Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, May 30, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T
ztaou Bmiiml
i 'r w -r
fe
SO PJ5K ASXUM, IN ADVANCE.
I, 0. 0. 1'. Jacmonvii.i.k l.oimi: No.
', unhldls regular meetings every AVt7'
vnn. v A'IV.'.v.nv;. nt the .Miv..nic Unit
.ii'inirt Huii"!; building), nl H o clock.
llrulliur-. Ill goml Mumllng ule culriiiilly
liulleil Id ll' nil. Ja. ,M. irl-rrux N. O.
(i'km II, liiuliii. I!. rw-"y.
"Warren Lodge Mo, 0, A. a?. & A. M.
n HOLD their regular cntiimunl-
ffvw'potinii tin' W'mIih'kM? livening mi
Vtir preceding tilt! fllll IIHtOII, In JACK
..WI.1.K, IIIII.IHIV
AIXW.MAUTIN.W.M.
II. Hi.nnv. .V'i.
ouiu.on en aiti:u NO. .1,
KOYAL AIIC'II 31 A SONS,
j.wiisns' 17..:, ouimox.
ill Imtil lt regular communication nil Ilic
I'letl limln)-Kvi'. irlEtii)-Moiilli.
All m.lnnrnlng Ciiiiiiitnl(iiiH In good
Handing vvrc cordially luvilWi In attend.
;. w. (il'.F.KU. II. V.
I.. Saimir. Pee "v. ilrcHM"
E. F. RUSSELL,
XOTAUY PUBLIC.
(ifli.'c wltb II. 1'. Unwell, l!i Tlilul ktrvet,
Iai'Riuikvii.i.i:. Qiimiiin. US'
ORANGE JACOBS,
ATTOUNKV ANIl COlTNtWLOIt
AMI SOLICITOR IX IMIANCKItY,
Will promptly attend Jniiny legal
t ... ! .ui.l ,.. 1.1- .....w.
,)i.t'M l-wnniiiiiru ' ii.rv.iiu.
Vffi't ht Seiillutl huitihng.
1 Artffuixvilil.i:.
Oiimins.
l. M. H11 TIIITI. JAMKH I.. I'AV.
DOUTHITT L FAY,
A'lTOUNKVS AND l.'OUNriHI.OUS
AMI SOUCllglW IN CIIANCHUY,
iIai'kwixvim.k. Oiiwion,
"Will prnctico In llie hupn-mi' ml ntlicr
rmiru r llil-Siule. 'March 4. 'HE.
R. D. MORFORD,
ATTOKNaiY AT iCAAV,
.1 .M'l.KDN V1I.I.K, OlIMin.N,
1 TIM pmetleu In llie M)T.rwl Court of
1 T llie i'lrnt Judtcnl IU'tiicl. nml In llie
Supreme Ciiurl. OiiloUer2H. 'BS
D. F. DOWELL, "
ATTOJINEY AT LAW,
.1 ,('i;iONVIM.K, (lltWION.
I'lll pmctiee In nil llie Court or llie Tlilrd
JiinVi.il DMrlut, tbe Supreme Com I of Oie
tfoii, and in Ytvkn.Cul. War Scrip pmmpt
lircnllivliil. Del.JH.
Ju tiH JJurlHi' BIkiii.
liulncvii llriullmiv A WailuVtuid KM)oradu
Salooii.'Calirurnltt street.
SllAYIN'(i.llu;r-ciilllnj,SliamfMiln!,Cur'
Imcmid llulf loiii(:. " l'"d miH rnr
hiir, a L'L-iiiiliiourileluot I'MiV UaiuJIi:m-
tmi rivK. uml Ct lulmlnrn'f tUtthi llmr lt
PETER DRITT.
IMiotoKi'UiiIilc Artist,
1 preKired to lake (ilolure In eery rtjln
nr llie url, Willi all tlm lt Improvement.
If I'lcinreK ilo not ule r.lli-ruelloii. no
t'lmruw ill ! made. Civil ut lil new Ciivl
I'Tv. on llie hill. e.Mvmlnv liU .plctuivu, uml
il'lnr your lllii'iie.
L. H. DEWEY,
Wutcliinalu'r jiiuI Jeweler,
Keejw coiixtnul'.y on hand n
lillOUHjnnilli'lll HI ii.iM( iviiu ,fi-B
JKWKI.HV. whlcii lie o.ivrn iar IL'J
i Ami. lti:i'AlIMNG-Clukiii
Vivtclie nud Jewelry repalrru with prompt-
iia and wnrranted. .Shop on California
fctreet. two ilnoni -wwt of'l.ovo t'IJllgr'.
Jnckon llie, July !fli: "s
ALEXANDER BUS WELL,
- ruAiTirAi. -
il'Al'rUl-UULKlt, mid
lilauliDouU JMunutucturcJ.
CnCUy nntl.fild CoimnerolaUlieet.,
Iwtweun Mnuli.M)ii)eiy mid Sausoinc,
SAN l'ltA'NC'IbCO.
io- lllndlni! of wry description ntctly
executed : illniik lluoks ruled and Bound to
any dwlrid pattern. 2-l:y
EL DORADO SALOON,
P. H. LYNCH, Prop'r.
Corner Cahlornla nnd Oregon Streets.
The 1'roprletor Iim Jut received from San
Kiauclco u thoice usrortment of llnu
"Winef3, Iiiqwore, Cigars,
nrc, arc.
3Sf. Drop In and tet them. 1)ac. 10
pAYiUI'-AII those imleblcd to me
1 by nuUM or book ucvountu, will jileus-e
vail uiiJ veltlc iinnu'diately, or llieir oc-i-oiiuigor
miles will bc.lianded to my at
rtorney To. colleollnu. II. ULQQM.
AlnwblS, IB'"'..
IHIIWWWHMI
tin: ()iii:on si:.ntim;l.
NsCHII KVKI1V VHIiMWur AMI KATlllllAY.
lir.MlV lr,.L.lJKIt. lib"r nml l'nip'r
Siwcntrriuv One (ear. in ixlvniwc. Five
DoUitt-r; Six UNtnHi, line Oolite.
AnviiHTliuyM Hue Minnie (III line t
le). llit Iimh-TIIoii, Tlww linlluri" ; earli
imhciUfiil Itiwtilnn. Our Dullsr. A flic
OOllIll llf llfly per Will wlH In; iimilu to tWt!
wbuJidvcrllcby the ear.
advertisers.
I)yivpjillc.tlin-lii "linalrn ana" Mnll
Cm rlcm. yninnvulearn Hint tlteReml-weekly
Ouiiim Skntimii. Iini liy Inr n l.vrgw elou
lMlmi In tlio iiiunllw oroiitlieni Oittfti'ii
i.inl Del Nnilfiirtiiity. California, flinu mi
llior MnT. Thl luct linnlil commend llie
SmrrutKi. loywun h nuiHirior uhsSUmi fur
udviirtUlng.
I.nrr or Aur.XTH. who re aiilhrlf.ed It
tmifwol nny lainine onncernlug thl p
mit. In llit iwtm- or the publisher :
I.. I. FWicr. fttn l'mm-wcn; Y.wnrlli
A: Unynt, VivkK; 13t Kmry, ArtiUml; S.
SLta,,,M,V i' w u- ?i? t..'i ""
C.'lRJfliir. I'lHWllXi . W. rtmliT. Apple-
nte; H. rt. Iliinliip. WllllmHlirui JhIiii II.
I'rlnille. Kerlivvllle; A. II. MulWnin.Wiiian;
II. J. I'm lien. WiiMot m .i.. M- WBim. Alt-
limiiHi: Jni-l Tlmrii. CHiiyontli:: A. It. t
(IraKnii Cllv; 1J. W. Wtikellelil. Allmini
ItetjHintti Oniik, (NirvnllU: .1. II. Htillli.
Ci.i-wnt Uii ; Albuil Dunllttlu, lluppy
Cump.
I1Y 0VEELAND TELEGRAPH.
TrUiMIAIIIBII TO VIIKkA lllll TUB HIW1IXKI.J
Tlntistlay NIrIiI's DInpiKvli.
New York. May iOlli. Tlie ll'mfi
pefhil ilii-pjteli hivi, jirivute ItlltTH Irmu
uUliintiul eilireiw of ImUuiiu, fUitniL'
tliat t-lie will williin;ly re-euier llie rnluii,
un noil u the army lionlw of llie OoiiliuVr
ury, lire drivun from lur bolder, liui bocti
rvveiwd.
Jlalifnx, May 'J."illi. The Aula from I.lv-
prpiMi! May lfilh. wltli Kurnpeali (lutm to It..,,
the l"lli Iku nrrlvril. Juitiiileii leiler ie-
riwl Irom Kiilui1 ly 'he Went Imliu1 "'"
mall. reporif.i.iai on inu ,iu m rtpr . ..
ni Hglu ti.U phw iiir prt-ut l'l IIIutT
iirprt-ui i euro iiiun
niy nl .iniiiaicu. lie
stion.er. strivKiiwi) ,
nu, niiu y'TTi I i
wslivarui.i A.M.
iKJtiy wen iroin in
."!. '! oilier.
on tht! K'UUiein I'Mreuniy of .Iniimleiv.
IwtiMi ii lurk'e war
like the pirate AUibumu
MitoiW. iiiiivy nruiK w
I'Iii'Vim'Ih were ilflinetl
pluiie pnurinir lir(miWd' inln each other.
The firlinr lanletl until '-' l'. M. No par
ticular ure (,'iveu.
The Annv nnd Navy (!astlr. fny the
I''tilernlt' i iFirU made in l.midtui to ruie u
loan had uot'beeii nuccvNful.
Cairo, Mny 2fcih. A Blwiner whleli left
Iim mnulh of.lhe Yuio nt noon May CUl.
mvh nil llie (Uiiiineig ut Millklno IltnH. hud
been cent up the Yimoo. in itiIit to b.pr
p.ireil lor every KmibIe'Coniingeney.
The battle Kllll race, uml Ilia forew la
(lie reur. und the u-iiiiboati nud innrlai'l
low wero nil env:ned. It wa afcried ilist
f Jrant hud liiken the iHillerien near Wiilnnt
Hill. The rebel force ut Haines HlulV. Imfl
exnciuaied It nnd fell back on the forlifu-u-tloun
nt Ylckiburp. Iicforf m;r force cun.e
up. .lolunon hud evidently intended to do
llie mme tiling out wa prevented uy (Jiivin
rapid mriveinentt, who not ueiwetn mm ami
tlid fortliicatione. end .loluiion was left net
in the cold. Jl iipoMlble that the rebels
may hold us nt bay several day.
Wnhlnj.'inn. fllay 2Clb. The latest till
via from Ylckaburir, uru lo Triday nWit
May 'Jld. The city was not taken, but
preat ndeantneca lind been paint d. Tiie
e nemv oilercd firm rwlslnnoe. 1 1 i tliouht
liml wo would lukc it neat day. Our men
btvd their color plantctl in ihe enemy V
vork. We have cxipturtu fi.000 jirlfoner
and 74 pieces ofnrtillery. Our troopt were
within a mile diitiiv lmlf of the Court Home.
The mortar und cmibnat In front of
the towu ofYicksburg, uro hard nt work.
'Philadelphia. Mny i!Cth. 'i'ho Wnnhln
ton Star fay of the New York Tnbtint'
report of live capture or llie whole rebel army
nt Ylcksburjj. that Ihe (nut williln our
knowledge satisfy u that it i entirely
uiifoiimlvd'
Si. I.oui. May 2Cth. A band of cuer-
rlllas entered the town nl Richmond, Cluy
pnuiity. on Tuesday und captured u email
I'Vtlernl force. Tlio townwu robbnl of
evervlhini;. The bame bund -plnndcml
Plat'lsbuv. Clinton county, robbing Ihe
Court IlouaaofSl'l.OOO.
NcwYork,May2Clli. A'Murfreesborn
dispatch av that the indications are that
larire bodiw nf rebel cavalry nro jroimr
fiHitliwaul. Urcckinridtro U fallen b.ick.
nml now the rebel troops ore between Mur.
freesboro nnd Jluneliester,
WttsUnjjton, May 23tb.-ILe Riclmoad
JACKSONVILLE, SATURDAY, MAY
l'.mwticr, nryesHiTiUy xm fiillonhn:
,Mlillf, Miiy 'SM. A couritr U'Hirln
iIhiI YttZ'tociiy wii ciiiiriil ly tli l'l
eruk uihI ilml'lln' imvy anl vus bHiiKtl
ly lic ConruKrule troum.
'I'lie r.lcKmonil nimm liml Mobile ril
tiiteliif iiMWJIM. w IiJtsli rluim llmt 111
KifieniN mmle lliric iwiilinon Vlcklrc
on the diiv Vrew Inn in tepiUMil. io
olf'tt thiiiVii'ti. Iliillfok leoi'hftl Imlay n
(1ikiIcIi Iroill MruipliU. cniiUlliinil tlw
niilnliinrefif ii Idler ilaleil llio 'J'J'l. frmi
Uirtinuiicc Olllcer JiI'iiril In (m. IIHIktI.
mIik-Ii mvp limtnnrlnw win winery limvy,
for lliis iinnlliiMi we Imitu enliwl. '11 ro-4
Ik'Io imikf firm ritniicf. II" llil1 llwt
wc tlmll lmve llie )ili by to morrow.
Clnciiinntl. Mny -Jfiili. Tit rtlicW crow
ed i1h (InmlM-rlHiMl Miertiiiy. ul I'ltJiiiii;
I'mkuwl llHrironi. Keiittieiiy. Imt wit
driven Wk by wir totvtt, nfler liItt
kirinlilnp.
CbiitiBfi, MHySfitli. A private Mpntok
Tvlvil in llil -I'liy. tHly. ilfttwl iMr
YirMmitf SUk. mvh. in rtrrMiw tn tin
rltv. - MMt It Im in Ui-ii wpiurfd up lo
.,,,
,lwl l,,nf-
vMV Ymk. Mhv
Sfilli Rlrrllns iiiw I
,ii iktiam...
tinMutmlllfil. inTHti-
w.,Jf nw r cnolllciiiw tcjurli
fruni
San l'ranrlcn. ly '.'fllll. 'I'odny i.
riimnr In prtatenl lhat nKllver mhio bn
li'cn ilwueretl In till rouniv. iiirllit
rilii(iiittti1lnii. Over fifKI men nre
lepnrted In lmve tifken op cliilni on ilic
IwIbc ami profiiftitiiij; w Roini; on uriy.
The PehfKvnrr. prlintwr .1. M. f'liapmin.
m hRiI in iIhv I'V I . fc. Muntlmll, Inr ,
Kill. Inunni. in W. ('. YuiUwnrlli, who
nnrelmtfd bcr fnr C. K. Coimnl, Itobtrlwn,
nt Miiniilnii. 'I tin nrmnmenl wnj purchiu
iiUiviiimvent of lh (lovrrnmcnt. The
Iwnliran rjpnnnil liovvilrc,1jrought 53,'
300 inpreenbuek.
Triilny NIrIU'k DlMncIi.
New Ymk. STlli. The correciimiilent
nflhe World, wlin Imn beeilft prlnmifr III
the Ctinl'eileroey fur tliriv week, and ho
urrivwl. fv tlwt ut Allulilu. ta., U-
uinbu nml other plaoe. lie wiih otliei
rioiier. were urecletl with Kub-lnncml
,.., . i.lul,.. ril111L. TiieK
I he FOlkl inru
. . ,,, lir oritur what It
f ,0 ,,,(, r0 n,iw w,ut It-run we
Mn ()JjW i((j wml ( ,)r fu,(,f .j'10 m
.,rw.in (,, gaining ground in the Cm.f.tl
traevihat we enn out hvt tlvetn. nml (ver -
(unjijppnuntry. In lelalion to lh cap-
nn )(f y siriilfflitV onmmaiid, the ctHr -
1M,.M11,.i.,llt MVll ,m. Col. Siruleht roughl
taiiHindent mvs tlml Col. Hlrulcht fnughl
until hi nmimiuilloii wn eximu'ieti
his iinimal L-ave out. 1'nrwt' In
'.. . . . .til
mid
'
ft.OOO. Till correspondent wy nUo tliat
there nre no force in ihe Interior of ihe
Confetleracv. The railr.iud lire .in bid
condition. The Mrrnvth of tl iebel nrmv
may be put down ul :i(IO OHO. lmlf or whuin
arc iu middle 'J'ennwnec and "Virginia.
New York, 27lli Snoolal Waihlnulon
correspondent of live Woill fay it I ru
innretl lliere. nnd Ik'Hcwh iIhi ruinnr lo lie
true, lliat ureal fear ore tnlerlaintxl by
the AdminUl rutlnn, of nn invatlmi of J'enn
tvlvniiin liv the ('nuMerate forws. (Jen.
Helunck, lit lUIttiimif. is fold inhavocwn
iiinnlvHtrtl Ills fear lo the Wnsiiliitou
uutlioritle,uiid lo llioeuol Harisburf,'.
Tlie Tims' nieelal correspondent toys
u dUpatch rrnm tirmit mvs lie is periecuy
confident nrtnkhijr Vlckfburtr but it isurt
be done by invesimsut und approaches
A weK may be ooosumwi in ii.
Murfreesborn, 2Gih. The relieis arefjll
infr back iiiruln. 'J'heio ure little or no
force on tlils side of Duel: river. Scout
intelligence indicate that llie rebel force
In Ihe Mcinily of Tuseuwbla iiumbr .10.
000. of wliom 45.000 nro Infantry nnd
.V000 cavalry. Cen. Pomest Iini biiii
made a Mnj. " Jen., nnd lias none, with hit
cavalry lo Ililsippi. Wheeler lake
his pla'ce nt Columbu. Oen. Morgan lavs
charge nf the line of Caley b'ork und the
Cumberland river. Two reglmeuts of reb
els lire leil Ul iiriugeuui, wuere im-j uib
siroiiL'lv forllCwl. Minei have been en-
L'aeetT for two months lsyinjr out the works
at (;lialtanogu. uui u vet tuey nave iiinie
litllo work on ihrin. J Jut rew rebel troop
are in cast Tcnnewec. The mountain me
full of red'ugi-Cit, who. on Thttsday, nt the
turu out, repulsed n couslderu'ole iorcc sent
lo nrrebt tlieui. The rebels have bupplea
for six weeks ut Chatauooga.
New York, 27ili. AVuhington ilU
patclic lo tlio 1 hi aid My some uneasiness
is felt bertuhout, pnrtkuliiriy among tra
der and cutlers, nnd report that u large
force U moving tb'w -way. The fact us us-cerlnin(il-arc
that tlie-iebels have repaired
the railroad from Culivepper, wheie there
Uf.uitea large forte principally cavalry
'J'hOir extreme pickets toward our line
Are at Urady's Ford, nhere Ceu. llalbtoo's
;brhjade.la doles duty. .These troopa caiy
SO, 1SG3.
w iiwiMii . iwiiriiiinimnr
difllf r Itiitu, uml lire v1l prnviiknl. 'I'lie
imprmiiiiii prcvulU i!al .Stnnrt It eoiieen
Irnilnp n Inrjrt limlv of liU ciiviilry Lvlueeii
l'iilH'ptfr Court llotiie uiiJ JJruwly rft.i
tiuii.
.... -., . ..,.....,,..,
l iKMjo.ii i .--a iiiiraiiFnnicii urincf ,
i ... . . ....' .'
IKt iro n iCKSiitirif. tin i inirruiir niti.
Ik- rebel IxlttrM . lb lull ih.hU of .lie '
r .. , i ... .i.,. i... i... '
tovMi wcic liiken. uml lurnctl on theem-iuy. ,
O. ll vmH of the mu.: t.-iy wale, b,,-!
lei e ul the loot of Ihe lull wire miiinietl.
or I nice lo ttuiit, oikrm to Mirniuiir
V lekburfr. Iflie tkl ulh.w ,U rcWN lo -
ktv ilnwu their iirmi
iniHiiHjrcn ow. i ne
oAt was irful. (Jrant mottl on Ids
wink nml the rebel wre driven l the
river fnillfieulhiii. (Jen. Inii UHutlon.
ed at Hit; IllnvkliritlB. Urant fevlii i-er-lain
li will It jiblt lo Ink wre of John
Mm. TIh lalter h.i only uboul K1.0IH)
w ,v or rei .rurceinwi UmtU'e. army U P"'";, V'f Tf ,, u" ,w III
larier thon U KmTallv raitNn mx) Mulie ' Jil1"'' '''' ,10.,,,,,1,,,ta', p ! " !"".'
ncMiMMiWrur il k on lml forwrrdwrecn In lieop Inh.nn the wo ,1.
llMwklAMHnpMelynroi.i.tllk .l-.rmJilw;lf'''llit " ,wn,w ,0 ,Uir
city, our right rentlm on ilw rivr. Yick- ( liwK-ritj.
Im'rtf hi full orvvomiii nml elilMrvn. not nil' vf.. iv,.,,,.,
, iniMtt tWiwrnte ivavnl nifBgeintnln we ier
HaurraneiocnaTlk. (len. Wright Im mid of, occurnil In 1757. On December
ItMietl uii onh'r pnilublliiiK Hx cirvuhitijii 'JJ, (,f tlml jnvr. the llrltl-li priratur
of the A'. V. t'uwBUMiH Ihrninh tlw ivojt. Terrible, Cnit. Deoth, of '-'li un uinl
offieej uiiJ expnM officcM in lil dewrlinent. 'JOO men, cnptuml n large l'reneh nhlp, of-
rfc V..H.1. .vn.m.ll.tr. Live liwued nil I !r !" obilliwlo ImUlc. VmA. i)ealll lift
ntMrew. Dnnolme. liivMIn K Co. will
. .... .,...........-, ... .
iriiminlt nil fuuJ to Kutojit: iu uid ol IV
land freedom.
The (lovernnr of Xevuda Territory ba : M,i, Cr jhlpn, bore down on Ihe Tenlbhu
temlrrnl to LliUt. WiiiuV.miw biioiumnihl i whow inniii nintt wn uliot nwny by the
nl l-'l. Alrutnir, ihe tolnnelenev of Ihe flrnt . firfi ironil ide. Anrndrperuteeiiae
reuimtnt N. Y. Yohinleen. lie will uc- ii,,nt thu Terriblo was boarded, when but
cept wltli Ocn. Wrlejit'ii iennlIon.
The testimony upon which (lie late U. hut u Irjr or iirm, end thu lenmlnlu jn
S. uppralfe wcre.rKiiovedipulillhetI lliis lieiiiB seriously .wounded. There i it
cieiilnc The statement i ihatwliolo cart.'Mraim'o combination of iinmr liere, as llii;
Inadsol valuable Merchanilikew ere Mtnpl(d) Terrible was flitted up nt Uxceiilinn dock,
und sent to the private rwidencw uf Mud'e, ' nml roinnuimlrd by Denlb, tvilh Devil for
McNuliy unfi Marshall. I.lcuUnanl, nud Ohost for .Surgeon.
Ovc-Iaml line down this evening. vWn7 iuiwZio-Qmmnn'i
.. -. . ! I was nslllln' Uy I lelly und hid worked
The entrance Into soeiety iiwy lie snkl to n,velf up lo Ihe sllcklii' pint. rl. lift-
take place linmedluttdy ivher bnylimxl b ir. if n fllersliud uk you to marry lilm.
iMauay,yt n multitudii luke their in -
(uall-f More their btranls ure prix-ntuble.
h U n reut trial eltlwr f.ir u lender or u
riprroe. For an overgrown Imy to ro to
J B door, knowintf well llieie bid n thw'ii
, u;r m.ide, nnd kti'xk or tin? wiih nu uli
Lolui ivriuinly th.i in u fnvv mmmMiU ull
miIiiI (vrlululy lll.tt in it fvv inouH.Mil
; even will be upnu lilnii is u wveio test of
I courage. To irn before these fjlrl onil
i . . . ..
maK a tour oi me room, wiiihhh iriiiiu
on their toes, und sltdown uml diKhe(i his
haiidi without, pultlnt; tlieui in In pockets,
is mi nchlcveuient few Imys imii Iioui. If
a bov can ud so far as to in.'ustire olT ten
runU ortHK) with one of the girls, uml cut
it nH ot each did, be may Man 1 n chance
in pass n pleitnnt evenin.'. L'lhur. imt kkfrmlih.
flatter himie'f that thu trials of the ovenlntr - -j
ore over. The dear girl don llieir liOJ I xnn Ktihv Monignniery, recently
and put on Ihler ihwb. and look so Kiuey j,,,, f IU Vicksburg II Vug. tell a good
and in:,scliievnu, so uuiinpreslbk) und in- mnry of the landlord of n hole! nt vly
dependent, u if they did not want nnbody Spring (Mh-s.). It wesu large fashloimblt)
to go home with Ihcui. Tlmo come the imiel, nnd Ihulundlord was u pompmii man,
pinch, nr.d the boy v. bo lias -got live most ! lvj, ,, mw rnrpnrosily oml n ruMed shirt
plnek gnea nn lo the pretlict girl hi th bosom. l'rlnlel bill ol fare were provided,
room, willi hi tongue flinging to llt roof Trl (l(. an,inril stooil nt the head of the ta
ol ids mouth, and crooking nut hU elbows, ,e nt .Hnnrr, und In n loud volca rend olf
stammer out ihe word. Shall I ro you the list of article in u rhyming way :
hornet" She louche her linger to bU ere'H boiled liain and raspUrry-Jimt bsk
arm. and they walk home, feeling us nwk- t.,i iKiluloe und cooked tOMiatov : tunilpt
word us two catling. As soon as he gel I nim.hul muashes muatlirJ." jind M.'il.
nt her own door.'lie strut home, und really
think he has gone and ilono il,
A Nkw Diotioxakv. " Mr. Kpamon
Idas Scroggs " cays lw is about tn publkh
a now edition of Johnson' Dictionary,
which will exclude every word calculated
lo hurt auy one. Thu following is u speci
men :
Murder. An rccentrlcity or uechlenl,
frequently done from the purest ol motives.
Forgery. A slip of the pen -, n ivlajful
habit, writiog nnotber inau's iiauvc.
Thcivlni;. Hnrrowing of a into without
the absurd punctilio of aSKlng his consent.
Digamy. A generous way of making
two women happy inelead of one,
Trrasou. The'ioritestcilorlof patriotism.
Abuse. Liberality of epithet.
"Miser. A man who, knowing that mon
ey h Iho root Of all evil, nobly sacrifices
hlmseir for tho good of bis fellow-creatures
liv lioarilinp nil he can
llurglar. A mnn who tsils nnollier
man' house without iv formal Invitation.
Wife. One who halve our Btrrowsut.d
doubles our Joyi-iPr viftuna, os tbs case
may lw.
Marriage. 'A mutual dilirum, or Uoab
ii swindle.
JJribs. A disinterested compliment, .or
the reward of virtue
r)s m " " -il
VOL. VIII NO. 87.
raKMtlltt.K. ttrll. Ilnllrck, III lit JalP ItU
ler tn Ihe t:riiit Suniler lun'tlnj in Niw
York, ittimrkitl billow :
I think nn iii.iii nliolinf riroruliv obn-rv-nl
tliiTiwiwnliwut in llio ivbt'l tflulw.
fine the tiiintwncrmriit of Ihi wnr, imii
ln(v Hie fiiiiiiiifiiiviuMvl n IliM wnr,
.. . .... ..i ., ,t. ,1.,.,
tutu, ImtM. inr tint' iillir iirnrf limn ill 11
ntiw iiiiiic inr ihiv titiiTi iiihv
... I , t t .. .t i.. ...,.., ri ..
"te'lttu ' '
' V ,"1",,,'ii "" ',' ' ', " ",' ' ' , .,'' II
J ' "P ' ' .J , ". ' , '
r"""r - '''"'.:' .... ,,.......
, . i,i,i. -, n,,n m.
ft, "'" W ' rV" ,t" "lii
"'. "';'.- ; i "... t .i..i
rebellion cannot bo put down by K'aciful
1)0 II
0 ttli
inniMirif. I how wnn nrricno hi imnu n
.... t .... .. l ll. ...
itrerillier inadineii or trnllnm In llul
We inhiK clllier rnntpirr or mbmll lo term,
ibtlatetl liy tlif .SoullH-riiollBiin-li. Thero
U no Oliver nllernallve. 'lie punt North
nml WiM. can eompirr, if they will net to-
. I.....I... 11M,i in ,,i i.iiir.i. a lew
iluy ofler, be Ml In w lib nJ'tincli privateer,
Yvnginee, M pun nud SBO m01", w'10 ''
pntiiiinil i lu nrlj". and Imviinr inamieil
i'J0 men wire found living, JG nl tlww Imv
; w,t wn. ymi say T" Then she laii!hnl.
i lini wx t,e. " tlml win! decnd on who ivl.
,.,i ,,.. Then I, ' siipiMiso it wiih Ned
i villi?" He h. " I'd lefl Neil Willis.
ut not you." Thut klndi-r slujfjjcrril me.
t , m cute lo low Iho iipporluniiy.
,1 , M.r I h-mIii. 'sunii'iw il wn mef"
ni lfn you oulil in have seen lit r pout
,U, r lip, oml mshIh. " I don't tnku im
Nipp'mii," vt ell, now, you it uieie i
i,,,!.,!,.' rr ,m i, do but tnucli off the win.
jjo batitf it went. He I." Iir, Hetly, II'
cie. won t yon soy jw : .aihi ini-u mere
wns Fiieh n bolliiballn In my IhimI, I don't
know 'Jictly what Ink place, but I lieaid
u Ves whliiitriu' wmowlicro out of tin)
Montgomery Diked him afterward why be
read il aloud when prlnlmV come were on
Ihe table. "I'orcoof hablj,'' replM Iho
landlord t"4'"l uw ,0 " can'1 "'P '"
Yon we, I commend d busbies down here
nt Jackson" (the Cupllal or Mississippi),
" nnd limit till the L-gmlslnru boarded wllli
me. 'i'lirf e-wain'l u man of 'em could reud,
so I lud to resd the bill of fare to Vr.i."
, liy llilb Kvciiiiig'fi Stagf..
Chicago 28.--Hpcial illpalcli from
Memphis, say the steamer Luminary which
left "lining' Point near Ylcksburg on
Saturday morning tkc 23d has nrrivci, a.
passenger repnrls thai thetwoouttrr work
of the enemy had been luken at YiCksburg,
leaving but ono to take. fJranl'n army
strclching entirely uronrul tho ciiy, from
river to river. Urant nan ceriainiy cap-
' tured 8.000 prisoners and eighty-one guns
Jackson. -Mississippi, had been destroyed
The -l'tiltral army that captured that
place Is nnv acting as reinforcements for
Cruot nt Yickuburg.
" Sficakbig ubout colfeo' hurling one "
said nn old lor, " I kngw it does, becum-e I
seen a bagful once fall onto a man und kill
him. In slch caws ns that 'o;rc 'ill .very
urhealthy,