The Eugene City guard. (Eugene City, Or.) 1870-1899, November 02, 1878, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UlimHl CUT 6DAED. twuni fcna.
NOTICE. j Summons. I
,w 5 Vil rt Z tLaaa ti Kjsiim, tUiiw
. .. ., : " . " . -
! irifal rnzJ'.ha P-. i
l l-Jt r-j a bsJ . K' -
b.'vr ti C.i.n.i-i':ii . . I --iT?? ULilllJIIlll A
f 1
- - . . i I
; cir roam iA iuet Jsj 'I Lii.. J'J. f THE ftPftm CfiX'frr tiWX
GOOD M OB StlE
fr inifji i iff r
sc DR. L. M. u A VIS A Weil Ispwed Fans S ur. i-:
UvmtUtnur iiv a ' Tu If " " " rr,Mu& -4S.-,'1,S IrjnrtBtstJ are all Stw.!.
I,..,.,,. tr:.i 'ho'w-'l''-'v.r-M.,r -L-Ll A fa ?7t3 wljri f tc :!r";TtT7V
twKfiitna''!i4 1- f ' ? t.r.iiw'.r ; Notice lo Irtdnors. Choicest PmitQ .f-UM.,r.i
u,.. ti.u tUrLj Mvt,;::uw!t5jy.VMUt - YCTI J vliE.Y that IJEAOXAIiLH ?tv-'l
: L ' T .... - J ' I . ' . . T w 1 TV.. k;L' t. . S
.
..
Jl t :3iKL 'Slit 'irvupiS l4t i fci
U. t
'- iu '. it Hit Sf-lii-V!
I j Hi j m Cvw r la Tut
. - t. r .... Jt-
'in r..'' . .. J
'.i u;ni7 ......
"... '- Clif'.ttiiC !-t;it. t !:;rri..a-.i! '.ii'-n. ''' : -c i--,: u W omr M,i
VA Wft iij' trfr-
, -in j. jijh ic ri'."U ' Ltn '.:nr
O K
.-'; jr.
. T ... ... . . .ff 1. V
.1... s
ftihylm l.'s ;t-.f'.vv'T
- ... '
All li'M L XJr cjf l 'A ... fe- .
5
'.1.1 -
: l"U!,rtl ZuX.:v oil., t. U 7
! iu: iU Vuh ? tu u, t.
hl lUm U l,,rU I o-l -J J, to ( L,., I b.V. r.v n vf 1.1. Vr;U u,,'u
)i('ltl'n of i..t. .v .. I .1.... ' r ' . twvei ,
A-uL riii'iiUJ .Lie Li
inlii'viuf irci X.:Hi:ui-i "w'iyar.
. ..'! ena. itit r-.iuini.:i kzipo;
f.
Market !
l. ; ; - ! "I J-.1T. I-.i. IB rv
I. C. lUYiKW. TnpitUr.
Vim Ji i j,; B;2t,,
EUGENE CITY,
Oregon
j ..- "
.HA it; i-, ;ri
lii f.m i.,
, - e
Pi''--:
KEEPS OH H '.D THE BEST
BEEF,
VEAL,
PORK AND
MUTTON
IN THE MARKET-
........ . v .... . ..... in vtiM
I i.V-i 'k tL km f.ty-fir
Liz. iiW ftii tWtoo, wvi
'!ui :rrcirctf of tii! toc T
; : r.'f '' ljjit n'.rtT. tfir-u, tour
liv :,1; ;rir.H of :J.i Cvart ( tiw
i : -v-i out
j t . n'.r, .ir.Tjn. '
,. ... . , i-.i;;, j. I-J,,,..
t'r t!: T-' ' 4- "t, fc wit : JoJ JJ
. i.: r..-;.r. c;a r fjahy of riiiL
, . i--r .fc-1-i..j.t. Kit I'ti.,!!,!.-
j 'V r-- r-'7 i b may raiaia titrr j
; t:.r : -! of s-j h tr-.tx.Hr vt
ir,.Jtii: I t . "T
bv w. V. ,,f U ,r. J V U-...
. '-'aiiiioi .:ptrmtr.
! r K:t.. tsw t-::r, Lane .
qn; ?;nv carcass, qua'rter,;
L'it-.i .vVr 17. 1-.-.
IH'JSII'JS 4 EE AX.
Aa;tit J Sj' Fi
IX THE
lirerpGcl London fi
.". o n
... tr - ri bit lift, m u. I i.e. .1 1 .
. - - ......... w ...v. h.. v. c
..0 tru.!i uot.1 tUy have ,!-,.u.J ig,j14.a!l;
b ftiro': t.'il ii'fjora
't.-J;r.i -7-.'.:
IIATXK:
1
shop
MT.f
' .. til -m . ,1 ...1 ... IV
: 1 . ii i'l i m ,,'i t r. , oriltnl
Hcrsi( j tJi tm r.t i.v , ,. ,t., .:.... i '" ..., ;.. ... r . t
. . V "u,,; .r ti. cut. oi i-.i.;. -,,r- LV "
.. .Ur,,!,,!;! fUfl)cli K.t ,l,c K,ihy , J ,
W.. k I.- ... .. !:.-. il..-..- t'-X.U IkiO.-U IU f..(4
w iivi tii L'l lirrilT llll III ll.a - kiNiiiifi - r I'l.l I I 1 iMl 11 .
JWratic ,,,,1, tUt, ref,,,;,,., Ioj t! iv,.,.K-,iti..0 fall m oxtr-KV " " ,ro''ritt r
MY SADDLES.
3, E T -A. X
LAKD,
.-j.iUS.IGE,
. bill ED MEATS,
HEAD CHEESE,
iJ EwrjlhiK P rtiinlar U a
FIKi"-CLA MAIIKEf j
Always cn Hand.
lNSl'KAXCE COMPANY
Chas. Lausr, A? t,
Ui
at Li:;iv ., !. I.. t! nt,uv:.nia 1
ii;,ii-. iT a:ir,
j fit an, I tvrn.s
Anjuta. . .in..
IT- T.
F. Nf. Wi.
SHEL1
i'-
I I :t i'r l ,s; l-;: t!.-
I U-itr, ,; .tiu,',i7 a-I cti.i rt.
I ' - ' A .XIV I. - .
rr fji-VM i3.1 i.
.J i.-.-it l.;t N .,
join the ilofiiiiuf.i wiu in ift Sitli i1'' '"1 "1 ?f:ror.
, i"Mii'ju.,n. i.w.rtftf it 3 l!,or
-I'll J IT ... 1 , , ,,
D. R. LAKIH.
Lane County
7;;! HMCAimLE ASSOCIATION
sr.-
V '.m,,C. ,irr,-,, ,,. I '"".!,!,. X.m,M, i-"-,,; , "f ' .,nI,r,t,(JN MERCANTILE ASSOCIAT
Jll,nlAi,nn. Tl.,,, ',,,i(1i;;,, tn j iil .l-.U!, . 4r I tl. to ! V ' ,h" "f
A..l.W.,r,Jr(l,lo.hlh. con . U.,H,v wl.ii , -v'" "i fivu, , lTIl.v HlflV
TUmim h .J..iiroi,,m,t fro,,, ,'vo '" imritt-l tl,,-., ,! , . ' , , 1 Gw;'i! 1 t! ,i
IT. f .
C. l'K.V.MNiiTii.Y
I.r. IM .... i. Jvcm. fS,-,,..,,,! J..I... i:.,.. i! ' l'.3ftil wi I, that rou may
'.uiociiin 01 ' "'ii, "He ui ; I
UlU Houm-. of C.,..r,M U onjtUI,r4e.toIT,,..r,of tl,..- .., It I
tl,0 fcjfi,,,,,!,, i,,ii,jn,Jn j, ialrea.Jjr morel .,r th trial of Iwj -ii r
tr -.tic,-,,,, , ,)1Jfl,Jr(, ...I MclJuvrclI M.,i ,,, to',. ;r',,4f an""utm-n kv
tion.of i V . .ca,. T, ,, .... ;., .. . ... ,',Jer" il.ycr arc ofli-UUy fII.
. . ! ... Illlltl''l-il
If AN1V
I '! ar Ii J, r..
AT OXK n:RK TO ALL!
M. P.. BARRY
i W N 'T
GIOING TO SALEM,
Eut ii g.-iu,- to ,tjv a: t::e
8j
WILKINS,
Practicsl Cruggists fi Chemists,
l'XIKKV.h ID'S rriLMXU.
Xrl ! - r t- (;r.,u.T ?fire. Willamette
; h i-puo I'ity (.r-iin.
Have :..-! LiKii, ,1 f.,l i;,,
j Drugs, Medicines & Chemicals,
AUi a fi:ie virtui-nt of
Fancy anil Toilci Articles,
!. lJ I'lllldt'lT Tlfl'l- .t -
with oor fcrac jnJ-.J tlui ll, - , j11 fiiff. II nV.l prevail, " T'T 'f .. I r"iftllrr: .,.- it u J ifW "l
. - -t , n; or. ' t'? - i. , fi jir-l r.,, ! SZ f Q Kf
. joi-ay. Xoor.-nuvio,, t.lrf il-iv uimuriluly i,jiy, to ,1, K INMiuji four,., licul L,r& fl,,I'" !"?l
i.il I I.. i - i . , i ii .,f .l,.i ii i . .I'll!..!! i:t i i -ii i m i ww- . . . I
. in wuir ii i,,u i.arlv . . "" " i-""ii"r io:c i.Mnin'.i . An. I ' . , hi ii iu-iii la Hnlrnl 1 11A K K-T PI Kiirr. -, ll II I LMIAn
lw.itforoa,lv or n.or. (f..-.,,..!i J !' mii..iI.; iih or i - ; cArV.,u u'r' J.J f llllNnpn . T " 'v,-' ,71IVI- L-
:;f r YAKU
'Ur iiicwruiti; noue t-r . ew "" l" '"" ' ; l"'t ,U J""' , l'"r,'',: hiiir.J r.) I'TT, ""f " " t-U.-xl-r ..f I AILvJRlNG'
rca.l to ..,;... . . , l-l-iulily ia IlL.lv lI,.,.. ! J l. I'aul. Jol.n T. Ciilrr I i h.- fT ' . t.f.,,,- llk-WIMM
' " I'uiH'iii u lot : . ' '"i .. ., . . ' - v.., . . . i. i; hi v
lw.r or oairioltam lr I, ,,,, .,r "J"' ' '"" ' l Ul ita a i " "J- I ' - IM MM IIS BMnrhae
a ui ii n l i'i i
AI L K!MM t.p
Mixed raitits, Lead, 0ilr
' Varnish, Brushes.
WINDOW GLASS anfJ-P4JTTY
LichthevwiHal."
frtfuh1lrDiioiTmfB to Tbrsirian's Prr .
irriptigns. ' .
To nrov that "Co,i,tuuiio,ul
n at unlay l.it.t ,f l,t rk. tf,.
.rn-t U,ro,h vMf Ti. I . (N. J , ,,i:tl M TtiuTJT X'T r.Ri:BU MVF..V THAT
i - - - -- tiTir i,
Aollrrjo Creditors.
S,.,,tl, . i . ... . aioajnJ,
0.r., ii a . in., ui.,. f ,.,; . w
N I . ' ' ' "'' a-.rl. ,,,,,,., O,.,!,,,,,! H'Ut to of.Un
. , , - ........
Soutlnrn (!W,K4 i., ii v.
tioml (Vnvemio,, lo prorlaim tl.al
WMlo l! .Souther,, af)J ,
ttlo r, tl.o.Soutli i,,,t fi.,,,; fif
.no,.. r ,h i),no,.rilll(. ,
an, I II... . I . , . '
ia,a to liu- .In, n,J i u.t. tltetKl. I w hin the . h-n.Dir n -knotkcJ
nary ,,. ,, p.Wni,,. J,.JC0 i Ba, 'oe'bojrj aril ilroiird
I.. n i . .i.. ii.... . .1 .
... ..j ....iiii!n uj i f i ... ri,lt of ,;
Maioo f'ltli.i,,. ami m ....... .... . i I
An eichaiizo ay that in the An.
burn ,rion there are ii lawyer, il
- --.v.--. "i ii. ni
.tra All ff-.ru L'a.m
O I Tl" T r"l '.ti to .rnr',': .a,"e. :."rt B--can,I ti.fcti. -
t,t Wn.Ttii.tral., u tl.. oft,, jL , ; aut.1. n- a ,;L ), ,. ,
na.t.v-r,tr. lii. w:,..i .i, 'atitfc, ! WiWtu .tt. i", d..
(D tl,l. .Ut,. M KI2I I V,I mi. ' of lh (I K Mri.t 1 T "
BED-ROCK PRICES.
ions, us s id rm
Notice to Tax-Payers.
VOTk'K IS HKREBV IJIYEX TIUT
i -j f'n 1J0U'1'r. the 7th dtv of lVubor,-
t ..rt-uv ,.f the County Clerk of Lane county.
-. ,t v , , r, fun, and publiclT axamine
tie aw.-Nimi.jit nl. for the year. 1S78. and cor
reit all fmr in viUmtin, descriiitiim or qual
ities of land or th,-r (iMiN-rtT.
I'ate,! this 10th day -t S.-ptemW, 1878.
fct.,fr l.Vh, H7i
lEKI.IN.; HM I
A kr.ii.i.tn.t.ir.
the
cJ.,,.1. u-vi .Ur. "-." .l-T north
M. T. BARR V
. - ii'imwriiM! parly, 'Iriminiii-' H. K.-,.,.l,.,-aii Mi , t , " ,,Mn lliere 're 27
th.Vi.;!1, b "J"11- l.lrr. I..winr c.tcb .he I,r,e;,h.ck Uw.'a.r.ii 1 W""" " 1 1 Ji,or-
Hit riglit l .k lr the ,fon,l
on tin, i, kt l o amount ol her K'ec
toral.irtnili, ,-nAr. that both I he
JVeaidYnt a, Vict. I'ri..i,l0,.i .i..h
' Mil Alf
U taken fro,,! the North n orlh.
vest.
ham ViiuL there wi. 0 H, publii-an i U " rc'""" f'"" ll tl.e eJi
l TIM...I. I. .1 r .
im in i. ri.. ,. , of liar.-. ....I
S4l.ur U-vjum ihi y Ji. not ranting-
tor. U'hil'a ia Join io uch a
crowj? .
ly:.li...,tl,tf .v,h a, IW1(l ,;i Jam,., yU al.on eJ(lof (f
:,vw ,,,u " " '" f ll.clA.l4.nil J,V,7y,, ,nJ . well known
lint ol h i, j.ar. a... h woul.l l. nmni . .f K, r.
wel! l.-rih,,!:,,,,!,,.,,, ,.lfly i . ( d.e.Jat A.hlai,-! lait Sumla r.
. Dr. F. M. Walker
V.'.. ...7. w.
Tr'I'NEriTy,
Nl C.Lurh u..l I ltn. ...I lL - .
awl all iiurM r '
Sn fiimpao,, J. , Lero rns7aj by W,"i! '"r ,:' I'"''1"
grcllernan in I'ortlai,, to mtiie . ! . ""' J"n ami t( .n l take
poeio of 2.00) line. Lr. I... .. .... !hiHn'2 tho a.hei .r,..,:.i
. ' ' " " -""''iiei , . - -. j aiKi all ritvaM,
-unary j, i,,,on mibjrct of hii own " ,"" llo of ,I",,t - p,,
cboo. f,r the .u, of'f.V. It i"i ' ffiSt
topj Saw trill filfifc, LiI.J girf . "TTT, 1 ,1"
tf-epublijaornttLiiie worthy of kt. . ' ' '' ,iimv,f tI' 1 "' Suu-- !
rrntitatifl " 7 c" yeare an I u monthe jut to ret one1. iarnU r
Real Estate Agent.
rv'"6".kwir'l ana Notarlf Public
ru, iu.-O'l'-n Cri- : . WEGQX.
ati.ft ,urnt.l ur . ' '
1 .
iWOnB MUG COMPSK
OF IKHV.LAS COUXTV, tHJX.
Inrorporalfd, Junr, s
fipilal Stotk, llflflJOC
j a ni Lij
ITO theTadifTi :
"Will I
. M. FbiKVr.iw I ... " fi 'J.
Trv I hi Hollowai & Under j
OVKICKrts.!
Todd ' ,i""1-''"'e,h. A. L. T.rfa and A,
rrinciil offi.-e f, e ,(f tn.k u j j, g;ij
... J( ri., i-wtoflioe buliling, Eugene.
""rXW PESIUNS OF STAN"
. Urd bran,!. t
nuEXDLra
fl HOC t B I f.vT, . fuUof ;