Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, June 04, 1864, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z Au
Ml ANNUM. IN ADVANCE.
JACKSONVILLE. SATEEIUT JT3JE 4, 1S4.
VQKL EC $0L mi
-r.." I www
JfuMMfcttar 'tf . lMMr -
fher
-4 . 'If
.! mi ... rt.v 4il. ti mnMon tin I .Ufftli W utm rfc-ir am mi mtr ham&rri. th--u. -,.a w. r -.. -. . . ' uaur
TV .nnv vf lh U. S :$ Hillary cm- "h""' ,Hm" ' "I" trrcrr nl.v ,r ftf mnWim. 3nrrr bwHr- -rp, -sc T Tf.rm'tfp - T , ,
:;. ni.rHlncn.t.t.-Vr.v..l """" "" . J,u .C"", t J "" " .-u. ore w u, ate rtttat Tfwtewr -rspr ur -n riy
, lll.'i. u l"w. " " I I IK CHWTHnif Ulllt'tm. Th4 hilM'"" " rain " wiwiu (nu on. ar Ai ivruvl .JbJk. .i2
.. -,,--.-- . - - - ' .. .'.. -- ... . An TW.T.M
E,?jUh f"""". Hrmy UmJiwr.1- l.rwcti u bm,.rrw, IMrm Ibr8rt i..!" l,,mMmt "tanc hMi m.iWpfl- UV Suiittry r.nimt.m-tie SWlof' (1-T.twmc (W- .
I " ' I nr Ihp hvlMrcl lif the rO.llllrv ami JTl n"m - JCK lITJ IB KtC WP IVoifi-9nmt IHi.n.Rn- m ,fcfc
. (H hot itv hi hhn ml
I wSTitiiu
ft. T". S.mr fcF j, Suttr
ii... r.li .i.u. T ttiw
tir.4 III ll IIM" ri
liKKIPIV
Xl.iaC MARTIN. W.M.
I1 Hl'4 ' ,
(i().vniAiTi:u no.. i.
- p "
DVAIi AHvli itiAM.
Ijicawv iwftwy.
,Mi,fTftlrriimiiiiliilc.Hiin"H
,,,,11.(11.) Kvr.ofP.vrryJIoiiin.
H Jfnfll" ' l!lltlllllll Ml KVHJ
I .tl ,il ' mI III itltllllll
!c irr'ni.niiT
U II S. IIVDK. II. r.
I,m. . v iwHtli
nLodse No. 10. A. F. & A. M. t 'f J'ifiNy, tmmme qn-Hiir w
r. I miwii .. , -.---,.. -...,., - wtl ....... . 1 . . "- -" vjbt. aiHriiT Jtnfit -.
MikL Lu...u ..t. I .. .. a. . i.irr. ii .irpn.Mifw iinF.iM m. w tk th. l -i .y f - j. - ' m mr
f..nltr. Of nirp now ttvr mnt by ' ,fK lK,r',,,fv,l tr' rTrt Vi imi. ?w -wJI Jimwn "w -- rwr w fra- pw , iSwStf
flH-rr m ttrrU hih) mike npw'r what "" P"w?,,ff " - hH Mi f paR .a ty Jlw wfy.n. ftifH . i- -tf-m
tth.-T iifictmilly niM uU n nf t.f,. I ,,-",'' '' Jorf,, b-wMifftmi - -rtMf 0tiit-r V hf w urm-r 1 Tnr tanMK M wMMMwnCrtWV
ciiHwl trin.k U.c lb vrr0y " "" '""""'.It il !? rf k f. 4-m. tiui rM-l sthhiI ' J'""mm 3i "- s Mua. jhu.
n lli-crrMt hit tn rulc ir nmm-y t!i ' ,,"r'' PP ' """ r. rfrrr. W. awl Ciitmh. mu JiiwtT hfaf lfcW AmuiCtTgfc
Ipiirrtii tlif c1.ilt.fii n. niW upi"r. l A rtim Arct. tr i Iwmt. 4b Swfcor.. -.wi jftr jrtihH 'H. W .b..w Hnm, iwnrr.
uy AHllir nw m.1 Vr ilw Mm! 3' A UwbP.r Ajtikt. !mjM WHC-n.-,m srmc - m- K- . w -wi uniiu,
wlfl (wllti null fvvplh.t) W at! '""?" ,!- "n1 ? :m.i( AntH. 7 mW wwww . T-w il&0M jr
hmiM In crwiii.? mipptir.. It tvMj"l,,!,f,,,",'l,h"' . WA - fcuMwiC Tj fce oItiMm. r -wn r r w. u -f
Hb..it Minn rixtivntlx nr all Ihr cwi.',M M-,hlt f? rf "pv n-mn. ' C"3mK Itorf wiM.4rrw'-'hCnini .. UK c Jb-'Hte.,
Il U S. Srtiiilurr CmmiMt,.n in rrm.h "",,, uT,,,r h"', " " " -wnhnW m. The rfw fMiuA h Mm. Ammm, &.
iraK K ' ni-MKi.i- l.itnfllKi nA .mmnruiln. Th mhrr 'w """r"C.1 "fiff " iur-i.. y Vf mMM. Sj-.
JACOBS. &RUSSELL, 15,.l..i,.l, ,.,,- i, .k- .,. ..f I.. Ur ofti 320rt i,y ba-fc Jr - .k 2W.H1 mnM tin mirT jin VwtWi i.ii wutamw&.
UllNHVS AMI 't,t,VSHI.OHSl(vlmrjM Mfn (l m.,llfy r .lulfi. ,Hlr JLx s uCw '. fcH-. nwnf- -. lr n''mHW. 4h Jam. u. wH j-
1S0I.MIMMIM. i IIA.M.Mll, , ...,.. .. ' . . ..' . unlJUwa. m. k mM l .w . u i i -ml i -m
iiihi rump ii.fprriii.n. i nc civi wmcnnri- " - . - -.- ... - .. --rr. - - mnn.-i ,. -. -.
"?.T."ii f mw" iin.,. Mr e'1"1 ' CntrMl Tmnurr .rf tlw dWt'm " fmK-T "h- " T41 tn.-n 4t-J I-H-hhW. r m ' .TV-rrf c f tKJm.
y,r- wnmiilnl lii lli-lr r..r.- 1II(U.S Sunlt.iry 0.mmi-.n lw. in Ihrrr' -"" - P Mnimtf Wl -h -f -c '' "
viirti ninonnlnl In 11U..1I otf m tho f "" " nww --.. m ,. M mmH In. TV XiJHu. --,
,".J.. .if tr.if, ihr I'm Ur .iU. .,- rtfyhV Am. r. jcig.- -nlwi.it .M mm r..iJit iw aw
! lliiK mi tin Ahinlie ertl fw wwt.-. "rmr ' ' """ m tat L(-. h (np- ,r4 - O-wm i.
cw mti pHtebTMnl to In. jMr jiMirw iMllr- on n nwinni .1 fntqn m ii T?w ku0MltM wr M 4m IP1111
rr Kdt br-o wtil twm a anuis Mr mu f liuwi nrw' nwiii f.wn " m. umilMfciii a?
1'- .twif'irm.imn.l. i hurl m 1 f ' i'i 1. A. twwu .iw.
1 iKr-r rr l be 4-J my t rwin. -ngT-rw mn- T to" !wwm. 1iwin pkfXab-
A rl pfi.t fcr w, ti.nttiTiv .n avvuc .Miiflkr Ur. W ?" . nf mri vc, lt
a.t.l nktrrt. h Fiut espm.M all rfirte- nrn .if w E. T ! imii" ti w J wB5Urf
IV mriiwnf bnimfht iMiir in flffwt.inc-"n "ivtr'm-m i.rrhil vwli t-rr. iiVii- " u. fVTy .i"m Ain wti
..A k T - f - & ,.A ... .a.a. arf... .4 . 4.. a A Z I. A ..ad Ka.lW tA ' W .... fcn
, .r. "i v-v.t;. mtj am, jjnnnni aiirw c nr w"m.T tm. nn itm fi" ,r"4 t"- " . ' -.w."
1 ,rv j illriul .1 in. .llllyaa.'fil.
B.F.DOWCLL.
rOHNKY AT LAW,
a'.ni.i:, Oiikuuv.
fftuixs In all lln Court, of tliu Tlilr.l
4i Piflricl, Ilic Snpri'im. O.mrt of (In1
11. lrrln,(.iil. WiirhcrliprnmiU
ItM Oct. IH.
i wlltt
J. QASTON,
iua Uj IVI it D.t.xi)
rOHNKV AT LAW.
JjtrkM.KVii.i.K. Oiu'ii.iK.
p"ltil xUuiitlnii irfi'.'li In rnllifllnii
miy 111, ifi.i. 411
(nrntnwj.l.)
GEORGE B. DORRIS,
I)TARY PUBLIC
FOB JAI'kWjN (X)UNTV.
hwib II. V D..W.1I. K-.i.
J.S.HOWARD,
tvn0!t Si C1VII. KNGINKKR.
Iicihinvimj: Oiimi.is',
ltt tjr llio tiiiiilli end of Orrgnn
Jiuiii.uy. 2, IHUI
qtiru'lnn mr rconnmr, In cnrnnl f lb fcrt.
OF Ikin ninnvy. nir than kaV ki lni '
fpt-nl In the jinrcliav nf incfc nippbr k
llif limine of llw U11.I 1I1. nt al eumwH
fiirnWi, nnil in Ilic trus.p.rlattHn uf thrm
Kucii un
U.Mulfiil eiilV fay l Ik ton.
Il.vfnln.-li by the Ion.
. .!. . .. .
Whim uml spirit. I.y III,. b.,nrj. f"k mu...
CrcUrui.IUnnmMl,v ileum. 2 A W i,wbM wtmT9 i,raB"
Tm. cDl-tf uml m-r, bv iukna uoJ , a,"n " ,h rrc
hnl..l. I 3- Af-imp-mri. Sir uTnr -w-7 im
CVlclin. bnl rwll. miltrc aiJ bH
tlrul by I In' l.uiiilrtil.
M -Jla r ?M7 CiniiiK 1 Cit' "-l tt wy.tiai a rV-
ua-4 Mr k CUrvun Cumw mm, ami ".l"- 1wiwiiwt Mlrv
aV- ac-Hlw- L-Jtjt T T V.rtMtWf wJIMiSita
i.KrH -m- itajrr iirt. 4NHC bf!MM tmm b-n Jw "" " r" " "sun.'i.
34 A bmipir Jr.:xry b THicti mI n.''n - itu m rtitn lhnl 'U. g Tan tn nMwf. .iw w
1 !.. ... . . . .. .. . . i.at M
..,... . r .. .-... . ...-. ...j ' miii.w ar imt gun k mmHn. IHL 4M M Kf ulMvri Miwwmi m y -m. mmawtt-m m wmm i n.iimr.
rfiolc.blrr.lem.M-..rHM.i.Hii 1Vfr J WM0 w. i . u.n.U ft ri. i M nrf i..mi . n. . mm X3 m . -
j Te PWi fcHy K .il 1lilr ) yrS.glllk Wt ti mm 4WM 9W" W r?ie a-l! km. iwwia h. 4a
iippliol mil only lliv art. but a Mc """'" ""P - ""7 ,"' n i . w. ., ----i-t-Ha ,
army thnaliml will. Kurrr, .Ilk tl W"-T' : M,,,"!f -w-e '- W-a-c cn-oi rf . -mmwi . ic nr.
inmn. nf NmllnS it: ..ml w hare mini l""0- ; '- &mn7,,,r " " "- " e - rf A h. ' -HW-r r-- f-JHW
rt.lt.lt UKI I I, .... .... ... .'iMtfiiHal: b-V-- aid Wut-bi WbturuMir iWwimi i&m. " wWi IMt, 4b 1 ii.1lii a
Phninrnmiilx iwiiii I lure Ijnaf mton. I linun.M Dl lurrei. ik ' -
r:rzi:uTJz:j 'iv- - - -. -r-.- ,.
w ill nn( nlt .iiii.riiKili.il 1..1 . . ... . imnwutort. aa4 k nt "rfc a naaW.
t ui wmailc t;a ul III nrw (!!
vi& til rxamlia- IiIh i!clnros aud
s n li.nir.,
O.W. GREER.
IlKll'SAN AND SUUUEON'.
JitUmvillv. Oix'c.a.
tEjpri p.dihm and Hyaii,
:iu 4..1 unuirc.
RGEON-DENTIST!!!
DUO. J. GATES
'iV"".""1"1 ,otlll In Jaeknin.
''U- UiuKr l.lii,nl.,i. in. .11 .. .
! aniQcla.! l4k 11 1 .:
'lib re.RoM M tbo Ik .ilinntr.
"TaaUgeUBUolilmacall.
h-OwdMreast of Uadcne de Be-
Elmrt. .n,,f
WUCAN &, WALI
'AHDING AND COMMISSION
""tl"!;. Cor. Front Ji P.trU.
CCCSCKNT (JITV, OAI.
a--
ir...,i., wu. vu.dismi 10
,n-te?'!:'nrwi'''i'-tb.
ir wnanaiw re-
11 I'll., t . . .
-.' . ; April h, IB03. 15
W"ax iS CWnare3 t
1 !.... ii . -...,- .. ""'"",B " " "" - - - mwmii mw
M far m Tr-wa. .0 apr-- ibe dn.0o ol' llBjn,J" l" T," (r,,",fcM "T7 l'-r-'
. 1 ,' '" HhuI !-jywi. 7.f Sr-a to-fe awl m 1 'im k
TU albrr ball million nf Ml.n h., -"- HMul .ur aM pby,iu - M - " r. C-n., ,.
ka umI in ..ppn,nnff 20 ,wi. wli-, ,b 7,M,n "7-8 r. I '! '""Jl" W -"--cm-. wrr
cal lMicl,.r. relb-r aL-t..l. clrtb. w.ffl.n " "m"" T"p"s,u """ -"".- T . 'Ir' " " '" T"" T " """' t " "
hi onn k 1 . Pri'l "0,000 bnb.;ar;pJr00ttUa. 9i a laB tmanwr
on , , fai.l r.rirlfd in4.OO0rHlii pur- Umt- k ft. (kM rt nf
er4, and uccmnpjnylns n-ciil, in the Grid, 1
or In our officii, mid ilrpot... thrnuli wlmm
nur work U done.
mn, fKiTi, on an uwngr. Si r
labor, arhlcli li,suy Imlf (if It, liihly (kill.
!, iMnrlimra of jirnfo.innal emlnmei,
and ovrth fronn five In Irn timri llmt
amovnt. IV w nf IbR' men could be had
montba r?trcd, nuder lb Tirrtt nfllh; dii xs-cW w5b 1. a m 1w w
LommiuHm. in a temat.c ai4 mimawit - ta jfiVra hutmt. a
nnrry of nW lb pnvra. hpHaat. TTiey- Id aw 2V
1 leal remilta of thre iqnwn. Cat c?WJy Cmm... i 41 atai
'eMimate llr ici'Oilfie oeI hamaae tiVi f vktt aiurtw? 'r dUaw w
I inch a turrry. bruafhl ton 1 ttc r t! l tlau Sf 4 i paWmjar
1 pron, iIkt nml.eoJ ambf ritSoi aaJ r Cm- suvr J-. iwibii m ky
iifiwnl T f.an t1( ruaviAl hLmi - rMa tHa t miaal ftfca
r... .i. 1 1.... ...!, r... i,.r. ,.ul ".....-.. - " -r- -.-" .-Ti.--w, w-., .-.,
' ' I rwn wllk t!rk a Nr'vil on l mrt af juhfi In m n.in uukiM w
I be home, and by (be cirM molici) pmW- Mtvunu iiim c
mnainy t J y, -
ar.wii'aMr iii .' ajg jm rm fta
aH paaafWIBe BV.' CMaaMa! 4.
.n;ii.ay fa-Br
m &M- a a. W,iaaiij mim
rf h . at. I ru3Mia
( ..U W.
TTi
palrlotuini, and ure content with a bare
iup(ort. Tkn. cntj S12.000 month.
'IV Hoard (all included, 21 in raimUr)
president, vieeprwident, treatunr, medical
committee, itandinc committee fite iWf
aerricea and their timefcTutiiiloaily. Tl.ey
UMBjpk 1
iwaa a
lion. iAHC. aJ f a '
ThU work are ihall mam after a pr- awdboi. Mrwi.
(iVI
1 ' ' 0 nt? tm r tt Tm
tw awf at fJaaar 'Jf 5kV '
w rir Kr wdkane; Be
iM a W tMfn tu
nuiaaBua) m awtur aaJ 4trMy u 4k ho-
f IkaaT wmI aa, dm
who po frequently on lonn of obserratlon.
2. Tbe next large txper U ILempport
of twenty-five loldim' bomf, or ledjreai.
eatierrd orer he whole field of war, from
Kew Orlean to Waihinglon, Inclnd'mg
Viejuliurtj, Memphli, Chaltanoofia, CaVo,
Xathville, IiUlvllle, Waihlnfton, etc.,
etc. In tliwe home anil loUj!en .viuuaoi-
'dbim rf V.a.
"WliU tut ervaJtt nf Sw
per interral Dr. Kberry repuru that ' fcam luJ w e-tymiaa a i.mani an. t-w.e titaWiri 6?
Ibf ij hopiUl Ibat be baa Keen ai at ' tftitMO. fc. ar amflr mmm ai. -? iajkt !
v tMl ai "e IMS, 4 0c (,
aerr.c aou tue.r unHtfirMHiiu-.y. . 1-7 , CUtUll(X)iea4 g j e . ,
receive nothing. Their Iraulmg expenn . ... .b, r.... , . u ... :.11.-taJ ... u. , -. ,
a.lr.n4k ..a rva.tla ladl tiff-1 t1itm A Hi I I 111 I '
are trifling, except the caw of one or to
f aw
know that Kience atul hamaart; xf u &er.ur9h waaa. wmmm W m aaaaa
terr front of our ann.V ' K aaanaii. k atMtutM aa
r W VavVf -aaaaWW IfeW 'SWl aM5rVN
te vriH, Wjib aWnwau It ftr
vht w ilaaaV W aati.aa. laatAaatw.
Aft. TI.A l.eri.it ti.s 1 thmt aT tf iiumI atfc..4 Uf4tl B. t4u 4MU 4H . . w. .. M . & ... .
Tbi,extlarBee,per.UlLe,opportf m " c-. Lro aI ra-fa. aJ H-fa, Z" iT-TTII
Mia from 1 04 nauuuav Seuo ioc4 talc s. k awsa wkwhw owaV ' aajagaiK ar juawmiau v).a miy
broojbt S.OCU meo 10 a eymilfrt 84W u'eace an aAaaaii.wi f iiauv luawiu mJ XMttaw van, J 3bw
unaltaioitbie by GuairrommC anjupoeu eiace by aW whim 4t petr?.. aWr laa rr.aTi 1 a -tjueviU1 t nafcipi
tioo, aiW by oar prttnvaa swdioti ta- tatw e W 4l anunt 'juaaUny sivm- tWv rw items jT km jmC inaWna
bVgli uj of odoar. tuci wiiiaX. v- roeatA ann' nu aatamry -iffvm-t a
bko aait4Hhr atrttiy eurwc a at le aucamlaM c aafe w awiPuiu. mm aaAwi, i. i 1
-An., 1 . . " loi 10 1 1 - 1 1,.. mcu ac aa.Tum ouxticumn w tag w.w in... . 4jqg. uni ti.w tfaaar ion, i. 1 a tajaati .ii.i anaaa)
l-jfis r5SLcln o,H,,iDex- jvwr; "vr tr,wsti - -taus w . .. -u- - Mjr.z9zZtf
fe'"3L. AX MULLKIl'S " r,gId."Jr "' 'k "' n 7 K f ft IS '- aca t aueneaaa h: Ar af. -!T - WfA-f v ,4-y. 7pSu
I UAINKS UHO.'S coa"altccoli, dijclwrgri wo, cot abk to j SiS. W aflfC? auS - .M ftiV a Swfcifcjf .Aatnrs t Ipwro jua
n
4