Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, March 05, 1846, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fl
iiinii III llii ill i nu ill ill miiil w nt 'I in ...
'.I.'!' till till ill'l III U pllpl I . 1 1 1 I lllllllll t-,
i In In- pin ' 'I -'I 'I'1 I""' "I 'ILL jxi Ml'llt
"I III - i.' ; I -HI' I 1 1 'iilplil' I- ii i i I
S l.'i 'I'Im- (IH-.I I'lln up -'i itti.it. I Mint
tin v will Iiiim- In niiil-i' up luit mil mini l-ii
all li-tli i - a in I iii H i iniii'--i i1 "u ni in i n.
ii--.. Si-iiil.il' 'lull ilin i I nt i Mi I ' Hit''
in Ii .I mi' mhI uii mil ami Ihi. S"p,iMlc
i hi Ii nl llii -I iiy'iut in'" -ii' Ii :i. siili , ilnii
ii tnpli 'ii nliiiii i in'iitlirii mini
In i ami iini'iiiiil'- in llntl iii'lii. iiliil' i 'Ii1
iiwn i Im ,nl ,ii t I ji'i-: lull t i In - lit w 'li
III! III. Illl III.' I lll I. till- ll fill ililllll t'
tm tiiji nl tl" I'll! 'Int' .1 ii-1 i - -1 1 i' Id'. "'
i -iinpli ti ., ' ,i 1. 1 . ut. - it i int- i t- in
I'ii iiiiiiunl ni n,ii iiil -'ii'i'i ' t'n t 'i
I 'I ill' ' t w 'ni h tin mill - i'
' Mi. ni?! ill .it (i - I"- in n-H'Jt i' - . in
n i in i !, .in ,i--i -tiint ' n-i 'Hi t'n
ni.i'l u In h i' .i 1 1 i . .in'1 ' I'.i'1 'i i i'1
tIC H-Vi I i i' ' III
$ 17. In li "l "l'-ll tin1 Mill In i ,i-i In
l . ! .i v ii-. i.h I "I 'i'IIi i "r ni -..,ijn :
- ! . , I , .in ill, i i . Hi ' i i i 'Ii
I ii. h ,i,i i .i tni hi'i i. 'Ii. i 1 1
, ,), r I,. ii- . i i' i i ' .i" '
- - I J. ii 'ni .i .i1 ' i i li i ii
, ', ,n , .i'. 'i i i ' i . i. tin i n-iiii-
tin i - .in i I -'in mi il i i .k ' 'in
1. 1 1. tin ,1 i li 1 1 't ii ' .1 a " i u 'i
i ,.ii i . i ". : a j i
Mi' i ' i . iii i ' i ii
I I . ,i .n .i. -'.. ni i "n
i , in ' . . i .' n " . i ' ' . .
1 . ' . . w .
i ' . .. , i . ..I ,i i . , . .
. ,,. i - . '. -. ,- 'i .Hi-' 'rr nl
. I "I in . i i i i I, '
,y i
I tin -h 1 1 ili.r
I.I M. 'In Sol N. Ml
U'Ihmi i' il i In i rti iirimiiil III"- Ilium"
,inl fill llii' liiill with (li i-miiiii miii;
H Ih-ii Inv r' i-ji'h witli ji.inninii lilii',
Ami mi thi ! i ust mlini'riii". ijiii
" I III, li I llii n In- it Mii- nf III'- ' '
In ii minimi; li.iluiin mi ihn- Htn inn
lli'i liriili t ii i iiml iIiumiu li urn
W Im II t.) h'in ylnli- li- irfi.'ll) li) .,
Ax i Ii.ihU nthwiiri llii minimi r nk -"
'li, li i llii ii l.i ii .iiii' lur mi '"
W In li ini;lit li.i thrown lii-f wihli- nil
riiiiinl lh-. iirlh mil In int) nll-
W lii-n iiimhiIii- mi" iniii k tin iin'iiilny
ml ilr'iiui. iti.nnil Hi. jii'luu j. m-
" ' n ii t tin n Im ii miii'i for in
U I . n i i'. t ir '.I li iii ni i"f ilnw ,i
nl w.iiilnl Irn-inl" ii-.ti im (rnuti -W
li- li mnl ii" (in .i ir- . hop-- .mil irnli .
I..II I- I lllll .till Ui If 'ill
i Mi ii t tniii 1 1 a inili' (iir mi '"
.i 'r .in II,. nr'n I i n, iu i ,
'I . ! in liriiflii i 'i rn il il iv -
I ''lW 'l r l IN.HI IIJ.lM II "'.'
I l iri . thi-tii- i.'.r il w.i.
'I'fli a H t I Im p U ni'ii'' in. '
"j t'ltnr.
I'. -
l ' ' i
.i , I)
M. .
I v
-t ..! i
I . t...
' llll'
I ii
-Ml I , ,, '. ,, ,.,v
I l ! ' ' Il I V III. Mil' i i. li III t' i
I '" i." ' . .Ill ill'l.ll ' i lll-i ' i "
' ' ' ' 'II I i - I ijlllllll-l I, ll . ii lil In
iiiihIi iiii ni'. i i i. uinl nr tii'li 'i, v. i". :i
!! ' ' tli- in Mini til, Willi ti i iiititi i .
turn.
N '.'I N i in .nil an- in in paw! int 1 1
.i iilllnir nl 'I In ii.ii i i ii- i. i'.-,til'.n- I'll n .
Inn', -.liiiiilii in in In- n until .I ti v IM-.I i i,i.
i - Im iln- ii i.ut.i,. i :
v) 'i'i. Tlii- .li in 'it w i'l n- ' . i , .
."ii iiiji ii t ! .1 tlni. I H i-1 in ; i .( t' .i
ii it I i iii i I nu tin Im . ! lip- iliail
tluit tin . .in-1 ml in '.niti.iliii . II ili.i Hi. i.iii-i
'm imiil w 'n-ii (in - nil il. l.uluir I i il" - '
il1 In I !! 'i ! d ii :t ini.v ,i ' u tin i Im
in nt U i.t nl" luii'l- i-iiii in- i In- nu i .
-1-.I .i 1 1 ii i i.i ii i-. an- tni liiil'li 1 1 in ii 1 1 in i.
Imiil' ii-i "I til'- i" tiiL'i "i" t" '.'Hi- i 'ii i:
mil in ti" i .,ui. iwll :i ill. tit In ''uiuii. null s.
tin 'i i- i nli hit fl luml- in tin ii.4iissimi
'I tin- ni i in.i-ti'i .
V 'ill. "in nllii i- ni' iii-.i iiiii-liT iv im u
"im ii 1 1 ii-t ami ii .inii'.ilijit , ni'il i mi i' ii i. I
nnlini nl jiiui i-i-iIi il Iri'iii n fiililiilriiri' ii .
l'l-.l-l III Null ll Mi,lll , - llls lllilsll'l
'.' in-tiil; tin n lmi smi i iiini'il li ii-iiiiitti il
t(i liiinslfi tin- i linn- i-liiiri."' nl niii "iln i
iiml llii- irrliirinvu,,"'f in iliiln in nn 'tli
'I'lic iliilh"-n Mini' nllii'i' inns) In n-i mill .
lis wiiirscll', ni li a smij n iisi-lani. i
Till' iili'i'nlll!' tnollIK linns, I'liimili-il lllii
tin- Inwv n-lniiM- in iln- iv iillic,. ilfiinit. i
Im III, Will In' Mlirlk nli-ri nl lis nil ,,.
iti.'1-.ti'i-., iiml il in i i a r, liiiiln-r nisirin.
lI'Miswill In- !IM-ll. Illllm-lli-f III the ;vr.
ii'lllllri nl' llii- illltli i 1,'IIJiiilH'il, U ill i'sln I
lint mils llii- i'iinlirliri' i'l llii' ilria rllnriit. ,
lull t iii :iiiiiiliatiMi nf tlir jiiililn
ti T' M ' i
1'iistlli I II I ( il 111 l,l
I'll-- I I l I I I. Ill I Ml I Ml N (
I ' '"II ( 'v M.IK t " Mill
I-iiiil Im i ii-.v i n ii. in .i tis riinrl of I iw or i iint . i I )r
on , .mil Uii n in . nut nil. ill ! ' 'iiiiiiii ii' i il iu'iiii-'
m.iiiI i orir,ilii,ii, l. Iirnt jiriH i- nIiiiII In- i .iii.ii i.n i
'i rtifim lopynl whii-li hIi.iII Ii-- I'-ll Willi 'In Knonlir
lor in In. iilim-iif-i, with Iln- Miivor, at N-.i.t li-iiilis-pri
violin in tlin ri-lnrn iluy llu-n-nf.
I 'i ti 'I'li.it tin- Miisor, llnorcli-r, nml Triinti i-h or i
mujorit) Iln r-iif, nf whom Iln- lii)or or the ! ' orili r
eh ill .iluun Ih- oiii-, i-li.ill Iiiim- itulhorily to m.ik' , or
'linn, nml iulili"li nil liy.lui-.M nml oriliii-iin , no' .n
i oii-irtuit with tlti l.iwinl On jinn, an Iln y ili ill il- i
iiiii-iir) mil proH-r tor tin- iroiiiotion ol iiioralit,. i
I i II .i- for Iir jonnl ri'tjul ition, inli-ri-fl, n.i(i'I, In .I'th.
j li. inliiii nml "itiviiim nu of -..in) Ori-'on ''il) ml
I tin- i ili1-i.x tlii'P-o( : llii-v nil ill li'ivi- iKivvi-r In till i I
v.mni'iK tlnl iii.iv Ii.ii;ii n li ih'.itli or i.t li rwiw
iui ol 'In olh" i In-n in iiiimil, Ihi-y hhnll .lw I
i-i- r,y. ,iiiiiiii .i Tn .wui'i, i(.irli.il, .mil iinli h-
riiiii.it ollii i r- ii tin) in iv il' rin iimlfnl, to i -m
rid., tin ir tlnl , .nu! r"inn- mi i ty nr lhi-ir n r..'
in im i , to p mow tin m it i nniri-, nml to i-t ilili n
tin In x ni : LI olln i r in tli" 'orjioMlion, not iiili
! h) llii" in t; tln- i-hutl li ;i -. miT In nnji In.
for tin tin nh ot lln-ir onliimli' , Im' no fin. -h.i
In- iiiikiii on im) oin- n rxni. for ni) Iir" n h ol n
urn-onhiimn -, of ,iiion tlimi t ioll.tr, wlmMi tin.
j in.iv In- r ' ovi ri-i' .'. itli i mln ol iiit Ik lori- it jijMh . ol
j tin k n . h .if linn ol ih h', in ll-i- iinir.i- of Ihfj,' or-
I iriition 'l tini- i olh ( li-il ni niriimi''i- ol Ih" ,i't.
I hull, li) tli" ollii-i-r i-nlli 'iiij.' tin- naiin-, In- run) unr
to iln- 'I'ri ii'iiPT ol tin- jnrir ition.
' ', l. I' ih ill l tin tint) nt thi- Id rorili r In k i i
trin ri ',oiil .- tin hwliw- n.il onlin iin'i . .mil .. I .-jiriK-
! ii." nt tli I i i' i . I. 'i ii'nriiiii
.til ii. k pt i 'i t .r ill" in-).- lion ni tip iliit.r.
of -.ml ( it). Hid tin- Itiiorilir flmll prnnnl" nt .i I
I iti"i linifi in tl nln-i m ot Ih" M nor
' ' 7 'I'h.tl th- ( t) Mini il -li ill h.i" jfiw-i-r to a
m m, or 1 1 rjri' ition jiiirji-i-. -, .in .limn il t.n on nl jir ..
'Krt) ii iii ( '. in nil nl.j. t I., tiviin.nl. i
I w ot i ir. "ni, nut "M " fliri' in .nu oin ) ir,
' -r iitiim (ii ih. din- thi fi-i.j. ulni h nlii. -in.
,1k . . it.uini. I.-, .in ir -if UM'.iiiti il h tin' ( '.
( oi.ii il lor Ilia! (niriM-. i mji!ii i'. n '.vhi'li -i. .
Im ij ii mi' -iml ..'in-il li) ih" It. 'i.n.ir, mil
i n-'l to ih. In n lur; tlii ) ki.iII haw mv,i r 'o ,n n
H itijiiii - .I- UKX-ifim-iii timn imiili', on lom'.
I tin 'i-nn!
! - I i I M ir-lul IhIIk- tli-1
it . ti- t -. i 'i' . hi r. 'i nithori i. i'i. -i
-.I'. .. ' - i i ! i ol iroi ft) . i- i i i
' ...I .-l I I." I. tli I .ill! t lint l.i I VI r i- nil tut t I t'.
, 'I li-.wi..- I w Ilnii III." Inontii- nit' r Ih- tun- o r
' -vilij tn- i. iji it' t ".:, .mil tl 'I n .null r '
i i ijit -Ji.ill i- In- - ii In r I'ii ( f, M ir-n . ' i
j iii.ii.i tr r-i ti i ih i niil o! . r " - iji-iit i h.tri . - f
t i. mil ijj il' t;ii t"ti ii i' imtn i .iihi-rtin im nt
t in Ihr-i ot tit" mi.,-! jnilil ' il in-- in -.i.il (' K. ..! ...
, tit. nu! tm- I.ia on .ill) lot or in. c- n iii.i,
wini-h no :- - :i . iioK-:t) in ti. iniii il. mi
llltiui miji Til tliri iiiontl - i'ii r 'In vurjli'm ! ' .-
Inn" In tin- nt illo-.Mii tin I'nt'i i to' f ir tin in'n
i lion nf tin t.l.. tln-li tin- 'lU V,' ir-h il .h ill jtim- u. .
I tn i- in Iln- in .i". ft iii'Hf)iim . .1 i tlnfi i'n i In i
j 'li'ioill. li li"'. 1 1) Jm-'tlll' l.J il if' lur. " jlll'm
mil i in tin tiiint iillilic i:if-i' it I I', jni , -t.ihiiL' tin
.:' "imiiiInuI mill ln. utnl tl-t inniilM-r n; iln- lot mi
wliit-li il itTttis. .ijil that tin', '-.tin- -u.ll Im Mil I tn ih- .
h irsj" -in li l.l. lllllW III" IIIMI ni tin r nl Ih in ii
U.tlllll II.'. I I' ll'll- I'JIIII 'i lilt.
I In- nt ; iln! ' i 'i t i '. . . u ti.at ;
."i- i ' l -I t itt-j .' .' tlnn.. ii. - i. .ii. .1
I .. in... ii nl ii u aim it iliri-i .it in ni - n
,ii ;-i ii i - i - i il I it . hh.rll iri il In w ,i, .t n
mi 'ion - i in-' ..t nil lot nr ..i . ..I i.iniiu-u.
i -. i, irj. -.i i! t v
I i l l II i.wi'-r nl fin li Int ' ii'it ni
-ii. i I i iiii it ii tin' within tun m- tr .ill' r -ni
I lli iii uiil i' I. ii thi l,rjilntn i Cuiiimillri mill , nml i i tin niri-i.." tiimii-v . uilh ililiT"-!. in
' (hi nun. 'I li i! ii linn li nl tin' inillilv nl (l.irk.i- twiUi h r litiim -ti.ilt tli ' 'li In Mi.ill Im- . ntiln il I
-in i ih ii I'miiiirih. il uilh nt (im limith i tin I. iu niiliil In Iln riifhl nl ri-ili-iiiptinii . '" ' . 'In it imtii n-
vl i. l.'i I H '. ' ,lli 'ill
I ',, - i I.I ' WII'IU.J I. i M Ml I
I.I.-- i (l S ,1! -,l im lli'l . i'
linn i i n ti ilhi i t. (irnili' ii kin
'' ' ' ' .1 ! in' "'I" -i ol th li' i! i
' i in t '. - tl,' li i. ii " i'. f
II. 'I In l' t i i v , , ,. -I,.
'''' n n u I Ik i'iiiiii. ml li --. rt
i In. 1 1 -t i t ti" i . I, . . t' -mili'i ' ."in i .
Mil. I) - l.l t.l. I t. i,n I'niir
.'fii iii. l li i.i.i i!i;i ii
i,' Mr M ( nwlori'
'; ui)i . s;.
MllKi.iiN ( I I ( n!'ii( i !.
i' ,l'ilii...' in ' I'.hilu . I,,f i,,
' i ii ih i n lit tji i "i Iiii i, I i , il
I 'I n i 3 i i ' . I " .' , .- , .. ,
1 llll I , U". ' HI - I I
i ir-. o . j"
to. t i
; I
r iiin.ii,' ji i . v. "i l
tii ti I- i'. ii- ' 'i ' "-
JoilllIlL - i' li i . 'I
-iii.ii . ' t' ii 'i. ,.- in c
ll 'I 'i i '.''.-ii I,'
Ill i.V II"'- nl I III I' - I
im r;. i iii-
i
i W
C
li ,...
r...
in
i p i i
I
U
l I I. It Tit IN
. '.A. i, r. -.'f.
Miln
II I il
ti i
, ', tn
ii i
no' i i
i '
..ii v.
I Nil ,
. I
!
U
I-
lit... - . - t ,
I!- i . k , ..- .
'1 .. . !.' ih Hit li...
Iii. ii- i ri -I nt I
tii, I r i ' n ,' '. t -ul
iiii in tn il ' '. i i .
n ! ii, ,V i 1' .1. '.'
I r. iiOmk - j ii, i i iji-i, .
,i ll'-i i .!' ii. .
I
' in ii . I
till- - -nil,
I i r li.iv nmi
r-i.
r- . . i I, i . .
I U ul M . il', I, i '
Vti-' I , 1 i . It
1 .1-1 .- ;i I-..
ti it- to . t i I--H
ii..' ' in tin nt. rin
M I II
i: .: v i:-
u
. I
i'
S M I
m ; ,. I I'kio.ii (
..I tfi-i'iiii ( il. '.ml ii!' h Jnlili li Linnlilin. l.-i., in Iln' tun itfi'i i ilili" -t-rtinii- . itl-' III" rt'iit
.in! ,1. mrvMil h .li! iiiili'";.i!i ni I o n tnln-r. ntln'i-i m 1 1 or riiiil , In tin ' I ' .. tin1 .'iL'lit I
I-I I, mlh Ih" iiililitmii" in. nli Iln ii In 'i rniiliniiiii).' r"il"ini!.i., uh-'ii Iln-) hli.il! irn it 'nil ,ii;i-
i i tin U ill inn tli, riM r to iln In nl n! tin lil.mil, in - . u 'I w. nt ! ih t-i-tur.' " it li .niiinil "Ivi turn, tin
i iinliiii; Ih" i.tlii". tn ii tin r Willi nil th it iHirtmii iiiiiIi r t'il I ..im il -li i.l n ' nn m -nn -n-i i-iuiin. jii.n ,
In.' Mull mi tin- ".i-t -nli nl h.ini ri r ! .mil tin uitlnu haul t 1 1 v iii'muriii n i mint m iln- ill ni"
nn" ih hiriln ip iti il i it) i nr.i itit. i, i, I -.li.it! ri-n iw-il mil . , iiti .1 h -1 il i irir.itiiui hiiui'iln
li. r. itli r l.i knnuii In Iln n mi" .in! -t . it ( lp I i-l .inniiiil '. n. w.tlitli. vn.ri - triun hn li Iln
Tlic lli'ii IIipijm1 Ov i'l'ilhiiiil,
1 1 1
e
t i
i.
. n it
-.' II I'i. i,n i'iI'i il i-li l I . in. iiiI.it- ul 111"
I'LOlitii' h. inlin p - !. nj; within In- minl-i ul -.till
i "i"il.it inn . -Iinl' im i I ,it -nun i "iii llii nl .. n willi
iii tlii -.nu", mi tin- lin-l i ilin n.iv nl Ji nil.ir) inm
I,. t .mil on iln- l. ni i iIim'mI if .i .1 iniiiin. mmiiiil
' tl" P i't. r. it -ni h ,'l ii in -.ii'l 'l'-'." tl I " it .n thi'
l i I hh.i'l il n i t I iln ii mil tin r nrni 1 1 il
t.. . . I
-A "Il ill M ll III ' Iln lllili thi I Willi li Iln ) i II i I
-lnl"i'. wi ii -h ill li 1 1 fill' il i iln- Iti i nrilrr
t) II. Tin h.nil i "rK.ratin.i -h'Ui ii.im- imt tn P
-.'"Lit'' .mil iini' . iii hlri i ih, a!n)h, -nl" u.ilk-.i
ilnnii- tint -i vn-n. in --ink .mil ki-i p in P'p.tir inl'iu i
wil'-i. phi m 'i'ii-iiiki h. 'iinl r't,'til:iii iimrki ti : I"1
L- nml In . n-i - w it In ii tin- lninlh nl -.ml i iHpur.ili.ni. ri.'
In iippnfiri -i iln prc-t'i'i'ilh nl -inn liri ii-nt tm li.
' - I
.- I.
M i .i ltn..nlii, .mil h.i I n-ti-ih, wlm i ... .-,, .., ,i,. . ... ,1,,,. .I...II i,.,I ,,. r ... i,.
im im.iliiii itH-i-K ni nli i tnr-, .iml n-nli' ,.i , i ...i,,i.,i' ,.,..,..,.. ...,i ....i.t.. . ,i.,i
.. . tlt1 IT tlll , li I "I I I'l I t ( -(I - Itlftl ,IIIHII1 -lllli't
viihi'i tin In nti ..I ih. i.iiir.iti..ii. tint Iln- Mu).ir. ,, ,,,,. ,,r.,,,, Th.it llV (H.wyr In i. I.
llniiriln. 'imlTriihiti'h ... ,..-ri..,. hi. .11 iinl.l iln-irol. rinii.-.I hh.ill i...t l m. . niihinii-il ii tn i .miln w .t
llliinll" )l.n,.illil lllllll tin If HII.-i MUM .IP- I'll, ll'll ,..., I I..,, v n.iriil.iliii.r Iln. -,...,..
h.ml iln hh ill ii"' I"i!"il tin iliirt'i. hut ,m i-li'i-tiiiii
r.r ition -li ill li.ivr hmcrtii--..
.i nr" ih p.iriiiinit ; tn prnoiir'' -k-
l.nlili rn, ittnl nth' r impli nit-ii'i nl i
mil i-Mlliiii-liiiii'iit nt tin
I h.llll I nr-
. . . - ' -
nml iii.ilitn-il I'lurnliil, Tli.il ,i iiiliin In I'lri'l nn " , ,
. .i.i. i i .
I,, I,, i i.ii'ni-ii .inn "i
ii h nl mi .m -in i i iliin' i!.i i nu Hi'i ilin-nn- .
. iil'iih . Iinw .
Iiii i .
S :i Tli.it nl Iln- lin-l i In linn in In In hi nnili. i l!n- , UM" '" "" ',r'
.ii I. tun miln.- .iml i ili-rk hh.ill I Infill, i-ii-ij inn. s I-' "I'li.it 'In' lv-!.iw ami nrdin.m
h ll I.Hlnih pr it, nml .il nil Hili-i-i'iii ut i-lti-tiiiiif . l-or'ttliiil hhull l- mi-Ii il iinm mhih pnlilii pl.ii . iii-imi
Iln Miivnr nr ..n tw.i ..I Ih" Trii-I.'i-. -hull Ml iih ''" ''"'" ' M l'lnri-tin-l.ikiim i'lll-('l th, i. ..I. nnl
linlKi; innl 'In- l( nli r, nr in ii iiltm-iii i , Miinn nm- '"' 'rtilH-ul Iln- lt.-i nnl-r ii.n tin 1 il n unn
"I iln t'miiii il.m. iiHiiin.ili.illhil tn Hi tl.; iiml .it ! ' Milllnt'iit i Milfin nl Iln -.ni.- h imiii; Im n
i'l hiii li il, itinni, Iln I -lit -h.ill l npi'iifil lictwfi-ii ' I""'" ! ,,,rv 'iliini'il i'ii i-tmii lii-n in .nitliiirii-il.
tin Imiirhiil mil iwnii'ilnikiii llf .illi-riiiKin, mnl -1-H ! ppmlnl li I'im- ilitx-' imlif.- lliiri.il. put up
iln-K-liv tin-Imiir nl Inm nl tin- --.iiii'- iiIIitiiihiii; mnl Hi tlirm pnliln pi n in in h.ml fit)
, pi. i . -
I ' .1
I .1. r- .'
,'i n i'i i ..I'. II
I I .-..,11
I'
M . -.
' , I .- 11 .
. hi I. - ii A
, ,- t i-h i. I U I I I I -,
l I,,, li',., II, i - . i ' ' i 1
I .' in - 1 1. Int' -. .1 .
I
I
t - it '.i
lit tl In-" nl III" '"I l III" Mill - hlllill )n rntllltt-il. II 11.1
.1 hi. ih nn nl ilui.nl prni l.iuin-il lit Iln' ilm'r nt tilt'
ll'MI-i III W hn Iln i li-i tliill hlllill hi In III. .mil llll' pi-l-whi
i li i li ii -h.ill, w ilhtii li ii i.ii tin i tin ir i'im tniii,
til." im n.ilh In hiippnit tin- law- nl t)li'i;nii, mnl an
mill ul nllii ", a i i-rlilii iti-nl wlm ll hhull In- ii-nmi.
ul with tin lii-i nnli-r mnl h) linn pn -i ri-il.
' I 'I'ln- Miiui, lit i-nnli-r, mnl Triii-li'i-n nf h.ml
l ri--.'iiii f ii , -.li, ill hn i li.i,l jkiliiii- .mil cnrHriiti', w itli
p. ih in il -in 1 1 hhiiin. in In luinw n h Iln iiiiiiii' nf "'I'im
( Hml limn .1 (l.ii,ll( li mil -I ill ln i-.ip.ilil in
I iw in ii ., . i.iiiih it i. ' nnl p.i mi il, tnr Ilin iiw
i .1
i I ( i
niiimn i l ihI inn ilii-r Iln min nt pli-iiMin-;
- in .urn I" ml pi nl ami ho iiiiilci(li:ili uinwcr
n I I Th.il llii Manr. nr ,i in inril nf llm ( nun- I
i iliiit-ii, inn) tall a iiii'i'tint nl tin fit) fniitii'il wlnn
t'ti'l III Inn nr Iln ir npililnli tin' ".tint- lll.l) In- in i'i'm.im
Tin- M.inr .nu! 1'rn-ti i -. hlllill n 1'i-an im riunpi n-i-
nun. linn ni tin -.mm mi.iii nn ,muinrii'ii ny un- in
h tint. ml-, in li j. il ini-i'tin UhM-inlili il
f) U m 1 1 il ii r. l.i-;Watiiri- in.iy nlti-r. tint In
-Tt'lil'llTtllll a. I
liMIC tilM.'.' ' s' i i ii
I i "--A un ill . i 1 1
b i i i p . i i 1 1 , . i
I
t r.KTirif vn:
I, John I! I .ha. . Srt nlnr) nt ( li.",. h '1'.
lnTi'li ct'ttil) lli.it iln- Inn nimn: i ..' li
u tin-h.inti , in,-i) li.ui-i-thin," in .in nn-iirati'l) pnuli'il i ' . i tl
truly .urn curri'ftl) u-mk-iI 1i i,h i
til) oltiri' J 1 1.1 'Nt.
I'i Ml I .' il ,-
It, Mi' l "I I'i .1
I i HI Iln, ll
-i ' , r M In .i
! Vi'i tti-i iiii m- ii -i ii
I -ll.lli , t - v'
mil hi , nt In
n lihi iiii1. i - ii
I I kmii- ..' tn Will l
' it I 'nn- III' Ml
J
lit.
I
1
VL
Ua
HI
w