The Eugene City guard. (Eugene City, Or.) 1870-1899, November 27, 1880, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    EDGEHB CITY GUARD
TELEGRAMS.
TuazitCTti. 5. ii Aa CJtor5i a !
vYii'-V v ax irtoatua ci l)- cui.acr j
t umitf actaar at V4 I'ou aul
P-H: Far
t .Wft .!- Zcbldit aii 1U imaf tlr I
tar iwiLTwxI Jar ?t Irtr ix La? i
suraT a it iit eiaiisiA tiaajtaX tl j
1 1 1 . a
. at, v.a aaa. i
- I
Ck..VOk. JV. 5t. iTv . Baftf PtlTlr- t
r5 aa let Vtcvai aauelf aiiita i
. " ... jrvn.f jw. Ir 1
va'vn oi t ins Tith: iu-mL
ami wuc likl lim-h Ji.nf T i-
Ji-fanr, Iiaun. Limi-iiXk. Tl itout Uc .
OUTXIirair UH Hit kSKt T.'uiC, tOiC XJtS a ,
Cuiiiaa.
Xinrr. wifu-Xniki tL t rul mill 3D U
iCi 'art. kit lwajr Jrr ltt -nrt lurf
Xiip lil It fl -XiiCrus
auifi lit ItJt-vear Autifl lr fcraiil
ijL iMi pa t k ini. Virtia 1
nc ir-iifl Ui ibiinc tlx Jkow to
3fifl! HSfl Ultm Vit Xl tlf "Life. 5
a
anii rowrfuJ der iT fa ram a :
, . " . i
imMturct au-r jarrad-U ti air.
LJt dulifUiw iit 1 twHfi Lfi ?
a. and il nifciii aii aa urw-B-yf-tr
iid tziifriArr ia ) aiid an IlIlU hi il
Iww TJJiKiwiaoas. A saicUrc diinplJaff
vhl4 lb Ma aio iuKjitfi.l')b, kiti a
vomkii, ft tjia uf &t lamJr. ci:rx J
Itj f:nit is a WOLli-Ctinikint IVJLilJUiill.
Ti W tkEjfcJ Bi rts0'lr: Ui -l't2 ;
wii jirjitifcij.,r difc.
IW laaht I aL, 4
- - t trl- - " V i iiur u .
llaliS i UrfUMJ-Ia 7iZitt ticnmfi
ra lli ilriialrt iiUBTUiai a: ii. rr2V TtTTf .,
ill iWikW luFjuiai a: si. J't-ri. Ttj
Jtmii, tun UK5 u Kauum to itu,tft
-BJUaiiBairf ti nui Ut
. . J V.mi Cf.ti.iiA a-iTiiA.
canl to Ui--! iionaaw 5wia ane a vt0(r
114: aiinul tii wcutrr alid will Ttivli r
lie of arti. HifT. I'Jaltrr a-:i cj-;j..r
l3;.tif aul tun.parvTP im'.'aB- to il
" V
v3hiti td tla XiOkC-IUJ at U rB el- i
lrjaiK 1
1 ... J
ajaiiaiiaa aaa " " J 5
Tnr T; r m IT Ti D'Yal a
v,.r,,.VWt ar.J .r.rLi.".M.-M ! l.l. 1
tratlLnX iLtTiawS n.raUi ctimw U i
IjOLaLaBa C-tia.aiaHUHin' Cif AjT"jrx-rtr 1
tolatpntia aJ Mifcalla aLl l.(T ,
lni.r Ikiw l:f a.ifn.iit iraifr. He ,
1 mr-" aiii 1Jj l!-niL lir;r-D.'f. i
tilcait. ilpaaalifi arr.ii.r at Nj i
CrrtiaBt aa Hit icamtff "c!n.lifct iil Hit
a i ac ui a i i ifil IMraw.
Okie. Si- -i Si- clfi aw latra
tlrtillati wtT. i Plia?- ! A A Eititit,
ia a aia.ua! iair Jut Saa f rnir.awtts lt
iie i -:u;'p-i E mgaiti Ittuta
aufi pfirnlitiiiu. A lew amf ure 1 "
.tuixifi aiin riiwuci i'ut la et.T j
7ttci'rf d. tl '.retx aifwariiip oi.y it
a miid Inrm. HiiAnt i tuaMii wis Si.
Juiinr't Krilhiml jwri;irnuiiitu f tii
wafuin. ant siati(i rttutv V lani lni lar i
a laTt sub ajniunt: JCau2 k ur at r tiUmr '
iriiiwr cp 7a-. 3 iniinmu ua: tii i
muiuiptc auifi rantir til Maud iv, af niB ,
aax.uiu in riuu:li iir apa.wG Si. Jultrn,
aMid I dnestl tintt tut z t liflai will '
rvisr t liriinflt lotilaT it a Tucti. Be j
axjaiiL Juiiun lia-J an! lntui lit ii j
Tvsnrd apaitiH! tinj"iiie ut uf Mauc ii. !
Iiie iiiax ht tax. lH-a: lair n.a rane tc u.ret
aiit iieui oic u5irc, am: v ili mma luc
ai art' xaua.
Cmlta. Zi? drkiik aiu. St-
xilitJi. a-wu a,a tu. yum to fiat f tuh-
i.-i. lp-ucf. Zlit ltp outirti'r
if rnaiuiac, and E.noi; avt lit iL infi
SoUU'ii lit oil lieu: aloai j-.. ur axr tchur
liurat-aiut antb. Be ''iE wmi
itrxi amuuiiJ Einiw oamuipt aave Itwa
S..lX' tin year. Caji Siui.e acr, i
.he w u- e5 ilauC tow to
.ariiai 4
t. I Ti ' I T nTt T-T ,
y . : .. -1 1 . i,. 1
A4.u.aa. --- ---- "
Xillll illUT aiiif liurit til llCTt, arr.'VC
Hi, a miiriiinc. r-lli oT lilt BUM atruiUa'T
imunui a trr Jait lure i n fnatnwi !
larTj-eiftil iiyimifl ttit aaauaiC .
ltnruui Tn IW Baraaaa VHaiutl a aalMK
IvMd 11 iantt cjaoutut: a at a tiM&aat of
a ttaiaaa. ma aai amii y aaa-rnc 1-ail. Vain,
a atnaUBac aiatueau nt taa eir aaai aiaaat; at
om ia i na aa a raaar aTtar a at ma aia.
anaitt aat. aar a tat aaqianrtiary-
Sim " 1 Tnla 2 a
aaai kOa lat Kattaa
ax a Hatftm aotoai a tnt
jjuum a: ma aat aaa aaiat 1 aa. fit
aa art a auvrrr raa aac aa atTnjir
a rraa la li amanat ka Smir
auH a! aaa. tua tiaa a aniav a am
imrtaa aaitaiai n aiTtaat awan
t auuawart art ixcnuiu. Tat aimauajt
an at tat ba tta atii- m.-mme m
an lar auMi aaamw a mr arae
ar aa5 wit a a- r -
-tacaaa V 1 -Jmbti nana ram aa ara.
artaua aaua IT aac ia ilrara ami tame ma
toM a rrau. atttraii am' auaaa J-. mm araaaaat
ai. axaa cm a? tat aaat 1- tai ac aota a tar
a mmt. -taawc taaiaaa mrli attar a Jtnti
a aaMB-ezmrTi
. t.-ai aitaua Tnt aaniruaa
an T aatata. ajuiuaa r- rt JWJ, MMI , aac
iaa -r laouiaaa a aarraa aaita. a iixuiaa. V a, aaal
tanua amr aaau a i una aa tat a pmla . . . . , , ... ton aai
aaaatanma. . ' ftcwraa tmrta. ianaaol rnaae
a. a aaa ar tat la' aw err i n ma mm mmw
mmwmmmmm ' ajTHTT aa atrar Ha JU ataar !
9tiiam- Tykal aaa Emu,
In Otaa. ta na t aanaar mat a'iMtiia aaa
ln Otaa. ta na t aanaar aac a'iMtiia aaa
acaoa: aat aula? av-girrm
fit - -
IAT yvmmm Hiniir' -!Stt barTar aata
aac xiiac aw PriiaiM It aua cauauat artvtaj
a. aali ailaa ajaai aaa.
Tat raaaa wmisk. aa? pain I ia 1 1 n' a th raMTf
art ajat mrrm a trau.uia iaLimi anna aaat
tat am. aat. J
aanaa. aat. tmvJmX grnrnm (
.Ti .
-7i I
t tm a a a i--
tt tar I
Uaa at avi aa tov aiAjijat aa
ll av.
Ivrs aa M Tat tanaa
I tVMlta IMt But UT
autrt , amnin. imuho a-Ji af-a
! hum a"1"" "
ytSSSKS
lM irn.. naku
cwij cmii i i
n, wrv va a -Ti-nt wuW ctk
. . . . . . BHtikiiiiij Mil
aaaa. mi t"' -"-"7
taav. utn aaFina:.
ru aottiqu aa tmmwt f
aura. rn
aiaaaataaa
1m u u mti p- u ji.inwm tpuS m -
uliuuk. HjJ0-- .run in.u .
KJtaka c" l .
lui, Jmo. 4 lid u luct li-wiimi i tu
. Sim.
' Tuy iA i Ik TiuUn -Orr ti-or w"
: 11 mm re Jtuiaa fcre J--i to iw
! j
tunant biik b-L t i it it i lw Hit oat femb- (
tan lira. u. JUrmtftan a-
ftj ?vt3.i 1' it Jsr ic; t ti 7-
m. Tat oiw-oaiw
nu a! Tin iua tm m bn -u
i nui niiMUM. jmiu imr j ii Mti
li tliai kL Twr toiwair
a rMani wrmiu. I luiut m-w "ml
at- rlaor omim viae -jnuuinu V rUii.im. V a.
uillnm C jr aai t itir. c Luttiink-
all" . Hantuif 'toa. Baw A.wiTwn mr- j
IniiLai. ana- i L J' aafi-i- I'i. .
iMbiBT Jink. Lrwam kialiw? Jaoua. 4' Ismi an I
hai iui wiuN a tl twnwa Vi
. a? tlwa tn
i ti- lff -ii i - sm. Itim mw ii ,
c u aaii ui a C i-lirp i Jnur wmii
'ha i( lhWi)fc fcOTntocaaitnn a Sa- tl
, c Hwuuai a rwiK v lvv, m ai-. m.
i ra.ir.-x i-a iin- u tr Tw "fti-- a
rmihMi. aiTTOtocaiamn
u t.b- t im- u r si ;
w.t j,, j
t-u ca iwm. ;
j j.
Tra fllci i. Jt Ta tirr wa rf 1U '
a annual w z-jm laia
I ma m T.J Llim noar J" Tl annii m rant
- ii tanrat. uac u: lh"? H K1UM uiioa-
a . i:,- 11
, .... w n. m-nii 1 n j
1, Mrawniuijiit aiaiua. rmurv wii maaat 1
.j . -,::,. iimi.dW :
ai-j eiilan auali iwuac auam..?. iria7" 1
a..-i .. n. 11. rmtat i naa wvmuaeiui
tlx u liuaiM ut irana a tta x---i duiaa at la-1
c i at i uttt a oria. a mmao: va:ut to
w ru di.;ar hat a attbor ml a a ax aioaua
ccac ttriihalut aas lut. TrmaiiOTiauaUia. wt
'Marina vTauiujo. m tut liauia tc tar uiaA a
Cii. 1; biaitwi.. ait ataaui nt aau oaraif;
Uat twinniif i 11 1 1 n to aaffgi aitl tat aivor aua-
aa. Jmut JiUTiJiarc aiu ar-atas? iih.mh. mm
ruuJiona viai w uin n Bimmt 1
riirtaiili- at tm irww not uiiti; a- ram sla ,
uimia tuat rau.-a Lav r IJB. a.
.T(h h.n-man a-nax i-f mo-r. Ir !
rrvrr ria iui:n Haw to' EiiUialic. a lualuv
irfitt Ckaiia a iJUatoaw
t iittinr uux.
ai ta ri
Xjaaara.. Vr T Tart aula tit ramndaa aT
la-n ma )raiuiliv trim. ur-X tut toojaia in
Iwl m(. aat una aa. t 1m trcnaa.
aaa ta a ar. ru-
UMtg U MM.
mm r aw. tii '
(ttwr, ra 1 Ota aJaaa. .
i IT if minimi i ' mh
?lfaa
Tte ara iiaai j
Tl mdn rf at wimi irartaip ia a joroa- !
h - 11, H-x b, aai ua ruavliat i tl lam j
" "n,rr.i,r.
It a aw tuat tarraa nhti nf I-m. t trlt to ,
1-ara a a l iirtotrv-a
nn ant nr-taa nnmiinaia
M,UC T"'-1
uuih. ua aJwa. ail at i
' ttruat laim Tar IBin'KU:
' cuaain aai.-W t" tl JTaual auluarmaa I
I a MmmmMm tuiiatiaH
j lyaidim Tar Tmw a a lad:ur adhnrt- :
a aaja t at at maim wimrm r1'- i
i anna a Imaiua. aiuitc trriix miairmaa anc
1 airuw t-1w: am mil v ana.aitt aanrntat i'ta
i a aaurt u? tut aila atnii i aui lam
to im. a ti apiauiia.
da a)
;.na. ".. -Ta. amta-a Baawc Im. I HBT Jtnram. ft fua ;ci.-, naui.:, aa
Wi cmm ia rttarat if iwmt nai"Titij a a I net it If? If-iD, T'"l'lrT ti rt!l afaair.
aiimMr c aaauar aao aiicuatu.
aauMi; 'aiaf vat at aat L.tL
3it-kj. In li-n liuliit ami Wimi rffl j
i
r t M
tua 1 -mu, b. BMe im jn-
a a fuilri a a-iaO: of tia trasaaov
m""' " " '
lawlluaa-a ta r-a-i . aoU-a at laOt da-
km aaav auaaipac a aacuaua a tuat
auta.ain.t
JiraLjIi. Tia jv iuxiiuiaauiai a 'ai a ut .
j una a Iiutilu taaU at taaa a am mb lu
1 tan 1 u. 111 1 mm 11 ma bwwt ' .
jnuilu muni Tut aiiti.aaui aarat aiiwnn a
' aataalua- a b aa-tt re htaut. a aaun
j aaarrr """ W I
Itvauia m aa-tuaj. at ;
1 mn aain raal a aaa rli a fi ,
I Ijamoa -a IV - ti.Hi at lniraaa maumt ;
' to araarrMC ma aat ataai enaitrt aiaatc aauiuat
,toa Lar-
tina. aiu. lat ur:ux a! tat ettiuma aat moai nr
.'
. ra in mii m a.
. 'aaan
j aat ate am roa a ai" arwn iiniauf a aaam
. a tat aa-tna f wiawoi ii a w at- ,
-aroaea Ha., a at - ;
- . . .; .
, TamaaTaVa;-:
'
aa a inuauv
raa ta
3440 is it ttat la
aaa aaJaw aaaa a M J'rtiu ana
a aaa t a
xae a:tm. I
aaarai li aafi a? i na. ii .. i lair a:m. e j
t-g-ri'-r I. tiiirc Vi-aaiM. sr. auucua at i
ia. Itariia. aaa a Sat sax Tor nmi ar.
aSL-": -aTraaT
a Buauaa aac X. atraaoa. - awn aw ,
aiaani i .aia r lar-
i.taauic iiaa. I
XaaZ1? BaT.a.nr'tlii'a. !
ta tiraa jtaanaa iuiMiar tar antra -n ar
aaaaram aac -iaaa. rta-aat amttU. a. taa. i
"rTIeaXa l.aTZa am. a tarW trrrla tw '
Tn-ara caia a ra- a tar
? at aiataac frau
fe".laTrta tar 1
11 auar mit at aim. ir culauaa a
i aura aarrart- laar a Ba a ana batuaa.
i taa i
tnun. Tin -H Ta
) araaa I lauawi1 cf at
xiiutraA.
Ijobm . -Tat Seraaa
iw Tt la.a K.ru.hn
J. ,1 mi ujbw wl Ua ar.S nM.
orraa.
urn mi4mn wirfca-
wim.tfumjmmmm.wmrmA !
. I
aiat r " " ' , - --. 1
wilt j 1 iii 114a u iu B4i
dm t Wan - - J . J
1w nUBI1AMIl I' U Clftt
at taiiik- Iwl taa ta aunaal sum
I I,, ni nit
- !
rm 1 t ut 1 it trm
" 1
Ci.w rnwm of wtfW Bii-I'
nil liiWTliMI I7 if Hit uiO ilUidW Cj-vwiim.
iliK lnx. J to 1 i
w 7M-toK Bat? firv ww
ft ! ! mi 1) .in tlMC AMp m lw car w: wh o
luM fonii iuff Tur t 1 M
tmfc. iifli m-iwi imia. k
itmc i lis noma vu. tw Mija
CAaranLSla.
i. ,n. Mm Vw Hub a. -
5 1 TL
TZT ZZ.t
nt til ia aiiaiK lit If t-mnr w&o. - ,
nri Vr iLiB i oniwuiaiia. i
rinrt 1 du Bia a- TM'l to .tot" kJc.
anna riii-1 aKaujami anuc
tatt ;tr araw laww a jj-ut-t ,
toja.-1-c in a ;
Tl Birt
um Ir u o"i ri to- rmi la
aac aiuioin Mm ut aari i'uuuc
uraKbioa in auraeru. ia. tT.aninirl1 T toenusan
KaJlar aaa if i lltra
j Tt prmfl ia-r bat )u iiiin-i ax -wrtaiw
' rf . aut toa
tjax'tia ttaxaaio-fi Sim Lia a lia" c Jxa
! wm tan tun. Tl a
ruarcnu u u aaUM Jnaa aix
,irt Diamut rDW kwuoi
luoa.
1
flHRa-l ar 2anunL. Finnar mcxrr.
koi?at : cuua Ilia auann4 - 1 an a.
amiw u law Wa iunlia- Tu a-niu vwi
t ii. aata aansn m araara. juxunoia ul" "
m. die an arr-" mat
taaaao - u wku u u aim Wamt
T"i alii Mm ax a-tt iwiv ia 7nac-j
Jihim nai arwa. Ea-v .11
irauomw Jnia a oin rma to
'TrTto !
1saacaat ant n tq aiaa irw6
d u
llTkftl.
a Tatasauai, ia. 11 iiit dKiava
a kaia ?( iiR atnanrHaitKff ii5 t tJ' ai:atc
la aioitiri. ai niiiwfniiinimnta it aaaa annxraau.
tliat ar rj. to-o v l.UT;f
aual Tl Taa a t axac an far if ita-Jin-rr i
aut lii- w
r Tl. . - i
1
a;
Cm a 11 ana na via is tl SM Inn W
T luia jBn to kt a linn
Eiiirwa mar Ai'tin. I.t r1
amain ni aiarrift. nt a ;
5a- nbtra. iVitKU0il-ti4ratl'
. . .
liaLa. lut 7liVl m rt alii Oii TTO
Ldal raQr? alii fillT-fr a f'Ct- TliiTT kJ.1
trx ffilt-t Citk it r'-tXHX BiaTTMia tilUi
ilalT aikX )
al- m tii al xrt-tl
r.Tv- i u -. .
aiiT!!, tlfT lf a2 Jutea Jur'tftB TTJ irCX
ark Liiiwatlifir J:, T.m fc-it ft ataii i
r . - , . J
J t tlLTHtO-
t ntTatU- I'lt li-'tt
ii-Ti. wrrtu ' i. t 'it- it i. t s
- - .
aJJCirT
: aul H -HaL'tlt- eafr. hi 1
rr lie itr iiciilfir; itr 31 ft
TuarrT
' r.citiu sifae. rnil 3 s awA mr alar
j a bt tl fwi p.t en. Hut 1 tut ei
' j tt.- ftiini mvtt. . --f. '"
1 altiita ta r lrnirtia ail il.T iiiTlart ;l
11 -V 1..-.., --.-7
I I a. .a. a ' 1 Lan.' aaa '-a ai a - aa -
I , - 1 V
ft 'Varx& iifiart. A aurrp a-i a7
. - . v .
ft, TV i.tilw is
5Ufcf. 5jT '7-7 ,t!7,
WW tn I t laaJ. aio. A lamr -rr
tiri-J.-tir HBt JXiiiCrW OiaJj iatk
attune.
Lt.-s.-1 itnti a.krll 2 1
KKinUitt iC lt"a araaiiie vacarjt jt-
txu crnjijinr tt ar a sua araai. tii
-t rnitm.lr tvmiah? al.tl tra nf-rrr-
Traara-jttlcaianjtnuJatrtu;iii
,
tUT U tilaHPI'a" itui-i. - ; 'u tuat
Jieaffi liA ft ifXaTT fi iJ i'-'.', alia llT-
an: m-'.; Jf ti, aixni le
Jyj; J a ieXaTT fi 3 ; .'', alii 1ft
aua a aiiP iiir :l.- . a ji ua;a ur ,
ah a; a air2tniH1lt lnci a liEtlifat 1
, jjjr mjf- aliS fliltirjLr asf "tUkiliiS
1 tl 3
' tb J'Lrdjlf- S.XiTtlarjr 'JacrL. tilt
laruntoJ. mjti-nl ma ttartj alat le
;( t -l4ait; iwiair In aflpcrtrt
,nuaw uana, jwi, taxuu; iia. ki.
' 1 3" 3ar au a iatl
i
uu, tnaao!avina. jue ticuj mJkI-
iraesSM! il Hi KUa?t IT tUft tJf B Ulafc-
, , . - v ..v
J rL..,"
.iuit v I 1 1 ta . . . in i-iiff" tt- Ti.;m m
Stre ar aian-iu f a 1
- -
u.-tclu srraLe tif arUat msr i toml j
tj. fmil aal ta.4.
E,-rtir, laaak. 1st lic2l a
ai.lW ft,a IBB-
Jaaifl IxrHOT. cr-ita 7TrTuaro. aau
-:u rir, Vrrr. tiiifl if ! am. ,i
m - -
d-aA irt sitfHLil tar all lit' Iranr ci ler.
TL n ai f.t all tiit irrofa aiaasal si tl
l-jra. Let "r oail
niimfiiua" as it that aiae liasrl m aar
j Hmaom aap". to tl iaasmal
?WJ3Tie li&aBT if tl JitnCl.WiriuoL Jar
kilt U Halia? to a arrefaa 3Br ,..T,,
If, ore- tritjjma a WBt, aal ttn Twial-
j iaf rxal Suae latr.
? ji.rr aaJ tm laur at ia lirtr Urn 1& tii !
! I T; nt rr. Ti in. The
i .
a-ai tl 7-cr- 0-iia cnur-
atuM Ti..,irg
raalt a iratct bcsJa.
.1
li-i f - MifL.a nmiii
Mini .l
nmin an
tiin-
jiiuum wemt at xmimiim.
Im ton V U -
1 am atoaaK, 1 u-a aaimaw asc -ulnar MMia
j Jiauaa. flim
W axe aaaat a ar- j Tar tu trrar a rramaart out a-i as 1 T.
1 ja - ut unmuiK .
HI KOI ST HXUIGKT.
ikaj-. ;W.
rui at Jiat. tL Ui ba-
' . . - )rff
- - -v. I
CXT TXA aires n B-i iii -
H-"- -
Vr.ww I Tjni to it. J vat a
. rj Ik-t. in I Wr: JUl Sower.
tVi3 Irw tl ""T-2-
- v - -v 1 1
C'irf a lit t1!!! Ocai
j 1 1 cjBt U Xj-r:ui it
i IIT JZZtTl .W jtaJ- tctj J--
. aiil Ttrc JCJ. fcl l "
i iaj i s -lfVr I
! . -rr.i. -i.vw r.Y kir icl tiit fo.'i'ifiA: lit
a 3 t3 Mtits. i.l fclrf hilLm ani
. . v, i.ui.i.u.1 vi
i-r ur-aot SKrfxL alii
2. 1 TXTL X VX JO I btol 1
llitt alT CZTtJc IfTtf"
i a lifii uu-xirr SreiiSi aria
j i alaixua." tiiiitr-U I; "tiu aiirrerna :
, -la. rvi ; farf a tuJ aii SLarrma. ana
J.Ui ?C I zzut t iklinf au ua? wru a
w-tdJ- alia ttn;L-niil aitHO. E-
. . . . , -p.- ,
: I . ... r-r--. "a " 1
'I'taX" la-rrl. '"I txirr Urf
ticiM; ai aii.Ttt si m 1j
imx rudJJ ler urCar, iaia ai.
it.i Traifnii.riTri:
darmf; ail I aar't 21 tl nrrr
' acpxil lr tTi s o a-cl a mas
, i.n T'9a! k aZ iliiii CT.k-firasaiTiif.
Hail-r ti;ii 1-sr 3n:n.il to jwuns-
' icrvs arwiist tla rpu tral; tl
rtsnraacrwii -rs itetir oeCJiad to if
i rsurc J:.r i tins mnnjers a Tnal
1 taiuiriiMl -2r, 1 aul il fttt-
' -m"? , fiiT t i:rLr--a-T.ili.2 fcact eESo
zbt -.nnl " "
. 1LT . ra--r3 raisal
rasr a-i ft iest, aaaeaiiava.
j.i. t 1.4 .a. aw. i '
al:u t -tt, nr tclerriaii; ai aimrt, a
hiit w-r Tti.-t uf fai aul me a rtaa.
1 ... .,,,.inv 7itn iLt mm ti . i t a
1 1 r'"i- at Car-r. iaa ava- all li3
r-r 'Tn-i nrr a-iriar. l.TT ale Laii i.rt
, .:. - ,-..v Tr-ti-.wnin
.71 I- 7." 77 7 ..
kilt CkX a.T-
iLers a
ana jwaraa -aiaa: ale ;i,ib 3 rnrtt
i7 u. iaiiiua, ail I atar tnT a to
at alifl awWaJi a ia'i
H;nl? lirfiix rmif tLrntxi ti tier- ;
HitaT ti asriiinntixit. tu I'aiaaral Ail i
I ' " 'i au i.. f - u.'.ii "ii '
- a
Cxrkit irnswaaufi to iliint a tiiai tuer
w.-xlialrr-a- nr-
"Tiiir L'rn ia ir XarrnrriiUiKir.
T a.rni -riite -Si -amrii;
2ua.ti:aiL.' "
-I alrnixX c7--- tuat ti nil
Tftn'irisir Let a "crui friai
ait-TCi iE at Ca-TT auti I aatr
lirit
rf'a.-TT-'TirjriE a: Ca-pf. aiati
aaiastntlariL oto nf ler imn.-
a rr -car itfir ati a-ZL'
1 106 ar mocii to rifu-fc, iarl an
- - - ... . m
... .,.t rwTTT.nan ann arm Tiritic
ai ai 3jti;ni, rata Irnni lantV
alar thux crae, to aiak ajaai
afeftl a; tuitf Lar; Itt Carfj -aT to
qxjii iur at.
1 """Il a-jitia i line jf are entai, ITrr",
; I'Bt unc li a Iri rrDs eus ex.-" Tu
'a-iia ai ldiiu ilO at HE? fjuritnal
i yastar..
1 "I lrn ynt a-aj.1; iLii ai -acrj mw
J if I afri aril nt." lu atFaer
j 1 a rtk. I ilit a tl rrruSfS! jk
j sJiu xri ra ix yotar iadiet' to ro
j jmaeniig aJiirU a jszudi, iinerirair it
aiaatc liter oat t xaagtaffiS, tn teaai
i mf jtnof lin StaiiiT' ainal ci-Iiircr
J auiiiiaic fal aactratf. Bd tu it
a.-iriniT i f ym; oa; xii ; Si
! ca'
"5i"a. fat a cat fft a
eMUereut.
j a7 anrt aaiima of -rlat lat
ijjam. alas pan v
, rn ir. iir m ncrriur 2 ridt"
g J
i ..-. . a--n,
-""o.
1 tttiH SUP
arlm ti Riir34ir xtj infiKiiaa la. aMiat
i - - - .
! aa a.".g-n.:T t;LTt.fc j wm -'mrTr.irTP a-JH.
atBi:"
j Mia TrZi flttt aat Itili li aunit.
, fi it cicl lacf. "1 lfi tctmr j
j Twice ir liar Toxaii, tail ir tint lar-nf
, Tfl .crw. ta aauis ir
j ajiair tu tkr. aul laTiur aai
irtjftm jj"i iii tt iisir rw Ja2r a
4 . . ....a In t
) - - . .
! -nto W 1 1
. att na -nirr.Tra Ji uznioa. ew ' n
x ... . . .
avt tl OirLira t axcrylioea, JOil leal tu
clar '
,Crct f tl rairlt jwiii into ra-err
arBTa," jua m L, " trt a lat a job ft-ul
Ta'toliiT
"Tjua. Or TTaineaaiT "e-i tbert i
to I a laraeftt tiai.i.araif: amr
Eailier lat rtaa. iml 3i:-riui. iio-
i . . - i - . - tt.
. Iiatr U r na Otlff4 J a.aaa wiimhh
i , . v.. rTa ma u Ira
i . -i, . -firr-t-r a-mjra: aal
jtVsr.Yi-taa ! oetiaiea
! crat all, or vlaS imz a-nmri, V VaV'i
J wTj,, a jjn.pif. , "STl jn aal
I Tpa pnnU aail praBUa -trial tl
,.. Tm arm- i aaattjaasi as aa
fptsm at tua foiriant."
j.KT.a 3iipraaL
1 X .TiWE- aail a cvtxU; ae 1. a-rai a
aaa I an baa le AOCaEXt 1 at
ta Ttrasane. asai tl laocaom nraf
tL-raav Iftriag paLiaal li TiA. xoaa
lia adte&s .f ra-C Carry a 1m.' i&are
; enc-Mauar it nui waux: tat ta i:7ur, uu. - - -
i -r --. "r" Sk a T'ji-ari.-rt cLrrami creaiia ' liil U A-
aaar? m. - . - , , - .
li MMia-f ; a.TrfC3 aLC ft . -WefcOfa JX ink alii 4 a-uf 1 - . .
811. ui ac aa
53 I vr f P10"
li i.wry ftta -4.i to tU
eircfe-f ci CkKrj wJ is tl
t nil jrrtjf 4il P. JL C :-"
r n ; i; aJ lw kxt i
to ouhagA to ij tl w:cgre3
lu- KtuN to ibi;
How 3Lt TVZj rrerr
rr-tuie art. wJX.f tlar
kr.tuls ss or kt ifcrfc2
freti i2zr; ! Cr7 sJ P. A. C
1 .t, eitt tl ts bajk rUirg.
ti ijtit, nw Ifcjxrfsay !ir tlearu.
tr 1L ti il tX2 tl LlrtA
UtOMc i.H . - ,
V jfwr- '
era serrw ru rsr, tl TT--g
ltse- 3C ItZj 1 W fxaa.5
jut Lrn Ka 1 to Mij to H ctrkrr.
Xij yt ILr. lirj-l riS-
a tt tan ci tai isssiie, ! klr
T'up.eJf to L naiiifcl;! to 43
htem, -vert CJwrtiii B H
ania 3ua I rrt aart 'ral
VliifTer 1 i
tlflT-Ttilr; aal L wtlix''! a-air
O-ft, a rwr a oi, riUj;aJ f
to tii juiiaw-i Itanl ctf IlZ T.r in kr
1 ler. Of oir a! wtoft-iirtil
ti tiirmri M!ni3ir ix tl n4 an-
T:r P I C ; r2 M tn a
3tfca to 1 iter 3urui .Uin:ra a
cdkswia saiiy frtia tie j-rtii Ifalc
alslaliajia b i?r Isr Lflj
ca aawcia. vni. AKtVJiw. JarfiCca le
at LriiT ti xs3. vies 1 lalita
ciTS3Xi Ti.-nrtsr iBaTitaJ.ira to tl
rauasC aii,l aa U'til to awj, n-
jTjtiTfclftl tHWSBa.
-imre jaaifaa. d-li," ssil ale
i iiCXu.
i TluC S T"TT TIT, r Oil ' -'O
i r.
an3 lewef lim
i tle ant Itrkif farm J lavn
1 ti sL.nifil itf ani jej lof ai.a
. Tmr aiii. ia- ct fciKusiwH - -
.Tiwrra aiji
' rca.TL rxnf tcj u
Ca?pr, ara? a jiatat.
j ""Xa. Tir
j Be a aimoat nr jrt tat n,'Jta;
J mfiifi ia 2bij 1 " V'"1?," - -
1 1 i appasistd nca fta2 nifcX-narr
1 I5ar I iaa atf ffrff
!j :dwt ef mttpenM tl la- faal Irtux
1 il nnns
A irf in ate tu I JJ rnm rr
ira "a-ai; --licl Carty lal Oiffllual
t a j tl J"f . c-
wnLimu aul I
mr Mai Itsr
nrerrr iiit U' u- ij
3 Ti,rn i--i nr or aur ikl i jtai w
1 J; nr tl um .rnir:iu, I t-cj-oi,
i tl irftifT.a njeml at3a:i ler- XI
i CrsaMT-r:iuai DUX 'TaS a-iCLtT Xjar.
i .S ail vrai naifT. 3 ol railuaT
! asianta. ai aorusnniea i an. iui
i clwiaif fri Titcarier to at
lar sua 3r. Lui L3-J
? JatlflClU C aaUT at-a.Uala- a -" -
Vt rt ari'tl a-u to
T . j . .
a-ruir-- w naaKafiSb-f at i jiaj ouxur.
' - .
i - .. . r. .r b OTOII ll.n 1. 1 Tlf Ml
i'u j taaiurou - -r
I on. 1 aicfial a.j jtreBenat ft loal
. tuna
Tl ta-n Bmair BTitrt rx
TlfP.
A. C lapuii wiacaif laut
arncaig aniiLax zrrKji.vi
f-eat Icrr -i nf. lr7 tew
1 orl tf tl lonafi. abcS3ii Hit Bsrtitfl ooar
vsl latuf 3 a;' 11
; oil Itok rutiloir sua ia5 CartT.
tunaiti tlatrn fc-r-vtrx tpwwr
l . vi- -r r i ! u ' i- KTin toin. a
i uriauu v ... ,
?ep to aij, m jszrsm ta nvpm
or tu leara rnc. . . . T
CjiTPT nTilUr1t alalia tlikt. SU IieT
at a aal aiittuk ait estuaiiLiiir:
-Txrii art aitttx mil lari-lesrtol
da rHi-ii:n(i4!l, toti.
-7 an. ltt'i ' t atL t- " Bull I Tuutiac
ajatiif rr- sal fiHimir ar lai trt tf tue
c:al arTaiif ; ina l coiocii nwji'n
ajrer mTr ttihimvx viran&: aal iit-
fut' increase aj anmiriLrueiit,
ale tlrea- lar anuf armail aie aal
auaitel ait ; aal alcr file 1st aie po I
aaa tuare -wer toart ir lr ejes.
"Tpb't am to prsacl, aal I ala2
njer fi a apair, ca2j tob ar art to
eaiuc aac tie room ao aaaaeiJj. Ee"
;-ai jmnuaai lnu; treat crprefisinii)
"'jia pea tuat ajnaaitaeat.v
-Vai tlat a liHil Jtrpa-fcn ?" Bail I.
it livrliuarareat, I BxpptiBe, ajntftariar
ir'a-r law-.; Jar Currj, pttuac imr rro
Lard tmnii jrrfcrjr, iah, a-lai laaids
rawirT r, aiua:
Tcb ajaat't link lie fLat; sal aal
uL, fcrj aaj, "Ta f oaig ton, a j
tieaT.""
"TSriiBi (iil arm acj alma P. A. C- ?
aal licrt yoi alatj toll ai yoB lal
ao lean f aal 1 "iw. antliac abtrt of a
tTt'a arrrtll COEleat P," aail L
aeTehr.
It a jjinV. ale Tnanf a&tafin
St --tatt la? I'- A. C; sal cJ
encrB "tt toZkft Lke tlat. lat an dntt
aiBar it; aal I laaos't a Im-t, Jar I
paa aal ctrr it laj, aal I tun.k it
a Tf
iiT-:iif artrcal TP IfiX atiataMaial
wtttach wal tii agtnriiilrfit Hb !
ttel le-atuf at arr Jaat, aal vt lal ft
lanf exalaiatar' srraesatiar, at tie
al tfi iaii. ah prrraaael at aaiaa
tori to t-t rj lar rr2 pntcaaea ia to
arar'af irtai a jrnmiiae I aa Icrrail to
aaT. aut aat w titt laBt d jsrj tjizrf. iadrt
lajiifalT kern.
Tier it iaie aine to l toil. Carej
ipjuf a fauiit f.nnif at Imrtt. uf emirw
pot imr cat 3aiiaB Aal tl
nuari vac art sacl ft lal one afar all.
Jar ti lacia ajritniuiuwrt aat a err
irnol aaa, aal Xz. IT tera-d oat aat
a law at aiwiasiiaraaj p.-aaie aea, i ; vBaiaaa.
tlanirt Ira- tui iatae ia a?4 tb. J 1 -yTttoZm
"Tbr -taadlax a-as aHBari cai tl a ti tl listotag Wal a
aal Irmad, ina I wm vnaia i arrauac tlat ao tl larav,
ttrttChmm: aal ata.!r I La, lj
tao q-aa-t atftvera, Vaval tram taril
aal axxad Xaerr Ui
Os tla dk Uir lla brv Las7T
Btsat's tiraafttr raa Xarrvan-i.
Laa WJ-jea Carry Lai imft i I Vl
Lm to aU Ler cyi'ya t a PaKkcal L.I
Crat.
"I ti.v a," awl L: "I predtrl i
Wlcvlavv Ler.-
fa Aawrtcas EaVW Hart.
Eaier -Z3 n&mltr as axrrti
aoig trU tar nttu nu -vtl(
ftra c a jxlr er'erTiil aait is Jtr
lict to tet a tustria! a-iati, a
elaabol, rcsticrtil artu'.uea waMg-yryj
It urv ;an tlat tl rt-Wyf. a j
rr7iartki t tie ct- fW u! n, -j.
e2. He hmvf, rtiotrt ja
erj 3iTsjt rtVW aii tL acrjj.
alios to Li:i i nlrsiai Wjuiiij
1 it.M It U tl cJIka imS a ;iaiiV(f
Jiniaiiir a ilc.xtte. A iM"ar-;rui. rf
tl raritil t tl f lait j cr a
tl Sljxli ""iZVTT-r' W.'w3; tjja
iLaatrrers' axil a rrjijrvs Li; t ajipear
ia tl Grcti-Wi
H Eir I tlcxrti J tLk vw$
EUtfT, tl Esre mraiii I Iwaa tuat
a nlicnie nafll l J'jriii ululf tie
tr iaz.i 2Xii-3i:ni to Aaiena,
aiirl OLli tlta io, jimrii
11 ar;Tii. On f -iU remfca b-
atll to r;a52T. tlat aTia'sut ean
ejto nrati i4 Uj rm Aaci-jrj)
arLkl I iralj la-lai t Le tu i, La
n 'ler tree of 5 ami Aauens.. nil ij
atr!t t75 !t i ti tltrt.'
-He til tryi farrrvct -aunr ciiri-
I liiVvJ tvtJte ac is a la-iL a
VTem, ail Viure I f A tLr-jtijri a-jy! .y
grptmwu I maie" r itx nuii tiiat lut
j-lai.1 a-ljl W to Ua aTeti a us tie
jiaLrn La lrs to tie TmA. T Ifica
arl, I i-JVXtl tlatty BuEa blfLt CtjtVa.
Xx-JL a a tCup toy jru-ix iht jikit
jre to tLe IfzL: ci tl aii. aerta 1
alii v Eiii alii a lali i : imiiag. I
lal a ti ;ei icia taiat liie n.:rier
ix ti aapteria?,ail a a-k cArth
(Kuruioe E-nlf at -b1 tlat iiit- xa
vas n:ral m tl efaH en tl cii& of
iirf tKaZk, a.'a-i.V i I aH!l Ti-BLri ft
giagaJyag fiaaK, aii 3 a rurxiar aid
tTfi a tie lra7'D:in.l cif a lmfliTe.
wTles I cmficrnrtii n itamral iacv
iarr s ul wl tace luf to liid rr
oea to aptianae it frrmi tl: iilhTl ILs.
acme, arii it exjummw tu (ruitwii
trfaiaiaa uJ lriir cart:m, I mswx-ifti
rs e-jt Terror a zxtoa axltBaiici, Tiari
i trn.-lcr t rxl'lar is ajijietnaioe, of
Eijtennr lxLtnes alia
aUb CXkbliea. I alia
JHatttHBKTir tL
iuciil xui it
isardeubS; or
ckfliial i-tr-
n3 it ia j.liklu faa
Tcia a it tie iMt fTrrnr I iia wxL"
" Tlat a crcil k tl kms off niaiduf--Tie
ortaae east, aiiicnif klor,
pit-, T trial T" t it rHTT oeSU ft JKJLLd,.
aul tl expcxn ti iffijmmsaar ttbL It
jHtiii ear. tuJj one ttrj irms,
aul can i pulcrbl at tl ca-nur TiiL
Il -rrall JUT Iibbct iii jirojiartiaii to tii
t tail palter ecointautid vuac arj olr
fan yracurt. On asr ui' laid tlJ
Tifcil lira lacs ii a irrettd, ur 5.0
jirrna rf An xtaereciUig iaot I
jjnawj3 a-ac tie prtjal BTTi ria-nT of tie
T-lart in lies, iaal, etc, to tut laii
2.;ia- iniir inrre fpr itaer cnieruuert
iur arai tl aTZaa"! r
-"Same 2ii, and trnnr timl iteriol I
live cinnrf3 a as iur -rerr pnraos
of a. Af I aiad, ir tl ccrure of aj ti
jieriaitsa I La xjtar tii -a-aier rt
lt ; -riicr I stnriel to jitritxl. seta
a Tklat aal kuennr tlat tiiiiuaaiiat of
duliart lal iieer fwrit i'j rr.liir rra.
ir taiaerrnr to jirorure ar -aris-Ke,
VitTWMtl.V' vairrrjiaIiaTji. Ia
tie arra ff tofia I Jmaid,
tlat lj ficleriag tie r" lef-'W
tlf7 in'teimd I la I tw treasuref le
at-fcaE, irtm a llat ctr 1 crrasieil
Itlcictiaif aH usr tlar Laatmd, ih1
asiiac a ft iiaiaifiEt, laair ar csneDtrt
ctiiiarar; "aiTj from tie o aia5
nateria! verr aurl lie Inal ifl'-at
ooLjd 1 -rovpr- Tii Xeriniii arJi
tie :w -ras tntl ir Itrnje fitrair car
crr2 ar Vltrr a sxlst-Tct ior koos
a-a irfjd : irt a tl n7Jt'io Lad to
t trjinrwid aal tl "rar un w cj.
tbe erjieriaiert iulam ead ir praracai
"Aal a Lat cailanaiil tie rsrt
rf tii juarl?" tu atik2, lat ItrLV ia
-TTir, as it far fad; it pife
i . . J ...1ilVI
art-f tlie saiat aaai a a iu.. iu
..WacT.t r-cs nlDe tu JWt
iaap itpea xtawa jot jnuiu
jiost." Cifficlaaal tl xrveiiwr, a L U
alreauT later ort taplt jiateni fr tu
jilart, Vlich lea.'vBiartl aamanS msr
tlar ennanar rert trmn tii iper of
tit aasrtL
It taaes ar tui vnmaT wdZ Tcrsftl ia
lerb to give sare alvjnft.
It if ant alitlj tlat aialw aua
Ircxi, it i li iaaiHiTt- to carrr ii.
TLoaclt at a t-hrrd lair: Taii
jKniej-ii.-vA areff calral iaa mj-
Parrilr tl aame of proaur
Soralern'tirraie. 11 of p-
A aiaa. periert lri:i whet 1
fcLrtr? LiaisfU a7 tl letter io- 15
aarl presa!.
So an.-l for Vurlirx lam, u
Clinaraiar ramarkftl after tiraala?
di'to ere la 1B riCt
Tie FLiaSblTaia rt-.wirif oncW
la earrrs.it a bi it awn tlat to
cx cares taare f.e iacil tlar iur po2
tica. ,
A a fcrf-rt car 4wa3aPt.Tr toii
pastterjer amnfr tb lr oJ, ht cau
al it aa artJt'tral lair.
an wm aanr-rg -SWVs
Tto tb Jfwrfrr iai,' al ler
parera mmviiaaxT ae ta SFV-
aal zaloostvl tie ItuiJ.ig.
-Xart tkt 1 fSaaaK' tb
aialfir nail to 1 assaoaaV wide taC-
tl anarstr of mituuner J-
-Se r a lial prt. a r1
aal lal tlr lora tlat
tXC tvamZtsrrA aVct tl njrt tt
Sot ar riiittarr a Heatackj.
TrTbfiB tb alripaiaB www 5
a-ars-y
r",. xrstarl W