Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, February 02, 1861, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IMHI H ill aT M ' tW I . lM.iMBIMM aTMiaTtTtTtTtTtI ! aTtl l'-tttttt:itttttMlatttttttttl MMM11MMH1MMIMHIMIWI H'HFIWimWIWIIIH'IHIHTI I WIHHIIHll Hsu
rlW" -"- aW'U'l'l-ll'''ltE--'1''''1'11'
" T- r. '' ..', .'
'tatf-. r::'V'.
' V
l1
to
fiiwi'imnw jij. 'Him
,fM
SENTINEL.
1-Si.t.. Vtt'-VJ4W.-
.iMiJUt i .-arm,.tr..ajk kwa.j jr.. r..iw r.
tmiAtj.ftruF.t.-a.iv-rf.j"tl4i r'fctt-j jA-yiiA--t-ttm .a. us j
itTrxtttttAXr u wMJLfvvutil-.crvLAj... -. t ?t..':MtL rjUttiXiALfj2.MtSjgiinftj
$5 PER ANNUM.
JACKSONVILLE, OREGON, SATURDAY, FEBRUARY 2, 1801.
VOL. VI. NO. 3.
D k' s Fa
M R iT iii 1
f JB W -H d Xxl V --L Nl
II
THE OREGON SENTINEL.
PUBLISHED EVERY SATURDAY, DY
JAMBS O'MEARA.
I2II1TOU At IMtOI'ltlKTOII.
t - t
Offlco ovor Clu&gntfo & Drum's Stnblc j.
TERMS OF SUBSCRIPTION:
(IV JkllVAM'i:.)
Ono Copy, One Vnir
One Copy, 81 .Mouth-
One Copy, Tlirco Months
.$: no
, :uiii
. 'J mi
ADVERTISING RATES:
OncSipun. of Tmlvu l.lnct or les, I'lrrl In
crllnu, r?'l Oil niul for each iiticqiicul Iiiht
inn 41 mi.
I'riirifliiii.il or HuIne4 CnnR latch S.pinre,
per ntiimiii. SHU l"l ! mr "i Jiuiiiii'i '' " i
fiirTlini'.Minilli, Sliiim.
A lllientl illvniittl will In; mule In itihi wlm
nilvi'ill'OlnlliuiAlcnliirriiiirniii.m.'.
Tliu iiiiiiiIkt nf In-ertlnn. rlmiiM bu mat kul till
the linn Kin iiillirll-iiiieiu.
'''Wl Willi
D. WM. DOUTHITT,
Attorney and Councillor
7nokMOUvUlo, Orosou.
wl-. a.:au.H a j!arrss
MARTItsTcULLIN
HAS for Ilia priwnt olnl'IMml n shop nl
the public liiiure nf Mr. Well id lire in.
on L'nllriirnlii .tint, Jnik-uuvillc. while Itu I.
pri-pun-d lo ct'ciilu ciery ilen'rlplhin r wnrl.
In hl line. Still, w.tiruiilid I" III. uin.lj al
short imtliT, In nuy sltlo Hi" cu-Iiiiiiit iin.i
rlnHMv. lie In mill mil Hit hiles! lit-htmi pit
Iitii. Iti-p-tlrlng iIjiiu ncally, wlllullpi.ch.
Chirgi's low.
Jucli.tmillle. Dec. 8, li-iX Iiir
Dr. i. Cnlilwcll Iloalmnn
HAS pcrnmiirnll) Witnl In .liickxuiillle
niul niters hi priifcluiiitl unices In tin
practice ill
.Miilllln.-, Hut-Riiy in"! )lilililii.
OniM At liln n uMi-iirp, mi f'nlirnm'it ilrorl.
1 1 Hie Inline formerly nceiiplnl ly A. .M. IKrry.
lit-xt door tu Judge I i.liiV.
Cliiuy'i n-ry rui.!iilli'. C.tlt utter.. I'd lr
it nil ImiirA nt llio il.iy it night.
lire. -'1.1. Infill. il rI:l!l:rm
L.H.DEWEY"
H,;t nii"iiiil H .Imp uppci.llii Ami' linn A
l.h-n-i's. in Cl'liTnlii ilml, In Dr. I.
; tilling" ilrn ' Hun, f.ir r. p i.i !it;r
watciics, clocks,. i i:vi:i.itv.i:ir.
All wiirll wiirnml'il In n!ie Hitl.lui'llim.
Jiirkxiiivlllo. life. .".M. iw:i. ItMy
G. W. GREER,
PHYSICIAN AND SURGEON,
i'nrr., j.'zcsuviu.;: tmvti irioict:,
"DR. JOHN IIEItniSOLD,
QURQICAL AND MECHANICAL
:n 2 ni: .-. - a - c rJ-.a 'p
Jrtols.iaoxi.t-'illo, Ososoi-..
All my wnrk will l' 'M-ciiIiI Cv,Ts'
nl irrintly rolucnl prlri'n. imicixii l1v;Vv:')
.inly. Dot. 8Hlli.UI "-JXCQQJ
nl
JOS. H. DLEDSOE,
AtlonifV niul Coiin-clor nt Law.
"1 ril.l pnn'tliv In nil lli' foiirln h-t.t In Jhc-!;
miii niul .1"" .li1iu' cnuntloii, niul In tin
KiiprrinoCniirt ir lti Statu. lit.
REED & BERGEN,
A I t o i' it v h at l.n w,
.I.MKMINVII.I.r.. OliV.,
AVIII nllrnil liuiiiy tiiliii- cnntMiil In llinn In
tin. pciiTiil t'mirlii nr Ilrn I'irt Jinllcliil DMrlci
of Ori'Kiiu. uml In tin. i-'upivim.' fmirt. "".
R. WILLIAMS,
Attcirnt.v ami Cii-Nni.im at Kiw,
ki'.iiiivvii.i.i:, im.v.
I1"II.I. pr.ii'lti'i) 'n llio Kournl Cmirl' nr lliv
V l'lit Jiiil'diil DMrlcl nrOifsmi. nml .it
tviiil Moinptlv In lmliii'r ciitni'tiil In lit' i'.iro.
Ciillictlnii'iilli'luli'il In wllti illpiUli. V
CHA3. B. BROOKS, M. D.,
nAS I.OCATi:!) IN' JACKSDNVII.I.i:. nml
iiirrr. li!. niiili-miniKil m n !(' In IliU coin-
inilillty III H.u prufllco of .V. .r, Stirytry ami
OMeo nn CnliruRilA ulicil, nt Jwr tu New.
Jxr'ii Ji'Wflry Inro.
I'ulli nllfiitl'il in nt nil liuuri of ! ty or nllil
.M.irt-li 31. lt-C0.-ll.tr
PKTI-3 11 3311 ITT,
PHOTOGRAPHIC ARTIST
lill Utlllll lllc. Ill t U'on.
Ii Fropawl tu t.iku ridim In every l)loif
11 All, Willi IU1 mo l.in. MiniiuiMiiviiiiH .
wemzsraw cj KJastiw
fKSnoVeUo Killfiictlon.iio cliarj,t' will bomailrt
in
HI
t
t
m
LOVE & RILGER,
riillfnriilii Slrrrl, JitrKsmnlllf, llrrgon.
DEALERS IN
Tin, Drnss mill t'oppcr Ware,
Stoves, Iron and Stool, Hard
ware, Cutlery, lllm.-ksmltli's
Tools; Powder, Sliot & Load,
Paints, Oils, Glass, &i, -Sc.
wonKEns IN
TIM, SHEET IRON. COPPER,
LEAD AND BRASS.
TTAVIIJii'lncilvnl from llio All.mlle Iil.
X.I. mnl i-ttn I iiiiu'lri'ii. n emiiplolu li. nf
l'ITjlll'll III tlll'tr lllHMIII'l Will Id'I'pCOIHllllll.
ly nn liitinl mi u-foriiiicin in me nm
Tin, iilivvt Iron K ('iippi'i' IVnii'.
Ilr;f Pipe, II.Mlr.inlio Nn.li'., I'nico
I'niiip", Cliiln, Lvitil l'l'. Iln'i'.
HARDYARE, CUTLERY,
.Lnfl OTnila, all Sizoa ;
II.tr, I'l.ili' niul n-iitl'il Iron ;
j'nliii. oils j! iimI il.uw:
Allipl.illlli'unrriiwil'Ti
Mini nfnll lllllilll ;
liiii'lifinirrii iv ..r . ly.i'lo.. I'll".
All nrlVli' h.M fiv tlii'iii r inuiiiirnrliirril,
U'.i:i:.M'i:il. Tli-'lr muk l ih.ii.j .r iIh
Ii..! iii UitIiiI nml nr -ln ...! p.illi m.
Xt,. Ci.1.r ulli..'i In Willi iplK'Idrt il
pili-li, mi.l lllttil ucconllnjt tu lUui'tltui.
BHUEgTSTOTES!!.
Al.io. Jil't prill i'.l. n hrp'liit of .'Inxii', nf
itfiiitiil riM. nml pr.'in.niii pill' rni1.
Hack's Patent Cooking Stoves,
T:ie .H'ew World Stove.
Tin Iwn ury Iml, tno-t nppriiiil pilUrii.tn
lilt! wnrlil.
Parlor, Oliiee and Cnlihi Stoves,
rmieyninl I'lin, iiM'lna'Uil mi luli'.l fit I
n inn p'ni.c
lii'lnr, hilllif, To!;, I'm:',
mi'l -vrr lli'mr rnntii'cliil wllli IIiim1 Stmv.
iliinilil'Miml iHir.i'l.
I.i I'l.ryiJiln. IV!r lnc! U llio lar-i1.! nml
niiiplrii .1 i'Vit limii'tit I.i Jucl.!ivill", uml
iin-y nr.'n ii i iiiiip ii n mh
I'nM ii .il I'MiiiIin" tU!r I.h"I. I Inn1 pinvliti
.iu-1 1 .nii'i-. (.iimr r:i l-m.-aii.
.tlllf. '.Mlt'.ltltl.N. - - . .l.t.MIWT.M f...
A.V!)i:r.so. & Glkss,
GiilZSOZXnZA. St.,
OETVEENOIltOON AND THIRD OTflCETC,
1 XMIOl.FNAI.r. AM)
H IM'.TAIl. ur.Al.r.itS I.N:
mm & nm buy hoods.
GROCERIES, PROVISIONS,
HARDWARE, CROCKERY
WINKS, 1. ii,h'oi:s,
Clothing, 3ooto, Shocn,
Hata and C'npo,
FURNISHING- GOODS,
S?rcscrvotl 2Truits, 3?c S'ruit,
SProsorvcdHIcats, Oystors,
Prcuh Siuccs, Sauces,
ffcllicH and 1'iclilcs,
MINING TOOLS,
lvrlinuirO Imiilrmi'iitu, I'ut-
mlns Iiiiiili'iiicuts; Piilul,
OIN, lion Jittil Slid,
A I I.S, LOCK 5,
HAinVAPv'R,
(nriiii WinN) n.ont.t.a.MN'.SACiw,
CA.VIH.IW, CAMI'IIK.Ni:. I.AMl
(in., tin WAisi:. woonr.N"
WAKi:. llltDU.M.S, I'AII.H,
Ui&XSh. 111723211X1 C'OODS,
to wlilcll no rwprctfiilly Inillo ih'ixiiii wMiIii
IHirrlniHi nn wo tiro ii li'iiiilnul Ii SlillL
Jncloonvllli', October I.i, l9.ti:i9.
I3XlKIi!.S ALOi,
BY P. H. LYNCH.
At llio Olil i:.tnl)ll.lic I KiprcM Covnrr.
?l
TIIK 11A7 ,! nii'plinl !tii tin
ciiuicwt Liquors, wines mnl Cot dials. oi
talmil IVoi.i lliu Uft Hun I'miiel-m Iiimi;i.
"'llio bi'.t nppiuitil (Jiinlltli'ii nl' IIiiulWi.
Scoicii mnl Aiiiviicaii Malt Ecvcragcs. on
(Ir.inalit nr In iHitllo.
CJIOAllS "I" prime Ilnrmiii brnmU,
iMHch.iiul itiuct liom llul-clui- Importing
liuiiH'i, will bo kept lon.lunlly nn linml.
'In vii'i-y ili'p.uiincut llio Kxpio Saloon will
bo Kept In llri.ntoiil)o, nml nn oppoitniilly
will bo ucKlrctdl to t.Uci' for lliucomloit ami
rpfriflimonl nf (;ill'.
I'. T. M'HVUIK, II, lllVDK.V.
SPRAGUE C HAYDEN,
'AttoriidVA i Counselor nt L;iv.
27 Kuiinvvii.i.K, Oiikcov,
T"
OlooUal
A (1001) n"Qliliivilt 01 Clocks nt llio Jack.
ii ninlllo Hook ami Vuilvly hut, rmncr
tVJlloiiila mi J Oivgn'i tti'viu, J7
ICoiillnmil IViim fourlli p.nji'.
ilnllnr.i ; Tor llic dolccllou nml brinlm; In Irinl
nf i(.roi.a riiiinsrul In vniiiiti'ifollin tin' I'n'n
nl tlii Uiillul H lutes, to lie r..iniKil ninUrtliu
ilirixiloii nfllic .Secretary of ll.a Treumry, tin
tloiMinl ilntlnr...
Iinli'pi'iiili'iit Triimit1. Tor fa'urloi of t lit
ait.itit tri'iiiirir.i tr tlio Unllnl Hlnlis nt
New Vi'ik, llii'lon, Cliiirlulnn niul .St. Inilii,
8 xtmi llioii'iml II u' IiiiiiiIiiiI ilolliim i Tor ml
iniial 'nliirii'S nl llio tren'iiirr nl Ibu tnllit
nt riiltnililplim nf hub Ihui.,iih1 ilo!tiir',nnl
nr lliu treiiMinr nr tliu tinitiili mint nt New
Orlemi.i of five liiiiiilreil iIoII.im, one tlioimiul
live litii.ilrcil ilnll.irn; lor p.iluricd or fivo iirtli
iiililitlnii.tl i'lerl.1 nnllinr.x il Iw lliu nrtri nf
rl.Mli Aii'ii.l, uililein linmlii'il mnl forlj u'v,
niul pnlil limli r nelA nl tnelllli Al'(.'Hl. i-ij-'li.
tun liiimlnil nml (bity-rlcM, tlnnl Miireli,
I'luliiivn Inuiilriil niul lili v tmt. nml tlilnl
Mnnli, iliililiiii Imiiilriil nml liliv-liw, lii
tlioiiMinl M'lin Immlicil ilnlliiHi lorr.il.irv nl
inlilititiii.il t'lu'i In tfl!iv ti nilniil Irnininr
nt llixtt'ii, nm' lli'Mi'iiiiil Inn liuiiilinl ilnllnr;
riirriilnriin iir v oiM. inirrriiseH nml wuteli.
melt In I lie cilia' nf tin tillieo nf tlie n"Ii-liilil
Irwiiri-r nl Niw nil;, tliirliin tlini'i'aiiil
nhio liiimlnil in!!iitj fur i.il.ir!e nf nlicmi
nrN!ii4 mnl llily linil liiptetnri, iippnintiil
iimlir Aet llilrlutli Aiil-ii"!, il'liUiii IiiiiiiIiiiI
nml lifly-lwo, lor II c belli r prnliellini nf llie
liiifi nf lint fffi rj by iteiiiiilinaU, wllli Iravil
inif mnl nl In r etlMi-r Ineurrul bv llu-in,
civilly IIiiiik.iihI tlnllnrii i for eompoii'iillnii In
me mimriT in iiurp' m lliu wniir tiiwt.4 in
llio Ciiplit'l, f'.r biimlml nml tlilrllalit
iIo'.Iiim; Inr riiniviiiilinii In llio public (.'.ir.
Ii nt r, lour l.niiilrul nml rotlyilolliiM j lor i-oin-
ltiiitlini nl lui'iiii tun iniioiiii ciiiiiiouil in
tin pnblle prniiinl. ni.il iln IVi-bbnt fpinli'ii,
llilrtivn llniii'.'iii'l lun I.iiii.IkiI tl.illari : for
i'iniiitiniliiiii nf tie biipir (if lliu wiTtim
"Hie, l'ii ill nl Spnui', uijil.t liiiinlrnl niul mv
lllty lx ilnllniK ; fur cninpi'iifillli'll nf Inn lliv
nuleliiiHli (iiipli'Veil In lite I iipltol ipl,ui',
line lliniifnitil Inn liiii'ilrul ilnllam : lor . "in-
p. li'iilii ii nf h' nijilit wntdiiiiati nnplouil nt
lliv I'rriiiiliiitV linii"0, mh' lln'ii.iiin Iniilitiv
ilritl ilnlliilti ; for i"iiinii.itliiii nl tin' ilonr-
l.illirut lliv 1 lenil.tili Iiiiiim. io. biilMlnil
il.il'nt ; fur ii lti twit mi nl tl.ii iiMi.laiil
i.NilinHr ill tin' I'lifililtllfH lintiiie, fix Inn
il.iil i..i!uik ; fur if iii;k'i.hIIhii nf niic nl-lii-
ililllhm.lll lliip.n'iil Inr till' U'ltir prnVi'lMi
f tin.. Iiinliliir.'ii Iitii K'Ulli nf U' I'niiiti.l,
mil lii 1 1 ux pnlifk' ftiili!, mnl mrp'iit. i.
rlmi il. IiiiimIiuI il'itnrri; fi.r iiHii'iiiit'nii
nf niilil.imii iiiip'nyul en icK'nniinti iiuiulr
inn, '. IiiiiiiIiiiI ilnlluhi ; lor i-o,iKiinlioll n
fnnr i!rnrt-l.ii'K.rii nt tli. I'nti.iiinu lirnljti. nml
for furl, nil nml lump', tbtu lliou-nnl tm.
Iniiulrul hihI i.l i. ilnlMiv i for inm. nni
linn nl two iIi.in-kii'.Ti. ul ll tun Initial
m-t tlio m-liin briimli uf l!ri- I'nti'iiui'.
tin! Inr fin I. nil nml Imiim, mk1 ll.i nmnl nm
IiiiiiiIiii'. an! i 'i lii, ili.i iiii ; fur i"inn in'iiiii'ii
.if tin-Alt lim v tlu.i I, ii, on lulllilnilit,
ai.tl for IikI. nil iiImI lump.. iimI Inr twin.l'
MilkiiiMi, In b. iippn'tileil In tin' ciik in .
ik-t . ll.i- AhmIiuiv liwitil. lliiily-lm. tlinn.
mini Iimr liiimlnil ilnllutn. m il I lint llrrili.'
imltl tu llie ii'tMnill.'n nf llw rily nf Wii.l..
I liiU'li, nut n( rurirj. I.rnti.furc f;rru lntt-l .
IV' ii injn i.-ut in nl i ii.' lii'Uti anil nf nllco :
.or Iiniiniv.!.iiHr at I la.' l'iu M:itV l.uu.r
x liumlol ili.'a:.
i;;rlM nl Im Ci.ll.ltinll t.f Ik Ilt'ipitll.
(rin linl". 'IV meet iit(;etii. nfiMl'icl
iiij tli. r. viii'io fi.'in tin mle t.f p'llilU l.ml
ii lie ..rul ,Sie, i.ti.l Teiriliiiliii i I'm
i!ui!i' n.il oHunil.iiii'iK ' r.tel-'.'H nf hull
ltl. .mil i ir.ieii. nl p.ilil I-inniilc. Inn bun
iU'IuiuI H.My.u I l.oti'.itt 1 n'ni lniiiili.il
iIi.IIjii.! lor iiMH' ii il.pi.itiiiir ,'tii.l
iiiumy. by i.ivmrn nf pnb'ii' iimn. y, ilnrty
ilniiiruii.l iliillui.: br b.elil. iital i.mi k nl
lU' M'li'iul I.iihI i llitii), tli riy iI..hi..iiI ,1 ,!,itii.
1'iliitililinry, I 'or ioii'iKii',ilioii nl llie
minion, tiiil;. plii.ielnii, iluip'n n, n.!lmii
liiviiii. khiiiiN nml matron nf l In' Milli nl i.ny
nl tl.i' Il uluel i'l I'nliliiili'n, llilrliin tlimiinilil
MX IuiihIiuI m.il Imly iIoIIum; (nr iiilli'i.M
lion nf tlir. o inHi'tnM nf mIiI H'iiili nt ary.
x'liii liiiiiliul nml llf.v il .lliu : for iIh' niiv-
port Ulll IILllllllllUlllV lif Mill IKII lllll.l',
i Hi. ii'iiii.l tn bmiilrul nml i.li.oiv .Hi i,.l
lirnr.nl Inuily the cin' j lor pniiunil nf
inr n. nn r. nl tin. riKii!U' hiiil ..r enn
v.'iii2 In tin' "nt r.f ui.vi inni'iil lli inli nf
tU'i'lKlniii i. Ih :i iI "Sinltii fir I'ru.ililit
nml Vien I'rm'.liiil nf tl.u Cnilnl .Stiitm.
.nrnlillioii-.iiiil ilol'.ini.
Si-. 'J. Ami be it fnrll.tr eineleil. That tin
twi nly lli'nl Miiimi nf lk net intilM "An
net l.'i: I x'ni; uml iiiaMni' niipiniiri.itli'lii fui
iiicli niHimry iilijert4 ps lac iin.illy bun
iiio.iiU'ii in inu (.-iimui! np inr iriiii:tii ijiiir
nillii nl iiiitlmr Iv nf law, iii.'l In llv mnl ro
viik' lur iiiialn Ire il.'iital f.pciiH,u nr the ill
p.uiiiHi.t uml (111118 i f ll.e piMiiinn'iil.pi.il
mr nilr 1'inpiiMT." n 'prniitl intiiti,ili
Aiiu.l, illiiein lin.ilnil m.il forty inn, U
1 1 reby rej a'u I : Ami Ik "'leretiiry nf llie
lla- Interior U lienby uiillioil.l to iay, nul
nf nny inniilei in tlio liiM.iny not ntlierwl.e
iipprniirlitiil, mieli m:in' i.t ai may by lilin le
uviiiiliil u rm.oiial.!e uml but for l!u mil nl
llie in i iTiipUil by tlie I nilt'.l .St.iti eon ti
at I Aiieliv, Cii'if.iint.i, firm llio tneuly.
n'untii Uelob'.r, eivl.tin liumlittl un.l lifiy
four, Id liie lillli Aniiil.llylititn l.iUHlriih'.nl
lllty ix : l'riililnl, Tlint tlio wbulo nino'iiit
piul fl.iill i.nt rxiuil tl.Ki iI'oiimihI iIoUcti,
Hie. 'J, Ai.il be It fnrllur uui ted, Tlml n I
un !i:iri f mnl fun'. r.:vl f t n)i!iin nr fci via
in any nf il.e ill .ii liuriiU nf lite oviriitnent,
e.Mipl for Hitiial irrvtc. wl.in tin pub'ie
i.l",eiiete do nut rripilre tl.u Iniiuiiliate del.v
ery nf tl.enilltlo ;r uitlcli?, or pi'tloiniaiiee ol
I l.o di-ivtiv, Miull bo iniido by iiilwrtUiii;.', u
n.flifitul tliiieireI(iii1y, forpinpoj.ilrtieit.
In tl.1 same. When 'immiiHalu i!ellery or
H.-rform.iuio U rrqiilnd by llio public c.l
Ktney, tlio uillelo or hi viiu may bo procnml
by oiiin piiri-limo nr eontraet nt llio p'iu'(8
uml In tlie maimer in wli eli tueli urtlelea are
niully bouylit nml fo'iI. nr meli servlu en-t'-'r"'
liilwien iiulivl.lu.ilc. No ciiitiact or
ii irelniie fcl.all licreafler be inmlo unless llie
taim' be aiilliorl.'tl by law, or be iimlir un nr
iiroirlallon udrtpiatc'tn lb) fulfillment, extent
in ll.e War ai.tl N'niy Deparlmciitii, for elotli
In";, tubii.Unee, forage, fin.llipi.iilirjnr tiaiu.
pnrtation, wlileli, lioneir, kl.all not oveeid
lliu iitiefalliw nf llie ear 1 1 nt year. No iiim
nor mililuiy tupplitd wbalevir, wlileli arc nfu
pntdi'ed iiivinliou,il,ill be pnrclnudl. nor the
rilit of using' or npilylii; nuy p.ilinliil lu
viiilion, nniiri the f.uno tliull be unlliorized
by law, Mnl tlio appropriation therefor expli.
eitly fct forth that it U for such patcutcd in
veullon. See. -1, Ami bo It fnrtl er enaclcd, Thai tli?
Secretary r. W'ur be, uml ho U hereby, nil
thurlxed lo payout of tlio iniexpeiuleil balance
of n)iriipri.ilion for llie war di lit of llio State
of Calil'oini.i, nmilo by tlio hut peetlou of the
net nppmvul Ausu-t iil'ili, (Ighteen hundred
mid IIh) -four, cnlllliil " An net inaliliinppin.
print Ion fur tlio fiippurt nf the nrmy fur the
vear rndiiiu; ll.o thlilielh of Jime, eighteen
Iiumliid uml lllty llie," nny oulfitaiiilln uml
unpaid bonds ur.d coupom isriicil by said .Stale
for Kild nur debt, prior to the pussasfu of paid
act, but bcniing dalo subsequent to the llrt
day of Jami.ue, rij-htecn huudicd nml li.'lj-
four j i'rnvidiil. Tint no p.iimeut rhall be
imiile bejniiil llie tliiexptiuhil nmniilit nf P.tlil
iipprntirlatliiii now lemnlnlii'' in the. Ireii'iiry j
niul n'fO, ll.ut there be pihl nut of iiiiv mntiey
In llie lreaury not othcrnl-e appropriated the
ruin or Ineniy.tnti tlioiwul dollarn, nr o
iniirli thereof iii may be requireil, for c.lm
coiiipciiiallon nml raluriis In the tllMrlcl
JmUtii nf Cullfnriiin, iimlir the prnviflnns of
the M'Vi'iitli mcllon nf llio net cntll'vil ' An
net In ik line mnl irgulali tin Jurifillellon nl
lliu diiilrlit eniiiK nr the Culled .Slaliii in
California, In leifarit tu lie niriey mid loea
linn of Califurii'ii lirlinlt land eiainii," nn
prmed .lune, .iMetlilli) ligtilcui liuudred
nml HMy.
Appruvul .fiinc '.M, 1FC0.
CilAI'TIil! CCXI.
An Ad in.ihlii' Apprniiriiilloni for Hiindry
CIUI K.ptiiiii or the titiMTiuiKiit lur tit
Year (iidiiu the thirtieth of .lime, eighteen
huiidreil at.d ilv one.
lie it I'liai'teil by tin Senate mid lloure nf
lit p.'rfi ulutiimi'l the L'nlted .Stalci of Amitl.
in In CmureM itt inlili il. That the fiilluniim
nuini be,ninl Iheramemelieribyiiippriipriatid,
fur the iiI'Jipu hereafler i-xpriiMil, lor lla
I1t.iI iir iiidlti! the Ihittlith June, lightun
IiiiiiiIiiiI ami oixty nne, ix. :
.StitM'V nf llie t'lMit. Vot rnntliiuiiii the
uiieynl the Allalitle niul (lulf cont nf the
I'liilol Mali ii. iiicliidiii;: etimitn.i.itluii uf
eliiliaiu iiipmul la tlio worn, uml lAeiiuiiii
pay uml iiiiulumiiitii nf illieero nf llie niiiiy
mill i.iiiy, mil Httv nfiieeis nml men nf lla
ii iy rmplii'nl nn Iho nnrli.) Inn hundred m d
nny iiiini'iiiiii iiiiH.it. s inr riiiiiiniiimr ineiuir
ley nl ll.e ilirn font nf llie I'uitnl rilnUT.
Ilielildimx i'oiiiHl,.itinil nf elMliuin tU(.u;'til
III the n oil., nne liiimlrul ntnl thirty tluui'iiml
il'illiii. i for iiiiilimi'ii llie Mirvry of the Hm
Ida n-i I unit l.i'.U, (iiuludi!' riiiupeiMaliiill of
elvili.niiiuifii'.iil in the v.orl;, mid i'e!mlui
pay Mid ilii'iiiituiliM nf ( IIUvm ir llio nriiij
nml naiy, nml H'lty ifili-M uml nun nf lie
nulV tuiliioMii oil llif u ol It.) fori ihiiil'miililnl-
int. i Inr riiuiiiiii n line tn I'niuiii't llie truui.'U
Inll.iil nil the Atluutie limit with that nn Hit'
Un'f n( Me hi, nernM llie l'lnrid.i hii!ii''ii.
iiieliidinx ii iii(iialinn nf eUiiiniH enniif.'i'd
In tl.t wnrli, live tli..iiiinl il'illnmi fur pub
l..ilii' tlx i.lwn ii'lmw iiiuilu in thu prn.-ity
id lla Hiney nf tht ttmit nf tin.' I'lilllil
Slattii. Ineltid lu ii'inii' liMilloti nf tivilian.
o iffEtsiil In the nod. live llioiminl iloiljr ;
for npiilr. nf .teiiinu. tii.d niiliii K'uiii'ti'tii
ut-il In tin' itia.l itiriey. tin tii'iil-uinl dol
lar. fur lucl uml i't irli t, mid fur iniliuse n
iiuiii.irbiilnti fur ninivm mid itilUhil mUltii
o ilieiitmy m'niiii.' In tin i'ikk! mirrey. In
im mi loiiif. r i"V .1 d Inr by the qu liter
tiiti'ti iV d, iMrlimnt, llie llimmiiiilil'itlani ; fur
my mid i ul lon nf , ititituvr. lor .even .tenniT',
uw'il III llie byili..r.ipliy nl the iimui nine,
mi lohjjir c'lppluil b. llie Nuiy II. pailm.ui.
I we'll' tluiiiii.il.'l t i J tit IiiiiiiIiiiI ilulluri i In
apply ihuV.e.,iy In lln fiiml Inr lh reilifn
.ii I; mid il mbfi d nun ii, oik' hundred i.li 1
in niy-liie tlu u-.ii.it dut'iu. ; fur llie il,.eluir..
if cueli innriii.ii ik i'lilllil'. li'-t nll.ernl.r
prmhlnl lor. u Khali b' a limited In ilu
e.ajriK' nf lll. in. nt nl the iniiuty, lle
liH.miildu"iiri , lor pn-twrviii lln iiiirlni.lH'.l
n 'tk upon the CJi.iiVi'nn eitdnni tinim, tin
ilu ii I'i'l ' " tt "... J 1 1 pn; f r ti m irb!.
.ilnndy de'ii.ie.l ul tin. C;..ir!iM oi ntuiin
Iiuiim, In U' iimiI In nuiiltiu'ic il'1' ' its on
tl.t. t Imiklini'. Itfivn ihiuiMiid d.iliari; mid
ll.e Seen tan nl the Treasury I. d reeteil In ie
p ul in t'otijinx in h'4 i'.l'iinni il i.-puit nn
tin-HuaiK ii tin umutint of fnrllur nppropil.i
I...r4 il.ui iiiiv lu nipiiiil In lliiwh, iiipce.
llv. ly, liil eiu-ioiii Iioum' uml the nne ul Si
Onum, nnl iIh lime inv.Miry to eninpe'e
tii'i rain.., niul nhd lur uny I'liuii.'ei can le
ma t. oh 4'!riiily with ltit.jnirpiiii fur iv'ilfli
llu li'i.Min U iiit.il Itfil, wlueli will rettiuv tin
c nl nf cninpVtiuu, mid In the luiMiil.liu lo
'iiiiher nniiri.1'4 ilatll b delivend lur mid
ci'loni lioii. ; for prixriliu tlx' iiiilhii1uil
nnil upon Iho ,i iv Orhiui' cii.ii m I.imh', llr
lliuii.aiidilii'liiiii. mil In my fir uiiibVnlieaily
iMinml nt lla N'" ()rliiiiii,utniu h"U''. to
Ii i wd In mm limine; tin- win I; nn llml bii.ld
hi','. Inenly-llie IIi.hkituI it.itl.tr4 ; nml In llie
mean liiiie'im further in iterlat4 i'l.ili In ih'tiv
rill fur aiil I il4liilll Ilium S In i l.ab'i lla.' S. I
lelary nf lla Tinimry tn lit up tiuly for llu
ueeiip mey i. llie p wiuui'ler mid hi funv, Il e
mil. miry inoiiu in the i'iitum liou-e biiitdmy
;t Ncn Orlnin. Ihal l i nv half of llie llr.l
II .or of llie ntd l.iee finut (il.ilnul for 1 It .
I'o.t (lilin IVpiitiiieut) inti.,iin,' lollccrii'
nml ilii,iii1 iwinl.v tluiiiMin 1 dollar ; lor the
iMeib'or; nf l! e l"ii-jiiry binliliui;, three hull'
ilrnl mnl lifiy llu u-uinl il"ll.ir ; lor lurnl.l I ..'
loniiM In tliu Tri-.i'iiy bul'dlii fur Iheoil'iv
nf Ihu Alinrney (ieuii.il, two llioii.'.iud live
linn Ind ilollai ; In pay fur labor i n, mid ma.
lert.ili luilibheil for llie I 'n pilot eMilK.on, o:n
li'iudreil niul lifiy lineo lluui.iinl A laiudreil
mnl nm iIoI'iiim mitt KVeiily-lour eiuU uml to
I'lmblu iho niriiitciiiliiit In l.il.e in re nf tin
in n b!u wlm Ii lu bivu iti'liiirul. mi'l of tin'
i'lntw oeeupio'l. and tn lay Itio niirble tlourlu
ofliie p 'it. in iimI l' pay fur the bronz door (
forly-t''l t tlfusiud iiiiiu humlriil mid Iwhi y
tl'lliir.j mil fur enniliui neii'4 of lliu Cap!
evintlon, hwuiy-ttirco luimlieil dollar, n atj.
In' tn-.i l.'.iii.lrul mid four ihiui'mnl eipht hm
diuliiiil tui'iiy-nue il'i'lari uml icuiity.riur
ecn'n ; for tlie piOMCition of iho worli nn the
Ctipitul I'Mi'iiilon liming thu Iik.iI e.ir rudiiii:
lla llitrllelli .liiue.e ,'litein liuiidied un I sl.My
one, the stun of tlileo liillidml llioiumid dul
'nrs : I Vm Idi d. That noiu of llie iiini.ey hereby
apprupr'aled cli.itl Ihii'Np.'iuKil 'u llie d eurj
lion mm iiuiieiiiHiiiiiui in i no tap. mi even
.ion bv Kiiliittire or Milnllti . nr other weuh.
.ion by Kiilplure or patulln, nr other weuh.
of illiiilraliil art : loin.iblu the unnrlnlcnil
of illiiilraliil art ; loin.iblu the nipirlnlcml
eul of the Capitol eMeiiiiou to pureluifo from
llleu mnl lleebiitr Ihlriy.four inonolitliio col
nm t'f Ani'.rie.iu inarblu ut the priro HK el
lied In their supplemental eonlruet of Mareli
thirty, ei'liUvn luiudreil uml lllly.fiiur, the
m irliltf for Mid columiH tu bo iipproved by
llie mid niperlnlemlenl, the sum nf lorly-jeieu
llaiitsaiiiliiivliuiulriildtilliirii : I'inviiled, That
un part nf the iifuieM!d sum of three hundred
thousand dollars uiipioiirlalid for the iiriuccu.
linn of the noil; fclmll lie epplied to the pur-c'i.i-e
of nnili'e coltiu.iii,
l'or Conllnsint Kpoiucs of tlio Senate,
v'j! : for llxlnu for km, nml furulluie, for the
eon uiltliv, o'tlev, nml otlur loonu uml apart
iiieut'.iii iioilh wlm; of Iho Ciipllol.tisdireetiil
by llio icmIiiiIoii of Iho Senate of llitrllelli
Maieh, eighteen liuudred and slxly, nineteen
t'lotiMiid four liuiidied dollar, to bo cxpemled
un ler llio d'reettou of Iho Couinillleo to aadil
uml eoulinl the contingent expenses of the
Senate; for the completion nf llio Washington
uqueiliiet, live liuudred llioii'and dollars, tu be
ex cii.lt'd necoidiiii,' lo the plans nml eftiin.ito
of C.iplaiii.MeI',4. nml iinder his .iipcrintenil.
dice: I'roviiliil, That the olllce of engineer ol
the I'otoin.ic water worl.s Is licieby abolished,
nml its duties thall herraftt rjie ilinluirt tl by
the chief engineer of tlio Washington Aque
tliii't i lor furnlliirc rcqutiiil lor iho new
cm-toiiidionii, post-olliee, mid tlio United
Slates com l-romns nt Wheeling, A'irjjlnla,
nne thousand four liunuted mi.l cleun dul
lais ; for the repilr nf tl.c custom-houo in (he
eliy of ll'lliiuoiv, lillien thousaiul iliillar.
To be coiitliuiiil.
Artcmus Ward visits Brigham Youny;.
It is now 1,'iiinj on ton ('2) jeru, ns I icry
well rcniilnbir, since I crojiftd tliu Plane Tor
Knliforny, the Dritc html nf troM. While
crtusln lie I'lanei nil so bold. I fell In with
nine noble red turn of llie fore.'t (N. II. This
Ii rote Sartntlcul. liijint i I'izeii, wlmr
tier foiiml.) which llioy raid I was t'lilr
Itrntlier. .V nnntld lu sninl.o tlio Calomel nf
fence with me. 'I hey llirn stole my jeikt
buf, liluiihlls, cl'etliry, rkutpt my nrpin
,'rlinter, .v Skiiulttl with a Wild Hoop. Durlli
the Clieiil'it liclitn ipi'icli, ho red he should
meet tne In lliu Happy Iltintlii (Iruiuidi. If
he duz. lli.ire will be a file. Hut mull of tht,
crv. Haven Xooc Million, ni our old tkool.
m.iilcr, wlm hiii jot Tuti nt Into htm, cu.y.
wily obiirvif.
1 iirmvi' nt Still Id.o In don lime. At
Cnnip Scull lli.ire win a lot of If. S. njer,
lii)ilinitily mil out Itiiirc In jiimh the inur
nintiii, but'ltully tn cat Sail I tiles .V play
linker nm! uthirbcautllii) but ituiien lint oii'iir-
ttilnpiniis. 1 mil uuipialutitl with oiuu of.
Hie oiiieers. liny iooi,t puny horimiiitii in
Ihelr I lion coat, with lirn luiltntu nil In mil.
fc were i cry tuliiitid driiiKers i but, iu fur ns
til lis ! ci.ii:itiicd, bin niliiiioly put my nnx
Ihreers ncln the wliulo nnrlv.
My tli nn wim lo cxiiiini my praic rimw in
Salt 'hike City, mi I lulled mi llrtuliiiui Yum:,
the urate nuyiill unions the tnornilin. k uvnl
.. . . i .. .
liii H'iinl.iun in piti n my lent mm iimiiri my
banner lu the gentle brif..M. lie lunkt nl me
In nn iiti'tevr Maimer fur n few tmulls & ml !
" D, i Mm blt-eie in Solomon, hi. I mil, lie
Iitilii.ieii'i.itiiii4 nf the .Mnnutu Churtli mid
the l-iltinl.iy Itelrhi-liuin!"
Six I." Inienn It I" Iniukelt .i pint In
Kit n'uiut pli'Minl. Ihu I didn't knnw whal
muter the Sou the old feller wus driiiii nt. IK
.ul I tulle hiiw.
" nit ntr ii inarrid man, .Mlntiir i mi?, I
I bluiu'7 ' nz I, prep.iriii to rite lilin iiim fuv
pars'.
" I litrv t l-jlity nln, Mi'lur Ward. I cir
tiliih nm iii.irr.d."
lion tin inu like It us fur m you hcv
pit!" d I.
lie ml .Miil'lliii,"niiil nxnl nw wniildu'l I
like lu wis lit fnrini'rly, In which I replied
tit it I wmiMn'l iiiiml iiituiillu with tlie Inlr
H.tl, ,', II.tr-l.ln In the winniii smiles uf hi.
iiitiii.tin wiii", lie m ciuiliii'-'ty Ink nn In
Ins Siiimtiii. TIh l.nuso 14 puniilul bi .V lu
a t'Afulin turfce ri'iuii win his inns ami dul
ilnu, which hirt was iqu.inktii nml hot'iriu
eiiuir to Inki ll.i mnl rile nil thu l.uuc. The
wiiii.ii wu nl! nf fiwii niul iiis. Sum wn.
pMiy un.l inn nut plane, mm wni lie.iitliy
and fiiiii wu un tliu Wu'iic whlili Is iirso,
llio ftieli was nut my lulciidiuiiJ, in I doii I
ip'Tiiic il pntllil ,rrii tu I'td'o til In, Iho
I I ircnidiiili lupilrry, I can , lelk il I'nilil thai
In uny of tin in Ailiiiilie .Mnnlhly folhr'.
'ly wives, Mi-lur Wind." ml Vmy.
' V'uir Hri'.inl. iii.iiiih." Mil ns I nt dnnn
n a i!nr nhieli u iiuddiemkil female brant
ii.'.
lln'ilin ll.oc wives yrm ire here, Mi.tiir
Wtird,"nil Vuu-r. lint ! I'ljiliiy ii'ii' In
v.ni' iKirts nl this conn crated laud whtch i.rc
rikMl.il tu mi'."
Wli vli r " hj! I Billtn up nml itmln nl
Vat.
Si.iVI, Sir, Muled."
" Win re bonis ?'w. I.
" I ml. Sir liny wu mii'iiI."' llu spoki: in
a tniifirrrdv lulls'.
Will tliey piiilnbly rnnltnue on In tl.nt
ll!t tu nny limit ixtini, SlrT" I iimiI.
" Sir, ' nil In', luiliini; us ltd us it bilnl
Im'I. di.ii'l ihi knnw Ihal lla I it V of our
Cliinc'i ii. that I, ihu 1'iollt, may hcv us uieny
wivi s it. mints?"
4 .!, i," I ml. "Yott nir old p!e, nin't
vmi T"
Tl.ciit a. ti Snititl tn me that Is to my.
in If iniiK n In n I wtiiils nm iiirnl priMiil
my iiK'iiilimiil nics,"ml MIlur Viiiil'.
Imi: nny liny waie!" mx I, etn I iliotd
il lulu it ertiv tl I ilidu't look mil,
lu ii lirivl riinvcrniiliiii wllli llrL'l.nm, I
'erut tin fi.llctlii fax l lttiil.es fix weeks tn
K .s 1.1 wiics. He don't do il imly cuet n
year, mid szlt Is wusi mr clnuilii hnucs.
He don't pntilnl tu knnw hl4 childnii, Ihiirt'
s hi m my uf uui, Ihu ll.ey nil I, nun t.lni. He
(uyi nli'iiil cvuy ihl'il lie nievls call him I'ar,
nnl ho lakes It lur israiitcd it is ''. lis w ites
nr v. ry i ;vi.lv. Tiny idlers wnut suihiu.
A- if he doii t huv it fur mil liny nt tlielii'Ue
In on njiiiur. I le nr. he don'l Inv it iu!nlls
Kiiee, Ilisnl.ts lite nnu n' tlnui.cltci n
much llml he lais btlt it lilin remit for lli.ire
H-.hul bent 111 .V whin tun tif tun ult lulu u
mw he lies uui liiriinl Ioiku Intu ihal p'lin.
nltt id lliu ilispmit Is nttlcd iicruriliiu; tu the
iiilcs of the Ijindoii prize rlii'. Suiiilluuv
ihey ubno.u lukrclf linliudonally, 'II ei ln
pu'lul llie mo. t ol his li.i'r nut 'at ihu riots
and hu wares meny it horrible fear iihui his
Imly, lull. etui with mop handles, brouni slil;i
ii d steli.
Oeciis'iiinally tliey gtl mad nml rca'd h'ai
nl:h Ml n hut water. Whin Icgnt cny wiixi
cranky Ihey'd slut htm up in it il.uk c'tlt,
pi ei lily whipplu htm nrttr tliehtileof uiolhcis
nlcn their oif.iiriiii ".It unruly. Siiiullncs
"Inn hi went in snlmiuln they'll ko lo the
banks of the Like k Mini all Ins dure, th.ir
by cuiiijh l.in him to inn k home by it circuit
ui.s ron I, drif.it In the thnnderlu Hile ul the
(Jcik S'ulv. " I find lli.it the kit rs of u
inarrlil lifo way hevy cntn me." pil the I'n.lii.
''and siiiutlmes I wili Ida niiialiied single," 1
lift tl.u i'rollt mid started fur the tavern whare
I put up to. On my way I nut nicrtuk by n
'nru iruml of .Muiintiis)whtcli tliey surround,
e I me k Hutid (hut they was ,'oin into the
Sliuw fiee. .
" Wull," sen I, "(f I llml :t Inilivtilonal who
Is (ilu round lettln folks Into Ids ihow free,
lie hi jnu know"
We've had it ltcvcl.i.hun btddtn us .n into
A Ward's Show without pa) In nothlii!-' they
shnwtld.
" Yes," hollered n lot of feinallc Mormon-
CSrCS. CCUstll IIIU I'V tllO COlC Illll'S, & bivill'-ill''
inu round very lapid," we're nil goin in lice 1
no si, llie itivel.iHiiin : '
" What's old Itcveliikliun pot to do wllli my
Show t" H-i 1 trellin putty i iley. " Tell M is
ter lteveliuhiiii," paltl I, driiwln myfclf up to
my lull Idle, mid loukin round upon Ihcoiniiv
krond i.'itli it proud nml defiant mean, tell
MUttr Kevclaaluin In mind his onn bizu'ifs
iilijitl; only to Iho Ivonstitiuliiin of the
UiiilM Stalls !"
"(Hi now let us in, tlirtl'a n sweet man," sol
seiciul it mallei, puttln lli.ire iirins rnnud me
In luviu flylet llecmn 1 nl us, llu urn a
I'icesi.iV luv wltes Senled to ynu."
" Nut n Seal !' sez 1, st.irtiu b.ul; lu honor
at the iitee,
' Olt t-tny. Sir stay," scd a lull, gnnnt le
nv.ille, me u lions! hid .17 Hiinui.ilrs must hcv
p.trN'tl, " ot.iy. ic He bo jour (,'ciillo (Sjelli. '
'Not cl 1 know it, jnu non'l," fiv. I.
Awn tivi skmiderlus Icuiaile, unit I Oo mid
bo it Nunnery !'' That's what I sol, lea o,
",c l'nd a fat, eliuuky feiiuile. who must
hcv wade more than two liuiidied lbs., "I will
bo your snett eridiu Slur ?"
1 S. 1. llu bet two doll.iM and it half vou
wou't" Wliurecarl nny Home lie still be
t ue "J line, nh lletsey June I N. 11. Iliticy
iimn i my wiles ."sir li.ime
" WIIlM thou nul lurry hfiirln llicl'mnii"!
I m.il I .1 .1 Ki.l'nrnl lit it.., it.t.nr.il.II iPit(.r.. i
" Ilesco jou ill rciili.illy cuid be 4 I
wilti.it 1" routed I. ni mini ns I ennd In nl
tlinrc Infernal nonet nls. 1 itiidid ut) my l.tons
mnl Il.il IJieSicii. I inckt up my duds nml ,
hit Silt Ijtki'. wlileli Is n Jinl Suitilnm nml
Uermnrrer, Inhabit Id l.v us Iheatlii mnl ou
priucipuld ii set of relents incur drew llrclh
lu cny ipot on itic giune.
AhTi:iL'.i W.ir.ii.
Wniri'ixd Oxi:v. Il Is it cruel nml pencr
ally a u.elcss net of liarbtrNin In whip utcn.
'life bet tlrlur.4 ua Ihu lali llie least. I'puti
liii. point hear wliat ihu utitor uf tlie Maini'
c'imclli Vcirmitiisnjs. lli4rootl mise, ntnl
eviry larinir ihuiiM think c T its
I liuii'.'lillcss linn nm whip, wiup, whip.
tu ii.ivoi.xni lli.it will tru'nssnon ns ll.ev
,... ...; i '. ...','. '. inu ny tlie iKiipc, nun tncrcioru Hint it is un-
iMiiiiiriiiri.aj itiiit u in unui it nm ti ntri
'"; ",.,' U'." " " mn y i'-" 'i i i,ensatv Hi prepare one nor cini'd ll.ey con
we llml It dill'inll lo cntriet llml habit. c I wll , force .tavcry Into the Tirrtlortc. when
aru.U.iu.tii.leacUiuaiiid4iku U.tiir-uutu ,hc. -jnp.t, (,,, ftlU AedlM mphntlritlly
m'ii tlittii ii put nntlic nldi U-ruic clviiijr niii.t It. There Is lilllo prub.ibilily lint
nn invitation to lhc briilu uiiinials tu lm.' J,i. ,. ,..,, .,i t, ,.,.. t .. . . i i. ,i,.
...u .miii ., " v .in- ..imii".-"i ' ", In.! nrrivcil hea.nflrrnlinlhciiiill'.urnevln
w h p, yet It is n d nieull inullir In control the "j.,,, M ,,c y,,,,, ,, T Xnrtli'ti-t. liilly
wiup. n is riiniy it cavne prncticc in oppiy
the In
ndi Iiefon; iniltiiiL' the iiniin.ils tu n.u
by the rn)er word. Yet we kx tlint lids
Is n cry ei'iiiinnn prncttci of tliii'u wlm nre
nut on lie is i( the caltle. When lliu common
whip hi'li Is not thotii;ht to be hard ciioiipli
lor the li.itk nml litres uf cattle, the waliiat
hnuille, niicitiili In ilimiutcr. is med on tie
linct nl oxen, to limke thein back it loud tip
hill, b. fore tic c.iltlo hate ever Intu taught
lo back nn imply carl down hill.
Cattle liiiil lie Hindu In nliey nn.l the
cnmmiiii huh, or n snitch stlik, will bo stllti
cieiit for breaktiijf In. lint we nk fur metcy
un all cat tie that nic nillin' lu d.i rlpht ns
sunn ns the r!(lit i pointed nut. M.my drlvtis
uf oxe't put llie Mi nil llrsl. Kfore nikln;'
thiir patient tciitnl tu iiiuvu. Tld4 a i-ih cli
uf InibnrlMil which till miners of ciilllcuiiifht
to .roliit.lt. It l so lull 11 ru I for p.i'p!e nhi.ni
we hire from llie Interior, In 11 'e furev lu the
lir.t pliice, nml .I'lilli'iic. nflrrwurd, if nl ul1,
that purlleiikir cure hniikl be ixcrtot lure
tr.ird In il it trciilmi'iil of Iheir cnltk'. lrKr
liritlnx i un iiupurtaiit item in htib.in.l.y
So many farnur now ihHiil upon their l.itol
hi'lp tii'd') the main wurk, Il It fmpurtmil br
them tn ni' Ihal the wuik l pnH rly del.e
Thuiucrilfiil in.tnis uierciliil to his beiiit.
-e - -
Vhtkiih nr Oiirct.x. We have llinuaht It
would nut Iw tiiilnlertMlii"; tn our miters tu
kiimv Imw tl.u inters or Oie-jnii urt lietlnl us
tu ll.e ino.t proniliiiiil iniiiplui'.il divM"ti.
'I lu ru wire emit ul the late tin I Inn 1 1. (.'.'
Vol is. In liH.ktii'' nn r the Stale, we noli tl.t-
fnilun lui; facts; tlii' iiiuutlt'4 linrlli nf .Mnriuu
mid I'.i'k. I ave I. Hi I tulirs. liieliul.'.Miirti'ii
and the Vole is ll.'JI'.'. The futilities 1. 01 lh nl
lielitllll, Il clllilillj; ('HO half iT tin intent
l.tl.ll, have 1111 ii.-ic.tti' vnli' uf "."'.. iihlh
the ci.iiut.i4 .iiiilli ul It. lit. 'it, iiii'tiiil'ii;.' one
half of l.ii.n, have only 'J 'J 1 1. The i-muitio
Stiltll or tl.u ClihiH4iiu lilnlllltilillt late Ml
njrj'n-flic vole of -1,'1'M, ntnl if liiin ccmiiy
Ii ml Ink lh" ntrcrceulo vulc ti n'li if llentun
r.i.il I.'im Is .'i.U'ti. Tie C""i'H north cl
lliitun und l.'iin. I.uk IM) tutis nl contain.
In nm half llu vullii'; poiiu'nllou ,. Oic'im,
wltilo tin eoiintliS smilli or Hum" iiamctl lack
I'.i'.'l, 'Ihu vote uf the n.U !,K. nf .,
Wiliniiii'lf mnl north ftt ljt.it .-..illil U I
ITH, uml tlu vute I'll the (ii.l l.tc noiilii f the
.lino c iiitity imt luclinl'ii,' Wtfcn, Is lllil
I'l 0 ubi.vo 'limine will I.. found Miy ncarh
con cct. Coif. Unwii,
An l"xiir.iiuviii.i: Oi th tut:. A prrciil
in; IihiI; p'.icu tu the Mt tlu.lUt Chutcli In. I.uk.
son on Sunday Inst.suys Ihu Am.idor Dnjvtrfi,
nh ill woraii'liot eii.ir.icli riru u hat in,' been
belli r than un nutrae. The jinuiiur limit r
In.k lu prniiouucu 11 funeral ilictmrso on the
d.-iiiliof 11 jiiiin'j wuiiian. I It r iieurt'it rcla
tln'is nml friends who present, niul tliu pniichrr
in 11 manlier 1 vtui-Iii'' unv unlinicnl but chits,
li.in. nr (veil ociiiinoii fiuiii.tn kludii - pro
iMtl.d In luirinw the Ittliiiil.nf lla n 'U'licis
ii'itil llu iiiuther of the dcoiwtl Ml in u 111
ami was tarrliil from Iho ihurch. I'leilnu
to litis ptinfiil iiiaiilfi.latlon, reicrul of II..
coiiri',Mlinii wcri'sn sltoekcil that llicy wrnt
itnny I ctrln; ns thry il 'parted, Ihu In. irso ex
cinitiatli.n of lhc print lur." I mu't help It. I
niuif tell the Irutii !'' He Kild tln-iu wa.
scamly it ojlinuur of licjx; that Iho situ nl
tie juuiii; woman wiru fursticn ; that her
friends hud no niiton for belletlni; that he
had taken it p'.tec niuoiiii'.' the redeemed ; llul
11 vhorl I line befme her denlli rhe accepted un
invitation tn nltin.ln ball, and nh! ho IiohiI
he was not now djnciii' in the ball ronn ol
lull!
-
W.ti;i:n t-p tub Wiu.mi l'.u.i:x.irn. An
auiii.inu' nll'iir occurnd mil Ion- (.inev, nt 11
l-'ourlh of July celebration In an interior limn
In 1'inuiilv.iiiki, lU'Viiliillunary tciiran.
wcru liecniutii'' very haul lu find, nml ill it
iiroi-eslnu with no ul.l fol.lhr In il was lint In
Ii-submitted In. An lionet old Herman of rev
oliilluiury repute was ili-cutcrcd at llie I.111
hour. An iihii (iirriae was iislun1 him In
the prnrniiinie, und 11 seat nt the I'rrslilent's
right nt tliu table. When prcsnl utter dinner
to irlvo Ills rcinluUe'CiH'e ol Washington, tils
recollections wire rnihrr ii.ih finiie. llul
.oinelliliiS Iwlng said ubout Yurklo.wi, lie re
marked ;
"Yaas, I vnslt nt Yorktnnn."
'Under Wuliln::ton, gallant soldier, under
Wiulilnglnii " n.kol the president.
" Yuns, I uli uiitter Wadiliiglon ven Iur
rendeictl."
'No! yon mistake, my iniiral.le friend,"
exelalineel the jiicldeiit,"'Wuhiiigton netcr
s urn mlercd."
"Yuas, you see, fat one oflhe Hatiant .'"
How to Ki:i:i I'dtatoks. Moro pnialnes
arc spoiled Ihrougli snriitlng ll an freezing. I
never lose nuy, but tave them thus: I raite
tlie p'uee six Inches where 1 nnnl the pit or
liu'e. heat In It hnid with lhc fuile. 1 llirnw
lhc potatnts on, shaping like 11 p riinittl. mid
coicr thickly with lruluhl,iloan 'tiuw, I llu 11
couuneiu'Cil at Iho linltnm, tl.rnnliig nn llu
earth nud trmnplng it h.ud wllli my lift ; nne
foot thick Is j. duty. When within n foot of
tho top, I make 11 hole in lhc straw with my
hand, mid put In n small funnel, nue font Inn);
and three Inches squur .'. Clo-o the si ran t'glil
ni'ouud the funnel, mid envir closely w llli earth,
u'nppiiig tliu whole solid with the spade. Let
Ihu luiinel rrmaiii two weeks, cover il wllli n
sra'l board in ensa of rain, 1 Ik ii tnke it out,
clnsa the hole with Hraw, cover with tnrlh.
p'ace a green sod on the top.s-ct four? mail forki il
stakct in tho ground 111 omul the lu-nji cover
with boards lo keep nlf ruin, niul 1 will Insure
your potatoes. Cor, if tht Amnuan Agri
cultural. I.itkv. A bill io.-.ler In San Francl.cn
drew thu third prize In the llrlggs gift scheme,
tallied at S'lOOO. llu is alote llie pMc
bi iiili now,
Tho Union Committees.
The follow In- extracts, ittt iiij iiittlliRfncH
', ,i -,,,wi i-p.,m tin i.,in,. f
I "
the Snutc und llmife, rrr,ectlvely, nppolntcd
to iif:rec upon n bisis for tiie settlement of ex
1 it In lt troubles tn tho Hntnn.iiiiil for a rrslora
t.t ,)f ,armnny nmollff ,,0 Statt.S ,,e copy
. ., ,,, : , ... ?, . ..,''
irutii inu leiitunitt it usiiiiikiiiii I'lirn-puiiuvina
of the San l'raticiico Jlullriin (Oppostlinn),
of thu IGih. If tho writer Is correct m his
s .-ilc'iiinii, there is little hope for the Union
'lliu lloii'c" IVriloni" Committee have ad
jouriH'd to the "lit of Jnnuaiy. willim'.l liavin
ini'ii ttiiic in come innuy uiniirsiiitiiiuii. auu
Kipicnlly the H.-publlcun members had n meet
tn fur cniifercticc, and cnine tu tlio concluslnn
that no C.'lullliitloiiiil miiemtniciil cnitld Im
Iraintil ralMjctury to the Snulh, nml Ik rat!
t.llllr. An 0,wn? prnllitn.in who Ut
coiillims tlicgi-iicriil iin.l.-rituinling or portli
er 11 ltepreeiiliilivcs lu Congrc", to Iho effect
that, outside of the lurgc commercial centres,
ihu iiu.-h nn inoro positive nud iiunntniout
iiguitut llic 1 xiciision or s'ttvery m mo icrri
lories tlian tin y were In Nuvcmb.-r Inst, itml
nre liuiirly bicnmtiig firmer, in conicipicnce of
tlii scce-SMim isciti ntciil.
The Senate Committee of Thirteen Urn
n'so entirely tailed lo 0111c lo nny agreement,
the Itfpul.liei 11 numbers thereof siitiply tsert
lug Ihut tin lr pally liiivenillhrrcontimplatfil
mr b.Hii guilty of any rinlaliun of tho Con
sli'utloii, nor halo thry done anything of
which ihey nro adiuuml ami wh'cli they tr
cil'cil iiiioii tu nlr.ut. Mr. Douglnt expressed
hi. niiibiicst to ncicpl Mr. Criltnikn's propc
sitinii lor the ti'ttal.ltshincnl nf the Miiinuri
CuiiipiumtM line, and lis i-xtcinlnu to tliu IV
cillu Ociiiii, linn rctcrslng Ids nnu cunrr.
win 11, by rutcltig lhc ICnnsn-Ni-briiika bill
ttirouIi Cungri-s, he rcre.ilcd the Missouri
line. Colli mlenV prnpiwillnn wns rij"t"nl In
Cnmmiltcc liy Ihu fnllnwliig tote: IV.11
Ibgkr. Critliudiii, Iluiiglas. 1 1 i ci. I'uwcll.
.Y.ii'i -D.n's of Misslrsllipl, Doolillle, Cvils
iii r, Wiitl... Tnuiiibsol (iiiirgln, (Iriuiei, und
1 1 unit ml Virginia. The mine laic Im-M ill
Ihe oll.ir proiiusitinlii fur iiiucesshilis by ilia
Nurili made l.y Mr. t.'rltli ii.U-ii, niul heiitiiloro
nt you. Mr. I Mt is nibnilltt.l n n solution
ixpn-ssly rccugtiUliu prnKriy in slaves, but
It nut w'ltli so link' favor tli.it un ballot wns
hid upon it. Mr. Tno.11.b1 submltliil 11 serif
i.f ii-sulutii'ix, 1 iiil.r.ietug Milistaulliilly thr
prliiciplis of the llnikinrldgc p'nl Turin diiilntf
Ihe late ciinvu;, but no llnal action nui Imd
upu.i Iheiil.
- .. .. -. . .
Ilnx. l.tNsixn Stoi'T. Tho Waslilnjlnn
eoiii-'pondcnt of the .lM California fuis thu
fultoning vtewt nro cxprcstcd by Mr. Stoat.
All ccrropjn. tents unite In awarding Mm
pnbe lur hit devotion in the Union itml Idt
T ' ! . rve 1.1- Stst: In eery rrrpTt. Tim
people ni' fin gun cm nc!I fill j-uu of their
npri-sintatiiei
Tho Pacific States have n roustllutional
nbttgatlou In K-rfoiin, und liny hou'd not
v.t'liite II. .Mr. fttoui Hours in iiuwii tn.tx.
llit riglit if iHnetiillt tttfiwn. If holltol In
llie Mini n,itiii iimiigiii iiisrigins irnmpiiiioii,
h,t wuiild dl'rcgurd till other triuldernlioni,
nn.l pl.ii'0 hliiin-lf on broad grounds, und uy
that bis rigiiis stioiiiii not uu Mtcriiiciii, no
in.tlli-r l.y what right others clulimil tu do It.
I Ic Is not Jin-pared to ndvlso coercion. Oregon
ii for Ihe Union, uml lie. at her rci'roaitutivt.
It bound to stlik In lhc Union.
Tnr I'.icino I(-i.i:u.itio.v. The neenmpt
nylng cxliiicl.luki-n Iroiu tlio K-tlcr of 11 Wash
iiigtou corresiHiuiltui,rcsicclitigthu rcsldcnci-s
uf lhc Sct1.1l.iM und Itcprociituiivc from
Oregon nud California, may lulire.t rcoderi 1
The Scuntors nn.l lleprcscntutlvcs front Cal
Ifornia un till Kit lid in ihe'r ipi.ntirs now for
tlo Wiultr. 'Dr. (I win continues tu keen linum
ut lit. old con.cr ol .N incleciitli nud 1 ilrevts.
Mr. Ijtl.nni litis lakni 11 ipaeious uml coinc
ident riIileiicc on Thlrluiiilli itn-fl, between
1! nud II, nml is liiiumkcipiug. .Mr. Scott is
ut the .Villon il llolel, uml .Mr. Iluich at
llrunu's Until. Col. Hakir lias rooms at the
Nattoi ul. ii'ul Mr. Sloiil.ofOng.il. is in pri
vate quarter 011 Mireii:l 0 venue, near the ho
le!. Ju.t named,
Oiticft.s or Tin: CAt.irnnMi Stair Com
r.wv. At n meeting of the stockholders of
I' 0 California .Sin-u Company, nt their office
in lids illy, uu thu Till Instant, Iho follonlng
flk-cr wrro rice led for Ihu ciiiuln; year:
James llauortli. IVotdeiit, Mnry.villei K. 8.
moviiis, leu rreslili-iil, ."acrumcnlo ; Ueo.
I. Thomus, (,'encriil SuHrlnti-ndcnt, Salem.
Oicgnu; A,(i, ItlihanKoii, Cashier, Sacra
ineiiti) : II. A. ('harks. Si-cn-lurr. Alurr.villr.
Tiu-tei-s Jus. lltiwi.itli, F. S. Stevens'. Ueo.
I-. Ilimu.is, A. ti, lllchardNin, and Wash.
Montgomery. Marijuillt Eipitu, I Uh mH.
I'ienc Smite, in n Idler define his position
In Ihu prci-cnt crMs, Uu says : I am for
keeping biiiMjn.t in concert ami union with
hers'i'cr States oflhe South. It were not too
much of the united witdoui of them all, to
consider and ilecitU how the cuulcinp'Mlc sp
arulion i lo be cfteclnl nn what principles
new coufedi rucy should bo organized and Insti
tuted. In other words, I nut In favor of tht
Stato Cunviiitli.it sending discreet and expert
en oil ('iiinnilts'oners to commune with the
other States, mid adopt, in concert with them,
such nvMiuresut may palliate, if not avert, tht
ditiigi-is which 1 ecu ukcad of us In a proxlniatt
nature."
A Mcinplita paper notices with some rcgni
a decline lu patriotic feeling In that p'ace slnct
tint sccrtsli.ii fever set It. Il goes on to lit
crllii in lugubrious terms tlie fact that Tun
Itf I)c(kIU when plniol by lhc orchestra at
Ihu thcnlio there. hn.l'Utn violently h!sed Xj
lhc greater pint of ihu audience.
T. 1'. I.lnd.ny, of New Haven, Conn., hat
Invented 11 pt-tnl which wetuhs lets than Colt's
flvo shooter," and ul diihargc ten balls tn
lest time lh 111 it will retpilru to scud Qvc from
Ihe latter weapon, il repents its discharges
instantaneously, nml Iwn balls or ouo may bo.
thrown nt the same time.
All sorts nf indignities arc off -ml to Bnre'i.
tho Chicago banker and laic hero nf ihcllurch
di voice citse. The Marine Dank threw out
his checks tic other day. I'aiid Sluarl tlw
lawyer, uml Mrs. Hunk's tlicienmit, hat surd
htm fur slander damages SI 00,000 and
somebody else has sued him for 8-10,000.
Tho authorities nf Hlehmnnd, Ya., art
about to stop iho landing thcro of pauper
and vagrants front the North.
Tho new proposed State flag of Intalana
has for its motto " Ktiuuliiv i.i the Uuioa
rni l it it iiivttful v uiim -. r ii in ii -"j
,or Ind p iid'ticvoiif of il."
J
1
1 - , ',
ag.aws;j;.y.Hffiiwi;
yf5F
''A'.IV
fZijjstijmmjMmm nm mJW'AAvmmmmn&tttfhivttv.v