The Eugene City guard. (Eugene City, Or.) 1870-1899, July 31, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 3
I 1 w
Y
A O ii
0
SSTiBLISIIEn MR THE DIWMVUMN UP UKVIICRATIT mUllim AP TO MM iS IIuNEHLIVl.lfl BT TDE8WE1T HP 01 R BROW
KUUEINK, OK., SATUKIMY, JULY 131 ISD7.
'j jL I 1
ITv ?
JLJ
' ' II
ry EUGENE GUARD. ;
J,.,.Jo "' ilUm,-lto
Lor'-- ..';''7WNS:
b lurtcu
1200.
1.00.
.50.
"U,
If
IS:
... mads known
fan ra-"
f .i:..llAn.
,naPP"4'"k,w
lo Ul'AKP,
lUCKEV
Ilkk in-
vt,e','Jh3!ns. Jewelry, Etc.
yell
fs
m;(mi'TLY doxf.
,,l om nrrntd.-l
1 Bxvuvvw, a-
. a. -
and Surneon.
fMtt i.tllio. Ho'im;
C, t.. 'J . m.
J M-i.
1 AHD MARBLE WORKS.
.,! Nt-w Priori I" ForelKH and
1V,iUiH"'lir.iiiltc.l.mumeiii..
t.m. .iii.l ivmeterywurli ..f
Willi til'AIlASTKED!
,,.,, ,., rat,fti't). Ens-lie. 'r
WOO DOOCK,
;oriU'y-at-lw.
li.:f li.
ek wuih t.f Clirlmi'iiii i
uKKtiON.
li-.iKM'.
.Trunin p IT I III'
t Bl I k .kl U I.l DIJ
HI IUI..1LIU nriniii
. . - I'M"
iiv i i t.'.l tlio eouiU of h
Jit Wi.lh'ii iloi k
L. WHITSON ,
lM'.XTlST.
. . . . I .l.tun.in
j,,:r i.i-.-l ine oinet ii. mi ha....""
ir a-'l u lleliili'0".
.vi -!.. -.jtini.i! In Hi l'ii o iHtutUlry
.. ..ii'l .".Hi.'.'.
Can iiJ B;ldje work a Specialty.
!. caw,
t'ntfdenl.
B D. PAINE. F
Vica President.
THIS
W. OSBURN
Clihl
Jc Loan and Savings
j BANK,
h'jene, Oregon.
vltu-i-li. K I'.ilne, J. II. llHrrtn. J. K
.. II. li. l uiiiu. W. K. Bmwii, J. V.
T
-on, h. . Oitiuni.
m : : :
''M E Eilxfl Eusinus Transacted
J "
a'..' T4.i.!..iii'. on time deiio
lime dt poslu.
"il n. . ii.ri-ti.lt.. our cf.r. will rt'eelvo
VUt'u.il.'ii
ie County Bank.
.(-f.iiMtthi'il lu lii I
DGENE, OREGON.
General Banking business
sl branches transacted on
""fable terms.
I. .
a. . 111JYK1, ITesiiien:.
i. M. Ail HA MS, Ciwhier.
A. t. HOVKY' Jk., Ast Culi'.
lllSl.KICdS,
I lrioi.lt nt,
, B.Kaii.
( 'sri.il!
'ins.iiAvj, Aiiitaiit t
I
0i Eugene.
d Un I fluh fonH-jl -tSII 0I ou Li k to
"oli..- .1 ...... ., rt 1111(1 liftil i I t' t I
I ' - . " ......
i xnu minis, MtvM ! . w. linav
- Oregon.
kt-u-rl ! -..kiii bimluvu l"t i on trv ii-'-'
' . Svht ilnfu -n NKW Y'KK,
S, v' '' ' s KK.VM'lSt'O i I Pull r
J1'. "t:i.i;ux.
. .1 etc'iL ., c.a f.Tei.a et'itrie.
" riTtl r.t.irrt to i-.k -r wrtiii
r. ; 1 1 :u
U .i'ti.iu olrutod to oj will rocelv
H Mlentjoo.
I
MONDAY. Jl'LY
John Cogswi
rily.
I of LiiiLurg, is III tin-
1 1 rr v Kuiity of .la. per ; m
I It'
city luliy.
Chit Villi. !i l.btlg, i I Cottage dloVo
Wu ill I Iiljict.f t.i.lny.
W K Allen, tin; Nrw I.. r fruit ilr.u r
limn, w it h l.tf yc-tt rduy.
Tin- II miiii i lulu.' in linker t-.i-jnt y
llH been h NI fur "'.(i.iiiki.
Mi.. l.iu-llii Liihgn r. i in in .1 this
morning from I'Uii-iu.t Mill.
.-i i.iii.ir I! ) Mi,!k.y. if I'.U
ty Was ill Lug. 'lie y rlehlay.
M in C D I'd w iir.N il l in in . I
ei.iiii
h.. ii.
llii afternoon fi'iiu ii ii i i-liur.'.
Judge J S Mi.ll. y, i-f t "t.t lnjr- (ii. ,
was in Ltigcue ! day on loii.t
Muthew linn, look their n W tl.ri-h.
er III III.' t i I'leu-unt Hill this uftt rnn.ili.
Win l-'i.b.-r iiiul Kulii Xei. 1 1
Luliy Lop men, keie I." If i-te
. I
lav
Ul.ll today.
!' (' I'.. . :ili, c.f Maptc'oii, was lining
liii-im iii Luginc -a'ui.liiy (-viiiinu
:itnl Sin day.
Mi I'mimi (i r i- i.te Anl.l.y, .f
WeUer. IiI:iIii, i ill -.ile:!e, I y in ft
(if Mr J M A' rum!-.
J N (ii.-en, .r i f (.'ainii Cm k '
tlitnl a flmit triji t' Juti'-timi l i . v :
oil tin le.-ehtl'g lei.il. I
p.H'iil.l Maelei.y, a well k li ' ii fill -!
.eti of 1'iPill.iii l till.) the M-ile, il.nl in
tint II v tl.U iiii.ri.liiL'. net. ii.". veai. :
A !' ll.uiiier ii. ii w ifi
f IVnlaml,
wll i l:a-h' en hi elltlil K' tk Inolitll 111
Kuli y i j n ine-, went laiii.t yeleiiliiy
mi.tiiluk'.
I'ri.fe.ir P.
J haulh ! in
Yiiiiillu lay
w a
on the
.iim'iiit f. r
mm liiliK' lofal, J
II I.eai;h, u le.hiii.i.i a-i-atir, i
Hw niliot! ik ' y oi two in I'luiteiu. lit
thinks Hie ll.jl.Hi.i i ilictrifl 1 a l it'll :
out.
Mlb l'aliliit Hi li. 1 1. ay fitine in'
Saitirdiiy fveiiini; ln'iu Mt'inlow ,
w hi re sht Ink' iloM'U a eiy .tiin-Mtii
,1 l lll of M liuol.
K MeM. r lit'.v Uf. on 1 1 i- ii.i.rnint;'
oM ilaii I f..r t liii'.iii ami llnT lvoi
t n. piiln iiii't x. i.l irol .hly Li iii.
dt'l.l llilee or fniir Vket k.
I'or u.itlui m uletl on Kml.i.v fM iiine
tilivinn i.Vi r Iiom while Hit lire '-'
iaitmi lit was I'raetii'ini; the fity toll
t r-iiit liiUl ni'tM l'i'l " l" """
A family hy llu' nun"' "" Antlf.snl',
who tin t "urnirf tht Wt-t left 'lni-fM-llii
inortiint; fur Ynijuin: l:iy liiie
lliey ill t;:..e on the mal.il o!.l oeeaii.
(orvalii- Timi-: Suit
Lri.tiislil iu H e fein.ty mint l y T K
Clllll'llllltl fur l ol'.H'ti"' 111 ' "''
off .lit lei-sjj:, nnaiii'-t S Tiio.ni
noil. Mi r.llhl lira.lley, klin hu lit'MI
teHehini; iii ll'f l!'-.'l.u" h'Iu.oIh,
came ilokk u ytlonlay un "in i,"jhim. no nil uii'i "'ei- .-
Ilinl nilii; for tlio L kk vt in-lnkV t" iit : nai.in fiate t'ietlie- alol imw Ini
lior inolln r.
'
Jerry I Liin go to
I. 11 l'ottir ami
Hit 'iiimi'li of Hie McKet.zie touiorrokV !
it. initio fur the f.t-tivo tr.mt. Ia-hvo
ro.leisikl Hirii'H leirher li !p or l'"iM
Xationul bauli. '
FiotlC liean of Map'it.ii. xva in
rim ii-. l 1
town over Suiitl ik
reliiiTiiiii! homo on
llila int.i i.mi- r-l:.;:. U report woik
thojtfy u th - nioiitinf I'ii mii--law
i.nrtf-iot; rapiilly.
Mo.rs Ji lie iii.il Steven, H o I'ort
Innil Imls Who went to Fol' V Splil.t
akvliee', pik-.-t-il tl.foiitfli r.n'!e
nioiiiliiL' on their rt-tu'ii trip
Ihi
wt II
ploa-t tl witli llieii-outing.
Mr Daviil M:u tin, Imih.U Miukiy,
AJ Tiokuril nml Muek Davi were
OUtil!,' ptkolilielH I'll tin MoKtliZle
tano'tlila liiornin tin tkko forii'tr
Liliikr bouml for Foley Splint .
IVom now on fur a iimtitli or fix
u-i'eks tlio tcii-ide will
claiin ik noou j
..nioherof residents of Hie interior i
towns, notwithstanding the sea Mrpoi;tv,, !,, jt i sale to cay tin
ha not vet put iu i'snppe. ranee. I w ill bo nil that could Lo wisho
Sundiiy' Albany IIoihIiI: Mr Ar
cliie lihii'kliurn letuii.ed ji-sti-r.lay
from Junction City, when-he hud b.e.i
to look after the drug st "ie of Dr Lie,
while ll.ut gentleman wu i.ll. mling
Hu Win km. n grand lodg. ut I o. t-
lund.
ii W Aldridg- u:.d family nrr.ved
i...... from Ciook county, via the Mo-
Me-
Keiizie wagon mad, thi uft. ri.ooii.
Af or a vi
it they will liiKe iiome
.. t I of MiniiHe1
.Mr . iu no
I""" " ' .'. , ..... . v..,.-- f..r l
wa-tdit
r ol the i-rinevine .--" -
t kerul year.
Prof D V S liU-il ntiive l
i ... I,, o,. .ko nrei.kr.tl''ii-
np is!f
ri inn
hi family lo Athet.a
Cepted the prltlclpul-L
school. H"th ol Li
ho.ured p -ilioii-.oi.c
s,',...i alol ''he "!!"'r 1
Frank K Alley, of
where he
p of the puhl
iiii.:h'lei- ha
ill lh- Atlin
ar lliete.
V ,.!,, ria. 11
cutiieoViT yeler.:i.V
t i'lin hi
wile
r
. ' 1 1.. ... v
ul'd
,,1,1 r U i-ll I't-re. ..
J W Ch. ny
, .ft Vlct'iria hi-l rriuuj
Cl .nlkkt. .Mr .n
.1
uii
III -Il n
l.ly tt. .
ii'in
! M r -t.tltl'l I. '"g
,. h-r
'iiin i
..,Ufr..i.i th ' Kn.i"
h . .. 1 Mi -
Seven Ii s . r i
K,1appa:.'lMei:"i:"l:"l:1W"1
,,. ,. .Ire- IIITrlH';
.holt-
I ii'. f
.l,i.uul,lr,h.pin-ou.e other nsius.
W COONTY FAIR.
, llu
Lints
IV.le
Fair
V;iiit Hie Ahiiiij
U'VlVi
( ii ii I u n-1 a a it Hi in r I hi a .
I.siiu e.iuiity, tin (Miiiiiioiiw. iiltli if
(inv.iti ii.n-t l.le-e.l itli iiniiiiul tin I
vee,. d.l.le 'Huli.-N. uii.l ivepy tiling
llii.l pi. t In ike lij ii Mitvt'fiil fair
lit- I. eyelet te.l In r l'.nrtiiliitie nmrf
ill ill u:iy ii. Hrl e unity. 'I'liinyttir fin
.lluiiM, if .o-.;l.e, rellieve lnT I. I
tun. - tin. k i t llu fr.eit rank, In r.
-lie .i...erly Ivlmiit.
i'lie e.itii.l y lair, riclillv In :i t );' t . i
tliei.i.e eve I I n llu year f..l the I'.itm-
ini; e inti. tinny, emuit'i; t ii. at
j tin 1 1 ii it- u la n their I ihoiiiiii -Mil
j n. 1 1 ' ..i !i ii tini-hii! ami liny del
. - elil In In . .1 ..! II iek" re-.'U- l'.t
t .x'i.v I- I ! it- lull" In M-riiiii-ly
-! i i rllie matter, w l.ili tin re Iti yol j
.tune A i. mill er i.l I'lominent hum
; t': a'el I . I ine- llu II have eXp!e-ei II
i Ii ''f i hat I 'n annual le!i r.uil.l i.eain
I, i, Vn. .1 ami ina.lt ei inaiieiit, mi l
t!,. nm, ri . fur it e en i ni.
t he (.1 Alll' Ulll lelnl it ni l till. I tl.i
l- n 1 1 o ur tt .'in 1 hei l hi iiiaCer.
1 ' the ieu, le a U it ni ami tiet on
tin ir i iiin.iii
Mil 1 1 10 liK Mlll'I'KK.
III. Alimiilit lo l.e,i l ane foil 1,1)
Tin- uir Will Ixeeiil mII
l'l M ini s Miiiiin ill.
To . he (iinillli'el', tt ho li:i iitilil-tl i
ouly Ink. n euro of hi Irets until they
hear Iruit in iiiaiit itie- an ' to all no
i!f XV o like to Met Oi. uoti urnw a ii
fielor of fun. me ee. (In c nth. ok at ,
iir'.' 'i.l hir (liei'Hi-iai( .1 rut ie.-i
tieimly crati'yiini, m 'I mnkli u I it
llliilt m llitlll III Lull" iMlll.ly. While
it liait l eii Mii.l w ith ii cerlitii.ty that;
'ii) e ir In i l kkiMiM 1' hi''t(l fi.'in
oltl I.ail., il relieHI'i l'l i f ieellt fnll
ilili. ii- t.mviiiee one that (hi ninoiiiit
i a 'okk- i t until.
A f.mvf i-ati.ni kki'.h T X S j;u r hy a
(il Alill ri Ji'Hll r, lit the l llJC'TK I II I-
lieiy inn I aekiii;i lii u-f, riM ah il tin.
f.tet that he lilt i-hi.lii lit of ere. n
f.uit l.i 1 1 math' Lv Lii.i thi ytal
kkoiihl i.rtil ahlv i t ah. tit the 'iii hilt of
I next kkiek. anil kkuuhl eo ri-l "f Itltnl-
uliiikv anil I oIiiiiioIh l.hiu. froin the
i rehaitl- " I llu Wiilii t-tati', A I) l'. ir
t..n nt. il T X Setir. f-iiiiii!tai;e. uly
kk ith thi- he kk ill iMtnuieiiiv tin !rp-
t of I til It ll i-oa.-. Mr S t.ir i
ihiiny ii very comment! iLlo thinn l''
t tting hi iTiitt-i I'.lnl hnxts in 1. alii'
county Mi-.i ly wi" K'1
here if they cull Lo lini'lo for
. . . t i e .... . . r 1 1
nioiiijli liiailo llj to n.l live eai ui u
t xp. et to liavo ciioilnli to till -" our
,v tl0 time piokiii iiiiiimt n t s mnl
uj keep the Lux maker ku.rkiiiK
,ta,.v af erkkar.l. Tin oral- ato niatle
"i't "I '' '"" wl.ite Iir.
ll:ivli.Sa (u.hily to k.,.,kv -kith
.... i .. e .1... iir.. ...... t. Milieu
ju - i " nut imi i.,e v.,. -
kkere rift Iktil 111 llu' r.a-ieiii iminv.,
Mr Stver wrote to IC tlliehl & Soli, "I
I'lilla.lelphia, i no of the luri l 0"in-
iiii-iiili Loli-e ill the I'mttil Mate.
1 heir rt ply, in Het, Nkiis that ilurint:
tho tliloo year they h:k . Iirnnlleil Hie
Hit 1011 Italian prune it Ini'l i-.cuilily
: Krow n in favor, wllitm ut n lime lor
j le- than In) ei nt. or : I, imil in h k'o'l
j many instani't cniiciilerably LiK1" r-
llu Silver prune, tin hrm no, i utu
Mit-I, a favolite u the Italian, altlinir;li
ftVeranil.W HP t ll. The IItiii,'iii mil I
u reli ihlo protlllet tilid Call UMially he
to inti. il upon u a money maker.
(.: .iiileiiiikT the lu'e umoii' l "I
frlt that Mr
yar ;klone expett to
tin out put
for li
the heavy grower or lhec..unt win
ulltlo llieirokkli .hipping.
I In Coyote I'it lllf.
I'lil.y i.iittnl. Jay
. ...i t 4u n.oiitu from Lu-
1 "'' . . .. ' '
I ii,.. Coyote picnic,
u..it.i. ll.eioyote inciiif, mo i
rt ,. verv plea-ant time, not
the
. . . . ,')k. ftl,iure
. . ... 1. 1.. r....ini-M of which was
,he ,).,.k,."t ,ii..iii-r, w biel. wai highly
ir,,jrtM ,v the M-llor Iiom nere,
Thu Covo - hall lo--er prove.l to
Le
,, unit ii h.r the Log' in contingent
(hut wii t up against Hu m, th- score
l,.,i.gsomethiig Lk. -'ito 17 in favor
,,! iho r u i ts 1 ur.i-is. Tiieir pitcher,
young Hay., I aid to have cxtraor-
.'i.urv al.ii .IV It M i.ere iw i-iei --..,
H l.eri' tw 1-ter c iii-
-hit ring hi .
, -rt-1 i , nml one of the
I. u'...i.lv l"l I '.ho te
..... ,.t t . .1 I... k.'l.'.g
al. -I ei u i:
ltt-t (he hail out - f hue twice and
l.a.k lig'iiii helol-it r.ael,.'.. l.e pime
. . .. . : . . t .. . i ,, .. i. .1 to- I he
at "home. i " I " "
victory.
Tin: II I' l'l -'
Virmiii inn-t
Is
plentiful iii Mario.i ''
- ilein '.i: .inali '
hi. u.m: "Ihe i..'
. , i . r a l.ui.l ruin. I
. .a. i.t v or lire tht
uhl n it uh:i-h.
i, i-r-iwer wunt
..ii ii... h,e
or i.Vi.tv
.,,,,) .i.t.-.iy lh- hot. '!,
t ui.111, Mit.-ul'ie, to -t. p tl
' "
Increase
,lfllt. ,,.w. Lilher will d'..
don't want cs. I, cloudy weather
They
-
ITKSPAY, Jl'LY "7
.1 V. Shi Key ha retunit tl lionit.
Al Wa Itllf, of r.irtliiml I in tho t ii.
j l'l f.1 lltains i hiifk from Cirati'.'.'.
IV-
.-tte i:.ht iiil retim e.! Lome !.i-t
t v. i.ir,-
i
j l'.t u I.tireli
fit I ul.iy .
J II (i Ntill
i'f (..'llllli ill till
..f i i.o it A X n,
in tl.o fity.
I'.'-i ii.ii.-Iit iii. my, of Ciotfliiu, mi.
i . l iuiti in- inlay.
'I'M. in w t :i r i tt" oill hoeitiiit Ik la kiln-:
'viUit.hy tie'i i'iii(i.
ii M. Ali-t.-r ktf nt to Xfkvp nt on
the fain ll.i- f,i.em.....
li :t ik Ware an.l Harry Hull have
i'i t .1 1.. .1 from I'eli y j t i n
Mi--('oi.i ivy of S i!i in, taint tip ell
the n I. i al lo Y t-it Irii le!-.
I n ii.' i'. inn lime I'tiiul t . an iiiiii-
li'i I; l .i t;e eto.i 1 in l.uielie 1 tiiirilny.
l.e-ti illlliill i hiiil u ;i Willi Ik Here
fin t. 1 le a - it i-iillln-tt il il li Hi -I'aUi.i.
Walter ll i.l.-, hti it tun. eil fr.un
l!iwell Siini;- nitl.'M in:'.'Vf. III
llt-i.lth.
l'rof N'l'iina ktiT.t l.i Ni.it till
io..tt.iiie. lh- family wili I II. w him
Tiiiii-.l.iy.
1" It Whitney, of Oil.laml, fifljjlit
nei tit i f he S 1' I! li, tk a- in I aii;i tit
l.i-t i vt 1 1 1 ii lC-
Mi-1 I. t'aiiihill letiiiiieil Inline
la t i k t i.irc fit m ii i-it In I'i I m lilt in
. n.i I lie l'all. ..
W' nihil- .ltilieliiitl f.i tniij;lit:
I'uii; lor Vi'.lni-il.iy ami Tlmr.-ilay:
l it : i an. I kk al mi I.
I's Sel.tlt.il-Jehll II Mil' 'hell ilX-
.ieitt In iiriikt in I'letlaml from
I'riinee, Atiiii-t l"i' li
The l lniiilyko t xeitt in. lit ii-tiil ex
teiii.iiii;. I hoii-.uiil ine leavini; in
-le m et for I he mine.
Mi- Aii-u Mellain of llarri urg,
anivl n thi . nfifiin on vii-it lur
eoti'in, Mr K KOltoll.
M i - W 1 1 Walkins I. ft I'm Meieliaiii
thi-l.'ieiio hi, lovi-it In r - Hi Maok,
w he i Mel; at t hat l n .'
Mi- J W Hani uii.l two ehilil
n il !t It for CottaKv' (ii- 've on tho ufter
iio..n I. it nl to vii-it it lutivt.
(iiiiny M illiew reluriietl !at ud
from Ko ey S riots whi le lie took liin
family lor tin ir nitniner outing.
J A Wathlle, l'ltil S U iger Ilinl
l''raiik Davi, thleo knight. of tin
grip fin k, funic in on I lie -.nl loeul.
S ti Suii.lth, u I'ern I iilgo fanner,
oii... hi lU'eet in u hox cur last
night mill left for ('.iliforniu where lie
kk ill I. if lie.
Ml S U Kakin Hiitl ntiff, Mi.-n
Alice Miiieen weie pa.-cngir for
Collage iiovc on the nftei noon tniin
for u ln.. vi-it.
W II Holliiian uml wife retiiructl
fi-otii Soilaville tlii afternoon. They
repoil having hinl a very ploasant ami
hi nt lieial trip.
J M Shelley, proM.lellt uml niuiiager
of the Kugi lie Mill it Klevator Com
panv Lu lelurnc'i! from a two wn k-'
trip to Coo li.iy points.
Attorney J K Itroiiimgli. of Spok nie
i in the city for a fw tlays, joining
hiwifefir it vinit with her parnit,
Hon uml Mrs ieo li Dorri.
IlNstatetl hy tl e Ort'gotiiuii tint
lite i-ilvir in. n will run Hon II K Kin
eui.l of l'.ugiii', for giivernor. He
woiihl make a splelidiil olileul.
T!ie fear, early In t lie HCiison, of
-e.ire.ly i f hay I not being realized u it j
.... 1 .. 1 1 . 1.. ...... lit il 1. II
isi-llll C'lllllllH ill io iiiik .j.......... -
with report of pleiily to follow,
Aiumhirof the country ti-ueheis
nr.. in town to attend the institute
which convenes tomorrow. Large
uiimi i r- uie expected tomorrow.
A ntimh. r of Siilom people i-peiit
Sunday ut Mi hatntk ill Marlon county.
Anion": Hit number were Mr DA
i,in.Hn. I daughter and Mi. Curiie
Fru luliy.
11 Lough, Ihe fXert aisayer from
linhi inia und until recently treasurer
of the Nooday Mining Co returind to
Cottuue drove on the uftt niouii train.
Hois very enthii'-iiK.'lic over
tutu sei-
i.i i ..,,..11, I It will t-xiiirieiice
in "I " I
bomn before many iiiooi.-j.
MrC I 'roner and daughter, MUscs
Fannie and Maggie, have gone to
Iielkti!ipS,tiiigto remain for a time,
in ll. e Lot,. that lh- medical prr-
tlos of the spring will prove of Lenollt
to Miss 1-i.i.nie, w no ... oie.. lumIi wllu visiting with hi mother
acute sullerer from r!:euu.ati.ii. at the home of her pari-iits, dov and
. . -... . . 1 1. 1 .... .i..... ..
A little over li year ago in- owner ui
i.i.i ... th of html in the vicinity of Iloy,
Wa-hiiigton. 'I'.i mil -'.utli of Taco.
m i wa- eoii.pi-;i'-'l t" I' lh- trsc.ror
i .'.ii I. I l.e l.inei.ii-i -r
. ' . . ... ....1 tl... uhelil fur
" " ulng . U,e purcharei
' V ......ni.
pii.-e. Iheif l-i pr:u .""-'..K'-."
farming
r-uriuicii'lei,i C Hunt returned
ori the I I'' CnhfoMiiu express t-wlay
fr m hi trip L.-1-t t" at'eiid the Xa-
tioliul 'I
ln r A--o. ia'.lo I Ul wu
i wank
. On
ii r-
urn l.e Hopped at
' SMiita Ai,s. ' aiir.iriiia, to oc..iiilmiiy
hisihr.-eilanvthter Mie fierturde.
. . ... , i 'i'i.....
Ilal -v nun .Men-, t
. ... . i . : . l. ..
have
' - .
' lieell Vl-I'llig Willi niniun iiieie iui
illi niativts there for
the post year.
COBBER TO THE FRONT.
Tom Ymjliaii Ikf"
rr N. N.
urn
fws Vfi(erJ;iv AIUt-
llu l.ale l.miii'iitt'il" link Aiguille til
Pmly l.uttt.i, Ju.)
I'oliticii! Low nianj iloeiU Hit coin
miitctl in tliy liiuiie'.' The cl.ivalrou
South never w ltno.-eil a iccne more
thnllii'g, iiioro lull of the ilisphty of
human pu-sion than the little town of
CoLtirg, eight iniltH lioith of Lore,
Locaine llu sotTit of Jo tortliiy. Xol
unlike m'iiio olil Souihorn parish I
Coliurg nml its euviroiitne.it. A
little country village on a hraneli rail
way, Mirrouiiileil on all itiilo Ly farms
of brnitl ami multiple wore, corre
npoiitliug to Hid plantation of the
South, the owner well-to-tlo mil
coutoiiteil, liofpitality one of Iheir
prolitlost virtues, it Is tay to boo that
iiltruistn I ii tin very atmosphere
while faiieit'-l wrong is ipiickly le
s 'lttetl In tin weak nialiiier
Here is the story at haiitl: 11 n
Thoina Yaugliiin, represontative lo
the state legislature from I. alio county,
a prosperous fuiint r, n piettirentio ami
iiito.e.-tiiig speci'lien of the curly pio
neer, Lig-ht artetl, lint set In Lift opln
Ions a an ol.l oak in the ottlh, hoi
drove into the town from hi farm u
sliort tli.-liinee holow. lu front of thu
store w hore tin hud slopped, wort a
few nu n among w hoiu it i o ily iue
essary to ineiition hi atlvoisii' y, Kov
XX MalhowH, formerly a resident of
Kugeiio A lliiglit be exptctid con
cr:ktl.)ii drifted mid llnally lundod
upon the Hiihjoct all Westerners de
light in-politic.-). It was an t u y step
from this lo the lulo Oregon legisla
ture, of which Mr Yuiighan constitu
ted a f.action of the membership.
Through doviniis cluninels the conver
sation rose ami fell a to whether John
II Mitchell 'ikiigliini'i cherished
friend i held up the session or whether
tho "opposition" luado tho session
tin laUL'hiiiL' stock of tho tiooiile. Of
c itirse iiorconalitios Wore br.iughl iuaiid
llnally Vaughau's canvas iu this
count v was discussed, w herein can o
the culmination resulting In I uile
Viiughan climbing down from his ve
hicle, iu which he hud b:-tn wated all
this time, anil with his horsewhip
co.nmeiict'd Iho chastisement of his
clerical opponent. It lastetl but u
short tinu, however, tho "powers" iu
'erf red, a "troc'ia" wa established
ami now tho event hm passed into tho
history of their live.
OKKtiON W II 10 AT CUIH".
IhroKliinff Shows tliu Wheat of Good
lualilj-A lit) u eh l-.stl-mute
by Cuuutitu.
Advices from tho prliifipul wheat
growing counties in tho Htuto show
that the wheat crop will be tho largest
in tho history of Hie state. A conser
vative estlmato pluces thu yield at
lH.uU'VKJO bushels. I-'a- lorn Oregon
w ill have 11,50(1,000 bushels und West
ern Oregon iliOOMX) bushels. Thrtsh
Iiil'. whloli Is now In prog resH, shows
w)(,ut (J o( lhe imi (juuiity, Fol-
iw lug is the estimate Ly counties:
Counties. itushols.
Cum Ilia 4 .-.00,000
Union 1,500.01)')
Pukcr WOO
Morrow W.000
Wasco 2,000,000
Sherman s.ooo.txw
(iilliaiu 1,000,000
Lane 1,000,000
Itontoii CW.Oi.O
Yamhill 0"".W0
Clackamas m
Marlon f,W
l-olk l,-OO,0OO
Llnu l,2)f
Washington 700,000
Paliy (iutnl, July
A I'.ov Uc.N Ovkb. Tlii morning
an accident occurred on the comer of
Xinthaiid Willatnette streets which
cn be attributed to a carelessness that
should he Closely guarded against. The
..... . .,i,.. ii. m i..r..i. ..I P.n.
little son ui i
I jrs lilipaKt r, wu witmiug
I t,e tr, ,-t and on reurhli.g thi corner
j noticed a Uam coming uml stopped!
,.,e to a telegraph polo l. l-t II pass.
' It. .1 '..I.. I. ...... f.f I ...it.f 'I'i till. WHS look
VdirlJtio,: the lui,, lurn-d
.
sharply and before the spectators hurt!
ly realized 11, the little fellow wa uu
der the wheel, one of them passing
over the elbow of his right arm. Dr
Kuykcndull made a hasty t-xumina
tiftn Mix I found no bones broken. The
1 bruised membel was dressen ami uie
do.-lsiioAT resting -.. j. i... ....
: Cutcheon regrets Very
...,.,.1. Il.u ....
i.,.... ,..v
I . . . I ..
.. ,. . . , i .. n.
. on me opp.iw smu ui i.. """ a'-r"
lK,le he fulled to aee him.
ehleiit. but stales i,.ai as uie ",. . . , ...i. r.linu to
lr.IT'.U ITKMS.
(iolil lllll' Kim ml i" tin' N''
of tho Willamette.
Ill Folk!
July 11. IvC.
Tho Warner, of Fall Cink.an.l Mi
itolit rlH, of I. inn county, were hen
last Saturday. Mr K w a looking for
II lofutlnll.
II M 1'iirviii was in F'lgciio Mouth',
aftf r hiiidi r supp'it".
Haying I getting pretty well al.ni.
('Hiding lOiiinii lid il hilt' the I'.e.ll
The i;riiiii ami hay crop i very g.m.l.
F. l' Williams will hind ami tut J M
(iilllllh's grain tin week.
J F Taylor, II li Vincent ami Mag
gie Tcuipleiiiiiu wire in laigeno la-t
Saturday.
The grist mill i undcigoing repair,
but will start up thi w et k. Uibx
gootl work.
!: Tfinploiniin, our cui-tahl ', I now
at Wiilla Walla. W ah.
The hop post Is thick- Frank T
lor w ill spray hi yard.
X S Perdue and a Mr Ko- were lior.
Tuesday oiillilting for the gold mine-
on t tin inn (h fork of tho Wllluinelt.
They think they have found some
thing thin will pay for winking.
Pi MKU.
Former Tugi u Man.
IVnillfton Tiihuiie, July .": "il M
Floan, the blBi ksiiiith. hu hud all the
work he could nttelid to for three or
four months. Hp ha working for him
iu addition to hi brother, D M Sloan,
two "Diiichiuoii," two Nankeen and
an English-American. They all gel
along together well w lido at work, but
Ureal Caesar how they do poke fun at
ouch other during their Idle moment.
' During the la-l week Mr Sloan has
turned out six complete set of lilleh
ings for combined harvester. l'-i h
set consis of l:l lon.t burs, ami these
again are in ido of Ihroo Inn each
loeketl togelhi r. X inn chain ulo go
w Ith eiieh set. Thosti hitching have
been miiilo for J Slocknutn, llaiiilllon
A Kourko, J I. Hughe imd lu W
Meeker.
Mr Sloau's li'isint'ss Include black
smithing, wheclwTightlng nml hoi
sliiH'Ing and ei.chclopiirlnioiit i In the
hands of a skilled niecliunli'."
Dkscuvi s His Shntkm i:. Toe
following f.oiii a t'ortlaml paper I
about a iniiii thai wu In Kugeiio for a
tiiiiii ami bent several person out nl
j small sums of nioncy: "Claw Shun
, who o parents roldo In Yunoolla,
. , .mm, a member of the Salvation
Army. The girl lias uton iu i oriuuiu
t.vo weeks, ami room at Sixth
street, with a younger sister, Violet.
Claw made tho nc.piiiintanoe, a year
ago, of one, A W Moore. Wu at that
time a nuirriod man, but It not now,
hi w ife having secured a divorce from
him ft few week ago. M.sire doslnd
to marry Clara. At Hist she thought
she'd honor hi. proposition, but ol lute
appears to huvo reconsidered that ue
parenlly fragile promise. On Monday
evening Moore culled upon Mis Shun
gle. Her sister wusubsont at the time.
After he had loft-ju-t a few inliiuti
ho returned, was not admitted and
broke open the door. Arrested at
Clara's Instance the man ptotesled that
... . . I. i i
he did not Intend to harm a hair of
her head, loved and dished to marry
her. All Ihe sumo tho court taxed
him $25. Ho Is injtill."
Fun m Kit )kk ion ( i i in.. M is A my
'Joolev. formerly of Wood burn, drown-
d herself a few duv ug ) In tho river
near Auhurn.California. She had been
reprimanded by tho lady with whom
she was living for being out lulo at
ipght. One of those who wore out
riding with Miss Cooley on the even
ing proceeding her sulfide says that
she had a letter In her pocket which
she road to herself mid which seemed
to allot t her greatly. Tho theory 1
ti.nt ii. wits some love ull'uir that
brought disapisiliitiiient. I he Albany
Democrat Is Iiifoimed Hint MissCooley
at one time attended tho () A C and
was engaged to a student Iheri.
Dally iiusi.1, Ji.ly ''
TlIK l'.VAI'OKATi.K'H FlIlhT WollK
-III conversation with I' M Wilklns
today a (ii'Aitt) reporter learned thai
the Lugone Cannery Company would
begin operation lu about 15 days, or
as soon as iney couin secmu n-.- .
silver or Italian prunes. They will
can tomatoes and probably handle
- I I r.1 HliW
pears a well. i ropariiiioos i.
1 lie nir inane t" in.-n1"
I . , 1.. ... I I.,
IIUS worn, uii.i
, , ,.,..
llit.Tr ouiiniug u.m " " ""
thoroughly overhauled and renovated.
.1
In.ll) i.iiat.l July .-7.
Hot Contuai SH Fll.Kli. Two more
hno contracts were filed in the clerk's
;i 'oll'n'1! today wherein Juhii Itrown and
H I Muii.ii irlvii chsttl'l lllortlfllg- k)
ll-U-r, duthrlo A Co on their grow
! cruiw for tow and .'M re u-ctive-
i. , ' " - rt - " "
Ini; crons for JOoOand .'IWO rospct
ly to secure moiify lor picking and
murketing their crops
l)l.T duirt, Jul)
Tax Wakhanii sherill" Johnson
and dt iiulies tomorrow will common.
to serve warrant on iloliiiiient tux
- ,..,.,, l,out two
Jl". "'-IV
- . ..... II. h iroiieltV
IWlllllllll-illll'l " ' "- "I" -
i, no anveriiseu ui.u "
i .
1 '
t !'.''. -C-''' i'
t C ; -
of in.
I-
. ' '' ! n't
-' .-.;.!!
. i :l ,
: i , :v
' ' .' 'Ml
. h ,, ...! .i
.i I err
;v, ,iss
it .!.
, ' , :!v at
: i t 'in
. I'-l.
1 tlls'"tl
;, .1.1.1 t'l.l'
' ; .. I:..
; a. te tMe
''I'VDNS
jV.t AS
i i o '.Me
' , , : j'.iJ
i Hie"
I . I i .,U
: i ,i v. ay
t1 .
S.i r :
t .
li . I
I l . I.'
rt ,. .
w. v
' V .!
.it
W ,1 , ..
Iiv a
tl :
ll.ll'
i l. .'
i!.t: i . i
aht.i.!.-
p -.v 1 ; ;
LU. V.
I'I
V ' ' '
J. II. .till.: X i .... 11.11.1.1. 1,. '.l.i. I'm.
iii:r hum; i: and iiii.iiku.
Tin i tin
It. p it
gr.ijili
(oil li 11) Tilt'-
1. 1 Kl;l' .ol., July -
7. - I argoi s oil
mitt; option,
Mu i kit linn
-.. ' i.
.. l itui'T and
pil-iige lihnut .'I pent e il
il turn cheaper.
X i w YoitK, Ju'y -7
an, I higher, cl-ing ul 7-..
t lilt .kno, July 'J7.
Illgiu-r; cli.-in at 7.1 .
S.IN l-IIAM l-i .', July
. Miliket
;i.n;.
tinner nml hif.lu r, cln-in,
li. un nt Hep .New tt.
Niiri'inherg I ho weather of late hu
hi oil, f.ir this t'ol ol year, exceedingly
Id an I wel. In f.n I, si.,v La fallen
ill some of tho hh-.li lying distllcls.
Meanwhile, of f.iur-o. th- hop plant
hits Leon until. !o to luai..- n.tii h pro-
gn-s.
Wnldoif 1,11a. If li i Tin! general i'"il
liliou of thy plant in the-.! pari
loaves much to Lo th-irtd, tho cold,
wet weather Laving Lieu Vt-iy tlitrl
mental to it.
lloekeliln llll , limit I... - Colisidorillg
the limn nf year, the plant I certainly
backward, the miluiniial wiatlit-r at
presonl I scuicely conductive to II
further development.
1'oseii The warm weather Inter-
pered with shower of rain I'.of much
Pencil I to tho plant. There I no sign
of disca.-o ami It p e it slate I llll
that t an l.e ili .-iie I.
S III Allln'llgll the day have bieU
fairly waiui, th i.l,;.il an iLchlodly
cohl, ninl in con-. iiiet:t ' Vermin lloiir
sho uml tin i plant d noi.
Foil Tin: Mt Ki:s.ii-. -liev M C!
Wire, of Alhany, nml "i, arrived lu
l-'Ugelie this fnli lloi.il iiu.l after Ik Visit
here will go to thu upper McKeiizle
rtsort for nu outing of two or throe
week next Thursday. On (hut morn
ing they will. Lo Joined Ly Dr W H
Mittliews, of Sun Francliico, editor of
the tVlforuiik Christian Advocate,
who w ill accompany them. Dr Wire's
host of filomU In tho city are pleased
to gn el him again.
puiiy ijuui.i J i ;
rol.K K Cot ili'. During tho hist Ml
hours Jmlgi Dorri hasdisposed of bus
Ines as follows: Albeit Winter, lined
to and cost for louvlng bis team tied
up nil day without food or water. L
llalley was let oil' with cost for get
ting tight. A vagrant, Albert Jones
was given ft day for resisting arrest
by Olllcer Cronor last night, and is do
ing tlni'i on the street.
Paily t.iiat.l, Ju'y "
Fnisr Wiikat.-C O Davi, of Coy
ote, brought In tho Hrst wtieat re
oelvi'd at tho L'ligeiin mil s, thi morn
li.g. Il I full and plump and belter
looklfg than any harvested la-t year.
It Is a g.sid criterion to Judge tho '1)7
crop by, say those In a position lo
know. From now on it will kei p mo
mill busy handling the crop.
pallr tiiiur.l July :7,
I'dsi'MAmi T.itrt AI'I'i.inikh. The
postmuster-geiioral yeteiday appoint
ed pontina-t-r for tin following four
Oiegon postollh'. s: I timer, .Marlon
county, O Frui k Kbcitoii; Silver
ton, Marion eoimty, T W lllchos;
Stayton, Marlon c uuty, W S Wal
ters; Newport, Lincoln county, A II
Hampton
Pally . ' m r i . lu jr -'"
Spuainkk Hi Anki k. - l.u-t even
ing wiill- Thoina Cain w a standiiig
at th- Falriiiouiit sit .i'' hi t-mil ttnrted
mid li)Juiiiiing to the gro'ind Iroin tho
porch ho alighted on a rock turning
one of his ankle, spraining it piit
badly. He 1 resting caiily and w ill le
all right In u few day.
X'Kky Cm iu iIi.c-i:, -A driwlng of
Ihe prop. io.l now Lane county court
house I- "ii exhibition in S il Flieud--
ly si
very 11
pitted .
show window. It will be A
....king Lulldinij w Lm coni-
I