Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, May 23, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (EKM
pUAKCpr-ApiEHjqAN,
HOTEL AND 'RESTAURANT,
- OPPOSITE THE
Odd Fellow's ' Hall,
Jacksonville, Orcten.
Travelers And resident btttdtrt will lint
MADAUE D' ROBOAM'S
AMO BSDDZMO
PliCfd to first class order, and In srery
'If superior in any' In this section, autl
' surpasscd'hy any In the Slate.
HER ROOMS ARE XEWLT FL'RMSBEp,
AtjiI a jdentlful supply ot the best or every
tlsU ' market affords will l ob-
talmdjor
JrlER, TABLE.
Ko troubled will lie spared In df'erve tkf pat
ronage or tin- travclltigas well as ibe perma
nent coniuiuutly.
Jack-onV".Marcn31,lBCC. it
P. B. COFFIN,
HOUSE PAINTER,
TS NOW IN POE'slON OF THE KNTIRK
X flock nf materials uuil tool formerly be
IoiikIuk tn Co'li'llo X Coffin. Mr. Coti-llu
bavin)- wllhdiswn. I'.II ttiffln will continue
the business, nml CMti bu fun ml at his rliop,
..Corner f V mid Tlirld Strerts,
arepsrml luiln work lu a workmanlike manner
and af r a-nuahle rale.
Jacksonville. Oct 15, 1667. oellStf
EL DORADO,
-t.E.Cor.Cal.&Ogti.Mli.Ja'kiouvlllc.U.
S. M. FARREN.
(
HEW BROOMS SWEEP CLEAN!
TltpL iif (f PREATfiK
BROfcNh-MANUFACTORY
and iin the uxi IN the market,
AT WHOLESALE OR RETAIL.
Faelnrr tin corner nf 0.'-on mid Malnt-u
) the OiM I How's I Ml. nml njpnIte tin
ranci A")' i ichii lt .luiimiit.
Jnckiit ille. N'lT. Will. IfliT. ,m 30 tia
PAY TTP-XAT CALL.
Al.i.TIIOSr. IVDKIITKIl TO L'.S AUK
lnieMr tifiiifi.it in euine fiirwiiril unit pv
)' liy.ilielin.1 tl.J nl .I.littry ri'eilit', Mil
wilhpvriitliily lietitlheir Inteie-l liiil.ifi.
c.iiilWl tin bailee.-. iinitl ninnfy tn meet imi
(iwji JimUiiiIk e : mxl riirllit'iiui'tf. )r mil if II
fur lit- lci mil ii j'l nil ciiiiltiiil. f liuvr
ilrirriHlislI iHsMin if.sirlci rnsn IimI In
bnsitu' i)irr the fiifi tiny (I Jiiiiunry, IBCH
and ill urn iliiMti l"nii i
' ' ' ' siirrov iiyiu:
JerkM'i vll'e. Dm-.' lSllh. I HOT. tlrtltf
LIME! LIME!
Bt'ii.ii:it anii 111111:11-who hksihi:
I me. tlill Unci Cim-tHiil supply, nl tli'
Ih-I imllt , In ., till' In mil, el my bop
011 Mkiu riii'vl. I Imii "nciiii mil Tli'ld. n
f.lH Vhtllir X ItrfiWlio't- nre. In nit l
SCHCC. .Mr. 1)X, Jluttlll lll Mll IIJHMI cliiti
Ite.
'-i3:ro,E "cutting -.
AMI
Sluue .'MastMt Work
' dntir on l,Ti'i' lii nii ll'i' tlmn-. Onl-i fioui
tinCuUUtr will ll-C''U" iliiiiit Hlli-iltl'.ll.
.ions 11. i'kAcoijk.
Jck.liTllle. April Stl. IHH7 ptT
rr 1 . 'ii .-. ,
,tn hrirK'Cni.. ijiir'tm.'!. IU.M'K
NOTirHIMIKWKHY ISIVKN THAT llli:
AmiimuI Llur r Taxn f-;r Hi
yrur JMif.ciuiMrtlii); nl SeeUl Txr (l.lce
), nci'in"Tir. Hull'''' " Mulclim, I'i-F'
rlttj!i, ilc.. Lmi let'ii Htiiriixl t iiiu fur iuIIi-w
lion.
All tux jiHycru rolillnj: In J.ickm nml Jie
iibliif cmiiitii . ru li ril'.v inllri'il llmt Jminr
M. Siiiiiin. !' ''',Vy) till '" t
tlwckowiivlllr frvw I Uv ,IOl h dny
-v of !lur tollii I'Jlh or JilMi-,
18C8. in pc im-i.d nci'li'i fur utii. lu Jnck'
tuu cmiiily. Mr) "III I" m
"."", JKvravJII on Hie I5lk,
At llrii'ii h 10th,
, " mUi
Wuldoen fhr ITtk.
' ''tlnlei-ilwyineiit,' li-tnlL'l tli tlmefpeclfl'tl'
,,.CiiI.UJ.d ifjiilltlnittjll l luUrd. )U lliv Jimii'
!ier p'fvMsrib'il l'Vl.
M. CHAWFOHD. Ci'llrclor
I" ! ' ' ' " r
i.dl
i.11'
1.
rrniti ivvni!
P b asF P m mm ibm wmr m
AI.AIIOB SKI.KCTION OK FKIII OAU
ilrnHiiil. fiiiin the Halun rVcd GuriK-li
Ju-l recelvnl Ht the City Knit' r'lore,
All kiiiiU nf will-, iiclndliia M.Ol.l(.
8IIIIUU nml TIIKB sKEU, orairj-d, ffwn Eu
Friiclcu whin Vlrijl,.
TJMkiMvllv,'Fi'(. 2I(. W. feb iUt
! imiuV
1 aif nm
HIDES : HIDES!
. I..
THE HIGHEST CASH IMIICKH PAID FOII
llldi- ofiill kliiU.'lellvvrcl at thu inarkil
of tU'UUliirliad, in Jackioiivllle.
.wi! -. JOIINOItTII.
DeoMibertli W.C., If
LOST,.
GV MAV 12ril nBIVBPN nYRPBS
Fi-rry mul Jnckioiivllle, a -K-lrl iwinociire
"ithtlfnUit Tlie findfr trill confer foror by
Ving mM txok"l iijim't Fttij, or Ibe
tt0
VOL. XIII.
llUSlNKSS NOTICBS
Peter Britt,
Photographic Artist,
JACKSONVILLE. OREOOb'.
Ambrotypoi,
.Photographs,
Cartes de Vislte
nos'K i.v the finest srri.E or art.
Picture llnliiced
OR ENLARGED TO LIFE SIZE.
DR. A: B. OVErtBECt
Physician & Surgeon,
JACKSOXVJUR, OREOOX.
Office l hl rentdi'DM, In the Old Ortrbeck
HueplUl. nil Ort'tcon .Sttvet.
K.II. UBENMAN,
PHYSICIAN AND SURGEON,
OFFICE-Corner of Califotnln and Fifth
Streeti, Jacksonville, Ogn.
lie will practice In Jnckiou mid nljicrnl
coiliilltK, und attend promptly to prufrirlimitl
call. Milt
DR, A, B, OVERBECK'S
T3 A.TI-3: HO OMS,
In the Ovorbeck Hospital,
WARM, COM) t SHOWER BATHS,
SUNDAYS AND WEDSESDAY3.
F. GHUIIK, M. I).,
PHYSICIAN & SURGEON,
OFFICE removed to Oregon Street, near
ly opposite the French Restaurant.
JnckMiMllle. Ibe. Zlit. IM.7. ilrc2l-lf
uit. i.i: WIS GANUXC,
PHYSICIAN A SURGEON AND
Otodtotvlolau,
IX7II.C i leml to any alio my rrnnlre M.
V MTrlce"'. Ilftlce mljiiltitiiir N. LiiiflV
kliee ilii'ii. on uiirlb ,Mu Cullfurnta I'Cil.
ack.eiirllle. horKlf
Hi'Ki'iAL Noricr.s.
HUPELAND'S
ip.tiNT,n
mm bitt brs !
aSWISS
r k y
IT!
T H V
IT!
Tht l.t I'atln.r ! Ik Cloi '
A n.ut T.n'i-J
A ? Atli.ll Ptlulil
Vn'Uipa.ie'l f tllo rrlr t-l ,i
Id, .Kinlou. rf L aMnoy.,
z.allr ei
n7, tvvtli,
.UiaxIi atiJ llirrl
for ! all liullt b.I l.t.U ll-)ljr.
tuy bimI f rirf iiwai.
yiOBODY SHOULDUE WITHJUriTl
1. (1. rairtaPivprltttr.
TATi.yn- OK.spru M, ai.
J.lMr ,p no. 413, C1J St. Uu tfiultt
' v. O. G. T.
AM'llA i.ni)RK.NO 1, 1. 0. t.. iioi.d
ile rrjiuUr inirllni.". mi Tiiewla Meinii(
i.f ui'Ji Ufik.llt the lil.trlct'chii'il llile. In
JacU..inrllle. I.OIMIK 'Hna at 7J n'clmk
IHXIItKKMKKI'lMSStliela'l Cii-dn iifrnrli
nili. kIIi rniljuiiriini'iit vT ,-UllOltHI.V.l K
unci':
All im mlT or ili Order In jrond taml'in:
are cordially lnvlt.il to I- orient.
II. l 0. CJAUI.T, W. 0. T
J, ll. Wauk rS-u'v.
flwtkomllle,Keh yih, IHi:8 fe If
Warren Lodce Ko, 10. A. F. o: A. Jrl
A HOIJitbelr rexular coiniuuiilcatlou
hr on lb" M'edui'wlay KrentiiK "r pri-cld
AA llltf Hie fall 10'Klll. in JliXHU.K. on
,.ov. A. MAU1IN. W. l.
0. W. SiVAUK.Sec'y.
Thr Utat llrsurdy for Piiriry Intf
ibeliliMMl, rirnnibeuii tlw Nines. lUtorin:
Ibe iMt Aip!lle. la
PIIKK.'S HAMIIUKG-TKA.
I the Ix-i" preMrviillve aaln-tHl liiml any
Ivkpet. If in-ed llinily. t;ni-ie.d id lierl
onlv, lt'au Iw jslieii mfeh l idait hulldi
nttlon u KniilMi. French. Hpf..in and Oyt
man. lllnvrr iwckae. Tit V IT I
For Hale at" all llie wbleie and ntall drun
loree and Krue.-rlee.
KMII. FltK.SK. Wholeeale llrungM.
tiulu AkhiI. 4IO i:U treet.
visylfjrl ,4 -7 aPy Frsnelwi.
BOOT AND SHOE MAKERS;
K,OTJCB.-Uarnjr dIpoH"' "" ?"?'
lory. ve aru pow pretwre.1 in ilv our whole
Hllitjon to ou" l'aUierHud FliuDay ImrfneM.
On band, dlrcl Opm JfauciM Calf A H'!''
)ioiylIf J-alher. It..' ,eV,10
John- O. IIki.v. I U Ftkk. I Joiiv nasr.
Nea- Yiirkj I'arie, ) 81111 Franclwi.
Addrea. IIKiy & IIHAY. an Franclco
' 4li M'lli'Tt Flrel
rpo qrow.xs.cJx'y-Jtxkeja.
, AND JLACXMITH.
Cambfruuvl i)d UklU COiL an PIO !K0
l.OOO Ton,
In Stoi, and Aflif I. for ' tT
m Jm I
JH. DOYI-Ft
' 4W as4 SIS raelK
w, aaa raai
rU-ljr
JACKSONVILLE, SATURDAY, MAY 23,
TUB 'OREGON SBiYNNBL.
PUDLISHED
Evcrr Saturday Morntnt; by
B. F. DOWELL,
OFFHIS, CORXKR -C If THIRD STREETS.
TBttsts ov tBcnrpTioxi
For one rear, In mlrancr, four dollar 5 If
nm pitm nnniii me nrn Mx mnniix or the year,
tire ilulUra ) If lint paid uutll the esplrallou
of the year, rlx dollar.
TKRMS UP ADVERTUIKQl
Onerqnre(10 llne nr lep). firet Infrrllon.
three clolUri" ; each tuloequrnl liuertlon e
ilnlUr. A dlecoiint nl HliyiHr cent, nlll be
lumle In lliii who aihvrtlw by Iheycar.
"LeRal Tcndrrii received at current rate.
Don't Lvrtc the Fartu.
Come boyr, I hare emneibtng to tell yon,
Come near. I would nbtper'lt low
Yon are thinking of Iratlnjr tbt houiciUtd,
lliinl lie In a hurry IoruI
The city ha many attractions
Hut think or the vice and rlnr,
WI11 11 oneu In the rortex of fieMon.
How moil the courro duwunard begin.
Y11U talk of the inliira of AuMralla
They're Healthy In gold without doubt,
Dm nli I there I gntd on the Tarn, boys,
It only you'll hovel It out.
The inrrciiillltf trade U a hatnrd,
The ko il are llril hl)th and lb-11 low ;
Iletler rlk I do old farm it while lunger,
Dou'l be In a hurry to go.
The prcat. buy Wct ha ludncemtnt,
And in hi the buli't tn ut.
It'll wealth I lint made In a day, boyt,
Don't b In a hurry 1 1 tar! t
The banker nlid htokir are ueallhy,
Thi'y lake lu lliclr thunai,il or ro
Abt think of lh frnud. and drciplloui,
tluii'l be In a buiry to got
The farm I the afet and uirt,
The nrchardu are luadiil to-diy.
You're a free an the air of the muuntalui,
And mounrch nr nil ynu mrycy.
Uitli r lay on the farm a whiln longrr,
Though prolll coins In rather low,
lliimtnbiryoil'ie iiolhlnx lu rltk, buys.
Don't be In a hur'y tu ko I
The People of Southern Orrcnu
aolil nut of 11 Itullroutl by Jt
kt'iih S. Smith.
(rroui tk, llo ,bur(KBlii,
Mit. EiHToit: Difiniiijj tlit nliovc
miilter ol piir.iiiioiiiit iiii)ortiiiii'i to
the pi'MjjIo of our rirtion, mill Ivclin
tluil my own ihilniiluul Intercut in
omnium with my fi'llow-i-itizfint io in
ji'Hi:inl, I liitw i-Diivliiilt'il tliiunli
the ini'iliiitn ol wiiir Journal to m
einiif l.utii ulilti 111. iy I'liiilili-tin-ciii-.
ih ol Soutliiiii Oit'izon to innri1 liillx
t ;'ii.'i'i:iti' tlivir I nm coiiiii'i'tioii ivilfi
'lu inthvnl iinjioii'il railro.nU of Oiv
tfotl.
In 1600, our Union Con.'ii'X.i i.iset.l
11 liill grunting o a t'otiiiiiny ivho
uniilil liiiihl 11 niilniiiil from Poitluml,
iIikiii'Ii tlu Wtljiiliirtti1',' Uiiiiqiiu iiimI
Rojxiio Riifr viiIU'vk, i-vi'iy nlU'iimti'
M'ltiini of liiml on I'ltrli eiile o( tin'
mm I Inr Hwiny inlli-e in wiilili, wiu-re
iIik e.iiiif liml not iiliisuly Ihcii n)uo'
iriitteil ly iiuliviilualx.
In OctnlitT 1800 11 i'iinii:iny una
IWrnieil mnler iIii'IuiiihmiihI htyieoriliv
Orison Ceiiliiill Kilthoiiil Coiupisiiy ;
nml clrt'teil Col. F. It, Corni'l:iH, .finite
Wlittfon, Ciiii, Ainaworth, Win. T,
Xinli'V, nml. I, (iiioi iliiectoreol P:til
oiiijuiiiy, witli tut express iroviion in
it iiifirlcaoriiH'oijionitiiiii o nm tin
r.nii ilirntili Umjiriiii mill Rustle Kit.
cr rullien. 'I'liia 10.nl in nnw iiiielicl
lnrwiinl tin the Wot eiileol I lie Wi.
I.iiiu'llc river, nml the I.ej,'!ifiitui-e ol
Ori'UOII, lit ill lllt eCelillll, IUIS('ll (I
jilint repolntinil, iiiig tliiv coiiijuiiiV
llie tiitnt.l iiiini Hiiule by C')iUti,
nml a!eo f,'imriinte'iii; tlin iuteieet of i,
niillioii of ifiiUitrH in bowli, iseticil Ijv
t)l(' coininiH', nml iii mldilloii to fill
I hia '(Miiliininli, Wiie)iiui;ii, imI
Yninlill ciHiiiiii'n liavc hitliM'iil'eil over
$000,000 fur ml vnnci'iiii'iit nl tlio ro.td.
Ami I cniilefn, .Mr. FMitor, that lit one
time l'tiouli tuu tliroiti (lie niirti
of tie iiiOirp, 1 coiilil tr,tliejoi Ciif'
rr tlni'U'Unjr the Inlnyiitli o(ourlieaii
tiful viilk'v, uuil rnrrViiitrotiriiiiiiivfolil'
proilmtioiiH tn the inurkctK of iho
woiMl Rut aiuMenly lliPfeeiiethiiDgC'l,
another cninpiiiiy wiih nr(.'iiiiizcil in
a'liout fix moiillis nflerwnnU, nml nUo
arrptiiteil to thrmselvea tho unie name
ol "Oregon Central Rail Rond Coin
pany." This company was to run the
Railroarl up on the East tide of Iho
Willamette river, and it ia ignfcast,
tniiml
1868.
fact, that In their articles of incorpora
tion they tnnke 110 mention, whntuvcr,
of running through tho Utnpquu and
Rogue River vallics; nml their Prcel
tlcnt (ieclaretl tn April, 1807, that tlir.v
intemleil to go by JPtngrd'i IltimbotJt
route. Also one mouth later, It then
nuting Prcalilent Btnted to Jutlge Whit
con that the Salem compntiy intended
to leave tiu Willamette valley at Eu
gene City, mid go East over Pcngni'a
Humboldt route ; mid When Penirnt ami
E. L. Applegnto got up their H..m.
boldt company every one of the Salem
company, including J. S. Smith, went
into, and beeamo Incorporator ol Pen
gr:i' company, and did then mid are
dmng now, nil they are capable ol do
lug in favor of that route, and (or the
defeat ol the railroad in Southern Ore
gon. The reattll ol tbia wan that Pen
gra went to Washington and gets 'Mill
ion to introduce a Bill (a copy ol
which in now in my lunula,) of which
the following ia thy title.
"A Rill to nid in the construction of
a Railroad ami telegraph Hue from
I'ortlaml, Oregon, to connect with the
Ceuttal Pacific Railroad, nt the tiottli-
em bend ol the Humboldt, In the State
of Nevada, ami to secure to the Gov
ernment the use of tho aame for Postal.
Alllltfl rt ft In I fit f.llii-t iiiittiLnund "
t'siiiiiM t iimm irs tii-4- lint iiurt r
Petigni fiiKt proponed to hnvo the Dill
apeeify that the roibl waa to turn 11
autulii'iiMci-ly coure from Eugene City,
but upon reflection It ten to bold and
hare-faced 11 fraud upon the tigliti of
Southern Oregon, Mini t-o tho Rill, an
finally printed read ns follow: "Be
ginning at, or near Portland Oregon,
thence in n southerly dlicctinti torome
eligible pan in theCaacndeuiountaimi,
to be llxed by hu surveyor of'tuttroni'
puny theiico in a southeasterly direc
tion ami pausing nc.ir the. Notth cud
of Gooe Lake, and croiingthe42 deg.
paralell of North latitude between the
0110 hundred and nineteenth, thirty
degrees iiud twenty minute west front
Greenwich, nml thence the most eligi
ble mute, as shall be ilrterinlueil by
raid company, to connect Mtth the Pa
eillo Railroad nt the South bend ol the
Iliunlioldt river.
It Is believed tli.it by the words
above Ihnt the people of Southern Or
gon can be induced to fivor this road
until it leaches Eugene City, when llie
lion horse will fiiort defiance nt our
people nml l rot off on PengraV Mill
tare road and thoe thousand of netes
iv ill be cuh'iurci! u huudreil fold.
Now J. S Sinltb, Demoi'mtli' noml
nee for Cotiirrt-ss, iiotwiihstniiiliiig hi
caninir-fnik wonml is still nbleto keep
an eve on lin-Inces, nml It beeomea me.
eHirv if .Mallory should fail in icltiii'.'
the bill ihiough to have a innn there
who is oieof iheDiieeloisol lid Com
jinny to pti-li the bill (liroii'.'li and J
S Smith is tie man, he nml Peng 111 an
directors in the company, and our com
piny and our citizen nre comitnmleil
to vote for J. S. Smith when llicykno"'
or should know that the dearest inter
cats of Southern Oregon nre postponed
for years, perhaps lorcvcr. On the con
tr.irv Lo!Titi resldei on tlie west side of
the Willametle; there in hi property
and his interests and' he publicly dr.
elared in Portland nt a tneetlntr of the
ell ir,cn there, that he favored hirnai
tlirouih Southern Oicgoti which die
laration he hax repeated on every
nyail ible oceasioit, '
Could tljo jienple fully understand
how gently our prospepiy tvflub) be
enhanced by a Railroad through South
ern Oregon, they would sternly w
thejr faces agaitisi any scheme which
Would deprive them ol Jta Inestimable
boon. lustniicc, )u Iho niticle of wheat
dining the p.isf fall, wjnti-r and "liring,
the average price Id which hn been
two dollars per bushel in San Francis,
co, here only fifty cents. Now run a
Railroad through fjouljiern, Oregon,
And wheat can io transported theiico
for twenly-'fivc cent pr. bushel, fcav.
ing the .inner a martriu of $1 7fi for
his wheat instead of fill v cents as at
present. Run this road through South
ern Oreppn, and at one the elect rie.
fin ofproperitY would stream through
eyrry 'jn, and we would nwatyb roin
pur lclnrtry and exflalin "wherena I
was once blind pow T aee." -Ti F, Gr
Roscfciirg, Mhy U'ls IP""-
Wliv s a kiss like scandal f Be
cauae Jt goes frosts noutb to moutb.
NO. 18
Prececaistia ef the Jeteishlkst
Count Union C'onvciitlnu.
Punutant to the call of tho County
Committee, the Union Convention of
Joscphliiu County met nt Kerbyville,
May Oth, 1808, and organized by clio
lug A. B. M.ullwnln as tempdrary
Chairman, and W. M. Evaim Secretary.
A Cmnmittco on credentials wan
then appointed, who reported the
names of tin1 delegates entitled to scats
in tho Convention.
On motion the report was adopted,
and .Messrs. Moll wain nml Evan ,weru
retained as the officers of the Conven
tion. The Convention then proceeded to
select, by uiu voce vote, candidates
for the various county offices, with the
following result:
For Senator, Win. M. Evans; Assem
blyman, Samuel Ilurkuc; County
Coininiioiier, Gcorgo E. I.ogan and
C. C. Luther; Sherill, Tlio'a F. Fhtyd ;
Clerk, It. J. Forbes; Treasurer, W. G.
Cr.tndnll; School Sup't., S. McAlliter;
Assessor, TI10V L. itnox 5 Coroner, E.
L. Onborne.
Oil niotion the Chair appointed a
Union Central Committee, consliliug
of W. M. Evitits, Isanu Thompson, C.
Caldwell, S. W. Sawyer, nml M. D. L.
Crooks. And a corrvspniidiug commit
tee, was clioii'ii, consisting of A. B. Mc
II wain, ol Waldo piecinct, Chtis. Cnld
well, Brlggs precinct, R. J. Pol he,
IverbyVille, C. C. J.ttther, Aiplegate,
Alex. Walls, Willmiiisbiirif, Joe Wild
er, Shite Cterk, Em Peck, Canyon
Creek, M. 1). L. Crooks, Deer Creek,
Tito's Perkins, Rogue R river, Samuel
Harkiiess, T.elnud,
On motion, the proceedings nl tho
Convention weto oideied published in
the OitEOON Skntixkl, and tho Con
vention ndjoiirneil, sine die.
A. B. MclLWAIN, Chairman.
Mm. M. Evans, Sco'y.
Proceedings .Inckauii County Un
ion Con sitless,
The delegatea elected to tio Union
County Convention, met pursuant to
notice nt the Court House, In Jackson
ville, on Satin day, the 10th lint. Hon.
J. C. Toliiinn was chosen President,
and J. M. McCall Sccrctnty.
Messrs. II. Root, P. Dunn, and S. R,
Tnvlor, Committee on credentials, re
polled the following name of person
entitled to seals in the convention:
Pleasant Creek, II. M. Clinpin 5 Rock
Point, C. SehcilVliir; Jacksonville, R,
S. Diinhip, Ed, Smith, R. Lnnkeiieau,
n. 'I hompsiin, Max Mnllcr, M. Mauley,
J. R. Peacock, J. A, Curd well; Apple
rate, S. R. Taylor; Ft. Khinmth.C. A.
(loot, nml pioxy for E. Overton, O, T.
Brown, 0, 0. Bailey, O. A. Stearns;
Forest Grove, John Mckcej Willow
springs, W. Bilger, J. P. Kellogg;
Foot Cieek, C. Nye; Bitte Cieck, j".
J. Fryer; Eden, II, Rool, HohaitTny.
lor, E. K. Andeisoii, John Vandyke;
.Wiinz.inita, I Constant; Unlontown,
Todd Cameron; Ashlaml, J. C. Tol
mini. J. M. .Ah Call, Pat Dunn; Grants
Pass, Win. Knbler.
On iiiiiIoii, ri'iivvlitioit proceeded to
tho noniinatioii of candidates for thu
l.egilitive.
Messrs J. C. Tillman, O SchellTllii
ami R, Lajikcucnu were uiiatiliuously
chosen,
On mot inn, tho convention agreed
In make no further nominations.
Op motion, the following persons
wciu chosen as a County Central Com
mit tee, viz; C. 0, Beekmaii, of Jack
sonville; J, M. McCall, of AmIiIhimI;
John Campbell, of Pleasant Creek;
Isnao Constant, of Manznulta; and II.
M, Drako of Applegalo. C. O. Deck
mail Chairman,
Oi motion, it was ordered that tle
proceedings m published n thu Qk.
PP.f SKtfTINIfl.
On )oioi, the convention adlgiirncd,
fine fe,
J, Ai NPCAIJ,, Scorefary.
1 t ' - m i
Capitai, Ipea. Thero is fn St. Pe.
tQisliurr a good old custom, rcqulrijig
"VVf.V pernon taken np.iriiik, muluand
female, to sweep tho st rcctn the next day
fpr n nuinher of hours. What say tho
) lowers that b6 to having the custom in
troduced (t) San. Frinciseo,? If Jt wt-te
dnni'i theio would bo a small army at
work and a fair prospect of having pleat)
streets, yfha spsMlu ?-vio Age.
"SOfTAT, ISTKUC0UC5K ,n "Wlf-i TUX.,.
CittiE.HThtIaryvlllk (tsi.) AMI I
peal, in speaking ol the grand ChmtM
banqttpt at San Francisco, which WM
presided over by G6vf. iralght who
Was aided to his present position
through prejudice created by h las self
and partisan against llie pcoplo whose
representative, he now hob-noW ami
toasts-tatysr ''Nine montWao Gr. 1
Halght and other Dcmocratla sptaksr
wcr traversing tho Stato denouncing
thCltlnoao-a set of, .bf utea, wjifft
presence on this coast should hi pre
vented at all hazards ns heathens,
the touch ol whoso leprous bodies
should bo'iivon.IeifalaimsBcS: Tht
prejudltjcs of, the Ignoranand Uit
jeivlonVles of'tftointellfgtht we're great
ly excited against Chlncso lmmlgra
tion, nnd no ijicousidcrablu political
advnntngo inttreift) the so-called JJetn
ocratlo patty rom this agitation. , Tlie
Union nomiuco for Oregon was pla
carded na packing 'ti long'qneacd Mon
golian upon his back, and nil the clap
trap which partisan Ingenuity culd
devisu was improvsed to tnako it ap
pear to the excited and ignorant rab
ble that the success ol Gov Halght
would' lead to tho expulsion of all Olii
nese laborer 'from Tthe' Stafr and an'
interdiction of Asiiilfo immigration to
California. Well,' H. H. Halght was
elected, and what do wi sVc? The
very man who was clioscn its an antl
Coolie Governor tho man boil rid bf'
a thoiWand pledges tb tise hbi Kr'ecu
tivo ami personal inftiieuco to drive
out tho Chinese already iirre, and pre
vent litrther immigration this man
accepts an invitation to preside over a
banquet to Chinese Ministers given for
no other rvasou than tb break down
tho hirricr betjvvct American and
Asiatics, nml lend to Increased im mi
gration, closer business relation; and
a leveling of Ainet'icau Tabor to that
of a Chinaman.
Tun CtitNt'HK UtNUTiivka im Otx
uo.v. On Salttrdrty owning, tho first
Democratic Club ju Portland held a
meeting, 11111I paired resolutions strong
Iy condemning thu employment, ol Chi
nese workmen by railroiyl companWt
and others in Oregon. The sentiment
ol the resolutions is concct, and th'ey
nro exceedingly well and forcibly word
ed. Nothing could W much 'derango
and degrado tho labor Interests' of Ore
gon as the introduction ol these yellow'
vermin, who now infest and overrun
California, While tliviir presence Jiers
will deprivu hundreds ol civilized men
of employment, it will benefit no -one
savu thu corporations employing them,
nml a luw importers of rice and dried
ratH.
So long as our own people, nnd oth
er civilized men who may come liero In
the hope of employment, are will's' to
work, wo eat nest Iy hnpe. that the cor
porations will refrain from thu whole
sale Introduction of these barbarians,
who are littlu better vjiau sUyes.
Whlloov cry good citizen vyUh.es the
enterprise to advance succcsslully, all
will liopo that it may bu benetiula! te
Labor as Well as Capitol. '
NVo think, however, that remon
strance comes with an ill grace from a-
Deuiooratio Club, sinco uu are credibly
luloiiued that 0110 ol the lending moh
eyed men of tho enterprise, amlaDein'
ocrut, oxpressed .himself to tho effect
that "no d d Iruhman shouh work
on the roaiU" f-. js, tbe;efore, q'iilto-
foolUh for thu Club to mnko political
claptrap out ol tho conduct of a ' inoie
corporation composed of both parties.
Vniohiit. ' '
1
IK' Chlrago, when they ask you to
tako a drink they say; " Noiuioate
your fatiiily disAurbatieo." (
In St. I.ouls: "Choose your cold,
pizeu."
In Ciholnnaitl: Do' you feel like
driving n null lu your coffin.:''
'In Louisville; Let's put an rnesny'
in our mouths," ' '
In New York: "Let's mlnco oiir.
selves below the level of the bratv.'"
Iiv Boston: ' Let's Violate!?. (Use
liquoi" law). ' ' I
In Frank filrt : Let's al-ork'
In New Orleans: Shall we ftfti
fyV" ' ' '.1. .1.1
In New Albany ; Suppose we tnsg
oirsevcs.;
11
Jn Indianapolis; .'Let's ' atari fee-
.l
tfie- walvh I'Wv."
Inerra Iluto; "let us perjure
ourfvW?v"
In Buffalo: "Leff fltsualjiy.1 '
In'Lexiiigton ; " Wjll you hve tarn
nottrishmeiilfP'
Iij Jacksonville, Oregon ? M LH fie.
oonstrucl,," ''
A; fat randldata for 4oek te A-tsja
bawa, aaksjbsj people , ,44?;
wUy,Ww, ...;, Viv - "
";1
'i 8
,ti
-j
4
.'
it
V.