Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, January 02, 1864, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    !iLMl'a!!.'
TUB OBEGO. SKNTIMiL.
1? W7
Nr.w Ykak The cIoii.p hour of tlic A Terrible I'lclarc
0!d Yeur md ihe uibcrin; In of UeVNew 1Itnr rjfns MBX ABn THKatfd at iucijmosd.
Year w a commemorated ami tinpeo.nnlly: ."TT.. ih-.h'i i t
. ,. ., , i -t,4 HHimore.?ov. CilftWiiMnliie lost
atiwrnm-cd'to ihe-ttiddetily awakened den ', ' ' ,
r . i s .i i..- r k 1 have teen everal newspaper nrti-
i'-ix of otir town, liv tlw booming of an v ... .
v.. nrtHlery, dllKflli.Hi.Irp nlrinKTse,w " rreftra ' "or -1"" P"
.if the M-tilierhii. Each tiah from u bat
'rv c ntr by )il up ewr A renvoi, nml
. v 'y r'Nrl reached u wmi leanm n
t n'iw. We eitnmt
tip x-'rci--e.
On New Var evtnioc the licrwaw
FERRYkEERRY! FERRY!
that they mifchl tlie'nnder the old fiat timl
borne to 'lie 'buried with their
Hinted to Richmond. These
mMiied lmrrihle cimiukIi to haTC nrtiieel
lht tymjwthy and tnd.ptwtinti w lite peo-
' land they hod died fur. Oilier were loo
for pone to My'nttJth.'but llmiikTuI in fee-l
tinW-rb trnioiia IVter.
mile I low tht old Wii.the-
New l.i-u.t lttl oiH'neil I
The conduct nf lhfe'tiWe to cnPTrrtpJtaejjri l!ienrp7ritid Wilbur 1li rot.!
wa wnftbc i.fo.11 admiration nn hoaaPiT pMlidttnPWstk mod w nriih d"n1idon
nreount of thelimve dk whteh had madp .hero?"''- imurnip Hi- it r f.i-.jn I
nrlHr.nn tkimlir.- of tbeir niffniic. onV J""' I"" 'T "., ,or ...; r Hf .
no marine .... .Mr fl. .. xarTJrlrdr
Ulllttll lliul Pt&.l-..I tlbPftl. 111..! ! llMI lull . . J ........ i.
" -. ... . M, .,,. ,. ..,., f r.. I -".," ' ...".. ...... win m oi im invvm.g ltaunr
!v iMBt xrelilied , ' .l.. v.. n rrwnnc w nrcniion npnimi invr
j pernn, tlirjr were either puwd lr or fnr-iiTiiel encinV. Tl'y iit'owd tint ItVyJ
K ltalilir
1'. K llll.u
.lamlnrr t tJK.T tnti 'ml
fi.tini at In-inf miMf tl Itwvltnlile Irtir were nwn ho h-'t lh v wpre lietiliite lot n , - -, . -
cmifii ix-ine mwp nn inrtimuic mir . Itewnre of (trt't'iilinck ilrn.
iii.i nn.i ihmv riTi.. nml ..iiiinr!.' .....iiil. .
,J.. .. "-" .- "' ' -'- .... ' .
MTiTHBBnriCk. i avipimim r ion
UvlllN. A 0"VfBMCVT 'IJ. Till: WilntX 1
im4ij:M.h v irMiw
MinKMNHmaMIWMBnBiM
I.ICKMIM'II.I.K. llli;illl..
i ' MP 'n v"' vrw i .
hidnlwH in limine- tmtl. m which ntV i ".' t i .t:. , if nfl ho. to ilw in iu iUom-. WIm-ii " fKlflMNIS nnd ttnH-m of Jickwn
.. ...i -it l.,.1.. l--,,i. t, n. ' . .'"V'Tr.' 1.:, "' "; """"'V;' ,; our.ttonl nf their fffe. HT nn- -1X w
u-c ...... .. n- .,-iv .." "', uturnimrii in iiir mm ee it iiiti.ph ii . . ........ r.. ... I i ti
of hi p.trwH. pt up ,'Ty" lL- -'rLi.L! E2T.rf hritMf u In unrh n ..K V lu.k 0.1 r
..r tu-1"
i' a immhr
linriiu' nj'lr. ultifld unm rvra mnrp Mm
' T- I ." w
HWrrr ,on. nnr wiitt n rn nnrn .m - ... ..... ..li.
! .:.- "r n i i. i.. -ii t- r ut i.i. Kir mir nwrvmiKT. una ibx Jim' Mimrmins
I rTlllK "I n. BIWn. ir. M.. 'FBHf .n ..IT. .H'.w
e wii"i th iruM. a c. i isi ii r un;
limll. ulio-r ImMIr Ik Dat.iI I'i i g" t. fit-
uci.-d a I'll) with me m Jiuk- I - " cuo-l
i In th. Hnn'Uutinc to IhcfiKruj rum J
,tM M) 100, and to-d)' ulfii I l.r..u.
mr. in.iN i . . ... .... . aiw (m iuv. uhu it.iitk uiu a it'- nw
-r..tt4'ynMNW.jTkl'.rl.ylf.lr.x. h. th-H.rv ml m IJr..ie. mhI lhe (" I,IJJV7 i", ' , ," ' T.'13" W llo Mtfifor Wm.-i.t h. cmrWnw
IU:i Umlrr Iih- fin am mrt lihe'r In PXBrefl- eiltH-r rr.nn,"T - '" , - " ,.,'";",":. w m i,iiiwh hi ir.
XATfBHiY MHKilM.. JAMlRr
Iwn wi hk ClirUiiwn
iiP"niHii w pnHt
!. Iv I. ' wd hHrht eyw nf ly. the Wmrs Mitti'
11 " tn m 8i' by mMry mry owild be.'
m.io uJ il- mlU. InfXtwfliiie r Bt ltnttrrtiw. I have M
Ti 'I i.rn f en Mti of tin
hi l-iii n enwtnwt viMitir fr n w
i mon-. wiiitwh'C thi- mint lnie nffrlw:
. imitg iwr mk nnd Miwlfil ntUlirr ch-
hIiIiht we tn r':mir tlw- Hm'Hint Inith of
I lrt rr (rr4iie n ne ilhl, nnd wlm nrt i
. . .... . . . t . i
find ' "V,"C imi'r in nnncT nna i jtn-nrf
I).wmlir .". Vr,X
l
1-LMOM.
;u.' I
SlicilfrN Sale.
Wr htnhlf r wlirn r rfml nf Nrapo'l-.
Ian nrln nnd AtHlrinti ilnneroti: lint
Hat are th ertiMth p-anrl In litem TJY vlrtoe of an exfui"T duly Inel
. JL-J HT 1HV IOTH Ul IBr uirru.i wnH
I in rmtirl' li wi'h
Imrbanvt
litaw i
.u . .. .. .i .. i i rniii run iLinniuiii. utuii hhm TMtiirBi iMtin u'n fn nrn Hrf
, . 7TZ i i n n r- ' F"rt Khimath. wi Tt-4-y rwnin; hiM. - Mnrtiwr on u l.wr l lncimf.. nnd 'kn7 fr .l"""."0 ",'"""' " " U)iArk. fur it.- tvm,rr t tnamtf
.loetovitM lMrfae N. 10. 1. 0. 0. F., H..hVinr reality ! fcMIr alloWl mv frd and myn-lf to "' W,,M r--' ',,:',M'r' "7 'M "' Tirr Tbrni-mid Tkrw H.,ar.da.l -.eoty.
SmWtlir ermine nest. Wi han. ,-""- -- , f w, , w , , h, ,., w nn nc mnv ... - " -- ." -"- io jj-r feni r ra-mu. lo-m.r .;b
'JZT- - !" " lwlv-', ' tympany C lBlHnlnf , ,, (f lbt ,ir,.wo ,,r Iwfa with Imllffnail-n o ChrMi.anrnnntyB 45-100 wt-t. antlnriii.. .-t- I hv,
v. ..hi. i. . .. nj i t- it i. mv. rlrrinmi n r i m ibUim) tn im. nut ... . . .i . in.L ..i. 'in ..., t.L . l '. "" woman uiHild w ti. f..r n rMflltll'n. lvlr.1 uiMin, bihI will otlir f.ir -jl'. lurtn.b.
.laeVwille Htrt Sdul. Mr. IUh-, !V eireiw.ioaer. a fwM l nc m (l,m,l. on Hr JOh . ill. Ihemen hwkd n T ,, fc . . . , ,,, ,,,, b w, ,ijlT. ,f llle Cuu.t llou..
Ilmrliown in Im.Ui iwrtU- H.rnl nvn unit "win iuHitiwm..ra
:tih h
XI r. J. S. Ilmvard. u ihtrw;Wy i (Tkrchi
enfrtrjvr anl drll nrfwer. mlvrril in
thirpajir thut hr will alfeMl In MJ litM
MU'iii I4 ! fitfMii tn Mm.
'!.mpHtiv -.,h "V. Fret Ilfvant. rre oul " .""'"F '""T '"',"' "'nf"W Pnwihm
j , " . . i i r ti ' I her imniiHTnl iir. linmlrpil nml
urn ine limine ih-iwith . ...ri bii iw
" Iwnw'in lm emW wl tMr (wmI
'pori!'." Hftiid rnnnt-r tlmt ih
JuefcMxivilltr F imile Srhmil iiiiiwtrt.re h
Aleiwlay hx.
N'f'ae nf tW rii Stme nOtwrt o
CoBferwh we Uim Hitth nf .Mhmo ,V
Hxo Ih. Al-! fee the F. F. V. t
uU pmtufUKm tintr.
rmHtftl, nn lli' evftiins nf I ho I..tH.
Wlih thi nppriMeh nf ntcht, n limy.
I.Iiwluc ninw utwl wind flnrrn trl In
"lV HiMim U-eame l"wlldernl. and nfirr
ruwlritit; fur liiwm in the mow. Mr.
ip.CHiv ni"ii. nrwiicii' imm ik-iic i.n'Hi, i
r, IkU Irnvinc I
rrii-lih- ti tlmt l.iffhr Itnarrr. whnlHii ilr.iinnn the Ihhim nf 0 utlnrk A M ami
. . niurm - v Hnnm rrw 1 a mmp nm uin ipi j. t naaamir ir i.tit ii.i inu iiitv rya i irpi
wnr ItirltnmiMl .Mnnv wfri iinaiiie liti ,, , . ,L i "v" , -;".'" j , .7,
lh.- that r.H.M .i!k mnn , "" ., . , - ,,.. .t, . lo-wii: Comm-mm.;; at t!w-i..l.. ic-rint
lj.rr-niMn..Slii m-vr to . frtrrt!t..fl i; I eron d.-Irnii. of rm n!n? 'lfr cUm NV 7I. ,"., 3T h.u.Ii. mnr-
fur hfiHv Ihhvmis. lln rili-M nt emir Fwrrncr Swinff machine Hie lnit nnd' ; w,.t; Utvno wi MJll cha . ihittw
trlitiHf.iNii..1i.ntiillihiiiki-lf.litiiHik I.MI ...Miin,, f il,,. kind ran harp un north SfiSo chjln tit n riir of II
CaekHNl lTme o rllwii'iMl thai he laid fnm ilti-n. iMr htri nnd iinntlo"i. rs I ,. . j.. .. ,.i. . i flvwrln-ehV trnvt of land, tli.-i.ff euitblJI
' ifft'ilier. Mra miiH withnnt Ikii t-r chb. K. C. eeiHr, nt llrmllmry A Martc. .,joe. r lpiitniiis. tUmuuil lo rt.iilaw
tt..rBrtar. Ilryunt krpl 4o.ld-along llh ,Wn ,,,, ,nivr iII( MlM MrV, j; C.S. UM BS-IJO aer. km.au H.f OruUti
hiiI.I l.y ehane.- he invrrd tl fort, nwl ni-1 , ,H BmiMr rwfc.-dt nnd Idml.nr " I rntw,;t " R1'' UJ' V," '"I.' ., ,.Jart'
kt uhuuliixt Af Itu MAtiia(aiI- lir I r .1 lA-mu1 ! l.at ailluai llmip ivumI 1 1 .1 IfrT.llT llntttAAfUBr FfHIt'll rnBC RTItl """'iiiw
. -..TV .... -...-..- -v ," :;v"7; " "-- :"' :; V" I .,' .,"'":;.",... ... ., " shriiffof JMk.uc. o;n.
I nimiitil ImmMHMff. i'urltrs writ , i""" i" " "". m.. ....... ...... . ... .
i . .i. . i. ...i. i ... i. ' lirne IIh-t Wfif too ll'.hv l K'P
1 I lif4f tnn Im.l tn nn IMip Miani! ttrl.lrl.
inteWri
limd abd
I.tttrr-day D-moeruay crow rank and
I , riMimi.ii' In the ntopllM of ln nnd ile
I'aeiwrd The.reh h il- nnfortu ' ,. ,n .. . Mttrn ,i. wulMmt anv
iMir mtu. huarrwr, for the n'cht wat un iwoifclmii aniMt tl wnithfr. r.trpt
i n 1 1.1...... t-i...lrui . m IIm ilrifiMu? mk.w fl!.I tU.'nai llw.v hmt iwn-ive tiniriie.
Jantiarr t.
rav. Irtit rlh hm tramplanlrd tn a , -hwltl.hr
will nnd pHtr llpht. It l horn nf ,,Tto.
lt.r.1.
ji ;
lHM Mr
m
Br
Hnatr Saw' (Vk. t threw frftM a hrp
owlNjUnwily ktHl
'ij.-. '."""VJr s l1 v5s.i . ta. ... i ... lh-m both IhI and oorrrins. exiHMI. I.tli
Ky. im n'.r ttWr i nn l!irfr,a.wr. 0 th MmW mrHM. Mr. ,rk j urt, , uu ,.xttr wt nnd
Istmrancf and lprarily. nl1t nn Cr
raptlnn. Ilrt only to ! tin Virr nf )r-!
tUm. nnd AW when t'XitMl tn lh light of
Uelipfcie and IltinMnHy. Snnora Flajo
New!! Hew!!
KREUZER'S
I'arkanl was fatoal hi the txi.iw . whrre lv eohl, without oU41k. witlwt f.Mtd. (t-x
latd Mthl bhdf Awn. with IhV o wr ex erpt nwll jftrtiona nf thf iimwI rrHihrr
,1, th-t h Mjm .Uhk Wu utar -; ;X;c"Tor7 thrT. ".
.u..! a a ika r.j I1. m. .I.B.WI.J n. I....1. . . .. BHaaMBTWI
"";" '" ""c " "' .wo-w v.. i. ni lietiyimrir. .Mar kw iiiirint'
iMrd at Caayonvilh', and truly u froni hot nrr eilWd and uw, nnd ilto
hi erklH3 br the fed-1 "Ofjuon Iu vain niiemp'inc to jvo-iat i , , .j,.,
W the italijp San I'rawrt-ta owiMal. Jt w , u,nmw rrm-ra. oireumiion n uhwu. ti emice in n. ,
r
-j
Tine Sa I'aAtrciar.. J.t-HKAI.--If y
nf ott rwiilr ttSti' GrM-raie daily pa.
ar ia-y tMHMM a hvtwr than MMfil nttrUr man.
Whn Ihf Mortuna iHrn a t-lnnfr emt nflNCrT7,"7' ClrT"1f ")T"Ti
lhlriyna2cu.th'yadmllehlm la th-.- J-J " - UJ-lJ-
LftttM-n Nfw Ftrttp FttlCMHi and Ilrudbur
& Wudi'V, Jwh-um j: ,
ISSTOC-KKI) COMIM.hlhl.V WlfK
laaaiH mm) hfca la il a4w ny nf ifcr
I
)nm''t faor.
. . ... .. ..... ...-... ........ ...-11,
I uunw - af...ul l!.l tot lit ItMnj. I
I T'tiM ITc..ti. Om. T.. IT. IBilfl '. . ... . . , J
. It W. ft.'.'.M.M 'J.. .'V. . ....i
mmI t taaiiHr pfwwiac ml At u m-iinr of ! fBew
l'riee ( a ir. S. Ical ' nriil f6rr nwl priralry
1 ny "U. lil Cuvalrr Onioi
!'li.dT hrUl at Ihw r". 'h folhmms l.Ii-i. J. lunu-tl.
I"r "" 'tJ-Hiii..H. wr aiiupini: Wilh ll.U nnnaratinn
U i rata: It Iwvliic Ut,J an all wie i nrj, n ...L,in tlu. Ci r,. M. Slat nit., he Kv. M. A. Wlllhtn.
I'mrlrtVttw'. w it infittite wWuin. In ip- '.ui- r,L. .;..; ., .iu .,., til. r.ru 'O. Kimiomb to MImMaistih Anx
,1b 1SHW. .(,, rxwuiT. nnd lurly ihr en) or n nil I . ,. . ., .. ,
t.. "e-.in.'0fiiH1H y ,,. ,,,,.,,. u (ltfH wn, -In K.TT.IWI)Hi SJih.l.yFji
Vmmerf.t !,, wnllM lve plvrn ,!., " M N.nmiT. of S.,,n
mnrrlocU
Jackson ooonlv nr.n '
nil. i i.v i. c Toiman CooniT jmir. uost Cigars and Tobacco,
ftpilre liwh. i FItllSII CAN'DIKd AN J) N Lift.
ille. Iu Mi ,
A ! hwMty m aUtat i Hon- ciHamd t;
IhaarwHInf Ofaao to rcneit (ao( rtnojaaa)
la Htrvt tbra y r' or rh war. tnW lena
uf rrtoa uttalrn' in IMai and latt. TW or-
4r t tbi KaVat to otUwlW.! br Geo-ml
8''
we vi.'ilHl
m-m Irata our mhln onr much wtcrmwl
M'W(44r in moh, Mukuz I'di4inrd. who
whliMl in ihe mmiw on il n'Khi of the
ick rwn.
I lififd tlieir lianils lo fhnw in thot wlih n
I nm rnieriiij f !h imi-n. Imt not tittrx
I twclfd VMilor dnlh. Ihin u lay a
At ihr reliVn of the bride- iKrnt. i
tbe.near Jackxinvltt. on the pi entitle of the.
T... ul. ...a ..... l 1.-.. ....... Wm ! '
.. ...Hi'r.-. ...r i-r..i i
Mnsiit.K. !
.NEW TOYS &. NOTIONS
fri-& sat .2 ob .:i-y,
fiiksii fkuit.s. j;rc . inc.
WrifM is lb. .SacraHo Cm. H njni,! u T r l, ynimj; man jut bmiiWtis hi lat. a mere
itrwin, i twit ii territi-nin tti - t.eX,isk ut 1raat thraaX autinl In
HaiU a-rwtly rtiaiuUte nMmatf in th.
irojnn fJawatr-r. Ua. C tun aaaammiidiiie a
taw pttJk ta.
bad etMbarvd hiinvtlf lo nil with wltom la?
liar Iwn aoeiuiI sliiw hu enmllmciit iu
ihe (intMny.
Mnilbly nntt bappllr Imre th'y com-
menaed the New Tear. May oaeh return '
find their tor of Itapplne" a full. ' .. .. . ...
iMiMiuai. mn ii " Mr. Krenrer harlns fnli'il the n.
" . More out dr MMib vf lJi i n i A Wadt'i.
SDioclm eulb the aitvultou rf il; pnii'.i io In eon
On AH!imi frwk. Joej.Miie rnnntr, I plctt. Moetl- l niakiopundrl.. ., loie
... . iigui'ii. it ..in. jkw. in ..mi n.n..iii-iiiim ui m vmri.Hi miui. .1 & .ii.r huh
(OtiMile. Ufturnwl away n mir horror. , r f ;.., Bm, Miry jWllin,, A;tvi ! H autamoa bdireaau..!. i.. ih- ni'.-t Ir
a . " a . I
c-ftHKNiir tvr iruve iwi me witft. liv w ,.iM u. .... Aiir- t - .. i.:..t. M
i t i Mini;- in "tturrsn iitiii u iitJHic winvii imw
,tf.wl nMaw; nml upn-ht . leHifl...t, lnai mVe leon-nl to u lrop and vipnr.
I"
ll Mild at Ii. ibjiI lilx-ral
Hi
Ma,kk -II- f.J.iHr.oej Mui ImH. I It, ,.MBr ! V"7 "'. ""- " H,n WMMCr T "" r:w",.r " J" "" ' ' r""u"- " -vHa.
ii.. j m iiJjLj 'i-i, ,1. .l- i... u. . ' ,"""' "', mir,.vr"' comraae. rvpnr n.em (s Hm, h.h.o. t cw. tint. a t f . orie.
Pa were eU-cil IM lb eren.iqr of IW Jin. I lt Ihe ervlt lw lost one , MOW ,RO mtti jw nfl.r wi,nf. M j.,, f-rilrt. u. lv.nP- e( II.n-- I Yllll IlB .... ,..,.,
a.a . . .. ol.a a a. ' Hllui UaJ in t.11 flWJ.aOli A al I L J(rl It luitUawt It a aa a . a . a .... IPla TOll 1W lJ MlplHWrU
-vraaiBBi n akaa aaaualaa.1 a- ai.u -waalBB mtwz -w ' -' an- a vnirnii u h n.iiaa . llmmm-ji nt nil i.,.ij l.l a-in -j i.u. BBaBBBBaaaaBBai.akaBBBaaBaAJaBlBBBaBBaBBBBBBEBBBBBBBBBBBaaBakaBka t
,aX. of Wart. U.O. . 10. F. uaJ .:iT.,iit.,".Hl, ! ,', fe'.riU '.. . i'" ! Wtl ami in tne Inpilata. lno.l ,r-, YKW TOI JAY
...... H it. ... nmiHr. ... I...9 I.C1 i.r... B..U .....Im ...........1 ...I ...... ....... :.. . ;.. j. - . .
. .M., hr liar tfiaoim; .Mutmue 1 ear; Ub. f.v naiMMm exUteiuv I ... .V... r...r... ..r . ........ ...i.i . . " '
A ncl'-oieu mib1i. Loli,
Akexaatlrr
eiwM.S. W.i
.lnbM.Tr; lUrotan
.. am. ... nmiK, ... ... .arr greui situ- (,.ptIy ,ab,lue(l nnri lnrl wrui.f . in ilW
Kte i huihmi extateikre ! ,i., ,,, ..r.,! ,,r . .i.ti.t.i.tl.
11.... i t . u c, I t......! .... .i..J. .vnn.l.:.A . 1 " . ..-... w. w., ... ... ..H
.int. .m. ........ v. ara ' ,,r-m:. nni .r ninirini r ii..ui-i mm ,rra (m. .. . I... li. .!... C-. .l....
X. UsM. J. W. HWjf'h,l1,7v-Jri!,ilveiiflhrdwMnl. In anollwr room wn n poor yoonp boy.. fjiuf bI0j to mourn re-! hi .
... ...- iik-w p.. piiiwii.ui, hiiwm ',pniia llr sr.nali.l in unn..rai,cr. u nclwork i "lu"" .nll n wriom l'u mn.iorr , '-..-.
..i j ... i...,. .. ...n :...... ; .--! . ... v. i.. . . . " ... : '
n.. -..r ..i....r ... ioh' r r bow, perf.x'llv cralrtl nail loinir l.' " Hronciilal an.t amui.iiIic
arm about nnU talklnt; wiWIr nml imlis vuuv.iu uiami oiiunw inaaru.iie.i
tinctl) j he. toaenuld-live b.it a fo hour. I nrowne iimncniat i rocni-. ;
. nnw i .....I. ...I.i II... nffilb. t
.vk.. u.muy .i.v ..A..
The next tMtient wao rwre-olable-Inokiwr ipart nnd tlve nlmot Immediate relief. '
m .l..a..HU1 f!...n...n u.i.l. .1... Il Mln.l.. ' (.W llrnnl.. t . Atillim.fl fTnlMrrh n
anr ort
"Jolea lii hw in, uud mho iii'iiy l.y uivici
I him u call. Icnier lv. '"
ItWcMH, SC. Jume
' - - un
I. . . m . i -.- -. ---
.iiiioa, t. i; JiMjpi. ftdlbrrSeld, J. IJ.; 'n them, bv remivlnir Irom their inidit a
lt.-ts. IlHHlnp. Trbjr. i intieh la-loved broil.fr and friend.
. ... -, , ' Al"il 2 r""!,tr I!t,i0'u'1' ',1,l, ."""'nrel nuit prnimbly never be m.e ncaln
. .. ,.,. a .- aav fi.ir- ..... af u ( a 1 1 tlKl-I IllianiU M I "'I 'J " llir1?.
L.VfqvHm to Ui lftlti hx UKit ttrf jvrtzr ! resOlulKHM Iu llie Irtt-riili (if llio il-vuii.
ftL'lft laatlataaMI IVtHli4lll Ull 1 IviUU laUkif I tlrtfaf '
BROWN'S
J. ROW'S
St02r0 I
Opputito Lore A rt'ler'a Ca' forula t,
JucLaourdle, Ori'go.i.
W KiUT.Oint l.tC.0. V
r. C U anr. la U.uu l.t c. 0. V.
)iialrUii. Kins Wita in tvrntj-five
raua.!.. oteupylnj ihirljone mlmilea. No , In Ihe Greyback orpun,- uf
ilwall. have Urn reeelvvd. The London j w reprinted the lollowmp:
yi?wT ray'lat little Miicnoo w ilbphtynl
bb dUor fhl. HietMir Bnme throtishtwt n.n(! AlmlilioiiHt ever pet
Mrrd to Im to cIoe nr.d hup to iu te crnvb
the 12th.
m ddle-aned German, with the lied clothe ' For llroncuilix. Aihma. Cnlnrrb. and Con I
druwn tlphHv over hi hend moanlnp nnd jmnintive Coupb the Troche art) ii
writhine in fdsoconv. Mv frieml lee.1 ' 'u'lic P-ok-r and S'npi-r hould
n' to I m en 1 could only dilin;-uih
thrte word; I am to lired.'immethiiip In
lraMlHmltat0ncel.ydahInR Mm vo.1 . ; , . ' . .,..
Wrtly to the (-round. King' lactic were-; a, xu,gnX, ,antla on thwo who diff-r with
ditf-fVJ ami more creditable. It to repor-1 them in tlteir opinion', or dure In question
lixl'lliat lltorinn Himiltlcr b lu-okon. i nitir iniaiiluiniv and linuliy li.mkrui.l
ihe Troche to clear and ilrenirtl.rn their
Voice. Military ofUser and foldier nho
ll.ru, .uu.rili.HL- ... , . . .- i . .... ...! ... ....i.
IWiiiric- Jf the infernal fanatic , ?' V' ,m.,'"'v..,"." ..V?.. ."'e fi,XCX,h' , den cl.anSe. fhonld u5 them. Obtain only
nnd AlmbtimiMU ever pet the power in,"."" ' 7, . ., I . i thenumr. -Urown'e Ilr-utcbtal Tr.l.e
H-ir ba-al,. il.ee will nv.rri.b. ili r!,.n,ii o h,. elnaelfllrd lo he la.t deCre-. ever: h.. pmi t!lelr mim ,, 8 U.t of
...tmn t ii,. s....m .,.i nt .1. ri .,, I"'"' wl""" lr.vins to (-nt ilieir kiiMl ,any y.ar. are hlphly rruommeudi-d and
. . . I fiiir&P lftnnliff.tr lliani uifn lliiiari(F-c Ariff ' t.r4ely-il liv lt.ratllnnc
,..,.... ...,.... ... ...... ... V. .,,.- .. ... . .Vn.W.......
Hii'TOYS! TOYS!! TOYS!
HOLIDAY GIFTS 1
ueh food ii they tM.uId et. Some, nfler
I lukmp the lonsed fur ortieh nnd pntlin?
, H In their lipc. wnul.l turn nuaj with nn
!ila,oono.rTand'deIogelt with blcwd.-- Jf "'! ,0tt ,",n- expre-..,,, o, ,r ecer
Dnmd W,hJ,r '" ('wal,"r. hut itic.iHh.tf T Ihe ifj.irt.
.... , , . Other, ofur eaiinp with n.n.h.he.1 hate.
I I In extract from ome Democratic u,,,,,! r,,.. r.- mnmp..ti .Ut !i nil
- j -..,
J'RonoTioxii i Onwio.v C'AVAtnr.
Finrt I.leutenonl V. V. Itinthart, Adja
tool, ho len commiionl Captain, nnd peech. wo publi'lied icverul month nincei ihoir slnniicli Ming too mneli weakened
otilered to Wolla Wnlla lo take command i bt T'Vuult. und attributed to Daniel Web I hr nuurixhineiit either nbd or liquid.
of O. A. (Uile Ilarrw'). wd ! Our t'cr. awl then we prnm.niired It n lie nnd i ,V.uU1 ?,lJ'l,in.!? ,blf, m?r,et ''l "'an ,,.l,t
iatidSurzeonnihe
Army, and have r.x-ltd troliwuuiuU from
many emiD.-in men
Sold by all iha Drue-Mi. and Dealer in
Medicine iu the I'mlul t-lntt and most fur
clgu countrie nt 26 cU., ir Ik.x.
s cut. for California, l'mi.UT0.v iCo.,
Ran Krancteco.
J. S. HOWARD,
SURVEYOR CIV1 1. KXGINEKR.
i - . - r.v... .1.11,. .I,;, r.-.-..i,,,. .,.!. r,,.. l. i ii;i.iujiim wiicixu.
I1V , bill ouM m.he bim a llrlpad.cr. of..rpery. We will now wapcr TV a note rrp "ie,r ' ... wll,7,n ...... rf a(.,, v.tWclsce ,.,.T lhe RuuiU ...ld r Ore-on
woald I lie to'diera of Co. A whtrn they of hand fur 835 asabwl a three-cent jm. I 'llierp werp ..ihir imiienl who Mere tatter; '.trecl. Januaty. 2 Ihfil
Come tn know liira. lapc iamp thut be cannot find that late ' ''""J" f0"''- dipeM lipht food and bad tome, Tf"-THF fi tnci' If TPn
yUA i;-tol Prauk White, of Co. 2na2e and aliment in any record nf ll.e,,,10 f il " ,,n,l,rail,Ul,,,,?3,! -T . . . a .
. ..... ,.,,, .r .. (. . i, , i . . ... .,'i" they came, nml out of IPO men f.3 J,oone need nulTer w.ib the Apue hu
C. La ree-ved lite appoiatmunt of Adja-jdreat Defender' .petche or writing. ia, dMr ill treatment nnd netual ior. nn n w rnrrpls
Jnt. p. Kuitiiart. promuied. Co. C. and Show u the nulborilie. or Hand convict! vatmn. Tlie (.nrpeoni aid nt lent two-1 UK.U, vy. UltttbS
irany arm friemU will regret to Iwe the el nf ntlrmptinp. to rob Ihe honored j thud of the 1B0 would die, nnd it any ' .- C3rTJ33 EXII3CI3XI
c rrlniK oa '. i of I en' Wl. I" ,"' ' Defender of the Constitution of ki,tntercil it would bo with broken coni i Can be bad. warrf-ul-d to cui in eiiry
. . .. ,.., ,. r, ,, in illuslrioui fume. '''". utterly Incapub'e of upmrlin2, caw ttticu iuKmi u i.uiil n,; Ij
! .r I Lorui LndrwonJ of T ( ucmtelvrt Many hnd eleil on firt nr I dirti-i,-
Fai tren promoted to Kirl Icuicnaney jnK Wi-ATttru - Dark wt and iu,.l r.vliip, iinconcn.ii from their niT-mis ' To ta had ouly at ,i .i ,a JacV'inv lie
D vrred prom "tis all ol them. tuggeting but they were nmonj; fueudi and iu the Oregon (.'!. furius Mrwt JnlI
J. ROW Inform the cil'tona of Jackson
ville ui.ii the pubic; penernlly that he k"
jutt iceelvtd acd oiltfrt fvr tau bi upe:rlwr
ttock of
HAVANA & IMITATION
CIIIJWJNO AND 8M0KINO
cap4ijcih:E;: -dr.1,
CARDS. MATCHES,
I'll'KS, CUII.KRY.
Stationory i. School-Booltf
FlUri. liAlhlNS.
CANDY. M'HS,
BCUAU-. TU-1.S.
ALIICMS. Ill
Price to nut liii! iiu-h. Call and l'
jour muney.
Choice Croon Fruit
cowta-r'r en IkihI.
Dec IV lbTJ, J I.J