Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, January 02, 1864, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    emtimel
je Mj0h
tMm -& mm i mi wm inwm
vtMra jnvn IVi
Bin i tiiiintt
r,)Miitwiww?h
vq PER ANNUM, IN ADVANCE.
JACKSONVILLE, SATURDAY JANUARY 12, 1SG4.
VOL. VIII NO. 87
S T-IOOO- 3C.
DEAKE'S PLANTATION MITERS.
Ttwr .inif, ln-titli--n nuu :i i
IVy -n-at" n limtlfcy nppi-TV-Va,
an antidote to clup water
t .1 !
Ttj nreKa eCVci of dissipation and
hv boor.
Ttwy "" tMrtken the system nnJ cnltrcn
Uir niw.
TVy a wiit mla-mle und intermittent
fvrn:
I 7Vr iwHiy the Wrath and acidity of
nt tk'.i..aMib.
77 eir- arM pu awi ennMipanrin.
1v eoiM illnrrlwoi. eU.kra nud cholera
TV mr Mvr complnlnt and mrvoo.
ra-l .
Tkjr nrr tb l-t Mltn In the world.
Tbrr Mk lb rak imtn flreo-.-. inJart
ttbfif( tuturt't fttt ttfUtrr. They are
Mtd-'n) BifSt Cn.'t ItiiiH ibcevMiratcd
CIJ-srt. lrk. ruti wd brlr. Hint are
tiktfl -Ail-i tor ph-.iM.P- u' n lirni;f. Willi,
wit r-)ptil t-t ur iiiw r ily. I'AMtou
Urlr ifo-mm-ikImI t.i illNati- p-m-ous re
i)ir e jn-utl.- i, umlaut, .-"Id by ail
tiruc-rn. lruj:i:it. Itit-4 und S1miu.
1. li 1'kav.i. .t ('.. .N' u York.
Xf Sii.iH Hon . I rtUml. Betit.
I)U. r J. CZAI'KAV'S
PiUmIv ?!nlli'.il nml Miri;li-.il tiiMllufr,
uiiMt f Trft.
Uir ikt;wMMrr, fwl I la Mall A.9.C&'
ilit. Ami fraaajcaaaa.
UiMl.lii.ltti !'. If t'i tvra.uwjt Car f all
lri. ! aM ("araai. lM-aa.,
AM) Tit H l'iKh. OF ItlUCK CUV.
XUrtMuf ft KrrM rtlr.li.
I.M I I ...L n
,i,,,!rrTi,iS
utx- is., sib.. iia.itir isiii. Hmwv ino,loiT PaiMly Ilo'ik to lntrept iw
t. i. uu u-.itwitH.ii.'fittrtnirn.l, , ........ ... .
WTO. ,. wlli'Maw. VayMiualI'alui.ll,,TIni; tb4t rrt liy llmt outlrt, nnd iinoili.
T'y"rM.",'''"v",wW'4M
Mr t'ri u'r it.il ptU t lrMot t
ln.Wi 1 . i. laiMl.'VlaallVII
UpV b. li 1 h a M I p Mi
14i'.iiuv.'iMal(aail4rlVWMkl. Pmwv
kM r Milrinal r IM NUT. OluClUllaaK. hi
l Irtl.r k utiwl oiM-, I'l.t.K. iilaN
Hi., u J. CZJU'KA) , (in mm-im.
To t3xo .fTllotocl.
lf lil U.a4s Imi Oit !! aula
iil r flJI aaalaarl aaf NaW Ua.
I'rriKMJTWIlCN A CTHK J III AC.VTXED
! - 'l IhMaAaW. NirlrtlM. Iala.4 aViiaJa
I ' )f.U ti av, IK lir, Mrtdaiira, aM(, (lUlll,
" Ua.Hd 4 aa aaaaarjr ftaW tal nWPf. lMat
U! laartalaaaXaaM. KUX HW IK tt la4al laaW
inkiff, 4aVUaia1 vf la UW, tlanait. M aalaJutS
aU U4i !l. lahl) 4.T lla.l4, CUIHVr, atlt?, a.la.
tKlla.rl tll UT. aMa.1 jj JlaMtiaVI Mttatti: livll
ffcap UaaaMl . f taMI MUalaal fil- aHl i laru!
'VOaWllair, I 4 .4 IH.Qr-T, aa t f laura. KVArfaU
M'iX(( 10- . ka vrtljlia, K4i.tflaaM,
'v"lla. " tfaaaataa. OafaahaM kfum lh !.,
Kl 1.1 U. lav k Ua.1 La l.'aaUa lr taataiUll lu, Mali
aa lajpaiPr UlaaiaiaS la4aV) II Utmltri
X 1 m a4l UUm tlav iiiw..? fig taa'.Ml, lavttv.vT
t rtaiiii. ur b4iwi tXw ua( i9tjrlaBvr-
Ja.l.. ai ftvlauflaM' Hum UaavU lirirlll COI0
pii'' imI 'r uy ibr iittiiaiii. fainrtiv
Ma i luftr-l I ftkj of UaiatUl 4.rlrUM.
t Ira 't I JI 11.. r bawm i rajfa Til a!arila
HrriKlai-w 4uui wi riiHtit alur. rulinrly
.iU. KAalam I... . J.U.J. fcil f.aK flWI aHtalfy
MWtUJI. llMrilijt IVVaalr MIVa laHaTtlfal 11 4a-
1 iU ..Unite i-UiM aJ OaaKorNU, I Imi !.
Irn tll j aiaaUal l1ir IImU4h K.HM, Ml
I lt Uf Jaf IUh U-jars car)UifHiJ fJat4JLr, UayJ
IIXITrt. Ui taf !. QuU ralalftiaWlu; atluail !-
Iit lab iq T4itaIU ? In lW Hftai-laaJa W MJT XW
VWarM llMr Ml nT , JaW fal lal Y"5 .
hinif atWaaaOM lU )lmlul MaWltki mI)1Ji..
' yarr ifca pia c.oia k4 ianyuiytni. wivikh ii
4a.TD(i. r.liarA. Hlft aL Jal U A t-'iri'T allla
laa.lUlllljr A Jl UaVM fUl U MVUTfl ltr
tlxlnl, lalillr Vf la U'4 (atllW
It tl. .ilaaaur taut IMiu U r.jialilula. lliU2 ila
'a n.lli Uiemirx, ulil, arlll. I.i d!aaria. aAl
' II" wtttrer 11.L1 1. rJaJ ejuAMIIaipU aft. I.ul ftlwuU
j4v ant tnM'jarut vt cau UeAlli aaIiI,
1 Um 1KIIIM luariu-a. iUm aat I1 rHLauWJ OfavQ
'--CL.MtCIa, taWaU ln Willi a4a IWiMilUtaVOI,
Uicril irf Ufa wni,iUJ Uy a tni ulittti
tnHrava itulf iai ..fi.td tat..v iiL ai ruiJi...
uxxi.tr atsarUHii ! Hi. diu, j, (.. iui
auJl;SS'r,,,' i
X.IJ'llllM'. m aif4ar ruaOaMa ctwfur tal i
t.",; sVarisr.;..!:
Wvuu.kt.uu rd , ll kautfiijv Hm faarrir.. t
- ... . , .., ,-, , - -..,-- . .
uCVrer itai..4i) lu UaJv 4 m Wi. t'riiLiNj
4 lUl tcU L-it HI. IIjc -li.P4 ravtaflaletw, Z
" tl uuLariiUt-U iUa U 'J1mI lUat
W fM4 I-j r44 And TfctrfMi ,uHb.
KWtiV. Udfxaaull (,. I V II ullaajaJlala ui tlia lUial fla
A'ul'icutM. lfcuWiuwi, villL,fulldtrthMi.tA,
"riwaJtauifcufc,ot NttahU umI Ui-l
'a('iiui i.y U lu r J(a.ii txt (tviuiViiti tnrt
"a irmiuit. uy w
W, l iaat(iai4 tutiruuuVaWllu; (Ltlr
V ufiirbti.L IOJjm
. - - aa-- . aj-av V ' aa-ai-aaj- m'lraa aigay4 Bftaar aaa aaa
w itagialai uiJum li riKa a ou. JJ.3
'aaTllal Ika-JlaF aa!.. f . . iiall.ullklL.II ul alakal
EAGLE MILLS!
rHKuuJfnliu-d, prnwiit o.mr of thi-tro
milU. wouh) notify tha tuiolic that he
m tiiund the -rvIC" cT au elptriencid
wUiT. auil will furuUli Iko
Very best article of Flour
sthri2 fr wjjia at !, followlu
w' ,owi' I'V Jti lw.Ial of gl
avT.-tV. 'r,T. I -u..u or nr.ur. no,
'. iMriv,! t, .ui.au or tV-ar. two,
fiiU or n,.ddl.-i74 ami i-lKht ponudjofi
" AI I KS P. lAUNII.VM. !
.'kwT-r, !. m. tf
VlMjliV UMlY V (;0Nri at
BY CONTINENTAI, TELEGRAPH.
Dates to !22il.
(ncral Corcoran died at Fairfax Court
House, Yirglnln, on the 21ft. front Injuries
received from n fa'l from lil hope.
A wrlnl dispatch to tlic Nw York Tim
ny: -A Ietlr r-vrtvesl to-day from n dl.
tlnRttMiril alitor of tlic rtot off Charleston,
say that so fir n tWMc the only olwtrnp-
t'on la Charleston harlior arc th diiiililu
line of pile Mmi tli channel from Fort
rinfkncy In llm Mlddlo Ground. l-'rm
tlif r to Kort Jo?inon tlirre li in oponlnp
of Rlit ttrn linrdrril fcl. The wrilcr
thlnVt tlio nlntinellon onn l rwnllv ro
moTfil liy tho fonltor.', Tlrt" iIIfoaIcIi do-ii
mt Mate whellur tho lettir ra urltti'ii !
fnrn or nftcr tho unticiitful attempt on
Clirlrton.
Tli nny of Ihe t'otomic hive lint! com-
fortnlile o,nirtr flnco the Owl mow. (Jon.
Itntlf r hn now full ohirjp of th f xcIimijc
of pr!onrr. A fiae-of.tmcc lo.nt wn to
live for City I'olnt yMtcnUy, with l.nno
rrlxl prlMiicr, nlilsh were to It offered In
rxrliatiKo
It I Mippowtl llmt I.ei nrmy li to ki
Into winter 'I'nrtuT at linnovrr.
Amrlfcn vfnd Irnrlnn N'w York n-
qn're tlit no jrin l nlkmni to Ivm n
IHvvM-ncrii r othrrnlp. on nny ATrrlcnn
ruffl. wlllioiit flrt rwMtlni: tmpnrl from
llMH..I of,rtt dl-.riM. It I. nnd,r.
'" Throw' Nffk. to fxumlno t-U
.atIiik dy th8oiiiil. wilU luMrtictlimii to
dttaln inih pfron a are nlihnut pao).
Any one cn obtain a "proper p.vpfrt who
C4ii hTP ld loyalty voochnl for. Tli ndnp.
fonofihl utrlnsnit measure will probalily
prrn nt a rtxtl:loti of the CUtn p'ake olTnIr
Illhinond p.jK'r of Iho 20ih Lave dlc
patchp which Indicate that a K'vere Imltl
would 1 fought nt JorclKiro. Tenn , l
twrm Long.lrrtt. who ha lictn hravlly re
Infred. and our troop. Joo Johuilou'a
army van In iniitlon, and It win mpponil
would rt-Inforc-o Hardee. It I p"ILlo that
In will lm n-nt to taki eommiind In north
wwtfrn Oeorjrii. Home ixoltuiunt and
uni'lnfcxlt among Iho rcl! in lliv
vicinity of Staunton, Vn , In coueiifnee
of the nar spproAoli of A vcrlll' comnmiid.
Imlaoliin abd Uhnde wire endiovorlnc "
oarHisi Avtrlll't furltur adrunce, and a IIuk
wot expoetHl in that quarti-r.
In Iho rfrlxl CoiiL'rf tho niMlliilo mil
wa ahrojatid. All proaho have put
mliilltutti in tho army, are compelled toco
IhifnwlTr. I'ooto ttllliddiiouiiccf tho rcb
1 Adinlnlitrttlon,
Tht' M.KHiuri (juottlon li rcfclvtd a et
lUrniit. Iti-rcrnnw will i tent to fit.
IoitN ond CurtU to Kaurar, dlplaclii
Ewin.
In ArVanrai !mmno Union mectlnio
have Urn held nil over the Staff, at which
tin act of the Adinlulttrntlon were ludnrutl
and n Statu Convention n-coimneridfd to
rersnu the Stato Goreriimeut with an
n-JwrycniiHmii. In TMn.,Mgni-
d'T ll fDppOMl) 1(1 Ui ttt ColumlU, 01) lt
&aa. m . rtdi rorc. au wm
riraUirftt Into Idtl IfltaTlor.
.,, .., .., . .,
Dutua to Ji.lll.
K"cr York. Vk. 21. General Unller
Itelegrapln that the ulalciinit lelfruplud
ai cmnlir' from the Itichmnml papen, that
the fron?U' auj twp Monitor were .!
abUU off Cliarltaton, it not true,
n.e etersn reginienti in the Army of
the I'otoBuct ar to have their bounty won.
ty ImrirtliaU'ly. The llmt inttallinciit will
amount to ub'Xit one hurdicil and fifty
dollar per mun. The liumltcr of iiw-n from
fie Army of the IVtoiiuv who lave r:n
littd for tLc ur U our triithouH.ni.
Tl sentiment of Senator repcctlu the
300 lii wholly chanptd. 'J'hcy wilUlrilfe
out the rxrmptluii dauye, ur.il i.ot inrt
suy owouol m ll !!. 'J"be fe!!ig l
ceiieral tlat the ariny'inuit be fiilnl i
ami the war vigorously prosecuted to the
t.,j,
,.., .,.- .. JmroJuco a
u,., iri!an Biu u
blnalof " ,!on ""'M
b.jl Tor tlw ci!itmi'nl r-f H
,,) u, ,ttt.- r-ruMi
Kililkri in the re.
h) ui-ttlf' Jriil,rO;nllMliijf may
,r rf w "0,v '" U, .1 f,fl1m
j lire ! to pet them In the vclrron rrgimrnlf,
anil nt the rnme time enlarge the field from
which the loynl States run ilmw triMipj.
St. Loulf, 21. Ttio Demount liai a
Fort'Smlih (Atk ) ppcctal diTpaieli, ilatcil
Decvmlicr 22d, oyn : The rebel foreff
which crofted the Arkiuxuf, oliifr north
ward, wa under Standwuitr, Ailuir and
i Qiiantrtll. Cuptaiii Spillman, wilh n por-
llion of the Indiana trnopa, (ncnunterid
I ilicni at ll.irrcn Fmk, Chirokcp country,
I fought them four hour. Mid muted Ilicni.
The rebel lv wh ubnut reveniy. Tiny
fltfl In nil direction, but (lie miitianl will
iloo.bth.-if rroipinlzt. It Is uecti-il llieir
desliuutlon U tho ICutifas border. All
ipiii't in front.
Wn.hlnptoii, Hie. 22.1. The Twenty
Million Appropriutlon I till, lo pay lioun.
t'f. which uMrd the lloum) yerterduy,
nlfo pi mil the Senate tn-iluy, Tliln bill
tirovi.lt that no bounties txernt rucli a
!..,an.rl,l,.ir,..UI.La .I..II 1... ..,1.1 I..
iii v i("i ija.it tm i in ? riiuii ti ii imi an
nny iht'cii enlisted nfler January fith ;
tluti money potd by dm fled jvrom under
the Enrollment Act rhull be pnld out on
r,nilllnni aj in tlie cnte of other public
money, and the money at puid luill be
kept In the treamiry, n n eciiil depnd.
IUur..x, Di-ernitHT 17th. Tho lnltcd
Slate t'tenmer Kilt and Annie captured Ibr
tamer CbeaFke llili inornliis In Sti-.l-liiirnc
brbaor. All but thne ur the crew ci-
CHll
tlialiiinoopn, Dccrinbrr Kill. During
the march nf troiifrom heicugulmt I)n
ftrett at Kuoxvllle, d'ranyer' corpi (jot In
advance of laOnntreet' ammunition train,
while llonard'icorpiwn in the rear. There
was no CfcajK' for 1', and forty car load of
ammunition and two locomotive uucruu
Into the river near Imdun.
A portion ofthe force tent lo Knoxvlltc
hnirriiirmd. General Shaman arrived un
der ffC'irt lo tiny. Tl.o situation hero U
unchunceil. The army will roou be in
Winter cpiurleru, but Wilder' cavalry
will nmnlii ucllve.
Xewburn, 17lh. Ilunnln the blockade
into Wllmlnglon ronllnuu to Increusc. It
i eitlinaitd thut a bulf inlHion dollam
worth of good urrive ctcry twenty-four
hour.
.ew York. 18th. The lltrald'$ special
diypjteli. dated Wu.iliingtoii, Dec. 16lli,
i.iy : The Democratic members of Con
re, bud a Caucus this evening at the
('iipltol, which wus very fully ulttndeil,
Future pinna were heartily dicusMil.
Three wu u general unanimity of expans
ion In favor of a vigorous proccullon of
the war. A committee was appointed to
! arrange and report at a future mutiny the
time and place for huMin-r a Nallonal
Demoerutlo Convention, for the nomlnn
tion of a Democratic candidate to be f up
ported at Ihe I 'reside n I la I election. The
Caucus tin il adjourned to inn I on Moiuliy
evening, tha '-'11. A number of Hinder
Stutes men, who havu not generally acted
with the Drmorruts, this wulon were pres
ent and look furt in the prootcdiu's, Jt
is intended to place tho party fairly and
Kjujrely ujj) a warplalfurm.
From Ilibciiilu.
Tt )Dtrfnt lb cluiM rartli dliaolffi
V, ben DuilUarn flat Ulnic wi ItaitrMl IUw,
AuJ 4 iuu daa.i U aU lu4 iuliir' t4',
,U4-ra l!t uvj all (!( iiU tvu'i iawa.'
Mr. Editor i 'J'htre I nothing more cer
tain, as a generul thing, than that plowing
in this country is loo shallow, and I web
i remember when farming In Ohio in lbT0
' tltat Ihe Kdilor of Ihe Cuhiuitor proved
I conclusively on his farm near Columbus
llvit an IncrtaKd depth of two inches over
I the faVfrpge would nearly double the crpfu
.ofthe Slate. When deep plowing has
juicli a bemfielal tT. ct on grain crop, It Is
! of prime necessity for tap rootid crop
'such a tobacco, cubba;.-, tKrnlps, )xi.U,
piiruiii tni carrots, and tusy be aitulmd
by rui'it'ng a hcoimI plow iu the furrow
nude by Ihe frtt The pardcmr-i urouudi
Ssu FruDcii'io work lleir 0)1114! o uj
d ptb of etglilvvn InUii'', or lup rootol
v jjitabJci. would rplit or (oik uuJ pnju-
dice their sale, nml the nrnrer the working
nf funning land approximate lo garden
Innd the greitler crop, and it would sur
prise some 'of our ' Hip van Winkle" to
foot np the amount In dollars nnd cent
that nn ncrc of well culllvatrd Innd run
yield, wlillr t iu a cliinute like Oiegou whoc
summer arc o dry, common eno would
say that the deeper your hind is tilled tlu
longer It will retnin moisture, nnd without
inoUliire Ihe crop droop, and pirn. It
uppears to niw that every farmer ought to
Iniprcm this gnat Initli on Ills mind thai
it Is bitter tn cultivate forty ncre tlwr.
vughlij than eighty uens poorly, as forty
well cultivated will produce ns much, nnd
of better quitllly than eighty half worked,
and providence and ruins trusted to rather
limn skill and elbow greufO.
There Is nothing In On-gou Jnrs so nn
plratnntly on the tnste nnd rnmfnrts of 11
sojourner from the Attuntio Slates us the
nhwnrc from too inany of our funis linnsea
of vegelnbliii In variety, small fruit, green
uppte rnuce nnd tho et relents lh.it make
the table of the New Knghind. New York
and IVnnnylvnula farmer so iiltriicll.e,
and yet wr have n clinmto and soil iinsur
paired for berriw, and larger fruits 'lis but
necessary to plant and take curt- of tu sa
cure abundant crops, und Sorghum Syrup
will llavor the whole. If this hiatus I 1 x
ninlued Into wu will get u due In the reu
son why so in my of our farmers become
1 11 vol led In debts by depending too much
011 tliu store nnd ton little on the hind to
support their fuiul'je. I might tuke Jy
seuson we linve now enlerul on to sbn
why so many of our fur ours full to nniKc
boih end incut whilst at the sumo time
pinching them$vlves, wives and children,
und that wllh good bud nnd plenty ol
stock many of thun at this coming festival
of Clirl.tuiuH will have neither milk, but
tcr, egg, fruit or vegetables of their own
production to fout on, or their friends to
parluko of, and yet there are good exam
pics of men umongat in who have ull thin
und to spare.
It Is well known lo all of us who si ml;
tho matter that cows cumlng in with call
about the first of October, provided with 11
wurm stable, abundance of good hay 01
chopped slrmv dusted with brun urn) molsi
eon), with from half u btiihel to 11 bu.lnl
of roots per day and access to suit, will
give us much if nol mora milk und butter
limn cows deM'ndlug on tho wild herbage
of Summer, and the manure tin')' muku will
well pay for the exirn labor and whin plow
ed into the land iu Spring will nearly dub
le the ciops of otatoe, corn, carrols, etc,
and leave tho ground in good nuler und
heart for it more exhuuilivu crop. Mow
many farmer amongst u ran uy I have u
warm siuble for my cow and young stock
during Ihi inclement Kvsun, my lolls and
bins arostond with hay, struw and rooUi
my buller command cn.li In Jacl.nunvill.
und In udditlon I huva hulf a dozen slecr
Stall failing llmt the miners, inerchauls
and profitiional men will give me from
twelve In eighteen rciilu a pouud for at
KuMcr, urat .eln) unver how many,
Having Mr. Ivlitor given food for rt flec
tion in the nbovu remarks, I proceed lo
show how farmers on dry luud, deprived
of irrigation, and having st.rw, can raise
potatoes for fumily use or sule.
Flow jour potato land and expr-so the
upluriirtl glebo to tbo frosu of winter, )mu
on iiuimrii und spreud licforo tho tvtcntlclh
of April, put Iho plow in and drop medi
um sized seed, whole, in tvery third furrow,
about sixteen Inches apart In the row, und
the row about thirty lnhr from ruch
other, If the ground is lumpy put on the
harrow length!) with tlw drill, kbuke
stra.w f"iir or six iuohe-w di.-ep over tie
wliolg ami tli'i wpik I done. IU-a.im!
Thegioiiiul having been well cultivated
with manure, und tho sud good, afford ull
Iho eondittoiii nectifury fur u gotl crop.
The covering of straw act as a mulch or
wet blanket, keeping tha ground cool and
mo,t, with bo show of wctdJ, aJitiHtltig
tic natui air uuJ (i!u and pruciiLng no
obstacle to tho vines pushing up whilst
tuvlng Iho vital parts from the late frosts.
IllH'.IINIA
Applegate Dec. 19th 18f..'l.
Sweet Kitty Nell.
Ah, snret Kitty Nell, rti-a up fiom that
wheel,
Your neat I'ttlo foot will 1m weary from
rpliililiiCi ,
Come trip down with me, to Iho lyeamnrii
tree,
Iluirtuu pari.li I there, and Ihu dnncolt
lK-glniilug,
The sun ts gone down, hut the full harvest
moon
Shines sweetly nnd cool on the dew-whltea-
1 d vulley:
Whilo nil the air rings wllh the roll, loving
thins,
latch llltlu bird slug In Ihe green, shaibd
alley.
With r. bluili nnd n smile, Kllly roo up tho
whlb).
Iter i-To lu the glass, it she ImiiiiiiI hi r liulr,
eluncluir;
'Ti imiil to refill1. mIich 11 young Iout sues,
So 1ii couhlu't but choo-u lo go out to tho
dancing,
And now on the green Ihu glud group are
een
liich gay hearted lud wllli Ihu lii.sorhU
choonliiKi
And I'nt, without rail. Iriul out swiel ICItty
.NVllj
Soiiuhow, when he niktd her, flic n'er
thought or n-fiiiilug.
.Vow Felix .Miigeu put lit plpo to hl kirn ,
And wllh llniirbli 1-0 frev, mli mclioiupla
lu motion.
With 11 cheer and 11 bound, thu lads patter
the vrouin).
Tho ma its inw.u around Jul llliu sum cu
the oceiin;
Check bright u the rose, feet light as tho
iloaV. A ,
?o.. Lyiy,,"orin,0')w iMilt'dy umiine.'
lug
Search Ihu wmld nil mound, from Ihu sky
to Ihu (ground
No such i-lglil can ho found us uu Irl.li law
dancing I
Sweet Katel who could view your bright
eyf of lie -p blue
Ibmrnlni; humldly iliroiinh their dark luli
so mildly.
Your fulrr turned arm, heaving briu.t, un4
round fnrni,
Nor reel hi heart warm, und his puln-a
throb wildly t
1'iior I'ut fe-i-l-i lux tieart,nhugu.v,dep-irl,
HiiIhIucI by tho smurt of ftiuli piliilul yt
sweet lovi't
Tin slcht It-uie hi eye, n hn crlen wllh a
sigh,
"Dance Hunt, for my heart It lie umltr
jour fut, love!"
All's for tlte llt'ht.
All' Tor thu bust lie sanguine und chcor-ful-
Tmubli' and orrow nri frlemN In dlngulsc.
N'oililui: but folly goe liilihUi and fjurlul-
Couiugu fureter is huppy und wlm.
All' fur Ihu U-at-ir u mun would Lut
know lit
I'lovhli-liro wishes 11 all to tin hint.
This I no ilieuiu of the pundit or poet
lleuwu I gracious, and ull for Ihe UmI.
All. for Ihu lot--tin u limn but coidMlng!
IVihIiIiiuch tenderly lEovi-ru tho rest;
And Ihu fmll bark of his oa-aluru I guM-
lgi
Wlw.ly and warily, nil for Iho bot.
All's for tha beat then fling nw.iy terror,
Meet all your fear uud jour foe lu thu
viiui
Ami In Iho niUI-t of jour ilani;rror error
Tru.t liku u child, whllo jou slrlvu like a
man.
All's for tho bet. l'll'lui'd. unbounded,
I'rovhluucu rulgus from tho ia.t tu Iji-i
weat.
So. I101I1 by ulnlom aud mercy siirroundeil,
llopu uud bo happy, fur ull' for tho bait.
Shthmtv of Vkkpiit. Tho following
story twelve gentlemen of tho Jury" In
r.ugluiiil, hio cat upQii Ihe ruso ol mail
louiu deud in a sain) pit, mrusH-s, In lb J
stupid fatuity of iho juiorH.unyllilng whlcli
Ainirlcun recordi could piesenl ; Tliejr
llrst returned 0, vcrtliet of manslaughter.'
Tho coroper recipllulutrd tho testimony
adduce.), and tent them bel, They n
enterei) the court wii Wu find tlu ih
ceased was still born,' For a third tlma
they wero .llsmtcd, )! lir,l ('ampbtH'-s
well fciinwn fornmlj, (Jcntlt-nwn, yon will
retire to consider o jour verdict thU
man was found dead in fuml-plt.' S
llicy nvoMul teehulMlItles, and camo
soundly In Iho opo.ut!rii, llmt tbo U
Uoberl Ttelawuey U dnul, v(A died Of
sand '
If you waul tu be 11 " stivll" d" 9 .f-Mt
water, get 'liu Jropy,