Morning enterprise. (Oregon City, Or.) 1911-1933, August 08, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MORXIXO FNTERPRISE. TUESDAY. AHirST 8. 1911.
m r- . . ' ii 1 : - -
i jl moms-.
GOOD WANAGET.1ENT
--3 eiiese'spfo'i fjiim"-"! mr.m mttfr
cawtatfaaa, TaAs rytta
, 77" .WLWAVUUUMI-i . 1 -. - - i IMf
awta tu Bto4l4 aa
CTrjca cut. c&xccs
i. i;c;;e of i l cole
ia --- fit- m ttv? trTiAr rvrriTTTTV
tot acts. u ! ry a
- a 01 mdiw aa bnn I
. UP- 1
hii ;' Mlr"" at ' A-tarba Ca I u BJLSfS
-1 l li Ctm "r"e rr
Uk WVTniaa HW Tla-
H ) B Mte
rattta aa t a y aa4 wH ' "ta-
ri at-- W t - lHlMl t ?
Mb . VUbUBKB tad- dk bC aai
a uAtraa via bul. ,
WUDuHd bbw Burnt ac
tor ra a . A ca
Will b B SaaMB
Ornna Pintii)iM Law7
Its r-taut nil i S
iM BO WTTlllHTM laa- DM-
ory Kvyai alp LAbO aftar-
nwactffe tot ar
ia; in Uw ifianm a4 ttmbma War
k a r-TT a a t
Hue b a tnaac ama
CSTAAlMMCa - "r
ac P -a a-.a wx-wiaa.
rCBt FAT St-MOaT- m v4Vy SaraW. Bar
fjUSTS. ' aa
1,1-1 H wa M ftir D M
tbat orai illiimi f - (
auc wr m4 mmw
mm m w a, Aaartn f tr a
mt 4 pan ...
U4? A-IS)"-- NWM ftB T
w a. t. nuftiM tatr4 crMtr taa M
Iff nraam i
. . a annaa Caacara Crwn
Pncat ta a 3tf a Vy4 ac t
eri tfcat daa Cat t aMtna at ara
w t& naaiaiai j t&aa to WJi'ilaitar-
Uasr
r-TiX ma
sss to gem corar
ATX tft aadt
TS wait Vm aa t&ic torn
aiaifliiK auutars k
ta raera Bom taaiaMi
GnanOy apiaaw tJ av
ara flar aaar Cat wJt a 3k
mage ta ana of & ar taiM.
ttaiaftwa aai t& aaai af t5 aitvaim
ixS. came jwtrM
6jt tu Mi SX TV anra
ra Lanlilafit ktsaiy at:rciary
S Kiftjr aa4 mm cUiac
mo iai4aradn tW ao4Mf4 ataaa
lb bbmi at dr moata.
BTVi ( On f BtTMB f
etwt urm Oa a vara
JL Wt Ci
Cr atrt
J J7 aoM k! far M isat Ba
tor bm tlLaM, Tk 4t la!
1 IW kaoM C Mr. M4 Mr. Col.
tay ar m cura4.
of r BMa 4itraro Til
tots city bjkb WwotifvU twm ,6
tWr ta rwM4Bo weip4 a
Krm. C C. Kyera a4 uBr. Mr.
Mr. Ca a ao Wbi4 bo ,
lonciuav aa UI rtaiaia la
bjv ta '
! am
: . Or (at Xbc
Ba Vf rg aiitiK.
MB BM
CKEO IJlin-Ccal artoa ant
a lc B90rs aorf
ear aC bb L Oota &
B tft
atacBk aaal mmtma m U a TlTT (TafTlBa: S3r tt lor laa.
ittjBtilaaiBa?aearXa M nv gnwul lar. n in
Xuncajr Olarf a aatiauBt ar a r of aiiia
CBB CBFCBB aJW , r II J w
Sr-a a
rtiluia '
jroara
T 5rarB
rr Cat""!
I ...
Bttiia ...
a Om
O frt
a Cmmm
The Bank of Orecca Qty
OLDEST BAHI W THI5CU3TT,.
C taTOt'HTT frMl
THE FIRST NATIONAL BAI
of OREGON CITY, OREGON
i if-"
tto
12
75 DOZDI CRAVT1SH
"CATftT OF 01 DAY
Mr. aa4 Mr tr4 bTUBjiob aal
93.M , rw ttiUtrw arv tVt eaaiB4o "mm
iatarV at etty TSf j
S.M Km rft Sa4ay r a tar
r2SIaairfr4 ta bmc adbtractoa tor :
M iBBBB
tf .
Ob
M
Hi
Wants, For Sale Etc
M tMafi4
mi a44ii-aMJ
mi ar. It m Ml
mm r
i, M twiil nB ik M
trmm allM
ri4 far
M:rt(M. aa4 rv4 u taa.
...... .i
: :.im
tt I caaa-at n aa mtlB,
IM I r af gou4 "U. Tata
i I -rta a( a bmmub.,
aU o t
Tay i
1UCB ;
Taa WtILa' !
HUfaa4 tatr ft-teatf kai aj r
v ft ki JLaerxaa ftstarf.
TTWII lilBWBBW Wit wit 11 M.
By KBwBT'tar :
' vaar at aa iriii 1 atS dt
3ti9v Jtesc CaapMl
bubtbb; at ' "
St
SACK. TBCKTABtXS Carws '-
r- 7 ?B mp aw- wBin. Tlli VTI
COWB ...
SuB ...
EtaVB ...
B V.-.
aarfbtgiia aT in Ufc Cms Owrt"
FEI FO FJDIT
aCaa ar bk bbb3c olaart Maes
wt& ais 11 ia In lad br ac
ta iiniiai i of S
dta? ataair C Car
aa as au wC !a da
bk Ab Ban nov and aha
a
rf ta tniLKijtr: nfl3r. n.-
awnraart . fl-TS pw taM: cater?. Cartflw-na. T3
toto Ctmrt cbbJ A-Bt. nH. tZJi0
?teflBa Tj" srr aaaaa, oqrxaae. Uc r 3a.;
;a comiO thim aiatarar bb ptaai pt muikl: Sbctm.
aut oaiaLac wtel t! law imj-- Wiikoua frrraea. C
aaaraininc a aaar tarff WJ B)g mt saaav rLI mt
arrrntt. 9rapM- TBrXSe r Sanaa
Temtr. U sar fnt: DitoarX SV
Q3r BvraaaaaV Bprovia,
frCTCWS JuoAfba; raa;
CT3 Bar IM-. AaatraJaa. CM
rta. C rr rram
0B
t3 Iba cb tS fbn. ftw
ha iml 13 thai OB 3M Biaw S-
jiTaamgaaat m aa a n ll9t ac -V u-a aim ar
r?w Ciarsamas Cbbu fair bb bb aW TCAL. CJLi.'
caati' a j!wmaaf rr nt So- ?'n Sr a me
fnir 2u iBc'iiar Taua Bill 1 BSSF S ! UJLS "al w r
mi? ! 'rf '.a 5n Buglftartoam ala- ta
..Mt
XI
US
ICS
13
US
IM
WANTErv- CulWtofB ' w'
Vcn a)t f"1 f fBf1".
tui. a4 Ib4ib trlakrf. afampa
fur t'Big wiiwtwi. wtaa tor
B'inm;l'i. arrow 6i ror axiW-
IMS UMD TO
BECmYfllHFRE
lovora ARE
ADDED TO UB3ARY
Btaar aaw haoiu ka Wa arvavai
4 B lS Oroa CUy rr l
btbtt. aaa ihm Bia ta v
nw t Harar a KnerKWit' of (a
IBICW iTtr t T Vt'oiMt, ko Bia
aa Ebvimob atrvvt. aaa rjB'.l to
1 ar at ta atirarv 1 m o( taofc
. ' ataMCTV
( Mb MrrC Bucaaaa. ta a
Tii ia ta aa aBaua. $te ratt brartaa. bi bui eomailiBat4 oa t
at r a bmA aa anm-vr f utatr t uirg(rt. Ta rcn t azty
tniraai aaal inaa act. uit 5cc j kac. aa4 aauaZy baa aia Taitb:
rBBiKn r. JL. EJUacc ta mm'Cii r- hiwirrmn, rt.M-i of th tin
aar&a mt fhraat Cm irw ir5na 1 ant Aatac aa wrtt U ;i!rr
ti carias c knauiri. try aat aa 47 autav b r uka j
aar a. btb naar or? xrr caaa I nc ar but aa (tns. ima
' V tBir5aBi fltailm 1nr raarg
Srs antrlinmaftit, aal dluig()On 1 iwia ty Iaisr4
1 oj-.t. 1 ana a au
' aorta of curie. Uo !! ln4a of
Mroa4kaa4 fumHar n4 I""'-
j Our TovBf. !., ',f,
bt a vri. - immr m
ttia o4ibm Mbi n
abla rtM at M4 of ri-a
Ba4 t Konf rn'rf"i
BASE BALI
MKCMCATION AHK, j
Cb. Vawatea a4 TBtayjtr
' OAKLAND
PbkTLAND
'. Aafwat ft, 10, 11.' If, H
Oa- tat1 WBahtya aj j n
aa4By, f :M n
J.A0ltr PAY
Dora U4W
U rra
ia4
OAt.
10 tW
TUiTincaTnTuri
WNTtT Jon to bbo tat B
tor? yft pnailac drrt"l I
ta moat rooipita I in BUta.
rait fwiUn4. Trr t for your
att prinnat '
WVTrtv-H"B""a
l,y inucrapbr
r0R IX-A bf I.
on Ifisa nj MntJi: J r' W:.
frf for rnrft JlTld t Mt
1' . . i I u.fa
ta-au-v v "
BHt (a library. )
rzS Bt carraa aria
ff 4trHjQ(aaj tfacacav maUKitm. tutMCtl
aa4 opncn a tay n-r taima
ca ftiraac IB Barsaia. -tt cam.
EE ra araoaMy a o
AT W T ii I11
vaaBBB 0av
POTATCKS 8at EBTBa; 1 aa
VaniL.
Ta Xa4m
afar tJut tQ f! u smifc ta Sair
4t 1tnt! nitttcmt f Is 4inl r WT7 mim- cn
"jirMf jb a Conner 3L i 3ml ara iat
' r wa s aan l mijainanu gar
of rJk an MUwaaaa raaiois aara X wtil b
VB 9t d 0aC wr BBC BUBBI llr 31
xbbbt M -Sawty." Sur aa4 tna bbb-4 w Caa. a'-ZTT
jac air -za iLwrBanDBB. .onm- but
raaOr Jkw 4lae Jnuiua. Ta iu ia ,Wt frm 13 a-
a .if ta -w tujc a,, HI. T'T C3ara? Crtlnar
i nrnnty tof ewn-r su-nvr. -tv "KT (artnaa) ttam 13 5fc.
r 3 jiCwaOs -a aa rxsitntur ir 'tae5r 3 - ifBatB-
bu. 5Aum4 sa js. Mr. Liwl rLr!f'.'B ,
w-n rr is. iw n w aT&S Baat si i casta.
faai ir ta, ptwnncoa 9mit3m? if PCCXTXT aL'ii - n
raw CaauMrent CTtta. ana atodfc kbj. Calf aaa ara
B&r sa aaa4 d tarn- if ta drrmpiiB; Qc. Of 4 rauatara ara ta jour
ciaavM; ac w uaimpDa r mobbI ai i r iaia avmaaHV amir srma; snot us aa Lie
tik Hdow CBBwanua. tu.-a wtC c 1 TS 4rrfii ar -wiawr4 ac dk b ArrTT"'t-
car ia T..uattiL Taia bi 11 Emre artr i ur. Pttt- BJ QC C f3rraar artro art
. . "an4- SSafav? afamao. Oaaaau X aaem ffnaa la a IT eraca.
ciat tac ir nn-ar bobcb rU ar K rJrt- fXSE ftoirr O w CO; raU4
S tftac Sar is Wiwfly aawai1. at4. an. Banal. 3t Bt aarWy. 8SZ-S M SS . jimaaa bar-
an aita. armtCsn- r m. amaM aa4 r". C3M: ui eon. O.JB
IrTl anaaaf cu, rr, law. able, b taw
' . - . am TBoraarB H. Baoutr ta fo-
4 aot
roKg ;
i
wactan afiar A eaaaaia4 iiris ani
rocnatiltf t&aaa oa niaaiifiin. Id aar
ac ddb.
fiarai- a cfcia4
c!k aaoatlnB; aC aniat irta
auki f aar k&aaV -TW taw
tai amaa. b aa SjOowar
r. ar abaraaar. 4nra aa 1 Oraaaaj Oey a)
i Inrna of a f
1:b4 af aaai mt taaa atav at aoa3 atr.
aanwar oa em mnnmrmr . apaa ta t taia
auwTB at tft jtat faroatar ;bat by 1 a4
aC aau'tiu I iwilr taw aa of
r Or by aaatar ta ;
B caaa flaraac flrwa. aa
'aiaaflna. aBasa4 "A
ft a Ttaamf
of wrla atria ao4
Ta raaifna: nua tat ausii? fir-
airor aa4 a P.rpi-. 12 a !
trie Base tatiwwB aai mat ba ta-
J stan4. Ta braoa aarvra fT
C ta rouav. Tb ilau - mnch
rroBpr taaa too aa4 br(ofu.
aa4 aBt tit tb aioara of rrU it.
1 ' ta nld pWiw
yea rarekB
m
r br- r: '
0 wrt aBCaBBi
iaoar. uf ti. city.
br buo. rraaa J4t-
aif. ac Carta, bu iajur4
aoaday ta a pwnuur ataaar Mr
ij(ar as BBa 4.'a ib pnrrb
laf ta Jcrar bua a ar bl
muua cBiUtat aa4 & aa tiruwa bn;y I
9or ta ! fa yrouait, Hr bJ aa b4:y I
BroacB. jxx.- t tmaro-
t!l
it mmr ataI fer torn daa aa a may ' -n. a I & U .! -it
f
4mupuac. an4 4naa; ta tim
imna3t4 ail arommiiBat rf law rae-'
a B eaaa4 Bmanit Bar pa asail : 'Uaoace Council Tamont.
iw fcrrBL i ta UIltoa Ot Couari) t a
-tt av wf onnm. aoc ary ateotwia , 'Ga waibt will 4upt aa ont'.a
n trr Ha BArfiaB of ijia prw j ac jWitin fur a Bacor worLt '
vjam aaiaa tr j 1 iiibiu abasiBrBC ' Ta coiuunt at a recant
iwi. wai-y bx rr n pro 'oat wNtrr. wuorm to rooatrart o- !
tto of tease rai)r-y.- aaut Firrr '"r Bora ac a root aot t ict I
SHlnrc ia comormir.n aaaaa ta bxm t"'- Lwtt C. Ciar. ta P.rt I
urr R4 :t
an4 papr. Kar4 ("f rr'uro to
Hnr lram. Il J. g Aatma
tr. Ortoa Ci.
ETRT NOTirr.-Arrte4 at mt
pur oa M.tiUnl ni. Mr Ho-
, rlrl wbMirHao JUrurd aibt.
AX'li' 3. I'll, oa r4 roaa kora i
an4 uco brun brw an4 n bis
bn kta bono. or,t misfi. not ,
t&i)4. 0nr ran rraln paworo- '.
fan br lm chart. Mr. Mary :'
rrmmaa. Orn Oty. fir. R r.
ik s o. a
rAi ios. "
Ifywa wot Bo a Bw ta b-
runuiBkec Ultora J tM M '
Tit ww uxt uni ukum tz
1 W 1 in- 1 - - - - - -
M Mil t I
W. L. MARSHALL
rorti'
irAKJf L0NS Wmiek a Wimtc.
La Or(VB Cny. Or.
a. Ktr mf MU m BBL'IW- 1tT 7TT
IT Ska amama Hr t&ac tar ntrwi c w-. r C art mmmi. tSZ. 5?ja4y Btbs t oatrart. -at3- aa? aetloa i M" nnr. w.j o0(n:t pUa ti-I i
eoaawcQint wra caac tae Bowr. rrana TVomkl l . 3a. . " r w . " r --""" --- 1 ----"- ! ia-
'BBiii. WtrM!nailI i. w pvrjav . ait aart; imica? i , wr . ta nurtom cnani. 1
1 i-i.. 11 1 . ia.aiB rar ac mia ar amaa ' f a Baro
ATT0ieYl
0 D K8T. AttorBy-t law. Momi
f loa4. t"wtj-rt foreltbBa. Ias4
dttaa iaaua4. aatatoa w!,4, rB
btbI law Btia rw luab at
Vn CUT
Btty a Home
Wliilc Paying RrJ
rtaa4; 3L i M m aar 4.
IA
CAT-TV;
wowi4
tarV nroa. tftw arw a aiI4twjk,
wwn aw ouiia l-mwiuc y,. DorY BTJfc. Maantwne:
Brwowar any rmowa :- Wllhirn amiata. Mjiiwiwim. w- afr
artaia wa bctOb wwrw ;wac- 3ai"uw Mr, ibwb. Mr. o4 Mra
T 5 ww. Saa -; TT
5wrawt Sao. Paocjant- Pant Stna
0.-BV I!?"IU. L-.P1 Jwte
- Frrtiaa. Xaonnt p. rj. 9aa Paca- .
'-' mc- Ikra C M. Tr-rtTa MarAdakf;
atnlt 'Sar b CU iwwowr-4 r we e- jTa oda. f-ir-uMt C. a. &u
bBBaftt aucwa oTCatfw. Mi-raTwa rlantf Off'w Han. "Trtaiuf;
ar-afytxuc :av ayraauBbk. au4 j ru 3. lima. CainrX Mlna.
B4T twawcvTaV limrwr.
pooj aoxaiBta Mem LioHt BJ'tf
rwaar -ic Szwa ar bwrna; aaa sir m jx c rl
Barwaxa :a larai anwia of btancTat tty a c W'ir-4" m iv U( j
I anail mm!la4y araaaut : a rr airs aa4 LJLft u'ir ti '
Cart T ta tnwraae aa4 roeoot- Tar ar a rw auja ' Uti'JUh
a4 "tar a h!mf wa ft ro-, tic-, oa ta a ur Blj ,
riaun4, Ta Bwrwar la aaarlly ia rw a -u ...ai
" i - - art Lj huh-m
W Btaoua -4? a laaoa :. ; ... .
mraw iia war-
lav TYi aatrtar. aa I ana X at 1 . ' ' " """" r" ' 1 1
A aCHlTtru AftoraoiMl i
La. Dawtacar aatBaat. wlU pra
tlr a 111 court k cwl artlrat '
4 Bft!fnoB'a nrw ia Color '
ar P4- rvwcoa O?. Ororoa
UUwai..,ni4 aa4 ouat at xun:
Erasiaaa Waar waarft to aaaal Bar
a'ataiaj varaaoam a a laaifli'taa anaT
aa aaaaa gravaa. 1 unit. Ba ar.
rarxawr 8m grarwRt aaMt Aiujiobb na
wojf batar ba buOav aarib tfb 9aCBr
aaal o-ow racw ownat way Bw Br-
aa & Btmom9 varxc
rwc uft: cr acscs
T Tr Baj0 TVBTITS.
Ta orowttcKti if ca lif .rf
Jfiiaow. rwsafrfaa X-a Bbb ofT ffna
a Qfa a rffc aaiwaia at ab
Taoarrw. V44lbn4ay, amraat
I tt . tow aad that a iwrurw f rat
Btaal eaaiaT aa b kaoc Sir aaar eUan
'ia 4ty bar :i autoaajraMrac 4f to
tawarrw u ieiy (briDM ointa& at
lontia t air o 'laa. Owtnar at tta
rwilBitm anal 4iaracaBai aiiiat t&ia
'Wr w4t a aar aav igoaaf, a
-aairty .rf iw AwittMira of tjfas tt?.
x at ta arnciaataciaa aiamitf i4Ub. war. " " '
7. auea Qew 123b. aunaa io4 ri- ,..1- -r a. k..- f - - ;u-' ". -ly.
tmia, i - i mm a ra, rria 4a ,r i ""V" w f
Waila narn Jt ea rt". " laaiiiin aliTa 111 u'n IwaBiB I -nty o Knrirv Ty 0 "5.-a
aua wr iwwwj ta avataar taan' ta uai w aa an roaiBBa Bw BUuia; ae I tBa 2,Hn'" im- j fn4
jrfinut wwoft. anaflcywa bactar aa4 1 no.' Br wwaM ft, aa 0at aiaa "u: 'n ujji"-
ra -marvrr ma aabr araa On; tor aowr kmrar m bii -.- i. - in .li i
wtt otw ip CQaaCTOA
laT SrS-wr(,ar M Gaar.
Coofartor r.rrli.4t rborfn
" a all uim r bwlMta
roarroto a-ra I'l rw(Tw
Koa Pfloeo &la III
ttOO SWMI aa4 12 antf
raa lAls taaafDrtabia turn
bBa aa4'Vx. Iloaaa bj V
for BBBCtrtctt. U( CilM N
8BB fratt BtoTB.
rat4 sa Maatara PL
A saaa af
a w- -
IL
L P. EL:;tt and Ir
Tt. aa4 Mala Sta. by la
bm BrMca.
INJuBASCt
oanry buarar ftwQaTta aiavr
' aaif wtta caa Orwaait Iwrawt raw E
C. Baiea aianaj !a aatrtac bar tmnt f waura will b ant anna i !
n wttn co raBwaCaa of oa Hracui tai oTTcbl" . i
ia4 -if nrra tliaiia atitfg sftac bmaalrr . f
araaVi aafct aaanoit SLSS k Tliama Sea Wtm rum !
no bat aa aaaa! ta lay-ra wmm sturr van M:
aj ar-far ta iavmr tra-a. aO-naga mumore A Aa4rw-.
air .fffaaBB tttxhic t wrfy -sl
iof f ji 'ia itwb a
arwfUfar S wr. w Star
m -.a BBartvt. m Mail Bt :k coaarr- at all)r.BtB4 bw tr bt
BBnail
wra ana -on aaau. aw
Ba 1 r an ?
. --mw w-j o yma w 1
...... 1
ijsma. k. wv -
tnr Bur i --i-a -irt :n Mnito
Mua-ay, ar oit:4 tt ta r
1 nvnuu sr m waaii rammna r rma aaurr rt miw 0 . - :
aiflB-, tr-t Euerw aiur. flfry aula b f 4ararUV. aulicu-. i (
rar PK T-a sacttaa rf : a .,. . . .. . I
j . mi m- Uli Oil iX I
EafB
'. H ViVBC taaaraa
Taf-- I f ba4lo
' ii as4
--a to. orv
C. O-oana OV. Veoa
1COAL NOTtCt-
' RCWARO -
' " Far Ub arraa mm tob1
aa paraaa ar p of taaa,
- aa-iwtagy taaiii ccpataafT
M armbmc btarBrta tram
prailaaB mt aaoaenban T
taaor -a kaaa pUe4
carTBBT.
- . - . ' r '
a"
Ht f AtKt.o fur Vacat. of '
cam an 3n 9sttin. Mr Mua4y
ft ju tr7 - Met Oil.
Pauiaua
r a4 j
"emnii
a4yrtisarB,
Aviation Too Expensive a j
Pastime I
m j
oaaoa
bOTC cx.-cm. a
ccco rca oars I'jtm. ' .
.
Tat eawnow waaai aaarlT -9a4 an4 jfjawtfa an wrtJb taw
aam of ta caa4Ufac a wt t nr ftrr. -JI aiajf aa oa
a
a
ariMuu of ba'tl
gyy air- UMwa . i-
l aa wwa ra aitibw - t im nfi. -. j.
ao4 w aw aar sufr.vii--ciy mil mtmn l
rWTB t at iuricarnoa ootr '
f rw' d. -; rt , wiMf4. T J
f wart r- "ar ir wt waa r
I aaoi4. -44 a ww 0-ip aa ba
I 4bwtlarr !- tan taroy
rmtmwm atwtwi a m. '
NOTICE I bro) f fra tko aa
rra4 lmn l.t- py,k
7 v wr troa City
- H1 4 ' in4
aj Tr-ar rf " " l -- .
Xima rf aalairr
AOdrwa
I
cm nx ao ru-r.ajs
c rLTtma so rA aj tmc
rr apt AX. MLBIATS M
Tbia aBBoaa 'm wat aflwr Anae Vk.
Cat a an. Cwt to Sa4 Ok Sac.
" "' 'a rauj- at vara --"aa-
euBat mt LarnoUi Bur
f ? ",'T ,,M a-ar4
t i:il tMt it
alma c B.owNtu, ; rrr
H L. PATTFR tfiv !
la.-'t y
a:4, Jx"
a
Qo-G apart fi as ta oolurcnc bt3 af aenctaniKCL
JLiEemfty qp a pr-wt iumojuf p STTST aTa a
Say-i hrWury ar 5mani UuaEoc aa DAXGEOC3
dacr t b tfb frt S I aoa sprtnit y t ta ba
t-aft anil aaarN- cSp t& arioga f at aruair.
- Wi aaai bmb aiixMi-a-wA s kry k -a scat aa a pax
a&xtKv a bbww una artlZ a- kv Ea6V a CtX - Tkat kinf aa t ia
UXZSS to -!pr a &--l !rBB-vXrrr EICJL
Ia ar wrsouna mt ta t&o ul mm ft B at ofta a ob-
lsana f ti fcaarur aaai EjrJLfcT taaw-aur prtrartpf a "aalaa t&a t ' l.ri
BTim m ta aartri r it bjuS r-o Tai a
, Y - ' BaT4 aa
Ca bj -.1 - IV . t , r ( -rw.. . ...,v,'.. , - , Uw aaaaa
row
FATTEHSOX.
AWOCS HFMTAtLS COallaJO.
!arba A P-nmm
TMt MOWtlMO CNTKA""-
la aa aaa at ta Wiotni
Btory ty: .
HaatWy Baroa Prap
Mala FtiBt
J. f. MeAaaJty nari
S-atA aa4 M-a.
Swrraat - CaaJrtloaBty
Mate aw
M. K. pa Jo-f7
, Kort ocr t r. a
Ot- Ca C 8-r
- Daecr-t HM4.
8-raaaaftara Coafrrtkir-
SatA a4 A-O A4
jCBRMATtOa
wco rca. iwiatt -ttk hvzxnmzzt txttcs.
I wtb at 9oBBtat Mtaa. , ,",
a
a
BO Matamo of Vllmina-r. .
a ,
bar cam
"a ay arrora Car
t'Z-TV --aaarf a pat, , aanr
j- '- a rawa rM
'a Trai a 1 a. a
-r. ' " " V M
ra a-r,tB L C
A3 tbuaa n
ftrr rti"J
-
, a
a
aaata ta tnrwa mt CBfTttwla i kaa wsr. JL k ' r"
-- TW iJr; a.4 ST LT1 ' -
a Pnbb aar win ba-a a-i-4 aba a Baa- a rrb bmt!!!!L . Ur
by.
4UUa-
w -u. . aa
Caor 1
STTaal -a
a Ta Caorovraw wQl
ataaa wrar S r-4&a4l q
I "a C Bar IT mt - - 1 t? ""
faaaaar-. -, "aJ! ar
M . . BB
yya f
W Iko ,
auan clit
CcaCJiteiit
aai Oat a
DBBlara WL faa .
raK rsa CbbVL 1
Ccililc3
irm AM 9 MAIM
Onjaa CJ" ,
Wwi n .
tt am:
1 aa rt rjt Wwff
ywa a
a at aav. a
aV . .
. " "Willi aW -Tof-joT n aa r
- -fTWhaf T B4 M a. pnt ywwr ao'
t-t t
----b!..:
aaaawa