Oregon sentinel. (Jacksonville, Or.) 1858-1888, August 11, 1860, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    figtt&fttlfcS!
iiiW71
WCt'l'--KlMi
n
WmW
JK!l
tp-
'sCt-TZ
A
--.:.
iW'.
.
THE OREGON SENTINE
ckr-VV
$5 PER ANNUM.
.
JACKSONVILLE, OREGON, SATURDAY, AUGUST 11, 18C0.
VOJ,. V. NO. 30.
i
!
tKV
S 'HLA.
.. rZJZ
li
Jj.
at ';.
V: v
--'
i
I
i
r
it;
THE OREfiON SENTINEL. PIONEER STORE.
PUBLI8HED EVERY SATURDAY, BY
JAMES O'MEARA.
Office ovor Clufrgaijo & Drum's Stables.
TERMS OF SUBSCRIPTION: .
(IN JUiVAXI'K.)
One Copy, Ono Year , $." (10
One Cony, fill Months "' 00
Ono Copy, Tlircu Moulin 2 00
ADVERTISING RATES!
One Square, of Twelve Line or leu, l-lrt In-
4kllrtll t 'I IWI .lit. I fi .M i. mil kllliA.uilinill lnn.
Vf'l iiuiii p uu t Hint ivi vuiii ni wjuiut mrvt-
lion, 41 00.
Profc!ltmnl or HutncM CitnK Itiirli Suuure,
prr untmin, S:l() 00 1 (or Six Month, $1j 00 (
fur Three Month, 810 00.
A Wit-nil dl'couiil will lie nndc tit pc-toni who
nilvcrlbo to Ilia client of four Hinari.
Thn nnnilnr of Inn-rllon tluniM Iaj imirkt.il on
tliu margin or iiiHcrth-vmciit.
J. K. ACKLEY,
House, Sign, Outlngr-, mul Oniii-
nicntnl
PA.IJSTT3DR.
GILDING, GLAZING, MARBLING,
PAPER HANGING, &c.
Mixed Paints, l'utly, Glims, unit Ilru-ln-s Tor
Mlf.
Jacksonville, Ocl. H. 18.V.I. nsif
DR. a FOPPOLI,
svnamx, 1 u rsici. 1 .v -1 xi .ic cot vui:i,
OMrcftlitl liililinnr)-illrrrtit !) Itlln.tlr.
Mixkr'h Stiikkt, Jackson vim.r, Onx.
Dlt. U. KOITOI.I can Iks conultnl Tor nil
kind ol rtlK-iiH'n mill ilnu iilli'iillnii "III
l be dlntlcd to I-'im.tlo mul Children' cum
Jtnlnl". Dr. 1-'. lm lil Diploma mul Ilia Irrllinnnlitl of
liuny ik-miii fur proof of hi iitccirvdiil m-Imi-llllc
treatment. IIKIm
PUT Jilt Ji 11 IT 'J',
PHOTOGRAPHIC ARTIST
fn U.illll lllc, Slit-gilll.
Is prcpanil In IiiUd Picture In every Ijloi.f
llio Art, vitli nil tliu l.itift liiipniii-iiiciil. It
iln not git urtliriiclliiu.no charge will I, made.
Call nl l-'nnk'i Cigar fliirt-.tirul tliu Call, ry mi
the IIIII,i.iiiU-u Id Picture. HIT
"SEWING- MAOiliN23.
XATriU:f-ilV.H, III'JIDIMJ AM) TCNTM.
Jawii A. Ilur.Mi,l J HKionxA.llmwNEii.
j'fi rnirrri'tu. ) ( JiJChroimiif,
J. A. BnuiviVEH &B110.
WHOLESALE & ItKTAlL
DDALER9 IN
ry Goods.
OlotXilxis,
Boots dks Slioos
CS-2rooo:rio
Orooliery,
JoTvelry, onto.
c.
TIII5
?y
IsS
fN If AND mul miilo ti onlor.
J
tfmifcjt l.tn
... ...w , ......
' Iii mul pttpir Hmmliiif. Iy
j, j. .vi.nr.inn,
' (lilturni'i .Slntl, iitoir (Viyiti.
. OKI. II. KIII.IAMD. !, A. I'. lllimt.
- (InleCliUf Jifllw.)
WILLIAM.S & GIBBS.
I..illillil. lll'Llll.
...........f ...--
l,'oi.it4 ur Uicnn it it-1
"r"'.. ivrrilo''
oi.
V.
'.-Jircfi
D. F. DOWELL,
ATTOltXIJY AT T.WV,
M-Ml JlUl.Mllr. IV,.III,
lis Vnk!.,ljtal. C.uUufOn-K.Hi.a.Hl
wiiciiiurHiiniii.Ni p.... , ,....,,. ,.,,
e"1"',.niln.ttl7Cv.
Wuirmil. uml collalln
erniiH'iit.
. . -. '"
THOMPSON & GREER,
PHYSICIANS AND SURGEONS,
lli li-iiiiilllt', llir(;uii. '
O.IIce. nl tliu "Jiicl;oin III.. DniK.Oi-ir." north
Miuif t'nliruritU klrvvl, ililnl UoornUnu llio
Union llonx'.
I. K.TIIIIMIVIIV, M. I. 0. V. IICfl'H. V. 11,
July :i, lR. a.ltr
DR. LJ3 ANUNG,
I'll) .It Iioi, riiirKriitt mul Arourlirr,
JncliKom lllr, Oicroii.
OWcc, on Culll'ornU ttreit, h-chiuI tloor from
tint Tin tf Imp,
Jltol.irKotnml belt Klectlon of Drnpi uml
fttrnt llttllcluca conrtanlly on luiiil. ymii
CHAS. B. BROOKS, M. 6T,
HAS I.OCATKI) IN JACKSON-VIM,!:, nml
ollfrii liU profi-Mlui.il M'i Icm to thU com.
liitinlty In tbo proctlcu f .Valtiiu, Surjtru uu,l
Otllco on California Urcct, ic.t tloor to .Wti
wr Ji'Hflry Unro.
ivmi niu-iuuii in nt ulliioum ofil.iv or nl"lit
MarcliUI. lKG0..U.ir ' "
r REED & BERGEN "
A t f e t n y h ut Jx w.
flint Itccclvcil ( 1.1. Kul lllnir mul Crc-
cent City,) mill Opr-ni'il, a
Knwh Aprxirimont of LADIKS
niiilGKXTS'J'TKNrSHINd
2ClX
Wi: Imltf tliu utlt'iiltnn or llio rlllmn or
ISnjinc KIvit Vntley mul lelnlty, to cull
mul eMiinliiiionr will
SELECTED STOCK,
IkTiin tilllTlin.lnL' rt.i-vlnri?. nui L110.1 t)uv
Itlll Mtv liioney liy ru tt-illltf.
T A 1 C'nKO.IiiHcilcteriiiliiril
.! x J J. CV J) liilUulivtvlurjriirn
to coin,-, mul will i!i. r. Iuro nil kuihI-, t'lllur
for c.t-li, or to reji'iiiillt) pmclmM'ri', on
Cheap nnd Hnsy Terms!
PIfOI )lTCM'J. ' I'ftw m l
hi tllklll ill I'Vl'll.tllUO fur U"m.
Our itvitlin imrtuor at him
r'miK'l to will ftirnMi 11 uevltly wltli
wlitcli will cimtileii" Id ilnn lirgo mill p'liTil
iiHTcliiinli.liii; Ijii1iii'm. nl mcryMii.tll ii'h uncf
on t:'ii ruiicin'ti tlrrt rift.
.1. A. IIIM'.VNKU .t HI 10.
Jiul,.omill. April ':.-, lMi...ilf.
BEBKLIAN'S
r5
cr.a3T!naii,5iAN 4A
1 1 AViWfaWsUSiKn Tin:
Li jarilrss" a?i.:si33SfiB,
- " ,
u.'ntmu uuiri.zX3?,
. - -
nt M uliI rt.o 'I. Ill Jucko;ille, eonllMtl ilur-
liiljlilKnli-tlii'i ut I lie ui, iy u. 1 loll J) IN,
.'I., w -11 ci-nniici inn nti vim ' u ii'loiv.
'i Ito Klirii. li-uiiiiXni.kMitilllii liv llio (?iilt.
IfoniU ftliiw On.'it coaclK-n for
lint if 'lue'Jtvj, niiruhiif anil Snlurihiy,
lUlumiHg on Mvmliii, U'tiliitvliiijiiiul l-'iiihii,
uml coiinicllii); with
WELLS. FARGO & CO.'S
i:pn-Nitiinll p.irU of Ciilifornlj, Ilia All.mllc
SUW nml l.'uropi.
Sight Billo of Exchango
Jirocnnil, piuiMi) In any of llm AtluullciItU-,
GOLD DUST BOUGHT!!
priK-iinil fixim uny V.Vn or I'o.t oniw
t.illforiil.1.
C'ollt-tlloiH iim.lt., nml every tiling npin-rltiln.
liiK tiilliil.ini oiMiiim promptly i,,-ii,utu.
I'.irt ciil.tr nil. nil, mi i,.!.i ,.. Iiiif.... ... 1 . . .
,,..., .1. ...,.. :";:r; " k " i
..y ..vnj-uuii,!!! in-hii, aim uny H,iut oo-
TIlO ll.ltlllll.t"ll lirilll. lull.lln 1- . i". . 1 1
Ilcltltl. "-- -i i-n'iivMiuiiy tu.
Jai-kfniirllto, D'vcemlwr .11, lR5tf.,'.o.
BUOKSMlTlIINa.
IN ALL ITS BRANCHES!
31QOK AND
ftWfcVWJW
- -
XXM
.T013
w
V7 W
(K
i) 4 t.
feAli A
OlimiOES,
Jacksonville, Orogon
I i!i J
wmmi
iiiiMiv Ji'hin:,
J. IIRNJAMIN r.Miir.
PLAITa A35D
HOOK Ml) ,1011 l'lliffil! !!
OF EYGflY DC30RIPTION,
Kxeciitetl wllli NcuIiut-i mul D!patcli, In llio
BEST STYLE Off THU AHT, AT
y.rr,T"r rrtrr nnirmfi
vxuia. jju iir jl'.i.ixuj:iO
To Null llio Tlliiu.
4s
Olir n'mtlllirnt l-T in llnrM I. nm. nn.l kvIaii.
hf, uml nil i-i id r lor I'l.tln. (lriMiiinMiiil.mi.l
I'iiih-v I'rlnlliii'. iiiiiiniiitv iiii.i I,. ,.
. hi J """I IIIHHII"
lllllt W III llllt fllll III trim .ill.r,,,.!!.,.. I, .11
iiMnrtntciit or l,w llutNKM.rucli iM DtTil, .Mori
(Ww. -SiiiiitiHtiitK. Siil.i-iin, i:fciitloim, lite,
ulwnya on .mini, mul fur riilo clic-ip.
HO ! FOR GOLD HILL !
STAfiP I IMP .KxSA
I poll llm nrcomiiiiHl.itliin of inTinitu wMiIni:
' tinl.lt llio woiiiU-rrnl
Col.l (jiitiil. ,Ilin-ri nl Colli Hill,
tliu Milcrrllicr will rim ii
33jlxjlj"" raTTXTTT!
In mul fiom l In iv, with
FOri! JlOltSli 8TAGK 8,
frniiinii.tnllirllihil.ili. Tlu.-'liiu" will K-nu
Jiuk...iivln- rnnnllio I'NION" HOTKI.. everv
inoriilni; (Siinil.i,T tin Iu-I.iH nl u .."clinic : mi.
ri'liirnliiif. will li.nu (j, jiui ut :i oVIink ev
ery iilteriiiinii.
PAROETLS Altrj LIQHT FriEIQHT
t.ikciioi n i-'nt,!,. in oi.
Tor I'-iiot or Ki-ilKjii. i.l;.iv 1(l ,K, .i,,,). r
llm 1. iiinii llotil, or In llioVi t,.r
JOHN lllwiiutl)
Jack'ontlllffil.-sh.gli.lK-O-l'iir. " ''
-" T2m.x.xfr "
T.iTrv ai- QtrvbloS.
i'uinirul 'iilllointn nml l-'oniili Mrtrlt.
, jv ci.iTc.vci: u mVM.
TltlSt: K'l'AIII.I'S nr.i r.,.n.
I roily lov.ittit, u!.. nun t nlt-iil
In III-) 1 llloll 1 ft I. llorrt'rt
ini-1 miil-' will lrj ktpt ly ilioiliy or ink,ui
iiiipi- mi" i iiiir' ri.
'Ill-- pr--piK'liirn hnvu n-ernl tint)
DUGGIES Sl CARNAGES,
for ono or Inn Iiurxci.. in lot on iiuMjii.i1iutoim.
AlrSl);
Good SatldloSloi'Sos&IVt'ulcs.
wlilcli llicywlll let In pi tj nuy rartoftlioiuiui.
.ij,iii iv.iMiii.uitu iinn.
Anlmnls Uoucrht nml Gold.
mul lin-cri Lrokti In Hi-, hul-ll-i or li.inic'.
Tln proprietor iKxl llienw lie In Io ml
Irf.ictlini In nil ulm nuy l.nor lliciil with n rail.
t I III .Uilm " ......
tiuvMHiimiuvw. 1. J.UI
Judge & Eauty,
IN CLU00A0E & DRUM'S DUILDING.
JACKSONVILLE, OGN.
WUImvc nownn li.ui.1 tliu l.irgwt nml U-t
n.iirlnienlof
Baddlory and JIarnoss Waro,
riiT iirouf-i ii, ftontlieril OlVKiiti.
LADIES' AX1) (IIJCTU'.ftA
aiA.vs sAiiu:s,
HRIOI.KS, STIKUUI'S, SI'UUS, JIAU-
TJ.N'd AIV:.S. KUHl'IXdA l.S.
of every vnrloly elegant nml pl.iln
irarcirxxossi,
Sln-rlo mul DeuMo, IMald and 1'I.iln
COr.r.AIt.S, I'Alt.-!, IIAMIM, Wllll'rf,
liir.s, iiAi.Tr.ns, l'i.sror. nou
HTKUS. I'llYSICIANS AXIIOlllll
XAUV KAIHU.K HAIIS, ItOICSi:
lll.ANKirr.S, lltlvxl nml MraptKil.
rairy nml plain. UOIII.K nml
sUivh. i.i:atiii:k. iircic
rlKI.V, .vo., Ac, Ac, Ac.
.nAr.c CAnni tro ....,.. i.. ..i.
ttllli fiery thing ciiiiplitt.', nml Ittitittlii Sliti.-tn.
Tftka Nntlto Hint: thin U thn nnlv Rlin,.
which hiuthoGciiuluo CONCURS COACH
HARNESS.
Wo mnk llif real, i!mnn pnru
PENNSYLVANIA HARNESS,
full ilifse.1, wllli IlIIMjj uml COI.I.AU I'l'llS,
orplnlii.
Wo iiiiiki our ;nn CUSTOM WORK,
mul llnwi It In iht In-pi in.iniit-r.
III. I .. I..I...I l.l ..r ... ..... ....-,..- ..I .
wi. .i ,ivr. niti -. ,ii i-inj- pn--i'n lvnri.
fnlloueil ii-reenlifr In lln lnli ironr patron.
Cull nii-l I'Mimlti' our iliit:k lt.rorvpiircli.iln-;
e.-wlu-n.
, .Wo S P. I. I. (' If I. A l mul tin Cur-lniil
Work nt lnwe-t II. In.' prlctv.
I I'll 'Allll N'C. ilonf nt lmrl notice.
t 'nli-r. Irmii n il.-uttcv iinimptly iitii-iulnl in.
All mo linltnl to call ami eMimliio onr
rlock. ;,
NEW STOCK.
Tlio f.titrsi nml ('iiiuilctis( vi
JlroiiKh' lo liu'Usnuvillo.
Kroin th! Wnslilni-ton Comliitloti.
Speech of President Buchanan.
'J'lic great rntllicntlon tiicclliig, or .Monday
evening, .Inly !llli, liavinj; Siriictl to the
...xcciitl.o innmlon nml palil their nspccls lo
lilt! Clllrf Mnirl.lnili. Mr lll. .,.. .. I
.. .......v, ..uviiuiiiiii upiii.'uri.'tl
nlitl sjioko ill follows :
l'llIP.MU IVtl I'll rnir.f '.,,,.... . t it 1.
von from my licurt for Iho honor of tlilt visit.
1 cordially eoiiirmlutnto vnn on it,.. .,r,.r.
licll Otl ll.ivn l-xhrniu-.l r,.r M..I... II l.t..
,-: ;i - - j-i iint;uiir
rliliro nnil lleiii-rnl Ijino nt pnn,ll,t.iH. t .t.
I'rnldcncy uml Vieo Presidency oi llio Unliw
.Stnlc over nil competitor. Applaujc. They
uiu nun imiu.su iiuincs nru Know ii to .lie
country j they need nn eulogy from me. 'flier
llIlVl! hi-ripil llii-tr rnntil.tr In iwmim .....I In t
I hey nre Matcr-mcn M well ns noldiern, nnd In
uu; nuy nun nuur ui ii.inor iney win cicr lie
nt Ilicfr po.-tt. They nru conservntivc men j
nml in the i nurse oi their ndminlilrntlon they
will bo ctpmlly juit lo thu Xorlli nml to the
Honlh. tu tho Rut unit In llm IV... i i (..
iilnim.'. Aliou nil, nml rirst of nil, Ihfvnre
IriclllU llf llift Cnlitlttllltno nn.l nf ft.rt !-..,. ...
lelicem, nml they will nlmul by them to Iho
uvuim nniiv.iit.il eiievrf. lint we nn it tint
to forifel llmt lliey nro ulw fricmli In thu
Clltl.ll IV of tlitlmirin-ftrn Ulnlnt nf ll-l. !'..!....
ill the common Territories of the mutilry.
Cries of" Cnod I" They will maintain that
uint,-i.ii', nnicu hiiuiiiii necivu me conual ntv
pruliiitlimofiiinll. Kipullly Ii cipilty. Kvcry
citizen of thu l.'nltcil .Statu I upiul U-rnni
llio Constitution nml the hns) nnd wliyiou!d
not llioniuitllty nf the iMivi-rcIeii Slates i-inn.
iiii.Iiiw' tint Union Ihj licld In like rcVircneuT
I'lit. I. irA.ul I l,..mp.. I, .I...I.1... t 11 ...
........ .-,.. ..w.i..iiv. u-'uiiiiii;, i.iireriy
uml iiiiulliy nre tliu birthright ofeeiy Auitr-
iuiii iiiir-,eii, iinii jni in (.iriuuiiy n llio day
illieei-eiU till, llttrlil. m ih-pIiiIii rt III ll.t. ...!....!
piu of DcuiiH-riitla Ju'tien eventually prevail
over nil npiHMltlou. Chvcr,. Hut, K.r,iri.
I 1IU lll riXrll...! i.i it.rl. m..t.t. ...II
rit ni. mi invi mi linn filiMl.ll mill I Ml.111
llOt llt'tntll Villi loil-f I Wl.ll III h mm
tumbling-block out of the wny.
I li.it o i-i er been Ilia frluul of regular iioml
nitloiH. lh.no iieur sauliiol n iolitU-.il
tlel.il In my lift!. .Vow, wm ihia iiinthing
ituiiuni iiaitimora tn tiiiui tlio political ion
you iilinljnnt place your property in the wino I to the destruction of nil proiierly in i!nvei
wisely w lint H contended IKencwctl niHihiinp.l
iiniiH, An nttemptof this kind, If made In Con
rf"- - "" i-iiii; JUlll iiiiiirt.Tiy in tliu S.
position." That Ii precisely wliat U conten
. What the Deniiicrutio parly in
d what Is tho true 'principle ol Den
lor,
niu
is Hint nil tlmll enjoy the samo rights, nml
ma. nu niiaii 1,0 Runjec; to tliu game in m
llllt:
itimeruey,
t rrpiM. t. ....l.t I... A.t.l..t t I.t t...
P,ik-3 iiuuiii ltv ivaiaiv.il uj iioivj 1111:11 Oil Llirj
tloor of both house, uml probably defeated.
V..I .- I.. . ir,.. ,..' 111.' ..
,. 11, ,, y ..-M-i.ivr.. .ru. no 111 ;i ivinutu iiTruurv. ill every notv
1 ropery, this JJoveruinenl was Iramed lor the Territory thcro will ban null of 1'nT-vilieH
firnlnrttott nr Mh. t l.i.rlt. (iii.l ..r.,.t.A.i.. il..... r. .1. v ..11 .. l. .. . n.i .. . . t...
,.-.. ......., ...... v ,.,,., .,,..j.vn;. infv irum uit! .i-rtiR'ril .Till if-. 1 ney WOlllil l-ICC.
mo 1 ou uiMi.xi-.iur me protect ton 01 Wlilcli nil t tliu lirst 'lerrilorlal Ugiilature b -roro the lii-"
inllij htemtl liovcrntm-nts wcro i-slnblitln-il. pie or Ihe .South could arrive with their prop
llllt it it flntltrlif limvr ,ri i,I.m II.a .......... ..l-i ...i.. I .!.! I .. .1.1 I M... .
Hut It Is sought now to place the protierty or
the citizen, under what is called tho principle
in nuuiier -.uveruigniy, ill llio power Of t tic
Territorial I-gilature,li)coiill4cute It nt their
will nnd plunure. 'flint U tliu principle sought
to liu vlnbllshi-il nt presiiit, mul there n-emi
to be mi entire mistake mid iiiiiuiit.otttnnilliijr
nmoiltf It tinrtlon of III,, init.lln .,.... .1.1. ...t
1 .".. I'"""1- ruil llllt BUU-I
k-ct. Miciiwusiiroieriy uver submittctl to
ho will or the majority? ("Ncut." Ifyou
mince oi uny notiiivl Monioomti ir tn irwtit
inn iiuiii iiiiiiHiniiig- Itr-A'hhirii.rrcuilil la'.'.7
I UlU I nit iniMtnris flll il...
-- -- J - " " I'llllll-Vllll i ti tt II IV
ulMtiiloniiiiiit of llio oltl Coiiereitdoinl
Sfils3
J. N'BTJBHH,
f.fASni- mly
L nfrrtint
t-nu .t vii
c. v. com.,
SimaiCAL AND MECHANICAL
23S3j!3?3:JSiT-
OlTleo At Ids HestiiKM-i-, cut i-ml of Call-
loriila ttnvl.
Hi: wii.i, I'l'.ntouM ai.i,
liivvrMry oKi,tloin In hj
lino of liAlnei-. In thu l.itet uml
uiu.lliiipnnetl.llf.
TKr.TllliiHcrliiloii
l"i. 1
J. XI J. V.
I j 1T1
J. .1.1
lii full vt or In pints, an may lc
reipilrtd. '
12 ly.
AS n-f mly lecelrol a l.ir;p iiiiiillcrlfltil
ii "lint, iit-t-
(iiitA. . N)LviVi ivviYiim jQ
I'wrl, K.ii.r,!.! l.m ..&
Tmri-tlwrHlUj,, ,j, .u jo) ,,foilirr
T23-WBi3i:E.-Sr-
.v;.wr-y'Aft jutouciflis, M.'
MMSK riXWK ItlXCS, MKWnH,
iii't'ifi.it,..M'.i. in: ifA- '
t.i.T., .sy.viv: iitimxs,
MX'lU.lCKti, 1IM71V
I'imvf. f.i7v:-
.fV.V. ,.vi
.Vi'.IA.V,
ornvcnYjcscitiPTioN. aloo,
Coin l'i:. wirrjlin-ji Mi.-.,-,i:u imiI'mhi,
Uiu nKiin, tiijn an (.u,kii Tiiimiuy,
Kin t ii .ui . MM. i. TatiLi: m.th,
aMlI.i,'.tli..Wli.KSl.lK,
All of wlileli tt l. .l.i ,.r I,.... ...r... i
. . .. ... ... -.,,, ... ,,... ii .-. mm
warrant.-.!. J. .S-,1 ItKI; Mill i.hiiIiiui-m in!
I-No! no ! I
ulMtiiloniiiiiit of tho o!tl (.'oii--riiiilniiil Con
ventltin or t aiieu.4. 'PI1I4 (vMtrri.t n l,mw il
" " -.-....... IV..., ,-j
no; very few, II miy, nl ym rctiumlicr It.
V-IHiVT UlVnU -IM)ll'.JHHUli VOUVVIIIIOII
li'lil. tin ln'MOti win inltiillli-.! tit .1 bmt . '.-t..i
----"- - tw.i rMi.,H'l
tliu I'cniDcri.tlc mcmlK'M ir tho Sciulo nn.l
I Ioiim) r Ki'i-rcinitiitiu. 'Ilili tu!o rcixlmil
It iili.iiltili-li iirlitlii lliil It (.int.... .. I..
. . ...,.,(- ......... ...... (Iu "iiMMWf lllllf
cur ho might In.., would bo Mi.taim.-tl ut tliu
ruction liy lie- Hvinwiiillc MutiM of the
I iiit-ii. liy Hill iniv.in II wm iii.il.-rnl iiniku
ilbll lllllt 1(1111 Stlltt4 Wliii-li ....l.l.l I... I .rli'.,
inn i-k-doml ote for llio c.iii-llil.ii.i whin noml.
iintni miuu.ii ciiinroi iiio iionirmlit.ii. mul die
talc to llio Demui-rntlu flutes who tlic-uld bo
llii-ir nutiiliiiv.
'I'lil. ut .lr.,,i u-.j .i1...,.1....u.t .. I ..I ...t 1..
.r.r.r.vu, . ll. r.lllli.r-..n ,;Uvr WIM'tV
or not I dim! L-viinv. in. .u,.l.,i. 11. v..
-- - -- ---,-... n-' n...vii IOV.1II'
!!;;!,,SjiaUni,w1wit';0,',v-i,t
.Mnj ii..u... ... "" JJirgoies 10 11114 1 .Hneu
llun,iiiiirilu,rvTrtlio uuiiilior of their b'v.11
UtOrSJrh'llnmu.ill.illi.ni In 1-.,.....
v .1 ,.. :." r :"":". ".tv'v,w"
.. "-I'n-.ijr in oniv nroc -aiiicii iiuktrcnillil
nac uniK-ii u.,ur llm foiignwlon.il foiiven
I on pvitini. It Mro majority of thu X.
lloii.il Uiivcnll-ti Hjh coiiipo'etl i-niiM muiil.
nalu ti niiiiliil.ii.v-. Ii mini,!, w ,.,,,.,
linliily by Iho niitl-IMiintmtlo .Slalen ngalii..
ll.o Will of n lar'e inajoiily of llio lleiiiiifralie
.Sl.ltl 'llltl-l 11.1. lllili.tl. ittr... i.u... 1.1 I...
- "- iit.ji j.inii niiii.irv
-cHiru.tiil from lliot-lvclliipomr.t.liiilii-oiiM
..-.. i.iii l.r iru .ivi.llllv.-inc III UIU tUCIglll llllll
lutmoiiy of tho Diiiioeratle p.irly.
'I'll Olll'l.ltO llllj .irloll. 111111.-11111. In ll.t .-,.
piiiijillon or the Niitlouul t'oiitiutloii. niidut
urn luinu uiu" in liuto ill! tliO Mali-ii til Ir fu
toll1, the twir-tlilnl rule was ndunt.il, It uu.
. ...... ..... . .. j . . nviiii i ii jm
liolil nronortv m km in.lU T.iitl -,... t.f.t.t i (..
I - -I -- ,r -.. . f i IllIll If. HI
ikpcndciit nl loujav, or or the .Stato Ix-gis-lalitre,
or r the 'IV-rrltorl.il l-gi...ature it is
yours t nnd your Cointitution was inula tu
tiriitnr-t vmip ti.ftMtrt i... ..,.!.. tu.. .1 .
' ,V -," ' , ." i-ivi-viv "sairi uiu
ariitnlli of li-jjlrlatlvo power. Ifhecw.l Well,
now, nny set of prlticitili-s which will deprive
you ir your property !s ngnlmt thuteryi-s-leitcc
ol republican government, mid to that
extent makes you n l.ivo i for tho man who
has power over your properly to conllseatc It,
lias power over your ineniu of tubsistiucc j
nnd yet U contended that, nlt'iougli tho Con
ititutlon of the Uniu.il Htnles confer.-; no such
power altliouli no Ktnto lisl,ituro has
no iucIi power yet tt 'fitrhorLil U'gil.iliire,
in tliu remote extremities of tu country, can
confiscate your property I
I A Vulci! ' I'liev e.iu't tin II . llm. .I'i
going to do lt."
i iiero is out one inoiie, mm ono nlonc, to
nbollih slut cry in the Territories, 'fli.it mode
U (minted out in tho Cincinnati l'latlonn,
mIi Icli ha been us mudi niim-prcscntcd ns
uiiythitig I lutucver kmiwu. Tli.il platform
ileelari-H lliut it majority of the nctii it residents
In n 'IVrrltnre. ulu-iiL-vi-r ttn.li niotili.t U .not.
cii-tit to cntit'lu them to ndiuisiion nj n rituto,
KiisiiieHiner" toiurmuUouitiiuiloii with
or without slavery, tu bo mhiiitteil Into the
I'liloii iiiiou lermi nfiierfi-ct i-nii.tlllv ulih tin.
ntlifr Ml.ili-." IT llu.ril 1. Vnn.l... C .
eignty In this resolution, I h.no never been
..I.I.. ? .....1... I. I .1.. ... I .r
iiw.u iu I1.I1V1IV.- ii. ii iiu.iv ihj nny riicreticv
III it to it 'ferritori.il U-gilatitte, it lias en
tlrily Mseil my tiuliiv. it presents tliu clear
prineiplo that ut thu tlm j thu ivoplu fnrin
.1...!. .......Ii...Ia .1 .1. .11 ! I ,
invir ..uiiJiuiuu-M, uivjr Pit ill llK-ll ll.-Clllv)
tt In-tin r they liall halo slavery or not. And
et II has Im.vii utattil oter mm.! nwr n mtn
that in ncivplliig tho iiimiiiiaiiuii under that
platform, I iudouctl thu doctrine of .Sipi.tltcr
Sutirelguty. 1 unithwo ymi liavc nil liennl
this n-lrt.-llll.il It lIlUlK.lll-! lllllt it,
I A Volee u till kiwiv il wtvi n lie I"
it ell, I mil giutl tun tl.il.
How beauliliilly this plulu principle of con
I 'in wi . ""til vuiim UIHIL llllll LilVl I I'S-!-
erly. and this U-giilnturu would prolly set
tle forever tlm tuest!uu of s!averv6'ortllng tu
tlieir own will.
And shall wo for llio sa'.t" of sntialler sover
eignty, which, from lniature. cm only con
tinue during tho Lrlvrpcrloil or IV-rrilorial ex.
Iilctice, incur tln rink or dividlu-x the grent
Democratic mrtv or the eoiiutrv Into twu sot--
ttonal parties, tliu onu North" mul tho other
houtli 7 Mntll this great party wlilcli Ins irnv-
SJl'lllll t Mini still l!h I'Ut t n IliWII IIJ1 K"
frluul t.0 ihiiinlrt In lumnn uttil tt-ns IiuIiimIi l..
.. .' 'J-' ...... j jrvtlV-w Ul (tin f'tj IJIVtl llllt
riiled it riom humble beginnings to lw oiiv.' nf
the iiioI priMcroiH nnd Mjucrfnl nations in
tho world shall this party lie brokt.ii up for
such n cauw? 'flint is tho ttesllon. 'flio
iiiiiiirmiK, powerful, pious, nml rmicctiiMu
.Mi'llmdUL I'linrrli Init !.,..,. ll,..i:..!.l,.l 'II,..
illvinlun wns n jeverc uliock to tho Union. A
similar division or tho great Kcmoeratle party,
should It continue, would rend miititlcr ouu or
tho most powerful links which bind tho Union
together.
1 entertain no sncli fenrful npprc!icnlon.
flic prcwit Issue Is trnmltory, mul will pecd.
It' tUlM lltnv. In tho ii.ilnr.. i.r llilii t, ..mi.
not continue. There Is but (mo possible eon
lliiguicywhlcli can endanger the Union j mul
ngalmt tils nil Democrats, whether npiutter
MuVl-n-lL'llStlP timmtrlr .ni-,....T,.n. .utll ..
... ... rlr rv. .vi.in-, run IH13H.-1II.
it united Wh-tunce. ijhotittl iIip time cut nr.
rlvii when Northern ngitallou mul faiinth-Nni
sbal iirocecl .o far 111 to mulor llio doint-stlu
liresldei oriki South inecure. tlieti mid not
til then tIIMIio Union be In dinger. A ..,i-
till Ortlltrn ILlnnnmH u-lll .,...,,...! .. . II ..f
:, , " .;...v.r..v nin iHVKUtli nuiol
lire iigitlnstriiicli n catastrophe. - - ,
I hero nMn our tiiiiM niirn'roiif persons
wlm pmlli t ho disniiutloli of itt,t ifrc.it J'cino
initlo parly, ml others w' - contirdAhat It
Iitll Itltvuilv I.A.. .l...,.1...l 11 . . I. I.T..II..
, -, ""i .ii-"itii j no wi"ii in iiiriu-
cr to Iho Ihout. It Ii ii ln-n hcrcloforo In
grent vril ; lm when divl.kil for lira moment,
it has nltvnw i-b. , up its ranki, nnd liecomo
IllllSSt tliSt .fill ItL. .. I I.I . tt ...III ......
ii iruiiuu'Kiu. ii witinuM-r
'"ultutlou nul the I'nIon.Mir-
IV0.it itrnll mill iLiffiiil Imlli.
tt Ilili If4 fi-hlfft III L. v.-.t. .-lil- ,tl tsl.t IVtn.
stltiilloii, nml, like U ol the undent cclan. of
i.viMiii.1,. ii wm iioifi.ii tn nnonl proli-ctinn to
that Hiernl tii.iriinui nml ,. .1,1, .1,1 1, nrnitn.t.
ett-ry storm of factloii,
.Now, frlciKls nml fiVw-eltlzens, It Is probt
lie thai Ibis Is tin. I.t.linllil,..! .r-..l. il,,,, I
shall i-fi-r iii iko. .V vi "o hop? not I'M
is now neany t.-rt-. t,r,s since I nunc In
!..-f,ir foi
Viihington us n iifmli,
'ongress, mul I
lll.-r..r I ',iii..n...
Wi-ll III Ml. tills llit-lit illl.V,. ll.il n I. ,. I,, iuv.tn.1
. , , , , ....... , .......... ... ,,.,,- - , , t , ;ii " -1-
i.'iinii.iiiii i.nr lurnviHHKis Willi uu lurl in. iib rewniai iiinuin-' u-i KtUillIVS uml nl
terei-ts or thu penplu,! I mlcr it, emigrants I ts-itlsi Irom your futheis nml ynurs-lrcs.
from thu North mul thv South, rrom the litt W n -hingloii was then i-iulimtlvcly u mull
nml the Vct.prii-.vil to ihu Territories. 'Mis-y I ' "" Il his crown t Iha gMit;mnl
nii cny. mm ine iirni v i q my iicnri IS
oll-v ,r-i-l oinni.,
as lien tiiort-. In llu-nt m nuur, mid wllli ipihk
dbpilcli. All nrtlte In hi. IIiik m iiiuracliir.-.I
proiiii.lly.niid ttllkiii-.iim.n. C.i ,! wv ,,
.I.K-k ut tin. oi laiul. eorner or Third mul
t,nlirts. ula i-lrccU, Ju-kom III-, i(
BHBBIi WHIBKEIfc
DW1 Ky jj rilK INTKIHOI: are caution.
s.t ' alnut nirchiirlii-' Kun-Ln Wlil.k.-t-. nn.
. ." --...--....,.-
a
ViKSMj-vir.ta.ii.-crtir
Wl sttend tony .bnslncM cnniilTii'tlieui in
the Mverat CourU nr H,,, i'i. ... nt . nt,.-i..
--. --"-... uuutviiiti Ai. iru;
of Oregon, nnd In thu Siipreny Court. 60.
JOS. h. bleSsoT
Attornoy mul Counsaor at Lnw,
WlMt practice In all tho Coirtsheld In Jack
sou mid Joscpliluo coundi and In tho
Supremo Court of tho State. hi,
R. WILLIANS!
AnonsKv and CounrklVjii at Jmv,
Klilllivvil.1.1:. wjv.
TiriU, prncljco In the soverit Courts or the
it-J r n"0,lcI,,,, VU'rIgt of W, nd at-
n Vi ,,' ' .. """,,vr "-'"."'"VH 10 till cai
trullectlona uttoiidt-tl to with ilii.ttc!i. 27
C, I-. Kllitr.iT, . . . VpKX
er-KAQUE & HAYDyN,
iiiuruovH & CoiuiiieiuiM tk Law.
ivfciiiivrn.i.K, Orbgo.v,
Al.i:.VANI)i:U Uvrrv) aiAirnv.
llSl'lWrri'I.I.Vaiiniiiinces In Ids rrlemb
.IV uml tho pul.llu generally that hu continue.
Tho Blacjxastitbins 33usinosr,
n ij ',,,1" f'Tinerly occupliil l,v Win.
S&&
27
Latit 6aii
i.iibu.s liitleutctl to llio laton.u, 0r..
win- .t (In Hum mid Joii.v Axutn-,tS.r
1..,... ...t, ...i ....1 .i..... .. . . rv'-
lifi II
m w
piIIISO.NS Indebted to tho lata nZu
P'FS imj lllllJIilll llllll III! V V-lll. If l
xMtinli cull mul utile up their nolo, or I i-ii.tflK)
coinpeiieu 10 ptaco llicin in tho haiith ottho
piopcr olllecr lor collection. V
i JOHN ANDi:i.S0N
Jacktomllle, April la, 18C0..tf.U.
C3-olcl Xoxxsat
AFIXi: lot offioM pens, with silver holder)
mul wltliout.at tho Jaek.ontillo Honk ami
11riety btoie, coiner Citl. mid Oregon etreetf.
Vlollnni tvM.d Strluftu I
CT'lOf.INS aiul Violin rilriuga can bo had ut
V Iho Jackaoutllla Hook and Vaiicty nt-ne,
corner California and Oieyon elicits. 17
Uvory SU,"fc3J,
ItslMllllll-g, (), 'f.
Gi:). HOSS II H TAKiN
tllO IflllMIll.. nil llm r-A r rttiA.
lie llm A11n.rlt.111 lintel, u-lltu mid
uiraiij.'i.ii 1110 Miiio nillaWi- a
LIVERY STABLP
: .-'... .. "' "v t4 in.t(noi.l.ul aCCOllimivlilli- mi. tin, 1, .rJ
, . Kven'Mitclfi nl u'r.'t-l.- .I.nm Ii. II... I...I ,.,n,.I.V'.r!",' 1'1" 'iDtf "! WiH-klltitni 1'MK'l leiico. lie
and wifli.Tnlck dl.ttateh. il w"0 '? W-1"0 . '' ."!' . '"'b-'N Ml In lib.
i'aillcil.ti- utteiitlou gltcr to n-palring
Ilo.sii Irons.
nnd tu HORSESHOEING, nml to m-.Vu
and repairing vQJ' nml QfaRt,
-"A '? "'". 1 rr" -nr-
'JW ..1 u . I W .4 o
.lilllllr.' TUMlS. l'icllH. llllll. .N.C..
iiiitdo to older, or Iho u-ry Ut material. In
tliu muit nppiovt d i-lylfi.
All woik WAKItANTCn.
Ai.i:-ANDi:rt mautjn.
Jnckronvllk', January II, iMUl.-.'tr.
DH. JOHN HEHRBOLD,
SURGICAL AND MECHANICAL
DI. IIKUHOI.U nniiniinees tuliUfor.
ir putions uml tho puMlu j.-e- "" "',l'
I... I. ., . .1 .. u.. ..1 1 . si ti. . r.l I lm 1 1 ... I ...i.
liu u.if lUUllllUtl l( JUCKrUUMM M,', "vi-s "-i-
iniMK'iitly, tu cuguyo la " lractlco vt bU jro-
ll'Uolllll
Tl'LTII t-lructed. nntl nil 1 -
eai-Ch .c i10 t( wtfjXU Wlll'll,
trciiicd mm c.-.-i t.-.m, 1111,1 in
thu most nppnneil m.ni,,.i- mul waii.ni't'1 lor
two yeuri!. Ttetli iun-rled, mid enllio plates
liiadu tu oivUr.
All lnv toitf ulll l nvi-i-iilnl nt irrr-nllv rr.
llllCOtl pi Ices.
ir-umintry proiluco or every ilewrlplton,
wood, coal, i-ggs, Imttcr, poultry, clock, Ac,
.taken In p..) niv-nt ut gnliii; nuirUet prlcis, nn
i-mi. Hut my terms mu iiitullalilv CASK.
TTTtinTir r. Y .-.-S-l .-..-. f
THI.Itl. can bo fuiina afllnu lot of 1'ocl.et Cut-If-rv
nl Hill .l.-lfkirtii.'lKt.. I!., ..!. ,m,l V'a.lntll
ttorv, cvtiur California uiiinei50ii ttiuls.
einrClt (IIU I I UOll Ulnl In Intuitu li.,.., I... I 1..
-A'wu) ndy to nccomiModatu VilKlP lor
jtonburg. Nov. 1, IMS. tfr
HARDY ELLIFF
HAS erectetl n New nml Coiuinmlkius Tuv.
em .Stand at thu Snntli I'm, I ,.r ii, 111, .
Caiiyun,
DOUCr.AS COUNT V. O.T..
Whero ho U oretiaicd to iiccoiiiiiintlatu tho nnlu
tin In irnnil .till- 'I'lm l,m,. ....1.1...,., ...' .1...
...... . ...., ...u .".. .V...IV..VV V mi;
pronlelorat this point piecludes the ni.lly
W. ...Jl.lj .U.l.
TTi Table
will Iw n well lurut.lietl 11 Iho country nffordti,
dilllDlllil llllll I Tm 1 ! 1I.1 I.. ..1 1
AhiuijN will m-vlvo luirilcnUr atteiitlou.
JiVtTV llttl'lllliiii imlil tn is.ii.l.ii !... i. .nii
coiuhirtablu und MtMlal, Jdtr
JACYSONVILLC OCMCTtHyi
vtotici: is in:m:iv oivkn. 'iimv ,,,
i.tl CEMETEriY GROUNDS liato Wii
completely tin toted, fiiicul In, mul tllvlditl iMo
appioprlatu lotf. l-'rum uml alter lids date, in.
torments w 11' nut Iw peruillit.l ui iiiipllcatloii
Is ImdloMcKM. ml!l'i:i: & I.I.NX, 5acl;ou.
Mile, raiiicf uemiing iu purcuao mutublo
pluts for
FAMILY MJRYING GEOUNDS,
Vault., Monnmeiits,ic., can K-ciao them upon
application tu llio uboto iiuimd geutleuieu.
.-J .-IV4V. V....U
BOAUD 01-' TUUSTEl.
JwUonvllle, DuviuUt 10, lV.-tM7,
Ic 1U1 iikain hiivo thu naino of
"V;il.iOTIiUnUO.,S.R"
Spch llftrrel and Half Harrcl, In n
JJttua around tho Bongi
xoxr'orHEit is (.Exi'in:.
Purchasers shouM lw
IMMinilnr to luy of siuli Jluasrs in kfrll.LV
Tlio Gcxxxxixio ufVx'tiflo.
vm. Ni:vi:i.i, .t u.,
Jiily 7.-3-n. Fan rranetrcn, 8nlo .trents.
IEoi- SSsviiZo.
Asri'i:i(ioi: (ji'awtvoi' ih:. iwrnt
near tntin. will lm turnl.hcd uisltiuaiul, ut
-try j.utt IMlIC'i:. Ilrt tho Jlrlek
bin-mi linn iiiuhr that rulo no ruiulMaic
cutiiil ever Iki lioininatiil v.llhout nnbriieing
within llm IwothlnU thu votes of iidcciilti
ln.ijc.rity of the Dtiuuvrutic .Slutis. 'fids was
llioMili.tltutoii-lopit.i to retain, nllia.t Iii u
gnat degree, tliu mnvr lo thu P.iuueriittc
i-tates which llay would h.tte ha bt-nban-dulling
thu I 'uu-.'r-'i'sltin.il ('uuvtuLuu ie-lcm,
I Ins rulu wm u in 1I11 pillar in th' ulilleo of
.MlllolUl I lUlteiltilllK. It, -IU., v.. It nn.l It,..
whole 11111.1 bceoinu n ruin. Th-I mitaiiilng
piliur was broktu in pieces ut lMi!iium In
llio t.'uiivciiliou which nominated Mr. l.jiiL'lay.
VltCr tllU lllO bu.ll W.14 lm I r 11 V.il l,.n il
Convention, uml no Dcmurra", bmeter tk--
VOttll III rt-L-lllltP linintn.ill.in. ...j I... nt, . I I,.
gito Iho iioiuiiieu his mpport ; hi was lolt fra
tu net iteeurtliii-. In it,.. .1... ,i. ..I i,t. ...n
. . r vi-ii-' -'. ri. vnn
niuiijiiKni him conscience. Ami Inn, in iu
Ml
Q .. ... .,.,..,, s, mnv 111
onougii to inter thu Union us 11 .Slate. There
it in men im uu blinlliig Kiuims " in ihe
territories; they will nil lltuti-gellKriiiuiiiv
uid harinoiiy, pioinuting ihu prosperity of thu
hrritory. uml their own projerlit-, until iw
time .hail iitrlvo when it ti.eoin iwci-SMry tu
Inniws CoiMiltutiuii. 'fheu tho wlmlo iiuej.
tmii will Uj docld.-tl to the general wtiiiaeiion.
Hat. llllll-l tin. linn,...!.. !..!.. ..I... ..Ill
..' , , .7" II' '" I "I-.V, llllll, 11 III
you l.iul in thu 'J irrittirus J by there will
i.j urnu iinu contention nil tho time. o.,0
I irntorial l--iliituf.. m ,. ., ,1.1. .1. .1.
nii-l unolher 'feaitorial U-gi.laturo may tibo'l-'
.. ......... rvr iiivj ruii-.v w-,, )H) COIIllllUtll
hmuiiiioiu mu iirrituriui i-.-iitenei-. I in-
... ii.r.u Ii.. I..... 1 ..r . ....... ..it.
I wn-.v, iwiimi i-t itotoiiiig u.cir ittergiis mul
iiuluiirv la iironioM ilii-tr .mi. 1...
will bo in u malo uf constant strifu uud tur'
mud, ju.t u wo liuto wlii.esjiil in IC-was.
'fhcrelure, there Is mi ptiticlp'e which i-an H
si iiiiuriuus tu llm In. 1 miIit,.4ij ,.r ,. i. ..:.
iii what has Uvii c.ilkil SitiatlerrJovireiguty.
Now. let uj plaW ihu ttibleii lieloni too m
ntiullnr jmlnt or new. Tim iop!o or the
. - imi 111. ItT lloailtlOII lllli gn-tt
prineiplo of .Statu npialny m it, I'liion with
out M-llili-gmhtluu. .etiri"J Niter
wllhoiitniinckiiuitliilniiiit that thct-nre Infv.-.'-,.
Is lids rwm-ci tn thiir M.u'r .States.
Wllll.t It is Vil.ll In lli.-m In i,.u, ...I.
ir. .i . w rn'-i.tfiiii'ir
i-uaiiy, thu Northern .States surreider noth-
. .., ...,. uiiuij- mu inneiti:o. in iioin-'
this, they only yiel.1 ot.iIieiieo to Hit: CuiuSl
I lit iOII Ot tilt ir COUIltrv. lid rvnn,i,l,.l I... il.J
-( r " i--'.iiir,n iiivj
.-jupriuiu tourt of thu Unllcvl States. VVhlle
. . -----... t . , - ., ,. . ""in-iunim, 11 1IIJI
;,, j iiiay ouMTVit Ui.il ihu VWom vl IIioMr uioorui II li coniiUMtlvcli' u nwru uh-
Ii..ilT... 1 I... il I . ... ... I .lr.inll.iil 11I1I. .U . .. ..
IUSilllt.il II Y LII I I II It. Illlui. 11 lll.IIV.li (lllll IHO itSiUiri II I J tl
urouiut us. nan it Urn Ijilufu."! ob- eot niwi Maw isoi-sniirutv u if I1..1..,. ir
SiTcircd Orf(jon Nowi.
The District School nl Port land h.11 l-c
close.) Uf unlit el fninl. in i-irrv tl In. lit, 1.
tlon mi. About thrix- hundred children n-'.i.
larlv nttendul tho n-linni. ti. 1..-,.,.. .1.
iiouiiivi those ttlio were mainly lislruinental
III Clojllli.' It 111 u-tvro nn.l ilrim- l,i,..,,,r..
None too strong, .Mr. Mmliftt. ' " ' " '
Mts'rs. lynn m ju- cotcitinU for
thO SciiatOriilllll Of f'l li-1nlnA. nn.l M'n....
coitutli'S. ivero ren-iitlr nl tin. i-r.i-i.l... tnl-l,.
ti-stluioiiv In n-femire to nleilwil lllt-L'nl
voting. Pour illegnl voles tor ICilly were
tiriiviu, mid some others or doubtful legality.
Kelly was rilurucd i-lcttcd by four majority.
The I-.ugtiio VftH Ims susp-ndiil pul.lieu
Hon for a few tnvks. It is rmuoml nt Cugemi
( it V that our f.-IInu-.i-ltl, ,,. 111.1, . ,..!..,, .,1..
of tho toll-hoii. on iho Yrekn iu.nl, is tu
njjunic tilitori.il control when it starts again.
Tho Celestial pupiihitlon or Portland nre Iu
nstate of war. The Hongkong niadu n sU
snt upon Iho t'.inli-ii men, iu whtib M;ierttl
of llio eoiiibalimts on both fides had their
hair-moon ccllpxtl.
'I'llH fltlll ff lilt -1illlliillll. n linur nn.l
Iteatillfiil litlto ntesiincr. Is nearlv ruuiplctcd, at
Ihu upper CiLoailt-s. Shu will ply bctwivu
- u-vaiiv. iiui, uit- iaiies.
The Oregon Annual Conference of tho SL
.. ( 'Lurch will bo held mi the L':'d of August.
Hulioji Ames will preside.
llio PorlLiml .Vru-s is now under thoctlito-
I It i.l lilr.lj iii.l.. I . I.. lElT.l I. ..II . I.I .. ..I r.... . I. 1 .. v --.. - . .. .' . . 1
f. . ::. "1 ..". jr". . ' r "". ,",li'"rr : :."..":.".'.:" '"4kU ". " unon oi nai con ro or . .v. . n-niir.. ir. r,,.,..a.i
01 11.0 iiiiKy lan, (Jre.it Salt Uiko Citv
li-ricil,kw-vauuitl.itc coultl irmo Ihx-ii iruiinl .'.Ua'atSflJivtf tl hwh triUiuul 1 . aMI i...
tliu Ciinsiilui.on T5r ilv very i-utim.- nru tn
Villtl near tuun. Lv
V. M'ri
Jaeksontllle, Ji.no I, 16G0.-2ftr.
Oh I Yes ! .' Goin jj( Gone ! !
Till, umivwgncil rcpcctrit'y oflirs hi nr-vln-s
tu tho ellloiH of Jjlki-ou comity as
-.i-i --'iOII3I3ri.
All ortk-rs iiiiiii-hoillvriii.,.tii in n-i.
. . .1 ' . ., . r- --'ivilir .. .uviiiiii-uii
ago ut Ihu puhllu li bolletu
.tiui.. iv. DAVIS.
Jnckfouvllle, Juno IC, Li-O.-tr-j).
JrtlXlO
TUSTrccelted, fromt
i Mgnment ofclivlco
JULW.T)
nnlfil agulnn the will and wndics of uhnost
ctery certain Democratic State in tho I uion 1
ngaiibt nearly till Iho Democratic Senators,
uml more than three-fourths of thu Dcmm-milo
nii-rv.-umiiius in congress. I Cheers.
1 lllllllOi.tlv lltnll l-lilnrin. It.
ciiMion reK.etlng iho cacIiuIoii from thu Con-
N lilt lull Of Tl -lll.trlv lti-nln.1 ,l..l,. ,,. 1 or
, --r --w ........ ..v..bM.va iiuiii im.
feruil Pemoiratlc htutis. If ihu Convuition
wlilcli iioiulnaictl Mr. Duiglas wns nut u reu'.
ular Deiiiuerallo L'miiiniliin l .,.,,.1 1... ..."
feetl lh.lt Ittvi-l.inrM.rn la I,. il.A 1.
.1 ,------- "a r. in mw r.nnv; vtllltll-
tlon Iu that ropect. The C'uuuiitlon that
tioinnati.lhIm,ullhoiigh k was coinpocd or
nearly nil Iho certain llimnmitv;,'., m
not contain tliu tiio-ililr.ls.uud thercforo ctery
Di-muiiui is ut jierrect liberty to voto ns he
thinks iironer. without n lm. ,.0, ,.... ,.
regular nomination ol the pany. I Apnl.iu,e,
am cries of "Thrco cheers for llieckinridge
and i-iue." lluldinir this noslilon. 1 i.?ii
......... ,....:. .1... .- .-.-..,. .-....,
-until wiiig m mo tiu.ioiH wny i iirclcr .Mr.
tr...l-tiirl.l,.n .a l 1. .1 r.,i r
'iv.iiiiiiiuuu .1. ..1 r. iriiniriiij nu .I. !.
, , - a- - .--.. .-vq..... .and . 0111111
do without utttinjitiii to IntcrfiTO with any
inuIvIJual lli'iiiivr.it. nr nnv UinU IV.. .:'
' birir., r.,7 .:. VTo v. : ',"'"?, ..'""""
I ,i ..Ti "v"""f ;,ui'"oiis uiucrint trout
nr- 0elf. 1 .o main object of ull good Demo-
bo set nt iiauBl.t u,ul .JkrtirwaWjiwill tend
lu render .ill projK-rty of ctery de.crtptfeff .
.VIII-,. t I, ,t (I.,... I..... .1 .. .1 . . .
Willie. hat. llien. Iinv.t it,.. XV.. .1
M . ...... ...w ..villi v VI I
III V to S.1V thai. 11. .1 ..It!,..... il in
. ,, ., ., V ..,....-..., villMlll! IIHV 1,111
yield obedlmco to the dicWuu of llio Sunmuo
(.ourt,nut mliiiit ll.o rialit of a Soutlu-ru nun
tu tiiko his iironotli- loin th.. 'i-..r.ii.i. 1
I10..I It there, Ju.t m 11 .Northern 111 111 may do:
mul It I to 1110 tho most cMraordinary thlii'
iU llO WOrld that thl. mmiltv il,n,.l.l ...... l.n.
tll.tractiil ami divided becauMj certain iiersom
III tint nulli i. Ill ..,.1 . ...I... .
The assessment or Portland, tu.t coiiinl.-inl.
amounts to 8:'.0U0.U0(i. It r.iiu siiitihwi
!" ' uliorl or IwtTOir.
I! to'tlo"' Kyy!: Ww' " of Corvallis, had a
"ivrvn
I -
SC'!1-
tvn
I Kll'kAAit'MP i s.iTX.1' khTll
;ioii llo burn im oln Ulu7rttf.
rojv. 110 11 wuivii It ni.iKar- .t ,,
tllrt r. r lll.l ,...! I. t
.M. v. mu i-urui incn-nis onuuv. -
lieu, evert- tn nun 0i. ... r. .. .1 .
uroaihc w; ..:: :','.? ,"a.1 ?i-
-.......... ...... ..,. mv imhuh, leriiiiu persons ( -.,.,,; , ,, ; " .-iik i me cariu. .vs.
nl tho North it I not nsree that tl.rir 1.V..11 1 "'". therefore, that tho ii-iii,w.rr.t,.. .....
at the South tliall hato tho tame right in t.'iu .,i""w ,,n '"f w nt the fame ratio. It has by
'IVrr Inr nj u.l.1,.1. il... ...1.... 11-1. ..... S0HI0 been i-nm. In.l.1.1 ... ..... ..' "J 'v
..- .....v.. ...v ii.jiy. 11 11.11 wuiim ,l
.1 -sn Sit f
. " m
lOanuracturcr, a con-
iHCJM.
iirnlo e.iire.-si, tt icgon. For mIo nt Iho
.M'ie.s6iti.'A ,T W11. HOW-MAN
nu Iti, ltioot-fi.
1 Jk-BCiilf f& fe-""' M. call at the
li.tllfoint.i iili.th, iVm.'". ' flllety btor... enrn.-f
crais. wnellier Liulon-rio-r in ti, ,, . ,1...
--0--0 ...v vnv ui tliu
Oilier WII - Ol our lllilortnnnln ,1U.IIA.. 1. ..
defeat thu elulion of tho Jtcpublicau cantll.
wi. iinu 1 miuii never oppooo nny Jiouest or
honorable course. caleulatL-il tn iif,,.,,,.i:.i. .it
obl.1.1 i-"
r;lr,l,lolll,Tlt 'wm -vhiehlhuvo
"--"-. a uiu 111 mint nt ii ii..t.t.... .
" " '..- t'iUlilliritlgO
... . 11 " - , j --vv; .in.il .11
is ii 1 i-iiii.yn.iiiiau, my or no. minnoi in unv
uixiywnsiucontciultli.it th-, jV-uiaSro Lf
unv iLiiinirv I'nniii nn iii 1.....T ... 1 1
I lio Pr Incin 0 is nret- soli- tl n 1. ' o..J
promo Court of tho United States hate ilocj.
deil what was kmvu to us nil tn hato boon
tho existing stato of nll'alrs for lil'ty tears
(lint Slates im- nrnnnrl.. I.I...I. .1.'.. ....
, , ,' ,-.--vr .1111101 inai i.iei
uud you admit utury thing. Then that prop-
lrlV III lllll "nxrili..., . ..... !... I
:v. " v vnnwju.iii,
di.
Ii
CIU
kntiiV
lll.l undUij
$ XSOi
1U Hrt!J ' wvvnKT
w". 17
niTPnri,7....TTT.r?rW i
lvr.i 1 w-M.vnii villi .UUWw
X ulUteJaeais-fiiioJkuik
.....I V.
corner t-iillfouitv -nj owgon etrcets,
. j f
-'Sl'illllnl
'iStuW-
tiXofXi'01'? "",1 tiiISst
Cou,,of,hoUnhi;.lJmlOT
Miualily. 'J'ho soverelir,. si.,. ... 1 ... V,.1, ls
mo ouu vast jwrtacrshlii. Tho 'firiilorie
wue uenuirid bv tl,3 .-,'. ,.,' ,,tr,,llor,u
. ... ." :- "hm uiuuti 11111 mm.
nun ura&iiro 01 I loni n V ,oU .... i
SSL
of these stKi j z 1 rriu " w . mum
l.,M.sll...-::....T..,.,,', "un, q m
-"1f. WIHinUIIMUIV.
m w. and xiMkfc w
111 tin .'I.. .-IV. .. rW - . .
Ttv III the 'i'crrilorii j mu., 1,. .,.... I .. '.
d-. , ., - -" --.- i'iuiv.-v vii ore
ol In tho same manner with uny other prop,
erly. If t bo not so protected in tlio'lV-rrlto-
world nt U!tf ,t'railtfJ Mote llw
Wo liavn l(vi IM.! il.ni .,.. t.. ii
ii, . .1 7i ' ,,,,lfc u'crvcmion oil
mu 1,1 1 ui ijiii irrrc-tz w iii (-inn... 1,. 1I..111.
, . , -; --.-. 'inn oi.ntiy m mg it
r tones U tho truo policy. Wry well. I most
nummij miiiin nut uongrcus lias no right to
,..iiuy ,aw id cta'ilisli, niiufr or abolish
saury In the Territories. Jt'tl.is prineiplo
of nou-lntcrventliiii lm n.-in.i..i . il... ....' ,
tori.il Iglslatures, nml let it be declared that
IllV'Vtll Ill.O lnillltlllr li il n, .. ..... l l. .
. , , n .-.iviiy iiuiiii itl CoinOl 511.
Iiimn r or dosn-.n- kl.iin... ..,',.1 h..,.. .... " . "
vcr. v is. in vtYcf : 1 : "V " " , ;"" r-
reoulnil ut nnwnt, ...id 1 verily belie 0 all
.nai win ever no minimi. Hands oll'by Con.
gross, uml hamla oil by iho Territoiial Larts.
lalnre. fltud unn'n,.T.l wi,i.,i: J'"1'1
s'i-uJMHtaUiizrB
S,.. .tr ' T l lT u.orla- ---flitiireisnnW
S,rj&.!?;L':l:i'.''-.'.
ESL-Jt : fe- 7 .Wfi
... "". "v- tumid 1, ,1 i-1 cone ti.
cZ tlufi 10H rver-, :ro,MW tt-
filolot? 'Z ?"L0L' ;;''-Ption that
.wi. 1. .t ," r"-.-i" mu til i power or
on wU b",., ri't M ,,,0i Wn.cnaryVe.lu
"wlilcli tho observatloiH havu been made-
neraturo i7..r 11 ." "'u '"wvnso ortem.
Isotiico of beat il ,1 "'" "PP0'''',' thit thu
clnli -.nn i tJlwntral port on of tliu
SfcSSSlSBSK
rclatlv.V in 1 . . .. """-Pry (one uslmii
tlil h..''li,tU?.r'.l'TMVwncluiou
.ii 1 11 ' " "'a inoten'hat tt deb
cay or
v are lioior thanPE?'" wrA u' V VJWilV Vi
- ' vairiBij iTir-i -- 1 vii aT im i.ji -w . f v.-.. 1 ..
i im mil inn 11 k Hmi ,,t r- r "r"unv iro.i'n
ail bodies become fluid by he it, i.V-t bo'i
oMour hundred miles Itisl.-ad oj itca
toll'10 1AUr,ncy l!c"cral liasgiren tho oj1
.iv IVOiUL'IlL III Ilin ,X H IIi.i1.Iai
. lie nialtilaliu that tlij proceeding,
, ) v"" "", on 1 in wrr ISil IBS U-I
has giuntetl thu injiinctltju can iii:
1 1 1 that tho title or Hie ivnpanj lap
Is fraudulent and worthli-i; tlHui
v.i 11.11
tlcd'ai
f.yr
ioni
Kdnwlil1
fovo-Ui-Ui
SWfcb. lallvSi'
WJ3
illliuua tn uiih-h ltd m
.... . . V . ".r.i w
noi oq pCrmitliM lo(i-'
'r"zgr;vxv '
r.k
j
'
S
ti
5:
T .
fa
sTilVt?
fflwr.
ins
i
' -i(lV'
"V
tmwrM
11.
it-ij
J&.:
i
$mm$$m
..Mr1j
!3''.i:-.o -isr
j!minffiH'HRDlffJHrHHHiiflfRHIViBHR9iHrffiH
fri
'mmmm
KwJPJMUttKvtiJr .' ' TEBWwKiWOiWw
'v.
v:
vai
4TW
i-
HHHiHHiHNMHffHittLjKiLuk
A dm$k
m$mm