Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, June 04, 1864, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,;z jwaa
v
i IT. .. . i.i... ..-.I. Tlw Enoihrt ("'
...!.li,' r i iwini '"" - . :. .. .
Ut lip-trh a written,
"'" """ I. . . .i-. ..,.1...
Ml Nnrlli A mm. i"r
FtllnV t'hStm ij '
111 llie Sw, -II i
Ul Sn HiiUl i-iM.iA
ILMIIll'IML' irt- u- ii, '
til lllf !! Il'.'l" i.
Uiiimt l n' ii i ) t
m .Inwmuicv lh Union. II Mprrnucy
.t i l'll HrT"'"
I in-
TUB OREGON
Din
Ml. i. the m-e. tw rTz
Hi
, i.i wlul thew obj' m.y ct.
! ,.: !!. Ti rtneakrr kvd b
.... .t i.i m i rnri'9 " i
.a arm. TV
r'Ti .r;rKn.ili..?.-i
BY
CALHORNIA AKD OREGON
. I t.nrW Ih-HTH U ( fK
,"'" "' ""'.. an ..- InL'M
TELEGRATii.
in put-he
llvi.f 41111 ' '" ' ' ..-
... .1... II uun r. IM wiimif
V.HKIE'N ; .. .....
i lore w ' j f
II (-1(11.1 II i
I I!
.1, ! -.5'cl. -fl
M 1
i
H . I &
umi
. --- mti iiim"t i i iit.4 nrir-iinr i ."
.uUUi innnidi r . . .,.. ..i ctiti. ittrtHiiM n
v .
.f-
r tli
1
I v
X
wroBnx.i ' J e,wiep.,ml. m Miin -wan I ; hr i"1"5 . . 0 .hot hih (lr .it.r ''" Af',r V"" to be a r "Ma e
' a.H,t.r Mnimr' D .patch. I i " , relive In ir-Anhm. .H-pti-d p-uml iMo car Ink 'term . A , ,, p r,, .rt ,.
UctS iSr T O U M 9h rt.v rjKH.1., qut-ilo-J IM J "; K w fc u, ,, 2J hrnrmlr. IJ hv tfn-k r . y ;"'- . "; h I Mn-m-h ,. .
t'S wtac c.iv' J - '". rrtmtl , B, .. 01, ,!, .Mr Hyim. In ,.!- .n .uU .t , ,, -4 r., , rt Ni l.l.-"." ' , -tk ,,
rl?nl "'":..' . i.-....., Iia- ,. . ' .i. . t.- I. l!..rriinH-iil Hull e "! ik. ??.!. tin th FMS? wK. .... n i. v ....I ... ..t i .
!"-- " . .. ...i. in nnr nini 'i-' . i..... -. . -
I IVU'
Imnm. he tiiil ww up .- .m inr in"" . ....
. in-i with crti ifi-litr-'- ". I.h.i inirml l d l" lr"in 0,'Jr 7-1-. -f the rnemy r'
Tf-i,ralrr8.r beHTtll-P ..lrH jwMtcr CPWermng r .rm... v
bmuiht the rrb U i.. IwK 'IVy hrmtil t.,,,, ,J M. xmi .
. -...i- -wl ..Innml mnrr JlftMlllr. .., ti.. I.,-.t ilalr
yD"T,rt "? ""...... -ti. I.n ! W..hiltCIn. .'"- ' ,TC . "". . .-i .!.
wrsr; :r::fc.;Timnr 7mii..uni i ir;r - ;:- -wnrl, wh iwrw
Ii:- '.ii: tf. iVfcJ. Next nnB rUr..l?tcn.w.-.:-.. '.".' Tta rrJ.M w.. wrrH ' .h, UiAfli
,l rrW - t.. I vn . " ' T '.':.:, i-.l W-rnV. I. -IllO fri-m. .. ., : thr ,MVll.,.;. A eilrf Wr ; H.nr .wni-i.u ;;"
lirrnins l)lpnirli.
. sil... .hIh. Mnif ilnwuiv i"r" . . ,. .. nM ,,M if
9 BChlKC nriiTc - .,-.,. i..i..,...,-,, rWnl UfKIgr .-ur .... -. - m. p-i. .-,-..-..-.....-
:!" 6 ' ,mp?I !n.H .1 i -.eh" ir.i M'' '' Chyrth-" '"rin? "P '
.mHHN.4 (Sh. III'?.."';'"-
, verr brillaul nH" l' li".,'h,7,'
,ll.'
'ly I m
T
Wmhuicli'". 24'n. ibt ra.v-. ..-..-.
. .1. ll. I ul.l I .-.... It 111 M
.ihv M.H. ""-; ,
tf K. Il iwil-'rn. "'
Invn tr'in " m
...!! VV..rt.4i I,m 4 U nrilll .. .... I.. I,jr...t A rwn'uniwr'inn. ...! . . . .... .... ,
i . . . . ... . rii.iKr .'ii wr'.. .... in- iniini in v ..- . .1..... .r 11. r 111 prp-in. .. .
Here. .. m r w ::-'; , .,. H.Jk HOO . Wr. I 20n. ; w of nhfU w, kilml ta rn ,!"";," 1W,M; ,i..nti
Oltrn Uf-.- w... r7 - "..-. . V , m. , .r 3K K..H. w-on-. -. . .. , , . , , wm. wlllr 1m , ". . ". ,, . .
,a wpp.n-.Mmu. .. -.' , .TiMm. w,dlMi. ho Bfr m.-iy .-r" .-.. -.- -- ,-. ... . r m
.iiMni tviii iittui . .. HiMh iiiAHtnrdrvu -,ii .m mm inurr : iirrrr ""
...- ,. ...:.. 1 dTH i.irv. nimnn .' -
Fr,wM.H..fth.-l m J", MV rtl ,, Jli?,te.r.l iln
Urn. lHnv.r- wni i.rr " - ., j, , J U'.mii -.illtJ rtoCII IiH.'n , tT
Lcc.niht. m ..t ,h-;Tn;? Lh, mehiiull. Oi. Ilatt-r. In .1 h..ii ei?''"7 "?.
,Wr . hall. I- cmpW-Mv riwl .1 r " " "' J" J . ..,. inf;n.rv M ..i lT.k Mjhk hJTiI " T,rr,J
iUl.yk. f IUhw.I r-w-W1 ;r.U,h"lf f J,n-rW,-rb.. Ft ,1V r,U-U. h-.- f"-"' '"" "7"
w. ua.1 iJ nurn i'i). llX1 "."" ' w' " ..... 1 1- il .....n.,. .i,i,Ji. Ih rl'fi'J
V.m.ii.M nilnrk. i4i .r rtireh ,".T"TC .. . . ' . . ... a inw. . ...1-.. .J . -. wild 'b. I'll''
,"" - - r.. i.u. Miiafh: ir nr .. " - . ..... " -
d rk
1. I'. I'.
3M. -l'- M
.1.1. .I.nk 1:
iltlV'
fcih. A iti-'i
IM Iutlt
rTI. Will.
h I
1'
1
twn)
.r. . i .t Hin"W
.... !. Itil '-" -" '" " ' ' . ..t H4ter
""Lno-. A"0nf'",'r'nn'r"" i- ,
IW.TI...HI ..,, , y tv,. n .ml i-Trrrl"lr ""'I-'- ".
yflib r.im !.i ,,., mIOi . , li,. ii ..
fl J lMM r mi -" " -
l-.....n !!firi. U I' i-
. .. ..iMfMi rnritv'
.1 L .& . Mm MITIR J41' . '
tl.
ll.lfV-
Hih Rr. '
4 llMt UK '
m. . ' Fl-wr 1
,f ! i.b fi .
fy
t It v.
.. Mt....i tt HV ir"
ttm h ' ""fit" W
si, r
. t
-h-MI.-. - B'? " "-, "I"airH-.I..TI.. IhrnWo-iWi. JU ,.. TK,. tk'r - r-wl - .hr.m.i I P't- 'r",V, " ' i ,
.rtrMt'h- W.iV- TVt-f 7? "'"73" h,- rt.d. h- .Un" P .....0 ..n.k..pp-eb... A" II ; ,wn n '"" " ,l,,f l''. T h .
U, k .i.. n-rlM,fc-l .,ll MrlfZ1? f-' - omv. .Mjn.- 'Hm,W lUMI.r - I V 9 J. J '
tbw -r4.... V .h.f rrp.nu irf wIlMtiy H w.,k.BMrr-mie4iW-iifMk'".t1...Iwr,..,,,nM..)-.ll.- '
lix tH.r ' . ."-' W . w,",,?J!!?i ' Stant." ri ,irtw,P b .t. A m iU Jr i-y I ww m ,.t f. .nl. .. Hk- -wr "- J- , '
..-.. trtib y hi, r liw. t..I. ..vi.hh. Ii i" r. n in"".' "'m
ii
Wm. r.h. iwiiir- " i-mci-ti w 1 1 . jkj.
-it; Htal I-r. -fwf UHmc h it.--, n-- Arwy it . ymnmn. "- "-;- . f , ;., IH. UM-j. . mwI -m ' nf .,,
- - - . im J . 1 K 1 fc B.aU - BH II III i--- " .. I ...
x-h aw. pmc Mir-anT rWT-r-H r -- ft "- --- --- - . . . i. r iuiI ifV-Tn .. i. i -.. I imwiii iti -tnHT
--..-- -- . - - j.t. itM hriirt li bit 'm- --. ---- n v --i-i--. -. ,- i . ..
1 ip f-n .-"--.- uhv 1 n inTM-v rr- - - "
Wttr mfm1.'rl harf f-4 t-i" V- " rfWi.c f,'hiA,1
tmJ h- 5 i Aw po" ' " ' 'r-tit ' "! JT1L Ci
... ...i ..i . i..m I. "" -
urii'ii'inr "i"' "" r"m-ir-...- . .
rf I h. M' I"
f"l rM im rm'n 11.
lfH'. ' Ii.
111 n rrr n
19-11. Am hi
. .t 1. i .... .. 1 . i.iu i-i.iii.iii
. .. .ii .. pb Mir- t 1 .. !.& - iir'HH ii.fir- n ---''
.tk kp .h inii mrw iiimti -- nn. itt -- -n - it.-t 11 hi. ...,.....--
v-rhflvn rh- hi"r k in '"- " .'-.V tH-trtr ff-.BI Kirme ,lirrl--: - 8 m .Xi.hkII h.I .M,.,w r,,H1 .M.v.,. ,..!. .n ir-.ritfl.i. i
iW-t-il t- Air iid ".h' ili-e, '""T.rrV .- 1.' .t.-.i.. nf I'.in i .i. i.rl, wnh.wt lunh-r . ,..i , . , J Ur .n-n.vii wifk.
: - - - M,. L'-if-ii.- - "', -"?.'"': ;. j r :..--.. " "rr" .: m . : .. ... ... .. ..'...'".. ...i i .-m.
i-n.1---""- t- - - B"i in i" I--" nf -"- -, tr.MH. Ai i 11 in."-.. .,.-..... nn'i-i mi. t -'in im..- ..-..---.. - .
-1 ! . -.- ... MiMftnMmH'ir i. .w - ..--.- .... - hmi hhhm.1 mr .iirin rtn . - """nni rv nrv nir'iii'- ..-. .....
Hill :aM rwni. I" "- -" - -let,' M U-? nm-ni-- - .,.
irtf-.v in thr Hi inn ei- !-- i.tsi h.'.ilain-T -. w" ., .,
uL V
iiiMmH
'Dmni
nrrlir
KrlhW
k fenrf,
tak
WTrnfWC
4j 1
UMxx.
. . .. HTM lll'ilNa- III! I .1 ' B
hi. ilirUifMi w ulter Ihe uii-un nr-ni Tiion, limv-r-r. l wrv "f"- .. . . n. " ,
IHM- 1. .hr - r urn - fcrt, ,, hA-.n-r. w. w . :, ,,. f.Jta-i. . ,. ,,,. ,i,l. , WiH,.,i r-mi..,..i l" " " .. r "r "' '..'": ' l T :
nm ..T lb it J.fl'tfH w" w.mMdH-lh-W.Ev,"r:,n,. .'" T ''.'.. -.. ... !.. ..- I.V t..nr ltlV. Ur n'rivif ll'l ''" "'.'' "-.. r M
Ml Khwr4 -.' 4. h.m K K.ek i-M r.w.-r-. N,w Vmfc. .m -1 '"" ; "" ' "",. ,,, ,. ,, -H--r,(n- ilvnl. nli-r ! ?:'". ,'"'1 " '"" " WUJ '
,l,..h.b-. .W --.. U;.-HN3.N. -J. ","- ,T:::X 1 wn. ilH-r will Wlb.rk n.oi.i In "--- , t
w-llelH-J IH in.n- HI?-?"- -r"V-.,7 J.l. -:. 34'H IH. WM rxcerw -wu -.v- -',,. p..,,-,', .n,M rn...nr ImriM..! n I ""-:"'' ,""""-'
UM.Mhiih.tH luty iwih.i y. ".-. -j""K-Ti..j: - ".i thi .- Tn,y "Vir..: - :-.. v..mi, a...h. ! "'.''". " "?
. There .re Mill ". J"-" -'-71-. .:w,W.wir " n?mhfr h.tit.1 n. ..--, -- " "V" ' Vt; " ,,nillirlrf, Bfr nnw I MMi? -" I" r ! mmnti,
.. w .i rtNnMr. s:z.riiirt..iM .I w io ijimi r:r.""- ."""' :; '.-,. n. ,i :n.i, ...n. ..r i iP'iiirH..i...i.,M....iiM!H
x"1 7 w"fc Pt1- .r7.V.r. rf ihJ Ml.-.rf-- Phil il-p-ih.K . -'. f."'"''", V. I-, ci;, ,i, . .1,1, hi.r-rnlrv l..rcv.il '" '!,n,eff-.. '? f r'"i
i.i.nc h. w fanr. . . -a,.,-kTrlTr.kHB.ht.4 l.re.rroT U bu Ibt.uuin umihonueonii "',",,.. r,llllllH rp:,or, ,)f ly. ni..l Hlb? " ".'" " -' '"W
ih1V.le.T.Ate.lnw w arflT. Mw.irtt.C-.Wr Arvw. ' " rlrrnMlin. v..fk rrfu I ..I ...; ImM II pw'.v
rtr..!Sh. f.e-l .- imt 11 4.-1.-, rinA K mile, i-ww Th t'lwnipwn. Irnm A'pmwau 1. 111. ,":. ',:;:'. t .j...ri-w rtt nm-mm. " ''"l ,,n appv M itrC.wa,wT
nhI gmK A-raee. C Ir.tr, bo.Ml h,mw Jet.Mi the Slt. r-jnu.. i. a.flTnj niih S30.000 io trroiure.
Ir Utrl brrfsrr b lerl.(r up mile r t-hhmb
0-rhc,. Mi" lOih. The Ga-tr.- Th hr-i of the espltte. were pretty
mm. hi MMtorM . M ff BW.th. well exh-H't-. e ? re. -" -'
New York. .T,h.-1VW.r,Wtt,lrrn,fi
melon dHjHilck. m; an nffmr oecmreil on ,, f, nnn,,,e ,0 ofr.r pppuinn. I.. '' L "' " V. f ".
' 4'K' ,.'S Ji'fl-'n -.il.-pfl'
k. i.k. !. AlltMi.riin imii Uk-j U lmf-r en-OHHW r r-m--. ikiliii- .'"' ,"""i 7:;" trr 1 ipaicii" ny- niir ricin nn. nm imi , :...,.., nn,i w, -)r-.
Ihel.ib. th AHrW to rtauir. rJ"r?'J"2 . !ir,.di.r G"- -,, Ckndlr. of iehic.n. unil or ... ,' -,-,!,. WHI. one Ml nn lln. thflu'i mnip.ilpt, pml wcpf
-kJ- .Itit-n- fl-tf lh ltAthM OI w .-.----- - r - - , -- - - , .1 . m-"v ' "
M of Jlta. om im lum -1 Gorao0 , jj cfata em-J- ll-M, of Itdiai... Tbe toiler .lopped the fe nf iie riVPf,
uTrTrTL-ik Prir.driehf! lse.Tlryd.TlrlrTd-i.TM fVJ" r.-mtr in the bet. HanBemn. a Ineml M pone,! eonrrrntirc n In r.irw,
MwyrU...lb.-lrirt.HreM-B j, -!-, ..v tehtwe Sh-rid-B 1 vhr. ..!,...! .01 in turn ."uilrd '..."
.S'ewVwk. 54 -TV- ;ri t-Tt-
.1 . M-rrW e- K--1 .1
.jih'ii.l m Mm . Mio-hic tb rod
mbmI hf t-iej . U WfCrJ to K ..
thK G. "fti d. eeu-ti U-riy
IK Iht r.d. After i.idt mH di-rMil-MWh.
H-entk ImIm-I bM etrhnno
Mkd iWtMd IrM ni h-Ml- . a ew.MlNr
(MMtia. nf s - of bilrl II - erf
W-t that bt caa '"d MfaiMt any f.t
Itm vU em nraArtit in .n-k him "k
The rnemr i now re-
er.lry. rrtir KicbmoM. j,T rbdi-r. Hriin ilruek C huivdler
. . .... .- Tw- ""..'. tww.'.t ...k . ruliMWr .inrl llrafrtl bill, til the
. '. .k... 1-1 unwiur. .utr that Lmr'r tLuir kr tk k.ir. and enSVd liH oir. until . on the
whole .rmr h moeine thtwish Ilianeer lov ,JJ.
Bit trrii
im ike Hrwoeraer
Virrbir coewirW certuiD rtm.iki as (xr
tonal to bimiwtf.
1 pnilict Iliul Hi- wriy In tbie
li.il riirnre uiir.iiicr cu ie-
Hint l-lil nn lli 30 Ii Oil T.
TVil.iHf'j cnrrcimnilenl wrlllns rmi miiiiniilriil fun iw n
(.rnnif lleuiliinri-ra nt 11 oi-wk-k, rinn jmn-nt hi ihe ni.iT
e 2fllli. Myn : At lhr limu IItiii-ii iiiriirnmlilii-o of Mil (,wnrr'
JuetiM. ht w- wr-Mism r-ea--i
tbm that Gr.t "w: wx-mi -
Amhv. taWtMMM of Lunpfeet aM Hill
cor. -t to dt.j-JVe Ihe pawate of
laeneer. Tbtr rrrruir. tbrmcb fbarp.
a. fuuw. Utu tmoiri forod their y
t.f aad deoet lb r-Wl back lo lb mnm
line. rfa.rlli.r ery little
Ih-f BM 1- nwident i? raT
The
(mm 1
-'!
ir -
rrf
C'- i
nwH. uml r.tul.liliinc lilmelf in n'h.ii rnuil vimU' ili4l .f.c'iou 10' '
at N.irl'. Siulion. The relx-l line fnrnnj tir Uinnn n-irir
two ri.lr of n lrinsle. iu iiik-x lieiinr ojv , ,. ). Mxt C"rven'i,
ir wa riopped be be-rinnl-M. The divimn rniiJ the rebel rill- pil nt Nnrili j tl.r i...ni.na'i..ti nf fmr
iclmied irirsb'CbBier nwroane-, Anno Ilridse, our ri.-lit iimlrr W urr-n. iid. ,!. !,.,. uinr, MlMl f,M 1
lirnwcraer In Mh a nmnn-r that v.iiv!. cumiw the irsjmin CenlrBl Iliiil. ,K , SlH-riiriiml n'l-r it
W rHy ibe H,ilri-rd wew -y w, MM k... rf.k three b.ltr lo Cbtuco. -Ttk.-A ClwtUm-pt
"l-!! UTiLLZ VI ic ibe adfu.as- ".. . .. ' patch. iWlrd .l,t. mm. Sbmnu.-.
UMMWIr. .N MfkBiMM fHf br -TUT. Lr
IM mcaie kM irw-rbrrkj in the
uta fcr-e.. near .-Bwnyl'i'- '
Il--. a4 al hw y tUr.-eh ibe at m
vbwh b - rw.-ikfieii. and mfreb W amy
f R jhi.wii. or omh eetifb the Army uf
lb foiooue a-re u Ihx. AihHbrr enr
Wj.ii.li mtft Is tMi bit fiiK in
lewt f sa-'rf It.nla enmph)lir la-d.
MH.loak.aaVi. it. w mow a rae
S4 f nmoi'oa. -
We rrarn from Fnlly Mand that en Ik n-yiin. Oxford, wbere llumMre cnir.d 011 P,,tnl imnniv. m -til in 'rffri
1 Vk MMWioiit rTmlitien iriu exreutnl .1 . ... .1. . r .1 . .11.1. ..'..,. .... ,.r iiu .. . .
- w ..f .-. . -- INT II.KTni IM .!" .llla & ..'III ".. A . in IIiIIUmI I .1.. HI .
roHMrCrd by tb 103d .V. Y. viMul-, r.bwk wt(- ie. ii tisliU rxiewl in bii nonh- ,wrtv Fiii 1(ve nml i-ftr
"F" : i"1- rwrtrllvilireelion. bwi cnavMns inv juiir- ibn t-iiuntv I ' "
di imn. Tlw Mt u itis I'Stetrri inawrterlyi JmkMinvilk Mnv 21
Imiil duretriin, cullitic the Cenlmi KnilriMil.
iwrn Local Tra- ,.,, .. .. k..-iinn Imwlii.'" uad fu'ruwiiw imrlrr-.i-ilw.rd. UuiwjiKk
" .. . . . n. t"r t. r. --, ---..r -- 1 '1
4vt Sij. Gold t-My i. k Jsa. frBW !,,),. orHj c2 fr.-m Ailnniu. , I n the f.iml nf the rnemy nlit wins:
Sa:crd-y Evening s jJispatcn.
New Yk. 2ib. TVe lltnidi head
anal tee, corrripnodeat. lay or line of ad
eaa htm
RajbiMmd.
-,. ..Jci iLn .am- Im mll tun ill I.T With OOf lefl. nlld l-Xlt-lld II lllH IHjrulll'l
I l-i. . . I. . . i . ....UR..I.. ' willi llial nf lit. niivnir hrriKi prnWil-l'l
rk.Av.iiai iHtr im. irrii wr-iviri.-.iii- .... ..-..v ....... ,...-
ae tinev- tk ff,ir at i:rflea. but coniiii- Imrc ami I'rtlnnwc Iliilronil. IluriHi.k',
lJ it.raii.niBr. raane l,ri.( l-ilt la- lllie U P.p.ite the IIIKf of tlie ITK-tlU
u It ..I i;mi m da- lh 10 km. X-jahee, ef rf-erlen are cmme In. ' to uennns nuui.au. iiuiicuck
b f.-. "-"'- - - -- ... . ..... i k. - :l ... :.!. ...!..
The iwobabi'itk art ibat ae aoreM jouir-un army 10 wr ur.wriitu u v.; wim mm 1:1m i.
I m .A - - -- 01 ....fKMAlk'-k aVIaitMl &taaTaI LI '
teee fiett. m Ur bii a lor ..... . i.-.i..ii, .t,j.., u ..
ilatoert iHieat Mr-. .. ... ... ... r. I . -" ;i . -"-, - , 11 l uroill IIHtl w on
wham 1 HirNawrd tobeon lb "WHaaw w - .- -.- -- pwieu va rw-r mw.-tt. uU -m, .uvm. ,,,, j,fI1Tt j (i(iWmJ rrol ,.
HbAwm. Lre inde aWL rmr aurebn. arnvt at Ibt me time, wit m ; nv . set-wrii. wp. u repgrtra 10 bjtc, WtMrmw. He Is nnw the tu.t to move,
atatf M m rd oatainM-i. Oo tbe alter
laM. t lb Jit tin Wricbt wji aHak
d. ki hm piM the rtWb to a iM An- , , ,. .. -f n,k a--. j Skermaa'i wHire army rtwnHl mare frnm t have been brmiht niiror to Kwlimund,
nL T -1 .1 i - ......!. .I.-.
1 1 ih ib ctimiHHi xaiifffcr isiiiinmi iiiui
" if (1 f!rniit lliAt la nn lli raalril nrvil f -
ESTABLISHED 11
PETER LORILLM
S Snuff and Toto
IMANUrACTlR
'l0 ami IS Cliuiitrrr?t-.
1 Forrorriy -li Clmih.in ttw' 1
-"-""" ' a 1 " ' ...... -,,..,,. ... ,v, ... .,... ....-..(k
will be MbaBd. aird the rawh af an e , rw teey rase.. .ami i the pai-uer, nm ihe rmrmitil. It in ..... . llie ...tnuon '.'
. . .-...-..I 1 ....i. . a atariiM enrrMnnmiMii Kiaiea iui im.ik.i k. il inivMn.m. luiiii u.imu . ..... .-
djird Old Crmrch. near Saolb Abw. 2Sd.
bat for Ixe it wui tendered neary.
T-t-r-o-rXTXl Sn2
. . . - I tf.l.. Ixt. T
'I lie lima ipeciai, ir nm U rant head-, "IT'1 ,.,, i-.
. .....l .!... .1.:. 1.. I - .. ' ..-
uum n-pi"-.
Mber rtpo-at ae. f tbe ifbt a. "' U,B """" """ " "- " KiRjrto 00 the 24th. and flunked J -hn-
UAwtd SaiiirW. W Frroeh'. U.ike 10 p. m..rxyi ike w Iraw MarrtnaM ,,, ,trw,p ,siiaHH at AIiood., 00 E10-
Mind - eU wbiWa eaealre fre it.neock m tyoad ear expeciatr.. w.b rirer. rbu poniino wn in a muun
flttttd H .iiiifl. when lplry 'b, , g k upn, , (i. ,-jb, . lam fjiinew. aed cridrfed Mroajer than
bmy fMraai. Warm a bailerr. .x ie . , , , .k A.rT, Tk- evtniao AtlihU. It 1 believed that JuJmiun
uad Do n-aa. I!t a qwaiiiy ... k d "" 0Ttb ,ABM ' CP- oVi oot ited to 6-bl but ibat hit troop
weatmfr apparel. c. et from BamawJ afr a Lort and decune ewcartment at . .,, j,.. FradQ.lly transftrrtd to Lw and
Ike day pvioH. i oar kiadi. b eniof . e wceeeded io corryin- Ike , Ikraortpird.
New York 2C-h Aadrew. tke rmter. enemy'i rlflepiu. dnvinr bim ceroplttelyj Cairo. 21it Geo. Dinki, whh a por-
vu naarkvlMl ail n4a&r1 in uw .in. t i.;. ..!... .mwn rTnaad. 1 Ikui nf hi force, arrived at Ktw flrlram
" - - v .w Hrb wvp. rin; nil u...i..k"w' r i : I . . . nuiwi .mvii 1. u iiik
far three year. .iiL..,k- :rrrl " tb 21H. Jt u 1 not known Ihai any nrerarin.'. and which thev mrnn lo defend
bvw.e. 23ih TbeLnbH) S'aK Coo ..u...f .. . ... lt.i movement w on fuot i ibat tlrpart-; tn the but 'IV11 advante line rwiialonlr
quartern noon S.'ith. ny I hut thi nuirnliip
1 lie lir.fi are advanced, pmliin? three milr
roulh ol Xorili Anna river and acta the
Central Itailroad. which ha been tfTVclu
ally drttrnved. No t-ntrnaemenl Ihir oc
curred. The main bodr of thv rebel ap
pear lo liave drown back to the South
Anna, which li a line they have Inns been
Wailiinttoo. 2Clh.-Hrpatcb receivM 1 -; -";"." ", " ""7r .T
vealbMirvet loUy. lUMtanoei apprnv- lh mortig irom uen ' v " ' " ment. In mivnij aerori the enquiry, in ,in!. Cwk, Wo roitea south ol the North
hK I.ioi' adminuiralion. rroaiir; Pipartnvtm. wy ibe esemy will boWi a the retreat fr- ' ' raadria. IJatki left Anna.
bM ability, and erpr-iimc a prermco: f-r MfW phton Utawn ike Norlb and. lied Hivtr at Ucrawfr. and uraek . san Francisco, 29th. Gold closed In
tk rem.mikn. w,te aiirq . , M . .t., fatet. BIV mr emmn 1,
UtrbMrliiH. Ohio. 25ihTpBbllea '" '"""" -Slaw
CoHfoBtion m-t in th eHy t day c--r W be eoaeeHtra
J
fjrl, wkerc I ctoshO at
SOQtn ,iw- u.r.i. " . .---,- ,.,-.,,-. ,nj ,i .-..j , uA,.
lcd. It will probablj A Mf t, Df5wf wbo rft PrWMe
New York on the 2"ih at lSCfide",
lUwIalkMu. renewine tWr lavdj lo w renaire three d.y lo dvelnpe their inuo- n !,. igth, mv a report btd been re
lain tna tiMnmwit wiih men. mnney and lJOW it 5,, porpj bai been incorporaltd . reived AlieTe of another mutiny in the gar.
uppKar. aad rummfHlM.e the rwimina ' f , ponc. No other JVt MofBan. No particular,
iwnnf LimI. bv Ike Nalioaol wnven- ,"" ,' . . . . .,, r- v. fl,u. r.,, f 0,., .... .
lM.rmul.irWd, 'Ihe pmprrH.1 amvad- dUpatcbe. have been rtcetvtd from any T1 -0J" 1'tLt tlel.
lloXitMulaZpied oilwr Wd o. operation, leTCt" ' UkfttK fc
.Tl . . Ti pi. . . : New 0,J: -,lB ' M ' . T Preiieb foreet and Mexican, ander Neyrele. I
T' .m.L Uy" .k V " '"rVouV-t hi the feHnwinp from Taylor' -V former acre Ibortw-hlv defeate.1 Tb-1
. 1 n'ik&
AUMIrAMifi m
Sl.h. "''JLll-l
iiiahToMiBM-i -rjrl
ilUU IIICI) .
or Lua'.f-'
1 .....1.... i ..ilwl tn I' t "
ll.VIIIIUII .r vw. - .
,. ... ... , ... rl.- If 1
IM price, ui iiiir-v"- - ',
Tubrtew, which w.. U- lwuh
',U,,my- rj.ol3rtOOOt
ivauxc. riw rm ,
tun. I'll ! .
"ISi, o.i..ii. ;;;,
I N. IJ. A circular of pt
Faek.Train Want-orl . onoiylcation.
. ... I Knitrulix Wan'l
1 waano nire a train 01 irom uriecn lo ' ,lk il
tbHy good nlm-l. wcllripccl and with rpHfJSE Indebted to bm I
weken. to ro out will. 111., llllllnrr V.r.1 I IM..,,U Ori-coii t "!
dllioufrom Fori KUioith tu Oavteu to il,.t U.L-lr note awl accuualj
leave tl-w' tk nrt of June
K C SKSS10NS.
At llradlmrv A Wad-'.,
Jie.r.-Tilk Ajk-11 iM. f'ii.
1 1- f... ..11i'tl00r r"l
wttle luiinedlalclT W''1!'T1
JAC0l
. fickronvlUe,J-o. H
mmWimVaV. a-- .1 ....
'iSJI?' a. AWfc
T , ,sS-f AMrV. w ' -
.-. U