Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, May 01, 1869, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hU
-!
sbniot,
Saiukiiav Muunino, May 1, Gf.
I,. I' risliur.aO At til New Mrich-
ni,j,lxclintf,' I' "ir "b' it'illiiirir'tl ntul in
j4H Vruicli"". I'nr I', I'lirii ii rli'Mitf Mil
V'ihm nrprtT""!'"'! 'y S M I'mtkmiii.i. &.
Co. of New Vujrk fttnl IlO'loii.
ilitiiil fc Menet nr" "'if only mi
Ihuriit ! Xijfinn In Ihij Atlantic .SUI". )Ho
41 rrVll "Tine-" Jliillilmit. Npw Yutk
Cli A 'I rdcM inut cuini tlumiuli Ibi-m
Serwcp. at the Cntliolio Church to
morrow nt tho initial liour by Ilcv,
Father Hl.inelu'l.
licv. M. A. Williams will Imbl divine
itrvfri'K at tin1 McthoiINt Church lhi
evpnhifJ, nUtt tn-rnnimw nt 1 1 o'cloel-,
attpr ci'imoii Cominuiiioii M'nicun will
IV Ill-Ill. .
Fisi: I'iCTUiiiifl. Mr. Hritt i now
taking picture, that lnrcti.trni,i nml
lenity of IIiihIi cannot he excelled nny
aIipipoii tlili enact. The licautllul
fitnlijlit ol tlitn legion .'iu liini niiti'li
iihnnlniji', tind hp-ldei lie i nn artist
ol Mipprinr merit. Cull on him, then
I .iiuri.ir merit. Dillon nun, ii.enj
til Let I op itlmilow while the. iui'.t:ineit
. ,.
looks well.
Kkw T.Mi.r it Sin. p. Mr. II. V. Fir
nii-r, lurini'ily ol YreKn, Inn nii'iied :i
lmi ih-vI ''ii'T I" ISytiuV. lie l:i llrt
cla!i w irl'imti, mid ill work to Milt
tin' liinm Hi- l;ii'i mi Imii. I nil kind
l Alit umI j'oimN, 1n'itlfj iiitt-riM ol
fine ( 'iMiw '""I ''"i'ltiH.
m
Ail Uk.mh. I'lviniili & Mauuini:
luu tin j.ti,,t kind of iimi-miN, nil
m-mIv 1'iinti'il -iml iixi'il up. .tu-t the
tlri-t llii'ii, t o Hp.ti ktnv; in. nip w
tin- in lare in fpli'inliil oomlilloii vi
Vni.h . ii i li'tli-r w.ny to hpviiil ".i
JJhi or tuo."
Iruorir.M. WV iioilo. comiil
inMi lmproi'iiiiMt pliii on ihh
1p'ipp, ii'iniuii:".', mi'l on Orison St.,
Lptnivti Mini ml Cililornli, n iipix
liriftr i l'H ilk ii lu'nl. Tin Kvpn"
cpmh r cliin-i uiih n ni'U' i-o.it o piini.
hut nifi K i i lil.uk (po!itii"lly)ti i ,
!r,rii: fSunin. -Olomi Drum .t ('
IfWi .i lurui' ' s'o.'k ol Rtiipli iooi.
(, .!l In liillllif ill tOU'll. Ill .'!!. !ili"tl.
t'ny o in supply rii-tmiipr ivitli pli-n
till i.miiiiPh, liuiil linn or hhiitiii'r'
In ill till' AhIiI iml lili'loiy.
I. lK.l. Sun i:, .MilliT fc 1 ynn lnii
I w mi li.im the lirti'ht Mm I; ol Mil-
nu I h i I'fi' i-vt-r fv.ii in .linkn
ii. 'I In MmM ol it ii tliu u'ork VI,
M I!u', nliu Iiiih no Mipprlnroii lli.
ri'an
I' sir or IN-iiK.-Mr. Win Kyl.t
miiti'il Lr UilHui'iii.i on Tm"iliiy wlili
ml'iivc il nhoiit '.''iO lit Imj;. Ho ''s
irt to ttml niuki-t iinioiii; tlii'i'pli'i
liil puiiititioii nliiliir I he Kliniillh :uil
in t'n' 1 1- ililirln.o.t ol ll.ippy Uuinp
l it I vino. -Wi li-nrii tlial Snrviv
prCii-mr.l Apph'-itit will coon ii
5 ii l.iki vnlli'.v, prolmlily iviili n
Mtt ol i-niiiinrui-iiiir n fiirxpy ol till)
ttfi hi, wliii-li in li.nlly iiivili'il.
III. ivy Ci'.op. I-'imii all pniln ol
tlpMillpy wi lii'iir tluit tin jii-.il n crop
ill ho Vpli-nilM. Tim Into m-iklnt'
rsf I in jiivi'ii it hiu-Ii n ntnit tlint Ml
tlu or mi more in ri'ijnireil.
Fisiiy Tiik f.KUHK. Dillon it How
ilcn an now ilown on llii'ir leml uhini'
tintyfle lii-t mill Mill fiinl rii-h
prnpTt!i. They will make tho rock
taken I mm the "hull piy H i,xpi'iM"n.
Svr,i-.Troi.ifir.- Dnnlnp w HI lime
no "nix" lor piillinti out unlil nl'out
Hip latter i-tnl of Mnv. Almiit tin lt
n the mill ol June in inM to '"' '
mint Invnrible time Inr pliintiug in
thin eliiunte,
Siiukv DeivtMi. V li.iml "f- nlioui
Ino thoiKiiil Flieep W'Iti MMiH"! I"'"
Mi-1-ilp.i-lno Coniiiv, C.il, IIHh w-pek
Tliov were iliiwn 1Y wni' "' ,1m1
Dluff.
llemrmlierthe party nt Home's anil
at Ilo.k Point tin lornier nn Momlnv
ami tlip lnMer on Thur"lny ewiiliifi
(inat piipni'iltnii IniVf lieeil tuiiile In
liap everv one enjoy tlutimelv',
Howe's Ptv.nt n"i nrTroim. Mf.
0(0. Hrown lum puii'liiiHPil th Hultl
of ihiR patent for .Jnekinn ami .Ion
1'1'lne roiintieo. It ni't'ils nn reeoimn
t''). Iv Ri.oni, )iw npil ppvrrnl olI'Pi
Mniln o flowcm nro iu Mount in llii"
viiiuity.
Tn Uriel l t-tntlllr. r timrlllll imf.wl
' ...nnf If .1,-1 "I' MUn u.r MIVI'M.V Mil .
MUf t'lYrlYRIII'. f il " !" In Unir IAV
vbtii" i.ifK or niiHMi riniti, m nn
hit .i Sit" Il optiui.t. It Ji wxulJ t ' ni fill
fiam anil'ty.
-In Tlm or rer.FrH'"r' nr Wiir."
f'i..in.,inm,n roipBipai'MivmPAi.MAfiNrT
?iw.m.-i wiMiMtiuiiw'iMritiaii f " l,r"iii'"'- fh
5!rnl Preni. Th loitutlklicuiii lltr of urii
"ilmiilirlfn. '
Klrrfri -llr.,-,,T,i,rT,ront n liil.l mb.
UniUrAna4rolrUliq.alNitli "KrTI AHTtfl.K
MriwMtrrlfurrlMiiliiK "'! pot'lll'M nIJ' M,,'
1 P1t.l VTr. n. ill imn.lli MtUllo tuefct t,
KltTw4,Hrlllun,tncln.li Klfn ilttiHi tlu
nii,lin,ii.tl, lr
Hi;;, mm
may party, may em.
-AT-
S2r,
Vi 1. ' a5i - H
. c . h . .. i -j
LitSA.3i
nOGKJ?OIN,T.
'Pill! nn.i r.tuMinl lii-ri-li.f Irifmm Ih- tl llil'e
I tliM... II i-.w n Mflv nt IJ.irk I'liiiil
iiiiTIII lliV. M Willi Hr.3 niuM.-lit tin
1' i-iil pi ie tp Impr ift hm h11 ti frl-idt -iml
I nri'ii iiMne.'..
K 1-fiiniiio.l iilm. will l nf lli 0,ft rhl'-r
iii'i "I" tiriipfi-for tliil-r lilutv-ir lutt uilii
Nt'rnrti'it w II l- ifiieli
O'i'iil rn'i'lc MCf"l 'it IV iicfti'lon.
L.J. Will IK. 'K.jrktdr.
Hi ck iVlm. .-itii Sid. I9.
a.-
AT Till; l." S. H..TB!.. ik
$
MONDAY, HAY 3J. 1600 Kf
, -
'tHH llll r.lxe.L e.lii..rl..r l.f.t, L-n
I Ii
"I i'jiI Ii- i i vi li'twn M.iY
iiYIIl.t, on lit-ic.-iinij iif Id- 31 n ,
K-tl. -II Mil tf'l I' III' 'l- l"l 1. 1 t II H I hi" ...
-w n'Bipif i.f iill .--il iii'i.ii. mi I f. ,ni ill
I 111 ! ... I.K .1 O-ifl 111 IvlitlllUll l. I V
e i!u I 1. 1 ml.
I.n-ii-lerttf H'M ''l ml I In l'.r t en'.if t nn.
i J in -hi -il lie k-n - II ii- i.r ,t !.
I.i fl IlliilSK. 1'r.yf 'l-r.
MAY PAllTY,
AT
I3I:'NriTDTOTS.
piiit fN'"i"inisi.i) v.in. itivi: .
I ('l Wll I'AKl V ul I.U Xm ii.o o
l'J)l-llU- (Ml
.ui:.i. itii, iso:.
l.fc l.'"- fir. (nrf'l.i. ti Ii- t ltt- '
Ml"iil .1 line-. (. CfP nix! N'UIY V'f '
w.vi: p.. iifs'KtH:r.
,lll I Ull l?-.l.
NOTIOS.
TCllnm V. fffl ItlHtv-afmil K- tll- .
V'n nrr- loi.li mil It il iIkc JiA-i I'milui'
. t'Jlhlf. I..:i.. Ittr.'DlAl ,i IMr. iilpiM l)i i
itHlHll iil'd Mf ill il Mm hit ii f,ir ir, li,
t ill i ilh l-l 1 1 l-1 viii- ll-l-ll wi-
' in ! j. itt . ti'i iii: mi s Jr. U'
.f .rnm w .1... I l: I re S l ,. . r'lui -t
! XI . It ? V . h lh it iv. Imi k. I M I .
..iil IM UihI (.r lli Ititl ,ir cilil nll.-v
lietilininml Mhw u u' iJii. (fll.'c. mil Hu
ii , .. Jim .nifwiir ih .m- b f ,n lliit I urn- !.'
U'.r .Liil-n i,l hi Ii, tiiie itt nf inirlii in
M Iv .1" I Hl.-I 4lll,l..lll l 'm V4HP III I'' .'
I.iiiil (lit! .!: I.r. ili , Mirrli t !.;
j niKi:u.v..n rfi.ui.
.ni'ii)N-i: n.isr. R-i..t ..
VIMi I ( if'.- i f...r 'r l .ii' ..
I I ti'it.n I jii ii. .1 iu iiui ! ! I '
.It 1 1 l..i it. ' i i''i- lit 1 1 ! I! il! i ,ii'
ilinli, ire- alto .nj S i f- I.
CKUtOi: Y'lfliJ--.
Jim r.', -. ''S?; - v$ t'xitMMiyffiWw.
s J!an7 7ari sj, thi writor cf tha llass aai aa lavAlIi ph7:!:!a3, whilo VUIU113 th
I;l5:i cf Ci. Crslx fsr thtir health, c3porl:si aal witce:j:4 rainy sMrjriils3 tnl
ha33Jal cJK'.Kf lior.mthsra j;3ii::3u?53ny:7cr tis isviUi: whs rira (lib
cz-s'.t::' :::ibj h:i'.'j i tzi, uj I-o!?7 JJ 172:11:4:2, eitilsci a fall hlatcrz
cf J'j a:l'.::2il virt-i::. K: "7i3 d;Usit:i fil r-jp::!, ail aficr Lis cvra r:::737i
vhl:h :::a e::zxl, d.t:rabsl, If p:::iy.s, ts jrjezra ths cj'.j risht t: asaafacturj
taUsUiilatiaUaltsiCta4.::.
Thj r:n'.t cf h!i U::j tmj a c'srlni n::::j f:r hlawlf aal raff jtIsj huaaalty,
f:r tha es'.o'jra'.sl ?L.V.irA7:31I 3!::3?.3 to this aais ha:T7a ts tio vrnlL P1AX
TA71017 nrrs:.3 b:b3 w trtl:'.) cf :j:1 a:rli, f:ai-d u;.a a:-7 prlaelalej, i
rjlyiaj 7ioUy up:a ttsa vJibb wj?;i fjr It j a silriaal eC j:'j, 7crial a rajil rorolu
t!oa la Cjo h'.5'.e:7 ef mdica-, tad t::ias ai a hri::h5U v:ri all c-:? tha ci7Ul84
warld. Taa eaba!bt!s C. 7,-1553-a ! a t:ll:a:a cf hsilti, aal th: d:a:i f:r
tha PLAIITATK'.! BITrS33 :::a fir cs:s: Jd tia tlsUitlej cf tia prsprletsn ta W7?ljr.
ltc', iTithaiaaiaj tho hrja lawtaUa cf Ct. Crab r.-oa, aala e-r:r:::l7 f:r tia e:a
pooadb3 cf Caw Citta::, tha q-aaatlt7 via liii:?a:t5. It Garefwa to:asa aaceaT
that arraa;eaaata una aa tfstcaira s:a!a a'irwl liriU at ca: la aala, aal ta-ajcai
waa dlsjataoita Ct. 7h:a:a f:r that par?:::. Ha t7;j fartxntj" la aaarfaj tal
laaalag eovsral p'jatatlaa ea saaa ef tha hrjaat oa.1 aaat prj7a ertatwea tha
UUai. Hn::a, stills aal pra::ja Jri cra:tai M If I7 m ie( whli utt:rl7 " aitoB
Uhel tha niUvaa." Tha sarrleca cf oz?:rioa: i fty aal sattoa cf tha laUsd trcra prc
euroi, tai va-v saaa tha prajrlaiors ef tha riAlTTATIOl? BI7T2H3 wsra la a poaltloa
to supply their laheratory with all tha psrfajtly para BtC Cra Una nwiil la' wowfe
tarlo3tho032.V: DTSPEPnO T0STI3 AITS .RTTOWATja. Tha flTfl cut rsprpwats
tho natlTM cruras tho sttar-eaaa aad cthsrsi prc?arla3 1 far'tha cUHs ad pwii
As oa oaUdata ta Forpr as Ague, taraittat on Stlariaus Psvacs, Vjrpjdi, ui
other Wndrfli dlsaassa, tha wa'of th J'PlAaTATiplT BITTE13 .Is wsirpoKO la t3x
hUtor70f th mill 0r flra ailliaBjbatttM 4ra,.dU?aMJ W oaawBy." Tkej art
adjt4 to old 4 TWfi sm!o tad fosulo. They f Htti ' taeto, d riwr
praua:a ra lamodiato WsiUl 'fonlt
i
dull times
A7.;H IXEXIB!
.i i-rw?T'.ryYii?T'Tr.-Nr
..--. 1 'J J I'V J.li. Jl. JJ
J.
SACSJS BRO'S
IPI Sett
ALL
3ESLar3xrjDS
OP
EI
ni
rLiJ99j JS
FOR
ASH
THM OTHER
tfWM W
IN THE
xnj tSLTkVaf
WE MIGAN
W.!iT
'TB.-S
A AJ'
CAU M SEE Fflfl
mm Buo's.
.I.ipkouilV, M.mh Cltli 1800.
ft
i i
fit
VK. JOB
m
an
TV'
'Jauki T. Gll.vn, Juii.v S. Duv
I AtJUivbtft Mir.'K,
i
GLENN, DRUM & CO.,
GENERAL MERCHANDISE
CALIFOItSIA HTItCKT,
JACKSONVILLE, OREGON.
ra firm, m coons
..,..Nt)....
inrw PRICES!
LOW PRICES WILL WIN I
rriir. AnovK namkd rnui
I Uke iitf-H'iiic III nrilirvliitr llielr lilrml
in. I tin., (mlilic (ii ni rail, tlmt llivr np nan
eci-lttiif in.) t 1 v 1 1 1 1 1 j a rtf Urge uJ cjr
i.iilrc toek uf
5TAPL2 DRY GOODS,
UKADY MADE CL0T1I1NO,
HAT3 AND CAPS,
CALIFORNIA AND SALEM
CLOTHS,
ULANKirrs,
hoop ski uts
i:tc, p.tc.
BOOT3 AND SHOES,
Lailiti', Jlic and Children's Shoes.
jjy V luvf, ni'U. In iPunrrlion illi "a
Ui'i- id" hIi-.vc, it VitvlnfifP nml TiVB
CUT hIii..i( rt.l(lif lliillit "fiJa
tS" 'r.'fii. II inlMiitc, "(Hi
DOT Q .-li"afi'. tJiU
Di- li'ii" 'ifyl
fCV WHie.C'ii'rry. T3
PSf I'l'M'tti. i() 'iiVi. tBl
CQ""Viiii iw 1 ii, Xmlf, Irmi'lifl
r nml S-rl. Cit.l nml Htnl 'S'
tar I'liot, U'iKi.l-11 tin) W-ltuw wire, tiirt
Wi-rr rciW 1.1 i-ll nia'lii'itf In mir llnii
i.o.vistoii ntii'i: I'.r-iiii'wi'iiin
.1 Ihiv emiil.. w-lU ftml It crMllv In lln- rml
niUirH in 1 xitiii'nr. mir rluck Ufurp iiitclm
.flldW'l p. Hr Hfii lli trrmtlldl ll'lt to U
t.lrix-M lir nnr liin In Jurkvn pieintr
(tli. ll-urnil.mil) tlii-n JiiiUr Inr vnuricl
u our p m't.'t In fnriii.li iimI n rtboteC
(;i,l'..V,l)ltlMI,.Ca,
JiK'.eitili. lnrdi i IHI.T. IT
iFflRlOfllOGElfil
(,?iicci'i..)f tu L. D. Ilcndilcy ICo.)
S'o S and C 1'roat Street, near Market,
SAX FP.AN'CISCO,
i'.IPOUTr.US AND .lOHHKUS OF
Aniciii'iin, nnj;llnh and (jenu.tti
HARBWARE & CDILERY
Agtlrnllnial mnl ?IIhIhk Tnolt,
Rope, Steel, Powder,
FU.-ii;, shot. i.ni. etc.
tin, Mrtiiiifiti-niriri mid
riiiritiir or tliu
oiciiiirsii
Stibmorrjed Uouble-Actiiifj
FORCE PUMPS.
lU.l.J J A.Mcirtll.Oa.n.ISC,
Hid In in tl,
Hlmplrtl, mill
Mini Dm able Pitiiij'
IS TIIK 1v0111.n1
Ajtnti nlr. fur lull r.itil CduntX
Itlflili f.T mIi.
Uel1ST1lMD.
C in
HOW TO KEEP
YOUR MONEY AT HOME.
liny tliu Woolun (onil nunu Until red ljr Hi
mci'K nivnn vuicy wdiilex just'o. m
Vln wmiM r'i"rlfnllv nnnnnnei' In llio lr.nl
i. r iieiirj- ifiii-rMjr ilni lli"jr nrmimv lnn
'.rut riin r.illmi. nml Iiitu uu li.UlJi tttiil Iu
iliu liirji- nuMirimpiil nf
IILVNKCTtnlMEIIKS,
TWCI'.O?, I'l.rJIN
TWIM.I.h .V OIIHCK
) l,ANN'i:i.S Ae , Jrc
ifthc lic'l it'illt mill l Immo rntr.
iinlcru inllclldl. A liberal ilUeouni to tL
rml.i
Alilaiiil,nnnM Jan 27lli lfif.9. JuSOl
iiidivs: iimivs:
-iir.iii(;iimTOAsii 1'HioK.s paid fic
I Uilii-. nf nil klniN. itt'llvrrt.l ul Ibu mark
t llui unJi'iiInniil.lii Jiickmiuvlll"
JOHN OltTII.
D'Pi'mlr 8lli lffl.
it
BELOW COST.
"Tim pnlillc ro not I Dot that I will ir) m
lrck of tfuvi'ii utl'li Imrdwuni for C"li. l
.wivy ilhoninil. All p.-rniui kinwiiK 111111
ive'tlidilito In mo will plan) mke n In
iirdUto leltnlmcnt. a. ,
,. jousniLGna.
Jsekfontllle, March lSjlli. v t
v U-1 ' Jllll.l JU
NOTICE.
NOTICE I lifrfhjr glrcn Ift rwnii lndnt(
torn to onini forward by the lit nl Janu
ary. 18M, ami folllft tliclrnrcoiinlr. We lonit
hY monrr K4PII.V 1IR08.
.'XL
lfcvV
'IIKi
II
ipS
UP WITH THE TIMES.
J. NEUBER
HAB JUST HKCKIVKD AN 1NV0ICK
if ptt hI Iriim thf V.' ul lie tl tit (uui
li or I, AIM I, S AMMJh.Md'M.U I'A L
'I KUS.tiUl.li CHAIN.-:. liK.VTa'. ill.Vl-.lt
VKal" CHAIN.-. A liia- ilmuv lot ul KN'.
A.MKU:i UU-O.M PINS. IJAlt K.SUHsJ
nml HKOIV, bl.KKVi; uml COI.LAIt liU I'
lONs, uitl llOMISI S'lb'US- A. cl.tuc
lot of III A MUNI). OIT.IyrCd I'KAUI.
UiNliS. AI..I iihil tllitf III Mil liwn inuK.
on Imiiil iill lb- liini-. H"ll:i) Silur Oitrp,
-iifli h.TAIU.r. iiiil'II.AM'Uii.N.S DKs
SKin'.SL'UAIlMiHl.-Al.ltJl'UON.H "IK A
nml MIM.MJ roll U.S. UUriHU m.u
ritUir KNIVI..S WIIUI.K ANI'OI'KN
lUl' rillMlll.l.d ol nil nr.. . Km KAU
I.I -II I.I.V Kit-) in mini li'iul lliinll.K C..r
A li..iiii..il l.il nt I.ADII.s- WAICIIK.S In
oliil (inlil lluiilii)' l.ii.iin.lr.l L'tirrf. 'I
iiuVt- In tn n In 10.I witli trirt c.ri dr rriiHliI
hup l-icjitri. A.f-juit tttntnl tn tLToit:
it tl.c
AMEHICAN LCVER WATOH,
n hrnr; lliiiit.rs Cuv-t, j;rlcu (tvta 3i V ii
liilUri. 'I lip-c ni
THE BEST WATCHES
I' r tl. mor.pv rrcr hrnu.'lit Inln the iimilut
iii-y nn- .M Ht-uliicinrit) ly tl.o Nutn.im
Vulfll ('lHlljlUIH. lit Kl(flll, III.
.'.11 utrurtimtit ill
WT7t7I3rj 'WATailES
In lm ul nil the lint.'. A nrw lot nf illi
I.Vu.il i. ii) In iir eliM'k. Irmii .lit- r.t jm-
r-. I'l.ll.) CArtli;itn. IAIII.Kiii...
KtSl'liuN-J. KNIVI-.S W...I I OIlK
liiltAIVU linXKti. Sl'l-.CS ul nil I.H.1N-h-lin
Mi tm.lif I. f-ir ttcik 11 j I'OL'K
I'.r.ti.l r.III.KCi;il.KltY in.nk.il 1X1 .
M-niUhKONH. ri.UriXArJ MU.-li
lOXC-i, Lntr nml biiiilm- lilltl
1 'AWI'.Sj Inly!' Illlll(t, 'll llil.' lhn.1,1.'. kin
1.. .in 1.. It -ICKI-, llvi' TIP C.!U
...k viii:i:l-ai:iiuvs,
lOLI,I3AlJIES,
La'punTOYIiltUAIS, CtllJun' CHAI
i:3.
THE CELEDRATED
HOAVK AM) FLOUEMJK
51iWIWG-MA0nirjES.
Il I t n l,irk-i- lut ef Toy (111 Ii inil tt Itrw
it o' 1 1 iU AM k ii'Nnril.li liiiiitt mitl lifiti
'hclMrliii lluliiir nml I'iiIiIIi- Slfiiif.. A
till .iiiiiiii'iil nl PICKS, from tin- Iml Mm
ti t n in tn tin tip 11 liil U ity P pr, M.iii'
I' I r i il Slrlli lit ill' km..,'l VIiuU'ii P11UC
. TCIMIllXl-H.Hp.i-tp., unJ n lin-inriii-ttit
ul tlfli-rt t'K.'AIIS. A'n a.
uy. Hi' inml rliili-e liniml nr TOIIAUHl
"Ii Jul liunl ittniuh flue col or lui'ikiMit un
l. Will.'. A
Allkli.Jof
UMTl'UCS. iLOrKS. JEWKlflV AXD
SEWING-MACHINES
nii-il nml ri'ptiinl at Ihr Inwni prlp fi.
Tn llin.i whii Iiih nt 11 i riiimv nt.il wml le
ilrllt-rit mill I'Mifi , llii-iIiiit' or i
r,4i Will I"' pi ll llV IHP, II 'l'l-l..l'i
,l NKl'flKlt. .i'i-li Cluck uml Jirlr
m, f.i." clculi'ii.' noil rrm ruiv,
JOHN NKunnn.
JOHN BILGBR,
Califotnia Street (between Oregon am'
Tliinl) .Tuckioiivillo.
DEALER AND WORKER IN
UN, SIH, (IHTIill.
LEAD AND BRASS,
KP.KP3 COV.SI'ANTI.V ON HANI
mi iir.iirim nt i.r il.t hot 'I'm,. Slit tin.
nl Ciiiiit wiiii'. Ilri'.m Pipiii, ,iilrnili
N'eulia. l-'nrri PiiiiiM, Clmtii'. l-4i'l Pii
in-.-. iiAUi)VAUi:.curi.i:uY i naii..-
I Mil l I''.
Mil, PUit-anil tcnrliil Iron;
PjIiiIc, Dili, H ' mill (iaj "
All (iiitlilu (if Pnudrr
Kliul nr nil niimlirrii;
lliii.lniiir ivirv iiiridv rtp., etc j
Wnodrn uml Willow Viirt
Kujip, llruni u in) I run Wire;
ll'iitkiinilli, Curpenltr and Miofr' tool i
vi ry varnly,
AGRICULTURAL IMPLEMENTS
Comlsllnj: of
J.tHt irnn uml S'rel Plow;
Kill iliariHiiliiif FtPil Cutler;
Cuiililiiim iinil lien Wu.li Krlllttj
i Uullh'uliiin, Wlnt'lutroii, tie.
Stoves.
Alwaya on hum) n lartre lot of Pnrlni
'ii.ikini.', Oniin mid (Jaliln Huivm. nf ai(irii-i
4 n. jilnln uml r.mcy, rimotriiritil oa llt
ii-l inivlii? pliin. liilrr, Kflll'n. Put.
'ui'i, nml I'Vt-ryililn ronnicied with tlirr.
ivi'i, wiirruiiti'il iliiiiilile mihI iK-rfict,
AH itrtlr'p null) nr iii.iiinliiciiirtil hy ten
VAillUNTKIr. Ill- wnik la inml.-nf Hi
-i iiniir'iil iii.it of rlmlrral piMtrn.
fVai? O il'-r alleinl.il hi wild illi.piilrli, an
I iiil HCiNitilii'i.' n iItpciIiui" Up taili'irrniii
I in rdl h LOW PRICKS FOR CASH.
Cll ii ml pxaiiilni- Inn attic k lu-fiire purclii
(? pUrwhcre. Hipt. 14, lb6G.
johnTilcer
'mporter of Fnrin Implement'
AND MAOHJNE8.
Notice to Stockholders.
TIib annual mi'ci'nR nf tho Stockholder! n
hi) Rnon RlrtrViliT Wnnlrn Minnraetnr
trCnmpanT will Iw had nt .Vhland on Wcdni"
My ihp Jillof April, pro Tnrtl pnrpop!
liHiUnir Diffolora for tha enanlniryaar, and fm
i-o lrnnf)ilftn pf riieh other builocr m
;omi bfre the marling,
J. XI. MoCALL, rreildent:
A. 0. BOOKFtS .i. OW Brlry,
iihlaoJ March 27tb. ..-Ik
STOP THATJ0U6HW6
eojtr. or tot? caxt, Asrn ttk prff
O TOJ Yci liv trti-t rrrr fmr tal ta 0X1
drmnrJ, lr In liitfltile tc.rlt, lo tsftord kit tlin
llr rrrpftlins. llll trot nirjxtiliit hUmMM
rrliicutil In Irjr ininithliii tiM nr lb raur i
(vrlmtuii roa hat km of Irwlir itcfoitMt
toMti en UiipUlMtrUia curt)
NEWELL'S
Pulmonary Syrup
I. trill; th TTtTT ftESTftinKtrtifl limM
for lh cur cf Coi1j loldi. Nr Thru!, Altatsa,
ho.ln Couh Dionchlm nod UsnttimrdO. 1tw
.indi or (tort la Callfanil nd Ortfoa kr ba
tltMsl L.L.ltt.4 If Ibi larvrnlBS timilf tl
NEWELL'S
Pulmonary Syrup
aft'tnlih ninn.fnrl 1rtltltir!f BMialflM
Ullqn Wo now a Wr uurfc'lin to all ) tr aa.
anviiintr.1 wlib Ihll. tLi (trr.tm raaOMflrUiaf
f.,r Ihi l.ft'lni or oil duMW" r lli Tmraal aM
Ltuka, aaiailuf jtii Uia)
NEWELL'S
Pulmonary Syrup
hit ttirt.1 lloifaaiii tui It rfll tor YA" 'f M M
It.
Tti't lnritath tnMklealarlraiaMtotlia tfaaai
riui. Iiilltinjirrif lnolfij in lit rflrrra
lntljr fir fiwa a.l tvix.uuui or Orliunxii Ontm
aiiJ i-r rfrcily Mrmlf umH-rallciitiimiunoaa.
Onlf.Mtta rmm ra.ojr irumiaiet uumi a. m
Xnuawn amurvny rr UtUi of
NEWELL'S
Pulmonary Syrup
ItZOtXCTOtt k CtX Afnti, sa r
DR. E. COOPER'S
CMVKK3AL
MAGNETIC BALM.
A f-cnvrnl Kmnllr Midiclnp. Illiai
U" ruuicly fur
Diplhcria,
nd k!i,dnd iIimkhi ut lie TIIItOAT, a4
'tiiriinlln la ctiriiijr Dy.iiiltry, blattbaM,
.LuUra C'uhc, Ctiolt-ta Moil ui and
Fovor and Agve,
S'futnVla. IILuiiiu.il in Coltl., Tiwtbatk,
iiiu .vprrlu, I'liiHr. vte.tic, art a'
i-lli-it-l ly it I in ly inr,
TruU a Vtgotable Ttt pf.
alion.
O .Sunt KcliUln wltbuut llj .11. r
. SI KONG.
-tEDl'OTON&CO.'S. OIIIDAWATM,-
ritr: o otiiik.
UiirlCflhd for TCHit Cm aud for Ihi RaUV
REDINGTON & C0$
Ld:t.SCK OF
.rAM.HCAGIiGEIl.
Ihi laluulile prtptiat uu. rtmtalnliir ta
Ji'v nuitiiiralul hi in all llm ri.)K-rllf
.iiuiilci (.itiyi-r. Imi Incmnr otip nr tit- mH
piiUrdniuirtlo ii iiii diti' for all dlHirti a
!n iliin.iil, null da't'llic ufKana,
An tunic. Il will lit- luund Inratnalda (
inm n-cnmhiK triuii dttilliiy. wlirtlitr pra
nciil li li-lt r. or nllnrulie Inr wblli ltj.
ni tn iln'y!iui hII ihv i.-Iiiw aid vlyur tiat
ill I..' I'IihIiuviI liy ttliip nr lualidy, II Ii (.
uly luv I rnin lli nuctlntiary cm da that r4
thf n.t-t.r iliitnr miy kind
It lr uImi uu izpr.in ttnintyfor ftntM
lio miri r Irmii diD.i-ull niuiiliuallou, f'llaf
iniiiMimroidlaU relfif in tlie apam iiial n
trjiit'iill) auiiiupuiiy that perluil.
Ii cliraliniMdmlif ta It I to Nautra, caiat4
y riilliiK In u railroad car, or by atailckaaaa.
r ullii-r cau.ir.
Il l u.u tultiulili. aa nu rjlrrnal appllcaUM
r ttuut, ItlHumjtlim. Ni uialnla.rio.
ItKIII.NUIONACO.,
iC and tl? Kruui ct.aii Ktaiiclna.
'r Uhrlm-SIIIcoD,
Or Mal BrllllMH.
REDINGTON 4 CO.'t
ILOKIDA WATER.
FOR TIIK IIAXDKKRC'IIIRF.
Tlit arlltlp. pnt.n' the mmt dttlcaat
.iKiuncp nl l''li.ut r. la iniiijualtd at mb
ihiv lurllii- llundkuclilir.
FOR THE BATH.
Urid lii linililiii:, It Inipitrt entrgy aa4
niiirtlilu lin- ly.lcia, and )di-a lbal(oflara
id dillcucy tu llio ikln to much dfilrt-d by til.
t removes Sunburn, Freckles ft Timp 1m.
Ullul'd with uuitr, It mukra an ejicrlUaS
.'iil'il!i.e, ImpiirilnK arly Hhtlrnp to ika '
till, run liM-rn tu tliv lii i a Hi, and rtudin m
um li.inl in d nt a It. ituilliil culiir.
Il rliiiilld nltiayn Ihj uid alter na1njr, aV
ultd MltU ualcr, it' It n-llcria all hiflnmalaaa.
Id'.IM.NtJICN CO.,
41G nr.d 418 Trout St., Man Fudl-Im
FranL-lwa),
;o tlfctro Silicon,
Or Mar'i BrllMaS.
ELECTROSILICOir,
MAGICBRILLIANX.
)IUF.CT FROM KA1 UBE'd LAIRaTOpf.
TIip ie ftrdcle frr dlacprrntJ rr Claaja.-
iK and I'lilUlillifc field. Pilfer and riaHi
.'.trc. and all irnimth Xltlalle Porta. f
Inutvir (kicrliil(jii, Incliid ni Kitcbaa Uttav
I" ir Tlu, Cupper, llraaa, ti'crl, tic.
Tn Jpurt-lfra and V.'nrkir In Gold u4) lllvw
lats the Ki(Ctin-llc(iii la of lnfiimabl vaj..
l llu. lima aari'd. and Ibe veialloi pratMS
'il b lla une. will forerrr endear III aaSM to'
ill v,Uo ban1 had rvldi-nep of lla utiaa.
KEDIXIJ TON k CO..
Bole Agents, Bun FnMait,
FOR FLAVOPUNO EXTHACUDi
itti)t.NUio rtriiinarp ;
ppt. nb, m.
ii
tt)
n
V