Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, May 06, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    he Qfotaom
miiwl
fnr-rt - i . - - m--. atarAgggg
ttatvmt Jswtun i.
!-2wjeSi3j
$5 PER ANNUM, IN ADVANCE.
JACKSONVILLE, WEDNESDAY, MAY 0, 1SG3.
VOL. VIII NO. no
I. 0, 0. F. I U'KIWM lU.K LnllllK Nil.
10, hold. It rcL'ulur tnccllui; every .UP
f.v.7wr nvaxtxa. m their luiijiio'-
CullyV TlifKur huihhui'l.nl T o'clock.
Iltollicn in piiNi oliinilln uri' cnrillnlly
Inriied In nlti-ml. Ja. M. M,rrox N. (J.
(Skii. II. Iiuiiiiin. I! Su'v
Warren Lodse No, 10. A. F. & A. M.
jft HOI.lt their reirnlnr coomnint
jvcalmii Ilie Wiilm-'iUy Kvenluc; on
ArNnr prcriillni! tin' full inintn, In jjkCK
MniJ:t iiia.uiis.
A1.I2C. MATITIN. V. M.
IT. Ht.noit. Scc'i;.
OimUOX CIIAI'TKU NO. 4,
,, O F
ROYAL. A KOI I MASOXS,
JACh'SOX VI U.K. OKI.VOX,
Witt hold It regular rmnmnnicnlltin nti the
I'lral Snlutiln)' lit r. nfTCvrrj'TIuMfli.
All mjoiirnliiL' ('iitiiKiiilnii In cooJ
rUiiilinj,' arc cnrdlullv Invited to attend.
(;. w. urn-Kit, it. i.
1.. Kaimk. M-c'y ilecW;47
E. F. RUSSELL,
NOTARY PUBLIC.
Ofllce with II. 1". Diinrll. Iiq Tlilnl trect,
JAfKrtnNVII.I.K. Ohkoos. 2.)
ORANGE JACOBS"
ATTOItNKY AND COUNSKLOIl
A.! IiAW,
AND 80L1UTOU IN CIlANCKUY,
Will promptly nlleinl tunny b'jjnl
liitaiiivi.ii coniinill.-d In hi cure.
OJJitt in Sentinel Intililing,
.Txn.'Mi.wii.u:, Oreoos.
n. wu, KotTiiiTT. jaum n. -ay.
DOUTHlTT &, FAY,
ATTOUNKYS AND OOUNSKLOItS
AND SOLICITOUS IN CIlANCKUY.
JA-K(".rii.t.n. Oiimiok,
Will prncl,ce In Hie .Supremo anil ntlier
Court nf llil- Sluie. .March 4. 'fiS
R. B.MORFORD, ""
ATTOIINISY AT LAW,
Jackkonvii.m', OllKOON,
V71LL practice lu ilir Mvrral Court" of
T T tlici-irrt Judical PMrlcl.uml In the
fiiiprcmoCmirt. Octoln-r 20- 'ii'.'.
D. F. DOWEU.,
ATTOKNEY AT LAW,
JaI'KM'MIU.K, OlIKIKlK.
Will tiracllce In Ml the Cutirtf of tboTJilid
.J ml lend Dixtrlct, Hit' Supreme Court nf Ore
rnn. ami in Yrcku, Cut. Wur Scrip prompt
rco)lelitl. Oct. IH,
J)!!!!9! Jilll'lllT Shop.
Itctwccn llruillMiry ,fc Wade' mui 1.1 Dorado
Buli.uu, California Mrvut.
J HAVING, lUir-ciiUIOo'.buinpoolnp, Cur
lint; nuil Hair lx-'tnr- ' n baud and for
f?e, a ecuuinu uttlch' tit 1'Uli'i. IIaiii ItM-
thiiativk.iiihI CiJiudornV l'j(tl'ifllar Dyt
PETER BRITT.
I'liutocraphlo AKlht,
! prepared In take p.ctiiriH In every tylc
nf the nrl, with alt the Win improvement!.
If Picture lo not pm HiU-lnc'tioii. no
chargvit will liimla Cull in lit new Gal
Ktv. on tin Mil. fiiuniiie liln plcturcii, ami
It for your likenc.
L. H. DEWEY.
Wutclimnltt'r nurt Jeweler,
iiiiiuiit i iiiif uviini-
:uiikUiil'.y on lininl n
irlllH'Ilt llf CUK'Kri unfl M
v. uliicli In- tift'ur for LjyK'
lll.'ll I tll v' II I I ' TJI
Ki-pi cuiikUiil'.y on lininl n
nil.' n'tnru
Jkwkuiv
talc at
p.. .it l!.'l HIHVC I M.w.l .
U'utclies unit Jiilryrulrul ultli prompt-
iicm nml uuir.uiiiil tni mi Ciilllortila
ktrect, luuiliKiri' w-'fl nt l.ovi Jtllilp-rV
Ji.ck.o.ii'lll. . .Ink- "V-. id
ALEXANDER BUSWELL,
-I'ltACTICAI. -
I'AI'KU'UUI.KIt. uiiil
Itluul-ltiiok iMiuiufucturor.
CI7 CI ly nml V I -1 (Jiiiiuu rontl ilreet,
bclneeii M'iilL'"iiii'tv uuil Kaiiome,
SAN J'JtANCJriCO.
5l iriniliiitf of i-V'tjr i-cripin neatly
ru-cnM ; llliiuk llonkH cuKl mid llounil to
n,Wjllri d p.itlrrn I4:y
ELDORADO SALOOW,
P- K. LYNCH. Frop'r.
Corner (Jjlifiirum mui Orison ijlrttts.
The l'ropri'torli.i Jit nct'lnil from.San
KmiicHco a elm us nrtinent of llnu
Wines, Liquors, Cigars,
lire, etc.
2r Drop in nml ton tlifin. D.ic, 10.
PAY UJf. All Hnc IimU-UimI to me
i by iioum orJi'Mik nci'Oiiiilii, will jiIimic
'oil uml M'llltfi liuti'ilily. or llieir nc
riun or unity v. ill be luinKt) to my at'
I "riy for pultacliuti. II. J1L00M.
ilarcUB, 18G2.
tiii: okerox skntim:l.
hsvr.n i:vntv Wkiixr.nuv axi sitviipat.
IIKMIV DICNI.INnRIt. PnbVaiiitrropV
Si'iiscti i it ii iv OiM'jrar. In nilmnec.Flu
Dollnri-; Six moiitli, Tlirev Dollarm
Anv.i:Tidtvii One Kinnre (111 lines r
Ii'm). Hrcl liiMTltnii. Tlirw Dollurn i cncli
Mili'Mipieiit lucrllon. Oim Dolltir. A illi
Ciiuut nf llfly prrceut will be made to Ujoh'
wlio advertlco by tlicyenr.
ADVERTISERS.
lly nppllcnlloti to l'nlmnlcni and Mall
Cnrrlrrn. nu ran lrrn tlwt tlio Snnl-wrt kly
Oiikikiv fcTi.v:i. Im ly fur i Inrper clrcu
Intlnn hi tk cminlli'ii of Sontlurii OrrRmi
nml Del Nortunmuly. Callfnniln, limn nny
oilier wifiT. Thl lct iioiilil cmnmeiiil Ilir
i5r.NTi.n.oye i ni per lor iiMliiim for
lulvcrtWtt''.
Lit- or Aukntii. ulm are nutliorlziil to
trnnciict nny IpiiIiii- cot.icrrnltij; tlil a
jmt. In tin' ir.mii' nf ilie piililllier :
L. 1'. rirliiT, Sim hrunolccn; Wnd-ortli
t Kayne,.VilM; lClr Kmry, Aflilnnd; S,
C.Taylur, I'lurnlx W. W. Kunlcr. AtiU
k'ntc: II. S. Dunlnn. WllllntnOiurc: JiOm It.
lTliiilli'.KiTliyvl!lc:A.U.McIInln.Vnlilo;l
u.j. m :, uniiio; " m. livaiif. Alt
linii4: Jiwl Tlmrii, CnyonvII!ej A. It.
I'llnt, llii'i'linrp; Umc U MoorrH, Palrin; J,
II. UnderuniMl, Kup'iic Cltv; V. Cliarman.
Orep.n Clly; I). V. Wnki-nelil. Allrauv;
lli'iijninlii Cook, Corviillli; J. II. Smltn.
CriMieut City; Albert Doollttle, llrn
Camp.
BY OVERLAND TFXEGRATJL
Ti:M.niMritKiiTo tiikka hhi tiii: hi:ntim:i.
Satunlny NlRUt'K Dlnpntch.
New Ynik. aoih. Tl... U'orM n.w:
Yiflerdriy the army under HiM.ker piiTHiiil
with vijrnr the imivem"ni they hud leran,
TriMiM wcip eroins 12 nillen Im-Ikw Fnil
irickburL'. at Prl Uoul, ulilcli liilllr
pli.tv will Ih reeolleeli d im the Ki-ia nfilie
rrrent raid acriwn ll.e ltipp:il.unin.t, on
pniiiiMiiif, by two Folend riyiiiKiitc, who
look I In p'un.' by mrfiriw on a fopsry
in.irnliiL'. cipiunoj,' u number nf horse and
a ipiantity nl tore.
MurfmnlMiro. 29ili It In penerally
llionyh: il.nt nli-l ili'inonmrnlhinii jiiIit
iIhv were miuli foi I In. niriMM nf Inrcins
HoMTrum. In i-onciMlriili' hn linrp, leiieiiiL'
Vnndorn uml Whirler nt hlerly with their
ciienlry In net on bin flunk, nml nlo In
-nnli!c thi'iii, wllli a force Norll. nf Dink
'UiviT, In .lfo-nt any nil. nipt itnat mltflil
1m- inuile fiuiiUr In I lie on- nu McMinvill.',
At prifi'iit nil itTurK of the rebel cavulry
on our TJ.ink are futili',
A Inter rtiilril Chilnpn. Mrxicn, April
10th. nTii'Otilhc ft ih mid Gill imtuntx Ilie
Fienrli, nfier n-vere fif lit inir and pniil
niffenntr ciont sttinpliter. relntmd it mr
t ton of the tnwri. On the 7ili, hnweer.
I ho Mexir.ti Trpu'MHl ihem witli ftlll
t'reatir liiii'.'liter, drivin; them nt ihi
liolut of I be luynni'l to (jariln. The
Frrneh an' nnw f.irllfyiuf; thi'innelve at
Cliolulu. 'J'hey tulTi-rcd u tnbtt terrible
Ioj.
MemphN. SGili Ornnl wan nt '(!nrihnpt'
on Kiiiur.hiy. A ilifp.ilcli from MillikinV
Uei.d ( tin 24th, miyii : there an ln"uu
tiniiii lluit foruiird loov.-nn'iilc will Ik; ll.e
order of the d.iy. Onltin were riwiveil
yiTliii-'ay lor tin; ivliole jinny In 4uureh.
with mx iiu)H iniiiiiK, inn. uraiit ami
bli.fi" I line moved to the front.
Murffeoboro, 09th Um.tnrti if n l'l
reiufotci'iiieuu ure cuifirnud by ili-mrtuc,
but lliiaMnrNA trtiH'inlly (.numl like rxuz-
perulioiiii. JMh'I onmiunilerii talk loudly
ond bo'd'y ol Ibcr Inli'iith.ii In driw Ho.
ft ennm out of Tiiimttt'. TJieir nicnw.iiU'
jet ipiurlir raihuiH of bueon, but pl.iuy ol
uieul.
Cinio J.I. Tim M irlnr Ilriirmh n.
liiriNil In F"rl Hi-nry yefierdiiy, frmi n n
coiiiioifitnix'.iiii I be Ti iiuefMi' riur, TJiey
a cut .nil iu.4ur a Ki-lltorLile-kovl milll
mui ilNi.li.-ry, uml KnmvliMl Willi jiin-ren-
..... . ..,
i 1 h.'V reiMirt Ui ii. DiHi't ne.ir I n-
fiiiiili a. Mi'iirinir Ihe country with cavalry
111 t-kirniUiili).', li'.'bl n-U-l' k'illiil It I id no.'
taken iirtxiniT. Major "Wlilli wouinled.
A hirj.'i iiiiiiiIu- of iiluueeti werf h ft lit
I'.nliieali. iy nn nrilval from Cniilon,
Mum., we lenrii lliai ji-Uh.'.' iiuuitar-nf
IriK.pt rtr p.o-lr.? tlirnuU Jackson, Ua.,
towards Hr.iii':V army.
Sunday FlsliV J)IiutcIi,
Ciiie.it.'". M '2'l. lly iim.I from Wusli
IhIoii. April ;10ib, It upHiirn from nTiu
bV iiif.iriiulion by peiviiM nrriviu front
tlicCtupp.ihannoek, i-oini very importuni
l-nonT, "" I""": .)""'"'): "'""" ."..
..rtt erosvrii nt Keiiy v i-. u. 1'om.ooi,
lirnlt'etitwero Wd iutom tliu river 'to or
thru! mill below Frederickibnrtr, and we
held posoMoii of I hive ttniiloorui last night.
The .eiHtoy formal a .Hue of battle sod
tun nr I
p'unlitl laitirfni o tlic licilitr, nllliiiinnr
uiii'li. In cnvflnjfj'Vv lot imi-iT li ofll
c'ih nn.l H(l or '1U nini klllcil uml noutiiliil.
Tl imIviiiicc iro-Hil in Inxlr. driving tli
i iieniy mil nl nlU' pile, killing nml wound
iiilinin.niul look H)0 pnjrftvri, Ineliulme;
vi rnl (.(Tuvii1. TlnsciriMiir4 liuil nr
nviil ut WufMic'i'iii.-jjAiiMilirr iiirnruiunt
wvh our lilt. Sw.0kliniii(r. friKil loiir
inilm Irlnw I'rHtciicWnlrif, lielim' wlifir
Franklin crintl pri-Vloii" In I lie (lot Iml.
tli- nl lJrfJtr.cK'xi,' 'liny Ininjlit 12
lioitn", uml ilriirt llAntiny out of llieir
nfli piti ulnt lolilliil their tnlreochninil.
(Inrlnnr cupluml IHrna-il fiOO eml ix
liuialml piiwiNTH. Miny of I lie prifonrr
vo!tinlnrily mino orcr to no. rnmll f(imd
IiuvIiil lliriiK'ii awuy Idelr Hiif umMKycnl
(iH-fiHul; niln-r rrU'l. ImnrviT. fay they
Iiiivi plenty to iiit. Our riejit vtiug iTn.vil
at KellyV Ford. Stuittiniii'ii niVNtry mi'
npoiinl in W Mimfttlnix' near Friilerickn'
burj.'. One corm rtinniiiii at Falinoulli, a
a nrrv.
New York, May 1I.-TIii Trilunt't
liiilli'ltn uminiiiuiii lluit IJtki'r'ii army
cm-nil tin ILipjiitliiiiinoek nt four plaiv.
Thy ninny witt rotifoundeil, and woniH
lured their p'ttkrlt, rvM-rvrn, vv. Fuc
liundriil prinoiicr were taken. The (nine
mvntiht i-tiiten ihut, on Ajiril TiU, the
Ilth. 12ili and l.'bli army cnrji inoud In
ivi'!ly' Font, anil reached Ibere on I he
18 h. A brigude'had Ikvii qimtiiritl nt the
Find for the; lust two !(. Wc cni'Mil
on ponliHiiiP. mperintnidnl by tieti. How
urd. No enemy ur found ImiIji few pjek
em, Stniiemaiin onulry enMil nn the
ti'J:h. Ileriiiildi'flrit army uirii cnimtrurl-
m u Lx-wi'i! in tin i.tco "i nn' enemy rill
pim Hnt i mclwl n iriiii)?. Tl.e ifuhniiticv
Htm tnniiiiorii, out iHirl. wur nrlill.ry
flu1 wun Inn fcverL lor the rnemv. whn flnl,
lenvhi C" pruioner froui llie'JOilib'ii. ui.d
7lli Li itifiineiiiii. They r. Nirt that Jack
run iii toiiuimiidln ll.e r'lil w inj.'. C"Uih
ncouiI coin ua In the rear of lljnk'
Ford with full fucilltitt Tor rriMiu. Tin
cnrp which enved ut Kelly) Ford U
im'iup lowanU Chiucellorrille, loulh ol
Fntlrtlckr-biiri;.
'hi'iidflphln, May I . Tc Uwrn tbronuh
ii'n iflieint Kouritn.'iliat ll(Hkcr. with fill,.
ttKI men, hud a bailie with the relnU Ik
oi:i the IbipptliMlimck. We bale no
wrllculur, but tlie Utuoci rops are vio
loriou.
New Yorl;. May 2-Tbe Tntne, In ad
dition In what iiim liliruplird yiflir.l.iv,
Miyu : TliarnLy morn Ilie f'cene Huiij.'ii);
iiiuvi'iiient down I la river. WiiluexU
in-jlil 1 1 it- J I urine cnr'H. wlitcli wai at tin
four mill bridge marchet) ut the river
WMiii. and joimnl the 2d at Jf.ibU' Ford.
Fatly ThuiMity the Ut follimid. jiml hall
til ut tin t-umi jilnce. Then' were tl-rif
corp arnw-i tin lUppiiliunnoek, iii.irrhin
traluhi on Ffiilerickiburt.', vii Chumvl.
lortille. n Mmill vlllnjt Ihrri niihf di.lunt.
That place and tlx -i'nt at l'ank" Fnnt,
Willi the io.nl In (J. K. Ford, np'ii ronv
inuiunillonn with advanoiic cnlumit ; hImi
t-ix eorp-i were In Hilion to inovf ibrrtlly
till I lie M'Im'Iii. Colliuiuuieiilidliii mill n'lell
corpii Mill dial. They nre Ih-cjiiiiiui; to
crofn Uloiv and nrrail I be oilier Hunk o
ll.e iminy. It U Itheviil by many that
the relH-Ii will rvaeiiuti Frifh rckluri!
uml tall lurk inwardu H'cliuiond, Tib
.Tuum in that ilT-ct wen recevd yoler
day, but were bawd on the prefuiu-il iw
tiflly of a relnal. Mthup, a iinnli nf
nny liiforin.ii Inn, If it U not irn. mi iiiueb
lU unrru for lv. lie hud no nlliruutne
but in m.ireli out ol' I'mlirickburj;, or
ll.'lii, wild ii (vrluiniy of lily ulu.le urmy
belli'; def. ulitl or caplured. Win II irb.i
lily ui-r.t heard from, both iIh V rjint
Culral mid the Uiehmond and Fiiib nek
barf; railro.id-i will 1n H'vir.tl. In thiit
raw. he liuml fislrt wlllt wlml f..ri(bc
ulre.idy eommaudy. for no reiiiPirccinful?
nin ri-aeli lilni before Hooker fill on blr-rilri-itiin
foncf. We nl'iird n prctt bat
tle iiiimiii.'iii, p.rliup u!nudy fiiuhl,
Mitrfrbnn, May 11 -Drti-rter" frmn
Keniiiiky, who lift H'oin moii'jt recimi'iii
Ihlit morniiii.', riruirt lluit Hnt-kinrhL'.' ud
vuiieiil jo Urt (-It tj row i.n. ILirveyVOup,
oh MuiKliiii-r 1'iiik. Jle fii.uy ilut nu
inlir.' ribel force liniv.oicuput-i ihcpi4-iliou
fji ll,t fit Or.m ibriHi'.'ii Willi rvi (Lip
tilid .Shelly villi'. It U fiiipeil the inti-ii.
I ton of .'iilinnii In In, hold all Ilie fup in
force, UoHctuiaiconrMilr-illnir all ir.if.irce).
Lit lie hop. in eniertnlneil fbould Jobiumn
make nu titbick. While dcpiildiea re'iorl
(.mil nctivliy on the pirl of ilai lela-ly, via
iniixt be fllint re-.'iinlln'r iiur-i'liVn. I
nuift not be fuppoMil thui ltijeu-aiu) I.
idle or unprepared. " J
A 4miMtcli in Jlie Mopjle Aiheiti'ir,
from ISroivntvllle, lia., ilaliil April 211.
- v tlit. .'.,t..r,.la r, I H..M..I.- .....t
v ': r - v ;r.- r-'rr
"'- ' ' " " ' ' ,r
Miw. Ureal dcikmetit nmonir the Un
ionislf.
Cinc!DDall May -24. UarnuUci tceeWcd
di'p.ilclim hut evniin?. reporting &.P0II of
Iiia army enrpi hail criw"!-!! the tuniiH-i-la
nil. Mow Snmrrrei. Ky nu Hiitni'ny
Tiny had ru'veral lliihl- with k-Ik-U ul
Monllrello; Thry capiunil I lie place, and
arc occupying it now. The lo-wa nut
flulul.
N.iflivlllo. Int. A cnvnliy rxnilllion
lltider collliliunil nf Col. Cauipbell liuiile u
diuli on a nhclcutnp thi imnnin; enemy
Mere flirprimil, 14 klllul, III! wimmhii
One rebel (toloiiel bad 40 primmer taken,
lor.-erl liorecs raplurtti. Federal lofi
not heavy.
XliirfrrrfilKiro, lt. A-dlplcb In live
.MimiIH Atletrlifrf frmn llniwimvilli. tin.
daliil April 2Ut ji'K the FidriaU dip
tun-d Ilia Mniltcw nml Mobile mud ltl
milea I mm OilnmbiH. ,M im. (!mit ex
ciletncnt It.ii Imtiiciiii.iI by I be Uuiniilm.
New York, May 2d The lltrnU lcarn
I hut Coluncl Wcrci-al from Fort Miiltii
iter iniule nn Infantry and cavalry attack
mi Ibe tin my at illiiiiiiMiur;: anil rui'
cetiUl In driving the reU-la tAii mdi-n be
roi.d the town. Our pirkeliian.'ul prem-nt
fliitlnnnl there nud ordered to maintain
the place ul all hamuli. ,
lly the arrival of Iruwporlti ftora New.
Ik-tn wr have iuform.it hm thai in that re-'
Clou, on ibe 20lh(iili. raliner umile
Mirciflul rtroiiu.ilMuiiiv louiiriU ICiunlon,
und teltirnnl ofler drlvlni the IiIkIh ftoiti
llieir fiiii)ii Ublnd ibe curthworki witi
In ti inlles ol that place.
Account nlilcli there are rnnni.n to lx
Hew mil lellnble, tlule that lu the recrni
raid in Moriiuulimii the rebel liumli. red
2XKKI, all t-aiulry. und. r (.'iiftnll.i Jeukiu.
IliiVfliol l.lrut. (leithiuil of the lifxt lr.
.itiia 1'iyul l ix-1 men I. hio wut vl-lllup hi
Inline nun liirl"titli. ami hloie nil liiHHtf
and all availabV l.roerly. Nc women in
children wire inolivinl. They ticnl loulh
on Tu'fduy a ft it Mndiui! out foiii-iiii par
I let. uml Hi-uliii): ilnJ boin unit ntlier
iinixriy. Thin I niion In believe iheir
obl.it wn In HTUru pUmder und enforce
at ...'. a,,..
tin-rt'iK-i coiicriptioii hi cii Virginia.
Ulal I'lllr-blll).', l'u.
TJtere Ii irrrul excilt mi nt to il.iv In con-
Hipi'lire orreporl frmn Morpiulown.lhul
,1... ...I.. Ij .lr. ....! .1 1 M..IO..-.. ,.i
llV .-."Xl-1 liri'lilll V'llwiM a,iiMan, ,
Ka'rinounl ami were reluming to .Morgan
town In fortv, haviii'.' riveiinl rcinfoiix-inent-i
from Il.-lierlv. ThU itilnriujiiiai i
coiiiaiiKil in a Idler from Mo). ijliiHiuAkn
to Lit ii. 1,1 owe.
The 10 o'clock train lnd.iy broujrht Bvr
(etiiil Ibi'loii of the I'mii-cl Ouurd, mIio
vi nl fir a (ii-rmiiulowti. Mo utalc
llml the ttlK-li number 4.00(1.
A fpccial mirrtiiL'ir arrived hire
lat iil'bt from Oro-iuthori) fi milea fnml
Mnr-'Milnwr. Willi l:ilelll-;eiic Hint Mulli-
(.'um IhuI ailirtkeil u iimII foire under III
iilK-l .louen uml w,n L'ellini: l lie ix-tli-r M
I. im when thu J0i-4uy wax reinforced by it
luiirefoiru uti.li-r ImiHHlen, liy lu I'.v.iu-'
villi.' I'lkenml by Ilirrmrll. und by liidnio
( 'reik, hi that .Mubiaii uml hU llllle fo.ee
wan nearly iirriatn.bil and Imd to retire.
New Yoik. 11. Tin lriimrr Kriomni
leue today willi two Kdcton'n devil.
Mnncv t-ay. Ku rllntf firmer and u vt'rj
llioileruli ImalllrM ul CliJ. Wold oKIMi
firm nl filJ.J. uud c!od ijulit ut SOf.
The Tubu Ut a bllir from im-ui
Vuk.bur, wliick iiM-rl that one of the
lraiu-Hirl( tin-I u.rii wa Mink ill nor
Iiil' the loliel bailor vi on llm '.'2d of April.
Kin n breach. d below, near our wotkti
Tin; i'fiict-ri mid crew ull ocajK'd. The
olhcr lue-,'iit liy wieiy.
iMotiilay .Mglit'H DiHpatcli.
New Yoik, 2d. The Tribune corim
iioikK-iiI vaa all ueul who bit 'Yeili-nck.
n'i( on WoJoeMlay eieuio, lipr.i'iil.
that iIh c.l. mi of that icudijr irv Hi'
iiiir in eterv iliriclujti. Il U IhIiivciI ilu-
c.ly will b fhelhil und nil llw jirii-riy
ilekiroud, ti eoiiipli'li) ti pai.li: pruali-
liiKiiyiiout tiie uin.ie country, miiirir
whole nivuby were ill Calreoper wali'lilti''
HtoiMiiuu. I'hey h.ivfc ull. bin iolrrii-jil-i-d,
o that if Ci'ell, Hioiauuiii. Illu him
K f lie. will i-uplur- Ibe bole i:oncern. A
brliriiile at U. lonl barely i-.-c.iiml. u liv-
In-' ull lh"ir cump loniiiat'f bilubd..
WluetirV bnzad murrlnd out Irnm Finl-
eriek.burf.', luieiaJiu to tU'il; ibu iidvaiiee
ol Hoi'ikerV urmy, but tHvin the lujinl-
tu.le oC lliejiiHV.ciia.-ut be or.Iernl Inc lx i-r-
ude, w(iiil wtu panii! klrk-kvu.Juck In II e
luriifu-uiioiix, Oincrulu Uv uud Juikfiin
tire" in rommund nl Frederickl-bur-,', Ii'-
kirii-l uuti ul bulbUk.uud 111 mid I'uk.
cua In North CuciImiu. Four brn;aile
were. three imleti ubove the ctly with tinkyt
to fall b-ick ,ti rit.it litlp a .Ji upjjriu.-l.
ol Yajikeif, A, I'lbi fHiui.Hiviiim'nd fail
ing In urrive yt (.Unlay, II U bebevid lhai
the rjilioad b.m been cut, u portion tlf
Ftderal cavalry huvin; been enit out fur
llutjiurjiox'. Trovjw froui Cicrma'a r.d
II. S. Ford art Joimtl, and linn far nil U
w 'I. Tlie Comn.trtwl Afaristr ,
We have nrtlMil liilnrinutlin f nininrc
wliteli we know ure rntlilcd to i drjri iif"
enilit, which warmnlii the boc that (ifiv.
lliKiker hn rnl t'lV llii retreat nf rtlicV
Irian Fntlfi Irkoburi;, and they will b cap
iunil or dilrnyiil. While omi Af otir
column) hiive crortl the Hnppaliannor,
olli-ravel rnii.iin belnn the city, nnd'lt U
lN-ljvivil Hint (L-ninil Slniicmnn'a c.Wlry
hire cm Ulwiin tlic.-vbcl ond Itlchnibmt.
und will nil off nppllr. uihI hrrmt rt
tret In (hat dinclloii. Il in ntxn unikr-Iim-i1
thai n lronp dircmion linn Ikvii inaiVn
frnm Suff.ilk In the diricllon of Rickmnfld.
It I by nn wan) Imnrnnilim that bef-rtf
llieiclnw nf the week iln n-la! rtpllnl wll
be In tin' pnN-Mlnii of Union Ironpn.
Hii-aim-r Criole. from New OrtaiM 2Jd.
nml llitvnnn 27lh. hut) nrrlvrd. (JenerAl
ll.inka occupied Opi'l'in-M on the 201b,
Wii.hltiRlmi iii I he 2ti. mid n-plh-r fur
d.iy at the latter place, cavalry tiviiv
imioiiltil at fat ns burnt could bo pro-
ctirM,
lti'nnrU from Vera (!rux In Hull lilt.
nlntc the battle of t'lUblu nnt beromlni;
very liioo.lv. and ll.e lorwt on both ililc
very heavy.
'I'll.. f'bnrlfMitnti AftrruTV ndi-tll n lnit.
nt Griind Like. I,n..t, Kill prlowrH. two
rum, bnir iruiiiurli anil tune gunupai.
(vile ribel p.iK-rn cmiUln diipulfchr
from durkMin In April 2.1.1, which aj tbn
b'iili ml rihu-liitl Keuntoblii on the 'ill I h.
uml wnt n d-'liicliuti-iit Incut Iheletef'rapli
ul iiiihU. ti icy ran oirnnr. umi n-nn.
iiiiillnliqiicni'ly rrllnil After liuvllijf nr
iMmn'itliiil their purpo!-. A laran birrt'
of Iiiili rul eavalry waa williln 12 mile nf
lloil'ion on me i-jiii, iii"isnui in in-nrflt
ibe Ccntrnl Uallrniid ot Wliinmv nd DuvV
HOI.
In I bit fit-Ill at I'Vrnnndn Hofaiul onu Uh
r. one L'.iplatu and reveniivii prlraU-i
ilkil, mid aifiui fifty woundi-d.
Ailimuilrl. t.i ll.e (Tlmr'a-nlnn ifrtur
tmja.the fi.'ht nt Tu'vumbia, reiorlcd u
f. w fliiv n(.'o, wnx a il-yriiti' hanil-ln li-ino
rnrounier, In which 66, Federal prituner.
wcr inuen.
Tin cbrso, of the f tfimrr Frtrr IToff
wan I'-iOmlolVirduy. liul.notUlnjf nfucoii-i
iralMnd niinre dircivind.
Phllnd.-lot.la. 2il The l.il.Vt Inlrllt.
irciuv ftnm Wivl.tn VifL'inln la Hut Ma
jor ilowrllcr' I'liuumiud, fitli Virginia,
film m--n, wiiii lour picdi. nr nriuiery. ar
rieiilnt I'iimhurff nn mx-elal lruill frntm
Unmilown.ul oiiit o'doik tliif otoinloiTi
. r. .1 1., r... ll'l..l!.... MlktV
I l.r1 ll.l; lll.IU.IIMM I) Ull .. lllTIPI'ii. t'"j
ilnry, nulborillm fii-iii couviureil llwtj-
UbHlinir l Hat ni.jeci or niiuiK, ano
lro.iU ure la-it. couiiutral.il thrrr.
It ! ninlnl ll.nt In tll.l (Il-IiI at b'.ilr-
iii'iuui Mullitf.iii bud 2fl( men Inkrn prit-.
mien, but bn.iivlit olf bl urlillu-v. Tfla
riUI ut tlwt place ure fui.l In bo 2,1)011
airiuijr. uinl i iirm .pirce iilvi nceiipn-!
Mor-a'aiiliont., Il U ripnoriij tlt u num
ber of lirbfirm on lin .illinoru uud Olilo
ruilruul have U-en ibflrnjed. '
Mitrpliry fc AlliHin't ImmrnHi cur fin
I or v. with all lit rn'lutble maehlivry. wna
ilitniii-il belW ibU llionill'. 'I'lie lout
i-xciiili oue i.ldllmi (llan,
I'lib-ai.u. VjI Mriuohla illinntebiH to
the Qili of April mi- Fiiririium n eav.ilry
wlmliHarlnl from Wul Teiua.'-n t n-m-
Iraliif Into pnlral Mm -"ipi. and tbrenl-
nicd ('olmiibii. Tbl llrilb eonllrin-i
lit reixirlt-il ili-t-lruuliiwi .nt 20 md.-a of
Min.Onii..l lliih-.iaiJ. Th. nb-l. lW.
iiH'r. 1 uf'ir Ifri'irwin. pud uuollit-r Feil',
t-rul film I ufi. r ('In.luur,
Th..I.i.k-on (Mlwt ) fiiiptnl oflhi 2 lib,
rli.iriu'ier'jw Ihlit Ful rul rnld in ixtvi)
bigly iil.iiliijf. The fiptht prof.-,iiv m
bum lil-lbri:cr from Atk. .llii.l ibe r.U-la
nn rypltlly. Kiti-itifllwiur. .f'l'wr Kb by
Hinllli mid. jiitMnx Frin. nml wdliooii
five Unlonlu lrntblu In Mi"'lrl.
The' Mob 1 1 Aihtilmr lit llw ln. 4iti
of llie'ruld iiiln i-wifr.il 'MIlaiipl,Ther
movim-'lilaol ihioFillcikjIt'ltir'i-ilffii lllrrld-
bni and oiiflu-rli railroad rommilnic.nloir.,
We Kiiihr Ibe new hiUly,iiiinu-i.iiil.
Newf Y''ik. 2tl. MoiK:y va'yi riirrilni
m'di-Mie CduCfibli Uotf lomr, cUmiiiic
dOuSO.
WoLiiyo huivtii fiom J. W. Hul'lvan,
proU-ieinr id " the cl-topctd book, billon,
irv and novel t-Mtib.ialniwj.t. on ilei 1'itcifWM
L'oaiii'.n fi'o of Iju Iti-rn ,ijt-w!iifi
wal pUloriaU. . For Tpinjcrn jcum Jerry.
HulUvap hat been ijp nti.l'plicod of rival
iIuIiIiiIiIikmiIh ol Haii.Fra't.ciK-0 In filrmvt"
hk lit. ImUIriiluihi. knd lo .1 W. tUV
livan, New Aent ond JJookaUifi H.i
F;sm-l,so, for jipy'M?k, fPC V "Cfioa-
-al jivj uw ditjfo. ' .
.