . ,-. vJ -l . Uk. U WBk." TW V
,. .,. . . -.. ,, . .i.i.iri w. w w . mm iy ,n,i..,-,i-l.,.w.,U " ".ww.i.w whintMinmi rfirt.mil
- . . ui.. i.Wili(iwii.i.i. " r - " r- hmMiU. T. . Hm iii n.wfy Lif.w,.,! Tigjp nit il i ii
.,.. . ,. .., i ti Oi UiilJuATirfwii r" " " 'Hiwywl.wiw ,,. ,... :w.f r.. m- . .-- l tw 5i4. ky c!-k- tW tfj. 1
r,,. ' . f . .. . . .r.,- . hi4i ui..wi-ii.rw.,k) HM w,ni.lU.Mm .".i I Un miiii ad dwiifnn
' '" ..Km - l-AVr-, tmf.m l f,K i( lull um"H , f- w Cw,- .,-. w. W .W Ut lr
k ., . mi , C; km rfM'i k) r'"" .iMMMiluiiiidwiiii .. Iif-iijiiw -. iWfc'A. tMMi'rft,! A,Wat i-
.-.... ;M . tw m iWi .if (Ti ih ii mm4 m hmu TV lyAi . tu. k. nrn! m w - w umh Utk m nu. , j. ,r4 1 i mHitiWiw.
'H'h . , M DMHWUiWtwtii''W w . .- -r07 .-.'. . rf..17 i &' iJ I w.. .kwcim. Ii r..l. ..C m, 1-t . fcw . w ff .
U-.hI . . - 'A.t-1 Hi r - . iw .w. . u W uA .i k i.ifiifir tw .. ii.! m; rrl'ku ,f4 1 IniMk i.cafb tw
'" .. i .v(. -m I W4 to. I. k fmil-rmmt Vj I vtmr . .rW. .UWllL f fU. 1 y r r w,Mlyil ruMM.In,l. 11 i 1 ij kLJT
K ,. .Hi Mi rwi wwliMimlilA M tim 1. o.aM.. i TW V n iwf l ' f wV" J miWii!lni. w, , w 1 j'i 1 'I 1 1 1 111 m ')
"" . Mf r WMMMMklfWIliHIWnlllKl. nt-ltrniHlfklk.' fUl., f t.Hk. TlMl r.'ll lUi " tk. HI. iVm IllktV ,pMVikH Kflf 44 M U
" . ...f.t.... m. Tli iWi .1 i 1 l.il -t TW. urn ui rwM mik U A C C-'v... . L L-ki-v .7 ciiw tk ''M'w Mk..uHn.MB..
.wl t-M Tki W4 " - ' V- .ILmTIm.Iiw I. w-V-UU ' f -.v...k -74 4 '.w. Mi M KW Ja,tt-r--,rfIj...
, rliMJI-lfWl IWiMpJ.UIH.M'W'aW '' Ik, ,r M IIW.J.-. C.W .X IWirrt-lH,.ir, W ,4 JirfWAII V
4 S.nWi"'M"" J "wv rw m .j, u t4 1.7 pmn ini.r gj,la fu ,3 t.tu., TW ... fi; ini.4 nl kj .1 .,,j -pi 1 1 jl 11 'ilrti 111
w, - .,..., u, kix im cWmv Mi IWw4i wait ta tw k4 tt km w..fc4 tv,t. . iw Ull itw wvmI w w.4 thniwliiJrw. W'? tlui nf w. tiMii All MJ
C1 M j OlMfMll'lM II llll mUMJnl , m4x aM IIIIM.I WM h. II H MI1 M Stl.in . II..4 k Mlfn. ITM7 I llllllklll( IM.. kj MM W4 M.MMlrtJg rftV.
V .. ..kw U-. I- W -.-4 aj-4Vk- U4 fctA , -- .Wcw, - .. trZ .- Um ... rw4 .k . mi ,W, 7kkitr-1liSi
J ' - r.i .. m41 imM wvi 1W7 mfnmi Tw- ,Bwi. Ww. vwj .. 44 lwM M ww ,.tnm . ,-j - . i-tv iw u. rK W.I iW4 Til .'- mni ir , 1 'i
'"- ,.U. V, wr'i mi i, h. h Viiimk IM)nviii.MMu4i(KnMM ' u u. iimmiui kW ijiw.JiWfWtji fci.kW
"" ...MfMU N. D lWiIk.WikYlklrk kvfMiW.MU(k.W' JtkWlWVI.U-ll.). W " WlW MjItI. MIHlrfu, M4 llMfWjttf 1
iH . ' . - ... .aw u ikWfaiM4W J. ' K""' "" inttri-iwi M- lfc, ., WjwtwAi M fcjal
.fv. . lh Imw-Suihi lUHk.' -.. aw- " "T '""" MMt W CifM M4J. iwl U.-. .ii-rfiUiuAu;!4-,irl wfii W. a'a ftWia-
-" ' liUmtWH,.AilkMit.lfi "'"''"'''"''wMMtpH!..':-.' . --v .,i4lM.ikMi,H4.1rfaM
''" 1,1 , Vi (limkyntTaiMfi'.AMI'! M in 1W7 M. w iW MtfM ib? M Eiw iml, U 1W7 hM TW HktaM ( 7iw4r ,., AftWatL WA tWj m 111 11,
H" . .. .w WWMli. nliwiilfwi .kWikiwhilWmwUW. ,4AVw4 4iW7..k Mikl, . ilMid? A Urp l4 a fc(, ..a. i i. mj .
......4 ta.TT-rl 1 j if - T.1 mW.. IO,... c . -M4pW,n Twmiim. w .wSp7a... A.iM.ja'
,"' w.krwWiWj.MMikkaq, Tk7,iKHiiMMrUiE, TWir rwkwiirf1WM Tw M-. TA.kAaAk.4wja.T4W.Ml.Arf.
'" . rf Mof im iw'i a m kaakri. Ttaa W. W- ,., i. aAmm, wl w a. Aw. .., iw .wt A-mwii m4 f " w n4 -Oax. .li.ly mav TW .WJ.
- WLn wVlTsa M. I WA. ..V?3 ,-aaii4aH. tW aa. IwW. tl, w a 7."- (naaatAaAiaMmiiiaV, Ca. aw) Ti 1 1 U 4aa. rf 1 i.ai
f L. AS I - - - a... mm a It ''"" " T m. tf ewt M miiiiifaihtu W w a am iiliail Xkj aaimal aaAa ml Ma.
fT Ii iwj Wal MHaMkamai AWj ia TWj aka a nMMiW tw UtMVilMttWi arf if a -AH.. a.aW tW. , ,, , 'i-.! n i, j mm Alii
""I ,v.tr.-,av-'arta laWW IW) kw-AT ak TO aM M aZAM w tW m , mmm a wim - aajwJ :. amA Aai aWMl'.,,,,
.1 L n jjuMil m fT- 1 .f T aji-r Wi raU ww tna iwi Ta.7 aiM f SUy.faf;,M ".. ... , TW tnt- W. Waa i 1 al a W
, UMikayjrL fl fTiT kikiTa-wai,urt'r mA AVkif a.WiWWaAal TWr'wy,"r,,",' UwriiWaikiaiiHMM. IW
Jte ., aarf-aWiA44 aaw ImZm a-AW VaM mSmiAm aawv al waAalknanh... W, mMmK mmmJSZmL-fJ:
nmu. m an , mmf akkal a m mf - ,.M: ItlTa! a aa kawTWafc, a. aM. a rw aaxM.M. a. t VkVai . ,. .wTtwT.
"" atTwiML7 WAAaaji,iiai ".""""V" T mmA.-' a taa. TMrwkii Aitw - -"u- iimwm . mU 1 mA aa. aa aiAWaa. Ma em
WV iWajlTaM TT!11m!L W.7il M. M..I 1 ,11 11 aawaa.
" . T ArAW.1A aaaawy. WAlaa"aaj.(aytMaM7 rj--i , . .T . ... .mlim. ... . -. ... f f .
0 -WaWII, la tan, aaait . a. iftr.'waA4 a-ai7 aw Waaa? ajITMlakW W Maa an . Trr M'rA WMrtkMa,H(fa. a
4k, " T'- - . 1 -- --. - f. mm wina. wfawa aif. .. . x bMktaiwIiww.ala. . .,...- i -
-aaT W "C " IT"" AAMrWVZw MSrAA-Tt C-, - C-W, am- -- .AmTLTw-VMT.
m r - - ja-MfA-aa-aJ -yw. MkttyMJMjTAMJMMM. MAT-; IMjMMMjAW - - 4IMMB-I fttat lMMM-T M-laJ "-..-. - -A- a--- a-M a,-., 4JMT MMM ftTftTftMJMj-, M ftTiftTJMJMMJMMJMMJMJ MMJ-
MM-4fftaM-M-m. ' - A-. " llftjf S lW CT4tTH..Ml -Wr-m. VA- ftVATM F A.., AvfJ MW4kaaJ 4..
1.
Ti.
. h IVmA" ajy a4J m Wj aiaAanl
t-yn .y . (..a fc a ahaVaaj w ftkA aWj
Matiawkil ajaaaaMAfaaAAa)AWiAajafA
-, ,-, -r-- -wiAWr.A-iaAWUk. Jk.-r rf
aikW.iWwir AAr --- ' ' j?. .T "? u rTTiur AW4'A.a.naic.kAi.
Aarf-Aaa. niiji 11 11 1 aajaj. aiaiM t-
I.IiV.1
aAacAa-f. wkalaAi AiAWt aaaaakal.
1
f J
I
!
' s:-l
:fl
; HI
:i
J- S !
1.
:
I
'1
iaAi .jW aa4 mill AktAWaakt