Morning Oregonian. (Portland, Or.) 1861-1937, December 10, 1915, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Till. MORXTXG ORECOXIAX. FRIDAY. DECEMKEK 10. 1915.
IS
"T.
rortiand
business
i A . i '
. rmt itff . . fvf iBl.ia.tMl ... I. .taliK. l mm lar
la ia !( l.a.a el Iiimmm waica tk ara praoa) ax jr flad kc
u i Aar laftarmatloa a, ate A cttnol fr found ara aJUi a, l4-T
laraiaa4 tBtB Mats !. a A . II out 4.
1IWT ICTa
M Tltt-IJX.
I
1 1 ION XI I a.
W 4. .l. I m -
icra--a aa tl
II.
na I tm..
I M.
. ; . x.., xs l .a-t... i. ;
- . t.tt.i, i.a .r. at.... b
' B r f .
r n a , ... r m l .. .a . ru .. t ,
-a r-i4. r. a. t h-
i riu ui nirtux.
X l
t 4.4
V . It;
! ( ta I
me a i. j tf
mm
fin.
t W-WIH i-. .. aja
' K "O'Hi nmm IJt at
tlXt. .( XI
I
HIV, .... r c :
t ga t -1
4) t-
t J;
ait'l 11 tirti. l lmm
. r-i. .... f ti
nr. ru. mk
xuTmo T
I . "4 .
iutjrini r.
I , 1 1 K.
. fmt.
; mi:i.
CU.a..l ( V
' X- ; t i?
rx ijia
xjl air u
a lfat
a.
r i a:i
tniOLESALERS JIND
i ti x;r hi nra
t"-r r-iwr ic r r r .- jl m.
it ta. M.tr. rmrftin r noxjti
? a -""ia T-n' r-. a
a r-4l
ll" IIO IMrrrllKa.
rriii
w i. x i l k l i
lt f.liailaa, lTt"X, t OI4HIXI..
f:. 4. na K WITi:t a '. A .X mi
l.mi'X HlIHXTa.
I .a-I -f T'4 l'4t
.144 t n .
. a: ; r--m" x aaa
wirn,xj a
NIK xi.
Tififliiti iiar .
Tlt af
NIPIx. xximiL.
t avaavaw
a 1 " X : .. I n
ll " IH tX!-XJ
X1'. i ' f
1" at.
ntaLL ,otKt
gtscx t N -a te reifn-e ef Kr .iS
c. t.' t'i 'i-rtr ?.4 Ken
tfaiMt. m a. , Ufa, L M. tt
afi Tara ; M ,,,,, ) 444 y. t.aaNl
.. Warna mn i X .
I l4-y Oiu.Oa.ft r siiitji4(i.r ef il C.
p. a. 1 Ji'i, r i-m Hr4 f t 'f t.tl i,
e i'f :.e .if v. f i.M.
. frn tie rav riie-e ee l
A JM lTTMlfxaa , eil--JlJf ( rm ar t I,
-Vaxn. t. til f att.iifir;, rU,-aa.-tl an i
t" tr"', !.- rxi.- wi.t e b4
t . Fia4 tavvite. latroaat L
Mery'e t'atatetary.
bi i-tt fa Um(, I j. Uraa-t tii,i,,
at' rfM.afi 44 j.l atr. kutin4
tf f.a f wt,rn. Aftrl I'utlaf f M V
a I j .... rv Air.T. T
fnrt n.fvi,-M w v I b S- 4 tf4T V ct.
-r ( '-. ...-a , u ia re-
a. -. rilinaini f J f f,n.mf A
J", Xjn 4 iir t eft fif t l. ffideie !
YrT-;r i rini4.i 0. r-"m 7. ani-
r te. e1! . y !. tit e ef t
Uav"a M. , Vi4f:, Tl fnr rvre
i I fcat hajl.f - er-t r tmrmf9.Kmr I I.
1 itk a!.- r y at fui-t- -
uaj,fiati mt t r. Pin ' A . 4e
ri"r a fl ft ft, rr.-ri-I lflUaMSa 4
amn et Lain ftr rrtv4
ts r.f ree, t- , wium A"t-
tta t, tHe fiaVMI-le lH-a
ijt ifUr w -'Tiiii. t H. a-l 't
m I't rltff IT ! at V avtxxi U- ta4i4a
f ie.--vint t l-a mar4 1 t ). f a,mi.f
X; 4.( ler C4iv'-r.
jr 1 t : IC rie fnrl aaarvWa al ba Tete
Mat-i ;. 1 . 1 a. a h . f a
r,paar tntiatr t ara in 4 'm-enf.
a.ri.ar 1 )W : n ' ft evan tat Km
h t ati-t. 1 n-f .1 C r. M.
Infariiinl (tt : 1 itf x'mmmtmty
oreT'r fr tm-t ef ! ee
rR if i4-t w'l ae a 4 (ffy tri
ev t'avin t t tej a t at t
a.,..,--,, a. a. altiflanl J T "' '
a..r 44,4i'j , Jt itrtot rr4 lv
tat
Vr r?:T-T"- f,-T-xr vrf.-e e ie re
? IIP -l'Ma. P K a! t ft fa
4.rt. .w.'i.r nt r j- Ifn'aiv a,j
tirrin.arv el '!''' prtnl Ittvfcai,
iUavi-7Tt-:;
ui--'-a-W 'aa
TXa . Y a.l.t..' aaa.a'akiha .cAiaa-t
lall la lafU.'l mr ,rl.'a .-aaj.
J r ix;j:t a .
Xjtauni.rf al l"ir'.a.
. rrwARO tiovxhn. ma aa.'a
fin.ral a.r-jr 3';4 Tt.r-I atraal. aucaar
kaljawa. l4 aaaiataal. A lli. MaJa t.
r
a.l S'.i.
'ia t..i.
a t.i x.xix.i
I'.in.ral I'.r
i." tl
ISC.
I..-X
It tin
A. h. tr.:j 4-i .
Kaal Im Wa.
aa I .4"M mm'-Urn.
I.- w.i.utm Avir.
.ij attaaUaC Laj
t.1 XXt.x J a X CXTl ftla'al mirmr-mrm,
r-a4 ai in-. r :taa Ma. a 4-4x A
4 - . t 4t mt fmn !anf.
Hlia.BiH T K 1. CT. raJ-aB'.at ft4ofai
4t r..-i.taa. I tttri t a. Iaa la I."" 14. I
XX. .. Ratal a I l" l ata X.:a :Ot. A t-.
r
ta',
l I ri. ii.
i .i I ' :a ia4 Ciy airaaia
..! Tat
:,. I Xl.: m r .kixix.;
fl4 V4ia 4tj? I.a.ta
4't .XI l N.
tt.n.l.at
lunii
Pari.
i M t;
:a ri- mmr
Tax
I
H T UHMV,
ftt Itll. 4 ' tbll
n.l.tatna an.)
1 .! attlll.
kaaiL
I I OKfaTa.
at'' rix a
vx an irtgt.a.
far al --4
.a 4'0 . fi.tata 34t
A ltrl
ii-Tlallafr ama.a4.
Ma. a
. .a . f:.i.i4 ;4T t-trriaa al.
4..v l m. ro.tt. aa4 f'.ral
X . cranti aiar.
int.
it
1 m.
X 1-1 -
a iul a...i
t 'a f I' ....rtXl'..; l iaatta.M prwa
i rt Tim ir-. . ; u f -'a.
A t.. M. .4U .W .4-la.M.
.. a.-. ,.... a ci .r4. rxvu I
-..--a .. . r-i. b ...-. Fl..44f I .a
ir Vi t. I ir
-. - . ' t r . ... aa w1-
" .1-1 y ,..! t bu4 i( I
ETx , -X,
mirj
ILlNKt I
M.Jn ar
tf-4 14
kl X 14
4 . 'X
tiAi: ru t..
aa . b- It a
.4 I. J. . V4 aar
,n-l .-x Xfa-a J
.n,a
t iu
xinx t xr iTa.
rOHTUAXJp VIIIM XTOHa:. Tl .'4 4t
at., aea. ritr Hal.. Mia Ik. J-aUaa
a doa fit axavarvaia.
...TT) 1 I -
OUl bOUV
I HIV i'U i.uU.
OM J..r a ,..aliy.
N.nu.Mt bWjl mil Wwlf
.(...
ft: Tui Ma .aj CouJt-twl.
mm. mm,L.l b. HA. V. OXA
XI X t,- m.i.-..t. . W "
aW' W tl ar t.mi
xa. 1 "P
1. rn...
X. WnMr-llw X
rrr TTor.
"t. I (I K-!
1 n) Jf
Xi
raiix nxio.
x: i
a 3l t.ndtrftntr ijx a
.-. a A tt
iii. ttt. ir II i it nrr.a.
r-i.. Inm a- 4
a. .rrvin.c.r f4.I t
c..- 7-1 cafal".T.
a t.u- -.! Jr t ..!.
II 14 t t..a a- N Cxa tl '
a ."" iTt i i i x r x -x r '. -
X 4.
. . a.--i 4
1ib a- i xi i4?
M4X f a-'a naf. ai-
f M mm m' - aaa
. la a?l 4tu
v i i C T" n h a r.'HAJt r.
7! at I I nm if.i.4T j A 1M.
ktC ," TKAX.IKH !. : ii:ta
rtrf i;tx. viaia w a
t. ... aa4 e.-at. la rn-tm tiMmt -A "
f..4 anl l.-T-!-iaL Umai. Laawl
l-.-..-. ra-.-a ta ll cl"?
I-.. t. t-- jaca.i-a 4 aXlB..
afaaa:-- Vtm'mm-mm a T'f V. 1fe
xj i, r: .x . i
' l'lx
VaLa
I -C If
AM W BC1- 't
,.nal ml'
l.f'l. ta.
GUI " x: an I f a 4.t. ai a
ai T'' a. Xla ST.. A
M-VNUFACTUKERS
xjit Lixtur.
p; irix w
a a4 Txj ia
rnxtx axu m ihi trixo MIL,
r ii un: 4 i.-.x ar-4 i a
r IXfa.
" x a i
AMI l.l..
I an4 T.-kf
rirr. nrr.
ItTlxi. ,X. IUIU
II 4 Infl ar r...
I-KIXTIR AMI riBIJxIIIKl.
n tULtti a !. tai an4 in at a
rmmi re ixjxi
rv t . x . a r
Ill Ml KI M xTX.
t' l.:- 1 Ft.ni m
hixkixi tixr
i4ta a -i .Sor-iina.
Kr. AMI
a:: t orUaa.
UITT moi nOMMi
A ''TOW Al;.' KKKn t
4'l
M. MM)R4 AMI a
rt i t.i-H . i.i-
:4 llL
CLASSIFIED AD RATES
Dall aavd lulaj.
fxjr
II
rail ilaaaa tea
a m 1
1 a .4 lua ..-' aana llaaaa. M
Mai ad aa aaaa) w aaaarallaa llaaaa 4Ma
la alaaaa rataa aptal la aa.aatl.aaaaaaa
aaa., -ai l-4a aaa all ab
.all iaa IH ll fmimrm ba 1
ItlaalkMaa VaK4 Mai.
Miaali a. la U44-1 aaaata.
I Mil. at rvi.al laaalll
H.aaa mm4 lanai lI.W4 Itvoalltaax
II i mmm.mmmim41 U i a i I Ma I. aaallWa,
Hal ai lla aaaaa ctaaaaiaraiaaaa la 1
liaa axarfei lanrll a.
vaa t-a, iltwll ma lata raavrfia will
4 i.a aaa iaa Main af liaMa ia
la laa aai-f laaaaaUVa. mt laa aaaw
an! a. Mial aaaaa cbaaa. lata
km.
Ill Ofaaaalu a III a..H ,laaaind ad
mtamaal. aiar iaa l.ayt.... pra'taaad
aaivnaar aa a a.a.i tta.r la all
X. aaxra a HI mm aaaMaal la.
mm ii . aaa a. 11
Uaj akai. VII
" aiui a .... iaa ImUmmm
ka aaa
l.aa,a . mmnmmt
NlaalbHai Maalaal
mmm) raa laaal a)
iaa ii,a .. ! f mmm
' a -e II a'.- aaa - V4 ..44 I. K't.1.'
aattnitrawai. fa ravaiaa
rw.i mmm mm mm la fa. 4
mmwmmm w ... a.aa.a al aall vir.pa aatartlat
I lt. M 1mm iaa a.aaaa IHaw-alaa at .U
a- 3 ..tea 4ai,aa,. .IL Ik afrwa
wu. mm a, i a iaaj I a ttark r. a . aa
aaal all ataa .'.Itaal tmm lata If
raa) aa Ii, Ik. kraiii i a
I lai.
I wait
t ... ;:, a aaal.
Phone Your Want Ada to
- THE OREGOSiAN
Main 7370. A 6095,
MW TOtMT.
MORTGAGE LOMS
m iiuprod city and farm prcp-rt v al
carr.nl ralaa. Atlractlaa r.tin..il
ItKllt.ia I aa ri a HuKktjr civaad. Caai
Ccr ' URCB LOt. a oa
.air.xs rHui-i.Hitrj,
f? ra-
lT, O
A. II. BIRRELL CO.
IIT-Ila arlkanlit, Kaak alalldla
- larakall ill, a 411.
AC AMI: 1 IMC MAMKE-r axgai
.MORTGAGE LOANS
LTO.N LMPKOVED
FARM LANDS
kl:HI NuNTI.4i.li
(OHrHITIO.
( AI'irAL. Kao.ao4A.
Tilt aaa I raa Ma.lUfac
Ura amount cf ? c on Improv.d I a
ona to loan at x v ,ld propartr.
Kvaidanc luana and J ear cant, aa
cardiac la location.
and Nariitta, tmr ,.
Hoiii:iu-toi a i:lc
XT-A -Naa-lkaaaalara laak Malldlac.
rfitr.i; loas
A. W. JIcLnughlin & Co.
x lark Cliy.
Collml 'd Kunda xulrk Sarrlca.
Lar( or Vmall Am -
'HK A. T:l:l.U R-raalallTl.
. aWa aa I4la Hid;. Maa JSJO.
Western Bond &
Mortgage Co.
Oar Oesta Jleetr at -rrt Rate.
MlICirU A.U (OHrt)R4T!v.t
0U. 'ARH AID CITY LOOft.
mm I'Mril. PBr4 e Tr4 aide.
$ll,500afor $8500
A spUndid nearlr nw house la beat
part ef Irvine ton. nearly quarter block
groutxJ. double garage; baa cost I ILeOu.
TtJ4.: X)r TX'1.
win ea. forio: onijr $ ttts caaJu A4
ciredsa l X bos ati.
yzw TOD.
MORTGAGE LOANS
on builnrn propcrtira and cIoe-ln raal
d'Dc.a. Lovtil current ratra.
Income Properly Managed
for Bon-roaidonta. rnta co!lcll. taaaa
paid. ixpatra aoki aflr. grouod
tcaara and aalra notlatd.
COE A. McKENNA & CO.
717 Clkaaitxrr l Coaaaarrr Hid-.
3H?52L?
nr. l inrK.
"Vac Rata Lata.
I'oklLtM) Htli.HT aT.r.r. iara !
tl. & . la. r44r 1 bu.l so, mual aa
... I. vwn.r. Mata lJ4.Tar 4) U.
Ikv i.if i.oT in mr. Kta. -ia
Kmoii and t?;nton. IIX Ma:a
t ALE I
lola A.aaiaUa
K. Kill.
rra. tail
.:i-v.
C I OH. i
u.air, a
tf ' tmml
i:nil
YOU
K.lkar I
MIST I.IVK KOMCniiCRS.
a a "l mmi tiu.a ar aaa af
a. Rara a a l.aaiy tbai la raa
ymmr
J.
ar aikmi a.ua:; inroi&i aoara. ba
la.a l.a. ini. m-t'-T. ta., a.rao aua
aa.oa. .a U'l Iw ll-jraiaj lral.
aaa-.cui l.r.:haral I'ara. f!rap.afL tar"
i4 iti4i, f iiur.4, ie.; a-l raalr la
ano . . la:a. Snlux lai : prica oalj liloo;
com. aa4 IH4P4x-f t?ita Vjlidar. a. a Jr mi r
i'rai-. I a.a 4lta) an-tbar aaar 1-rsam
b.aaa.oar . r t;. J. U. inia !,
'a'a !. Aia.a i.Oa, ar A 11. Aata
. - . tcm.
U..xti:h ct l'feHIl'.MTt"
i4 la taa. a.ar a. mo4aa 1-raara
JM. la LA I HKItL Ks I l arkl
a4t af rl I'ara car. If your rvf
mrmtitmm a l&a fiiuaa ta ).l fof
V-4.W. !v cj.i aaa :o aar main la
r.u4.nf ieiat; lha la It. a aftd.r araaaal
a.ara.i a. wa. a.u kit. a c moa.ro
I b.A.a ir lta. uasaf, aaj
Til T VA'AST LC'T
wfT .Nwr TCM A ir, KOCV INTO
n-ycr WK UILL il KMII TUB
X-'y... BtlLtl A I flT MfaT S KKM-
i :ci: fH ANTTiu.N'i. tuss ,hli.;
Uk W. TALK Willi i'H Cl-tKNTb. bi-tl
II tmt, T O. 1N'. Ck t H A T I N vi
ii . Flax. 15. 114 Alii NO TON Htwt
H' t X'iTvX fii'anc of 3 rMm. r tnl
tmarrrt. t(j mftt . I r ia:t m-4-
- ,F I a f.nir.4 lbrou.iuut vita
xm f f rv.il crntn t :nnt. fin
eit Irs a j )-eui fu imqndi,
it "io'.i dut ne of (ft tM -dJaanre
on Ail s.I. Orcntefi
r.T nit-i ii.
I raoai hua., aa.r'y a. tiartl wat4 I
I wft. hoi a alar aaal. frat-Uonal lot.
N.rta ; : .1 at., a.ar j.h.ia.n. cronnd
"""I 14-a. .a r al i:"al. a I f
U1. on. I caa. Audraaa F. J.
IHVINOTOX IIOVKE rOR KALE l::l III
lha rf.ra. r.ni aaal front lot. artth iraaa. I
t, l.a.t i:m Sons, aaar K.i-k:tai. 7 1
Mil lraaa.:at.room anti lnr.otl a.
ma paarfi. . rt.t. .namI fint.n itirouvh-
wl. fcartlw&ud 1 "ort, 1 l.i manial. itarj.
iina aocBp.ai. .. iraaoiia.
ui,rt::.itrmr homes
iii-tra iui.di, a aur t loon al aur I
i-.i ac tiqua.i. bomti juat toa;.it4 m I
1 aa-i.r.u.t:. ina idClt.oa or taaautlfu!
to'vi f n l.'w 11. oa ranl-l!k. trm. I
Ll KCLIll Hit CO, aiark It. Ma.ol
4 . 4. a 1 1 a.
BOfK I'lTV TaITk k!'RrK!.E
TSt rl. antl i.mta I ran a.. I 9 a
l-tn..fll luoiilb. A j-:na an4 a:ll-.
farivara, f:&lurata ehajaa. hartl-aurlac.4
a ra-l. Mra, mmmmli, Tluuf j;. i.10 and
.ti;o. EAST TKHM.-i
rifili:.... r.atr.r l-an a-rulal. t1 Rttaa
'Vr l"arfc: h'aai f:tMtra. a;:a b.utl.
rj n tj-orai.-J. lu.al aurrunuitia-a. .var
ihirr !" iaa tra llutttil. ixiii and
r-anir b.a i&ar ft;.
1 1 400
-room tnodiert. bunsalow 9i:wfo4 car
Y m.nut la 'ottrtrtu4; floo re ah sni
Mars.va.i v.
IF TOt B d Uke lo roitimnre the build
ina "i a r w no me en your lot sad hi
ii r..y ;.otocii, come in and taik it
1 Ct'RTlJ. J47H OAK.
'.: RN T-rim hma. flrt.rla rondtMon.
fnt.i, h.( t.-v a f rtn car, strt lm -
m. ifiafiti r d ; 4x-.w . -vtl or trade. iJ
-. oresoataa.
WIS p!an
-:raJ :
if u a
yeur e
and duI. I pomi; rental ba's if
roau i ifie Uffion liooi UutM
re I'.inh ng of ct;:nc a borne of
171 AYit.AU PER ACR1C
ran l n..-i- oa mr 4 a'-rws in W. V. AH
in ru' (ixatlun. HAf Otpxt. . h.I. tor; j
L,. .niii, is;, mua Itrjo;; ro.xJ.ro I
-r.trofnat. ry d'd.rib. proprty.
a I'nri, pnant OlDor. r.Sat
SLR MIK-ffi-ifi; rt
oa. ea- er lfm E
w homae In Ii-Mng-
a Sa. xd)A,
l4raiaxxa j-rwn y.
1 : r:KT on
W"ftH ,'J aK -Pfpary
V ;t.
i lui strvaat. West .
a I for lU.iOO; income I
res;oBiaa
Property.
arrSa 1A tniiae northvMi ef Pert 'an 4
4 gol rb'ic road. a. I goo., rtrh soil;
ea r i;-W pr acre. I s caah. balance oa
7Mt5 HHw TfCAR COMPANY
V'" - Iwrlafth Tt A vwx
inVto' HALF AC R f.5. "
odi a..., s vkJ wa'tr. c.ad. te ei-liKt;
w..i prji.ij id iq. purchaser.
a M aiiiaj - , 4 a 40 r . I OOaJ 4 S
Jxli.OHl.V. UW.MK
-HKW ftonHi lei IOt1tO: one b.k lo I
. rT-' avaar, - Wt.coi
rr ls.as ,rnae.
KKI IT OARDKV KANCIUit
Ner I o
n. urr.arn o.a?rl. t . er
dWlfK I'dt.oD
$ i to per acre, easy
lrn.s. bat ej.i. frve weol.
ar-r f aa., aH (
FRANK MFAKI. .M RRAl.tr CO-1-
9 Ydv I. os . Peri.aoU. or.
I -Jen aarrlftea I I. J acrva. ro faxat
i. . s Tai r mn nou, thrr bi;a
!. wail riiili. rltM In; t;i gra
In alo. pu ? -tri on Invaatmenu i7v
Hi.'.t in sen "a Tua.atm V.,;, sat
ao ii fci Kkraiton. tow pr.raa. q j a 0 1 1
aaa tfrns i a-j-t mrrmm9mr iiAnri
" loa A a. e.dg. TeL
M-ia.i
i' ACHK l-wts Met'cer Station-
rnvrva. ..- v aao :or. jo niinut'S eut
41 t. ..r. t trtt.a. Vi' -trio
Oa r r l,f ii
i ttr.
anad.aa wbaal isuid I -
teasa.
Ii. .J. t.jT K ADi C-niral ir
nar pro I
Fa-r if Is Farwaw.
COWI.IT. CO. itom laaats. $10 a-re bdT:
Urmi; seol So.
rTli'loTnaatl. J
i. fjnn.ng a:er. markets.
R.a.nefp. 4Je 1'itt.Kk :.
all UAHKfTr; inprot.tl 40. Itooo; aa-
rh-r 40. OiBir, Cbauncey Une,
Ortcao City.
IOH RrNT FARM.
NO M;NT Free ue for en y-ar. to risht
peny, of II cultivated acree. buildings.
1 w. a ia s:o-a. mil out: r"aj
email casi. d poalt reqaired. M 241, Ore- I
It'll K N T Uatrr raoct. about 1"0 scree
bott'm in4. eleaa to rity: bam and email
d:itnc-hfu. Inquire J. IL Midtf.etoa.
414 Chamtvaaf off Commerre.
FOR n l. F -TIMBER iJfcND.
TIM R PR LANT'S
Pl tJHT AND hoLD
MCRACKEN. 304 M K AT BLDO.
r. j.
l AKMH U.tTI.D.
WANT A RAN H.
Will put in beautiful Porttmrl horn.
Clear of Incumtranc . value oak
ani mahocaay (itiitti, alt modern conven
iences and a garage. Call at r"7 Board
f Trade bide
WANTEIW KEIL EKTATE.
STANDARD ABSTRACT CO. W. R. Ka.Slip.
Free. ; re:iate work, prloe rau&ao.e.
9; C. ef t'um. b:dg. Main $74.
Mli.L pa v roan for lot In Roai t'I'y lark
V'jti be near car litre tut and b.oca;
Adreae C T Oregonian
WANTr T Good lring?n home froin own
er. $'m) Rr Ev. Mala "Ml.
WANT e:ar lot for pep-tr paving $?o montn
1 ejita utavest at 1 per cent AeU, IX
M jJ aaM f ..-,mai-j
l r-
WILL, a-. I 10 a-r. C
m: a-r. P o. tsii
7:30 o'clock Saturday evening
and 8:30 o'clock other evenings
is the closing hour for accepting
Classified Ads, for proper classi
fications for the next day's issue.
Classified Advertisements ac
cepted after these hours will be
run under the heading
"TOO LATE TO CLASSIFY"
WiXTCD-RKAL C14TATK.
1SCOMK PROPERTY WANTED.
Wnt CxtJ Income property, about -0V
Mt fln. lTi w hrat frm wort ft
f.'iO.ovO and c.Mr of debt; acres In
wftvai. misht aum m on gKd prop-
tr. l:ptn. 432 rhirnur f 'omm fre.
WANT Ui::imft! V..y farm, hv .North
Ikofe farm, acre, all In cultivation;
t.od s-t ct hui.Jlr.it. price $1H. cl-ar
I itt. Eptou. c litaitiff of Cora-
tnrc.
WANT about y acres on Etci car.
xar
Oi.ttt f etioti.
r.tTTKH. lowe rrror.riT,
2taV-.v7 poard of Trade Hld
VFKXTTO TO RtNT-rKMg,
I HKNTKD aevn traocl.ee laet week. I i
rnt voiare. write m tuii aes:ripiiion
veur place, rat d eel red. etc. Tbe more
fu.ijr you writ the mooamr I ran t yon
the right reater. U. J. nUlTi.
Couch t Pertiand. Or.
tva.XT I rant a firrrw la -x icraa.
t.arl bultotn ina Pari riraiina, i'"
ttairr: aood bul Jlcaa. plantr cf rltr.
Wrnr wlanrluh. Bo 12. talrvlaa,
fr I'han. Tlltr a
TO EXCHANGE BKAI. ESTATE.
CLOVER. HV AND FRCIT RANCH
NKAR H-TACAUA
TA A en .r.l road, near achool. 20 A.
n orchard, raady 10 baar. fair hou.-x ,ood
h.ro n. w.aia land. :i rich oll; a:ao
Lam of horatta. 4 co . and oun( (toclc,
-o h.ad of boil, all farm machinery; mil
4 .0 al T r cant: prlt lil.o.w wi;
lak. houa or e:oa-!a acraaca 10 IJiuO
aa.anca caah or mfaT.
J, u. Rl'I.KT COn: Cham, of Com.
WASTED TO TRADE.
Ixl In Tiraair. va:ua
; loi. In Jooramora, :u
H'ach lol. va;u
Lot In I-auralnurat. valua
1-1 Inlar-at In lot. -aluo
llouia. Yamhl.l and llth. ti!ui...
, 5O0.OO
, la:o ot
. 4m).no
Total Ilia. I77DO.OO
Tar a houa in Irvlnf.oa. What hava you?
AC urrtomin.
lx AfRES. ill Improvad. naar city I'.mlta,
. K t itnu.. htm antl rhlrk.n
houaa, macadamizrd road; on.y 10-cant
far.; via tii4 rlair lol part pay men I ;
prlca SlaOO: urma on ba.anca. A. XI-
Akaraon. i!4 Stoca Ech. bldg.
I HAVE a P-room Colonial home on 1m'x1".
at round house cost IlrVVU. lots worm iidw
t'irre t a mortirae of Stv. $ruK of
Mrh mut be Dald at once. I can't do It.
What have you for my equity 7 Tabor
1 !.
1 M'ECI ALI-K on apartment bousea an
gooo Ibcome propdrti. i oae e num
ber of good proposlilons to exchange on
hand to for jour approval, oee me io-
alar
1! Teon Bldr. J. U WEIST. Main 11.
FOR SALE or trs'le. equity of ;3o0 In 1S
acrea. near MMtnnvll:e ltapt:st COlIea-
ail neceary butldlnse. fine fruits, dandy
home; farm in Arkansas preferred; a
bargain for cash. T. Coie. McMinnvllle. Or.
OAKLAND. Frlaco or vicinity wanted to
l'O.eoo in exchange en est mo t'ort-
land income property bringing nearly s:o0
nt month. baance time, iv z, ure-
g n tan.
CANADIAN patent, worth lin OOo for mail
ornv-r busfnea. win trade for good, dear
property or auto worth I -: m.giit aa
Addref M. O. Ott, :o02 km. Stark
st . Portland. Or.
TF.S, BUSIF.r4 LS GOOD.
We dal esciusUa.y In exchanges. We
can trade your propertr: no Junk wanted.
AlERa ar SMITH.
Main T?M. 0 Northwest Bldg.
IK VOf alih to buy. trade or sell Tal es-
tai I hae what joxt a ant. rrank Kifh-t.
lii'n Chamber of Commerce bldg. Main
Tr N acre, ait In cu-Uvaiion. f-n 4( buill-
lr.se. 10 minuti-a" ea.k to station. s.ho,
n.ortgase $.o; want house about $JuifO;
g od d .at net. A n a.'.l.Or'onlan.
FlNH. wiltca'4 VaUy farm. a--rs.
f -.r enitifv. tr. port; and ana sortie csi.
Cite full particulars in firvt r--l. D 7i,
rirronian-
CA.1I e-rti.ty n b-aut:ful Laurel huot
bunralow; take anything ef a:ue for
equity. mjr agent, al- mock tx. oiug.
l-TOoo KQtTITT, house Rose City Park, for
caah arocery: a ao some jot io mciuue u
r njry. M S44. ores on tan.
MODERN house In rity and arr-wce. cr.
f'r borne Ic irvtngtun or ttoiiiuay. it.aai
WHAT have you to trad for IiiIih on lm
timvH stret. t ntverat.v Kara: value
I Jo-.-u ? oee. R- F.ora. 1 1SS Eaat Couch at.
T.RAOM house, close in: rrlee right: wll
a-ewpc i-troia as rrst psvment. Da.aace
U per mooia. Y Oregontan.
1 a FINE farm for an apartment-house in
good location, fort. ana. avast . w. a.
lleroman.
CITY LOT wanted, r ear, in exchange for
piano; state lowest price ana loeev
n. Ill Fourth st.
I IIAVkl fine i,-roin aparttuent-hou
rich ana for a oot rellnca up to liiJW,
Piad mur.1 prfe rr q phone Main
1 HAVE a S4-A. farm near Washougal to
Je for a gM4 bouse ana lot. fee ora
ham. a'1-. A:dar at
A tiD a.i-
t farm to Irad for port.ana
prupcrty.
. R. Graham. Jt'-o Alder
EX( HAN-.E b
panser ear. real estate or
motjrrxiff.
Ux Corbett St,
to stcnAyatMisrEUaA.EocaL
WIIaI. trade nw-tvla cabinet grafsnola and
orda. talue ftlou, for diamond. Mar.
.'1T4
CI.KAK nchtlT lot worth IlaVO for a n
3 I nderwood typewriter. Wood lawn
FOR IAA LE.
llore.
Vehlrlew. II
Fte.
6PAN of 4ar-oId bay mares, heavy bone
and blocky built, good, true workers.
"shing ::oo lbs.. :$o.
Hit mare. we:shtns 1250 lbs. with
foal, free of blemishes and troe. $40.
roan or -yar-o;a seminars. ereicninsT
;?ie lbs. true to work and sound, of the
bhlre stock. 7i9.
Also J bead of different also horses
l l be aold with a guarantee at Model
Mab;m. fcth and Davis sta
HORFS for hire bv day or month. C. W.
Townsend Co., 30 Front, Msla 167L
ONE horse and wagon by day. IMF J. Cohen.
b Front sLMa.n ::0l!awain $v$$.
DEAD horses and animals hauled away free.
Wood lawn 30. Portland Rendering Co.
DF AD HORsVM and cattle taken free, Ca.l
day or night. Tbr 4203.
ptanoa. Organs and Mttsleal Inwtrumeota.
W I1J trade bw-stvl cabinet a-rafanoia and
records, slus $loo, for diamond. Mar.
2174.
. 8KND14 a $37.V now 1290. 101 ft model
piano to, your home for Christmas. See
Kbm Piano Co. Ill Fourth sc.
FREK ttsa of piano or player-piano for 2H
)ara. Pee display ad vrt Isement of
Khvm Piano Co.. Ill 4ih st.
WILL pay cash for your old upright or
square piano. Cell 111 4th st.
$1 RUTS ' arsphophone and 1.V0 records;
$:5 burs $75 talking machine, ill 4th st.
NEED
upright tun-grade plaoo. fli.
eU Thi:
HAM
'hirty
TOR ftAI.E
Ft a no. Ors,an and MuMral Intrumrnta.
Security Storage Co.. closing out tomorrow.
-.. Bnutiolr uprirht piano for cash.. 80
$4."0 Chickerlns: A Sons. o:d model... 45
.'-' PUno.a piano p.ser. tnah., cash. 6"
fi" Aafi'.ui piano p.ayer, wsl., Caish.
U'.i Packaid or-an, high top. cash..
Kimball orisn, mirror top, cash.
f 14l Chapel ors..T.n. church, wa... cash.
f i.'O Pua Piano Co., upright mah... liu
$SM Emerson. Urge upright, mah... It)
sTxVO Autopisno. h--noio music, cash.. 25
To f rt caller, 1" 4tr. st.. storage 7c
LhsTKK player piano, guaranteed as new;
no "i:i or -mits. oner accepted
leaving rlty furday. w. Park.
WANTED Winter pasture with hay. feed
fr five teanis. near Portland. 907 Spald-
l:.g bldg. Main im,
$10 FENDS a 5rand or p'ayer piano home
at rcuu ea ( ..ricnss terms, bee acawan
Piano Co . 111 4lh st.
Fnnittt.ro for Hsvle.
S ROOMS of fine furniture, including ma
hoTany ovemtuf fed living-room set,
w axed o-tk dining-room set, two bed
room sets, Jt-.oij auto player piano: call
evanln,T. s Nurtiirup, Apartment Jr.
Mln u.'iOl.
OAS RANGES There are many sold every
nay in Portland at 100 per cent higher
than we can soli them. New Vulcan ranges
at oc on the dollar. No harm to ca.l and
Inspect them. Misti Furniture Co,, 184
First st
CHINA closet, golden oak. almost new, cost
$39; sa;t $ JO; mlsnlon Morris chair, gen
uine K-atner upnoistrry. cost sen m;
also golden oak library table and three
rockere. Marshall 4aala).
3-ROOM U'W'nt FLAT Rt-nt 10; furni
ture for vale at your own price: wood, gas.
bath, a.l complete; snap for a poor
person; party leatving tw 0. Call SlGVa
Thurman.
GOOD furiture for sale,
sacrifice. Wood lawn
;4.
FX'RNITURK for saia cheap.
GO 7 Bukleny
st., St. Johns.
Dogs, Birds, 1'rt Stork.
BLUFST-RI.OODED terriers bred; prices
right; Crmer Airedales. K., Pasco, Vash.
GvOD Al liEL A LE." AHE GOOD
DOGS.
ort.
I.A DDI X KFNNF.I.. ESTACADA.
Livestock.
FOR SALE Two Durham cow s and three
Jerseys, all fr-sh and fine ml. kefs, and l
Jersey heifer, fresh. Call U. S Barn, IMS
Front. Phone Main !.'--..
IF YOU want Holsteln dairy cpws or any
oiner nreen uruce can xurnisn mem, iruiu
1 to loo. Terms. Fme Lalon btockyards.
Phone oodtawn 4'H
FOR SALE One fr-s:
: cow, health certifi
rate furnished. $o0.
Front st.
Columbia Barns. 30:
FKESH c"
ana calf 1 week old for sale,
.7 N. 2
st.
20 PURE-BRED Puroc Jersey sows and
pigs cheap, t. . Alt man. Dundee, ur.
Automobiles.
1 10H. f3ir..
1 lil H.'.V
1 i!i4. lai.v
1 1114 roadster, $32
1 i:tl3. $Him).
J $.tv-..
1 1!13.
1 )'.IJ CndiHae.
I lt13 Cadillac
These cars are in flrst-etsss con
dition and will give a written guar
antee with each one. Terms if de
sired. B. E. BOON E ft CO., 514 Alder St.
Pnpns FOniW. FORDS. FORDS.
1114 Ford roadster with delivery bed
en rear, finest condition. J
114 Ford 5-laa . equipped with shoe
absorber and demountable rims, like new,
imt2:.
a14 I'ord. aV-pass., finest condition, new
fir s;:.i
Terms If desired and a year free serrlce
on a.l min'r adjustments.
Fl.ANCIrf MuTuK CAR EX.,
Liml.cd Ford Apt-nt.
Kiit ll.. East 13th snd Hawthorne Are.
fSKP AUTO PNATS.
TERMS GIVEN.
(aftor car. 4-pnas.. $.''0; Stoddard. 5
mii s.'.OO: Maxwell. 3-pas., $ .' ; Mitch
ril. J-vm.t $ai."o; Mttchuil. f-psss., o-cyl.
tsA ka. n m for lttrht delivery cars
h-arsa. Pwdles bnl.t to suit. Mitchell,
Iwls ac Stavrr to.. East 1st and East
Morrtwon at', phones F.ajr 7272 or H 1;
ADILXAO
Foredoor, 5 passenser. new tires, power
tire pump : car In pp. end id condition; big
baj-gs:n; I30. I'hone Main
BARGAINS IN USED AUTOS,
arge storks. Prl'-rs $200 to $75$.
OREGON" MOTOR CAR CO.,
iMurVbaker Bidg.
Corner i.'inpman snd Alder.
USED CAR BARGAINS.
Wa have several fon1 cars In our
used -car department ; prices are right.
Covey Motor Car Co.. cor. 21st and Wash.
IF ou are in the market for a used car
don't wait for the spring rush, but buy
now aa vou ran save one-third.
NORTHWEST AUTO COMPANY,
Broadway ami Couch St.
.-PASSENGER auto for Vlctrola.
fr-paasenicer auto tor tauoneu emmes.
a-pssaeoger auto for clear lot.
Marahall 6150.
1112 (iTIaUKB A KER. light roadster.
plendid condition. $2i- or trade for dia
mond. Peck Garage,
3tith and Hawthorne
a v e : ue.
WE hae almost every make of used cars
for aste chesp on easy terms. Apply
.NORTHWEST ALTO COMPANY,
Broadway and Couch St.
bEE the 1-ton truck attachment for Ford
cars. $3; complete witn cna-ais, x9.
BEN J. E BOONE CO.,
514 Alder SL Portland, Or.
FOR SALE 7-paspenger Garford In perfect
condition; price I2x0.
.NOHTHHtM AUU lUat'A.M,
Broadway and Couch SL
WILL pay cash for uaed Fords.
FRANCIS MOTOR CAR EXCHANGE.
- E. 13th and Hawthorn Ave.
WILL psv cah for ua-d Ford cars.
IttaAJ. r-t f ' 'VtU taat.,
t14 Aider St., Portland. Or.
AvRE ynn planning on buying a new Hud
son r.utomooue u you are. 1 can save
you $23. Phone me. Main .'.' 7.
IF you want to buy a Cadillac 1914. see
this one xirst zor a snap. -ti Washington
Gallettl.
T-PASS. Franklin, or will trade for Ford and
little cash. Wood lawn 2393.
SEVERAL good, high-c.ane cars for sale very
cheap. 430 Burnslde. Main 83. Finch.
OVERL.XND'Voadster. l16.very cheap. $90
Burnside st, wsin
1&13 OVERLAND. 3-pass model. ISO cash or
trade. 1U AJucr iiuifi.
PAIGE 5 passenger. 1115; $w30, terzna.
490
Burnslde at, iain ej.
1913 STUD SB A KER 5 passenger, spleudid
condition; carnain, -'ou. Ewst 1010.
PAIGE Detroit roadster, $22i.
$90 Bum-
aide at, aiaux SxK
FOR SALE.
Automubllr.
DANDY Hudson, light -7-pas5enger car.
splendid mt-chanicat condition, electric
llKl-t and atartt-r. cost $11&J, price $71-j.
I..50 down and 30 monthiy. E. B. Hyatt,
3.o Alder.
GARAGE erected complete, $30 up; ready
cut or portable houses, $125.
TAKE-DOWN MFG. CO..
bin Water St., near Harrison. Main 1167.
Automobile Wanted.
W K T fcTR PK OOF YOUR MOHAIR TOPS.
We matte It absolutely water proof,
vive the original appearance; it Is
isible and pliable as new. Work done
your own garage. Call Wateroloff Co.,
Matin t4.ifl. i4th and Bam side.
WANTED Late model 5-passenger Ford in
Al condition; will give in exchange 1911
model Ford just overhauled and in Al
condition, balance in cash. Paul C. Mur
phy. ZTOSii Stark st. Main 15u3.
I'ilvD MOTORCYCLE, in good .shape;
will trade a tart payment on auto;
Overland or Ford preferred. Apply 110.3
Vm. Kelly ei mornings.
WI LL trade classy elaborate furniture of
t-room apartment lor automobile. S -Su,
Oregonlan.
CASH paid f-r good -volt storaytj battery.
Room wlrt Morgan bldg.
WANTED Man with car to teach driving,
$1 per hour. L'it nth st.
Automobile for Hire.
5, tQ 7i CTS. anywhere on pavement; tour
ing care. Ilmonilne, $1, iz.oQ per hour;
Columbia Highway, $o up; contracts so
licited. Stand, Broadway at Morrison.
Main 8:5, A 4K4. 1
, 6 7-PASSENGER touring cars. limousine;
l.ou up. zone rates; special rat1 shop
ping. calling Main 518a.. A 6791.
HEATED -j-pasi-enKer Ford limousine. 1
per nour. tart-mi anvt-r. laoor -iS.
Id 14 DODGE 112.) per hour; special rates
railing aim snopping. .Main 7435.
Type riters.
Y tm save from 60 to id per cent on all I
SO
nisKes oi lynewruers: send ror our ii ni
trated folder Retail department WHOLE-
rALK 1 1 l-'CVWkl 1 C.K. LU., 31 Wash. St.
TYPEWRITERS for rent; 3 months for $5 J
aim up; o munins renc appaea on pur
chase price. Remington Typewriter Com
p a n y . t S .Broadway. Portland, Or.
TYPEWRITERS, all makes. $10 to $65. Th-e
.-vorinwem lypewruer to., ztiz Stark st.
Main
.Mi. . reouiit. second-hand rentals at cut
rates. r u., J31 Stark st. Main 1407.
.Launches and Boats.
HOUSEBOAT, $:50: big discount for cash;
must leave city. No. 0$, Willamette Moor
ai,e. toot Crampton, Sellwood or Mii
waukle car.
GOOD xnotorboat for sale cheap. Marshall
6317.
Misceliaueous.
SECOND-HAND PIPE.
PLUMBING SUPPLIES.
Any style pipe and fittings In any
amount at prices that astonish.
Plumbing supplies of ail kinds at whole-I
all iO you.
See us and save money
M. BARDE & SONS,
The Houa of a Million Bargains.
1 40-24- Front St., Corner Main.
Cash Registers slightly used, reduced prices;
second-hand and rebuilt National cash
registers low priced, easy monthly paynVts.
NATIONAL CASH REGISTER CO.,
a.-l'-3x4 Burns id e s:.. Cor. 8 th.
Phones Broadway 1816, a 1816.
FOR SALE New, complete set U. S. Su
preme Court reports and digest; L". S.
Statutes, Annotated and supplemented;
Jones' Blue Book Evidence, all buckram,
ro marks; liberal discount. Box iixIO, Bel
li ngham. Wash.
SEWING MACHINES 00 slightly used
sewing macnines, an maa.es, win oe closed
out. Drop heads. $5 and up; box tops. $2
and up. S. S. Slegel, two store. Al
der st.. and 22 Alder st.
uiLLiAHUb ew ana second-hand carom
and pocket billiard tables and bowling
aneys ana accessories; easy payinonta. The
Brunswick-Baike-Collender Co., 40-48 6th.
HIGHEST cash price paid for riflea ani I
shotguns, cameras, kodaks and len&ss.
bought, sold and exchanged. Hochfsid's
camera xcnange, bo sa st.
FOR SALE Fixtures- and small scock of
fine downtown bakery and lunoii; snap.
Main H0i7.
SEWING machines of all makes sold and
rentxd $- up. Sewing Machine Emporium,
190 3d, near Taylor. Main 9431, A i
TWO showcases, one
computing scale, 1
J lbs. Phone Wood- j
weights from H ox. to
lawn 331(1.
CASH REGISTERS, slightly used; our
prices are lower. Cash register Exchange.
ojAVj vtasnington st. uam ja)x, a 3 but..
ELECTRIC MOTORS for sale, trade or ront;
expert repairing, w alker Electric Works,
413 Burnside st. Broadway or A 6674.
PLUMBING supplies at wholesale prices.
Stark-Davis Co.. 2l23dst Main 727.
CORDWOOD stumpage near Holbrook for
sale. Room 713, oregonian bldg.
FOR SALE No. 3 Ruud Heater cheap. Call
Main 513. 1
SOUTH
$1 lu.
A frkan
Call 223
hear dog
Burnside ;
for sale cheap.
BEARING size apple trees, 60c each, Mitch
ell Nursery, Tacoma. Wash.
WANTED MJSC E LLAN EOUS.
WANTED SECOND-HAND CLOTHES.
We nay the highest price for ladies
and gents' cast-off clothing, bicycles and
everything In merchandise. Call us up.
We ne.-d it and will pay for it,
GL.MBE STORE, 23 FIRST.
Main 20b0. Main 20S0.
WE CALL. PROMPTLY.
THE GEVURTZ FUR.NITURS CO.,
183-187 First St.
W II. buy good used furniture, rugs.
ranges and household goods; phone for an
appointment witn our nuyer.
Marshall .lOSl.
GKVURTZ FURNITURE STORE.
207 FIRbT ST 207 FIRST ST.
Marshall 5 ST.
We buy your second-hand furniture,
stoves and other household goods. 1
Highest Prices Pflld.
SLISll FURNITURE CO., I
IS! 1st. Main 37t;. 184 1st.
Call on us and get our estimate on your
iurniture and nousenoia goous betore ais
polng of same.
FOR a thoroughly reliable house to buy or
sell household goods or anything in the
hard ws re line, call the Levin Hardware I
.t Furniture Co., 221 Front st. Phone Al
7174. Main 072.
SECOND-HAND CLOTHING BUYER J.
M -r, tlie tailor, pays you more for
rlotnlng and shoes. Reliable buyer. Call
Marsha M 12i. 2! Madison st.
WANTED -To buy
light single delivery
suitable for groceries.
wajfon, with top,
Pliuiie Mar. 32l.
WANTED 4 carloads 4-ft. tir wood, on O.-
W. R. & S. track, between Troutdale and
Hood Rlv-r. P -!, Oregonian.
WANTED Two tubular boilers. 60 and 123-
11. p.; must be in A-l condition, p U3,
Oregonian.
STANDARD FURNITURE CO..
Main 4773. 1W 1st St. Main 4773.
Pnys best prices for yonr furniture, etc.
WILD PAY CASH FOR
EECOND-HA.ND HOUSEHOLD GOODS.
PHONE MAIN 33::2. A 2."S7.
PLATE
printer wanted at once
& Co., Washington bldg.
W. G
Smith
IGH EST prices paid for furniture of ail
descriptions. Main 3 ft. Kline's. 20S First.
BUY ladis and men's clothes;
higlietU prices. Broadway 303?.
pay the I
WANTED Wood or gas range with
coll. 440 3d.
OWI, FURNITURE CO. pays best price for
your furniture, a.04 1st. Main 4rji
WE PAY the highest prices for Junk of li
kinds. Mn. 4tt. lin f ront, a B t JUtiK lo.
WANTED All
kinds
Main
of talking machines
nd records.
4403. 128 1st at.
WANTED 3"0
good second-hand
Oregonian.
chairs. P 202.
SAKE wanted: will
exchnnge meal ticket
on large cafeteria.
AF 270. Oregonian.
WANTED Oood second-hand hotel range.
AC 2N3, Oregonian.
WANTED National cash
register,
it.
6' '6. .3iH Washington
HELP WANTED MALE.
PORTLAND BARBER COLLEGE Expert I
instructor to teach you tne baroer traae 1
in s weeks; tools Tree; position guaran
teed ; pnl'l while learning. 2 :2 2d. nr. Main.
WANTED An assistant manager in a
irrauinF manufacturing business or merit:
must invtst $30o; references required. W
20, Oregonian.
WANTED Experienced men's clothinc and
furnishing goods salesman. Appiy, a.
M. Friday morning. Oregon Woolen Mills
Store, 1st and Madison.
WRITTEN guarantee with each enrollment.
AD O.V AI1U &X.HUUL,
2iG 11th and Jefferson Sts.
ABLE-BODIED men to qualify firemen.
brakemen, $iLti montniy ; experience un
necessary. Railway, Oregonian,
ANTED Names of men. IS or over, want
ing railway mail clerk positions; $73
month. Answer AV 323, Oregonian.
WO ahipfiiters wanted. Call 41 Commer
cial Club bldg.
ADVERTISING solicitors.
special
bldg.
Mr. Clyde, 207 blocK t.X.
PHOTO agents, something new; extra enm-
mlsslon paid, barony htuaio. Koyai ma g.
EXPERIENCED man to solicit claims fori
collection agency, ar -t-;. oregonian.
HELP WA TED-MALE.
EMPLOYMENT DEPAKTM EM J. M. C. A-
You men seeking employment in com
mercial, clerical or technical lines ar In
vited to consult the employment secre
tary. Th service of this department 19
Xree to all members. To non-mumbera a
special membership is issued, cos tine $
per annum, giving the service of the de
partment for a year two months full
privilege and a rerund of the membership
fee tf fcatlefactory employment is not secured.
T. M. C. A. AUTOMOBILE SCH0OU
Day and night classes; expert training
in repairing-, driving and machine work, .
including forge, lathe, shaper. drill pre,
etc.; time unlimited. Secure pass at Edu
cational office. Y. M. C. A. bids., to in
spect our shops and methods. Competent
chauffeurs and mechanics supplied.
re - I
in-1
at I
HAWTHORNE AUTO SCHOOL.
Vt"ith each full enrol. ment in our regular
auto course w e give FREE a tomplete
SCHOLARSHIP In TRACTION EN-OIN-EEP.ING.
4r HAWTHORNE AVE.
SALESMAN" for heft waterproof dressin on -arth
for auto tops; most attractive propo
ition ever offered. Call Palace Hotel, c.
B. Burch.
MIDDLE-AGED and elderly men make
money selling our hardy, guaranteed orna
mental and fruit stock; cash weekly; part
expenses provided. Washington Nursery
Co., Tonnenish. Wash.
EARN thorouch business collece ducat Ion
while you take your course. We have tho
plan. Call, phone or write Link's Business
Coi 1 e fi e. T i If o r d bid s -. P ortla n d. Q r
WANTED Strictly upright licensed bar
ber for non-union shop; 70 per cent to
rijht man. Write or phone, Woodfin, 264
State. Saem, Or.
SALESMAN wanted, one who ' is musician
and knows band music and bandmen pre
ferred. H 15S1. Oreyonian.
Help Wanted Agents,
OUR new 40 per cent commission plan wtll
Interest you if you're wanting profitable,
pleasant work. Write now to Oregon
Nursery Company. Orenco. Oregon.
Help Wanted Salesmen,
WHY sell inferior? Our hospital policy costs
no more. 301 Board of Trade bldg.
HTI.P WANTED FEMALK.
TWO lady canvassers to assist in intro
ducing new line of food-flavoring extracts.
Easy peasant work; good pay. After 7
P. M. apartment 34, S2 Grand ave.
AN experienced nurso irl for a. 4-year-old
boy and to assist with second work; ref
erences. Appiy between l.oO and 5 P. M.
:..n loth st.
WANT I'D Young girl or m!ddle-as
woman who prefers good home to hig'i
wats to assist with general housework ;
wa,ses $3 per week. t;,j Tillamook.
GOVERNMENT positions open to women.
$7u month. Write- immediately for free
list. Franklin Institute, Dept, 703J, Roch
ester, N- Y.
WANTED Refined, capable woman for re
sponsible position. Viiivi Company, 42x1
Pitt'tck Mock, Washington.
WANTED Girl for general housework; good
cook; references required; no washing; $-i
a month. A Oregonian.
WANT Rirl to wait table,
o'clock dinner for her r
30 N". 17th st.. just off
breakfast and ?
leals ; no wages.
Wash! nifton.
Sanitary Beauty Parlors College for ladies
only; make yourself independent with good,
trade. 4UU-412 Dekum bldg.. od and Wash.
MAKE MONEY writing stories or articles.
Big pay. Free booklet tells how. Address
United Press Syndicate, San Francisco.
HINSDALE'S Commercial School. 5U2 Or
pheum bldg. (Empress). Individual in
structions; positions when capable. M.154;t.
CHOCOLATE dippers wanted ; must have
experience; sady work. Apply Henry
Ross & Sons, IU03 Union ave.
GIRL to assist with general housework. Call
at r41 Second st.
GIRL wanted
:;.a st.
for light housework, -uj N.
WANTED Second girl
ences. h!2 Marshall st.
with goud
Phone Main
t-fer-
WOMAN for general housework. 310 East
Bryant.
WANTED Housekeeper, one who is will
ing to go on farm. M 241, Oregonian.
MISS MAI TINGLY'ri
typewriting, $0 mo.
SCHOOL Shorthand,
.M:. 14th. Main G8n:.
FAMILY help. ?3
Agency, room a.
to $30: others. Howe's
270 Washington.
LEARN beauty culture
Winter class. r02-3
Co.umbia bldg
Graduate Paris, Berlin.
CHILDREN'S nursinj- home. 13 yrs. experi
ence. 3x13 12th. cor. Market. Marshall 2162.
I IT, LP WANTED M.U.K OK FEMALK.
MOLEH BARBER COLLEGE wants men
and women to R-arn the trade; tuition re
duced; paid while learning; diplomas is
sued to graduates. 32 colleges; 22 years
In business. Write for catalogue A. -iSN- 2d.
OREGON Barber College. 233 Madison. Fall
t?nu basins now; men and women to learn
the barter traie in fc weeks; positions
guaranteed, tools free, paid while learn
ing: tuition reduced; expert instructors.
MISS OSTBYE, Stock Exch. bldg. Main 3393.
Stenography. 6 days; $10 mo. Nights $.
HELP WANTED MISCELLANEOUS.
FOREIGNERS taught t
read
Main
and
r.215.
speak
English. Call mornings.
SITUATIONS W A N T K D MALE.
Bookkeepers and Clerks.
ACCOUNTANT, at present employed, will be
op.-n to enragement Jan. 1; now under
$.".OoO l'ond:exnerjeiU'ed. reliable, accurate
and efficient. 'Will he pleased to call and
give references. Address K 2S7, Orego-
nlian.
Misceliaueous.
YOUNG man. 24. strictly temperate, honest,
reliable. A-l character, references, wants
posliion in country grocery store; expe-r'eiu-e
is main object; small salary. Geo.
France. Ten Mil", Or.
YOUNG man, single, wants work; experi
enced elevator operator, public building
janitor, clerk or deliveryman; Al refer
ences. Main 7031, A 1317.
ENERGETIC buslnoss man seeks position in
"citv; long experience in grocery and aUled
trader ; any position acceptable. W 29S,
Oregonian.
MAN of 13 years' experience In general
merchandise business wants position as
manager or assistant in small town; best
of references. AV 3S3. Oregonian.
EXPERIENCED hospital nurse wishes simi
lar position; anything, janitor or handy
man. AO 200. Oregonian.
MAN and wife, managing apartment-house
or small hotel: experienced; Portland ret-erencf-s.
W 2'.'2, Oregonian.
GROCERY CLERK Experienced, willing to
work reasonable, j. a. juhu&xm., .jh;.".""
vilie. Or.
WANTE D
anythius 2ttu2.
-Work by vounu married couple,
our line; "references. Broadway
EXPERIENCED farmer wants work; good
milker- $30 month; references. Main 70ul,
A 1317. 411 Commercial blk.
EXPERIENCED paint-r and kalsomlner
wants work; reasonable price; Al refer
ences. Main 7031, A 1317
MAN wfth wife and family wants work on
a farm; experience. jiu io, -t. -.
411 Commercial b!k.
BOY. 1H. with wheel,
writes no object;
7o31, A 1317.
wants delivery work;
Al references. Main
Al CARPENTER
ences. Mam 7J
wants work;
31. A 1317.
Al refer-
PAINTER, full equipment, for what you can
pay. V 93. Oregor.ianJ
PAINTING.
carpenter
work. remodeling.
cheap by contract
phone Sellwood 87.
POSITION of any kind
by young man of
neat appearanc
71, Oregonian.
JAPANESE
country. K
:00k wants position, city
l'G9, Oregonian.
or
i FOR REPAIR or new carpenter wont can
Tabor 3..2.. ti- I". .M. trasonani.
GOOD Japanese boy wants cooking In fam
ily. 02 3th st. Henry Kawayai.
lHIXESE
cook. BD
rants position private family,
203, Oregonian.
SHOE man. 14 years
experience as manager
271, Oregonian.
and sa'esman. r
JAPANESE Free Employment Bureau. A
le70. Jap. Assn. or or., aia nenry omg.
SITUATIONS WANTED FEMALE.
Bookkeeper and Stenographers.
COMPETENT stenoKraplie
isltiwn; neat, accurate.
Wood. awn 3i27.
r must have po
best. references.
EXPERT bookkeeper will audit, straighten
and elose- small sets of books, reasonable.
AC 20O. Oregonian.
Drewsmakers.
MODISTE 14 years' experience copy and
designer; no patterns required; work
quickly and neatly done; $4 day. East
ls37.
FASHIONABLE
home or oay.
951 3.
dressmaking, reasonable,
31 Buchanan bldg. Main
FlKST-r LASS dressmaker anil tailoress.
Mrs. R. G. Summers, Main 7034.
FIRST-CLASS dressmaker, just arrived, will
work by tne uay. . uicotn .
DRESSMAKING, prices reasonable; work
guaranteed. Main
MAKE-OVER SHOP. 202 "Fliedner Gowns,
suits to order or remodeled. Mar. 3201.
FIRST-CLASS dressmaking and tailoring by
day. uain oou