Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, March 16, 1852, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A .
I U ' ' .!..'. ' ' in
Ci'mos-itihc nr W'atkr. Nor It thn
luitatmitt, K,vtSirt)iirlrly Katie. Iri
soluble in railli limn lu uln I'laoeii nu
lor loll. glut, wild twin Hi relight of
linn', It qrn.luftll)' mi-lie nnl Jinajtppnra ;
it! than; rvnmiii fbui pant Inntatu1 of
thrct, if perfectly dry rirth under lhi
(I
i;la. or 1'U-tor ofr'arn. iiu." w.-ijtli
I tig tiro pjiinda, tnirti thin oiii-i;ixi. pouti.l
i SAliilllifil water. I.vnn I ho prrcliiile
opal in but it nnui if llliUjaiiil Hlr, ram
lilnid in tliu prorrtlbraNiiiiii giain of
tin earthy inytdiem to nun nt lli fluid
I If an aero ofolny lauil a fni ilri'p,wrl,li
llirj nbotit mj III ni.niul two huttdrrj tana,
Ntlot four liuudivtt$ti ari water , ami,
i'nn nl' th j rout nuAitiaiu rlinna with
lilch the gloliM iii riltiVd, mam iiitllioiir.
if Isiiit aie wator.ollllcil Ini'trlfi.
Witlnr, in Icrd, oxide armiml u to nu
extent an.l ittiJrr oontUiune which i"tcapn
ibo iivtlia ofmiriMry ot'Mrvnra. When
ike dyor buy of iho dry.illrr on I14W
tlrJ potinJ. fui'h or alum, rrSunto f
eoJi, nuJ m, lii obt.Im, in eiL-lungi'
lot hii money, nu lrn limn fort) .Hi
pound, (a tha eeooiul, ami larlabl
quantity, .omelinifa uiinmutin,; In vent v
throe end a half pound, liithelhu.l. Kim
thilrtnenarcnt an bt.ie tuuMim in
nrJinarr w rather, abmtt Civ prame. of nu
ler dlliuaril Ihroiyh raoh I'tibic loot nl it -
bulk. ami ihft rami..! watrr liiiiiinrt. itrli
Ihe nlr limit tU eoliJifled wetrr i, iho
. i a . i it
lime or dull which inyjgorbrj.
' . " I
I'RAfK T'ta raiuil irrjii lh .if llir I'
Ii i Mtatfa I mm tliu. to twr nly lltrro mil
hooiof pii!c, lirt bt't'ii 'aIhi'MiI unJrr .i
I'fitca jiolicy, w lilt lite exit ition of J ahnr'
war with Knfilin.l, ami ,- ,n! tlmrtrr on.
ith UevtiM 8t obtuiH n lh,. jultrn il
'aci' lit tilt) raliinaiioii .'f.i'l iuIiiiim that
tlii'Y kiiiilioiil aonl a ; u ns 1 1 .inn.
tihllnaiiy rrati.ibli' nirt ' i'ita "I
upivaluu. In (atlicf for 0n.ii mnl llajjrn I
wrvnga Itar.1 nulcnl ur tb i-taini,
imi Ihc ijji of hn'nrj In n nnr 'tntli
ii'anrt In ai JriMilf.il iniM'tn.' t" aini
the wrunca, real or iiiuginarv.nl t'tlii r in
lien herf uaraoflliin aiinl l Inn
wayfil llitt wiuii;a of nlliiTi hat onl
Is'vn ma.iita pri Ii Jl t .m letter n j.t rtiin
Ultimo 'V Ull'l M tjttlll ilot in thllinil 1.'
ua il I u. tat UK cmilllltl ,tt'll alt'
lU(Miit ulr(. r HifrVifUj. Cat. ulin.
ho rtnl loa C'o.aiLHi to unl W4'!i i I ; in
.jwnlal In c llc.l til lll.n;iiiai. i
1). II ion, bail tin- pl.iUMllr rru-i' . f t'n
ttf'QHiion ilanyrr ol thrunt-a lnoii d m lb..
UuiioariHii liniirrri tioti rrinifi. wlifn
ha u'tit nrnn nu I nttnry tl'unl Anion
enn rmill, nattlwl a war i!h Knit Jlnl ,
unj by ao .loan; .!.. not 11 M11 'tn.
tiglillti); li.riiwit r aum thrtii);ti 11 I'.vr
1'ilijtlanil, almna fond of nrar, nrifr rt
Noitttto II In rcrirca tltf w riiniH ..I rtl.ti-.
Yl I 9011) ''11 tt.tlla' unnt 1I.1 ll.lf!
Slain In fyht I i-lalllra ul all l'.ur".r
at a ilntinr.' 1 1 lb .tnaiiJa nl 1111I1V '.
ntirJt Haiti tlit rrr I'liuriti'.l Ilit. 1 mi
of inimtaiiittif mi armv itbrnj.l Uiift
0Ii0U)fh l.i wu;ii aiur.olul wurl II ll.fl
bore not, ihrv nli'iuliUu iloiu utcnrt. una
fiKtirn il up, f'orlitpa. tin aunt v j'la'tr
III- ih'niix litllr
N ti. mi Wi r How nun it Jo Nun
bari;-, ntatiaa inf mtruli', Ii inaii tin.
ni.il Al... Ilm.hr
h, Cli'in, I'll nur v ).u for m.i
Unllnr. '
'Tun ilolllt' wlmt J on i Inly, to niariv
lull folk, nioaaa'
k u amoral v lIijih tlntin lite il il'.ir
firm.'
WVII, )nii inury u. liki' wlnlo f'.l'.t,
mid I'll 'ittt fll In. J.illal. 'oo.'
Why Cli'iii, thill' a in n.u t ii. Hi. 'ii, Inr
I. a ou damn' ll. I will many I'M lil.f
ulitlo folki lor Itrr ilolltri.'
Tbu oeifiiiony luiny nvi-r, I'lf.n un I
Dinali iH'tujjrnM, llio in i -t.lrat. .i.kil linn
l.ir hi' fni'.
Why no tnai-a, tvi mi nun up to '
I'ri'euicul yuti no kis. ilo br id '"
'Li' tout of nir olliui 101 .1 iuL. 141t.il
Hhith nr Mu. f'l.A. l In iii cuiiiiu
lioin tliiii;;li'ii all ririit tin. Kc.il b
of Ml. CU) t L'i III a fry .rn an hi.
cnnJiiiH. Tli crrnlirii ol Um
Nov VorV Tiilitinn writu' -' Tli fiiinl1
aud invitaM-i fni of all iin'ii, m Tint i n
ompMinj; Mr CUy. tiinxor-tbl lb-nil.
IIKJTC9 iplOO I'JWQflJ llH lllStitll'ljillli-'l M'-
lim. 'Ibo lion is' at lnl ilrifii to Inn l.tir, '
mil b bplM-l awaiuibu tlmft winch
,4 to tcfwinit hi c Hirer Tlnre i
LurJly lb iliaduw of s lmjf left."
(KTl nmurri.d nw,j Mm r-ml lU
, l.l "j 1 . . . .
iiliiiiiewrlet (lip a lair opporluiniy In (jrl
loublo. flwiJitnliouri: tayi, thnt ' lbotii.lt
Iho vinriiia lie huw in hru.iMt werolwunlt.
Jul, tli" wli-i-a with ini'iinpHrablv niir
liflautiful.uti'l cnt on iticn-iii'ttj; lul ju
iv uitJrnuro,"
GOAnoKI uiitotribm J worim 1a lull.
ativu feiu: " knmK Inly uhgnlks
wi iooeeaaiillv, thut alio pii'i j;i V" mv.-.'Ihi
fair play SSha In. atluh an ovrtlaattiiK
roltltiunnf lonui', tliat an nchouiuM wait
uutil aliu dita, bo for 11 ii cup uat.li her Ijtt
Yorli.''
(fZf -1'vu ulwayi luulil my uhlMrnn
tn arty Vue, sir an I No, air,' ruiiiurkfl
Mr. FiJgiil.
'There'e nothing llkn ntannera in clul
1I1011. Her Tummy,' In. coiilinue'l, 'wi"J
you likij 10 pound Itru itli till. (iitlg
iiitt't?' No.' 'Nn what! 'No, .ill (!'
0"lk))on nn llnit inrotin; (onna?,
Jiinmyt' '
'Yen,' K'lid Jimmy, 'I ilo.'
'Now,' aaya Pal, 'jl.l tiki) a ju!nl it it
through roy-jrlirwi, and It will li ai llllll
tn y. that you oiii hear Iho orun play.'
OT Anaiatera oititor -uautlnii I1I1 ri'j,
iluraagulnit llsalnj lhait Ri'la. henauac
llii hil'il Ima'ttl' hliii 'Otind hniiHatf.l
COhhJlOV NOTICD.
f HII! uil iuitfi 111 th Orctfou ( iff(VVp
L will lOmmriKf 111 III (Upll't MrMi(
(Iimiao in ilv- K il, u AlmUy Hi 1 lilt iuUnl,
luiala-r UiftluiUoii if lVfnfiil II OianJtrrJii
i.f rmnVIm r..lli.fci', In.aikIK-v J-N KmJ,.
i;riJuM of lllf Mlltn Itlrtilull.'U 'I li (ultuWlllf
r id trim- r.iwti iimilfi mil titt f iltven
rki. Tutliuii (nt llitlin)f diiil NjfllinK, 0li
IVt KitpliJitittiuuita), (n;'l,'i) AmiImhiii hiiJ
NftluiiLSritftirr, $ I l.tili, tiV, nul
tikj tir Fmnnit "I lii'ittn nultt-, tld iimltli
I ton 1 rliiiui .l U iimji oi U-fMMia 111 Miimo.
, - itt A i ii '
llalT a JoImi ill U Jil.ll.. rlih liular fi
uii .10 H'ndiai win i nr.i i. i- man
.Iff -. I .11 .I..U..I. u.ll I... ..I-. I..I I.J
all aii lll'l) whi piiiiit
'1 ,""" '" '" "I" " '"
f llio 'iiiaitn A .4,t..fi..w
Mil nl ii. ..I ol IhilfMo-
Itlllllll llai lh" tiWC Ml
1.1 tui-lt Jiuitii -tai ri n tinn in wi -- ,
liirftla.iilw.imlu.I.Bjt If r putuj., lU.yu.o
Ililtr)r, .Vi , !. j.mi lw. ii t...ifHl, .u.l will
I .'Utl.biiit. tu l.l illan III. ti.l) in l.r'lalir aitU
Naltital ri.U.wii
II) mil. i i ll.n Tnit
I .li rinlll.lWUiiii'n
OwfiHI ( II) (I. I till, IH..! j
SADDLERY '
fMli:.i'l.'nlr. at Ii
QADDLimY ' '
nl.l ft.ili!. li- ri rnu.l
raaitt niti.l. anit.ll.lt. ti.lti.ah antl I.tull." t
irt) iljtrrpt on a it J I itirti, mnl ) niakinc v uI
fit. I III. Ifl Silrli l'i..i
ttin:iii i;i;.;:v.
an.l tlijniii. up tt.iti.Vt. t iiihj;. lii.t .n u.t.'.
or in rl Hi. -alilli- il. mi. I. - i I
t-4llll
lull! fIMIili. an.l ft l K M.l .1 I .r
j Udit-aaaddi
1"1 '"
llt.t.1 t.iia .it .It 4 . 1 i
.l.l.ll.l .1 I..I
l ., l.fli.U dit.l l.l -1! Ir
muni i s
I "-l""- I'giH.' "'' i.iu's..i. "' .U' t
I MHU, l0)Mf, iMlrrt l "trl" Ml "u.l'Itfr, aUtt, Lt
mJ . ....j .,,,..,, ,, ..,,,.. ,,',,, ,.
'I fill nllil rlrillh.l( lhat l lif..lt.ll iliatidl. Inn
fill mnl rlriltliili; t
t.t 111 am iiiinn.f Ml .-I tl
It Mlltl .1.1 III..I. If .rt ll.' I'ltl
Itr n .1.1 Ml tl.lt I'll I.. 1
Orr,;..!! 1 il It. I 'I. '!
riowa ! riowa ' ! Plows ' ' '
rrjiui 1 mm i!'ii.i:i -
111 I v"!
I.l.ll-b
.It
, . - -. Mr M
I. II
11 mill . I ..
imj; 111 I ' ..
1 t.llt.t J 'l.
It'.. kM. I'.
.- t. 'II l 41 1
...if hit
Ml
. . 1-1.
, 1. t ..I ,
II III.
at,
' 1
it tr ... in tit'"
l l.l 1
lis III 1 M I
I I, I I I II
llllnl I'm-
Mllf
.1 .' tl 1
AV
11 Ir,
I'r nil I. !i ,.
1 1 I m.l 1 Ii
a III t. I til- I )
': 1 ".
i l.i'
. l.ttlVr
If:
.Iff I. nr
I wl lullltri
CoininiBfiioii.
II W I ii
I.- II.
, -ll it Ml. .
It , Hi.
., . , K. ...III.
taiti t I., r
ilk I ..I i .
' "" I-
Mu i..i ..il
OREGOW CITY AND ASTOniA
X I i r A K i i - i l i l l i i r T .
"LOT WHITCOMB,"
M ' MStWuirlll
F . I llfff-'l, I .IV f I H I
Moii.li. ni, I li','-U, it
. - f . M II 1. ttf
.1 IK" Il.."l- .If)
. . .. k . M '
. tl.L ' M I .' Ill ' I I M lilt .. I' I II
4 l ll.lrn. Ill I Will t M I Ilk I' l.l
I t tt .11. M.ltl r l ll.t.lfll , t I - ..f
tt I . I I H. ' ... ll t I .1 . ll t
, Iii. Wi.ii .ii. t t I i .t ,...:.., ,ii
iJ.i.ii llit rut-r mi ill. t.tt. i . iii. I i. l.i m.l
j.i.tl.'f t rftl I. . .1 I tu
Hi... ill in V'i.,1.1 I i, I
Go it whilo you're young,
I lllll !,. 1, ..u Utl .,1,1 wm r in'l ,'f I. if
i,l i.nf ii.iiitfr, 4I iltt.tt.l4 tli.. i.ftit.
n. 1 in ii , 1.1 ll ti mi-Mi, nl ll.i i.- iiiiil-i.il J
M Mn-ti. A I i,ii ii"TmiIi'. nt"r. nrnl . mi
I iM, Wl.rii . ll'H il lliH rt in al Hif l.i I III
Iftllf ..llt M -at I. lt ll. ,ltlk '-ll rtll.t (Id. ( I .III
! bid il ill In if". M n.n tu lti.lt. ! (f..-a I.V
Ifll ll-f III l . , . l ill!
.i .1 t I I, I- I IMI
Please buorvo Notice.
T
I. ffill. I I.IhI tut ll.l.l l.l I IV idlMllI)
fm
b" I i.ilnl -l lira ttirlim In hi .1." III. im 111
itiri I nut land H dura W illi lliii .. b"
ml
ijiji "
III! laffmina t.M kl.HM fla. la Hub lit
h, ll III In lliatk" .11. IH 1I14I" i-i III. Ill' it U lii'"t
.r nlbrt , nml 1hi" t. a 1 1 nun will ira .il
lli"in l'i r-nna i4t.iK liu-uiff Himld dn vtrll
lu itllfiiil In it I itlbvtitli, ia lna Hifjl-ii in-nl w ill
i" KIH ll. ll.'fl llHir U a III at UlHIl. 4" In Mill
jll I llHIl K ! 1)
JultN M.
1 1. V.I if
I.AI Mil. IN
n,,
IM
n " Hit
DIHBOLUTION;
C.ll U.'.l W SiVtrtl.fillli'll) -Ml
H3 W
l a J ri"i hi Hi. turn f Im;. a 1 , intini
i'"""i "" "''; ';"-'' M; 'j''-';1
HI Willi llllll Ill- lltlffll) lllMtllltll III. I.
iiiM Mil, ,, ,,,,.,,,11., ,u ,,,,.,sf, .,,,,1,1
,1.,, ,, ,,,, , iM, , Nrurtl . 1..1
II iil.'
.s M.U Cl.l.
A CARD.
UD (M .s A TtVIICIM 1,1. I i.tiillil
I tin 11 111. tif tl.iiiil.. Ii. ll,.. , I 11. ..fill..
...11 I ill aiolVtiti'Min ilii'ir ..mini f..r tlifir l.l.- '
riilintrmiiiro I.- il..f..ir rn. iir.l,uil lnnnik'-l'l
1 a a .. . aa
lltayin-iiiitH i-lm k 111 lr.i mnl 1? -ai vsiii in 111
Itntlniaii II itkut, wmilil irtiit lliill) t-iln il fur bun
tli. t. ill. .11 !,; l.i ifl.tltiri itiif 11 tin ni
l)Sr-M J IIM'KIIS.
1; 11 run 1 in. 1. 1.
Dr. mil ill, till '):. .'.-' It
.;-.... V
inicon up
S,''
V 'I III'. .'ilfur l.t'f, Iiiiiij; ui If liai Mu
in.iit 11111.I), I) I , nu tliu all. il.y i.r Jim
ml , a ilutk Ikimii IiiiIiiii li'iltt., Im ).ii. tt.il .
thrift ulnti frail Iir4intiil It nil I! 1 Ii ft tli.iiililrr
'i'lii owft.r 1. run' .It .1 tu i,uv" irnirrt) , i.ii . bar
l(.. umllik. bi'ii nwiy JOHNS lll'S'l'
Jan 'IH, "SI -If
DIBBOLUTION.
rijllll; I'nni knimnaa llarkna ,V TtiHrli. l, i.
IfiUtl.) tliMtnl.iil ky inlitual tiitntful
iMCAItJ II Al KII.V,
. ; II TWITI'lllll.l.
OrrKoa Tlly, Jan. VO, IKVJ wtl.
wanted
f44C. Hit .aw lof", al U. TualiU
WVHFHf Klrar nulla
MOOKRiV IIAIINUM,
V.r II 'I I aK
Newoll ft Go's ExpreM,
Fo t Unmportttloa of BeoIt, 014
Dull, rralf ht tai Faokt((i
or kvxhv Kaaratrtlon.
WK iIm'IcIi an KiiUfMi Hrml'
Mimililv ir W H. Mall Htf-antar S&
I'lll.UMIIIA.whkliaitltralnHaiiKran-jHK
rlaro in linio lu nuiiirrl Willi ADAMS A; VU.'M
i.iipx, ci iii ! mi i .nu i.r t ten tnuin.aao
y (.) Mili-r HTKA.ir.KlflfltitfrurNii Kr-m
rttcu 1 lu 4- Ihf uoljf Kltra III t)tgu, MtOflk
lim, nr lite Hmillirfn in lu , ronnrrlrd wllh U
Willi III I tort. KlIVfOaaAnf AllalllM all fA I A I! 1.10
i iiw t hip bhii 'iriai mi iriri'i! niwv'
,IHI , , K..11II1-111 mi...., roniifrlrj Willi tk
w y,tMtk Kimwi of Ailinw la C.lif.f
.. . '. ...
, ma. lb. CihiM Si.lt. aaJ Kuimni. Our ariana.. I
ni,lU ,, i,,.,!,,!! A . !i.iM In S.na.
i,n.11t,,f1. .,lllNu,tl,.iil,,,.nt,i,i-.,..
.,.,... 1. ,i .. v'aatlla.fii ! i..m.
.u.u (uf f.,,,, rolUrllm, f , III
lhal ill ml
IIiIIm I-. Kn-lmiii iniH'UirJ uitutt lt imrtt Mb
UlMlfil 1r KlieJ Illini),
1 i uilriiimi hiJi, (imnlai piiirhaMfli tml all tli
l.i i u uf KtMai IiuhIuihm liiwtnll)r lrRii9tfi1.
I! W rOl.T.hlwAti'ii.
t. .Nf.WIU.Li.V.uKl.uWfnt
n inAMi;i.tiitnN.iiuui Am iv
I trrtu, nl PullUil I
UlrjJiHI fit) liHHKtlll A CtaAICe
ith,iiVip w r ihtMiji.
tiMtMit) Hi'iikii' Hiimfc
.s. N.tr... II T.rris,
Ai n llrm A ( u
iuubr ' INM
Junt Arrived in the Sivor
a t u r.cr r t: om s ; ir vo n k
tU (ni mlt y Hie tula-rrila-w tl rrr ?
hi tli "I'M' ', nfrlirrAl nMitlt1rli nf fonji,
rmt.r k ii,; 41 iiMii)ilicre llir fn,uMiiii it'
I ra
.1 1 ..M.j.l. I. !( ('4rritf i' li4,
, 11 I u.r ti.IV I trtM
lt, ahia ul it'lili-Hattil'll,
, ''
I I KM I IKK ilinf- rutt iiJ Uir.fi,
rtiN krt.
Inr ikiii.
(Milut nml ruwikiiii t tfi,
unit 1 t 111411 H Uljn .! I Mlt-lll.
net Mllttnt rulliiia.itriiiijlh ,
lihl4iil ilomrat.i ,
lr.tt 4I 1 lotlilllf,
! fill--,
lirtnti 1 mij 1 tjjujr,
if iti-l iiiiitiilif -(),
lltafff () IImJ tlliOp a l4lU.
twf-il uti irmi alrrl 4lhlnow ImI.
. ifprl.hlf,
i I r I ..ir ll t ! Ikr- llkll;
ti I I JH1W t Hill lal(tlia.
lip I If,
III ll
IL. ... I 1.411.1 .
I 4 '.if. uJji) of H)iwf aai
I I tt I. I4t.'
l lV M KINI.W A t,ll
it ii i ,ii. Nt.i I, ,'i -nif
OREUON INSTITUTE.
T
III. v. m'i lrin nf Ibl i ikI 1 1 nl if hi will rom-
rn .. MimhIii), llfaf Ui, lb.M(luri.iituitf
-r 1, . K, , r liil- baa htW f-rtl u
i l i i ri f-wa.if ..r III 1-ujnU r tbf mall
. I (mm til wli.i ir-fiij at a (laxaf41irr( V lab
mm, !. Inn iim Irrl awiirrit ItiM alt (aqiiia
ikrn .) r Wliilr am) family, mi. I ,y
ui. (.if I-, tiwin ilfif loiufvM a lid iiiitin,tr
'I In nioiiiiiir mil milium tn funiiab a
in! 4inl iliMti4li lnari of lntrurtf-ti: mwl
ilirr ill h r will mU nl betrtr rht-aitr farilc
IrtH fur ladUlll.111 at JI"JI rilurallll r4Wlltl Ittf
lirril'r- M HI Ir. It ill IfttUgllt ill lllllf lUOMr J
m.l i lit.lt iii irit, I, wtt i ttrril Mi ait', U rt
Mr, l,..fl.t in ettntr fft'lit Nw Vmk ,Naw
uii.l iijw Ii. i ij -(MM Ilia ia brrn trrritnt, ailJ lC
htr - hi" In all iti-r itujailfl, ai rMMliir J Willi k
wrimrdii. will I ciffii in (lir- t ta iitrbrmi
i) ml n.l.inl .i1im..()
TfH"
I . ti iii I'miiif) Iiiijii, r ijutrtrr, 01 0
i .iruii n oo
Cat.) .i..l 3 'J) to 91 00
i!t in, Nu JJ, ,i iiImI
Linn City Hotol.
ul I- m-I i' 1 Hft-i ifully
tin 1. liiri'ifiHiTtrrtli-f)
T
ill
III .1,1
!;;ii
tl. 11I1
I. .
Jnll'dllH I'klil Ueiiax IU Irfllll,
1 1'it I. r It!
'MIIIIHai. Hill I I Hi I IrtJI.Ml
Tbta
Ii u l.i- ni la-, 1, tbi.riubl) nn-l Mkt nwly
I ti I l!.(..iltfl...l.l I n tAlile MI'I ! U'.M.
Hill. , I- lit lilt 11 1 ill. I aulwMlltlAli I hi IiMirkll
ill .r.l i. I Ii b 'l- l lrlt t ntlmUi-ii l all I bat
in. It. . 1. -lb ...iiiturii-l b intrmia, Ininako
I - l.i . 1 .1.- nth', liln.il Kna-lblit klablni
1 . t I .Ii lb aldilialttmlit
j 11 ruicK.
! I.. 1.1 t N 1-. i-..U-No ll, if
"totli-rtosiliHiunt'rA .Hrrrhuufa
f HIM I. uii.lrrii!tii'l. Im vini! Inii iitiiiild
n ni. m ir lbrdiaiaiwal tillutiilwriiiaimfartuf.
I il ilH(H t'il, I Im laiiiaa nml Mitnauki.
iiiiiilalr'Hi (In kmii Cil), lb prraw-iii brad of j
tm.iliii"ii 1.1 Hi" uiiiaiiifii, umi win ho rrany
at nil imifH In t nnlr.M 1 fr lniMiiB' or aalo by Ilia
I 'lit!'' r tUll ItlvaaUllril
(Inni'lia. Ar Vi-
I urn!
lUr, aij
juaro timber
lln i ttli.il mi M"iii fur 11 bit of vla running
briti n is in r tn. i ci, California, atid tbi plarr.
V.miI-hill In Intdiil witb crral diaiatcli, m lb
t nr iii 1 ui Ii i.ikn Ifum lb wbaif alMirfor rafla.
LOT Will ICOMII
Milwiuiki", Jiinuar) Hili.lH.M).
A - 11)111'. AT i.lTTI'tVII.I,,
1,'li;ll I I.DN Miik. A.hvk C4anu.11 The
. iiinlfitMfiifil witultl iiitt.1 r.,wrtfully inrorin
In. r.i- in', ami tb. I..1MI0 tbal bo liea J11M roreivej
mnl ki.. .initial ill) on bainl, a jiiu.ral aataut
I """; iitmns Ann (iiuh'UHIKs,
' I .ir ilir fuiiiimi; oonitiiniiiiy, rrnuikalily rhrae
' ..r 1 atb
.I.MJ, 114 , !.!.
In rk.li.il.Kt. for I.o.hI. ail.llllll I.UtJiala while
ill." ul, .'.mill biitli.Uiul..linllcr,eg(., Iiallr), 1).,
A"'. A.-..I'" wbuli Ibo bilb4 limkal Mir will
I . I J ..II -...I u.i.l ...lit.fi.. m, nl. avail Ha. a.
1.0 imiu nit mni rv't m"'tTr.rKT.:.v:v.:
V. X.MATIIIKU.
Il.ilt. llllr, N01. l'i, '.'.l.-iil Im'J (
HTBAM FROPBLLOR BAOLB.
W.M. UIVINII, M.arra.
Wll.lt niako daily tri l.rlwrrn ()rrtin
Til) Ifaviutt I'l.rlUinl rvrry iiiiuniii
.inula). rk.4-ilrtlj at bnlf-paal H o'clock, and
lli.!fni I'll)-, .vrry aflrnioon al a iuitrr wl S
tt. !.n k. nml .uil'mio Ihie airaiiriin-nt mi long aa
ll.t 1I1 j Hi i.f Hit. watt run tli. rn.da will pvrmll.
t)iriiiu rily, Nov IH.'SIf n 1 1 If.
AT HOBJE AQAINU
milt: .ulMiibar hiving again lelrttnrd Is Hie
1 uld atau I at liie
WL.UX I'lHlilUIlir HKDHTSIla
wuulJ inform lira pMt ibal ha la tkaar-raeJ'.,
acninimolale all who may oall upoa Ua.aM
l.calurly Ilia lea(UaU.ra Mpoa thabj MMflfll
Oregon City, Dee. JO, 'SI.
Jaial Reralvrd b RxareMeli
44Jk YARDHIwlllugelaihffaraalieJila
lf f by (.no. abVhnatiiy a 00
O,..oa (y, Ool 97 'Jt.--arWf
- w -rn ,
TeMMrtllM ilrndom).
rUMllli laaNimlon I Jiiwlxl in ilia town l
M. f'enflOrnlf.Tinl.lluCl.lii. It lt.ti.iwlM ll
lufinei, trl rrhU and (uardlana ilralilna la rml
In Ihi f.fin.il.'inay b atwiirftl rt.l nnljr nf ilti I.f al.
UilnM awl lmaul or Ilia ! alluu.llio intrlllfahce
ami inofamyal Ilia inaahitanu, i.ui taa.ciaii)riiiai
Mich terhr will be .n.ple.rd .. will make Ih.
hlflif.il ni'iilal aiul mvial (ininuirninil nf lit
..Ulan.llH'lieWelabjM-l.
A iiucioui and nitblt Ariitrmy huiblmg In
lrit nfrrliMl mn 11 nil, rvitiitiinlio; (be titw m(
tu rilrnif piilrtMt Willi tlitu iHiMvnituy mil
i l will lit 1 t (iitrH, mt'l wlirtotiilte(t,llill fur
ULh uiplf nrgninMililliiM ff Iwrtti dti(ninU
ul lim m liuol
Kofl(ltiitf U r.tautMiililuiitl from llin ttwn
t Ml. 1 1-Ul.-, Mitlaiii, I'.xtUlhl, Milwunklf, Miv
lu ritjr ttl l.fi)t-M-
Tin-Mpfiiijt iVtmiif Hi liuliiutiMii Mill fmti
iiitiicr Man I t'J, Ih.'.l
Huriiiin-f Trrm Juiif II,
I'ftlt'lVnn Srpi 17,
UinUrTviHI Hiimi I". "
Tlif 'IVfiulwlll tin rlVfll WffVaraili ThI11i.ii,
I'jimaiy flwlira $' MurliT tl VM r inm
JliitiJ nuty I nMaiiHil in (f ii- UnntiPi
II. If KMIKN uhkm
Tl.IMyHciljrtura,Haiiii'lraWiir...(ra. ,
ir-. I'.nlrr KkaMiial lUailrr, h-auitilia nml;
WrMn'i Hltr, Wnrrratrr' an.l WM.t',
ll.rlWoalir. Tliaui--it'i AiilliiuMifi, lliii-al
aul Hmilli'a UtvnfJj.ini-. UrIU' (iiaiuuiat. il
Mii'a iatnili Oray nirmUtn.li.il.-'- I'lnlia.i '
ikhi' llialnilM, Oray riirtnUtn.(ili
j.li) , 1 1 nil mi., a I.atla) ami f lrr!t f Umi
II) orilrr of Hi 1 1""'
I II. TKI.NSl).N,f,i
Januiry l, laUI-lllf
SIIiVER HOUSE.
FHItlKuiulcmftiait imiUI i.j. ifutly
M. InfiMin HifiluiMif Itirgon'IVf.
riWty, amllli huUlc iaftaratU, lliat Ii
haiiirnrlUiti ntt nariKil Iiiiim hi Or-gi'ii ()
(laaaaiilly Mliialnl oil Flulil Hltrrl, lor tJit at nn.
iihnUiiuii vt lh lioaiiiUiiaj an I travrljiiniuiniuiimly
Im1 lit lioWsbt Kiltl allflili'in lu lna lattr, laril,
anj wli4lrir may riMMlurr la lit rinftrla M hi
guv!, m iiiffii iiiwiii anair hi iiiriv iiuiiar
Tli Hilm lluiHfi daa lii iicmI) fiiiilin aiul
furilirJ IblouglMHil, ami lit britiliiif all rfillirly
tww 'lb latil kliali U fuiuMbfil wiUi Hi lnl
ilia maikcl aOiftU. aiul imt urtri by any in ll.t
T'trilcr) 1 ami Ihc jofittii will rmlai.it lurm
j4ay lb liwal ri nriirrtl baitl In rtr u lli
4Uie Tb liar willal) fixuil laniiiiifull)
tiJJlirl Willi lb liMl i bir liior, ahill'illna
m tumiri t-il a Till I lm tin Saloon, 'm tb mj.
lurnl i tlir ill Imura
.Mral vr VfTt U It alwa'b) b) ralliii ll
tb liar
AUu. ((w ktaNiuff aiul b fui bu
r s i itnsiit riiiiit.n
Hc4 .Tl, IxAl I U
'oiiiuiImIoii lliiliat.
flllir luUrril-ff Mill rrrfif i.i.lrta aiul mr-'
& rbaM all kiiuli if jfi-nal, ainrra, iimiliMifii,
A3.oii rviiuiiiawiiin, ami wilt -lni b) vrU iii.
rrcl r Otrgau, or via Han rrntiru, aipeuiinl
All jiurrhaa-rt will bo iitauinl for lb twltt fit of lb
I rotwifiir, aiul au) fuwl rhl to b-lit will b t
flfil h) ii(ltaiiri, nu net-It mil U"litr .fb aiiiir
UII.I.IAM , HINDUS
,sw Voik, iv b u, i hi i -.am i
arrvirtr-irH iurk
JiMltn I. Mtl-r, K-l, Allst.lir Miiluatltia Cm
iBinri CiMia, K,Atir uiii4l lm ("
Junt H Tirrts, II , I'uiuii ' " '
lULHtiaMt j
,US. I- AauLari A lo . Ilaitki r,Hau I'ran.
ei j
MrMia .iaii Srnav
ui rMii
Mrara AlKaftjKTHT - I'll
COLXTMBXaAIa.
(aaRa or KantT ai Vaiiiiitiin Srar.ta
I'onTi.A.Mr, O. T.
fllllK iiiiJrwrnl wihiM Inform tb
JL I'tiblKt tbal b baa opid a liw r.aaa'
1111, air! Iiavini; had many vran i
rii,ra iioii hpr. ".'- luiiH-ir ii.at
witb lb"tTfif facility wtthln lit rarb, tb i o-
U'MaiiN Willi mrrpM akl to all atio may drlra
iiwirl rtral Tb taWa will b aupfJifd wild all
lb luturira and aulwlanliala wlibrh lb htaikrt af '
furiU- lit lar wiUi lltrbaurpa Wiuatid letquorw. I
Tb buuai i fuiuulwd Uiruubotit Willi rulirrl)
nt-w futuiiur. Tb" rduniUaii jaill I f.tirid a
finlrl4u(l, wlitro lb L-vmforta ud wauU uf
all will ! r'tarded by lit uhrilrr
(lltl.ANI)l)MiKMIiHr.rrtmi.lor
.May V-J, 'ul 37lf
THE WATIlRTOFjfJlJRlVAL.
A Nr'tW VOMf.MKelibU-Jouroalofbraltl,"
Jm rttnuiH.arralu July, lul. MultM-nltr r. .ImuUI .
iwl.d lu lli.ir nalnro atftlire. Tb. riilttM.ib) and ,
1'rarlirrof llydroitalliy, IlijfJ'Jitgi, end A into,
my of lh. Human Hod), liirtrtra, Pijalral K.lu- 1
ralk.11, lb. I'hriiiiaii) of lufr, aad all other mal '
ltl. irlatilifX lu lufr, ll.allti, ami lleianra., mil
tN,llrll in Una Jouniet. Wo brlirko tbat Illan
may prulong hi. dr. mucli lieyonil tne liniultrr of
l.aht uaiialty altaln.d. We (tropoite tn abow bow
rulttialird iiionilily, et One Potior a )rar( lu adt
Vanrr I'lratat a jilrrtta all l.ltrra, piut.ltalfl, 10
KIIWI.KU A WrJI.lJ).
Ul NeawuM. N. V
A Now Volumo
OK the Aunaic.a I'liarauUMiKii. Jm aatL
rumineurra July I, IHil. Nowlalbe lime
10 eulatrnbe. Ileirolrd 10 1'hranulog) , I li)atohigy,
Mo(n.tleiii, lulueatkint Ariculliirr, Ibo Natural
Hrlrnrra, aid Urnrlal lutrlli(euc,prufuarly lllua
Iralrdi ilraaiuil failluinterrairirry flaw of rr.d.
era. Firry family, and ritprcielly all )oung ln.lt
ami woinrii, .lioubl batre a ro).)'. It la tnnlrd 01.
Iho lim of.r.ry monlli, at One Dollar a )rar. AU
letter! .Mould Vr laMpald, and dlrrrlrrl la
FOWI.KII h WKM.H,
1.11 Nmii . N. V
Publlo Ifollca.
rB'lItt uiulrraignrd having bren duly lleenaril
Jl aiul aulhttrifrd to rarry on the luntinrtai of
Iradinir wild lh Waacoiiea. Colaubia ritrr, Do-
clinlre, aud I'lirbalat tnlire of Irraiano in Oref."
Irrnlory, all ttarauua uol duly lirrnertl lu Irndi
with aaul Inbra are hrrrby duly nolinrd lhat the
tain for the rrgulalton of trade with Iho Indian
lllbea In Oregon, will be alrlrlly riiforrrd in the
IrBitorira vfeaid tribra.
, NATHAN OLNI'tV.
Halite, Columbia Hirer, June 3, IMI-Ulf
Lvckaar fbr tale.
JAMIIH M. MOOHB ft. CO thaviugal lenilh
roniilld Uatlr MilU. uu 'I'ualittr rivrr, are
urrnarrd ta furnleh the brat oualiti of eloar I'ine
Cedar, AJi, Mepbi, Alder, Cotton. wood, ll.ilui uf
IliUad, lleniloea, &., on Ihe ino.1 reaeonable
term, al lh Mill 3 inllr. from lb fa Ik or al Ihe
Keny landing at Uan City. P.rttooa wudilng to
preture Iba Ant quality of lunibrr, would do wrll
10 glee ue a can.
Lou City. July 101 KM-!',
J OTKIKr-My late partnry, rharlre Halt
la Pmllh. haelnt abeeoaded with aareral thou-
aaldduHinbeloagluflauie, and having eeeldre
dafrawled every otkarperaaa in Dili viclnily whom
be could, uad ar felas prelencea, pomade ta credit
Ilia u la nenty me puono inai me pannenntji
lately eiUalng nial.r Ike name ef rllnimoua i
Vmllh la heieby dleealved, and all prreoo. ar.
warae.1 nor la true, the eeld iVmlth. under any clr
umetaaeaa wbalerer. M. T. SIMMON'.
Olirefla,Uwi.C. O.T Nur I.V J I -allwl
DOSINEBSOAHDfl.
. nlllll4Wr 4 i .. ail
THOS MF PATTON,
Mltirmi) A ftiuuti'ltor at l.iw,
I ElDILHUH1 Dill UN tfllil.i.UWlJS.O' 1
I ..,..., , .. 1 u . ,t'
I f AVINII Uil.l i-Miwin.il, li. H.l-i,., ill
.t.ltilk.1 lit l.la ftatt. 1ft Hit. tl IVfiKhl Jil llrinl I1M
tiilU lltf 4I"II III" 'IVinUiy
J ToirirVi A nf.M iti'i nintiii'
MAI.P.M II T
J.n. -JO. In.W, 11
Wm. P. DOLTIND,
m I I w u u k r , O T
Hlml leML A All BR I til. lift I If
Iry (i4i, (lodliii, fof -1 .VAw, Ihft
,MtJ'.ulllr-1J, i, 'J U'tW
ukumw r 11 lam
R It'll Ml Mftl.41
ASjiLiaJ ftl'tiil WILii t 4'&y
i,.iim.iI -ii m.i MriihuS
'' '
! iiiiii naiiraam
lr Jiwtl'. liroriTli. Hill iluiirr,
, ' t w" ' "
Al. Ac.
(Mir.i.O.N ll,U I'
lilt
I N- Dubois,
, f 1 . ; ui t: ; , .s t n i: u it
! And Dranj;htF.inan.
MII.W HHI,
.ll lll.ltl
It. I'OHT,
j ' f 7 f UT.H (l'.N !.'
It 111
m.t: . ii Mtsr.ss. or r, vit
in;riurrnh
lilialNrr-r initi'l tur rr fiMH.ni
l( 71. '.I U,
I. mi iill.r.
i::
ii Mii,ris in I'll i'" " .' ' i"
III tilt M ttl.t ...lilt . It.-. I tllllWI)
, j I lll!.-t iii ,. ii. .!.! III. l.hnf Mam tlfttl J
tllif It I'.tl. tt) I l-'l l"l
j 1. M VI I.ik K
IHH NM .J ' ' ' II "ll I ' I"
AM'
(hr..i I
Ml
.1), l.l.
u.
RODMAN BACKUB
IlKaM'H ) Till l. TIN ' M ' 'I '
yiiir oi i vi in iii ii i "
iT b'tnjilr lb" M n llril II 'i
Mr-iH.Mit'if.,i'iiniM-i Ii- l".l -ii
I' AUiiKN II a ( m.
I.P lUnwt llaniH.i. A 1 it irw.
AMI i I Nil llila . v 1 1
llaim!,'! hill l n A I l.ir j'
bli ill l.tinbiu
Ohm 1 - t'll1, " r if 1 1 '
llaiiimitb paiiafr, J411 I f tu m I ml H
Am: H-aa if
I A. It. M.l.liiioi-r,
laf 1II.MMsION and rurM4ldiut .Mrrrbaiil
"" hb-!t lllitli r fr hi aiiirii, 4thl aiit Iwf I trr
' srrKUiuu n itMtt m: ,
I rii(lalill mi bint. 1 labl, ( litir, and
HtUlaiU. IHt M-l I fii Ii H"iMil- Ur Mlri
low I
I l'orili-.l, Mt I, ..-.iiaj 1
TAIaVOIt A O.. 1
Oommliilon & Foiwardlnc Horchants
. . .... ...
lMlN. O T
maaiil ttirrB u 1 mura
UI.STKII A l-MIMI.It.
roIMIS.H(i Mi:iU'!lAN IS
Moiilguni, Ul. n('b) A W aahin,
1 a n fim ni l "
Jim. !t;.i-.'.n '.'iitf
AIIUAII.WI SI l.i. I. It.
ctMi.xit. n;itiii i. i" .1 h,i;i
1'iil.U.lMi, nun. iik
aurraiat .
I.f 11 Jill 1 1, I' .-- ,1 '1I1I1..1111
Itrli I' I rtuirll, " llti,'i.u
limit S. Ileitxa A I'.i I'li.ln.lf lt,.i
I' II. Tlrl...N. .-rk
INtil. iitt A liarrar,iu Kr.iui'i.rfi
Janiiir) VI, l-.'.ll-t(
ii-:. 1. p. ruiiTi.it,
. I VI I I.M.INKI'.H, "I'll VI Mill, I.ISVI 1 IM fH
AM. IICM II II. I AMI ,11.1 NT.
Hour hark ol llr...k. A II iil.m'a ati'l.
Ilrrj-uii I'll), Jul) '.'.'.-tl
til'.O. .MIKUNKTIIY
Mi:it('ll..T.s,
I'D
III1I..IIIS I'lTV, llllKiillN
II IIIIITiil.l
main 1 1 tha,
.jr.. i.raMrin,
jia it tiuan
A lllHIII,
MKRl'IIAXr AMI Tinnv.ii.
iiiiii.n.N 1 in.
Jeiviry'VltliJIl-lf
W V. CIIAI'MAN,
ATTOHSVY . l'OV..si:i.01l AT
rilllTI.IMi, llllliillN.
I'urlland, March J. IHJO -If
..HI.
77 k ni:w IIIU'OT
Writ.), iilb-rfiir aalr at Hrnll'a vtllr, ul Ihe
WW head of Tidi-.walrrnii Ihe llm.ini nrrr,, uiw,(ut(1 nunouiiood lo all deeerwoi from Hie army
an uiwortnirnl nf llri Itnoda, lirivrrrlra, 1'rui lai'in 1 1 chfoi,,,, nd Oregon, lhat a full purdun la ei
Waifuna, llamrw. l.iimlMr, Mill Irune, Ar.Ar rjr,i 1, Uirm en condllkui Ul they wllMelUn
uu ibo Ural uf I Mutter Ural
WINCIIL'STKII, I'MNI.A Co
erpt. Ill, 'oO-lf
raiiir'. MUTUAi. i.NHiiitANct: orncK
JL la uon urtjanlrrtl and ready lo rrcelio a'lt-
cation, la Incur rUVs.
IIHIIIIIIN I- IIOICH.tS'.rr.Ury
TIIOH.O IIOUINSON, 7'rre.urrr
DIHKCTOHSi
Aura Tt Huitii, Itipari I1. Hoi.t,
CtLaa Wnuiau, A.J. lUu.aa,
loi.v B. llaaita, Wet. II, Wujkiv,
Aanaaw It, Hatiiuoia, II Hr Cilia
I'urtland, May 11., 'ol-37ly
Waa Found
VN Till". Coat'ede .Mountain, auino ali wecke
aiuite. a bundlo of ttebrni,ooiiait4ing of nrd.re
aad a ('at lea, war oraiit, alried I,. Rice, 'I'll.
ether napore are all ajju.il by Hauj Wright. The
swnar can hate Ihe .am by crdling al tbe Hjwc
later Oltice and navllif fol Ihu adl ellweai.ul
Ointoii City Or I '.'n H.1I If
I L Ml
I Amorlcuii anil Foiirlga Agincy
WAHIIIi.l.lON, it c
j ' 1 1 1' r' ni'l'""""'. A4a.11 II.Kinr ".ria f
M. N.w Volk, All'itii.; ni,d (.'uinMlliu ef lit
ftuiirfme Cmirt.l lh. Ceiled Siai.ftteiia aMariit
' lift liiinlr with V. erll.uitfti.il (tarr.ltatiri fttif.IJ.itii.
"' "" . - Allmw-y .ii Cmio-iIIw
uftlio uid ("odil, in.lUlf HolinK.1 uf lh fjoncfat
uua DlT.t. rflh. llnJMI.I,f r,,
.1 ....! ft . . t.t m '
Ui Mint tt ill ViUtt Uiivrfiiuifjit
IVy wUI tjllfmMnAll i-rftfrwiwihl UiMutmin
I C Hi rtuprrmr (initi vf I In Cfnliuil tMatn., aut -
ctaltjr li ra f Ci Morula Jand lille iwimnf
up mi (Jt,ll,
Tn lh riTuir f ntry i1ticf(iflMn ol claim
1 lu law vi ru.t ihI Ui UbilJ Nlalvu. Lj(oi
I CiHiut or Iht Kiaatntlff DrjaulTKiitJ, m
' (IiiM foreign (itiT'rtiin'iil, Ufor any IWarJ of
(T.llltmr at VaMnfl)in
Tu , MUlntvM.I t artuiinta wltli lh HUtti
I 'l-Mbfy, War, Naiy, I'urt OtTif, aud Hilrjaer
llrhailrui-litti ,
'In oliUiu i!i triiiiMirau of (fa, naftic, anj
friid iinrra ff atFri) iiolalinn rf th" KfTtftne,
rH Oll-,rf rlir law;
Tu id mivi-pIiii'iiI of fund In UniUd HUta
M.a. muA ijlfiiig ..vt.lu.U tliroa ;
'I whchiji Ie-tli l'y-t fot mvmUttm fitni
i ll I i"t-1 .Mala m fi'tn l.mau Unti-nuMealj,
' 'I .. t,f !(.f.l .f iml In any of lh Htla of
T.tnli.n ij lli rinit.ii htft1. In l.ufojwab
,ltf " "imi'ci"i
1 w Un 1 111 r in.it ol (Mil tu.iiM, Jv.i auJ
int..Min t.ihfi.u tbr tnil'il HtaiM vr any
("fflllM aillll) ,
AimI it ! (ini4tti'iii of Nil'. l.uMntfM rr-jntriof
Hi ini.ttmlioii iJ an Vth'tnry or ('ouJtl.
Mr VUni wm. ibfrrlnr nf lb hV.W YOilff
MI.I.i .N AMI M)lti:i(IN AIJKSCV.
vtbitb Kti tMabliib) Hi lOV, a ltd wbicb Wcanic
riirmnia-t) t1 till aiiUrrj-fily known In all (arU
i.( lb- ii.mtnrfTiat wcjiM llr baa via'ifil Kurivfa
lAir on lb buaiu nf aid Afrtry iac-
t.ik.1 tintl waa mail uiwlr ti hMiifbal attaiirai
of Uib N M l(f.iliaibilj auJ Km t-f liuij.m.
Milb llfn i4l Mli l-Mii tn fainrtu )1h dwVfrat
l.lilii t-rai thai lb hi-, and bir fthiltal or
.Jalnf1a ,n ,iff tititffflf Kurd) mliW
uraai rriiniiriiij u1li l nr n'rtialiuit nf Alhnt:aii
M'-ik". uln I ! lid" (Ii ItauU', III f(r, of
l-.mj;j- avihtll) liittvtit l'i jli 1li (rad n jf bifrigit
l.llllaH- .lit Ml- HUaat , I-Ut t-tllT.Ntril lif 1,
lrtal (' f "-ii 4I r a.i I
N H. tli.lt lit liml Itr (IMI " rifrii' ". trt,.
t -l.lt ll la. I liNaaH.iNll), HI l,l f If lJ " 1.) Ill
t i I l.tw ill l.aM )rnbaiil, i-m Uiinl Jruura,
Ileal ll . I 11 1 ll, i J,, Billd M1H All l.ltta. .
' f ti,; ti'l 1.1't 111 nil mir m rjni-.) Irrr.ffirir-
I' atli ll r . imI r-liflirtt H'i purtl' aN ltm l-rkiut
wilt n,r .rn.. i.l I tiii'trii Uiif-iiai
U'i-.i -. 1 -iiIiik .1 li thi'ir A kf M Ii ) 1'
, I '. .fl.l 4t.llj..j f,
Wins tl ff.f 1 I'!.mi;i:
uiiiiiiiiM.'ni.N ( Mrnn:
1
iiiiMiiu tl..mi r n1 ! iIil-d, rti
n.i:w.i A:7i;.vt Amman
l.ll
it fi.iT t'liiln.-t-m, I I'
Wat i.i, .1 iii . M4t. t., i-,.i i;ir
l.ltlll.llltt'N
n.iH.I.-i nlll.i.iiN i.tntlimj
a J Mm il..l It lri..l,u M.nialh, ..
m, M ,1.1.11-. I ..flUltil, Alt, ..Ifi'lHI
. .ll.l.v r it 11 tttau.tf c.mhi; .Nutth
Alt. l.'llllMt liliMt.l l.,ii 1, i.,ik hmc alil,-
. i,l .1. I - nit' I ) in. t.t 411 . Ii,-,-r I.11 '1 ta
,. I f .
It, II,. siii 1,1 f..l, u ''lal.4.1.1 Mtw
. lilt .,.. ll.t .1 4.. t alft I., tli. Ntitttt ami Kill .tf ,
I , lh. v nu iituaitlt 1 .l.alutr
Nut .Hurt .1 41 u.tli au. "tlit I r.ltt. 1 oipjuttl
llif .1.1.4 1 !-' ,lA. 1 l.lt.4ff.l thf lll.rl .)Mftn
ul.. ami rtlfii tt fntf Ituti lift 111 fkttl.ittr 11
I .ml In.n lh. fittlouitig
UriM .
nrr
'I "nurt4i4t Hit. n. o t.
Nr. ..Ii
M-i.
I' II III s.
J,'"s ll.r
t I'. 1 im
I on lit unrt
I C 11 umi
iti.i.iai. V, I,nt4.ai,
ll ,1 lU'l A III T. !..
It, a ltir.Mil. A (
lu.ai."k, Alio
ll ia, i Rial ,. t. '
l..iiMkt A LIki ,
liniililr ).u
I an... A .-ttniit
WilM.a A lit
J II I lam A I ..
i.,lrlI--,
, minr
Mri)iM
iHilrrt
Trii.nl id
I - .'.1
I
1 4nalii4
IVlllnli'l .IftC'.ll '
, ,..,..i it). .
I A -I. .14. ll.t
I t.ttl Ir. l" '
I'.ttf. t r miii.1. j.,
Miitmi, .1.
-i'f in '
V. in... ui. r. .tit -
Ju-ITII W
Itlll.l.niil . lt.14 .
I III. t 11 'tit I lit .f. ! II iiikuit II. ,tlf , . attltf
-Mniilt-'iiiifri an.l Mi 11 liaht t .m I rai.nru
Olackamns county Fomalo Seminary,
fBJllll..
a nit .
. un 11 1 t.tiii uf llti- IntliliilN 11 mUrNii
M..11.I11, ilt It. in.! nuihiilir
flrl. u Wr.ka
, I Ii. Tititlft -. nr. In l.i ml. .11 1 il jtubtir,
that I. 1. lift, of ln'li mid lali. tl aOO. u,ili.liiiiriita
an.l nl L.tig t ,i. lift. Im. I4TI1 t4M'in...l. 11I10
j lll'l tlfltlr lllflnrlli.. lo lilt- urlfalr n lilt IU-iH4
. iiliiiiulf4llttlfirtr .liarr
1 A bitif iin.l . nut lurnl .riulu il) hiiilueis ha.
f In rn rlri Ifil, all. I llicn.urra lakrjl tn . lite nil ll.i
..,,!) n'Mlnlu- ft. r lh. arhiail
Ot..i'U I'll). Ibr. I.tr.ili.e, of thr Sf lli.liall. Pte-
, Mtil4 Mi.raliii.Mirt.ilil a.llatil.r;.. It hie a wrll
'drtaiilrd c.lfbnly fol Iiealllifulur... Wln free
frini. Ihii inlrriiiiltrnt fflrra romtnon I. 111. hler
.liiiili. ll kt 1 oiiirlnrlit nl arfrna; alraniboalJ
I lH)inif 1 11 thr Coluinliia and Wir&ltnrtlr rtlTn. bf
Ion thr m!I. and llnwr ahoio will in. rt at thi.
I I U. .'
j Tl ITIO.N
I'liinal) ll.palluirul ... $G,00
I li'ul.i I lludludi rlludira . . 6.00
1 l.anitiiHi-ra. loral uniau .and uni'tnielilal
biauclir., . I'J.M
Nu iiipil irrrmil for l.aatbnn half a term.
Ily onirr of lit. ilouid.
II Cl.VltK, Srrt.Ury
IVrrtjoilCily, Mu) ll, I Hi I
lrai'hiiiintloii.
Ileal. (JuiaTit., IVcino Dniooi
llruicia, July !, IMI.
i
Wllt'.Iir.AStilh.abernrrPreMutrd IbU a
i;rrat millon of Ibn nern who wrra luditcrd
lo dea.it fn.iu lh. army of tbe UnUed cllatae, have
I eprrerd a dmre lo return to tbe eririce, it U
Ibrmarlrra up at "' nvilivary l on hefoc Iho
ISlh ef KrptnnbM neat forfall alt pay and al
lowance that may have beau da them at tbe data
of Ihrlr dreerllou, aud make good the lime loat.
Ily onler of Dv'l. Drig. Ilarvcxk.
Wed.) ' .f- H00K8K. ,
AVt-ArAtlWueieJ.
July S9, IrfiSIf tltf "sS P
. 11. 1 i1 '" -
111 i,i.iaaa)HJH.
ItJ K W HOODS par alavara HP lad ihn
14 DavUfiaralilarle'l'. and Banjul rrwi.
rla and luiaa from V" Yolk t
Mra. MlhWcbewfi'f 'V
Hiiiiiklng lob.eco,
MolfalalVleaMil llllieri.
Copy and prllmg booke,
Monkey JackeU.
Oreral. aud aocka,
Window eaah with Ulbl.
Caelnitre pant.,aNrtd.
t'alnlbruabee.
Hoda rowdera anil
Itpienara,
Hay and naaari fub.
Uoee, rake audtoole,
Flanel ildrta k drawer
riald Jaekrle,
Women', leather boot),
Aud loU of other uxful utiol. Uidkau
.by f Iba Hlalra.
' AIIUAIIAM tUf.BaV
Vl.i.hlt
ftnlfHTlf
V;
1