The Eugene City guard. (Eugene City, Or.) 1870-1899, May 14, 1881, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE EU3ENE CITY GUARD.
fit f Ifti)! tH
1VK uwl p-
vctsl W trt to tU & OV-v
tt iiisl5Wy
tWMi '. t
.o t M-nVMrtAVm
tfcif.j; nvm ta ui"l Hr.t wiv
tV itwtWKi rk.vl i CW.t VW
vUrfAUwtw t CI
m Wt tV Ct
Nj.vVrwn k 't
ti 1WS
5t,w VN. H tV iWU.
GENERAL
EDUCTION
JU lVmvU w owtj ItUW
lo rrr .' Ycrk tlU fU lut IVn
ttMWnU m 1 tK KjUm
Sut ttitffht W.lWem tti$ut
iJxfjvW1 that tli Wni f V
wWtij t '. t,Skvw-a K ( a W
Svp t Mat.. nJ Rai Ik
I,v4kl tt t 4 fvki. tJ
Srt fv ti t'.T.
5sv-4v 4. ttvA I.JJV
IV) X l w-
f : V fv tV t V i W 4 Vr U 4 ... . .;! . -
ittVimiVtk .-.." Notice to Creditors
Of the Prices of
kinds of Goods
the purpose of
ducing my stock.
& : Friendly.
all
for
re
GrEEAT
BAE&UIS
S EosenMatt&Co
AkTiC-, V v Xsslt f-fciWn Wmw M.0.-iJkW&. rnv it n., vVfy,, i5ia , p CrTT.TfJQ thpif PTltlffi SlO K Ol IxOOtlS 3.1
. v
w v.,j v!A WMcr JMLy
.1
1 a .fKVXV, V
PQISi
mm
, mfvr i-i TiT.d Fever r.
Cents on the Dollar.
,VH tK- Mm II I f lit I
Bill lead quarters?
i -t r " - 1 1. fci 1 Jb
'.rtWiTjiWiM::
r. -- Mite. --.
W-s , - 1 t Ss:'4 -v X i't "nr
Deo- Frx-nrs
trt,fNw TU.;.v ; r 1 f, V""" - '"
V U Wi k.-. hr it ; maT
wiG: '-uv r KTtrri-,r
. '.f Jit- 1; v r MN
- 4Mt, l IM JlHt-lt
is i-rtkfu,. hvs it. :
rwT F LAiTt Kte c.?-
tt!C?c parts c-T b sr. ii- -
r-sr nuuTZ: rccr j
Icr $ 1 .CO- th; charpssi ;
erfc" j?rjd pssh-c cars
cuarrrn?ii K warn ajscxrc- ;
ins; 13 direct j-n? CccnsTn
Iw, ri, Eyt?y Plsslarcni j
FicC Piasssrs, ?rt v.Ncls, ;
or nvalx' tin rccips t-i ;
HZr w -
6
OEEGOjSt
HIDE AND FUR GO.
:0
1
i
Brin yes FEES AMD FURS
to til
HEADQUARTERS
3tor, G0ME AliB SEE
HIGHEST XARKL7
CAS cash
a
jT JJjTl . 31. Tn TH. yt Tc j 4Bft
FURS, HIDES AXD
TALLOW".
D. IIYMAX
Si
S3, iv, rsizr,
''. Jar '
7? - n T
J V' lV 'Ii'V'V.''v"i; ". w.iiM -ex t . V?
As.' bo, toxhe 4. 11 fill tr ataa- Mean :
i Tr.r.""r '
t-t..l itMlS, 1144 444.LKJi j
- - - . . !
jk iAe? Okri w XKf Tts.rry.i,- T-tajr. :
i
CHEAP for CASH '
r VOTES TV
fvrVrU'fi &lla frrr
t'U:tM 1.0 E?T
3;., v. mxL.
Ct. CtJUM,
"VM J'.f.T.
.V.-i-i. ;,.
3
1ST. 1Vj 'K.f 'T K r k tv.'tK -ki iM..';r.. J. v u.
' vnrW "kr 1 bt
kt-.ll JH'.Wi.,. Ts, 7;. W.,. .
V '1.n"lv tOVr it
Sk. At t'V tkMUl KW1
". V 4t 4- T"r tkT
I'TTCTf currr mot
47
''IT " ' t; r
' ' " " -: -'
, -V - ,
T.TT rCTTn. rTT.'jr.".:
' TTt iiiitn. mill " t u 'I'.iwf" t t--
uiiuiWiUilii,iv
i ir.. "v.
fJ.vr Cms w
vrr ".m"TT
fcra i- 4-e-
.;: t. k-i ti H.'k-. v ,'.'--. Jk-.. "j' U" t.
.... w. w, l' IV an. lu .i iMK
ifu Hr-": .-r '
Ma..-fMiiix w
i'fc.-Jfc. '."t'. iiK ; W-Jklk-.:''-. tr .
'.. i -,w-i T war -.
fc '-k. ' C "T .. f " -. v. .Vj.r- - m .-,.. . .. j-f -T r
iS'ew Departure ! !
3Jn Wirr tismX ' "
A V PETERS,
ttj-7 r nxrrrr iimy rr.r
mttiw- c fi " tr -i. x"t.
t-rtte ill I mi .. i JB"
U V.MLk'l.' WMk.kU.C.4. Ik uKT,
Hia--fcrfC a:m.i tTrr. U Om.Tt .
nuii'Ui hUk icmn..-- t-
fc t V 17. : i - k. t .jr-nsm.
w4. cm Ii ium ?isl.. ? ea&2 unw
-.'-""-. rr.
"'U v
Wife. L '1 J.'T-, I
. . . ....... j .
mi in w " "" ' r"TOak:
M k- JO T!-IT iil III Zfr
ui 1 1 i tt r - 7i Iki-. txmr. b
k."k - .-i it-ii- a. a.s- la' t-t-.: kul
, mr Tint X.'lwr
k-t ASK Trk.--