Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, August 20, 1864, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    nin nlMiTllY yifY'riiYlill.
r Ulllll' '"1' ' '"
BBY CALIFORNIA ArTO OREGON
B TELEGRAPH, i
I 01,t.jM T" JAfKMMItLK KXIMtKI.I.V
BTrt"" nut Tin si tih . I
v.tilM I2'l" -Slierniin Telcgrnplu
L,t,Urr:rrptrvnr In n-pnrtlit" Mobile
hew p"4ei"s rn",n ' " v ",uv''" i
it),(,prnin.'iil lm -ii'Viini.s iinnmni.
I ..1. timiii Rlli. which Huh! I lie
ItVllT. I" "rt" ' ' . " .
I , Tcnim'i'h wn mihk ny it torpcilo
UHliT "iMit inini inn .nni-gnu.
I" . I. ,.,.1 . ....!- !.l
Vf 1IWK I -I" -'.vmniritiui n i'i-int
I a S liftman' miceem nt . llitntrv l not
IIOT" ii'" - '"I -".'
rt:ycii,l mtr, no irm'i mI flirtitsr cxpee-
itt'l riff',,r'rS'"",II other dcmointrn.
liurf Mw iHi'ii wnr knl mil. litis report
,l,lt lUnrcmnl hud gone. In AiIiiiiIk.,
IrtlOl " "" "" J ""I",n """
N Oflrnii" report rebel In -fining force
itiliin G m '"",s f ,re l,.v? tipy nrc
frlifjin llic plfi appnrrnlfj' wlrttun In-
uikinul 4ii-ikins II n lui'i-or oprnrnntu;
ftf nre nimmirtiilfil "by Did? Tuylar.
,vTtiiintii'm "I Mli IK y It l or nn lm-
(.XllltC if .'Ifnl'll' I" l"l " l' TI'IH'I.
jVM(W,V'ii )1'rlririiii'h.tll title date.
tuner Or deprniv 'f iC,f)f( milllln,
frrtn lKt plnec. "tr Alliiinn.iiui'I wn the
imnilier Iner 'left f"r week p,il.
(Ju'rtfivip. under ' " Pmllli. f'riii nit
rfnf lhrntciVe. denrgi.t nnd -Sutilli
firCiM nj'ilw llmt ilit-lr ti'ln'1 unity lmi
wiiiiili'iiiil 0 pjMnr tu h" ri'lli-vi'il nf
(VfMic wlilcli prcvjlliil irliili'-Jnliifiuu
iittimiliiir
nYnik, I.Ult 'I'lic fitrnht p-finl.
1 aihwil Pii. li..Mr llii-fliil tin.
Iiffitrut pn-il llio tfurl it! tin I'M
'tipi'f Sluliilo ll.ty. nt fix 11 cluck, ni
ltVTlttl I i UK' f II. H'lll' iniHlitlH'
ITifl'! w" liliiwii up liy a lorp'ilii.
'c. vr rifrt'l' witl' lnt. Tin n In I nun
Itrprc fUtrcniterii! iifivr r.n nlHiinitr
tfjVt 'I'lic I mil fnrC'i". iimliT (JniuiT,
rtlFoti (J.lliti' with Ifcthl'lmllvrit
Lillif pi'Kio i'l tin- fiirn iw Ithi
I wpl.liI. Vw Tiiwrll. tt 'H riilil mr
inborn up mul (viK'iiuiiil liy 1 Ii- nlit'N.
'MWintii-Mllnffttil Imihu of Suif llol.-l
tuctnuiii iiiilfiili' lln in nniicr, f ho i)i.
pirwiU jI iiuiit. I'liiilnliiiHir 11 I'rriv nl
' prtfit. Iiclottiiu In Hi'' pilot 1)1 Ml
Jim Funk U'lii- hrlL' '.ii1i '4Iruii' mul
ItckjnN. I lie I; irk .tt.iy tJtiili-, iiih'I the
kwr Allunlic wvrv rupiiirnl nii.Mnirii
ri lijrtl.c rdii'l plMli' 'riilliilnii'iHii. 'I'lie
Eittiiiijfjlur. (nini'Ni'W Orlnin.'. rrinirl"
tl mi lliO.Mlll.il plr.lK' ulniMiiT cliiiM'ill
Utt Ion r linur. 'I'liriv t-liult' win' iirnl
IjtKf plroli1.
.New York, KI1I1 A ilNpildi from Al-
iii, Au;ul 3lli, h.i)h flu i'Vth'frfU Imw
Wn Biiumally ucllvu tod.ty. At four p.
I n. tuli riUy, 11 lirnry ii.iuli t,m iii.hI,-
H"ilhe wurkii liclil Uv our .t.KiiuiMiiri'.
oUnif nHubliorn n-nlrtuiiw, I lie Yutil
fiiMiltlitr pillluii, but wirv fttliTipii'iilly
lnrriiu-1', At one iitlK'k l.ml nl'-lit 1111
t'i'tj4 nuili' mi imr rklnnlicri, In:
'OMjvru!i'tit witx it comptvir fMllmv. 'IV
Kid lie ml K(timl, ol I In- 1 nilt. nijv mi
vttolmni i ' wilt nmviiij lurtoVhl
i if inrii Irom I In- liiiin, lliit ttwuifM.
lt-.l!i "rmifu, Uv litn Mfii inlliii:
ltil frW iLlVti lil'iVilli: t ir. 'I'liv OiM
' .'aj iluf wjw 11 liml illii .Suiur
i h'an.Uy mul .Mim.t.iy I.) fmnt, liil mi
rwfil lnt lie; id,, n-nlt u In imr lnvor.
'tlUwhl t.iy ilic l'iiiiimitiiiiiier nf In"
.fiir tulf llitl llif IihImim 1111 tin
' tt onlitll iml Inr ivur lliitct ll.f
.eiliii(I.iihirriiiii'IVii tn tlm lliil.
4Hklnii.
tttter From Col. Drtw-
r'ireiermllleil,ii.iytlie JVriti I'hhm,
MViitli the fulluttviif;. which nVt liu
M be rend with eiiiilili'rub'elnliri't.
lr at NoiiTiwiivr (Ihrnkh Nkv.i
'yiMtv.Jrj.v Ifl, IHfil.
" A M ll'KII HI HUH. YlCFKA. t'AI..'
nmvlcjj .dourly, p-irlly on uceniul 01
cd indUii il.iricultifii Ui Iku rtMir,
fi'lly bix'jtirc 1 inn expWioj' n new
'rrlyiilthuwiiy.
' Iticlianlnoii continue witbne. Al-
!" Iroln froif 1 U-iKue It.ver Vulley, Ml
lSurprUe Valley tukliif lite old Ii
7 mule lo the Ilumbnldt. Traiw. riuiu,
kauli ltlvt-r, below HunibiiL', uinl Mnr
miiulTailnrfrout illf vicluity of Hum '
wtllay, with cullle. lire wllh me, mid
tfleoulu wlrit 1110 until I nVli J'iii.IiI.i.
Hill try hard lo oM'ii n wiii;nii ru.nl from
"" 1m over Ik- fjltrriiH vnt the beud
wpnc Vulley ttml lli I'ncli.u llu-lriel
"'MOwylire. My rnuin imw in Nnrlh
't-ut,abnit the rWitdireclli.il. but nb
cW Id the tilinnu of rurfcv rldv'CH aud
'P canyons iimy oauirtcl me lo vary wy
"ilnrmorrilv, Iml I IhliJt not In nny
Intent, 'J'ltc rojle finm Jjcknonville
,6lr'ort Klanulh to Him ixihit Is n swl
itb an aljuuJauco oj fjood (cru) and
w,ind wood enonli lur road ute. The
i
'"Wfroiii Jacknonvllle vl.i Port Klam-
lklSrprl,e Valley, I 2 10 unit.
'"Wirnallt, 15 mile.
I'roni
'wmAllnn .J Ihe enunlrr lirtrint In
.. '
"!( 1 1
lie caitward of.Suiprli'o Yulllry
iron.
1 purely volcanic form itiou tn date,
K ""o nd then u boulder of tpurlz.
bo "I1" of quarlz. tlKer, copper and
Diin ' ri'uc,lw' me '"ronl ,,lu 1'iieblti
,(ci'4taro really rich no tlonbt. The
kit 'ntn ll,u Vlckburj? mines, 12 mlk
""Jofl'ucbU.een.ilholH'it.
ith
"" '"'ue nnuoiu nn account u
"'iClttnr. r . .-..,..
".Tenaainiiietinublu
'.'"onithen-rl.
-. ..,5 ut wuuriey jfcit'pillll nir-
ir. . " l
nun by the ujiiioI
'"Ktr uinl three olliers-oiie by
mcM-,.-jiita. 'Bwwrt
WWtW
),m"11' ,,r ,i,,,,"'-"hi.ii.ii ir
'nun.' iinurimO Indian, ttliout 1 hud dinnl
1 nl Ifi iiitiin Inln iiimu In nlv.t luf. n..itl..n
,,.,.,,,, ,irir .,., v.imn)J. iVo Aj
A) (ii, lt()iMi n(.ri; vlimllif (li .((M
")' ellllp Ihcy Well) Wityhlld mill llnil Upon
hy tliin ptrly ami required Id trite up lliu r
Iioriicii. Ily Rnmu nti-utiy, Il ilm-s not uppiitr
how, I'ltrkir, t Co., Rett poi'milim of Itrii
oMIiu Iiii!iin-iinr.!'K, ivlipiintlier iitinil In
tins came up mul firm) npnn the uliiiti pir
ly, killing HhHimi, mul 1'nrkirn lunn1.
Till vm iliinnt Inini cinip prolmbly
bimt lliuv tiilli-y. I'nrker, .t Cn. Inlil liu
cl.iliu ttlmievir to llie linrmH, m-lilur fur
tlitnitlvi'K imr unybmly i'Ni, but ftalnl In
lliwoninrmli't bi'lorc llicy lift wimp that
lo IiAv tlil' liiirw Irnnt tlic linliniH was it
''i I IIiIiik" uinl tln-y meant In 1)0 i. In
turnr il tvitoit ditvttiillciiipl nt robbiry
nil immlir In whlrli tli'j ngimnou intuit.
nirsi'Cimil l't. I niriillnti llii lit'cnime II
It rcpnrlcrl llntt tin' ImiKiM belfiiiti lo liU
'(tMt'plitbii') pjrly, nml tlmt tliu Inilinn.
iimilo tlte Mitick, ele, etc.. liu will dmiln
leu finiliiwfipnpcr to ntlrncntu UU Mile ol
llie-Mory, mul Inr 1I1U tuifon I mrnllntt Hit
niiilli'i' linyin: In nilvittin; nf tiny publico-
tlnnrnm lilin-or nny nf I lie llileveii lni
brought 0:1 tJieiinfiirliiii.ilf illlliiillty.
Voiirtt trilly,
0. S Dnnv
VAtrrrvUrn. (btv., Ait?. 2.J, 18(51
Khikmi Ni:wm.t,t"l nrrlvt-tl nt thl.i plucL
i
nit Ihe i-ri'iilr-u n
i'i'iiir.uiii 1 1 w -mi nil. wlcnlity
. -...... ....
I
I tiniliriitl'Wltli llm bimliitM mill of dm.
vmi Cliv in n-frri'iin.' In rnWiis mnney tu
i ,. . ,' . .1 , ., .,
liilp dfliny liu- psjM'iwif trllnif the
di'ini'hiiit-iil nf-eirvulry vnlimtii'M riilml nt ellnmlr. Mini Uik ui'iiefnl biiilih. ,
the lljlinfnrlhi'pitrwolpriileciiiiu'llii' ..'" ,'I"I,V ,,1', ""' l'Hri.itinn nn lite
,, ., . , '. , ' , niHUi- iiHiiutl Mil'J'ln. i'iiriMnitiili'iil' Tire
( iinjnn l.ny Intnl. Iiithty Ihe nmimllttriri-.pi.-i.,tii intn nny nih.r inttt-r llmt
itipnlntitl lur the piitpne, ,lii'ii'. Howard 'would lie 111M11I In I'minlim , rnmri nplu
mid Sltiiii'.' coiittui'iii'iil tio'lvliiir ci.tiirl. ;Km"r."'" ""mnl VM '' i""'''" nl
bittiuiK, mid riiinilnl in rnl.liii,' Ihe cum nl '
rntir liiimlri'il mnl luinly-tiiii ilullurii nnd
tHi'iiiy lUi'ivnl. whldi timotint will be
lr,.,ik. .,1 1,. l..l.'rl'.l -. .1... 11,11-.
"" ,r
Kibeitpplliiltiirqiililiilltictlii'iiHb'blitliief
Inc irrnl by me lu m Hinllntr lb" iletiiehmeiii
rWtoml In nbuve. The (Viiiinlllitj will
coDtlittu lii ttifff mnney nl llih pluce
until Ihe debt iiicitrritl urv iillpnld. Kn
ilii'cil I irniiMiill Vint n list nf the milinirlp
linn up tiiVNH'Kmi'.
1 1 n .. . t t. .,
I, lull Mart b.r my wmp on HtMjn-
i'mU In the iii'imh!f,'vrViv I expect to
arrive mi the .venlnK nl Ihe tilt In.l. ,
.. r.i . , .
hntii'Mirilu'iiiriy wlui im nt In purrtilt
nf Hie 1 in t Kt 1 1 whn ii'iiiinlliiil the leeriit
.Itpittliillni.. In AiiI.'I..k. VnlVv. rcltiimil '
'., , , , , '
" I"""' initiiy. nml rtM)ri inui inry '
l.i,..L..f it... .(..I.. t.....t. ... .. ...t.. .....
,!.., -., ,.,v ri.'iru I,, i, nil, ik iif II in nn i till .
or flfnn mill. ...ml. ..r Alfcnll I.'l.it .. il... !
"""'" " "
nM'ininlu inn nverluuk va lie nun! from
Muddy t.ilhe Mnuntnln llmwe. wlHri'Hiiv u,l,11,"11' ,..'... '
r 1 1 . 1 , , r . ' l)ueiicknintlItf'nieut will l) nml" In.
fonnd 11 iWrrlnl mnolierin or Hrvtnt.vn the pul.ll-ln.l ll.pnrl. In nil II, ttl,., cuV
InilLT'.lmvin;' the nppenrnnce of li.ivinv irllmie liiliirmntiiiii fur It. All u iiiiiiiiiil-.
Im'ii rifi-tilly liihnbliiil. They fullnwtil H(.''?,,"!."r,"m1ki ,K,al " l'rlr in the llr.l
, ,1 ,., . ., 11, ,. . "' orOelnlHT IWVl. tiddteiiHil In
trail of Hie irlrc.tlln ludluni until they, SicnUty C. CIMUIIniMd C, I
Inauno falbllnl Hint lliry were ninj; tn
the Like vminlry. nml were Iihi far In ud
v.iun' In be nverliikeii by them.
Kinm Hie Im-1 liifuriiiilbiii I intu irr( .
' m'm" "' " "m ,lul " l","",
Imve reninuil willt llir fHiiillteKn4 Hik;
(II ClNlM lilkl'.l'.Vtt'pl. p 'I bipi.it ntwinrutf
lU to "Aim ore prnwIKy; ttbmil tlie tnwl tu
rtt nl UH'k lvu mi opHit tiiuity IT r.
Y'lHm, .N.lAK OlAK'V.
Kirxt I .'nit. Cuiii'iiy I let Uv. Vol.
Mitiiiihiiiitti; 1
Mr. Olie-y l 1111 nM liin- liidiin iljliltr.
und will no tliHibt prove Iruubletuiuie lo tlifienio Ihw wonit i'.iei(.ii.iiiil.nii. ;ie.'t.Sir'o-
.. ., . . .. . . .
"" . ' nm ,viiiiuh eiun'
l(Vi
.
lie it witf who ruUwi a eomiwny nt Ihe
llille-l.. la34.loelm.lb,' Ihe Indium, for1!1" "f "'"!";':, ,"l,.V.rlll,'H-. ,0
lla inunleruril.rW.nl fuiullv. And 1,v.ij.". SiM Zu J ,;.7 3 i
the wity, we bullevo he linn never ni-vlviil
pay finm snvtnuiiinl. lor vr vki undi-r'
.l .... .1 i.,i....
.1. .. ....n.M.n,,Vi..
' ---- -
wcoiueiiiiiii it.w.H mins .
Ckvuiiu. Mi'JlMvvn Irti-U I.V.
n,lm,v U ttvetVidV , ,.
Wliurt III I 111 City. liriMl.lil a litrse (lltmili.
iy of indruad Irun fur the mail nf llie 0.
h. X. Coiiiiinny at Hie (.'uHiadea mul Dallenj
porUtiea. I'lie uiilhiiilliiii.' purtloii nf nur
cmnmuiiltv unuM oriel Hint we had rIN
riiadH in NViudiiiijiiiiii Terninry mid Ore.
Kim, except Jor nucJi evenly. 'Oitgoman. I
Airiuv at Hai.km.-A fvrl.Hn i-fT-ay
nccuiritl on Hie Uih beiHrcn Indian riu-
nerintinileiit Huntiiiulon uikI V. II. Wot.
loiia. in llrath, Diuiboni & C'o.'a fure.
Wulklm iiiailu ptrwuiul und ubu.lvo re.
umikAin Hunlinxioii'apretencQuboiit Ilia
(int. .McDowell would ieuve S-n Vr.m-W- t' 2,,'ly i. iW,, S. y Iraiilu' M-'!"r 'e ' IMJu. ow'Iu Ibemjilw or the .ylnle r .William
cn.,n.beMem,,.rfH.,;l7.h. for ,, 'Z Z llmt 5,' "would Vi Z'rM In I lent I) C T. Il,.NOA..bc,..Mil.
lu thi rmtliHii (.r Ihe Mililitry Drparliutnt urell.e c nl. ir. ,1h JLl v a . i Lr, rut, h ,'Jil ' ,'n,"J IU"RHin. Ihe d"'l.iblmlnr nf Kild
ol Ihe I'ae.lli'.-Wji O.fgwHUi. I IM-ieuee. wut hy mull lo thofo who may V J Z J.vH il htuL .V.,.l . h , ' f..r """"' UlXyi"K ttM hU MMi ,or Clml ""
f( ..-.-. m " w vik nt V'OWII n I .
vtiMtim pulillctitinn of n Idler in thu
Stulenivin piirpurliiii; I o Imve been writ.
ten by Watklui.. Iliintiiiion yl.tppetlj
WullniM in Hie face, when Iholuller knock.
til him down with it MiteehtKe bottle. Mrl-!
kimr him wYiml lb.it. Ilnnliiiuloii'd face
a Krluuily cut up. Ortgoiimn
Xiocl.
u - -..- -znj; "-. :-
-Oil llio Hill llilt.. Ut IU milliltea nail
I I. at tlm finl.lv r.-kl.l,.i,i.n In Jnokumrllln. i
IIoivkm, dniiKliler of Ann and citarlcai
tviiiiniu. uiti ti.x yea k. oiiu moiitii ami
I d.lVf. I
Ori;ptherln. nnllift .1th lnt.. In -fKck-toiitlllc,
Jjmiw iitAM.ii.v, tisc.1 30 years.
-On Iho ITih Inn.. nar .lackonville., AllfloiMojietUn llie large retlticttoit
SoxoiullM.LK.yo.iuKc.t.lau.littrorThom. " .rkwor.n.iivcu chlng und fmoklng
all.Hnd Bllri l)ewy,gid live woutuh and I "'"WuV wlileh will be found of u nijuirlor
twehtyonoday,. . , (T.ality.
II drys
'
I
33orn,
.St
n'fTi
ar mv 'a.
of W. A.
On III" 1 7 lh In.t.
i to the wife
Ilu Oitui, u dauliler.
TTWfWWtK.3BajPCTHJ J I jllW'JI JW JUMHW
"mkiimh.i)j. -VVenrc under it nuwcil
bbsfiitlnin 10 n ir gnnd rritiiili from 'ruble
It nl,, linn. I'limirry Nte mul llnbcrl
Vrnley, Inr "isiplntM 1 llti'lnim " of lliom
lielioioin mchiM li!vb 1'iih glow In dial
Vll'lllllV.
lUTtitNKii.--Mr. Ilmiy Kllppol return
ed fiiuii thr lldlitii Mlnw nn hist I'Venlng'ii
Hite. In (fncil hnillh tttiil rplrlt'.
AVonleli mul Kuxoiitcvh of
OltEdON.
ptJMMI'NICATIONS rimii nil ptrt. or
Otbo Sliite nnii'fpiiii.nnil i'piflity from
liu' lilnmi'tti'. I tnpipin. mul lliim- IlWi-r
Viillfji. itre rrtU'Uil upon Ihe rollnwlu
sulji'oii:
l-t i)lntrminN nnd titl'lli" In relitlllnn
In lite pindiicliveni'tK mul churuvlcr ir the
oil, n ti ii'il In tl'i cnltUtiiliMi of wlut.
iMtlii. Iinrley, rye, porti bueltlii'itt. tulmcro.
Ilitv mul lii'inp, politluN, the utvlmul, mul
the pinli'ii.
HtullflleK nf the proilnri' por nrre. fnr it
Hiliiil'iT nrynir. It irp"Chilly ililred.
M. riliitMiifiil mul Hitll'ilo' with H'ji-iI
m 1 lie inenti't' 111111 nti 01 titiniu Iidiw.".
citlllc. beep nml liii(!.
:M. Buti'tni'iili nml flittl'llon In ri'hllnu
In the coin nml i'xprni"i (ifeiillUntlii ttt-lil
Clop, ol lli.'illtri'ii'iit klii'k mul lluinvrnitfi
niiii wImtu mii.
print rrwiveti inr me wine, liy lliu Inrmer.
11 mii'ru fiini.
till Tlif, nivnimt nttinmit irli.1 nnl,..,llw
Cilltlritliii liy thiiritrmi'ii iti'iii'ntliv.
.Vlt. StitlMloxmiilXnti'inviilxYililiiTirnril
Itn inliiconrilii' inxltin Tnetiil". rnp.-;r, irnii,
btiil, tin. eniil. mul ik'ioll nnircclny, piit-
' lerV-clity. Itjilninlle ri'ittrnt, nml iiintrrii'ii
I tf lllttllll. kill.. tt.t,l..l L.t l...tt.ll....
' '
j'ii.
-. hi.j.i Mii.vf ftMvi-rili.-, llil iiilllUlllj;
. ..... 1,...-. .
r. 1 11. iiiiriiinni Mini rp,nrii if. inn.iikiri.
I....I ph.. ..",.. ...."...'.
- '"i-i'iM in 111111 ri'iu.n , I, ,niu itiiici, inn
uliitf Hrnuu. hi nhiir. uuln mIuI nihcr
wbiirM wwlrr. prln or ilfhi.M nf pln
b'lini. (rmiiiitiiiilv kiiiiwii u nH'k nil nr p-ii-
nM ti, ,.., . ,illr,v ,..,,1 i..1.(,l......r n...
1 "
uniniii.
TI10 i1J"Ct nf irncurliiK lhf I11f.11 111 illmi
lulxilii n-iui'-lul. In. llmt lln--.mi m.iv I
H.',ll ml lijihnil" nml lullv cnmplbil
'"'V.' "" '" I'll. Ibl-rt nil llte U.-ulllt
nun u-i-iiiinji'- in uri'ir-ii. tn i iniiiiuiml 1
vtlih lln'iiMpomdr -rtrtlii' Itnllnwd i-in-. J
ley. unit 1.1 uijr ntrt.i.- m 1 nl. (hHrlif Ilnrrv.
uiidir Him hiiii'.ch4 nl ih-rullriiriihinnil L'it- ,
IiiiuIi'h lUier llillriH.I ('iiitiMii. A Iny..
iiiiitiln'r nriln-iM' li'i Mirl Mill tn' print' d mnl
(litlllllnlfly ilt'lllUllinl flllilll)5 tuire
tinti, Iihi m ('itp!liili't. NVw-KtpHt tiM'tt,
ICMtitfntut Sn'ii'llifi, mnl i'itj mIImi plc
witviv ittvy win ti.tve mi iiiuhi'Ikv inr finl
nr 'irji'ii , inn irnir inr lie' nt'iieui m iim
fH,itMMi (,.,,,,,.. bi ,,,,iv w, r..r 11
Stnii Tltitv ull nl.n li- liicurpuiMlnl In
I1,1" .""I";1 '"'"'v "f Hie iiuuniHt or nm
le Imul ill well I'litlulr. mnl lie mumml
i,d.r ti.iltlvnii..i. Ac. '.Nn nue c.tii Mil u.
iv Hi" liuiiii'UM'liittili'iioi'tliiil Mirlm Hi-port
".""i1",'": ,,"1,,,1,; "lnMJl,h "I"1 P-Irliy ..r
Ihe hlute ; mul It i tin iiliire biipnl thill
prnmii lu eveiy nrlaliUirliuud.
it enrv
o-tllillv. tilll li.it ,wilv r.H.I II . ,.I.M....H I...I
.-.,-. -. .. i, .i. 1
,,lM.,.,i "",-v "' "".' !,,a ': ft,"l "'" " H-
a .......... u. ...-.
trullv. 11. rtHii..l 1.. 11. 1. iiiti'.-illi...i.ui !. .. 1
enui tv ttml oni-tlullv utvti.iriil i.ninn.1111. i
-. .,...-.--, ' '.....-...... ..... 1
villi Ntii'iu ilrejruii.
WKV VILLYQU BE SICKI
It l urn nire nml m nmnv K-ron
will j
nttor ruryisir. ulik d,w.K'.lui. they oa.i I
U mi rwidlly ciiimL
n it. a. r.. i.i,
lM.hmi .-Inlilbhid In feii KntnciMo lor
Inn yi-nin. nnd. diHilt: lUtt i.wIihI Ihu mil
I11II11I In iincl 11 ouie In u flnxlu i-nru that'
he l.a.imiUrliAuti. . i
Dr. Ilau ullKr 11 itnilynr fiirly veflrj. hn .
ftnity 01
ii.iiinliiik
iiii'Dfi iliil lu (xuiipiiiindintr u ii.eillelue nr
n'NKi.v vfinrriniji iMfi'titAiinN. Hint will
tun', rniiiii'. imiinii'uav.nKiuiii'Mi'ei'. mnl
nil 11 iinil:iluluicliiir limn luinioral prne.
ll In liif tiiii iIiaii liy nny oilier Iiiiumii
im'"'. Mtriuii 1 i.mi 111 ihk nvrhn
Dr. IUi.i.'m i.uiiw i.ihk. mr lli i.kIUui
.! Vpifliu. 1
I'jf ' ellui'iU'. I- ! IhjI jnriintlio.i et
'"ZTil Vt hI! !,, !j li?! f i,,3IJli.umi'
,.'. ...... ... " "i"
ir.n ....M .no AK:iioiivj.iuiiyM,.- of ,,w,r. ,MM..urltl.it.
"' '"i,Y,TrJ .1 V ifi i iwn
.. llbi ,, - " j,". ':.' '
I'erMilit. mill).' til M ivrlulll UIMtlli
'. ? A" "SS
cnulmte llieir uuiliie. pin up In n puckae
TAV A.MreM A. Ilvi.t.. M. II.. nt7. (Torn
mucin! ilrec, oppoile l S. Ilr.nicli .Mint,
rinn I'raiKjIi-eo Cal,
Jcfr Cmtiltiilliiini, either pcivnnal or by i
!il.l.r.,'"Klh Jy.lOmU -jq-
"iWOW,
.XJO Jtxa.JDJ-xoja.XiJL XOU.
'
J PETER LORILLARD,
;
Qvn-i-flP r virl WnVsrt nni
(OliUJll dIltl JL UUdUUU
-- -vvi ' -imi 'r-r-n
iMAiN I ! AO J I XtiIi,
. ..,, ,K rM.nn.i.n.si Kt v A'
"J. ,l,,,ll ,.;h , ' , v M v . V
(l,""'y - Chatham lteel,.New ork.)
Would cjII the attention or ibnlcra lo the
'urliclva of bin manufacture, U:
' X5VOT7X7X1 StXXTXTt
i Mly, Iftnluru.. ..
llnelWrrT. I'M" Xllnl,
l)ii linpi". Nm.UlinOif.
Atniricn r.pntitiain, OiwiIi.jmi.
Vniin. -.-. -.-.-rv.
fcth, Hiny Hc yaacb,
J I lull Tiu.l Srculi, J if.h Kwitr Prv broKli,
lii.li lll;li Ton.t, JVtiili Bcoich.
ur tun. lj fool
iMlfdlon l callett to llie lar?e reductlpn
VobAOSOl
t'loiq: rixt-cvr fitiwiNii i moriMii
lmf. I'. A. U, er pliln, (i, Agi,
y. 1, Cataoill.b.erhwtsft, nanlib,
;'i.A ennl-NvnleilOieDwai Canlrr.
.-or. I 4 s uioml, fjitriill&n.qjlil, TmiWiU . r-y
Unuabifl. You can lie bet Mippllcd wllh nny attb
N. II. A circular of jirleea wlll.la? nent.olta in lilt- lluc, and nneiinnly. by giving
.oiuippllciUon, Nov. Sfcua ;1 I hint it call, DiWiibcr 1!, 16ti3.
on 13
MAX MULLER,
at Tlltt
r I U k o I O R E
Curiit-r nf Oregon nnd .Muln .Strccu,
lacksoiivlllt',
HAW Ju.t rcrelvril nn nildltli.il in hN
luriiicr! Iiiij;e ami t ell udeclid Stock of
PANOY. STAPLE t SUMMER
BRYGOOBS
cijOTiiiM-a,
BOOTS AND SHOES,
GroccrieH, Liquoro,
Cutlery,
Croukury, Mining TooIn,
'
. . . m. h .
'411 nt. Mnrinrtori hvirto
ww- Awj.
)NT. anil AM. flrc Invldil lit fn
Mir him wlllt until, tit II nul-inilh-liiK
In fhntv cnixb1. mid It I Ml ph'io
1 ir- in m'II llirui nt iirlee mi luw
llntt iitiuu can L'litiipliiin.
, ...
""'
tlit'sl lilt:o Pnlrl fin- lro-
I iiii'iiiiri umtierx mi peiiiniiiy iH5iriii, tin
iliiric hi Ki;liiiiit;i' furCootU. ( fmiiiriHuto iiiniuiuviiieiii of linnfliilrKlnvuiii-
milted ftoliMlvely in I). O. Mill mid Win.
J. ROW'S
Olgjcvar Store !
lppolle lrti , IIIIet'i.. riillforilln (..
.l.ii'kMiiirille, thi'iiu,
TOYS! TOYS!! TOYS!,
HOLIDAY GIFTS !
w
.
t nAu i..r...... .t tit. . -i- 1 .
..it. i ., , .....
.. . . -. ..r .
TIIIU llllll I III! llllllll' LllllllU V I 111 lie llll
J'l-t 'V'bi
1 mnl oiler tor Kile hi. M.perlor
r 101. ft in
.... ,. .r
HAVANA A IMITATION'
C!l!tJYIX AM) 8.MOK1NU
CAIU). MATCH KS.
1 IMI'Kf. Cl'TI.KItV.
Stnticnory 6i School-Kooks
rltlK. ItAISINfi.
CANDY. NI.T.S,
riUliAII". TOYri.
amu;ms. irrc.
J'TJ""M ",u """ i'" ".
ol,r "h"'"' '
-,. . -, , ..
CllOlCO Urcon Fruit
Choico
lilllllv mi hi
eoM'lunilv n.i I mul.
I lee. IP. Iff I.
.1. lt(V.
Ptfotloo
' QriAl.l-Ill l'ruii"iil lur llieliiinHiriiil!in
- 01 t. ) Itieniv-iivi) tnii. titnii- nr lii"-
. Ii.r ISiiveriiini'iil iliii"- from J.ii'K-iinvllle In
1 I'orl Kl.nnulli. OreL'iiii. w.ll If neuin-,1 hv
Hi" Mil.'llue.l until 12. rol.Klk M.AiimiM
"'..'- " ""? " . Hlve,, In j
ib'.'.M.VVl'tv "r OoloUri'iul1 " "' ""' "ry '
''r"'l A.ll l In d.n.llcnte. d...lKu.ili.
llie liftoe Iter tiuill.i . illu llie linilK'ulnI te.
I'liyw-mt lo l ..ud., npnn oomph'tlnn nr
"'"" "'"'' "."." "'"""" " '""
' . l-'llltiil Mulitfi foi pillilui (lboillw llli'lit', or' "" '
iee. mnl . HH,u a.r nA liny m.iy bu iccvlvrd for.,.
"''"'"'Ilmlpuipni.... , P,
Kniil ItnW Will lu nnnnivl Ainriit Ulli
U hen liy ren-tved
D. R. UNDKIIWOOD.
lit l.tfUt.Cn li" ll T4V. (I. X' A. A.. L
FI.Kbtui tilt. Omi.,-1 illy Hl.'i.l. Jy.:iiv3 .
ITew ! ! Now ! I
KREUZER'S
NISW STOK3iJ,
lli'tween Ni-w Plate .Sulonn nnd Ilradbury
it WadeV, Jackrouvllle,
IS 8T0CKKII COMlM.in'KLY WITH
1 Host Cigars and Tobacco,
krksi. can mm and nuts,
NEW TOYS &. NOTIONS
FKKSII FRUITS, I'.TO., KTC.
I Mr. Krriurr hnvlng ptirehxr-nl the new
IMoro one door, r-outh of llr.idbury A Wails',
, gtmii llavjuu, At. cold ut the inoit liberal
.,r,.n.
i kn li nu it ii ii mi .in nr inn inilinn in iti .......
'
i plcto ktock or niioklng and Ue:, bur tobacco. ..ah wuui.Ua a,.n nBii irt
, Aim io iii- ixnnnii nrnaii. ol, eigarsirom ,inCh ftrt tuven, elc. un foreMld
, mo en ittivii i.ir';n io ine hiom ir. upon litem, lo iho Collector within Ih
, o&rm. stock t,,... up m ,,....
d- , ,-, .
BJk5,000,000 I
...... .. - ..
I IV Ml tln Dt-itfltnrt r T.,. -!
. . . .
I
sTOCKnotiDanci.
MA l'UAMISCOl
I). o. MIUJ.
A. J. I'ot'i:,
I'ltHllKltlCK Iltl.t.lMl?,
DKotuii: it.iiuMwnn,
"fiTJEWIKMAUJilt
A. HAVtVAIItl.
MOSfcH UXIS,
A. fl. JltfllKAlir.
It. JLJU'liff.
IAMUKI. KMIIIIT.
. IIKNItV.
O' inm
1 .1. lt.'l lto'.i.
'.M.(J.ltA-lTl).V,
uiuisiici.am:.
AHAT. 1.AWT0N,
W5I.K. IIAIIKIIN,
TIMH 1IKI.N
-IOUN CI. KAItt..
KM. MlllltlH.
J. WIIIT.VKY. Jr..
o. . uirri.N,
M'.WIMIItltUlM).
Wit. AI.VMIIH,
I'OllTJiAMI, (IIIKUO.Vt
J.tfOlt ICA1IJI.
D.O.MILLS, President.
WM. C. RALSTON, Cashier.
Cnrwpnndeiitii in Xcw York l.V.HS ,t
WAU.KU, X11. :m I'lni-Mnri.
('orrfupiiiiileiilHlii Iiih1oii-IJAXIv OK
I.OXDO.V.
fPIIK I'.VDKIWION'KD (J1VK NO
X TI'JK tlmt llie iibnvit immtil cnriiurii-
II.... 1...- 1....... I-. .. r... .1 ' .
i.uu .iu in-c 111121,11 7.111 inr in n iiiirini-c 111
Mrt. ., n... ti..,.i, ..,ii'..,.....ii...
- - ,:.. -'"'''. -- k- ,-i
iiiei-K, 111 mi nn iirmiciu-H, 111 Mil-ullr Mllli
I Hie Interior nr II1I1 Slnle. tlm iielnlilmrliiii
Hlnlc nnd TerrllnrleK. nnd wllh M'tlcni nbn
with llio Allniitlo clllt'f. t:uriiie. ('I1I1111. uinl
the VmH Imil''": Inr which they tire prnvhb'il
'wllli muple l'iiollllli'. und In enurnrmlly
1 wllh the urlloIcK nf iiMiiclnllnii will emu
, mi'iiue npi'rntluiiH tin llio filh dny uf .Inlj
next, nt til" liiinkhiK liiiilieiimi' ne'cupli'd li.T
i Dntinluie llrtl'tim .t Co., corner of Witthluj;
i Ion nnd ll-tllvry dreetf.
' Willi Urn view of glvlntr In the burincM of
the eurpnmllnn nil the I'lllcleiiej nnd prnulp
I llliiitnol' n prlvutn li.tukliiK linn, liiKclln.r
with llmt cniilhleiilliil m-cIu'Iuii uf piUnle
1.. iiiti-inii. mi I'twiiieni nml Li i er n-Minv .
Ihely, In wlinni. nr eilhrr of uliotii. Hie
eti-liitiit-r-t nf the lliiuk will npply on till '
lmlllwi innllern. The ivjillhir In-i'tllljf nl
Ihe llmihl ol' TriltteuK Mill titkw plnc
uinnllily. I
The uihIitkIsiihI ilwin It mlrbnlile Inenll I
liirtlriilir iilli'iltlnn In III" liillmilnir uii-
IlnrltleK nr tlu'lr iirK.inl tlluu, wlneh me
pndllvely I1I111II11K on nil Itn iiteinW :
Kill"! - .Stiff ol' Itn Ciipltul SlncI; cull !
ellW'litl only nfler dim nnnriiUt'iuuiit In
rilnvklmlib-rn fob-clcil lur llmt rpntlul pur-
piimij mul llu'Trui'li'rH of the C'nrpnrnllun
1 U'ie. In nil rnM. Ihe rlnhi In Ineoinv pur-
vlnt'-i'it uf tin- rdKik ntiiiili'il nt I lie mi-
pruiM'ini'iit, lor Ihe ltiii'lil of Ihe ri'linilulii''
i ,SK.C(,v,,l.oa,u ci.unt lie mtnle In Hunk-
...in li. I'KLH L'rriiiiL-uii. .11 ...ii'ic.
I ....I. .,,. ......
1 hnhlcr. except ii pott cullutentN other I linn
Hln'Ir Kli.tres In Hie Cupltnl Ktock of thl
llmik.
Ti"iitooH :
n,o. Julia w.c. itAunox,
I.DIJIN M.'UNt; J. II.TIIUMAH.
WM. NOtllllH. -rilllHAH IIIII.L,
Jtin.M). :tm.. a.j. i-ut'ii.
IIKIOIANIIICIICI. I). lilt UN,
JAltlS WIIIT.SKY.Jl,
S.111 1'V.mel'vii. Jinn It. IMU. Inilp
STORE
TO -
RYAN'S NEW BRICK
I
0Xt tu .JllllK' i. Xllllllll'I'IllUII
lletween He)
S!'TJri (ll-MMCr fr
L'.H. IJOTIX
""
The rent nr mv li-- lore U mi much W
Hi.tn I had In my tit my ..Id Mmitl. llmt I
.win i m eii K"'i" to uiy iiimi.iii"i iu
coii.Uernbly ntlnecl niUi. (Jim
eoiutderubly ntluevd mien, (ill" m it cull.
II. I11.00.M
Jlick'invlllc. Mniclin. HI I.
l'inttl Seltlt'iniiul.
llio cniiuly Conn uf Com count v.
j uiy U'lin, tMi;i.
. . M. I . '
npitrt lur ih Until fcltli nul of miU! ctlate.
with tlte fnlil iiilmluMriitur.
V;
Ily ordir of llou. M. II. (JreRory, Cnunly
UI.U, li. lih.X.N.
Cnunly Clerk.
JyMwl
Dissolution CToticc.
IfnilCUnnff llynn
A Morgan la hereby
iluut content, II. b.
.L iiiuivui i.v uiu
1 Morgan lullilng.
' 1. J. Kyan itlcnniiiiin llio limine" nv
ilierelMf.ti'. at tkn uld r-Uiul. Will collect
iidUlKi.kl.U.uiHl pity nil the liabilities of
lie (Urn.
I K. fi. JInrcan rehirnn Ida dueero lliauku
(it the twlroua ot the linn.
! 1'. J. ItYAV.
K. H..MOII(;.XN.
UNITED STATES
I TAX n0TCE.
'npUKITnltnl States ItiNes. for the enunthe
X of Jackron nml Jowplilnc. having bs
coma dun and payable, nntlco li hvrvby giv
en that the Collector will be lu ttlfendancc
at
Jack'onvlllc, Fitdv and Saturday i Ibc'.'Ctl
nud 27th nf Auuit.
KlrliyviUo Tuetday, Aug.. 10th,
Waldo Wedncnlay. Aug. Slit, 1KC1, lo re
Ccho Ihe rntno nnd Ii-mio l.lcentoa.
Tnx-I'ayeri will nolloe Iho followlnj ex-
nay the
ArKt'Cll
c time
tpceified, hall be liable lo iuiv ten perceuU
KtlJltlooal upon tbuuruoqtit thereof."
l. w. coi:.
I'. S. Colleelor for Iho .Stale of Oan.
Hy II. D. I'AiiKMt, Deputy uuiaul
WHAT KILLED HIM?.
n 11... 1.. t.i- a f... .. it.iti m
!,. :t ?&?&! $ "as l"ti
iiti(!iit i'ii nitve reinninni 'Tint nn mr yi'iiM
It) enme. Invl It tint been fur mlvlw kindly
Iiili'iid'd. nn dniibt. but RlTeit lu Ibouuhl-
t i - ...i.l ... . I..
V. HAD A COLDt
which, by pontfl iinjudlcloie' prn'crljitloii.liiul
li'tni uoii'verlul Into mi u-ilium. Who Knv"
Hint prcicriptlnti, or M li.it It wn, the out
Mil" iinrttl mny nerer know " l.i.-t inn my
to Dr. Hull, that thttl 'prvncrlptlon' u4 nu't
Mewell's
Pulmonary Syrup,
fur Hint t nn nrllcli llwt tloc not cnRendor
limit tlin'.te. nur N It productive nf nny
ipiliiueilc itllictlnn". On the cuiitrury, i'l
will cure inch nncctlnn) nnd tn tor
COUGHS AND COLDS,
Ihe world nevr nw n Iteltor remedy, mid
never Will, until Nuliire prenenm wune new
luxn'illent out of which In prepurelt. Don't
lie ufritltl tu tire It freely, livery nrtlclo in
It Ia fniin NnlnruV own I.tilm-nlory Ihn
rnmc lo-ibiy n llu-y uere n Ihrnii'iiiiil ynin
iirii nil vatnuliilt'il In roothe, lu-nl mid
itrutiglhuii. There I no
ltd (it Family Medicine!
ICeep It In Ihe hnite, inc It freely, clrc It
In your children upnn the ill;liteil Ittdlcn
tiuu tifit riilil.iinilyuu will think mnl pttk
nr II m nil ilu llmt Imve liecumu nctpntiutiil
with IIk ini'iilK.
ItKDINin'ON & CO.. Hole Acenln.
'110 nnd -1IH I'ruiit mreet. Knit i'mncbcn,
uinl ir Hle liy till llnuirl'K Juii"'A'i
CLOCKS, WATCHES,
.TEAVELTtV,
- ASH
FANCY ARTICLES
u -
3U"3KTtr:Ba3i33iC w
NEW ST QBE!
Next Door lu SucIih I ion.
I N'l.UII.U Ii.ih Inekwl IiIa new lir
) wllh 11 liirKemiil viiluiililensiorlni.'iil n
liii'l lIe mill ti.itli'ni" nr pot
SI'llINi; AM WHIUHT ffyik
i:i.iii'Ivn. ie
KIMT.U WATCHHS. i?
III A MOND .IIWi.l.KY.
I'KAUI.. KM KHALI), CAMKO HKTS
Toft'tlivr wllli ti -plcinlid lot or ollu'i
Ilii'init-I'inf. Ilronchif.
lvur-Itliiyf-. I'iuuer Ultir.
I.oi'keti'. ItiakliK. Cln-pJ.
ltrueeleti., Slecw liutluiin,
Ntcklaetf,
U'utth-Cliiilii..
Cliuleliili
nnd Hcult;
ANo. romplelr wti of litcnmpnrnble
Quaxts: ZTaixrdXxryr,
niniiiir.ietured liom the rlclnin un'd mot
I betiiitifiil t-prviiui'ii ortiiild Hill und Tow
Icr (pmrtit
in tiildillnu tn the nlinvr. mny be fuuml
iIa i-tiiru the boul ipialilien nl'
'TAHU-; AND I'OCKKT OIM'LKUY,
And. in fliiirt. n ucnerul nrlety of
Nli'Ji-Nticl.i .V. rnnty Artiulfx
All ol which will lie tvold ut i.oir rittUM
uinl ivurrniitiil.
ItKI'AllilNO.-Clneki.. Witlehe nml
lewt'lry lepHiied with prompt netf, und In
i it mnuiHT In uuiiruiile.' MitUluelluu.
MAIKAITUHKI) lu nrdcr. nny nrll-
civ nl dewelry, with niutiioa uinl ilipiitch.
tffl '-'all und md bin new alnek- ut hU
new Biore. on Cnllfornia yircl. next diMir
tn S'ji'lt- Hun., .Iitek'niiville. Oieguil.
.1.11'ka.ilivllli'. Dee. I". ltili'J. if
HEIMSTflEET'S
Inlmltnblo Ilnir Restorative.
IT IK XOT A l)YU.
lint reloivy grny lutlr In ll nrlglmil color,
by Mippl.vlug the capillary IuIka with lint
nml mii'lciiiiuce, Impulreil by nge or tile
et.'. t All itfttiitnHtiii ilvn tiro cumpoMil
nl fiiHor cwrt. iK'Ktrovlnif the vllulity and
beauty of the Imlr. nml nlfottl of IheiumlveM
no dreeing. llelin-trei'tV Inimitable col.
nrlng not only future Imlr to t natural
1'iilur by itu enny procew, but glvea Ihe
hair l
Xaxxac-uix.in.MLt XJoevxxty,
promnlei. It growth, prevent It fulling
ntr. ermllcnleii the ilandrult nnd luii.tru
henlth mid pleumitneA to tlm head. It Inn
ulimil the tt ol lime, being Hie orlgiiml
liair-colorii.L', nml I cunaluullv lucr.-m-ln
lo fnvor. llr"ti by both j(eulenieii and la
illiw. It l cold by nil revliibe denier,
or can lie prnoured by them oflJ. d. IIau.nw,
I'rnpriclor. Sew York.
Two rize. fiOc, awl SI. f.cow24y
Smith A. lUvw. of l'orlland. Agent.
30"OtlOO-
SIIAI.nD I'ropomla to rnrnWi (300)thre
hundred cortla of good iiierchaptablu
nine wood, nt Kurt Klainnlh. Oregon, will
lie recclvetl by the uiHluvlgiKd. until teli
o'clock M-. Augut 1A. lhOI. The wood lu
bo delivered ttl ruch place or place nt thu
1'ort on the commanding oftlcer hhnll direct.
One hundred coribi lo lw dclimcd by thu
lt day of October. lBfil; the Imlnnce, ou
or More the l.'illt of Xuvembcr. 180-1.
The propoi-aU ihall be In duplicate, def
Iguato the price jier cord, nnd pamea mul
retideuco nt two respond u icciiritlea.
myment to lw made. r, lu delivery itntl
ncceptanco of thewo-u, In the fund furtt.
Ihedby tho Unli,u Slatea for public dl
burceuienta, nr m toon nrtor w they may bo
received (r ibnt purpo.e.
Snitl '..us will lie opened Augnat lollt, v
l8'.,ot llirco p'elock P.M. Unlier.ato
luelted tu bo prctent.
1'ropfualn to bu directed la Lieut. D. C,
li'ntlerivootl, A. A, Q. M-, Fort Klamath,, vl
Jaok'nuvlllo, Otegon, sin4 'il'ropcuiiU tn
t'urnlih Wood" cnOoive wi the enielnu',
Tha right lo releot any w all or the. bid
hcicby rcjervid,
' IX O. UNDKIDVOQIV;
JH Uut. Co. "C," lit Vv. Ok A. A-'O.M,
Ft. Klamaili. (IgiJtily 1H. 'M Jypw
Q. W. Q.R ETEiR; '
PHYSICIAN AND SGKGKON,
Juckbouville, Oregon.
Oftiec between Exprene f-'jl
" ind Kyan.
il
f .
jdl
$mm
& ttA HUM