The Hillsboro argus. (Hillsboro, Or.) 1895-current, June 24, 1909, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
li'-arat m urn .. -w2.-. i ""
acuum House Cleaning Co
'I ajflll, a
it
& ft. i-'.t-i. aUfflna
IWlO. I tt'u i
-
Couch es,bed lounges
and Cushions made
to order.
rpiir G'sizh lxrxi. Favrirr f -
Hurrah for the Fourth of July, 10J
a
.
p nn l u r m PJ
p 1 ii f 1 1 1 1 i h hi
" 1 I ' M .... .
! v Hit. u
ti
7.7 mr "in t t :".:.-
lllll. Tltrt IMS 2 tua 2i'-:IT
tut vsf &r).n.ian if -..if n
liaf tubal kEAl-Xif Tin
... 1
ii w.,. ... ... . .. "
r.u.. 7 ' M
.4 r
rr?
it
r
i J
i-Mi
''1
ra
.mi
suns j e0 w si TV.m :-t
3x mviilL k If m-i i tJ..i 3
it tlaiaCJaa trViMMk. Tl Miff J'X
Hill, tf i? ft.vmfi Zmi a,- ir
tvr fcjrv ri "i. E'jpt, jrs
WiaurT'. Ti mil ta-at to. s
imtnf in. tie rw it -,:.:
ir
fctixp 3-tf2amt tn&, 1 -.oh?
aC rjrnLfci Mit :a ia
jhr a V- tj in tiTOi rf -:
ar-ir t immsm.. litt 2xf-a.- -Ilt
wit T.V S.r sjmr Mi's
Mkt wavr rsurrllj sn ait. uf
Mi. JL. 2. A-is. if iliV.K.
9U.it Kkltl.I M HIT. ft YW X
&tuk Cu vll f"-1 -.yr :i
liair lr.ax t iit 9tj u
2ns iar csars.-i.
"iie Jrw T""1 luc i i,a-T
Cws rffiiifiiit !unr "-.n
1MB aifiwBirawC a BUIMraiTvt r ' r.L".-
'BaBr Jt 3b TJb lf I i . . 1
w C ainC na ftu1 tULiK w
ira. nut tu imr-tm -ji
i(uc abC out ant jrn Jtaistet m
"Sum Mm vP . IT. JL, aHrms. n
Suljuwnv '.bib. wciia I3nnr.i.t "
Smm una tmm.
iNt :i
ttmtn:scri 3 v ;
Z...1U. inaML
zy lie 3Ci7" iomn
z'JL&l -ccnrris! nr: .i2
it frr.
A. F. TINGSTROM
' i"" m le - I --T lttt t.J .t '
acit taut t-BiMr.-B-t a -j I'r u"
V 1" -f Mi
- 3
Jmri
! v.: 1 n
j-rai ir
'j lira 1 in : - j j
tin-
-.1 . n
.t,j-a t.. ... 1 -ii
' 1 u:
isir .15
ut f-r rnvtss waasasf m nr.
,1" : r.' 1.:.: j 'it
sacaw sr-t iwr. imt w -ae ansu
:t U c-r Vvjs ? .-nr.
a -rrjit c-", .oi -.iiac u:t iuiad
is Iw asuf tr T ir.x-.:n sb?
i"t. w a...
r.-ir-,ET rrz ",rr! r .
arx 3m. .n tr -3 !. Cr' W 2iJv
"r-aixa 11 lar"-!!!. eat iiac
,.m-, ru ubbt mtC trfe- c-'-j
1 r erj it y--rj-! r-31-Wwan:i
c lie arc Prptjir iaer--U"!
it i-it riesKir :w i E t
i " '
s-x.-m u" .iff fvn -r" r -j ir
u, jtiiL gi:;ac.-!3c n tsui i-.iu -.j
' n -
x 1 -r
nTi -tf'v
. "5
1VJ-r worn vn-fter wwawt. wma i
Jbuuu Van ii Imm s rai- ir,rj.
.OiVanaas..
M.u -1 j iaiu V lit 1J
KfcT Wit U -j' i-xi.i 3- i'j-
-!"' JJ mir -j. k:
fcifti TJEj-t BUT, iit Jin j,
Jia.3r.-t -r.l j.;vt -j -.j ir. - ,r ;
O-naJiiW j. T:
lie- twiu j.-.r:t - 1 ),.. - 1 i
.- tut J-t i,u-,i -.rj,.? i.i,t
Sl- . iur Wu jjAf , ,
-V-TJ Hilt J1MTj'.
.1.3 viauutiM j jo,: j; .t
til l.fljt.1 rr Hit fcl,t 1 iJ ; (.
J2Ljr-r tilt II ttit ,,
. JL iTl.', W i,i.T.".
jn'i'ir-ji.-jr'.c. tiru- T
Yinr-M. .tar 1e su.: w-t it
"-"" i-JLri .,, : . ! ,ia--
, jtrx 2rr-B.,-.- -.r: joi:
tstiit "ucrrjir Eft
: Jt tar aa!r. f-tt n-.iat
ABKa twran. r-at lt
i.rts-i jit,!, .uniaaaor tt vr,t tit
ji.'Jli--.-' .11 .-a - ;r'iuj-- tK,
-at sane-' .K'tn. 3 5r.ui'-:c ts.
.1 vj?' as!t .a r
- WftMTKJ! BK p tit
SU- 1' T -1 t :"VJ34, J-.K ,k -
Tit'l'ir .f rri t T : ..-,-"." 'r -a
iJ.. : irt ' tvt -.'-'.er.
j.j st jr. u tditiof 3-1. 24 tmi tnn
"-' tTn,iaTZ 11-- a" cat -'im
ic -..it :im itf rrur- J
t: Tl - I ;r. . lr-.r, e r"
"i err tc -aeQk ens-raw w 't
i": 1 -t. -. r-' '.aX-jii-j- -j;
r" L14 f
.... ..isn.
3.ini i .tt ... r
ftV.il ji . f t . . .
" 11 ti'i v :,( 't .
s.-i tkjpruo in ur iin -urn ?. -
t Tl. 1-H. - 'Tt ..: H.t .1'
'u-t W I JM . 4 ir . -j
: ... .-.jtj. .! 1-. . ...
:4Cin ;: 1 x- :m ii- .i sii ),s
tt . mi! (.it.- - -x .
ak..fl -Irpu . ; . t 1,1 11 . ,
I'V-T-T.. l vr tirmt u - 'V li-t
m w . w .waira' -ujafi r u li '
anr wti. nmwe- nui sumii a;!: iit.
2 ' . r . .iwi .t'n- r. j . .
. .'. ..u if ' si . . , - ;
.iTWH t I"-: . .i f - T
.w fc. r - wi wui : i ni.'
' iii 1 1 u 1 i
Ai.i-fr;iir t. . tt t u -
" ""t: .-rr n - ..
.tn.r"."iM-. tsiar j '
V .f I M i,
- .-1 . j .
j i .1 i... ' II 1 T
l.im"? if ij. ia.u..x,i-. ti .r if
i ii sasm -f r -t. i
iwruwiMrr Mrwir arut mm wm rji,
1 - JT-l " Si -
""M I" 1TTJ.J" -T't m in.:"
IttoW-a-Wf ter:r-;.st -m J--'
V UHn:.i-'..' ..1 ir tt
ft.t :aj l-- jr. l J , ,
i-m- ti:
3.!l-t JJJ- turj- M -f ,(-
i rvaai tHJTnr , -in wrj .-
iui" is -:.jfSS ? . t. . '
-. 1 a-.t - ..." &j
ux- ts.u - i...r 21 i, ti.
.:m : .rtet Ta.x w
'r J- - .1 .1'
i .f 1 1 "-ir a f ; a t .,
" ." i. f- t V at -j: .t -j
j- i ti,. s-. u ik a. j urt a, .'
'" v-'l 1 atrjr j,. 1. - r . i jt w'
. . , .st. .,.,-. i-: t
J ap,L arc tiym '5"S':.-.. Fei.-: -.uk
fl 4 ?..r- , mi. i.i.,, ; , ,r
.1- . j-.j 1: v -.ji a f ; .
e.s. r-? jj. 'i,.jt. jj.i,t .Lw;ur..n.i-'i" i-f'
1 ..!. -:i, a. mt -s tmi as.: tstsm
T. n m 1 j m- j, j n
.i1! .tj-a.'ii. i-.r-i.r in.p-i , V
' I- . V 'f .. t. 'I 4.,
'. - ' . - x. 1 . j .
it . f t sr r - u - . .
. u-.c v-- t- r , i- . ;
TTfaiin .X ''"-.Hi .;:1
J.l II :--. . . y i j.
s;- t; i j. -...
Jti.:! a - j. :
Shcci mi 0;ci; c: i-c 4:h.
. . ::' 1 .... ; i
5--c.: Wr e Ot- La.n r.a W...K GootU
; r - . ... !f:;r
- '" - " ' '. ' " . ' .' . ; J'.
' :V. ". , ' .!; .V
' ... v - ...... f
1; - '-.. ... ' - ,
- - - ' .:r-S.-
. . - .
:" ' ' T T - " '-.r ;, a VU
: ' v v . ' ' l-. -.:-.rr :!.-r
; ; ' ' v v -
- i t i.: ;-;-f '"Ii-.. i ' . ' . -:..-.. " rs :!
Uf Tt ait., ,. ,1 .
.Ik... . .. mH
"" rUL
.. f ! C Jll
1 or
1
'"..'.ii".
1 . n.
lr .'.". tuw'i it 5
r-E-i
' -a f
, , 1 ion ta,
' ' a,
ILI 1 ...
6 J a f . f,6i i. J
v.i ?iT.iT, ti iV seg a
arr.Urff Mm- !...,.. .
' ftfefti Cn; . . . g.ft,
Ual J fitao fet 10 lfilt r
fa.j fi
f . M j . -
IHiIlmi. .
; vm : f 1 ,
; fsnr4 t f ! Sum
fen-awl ( M 1 J ;
! t8'. t5j.T-rt
. ikik I to j . n
I !! V m ( -.
ay;
J T K 1: (it,
T 4ajj ( a. M Mrt.
I t I" .' .
a'a,ta
1
-4
io, ait
,ard
i met a
' 1 nun
1 a.'ati aa
J at lJ
SOU I hi nn PACIFIC
2 .jhc
... I
Benson's Confectionery
i -.'aci'(t ui t:t .
.is--n.
ii
A2rf 00 u
Crciitn the !- v
LOWSLY'S and A I.DON'S KINK C ANDItS
IDE I
.lit tr
jr. ji
t. ..1 -
t-
1, , .1
'' .''. 1 ; ti.. a 1. '
..." .a ..,. -.fT tltf. .set,;
'- - - av r Krf .'rt- "
T" ;" J".. n.r t i ' ju I '
tc 1- t-.. k1,t -4l a.
" ! TT i . f"- j a, ' !
.4iwe '.-lajpui. :--'& . t
a? g ,
ji : . . 1 1 s v . .
. -tin. ,!.,. -.-. rt
it' -.t "jajo-fc. .... . BUa il 5.W J
-irir rf -jrsat ( imtt vnn-m-, t" f
w;art tint trrj "i . ' Iwif" t-. m
---'- n ;. - -.
rr t" -r w. r. - : -
WI . I" " irt .tort l'p --a t -
' ' .1 -ut V i r: c -
5 ';t "t"-!iri i ",!,. nut. -.ij--.- .
"S .- ui aawt . it juasrt- ww-va-r
yt-MMa-t .- fc-t., .ti. k-jb, a
afljnjjr.n nwicr . t.-B?j
if X i..j j
'. ii m -s.. - a -.1 u. ,
k' :- iif j .a.n, o- f
. " . t i
'.1 a. ..-iti-Tt ii.u. r
-: r ,i ). a-f bt
f. ...... ..I "a aau . . t4J. r
' E. ...
1 ' 'f tf f tl! i.
' 1 t ' f . If I 1 'if
" if il. - I T 4
- - i. 1 . .. M
' ! ' ' 1 ir 1. jhw
" . "at Ml "-'' ; raw .-5. -,!
..',.( . . ' P.
""f . 1 ' - . i t (" .f . I
lil! -J -fiat: .L.fi.,r. ifcjjj -,f!f f
It ICrfi..f Tfii-'.. ir H' 'if
' j .j - v ; 11 -.
" '., - i -.r 1
a - ifj tj r
n .f t -.1, ' tjf ' 41 II
i. .. . is..;, if' muL '"utrufaa. :'! iftf
f : T.- - . a - ' w . v.a,, ,i
( "" t . a 1, . t.j; .
-"a-s. i.--s .-naii ,tmtt.
-H- - j f 1 - f f , nf a .!
ii' " 7 : , .1
... ., rf agf
t t "11 .t u ait a jr. .
ROYAL SODA WORKS
0. FROM, Pronriolor
S..!.i
Out . f
: li-'iv
KERSHAWJsj
.f..i.-..
1 1 1". 1 f 4. ,.
!.., i n T..r.a j
ff f
avtlt JTfc lir.,
e 5S ' vuiry -f-A-v-. -y - if -.rf i
Cffnr-f iur aw.rij-r.-i 1aii-t xjj.
f atut fjvat arjivj.iry-rt ib-'i--. -j
j fci-f iwnii: -y y ,
urrsuf r.i.jB ani.u ..t wjj- t-.
lftij?-a M. -v-miB ium it 11-jtf-w-
-wifai-. (ui v
njiajij i.-ua urj ifBrvul
ZMrur x iiai ue a-. ttJt v.iiif-i s
-uttaji 2L .. tWfja
Ka- m hmt-f ft. Sam in ;ic-rj-;-atL
fa'Hif Lru mmfn-amtt, -, ut -li-c
out a"Mjf ala- , jr? 't- ur.- .r
i'tsi-jt turf, rmmst, am Ijwc 1 j i -
avwui. is a awra. aiCtLji. acrarefur. .ti -jjt.
Muhtatf Ta Jtt tJrf a it j; iik
jai':-r Cvrt tvtni 4 Ii aon. lsfw-i
fitr-jr. rjv. lam turn a. 1
iwa atuf -itai Jitr r-awrjiif urnvsji-ti vt
-t iaj tawwiTTiC nrf fc i'lav vt-j--un
aaut aacaof-:.
vuiffaa Ua autU. W Ut-e. i-if
j a - t. j j v ac.. i-r -r .1 .1 -.!.
-IK- Vt fLt, -f(
t . ,f, - . bj(,aB. awt,-, t-miif
.it i. !! . .i. .f j fc-rja-fc.
tUMf ,n -r tai r tt,
.-.-.'. ! iB--r 41 j.. w
"""W- Ti Ufcis fr i. urum
fcl-t jf . in. a. ft -M. t-.r.rMr .:.'. J
'r' - ' " -- - 1 f fu- k..
t'.-. ...ifVKSL, im j.i;i;.ii&:.f w.l MLf vuf
r'fc. - - r tjt j,
.;; - i' .'t jr-. , r
a-! wj'ii!V -;'.s t liirf) r-
:." :r viy " i'.-irii
ramitif :-.-l rm tijt ,'sj-.f
! t ll,l-" .-.. J.- irm (, -
'. T -. .w ;,t- , -.,
afctt .-: .j "I'jrulir w fr,ir.i
' T -'' ' - !i'. .;.!. u u,.i. j- .
tf J".;.' :t-il mi -Tfrr ? jjuf'-f-T , &,.:t
t i'.f 1 ari'jft if" 2 v- v-. t
I". "i.". 5b..i :U'-f.
T'lii tiknJMf J it 5-i.T.a.ftutc tt ii--'h- tf
t- .ui 1 y r- ii -. .1 til
i....jii. .js-1. nrj .a -utin.
"'. a A i'.. ti "J? i -. j.
Tsi CCl CTT7 C'"-iT
' .'.1 .
. i
"ill ." t . ftli! : "f r-,, fl r'l
' J a. ' 1 1 ' : '11 , at'
.,, t . ,..,ir vl. jjf is ''";
'w. T. t . sf aar i -..:,.., i
f'.... ..in. K.j .0 .ift; ;itl (i...
' llCU"
per nnger. v" -- . .,.
...tt:
1 '
J. F. KERSHAW.
Painti-r ami Pa-
1 .
1 'i'-nHUit.
1 '-.'a rs arc
to call.
Millsboro.
If J. T ii
t ... '
l'..
i . U 'X i i
I
1 r-r. n
3 -t, ir. r
L lf
.-"jf-c-tnr
'C, ,f 1-4.;.-, f 1P5 Tj,i,!;,
SJ-Uf-C I-.rf.'r ir- .tof , -j.
3 t l:i l.l.at. at-JMneB u. t. ,.ifir- .
-IJ6. f. -, -, , J,- ljr.
'.'.'tlCT, (jau aawc; -VW. Ula) a s Hn
Jie- irair -Wiwrj-jaj v, naii tnvnsvt
r . i ' Si f , jm t . . - t
" '' u ta s -f r iv -.ir i.K
IfU'jeiC iljt aS -tar i t.i..
i. C.
fl.Vf fl JB: -.rt v,yj
. Si ?.
istj 1 aat -bub laftits atrauiMe i.j
rir.i.ftii .fans--, tutc 'x-am nut f ..t
-- 1 . ...-t . 1 f,-r.-t.;1c rw
.If ..'. . hi (f 1 t m- I ;i .f
......1 . Wf,. UJ .u. ,.T
.-. i-r .u w 1Jt ,JX
trfTO..'. '....T-jL Ti is. tj tr i.rtr.
bl'c Fii Jaw i m- ijw mic. m-
v-r .w Krii-juaoc wr 1 t am t.jjf --
rap-f!t. ui j.ib,:ir-.,ff m fuia
'i - v-t 1'- iii r jr-ii.
.i.T it. -j,u j.ma-, it.-'.; ji tawvt
' r" ' ,i it :- -i. a - -
w" -n..ML..!iijr imhji vw mmt tmn- t
.-of liJ- aif-a. vjt tstit ii-r.vc ?.f a v
ii fniur; i tt ffm. tir
!.rrf tf u ! tjh. ;..:.'ac;,.t ui,,
ait'lIttbUtit ,J "7 lil.rmtat T . -..in a-Ia.rfir 1
'. t" '.' L1- UU-. M. ., , rj. .
it., iff 3fy..njnjL. m 7 ; i ."-:. - m;
' ' t J-i ft ll U"ji-- .
t i" i a.,i (-"
2 m vtkMtm ftununux vr i-ti- 1
H'ft.. JT. A. JLiMI. -fUSf lf "iff.
MSJaJfi. SMaCur i ","l!iE..if"--f ij,, ..,
tsr-w Cay .- ." tl A . if. 1
'. at 1. si "i-.1tkr.Ll.
i .1 5 .-
.a." V
r. "
' f.t,Ti.- . I3,l;rl.r.
I. 1 . - t...
1 ... -.ti f . . .
'if f.t t 1.
tl. 2-' a if .!
''! 1 1
f f1!' .51 X j,- . .
.. - r .-. . ,
'.ti- .fjif -). 5 ...
t.r f:-' aa f ....
. a . f.. I
iff .'--..- 3
. L J .1 t
.31. t-- a,
-!' - 1 .. 1
a. '-i-i . ti.' t. itif
tj 1 " ii i vi,
- a'. .-i, -.i in iff
f f J. ''.lr fti.l
..' ' : v. ii .i . :
..'.f-i... u-i atf rati m
' " f: .-. a.'if t'ttj
" a "nt ztitk u;
. .... t,n r -j,.
.J'' .''-.!- .i'.r.a ,:tf-r :ni.
a t .i-a. itf-J -a,
ntK.'nwti 1 in.. a.1(.
" I ',..- ' R ,(
'- ' .1 i I - ti'-l. ! -
Fr 1 -j; xi r.. -
ttx-iM-i -Ti-m Frtik ir B-r.'"
v.i, EfsrL, Crt. 12 if i
.'.
" ' 1
HI. '.i.-i!f--
T a- 'tr--. ..,1 -
iLia;f: V- a..t .f...j.
" .?.i .31; j-. . 7 ij. .r
Bt -f: " .. . . , , .
- '" - t - ..' .-.
V-iLl.'
i iiift .'it t
. i-,f.!iif.?.
-' 1 P"f-
If " Ml fl J
' 11 a
n't' x
i'i. i '
sjisodafl own put' shiiupc
o sojoju, ,U0J Ji)( ,. 1(;A
00001$ -ooo's
c$ :.
9u
"M?::--;-;a':.:;!.v (vp)
1UB0 epjounuo3 oJoqs!H
; .1 ...
f ! M'a - A
a?
f"a i. f'twt'.a J
trfa a. ......
f'tw'tejaa rtjM
f'awinal "tff trara! , . .
Iwfj Uiua-t Lri . ,
Ca:.. t .'.
t farra i t aa i U U.
CX :! O-t-rtaaaVj
faa C.iata LfOt a' . . . .
t-fat lrfvt , , .
ftta-ataia ft ......
I"fal Unrrft t.J
JJfUj
'fid
ixfaj
B 4a liai (aiU tial
".! (-.. a 1 J ta r -as-roJ.ISa'f
laVlfct P M on lha 6t 4tf I
ittlf, ' (i, aavi tho 0-mni t
fea r tVit UC ion o' a Cft'ik If.
Hlhtltir t, l)fr.ii-i, nn ibaif kt
t 1 11 a an.j ajwesfci!
tot-b r!( lv ah in ih
Uhf ttf tba Ulnla'a jtai
taa T e "DOMtlra f-pafft I
fifht i ri fl f r tl! bik
I'Mwt.u ('( 1 31 H.4
Bt W. i) tt.a.i J M.
Lit ii Hcha!tifich, By
CafU.ajlt(a
0eooN ELfctmc sCHiW"
rw (tffffil fW!f ir t"- ail 1
atr rfaiiir TW .$ a ant I "45 M
If ... l ll.'t.i . .artrt alf
nil Sa raa rf tt ' ".ar.V 1!"'
l(.ataw fuctlaivt HmrUMf Mi I
J
itarra tiltai
J S B.
'-A a ir......,
1 1 10 a ,..,....,
I 4$ p m
J .15 P n ....
1$ p m.
lttft lrlUai
J on a (aa
SS an .
t.) II ft aa...
t jo n
4 i ,......
1 3 ' P
1 y
it'5f
.. ..... tpt
..... $f
71"
."!
,. ....ijsM
.SUP'
JICE!
Delivered on Moudif
Wednesdays and &wr'
' n days. Ieavc orden
Price (a PeUibon
Phone I ml. 6)2
ROSWURM tC0
Sti ti Bi4 lor Wooi.
Scale,! hi.!, -,,a rrori' ""'''ilUj
the MaMt ta' r ol-inl. in "'VT,. )
! il-ti dale an.. Srr,,a,,w Hj
f'H tt, ta t ml I'oui 01a
in. o ,! fir. ajcai'iM"af
fvwmanctt v contract.
Ilitlahoro, Oie . June J Mt
1 5 JollB
WOOlf i HO0&
.1 . ata-
waaanaf aWr-aaaf awaa
ALWAYS IK STOCK
1