Morning enterprise. (Oregon City, Or.) 1911-1933, July 29, 1911, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ixzizzvsi ggrxgggixsnif
Mil wmmm-
l, waaibw Ditm1
. . mm wiitiif i
Ml mMfMr r
nltr l TMtUUSt: OT ! L'
r4mjM f tJ-r tin "
(Mi rfci t'
Itrtinnl at 'If - ;BW t.'M '"' waaaa
upturn" "mmam I
I
.awl
amy jwiicpU. wBwiwBa.
Idy ry Hn American Motor.
JITW iTlataalll ii P KtMB ad TT-'
ffaawr rLmwai tft narri tw
ihtti'Mimmi eo
Wn iTTr TTIarr " 1 1 '
, atta Ml lallMl ir laad T Ua
j
r jaltiiiAAj Wrrt
' 7A6. AtATTAI tAO AMU
' T 'frr 1 JT-tirr taAf -h( ITTiMal Af
lAC XnUtynat AAA AO AKlAM) AA 3afflAK
ttt aaco At iABAABAM -,, Ttth
TT TIL murtiBrt hnliti u
K,.00. 3VtAA:atr. JtlAAT.i. .-rit
UMXt (PlAJAJ X3y tPWU Iaaaat ctAAt
TPaAAiBAlpAar CoAtAAiij, AongAt to
Af -tan-HT.Tat; !
I AAA. AT -r.-
ttAAB .Al M
UaATfA ABaUtAd (AAtBAM T itorrii !b
,Af AtMUtt:tg aapUc. THM iAtcv
rrttT tiD ttAai rAaTUaOAn- mm .ta a taaU
rrr rr t tia ooavrt : ieente. AAt aai
AMtAAd .Of AAtAifllAe ftT f laAfthAW
rto AnWripiBAAAalMe. 31 was oA)T
U 't . CB(X&aid AAd William AAdre
aaao. itaat wAtAd a oi iiMmi j- -arairii
.toaIUaJ an Matot Doajak. -rctotAe
' Jlorrl' Trnie irritnTiic Ta
9'orUaAd BaliAAy. Xta'. -V r On-
.Amy will Aaoc Ap AAknaj bvoxan Ctty
'for AOoUiiif fTAACttuv Aai Urere Aie
t Mm 9wtr . wtyy "wbbabwI . ??
- ttoe :
imwiJ waaa v inee
- H MhotMM aM ajl MtaattMMt ,at
AirtLjaglaialMilatea i
i
aWa'IMX
. aOiati naMiirt
JMTTKOrOMICCAl. aUSNTS.
aai rtaaW aaa raaaaar. raa. QaaaaiMa ;
ttrsa-wt im Al mian DMITMD 4 - - - . -
nin-tT"1"--! ""'-jjSSiaair
HA llllllallAt
- ' mi , a
fBVTnin rAataHBjAAtfM
ad OTor1tAim on l rrpOTatiarjp tap o- oc Eixitli ai OeAter etroetH
,py-roJl An. rrw Co; ItoAert A. IlUier. Of
wad. Ta iiAd ioaatAd aabt tmu
Tk. r f-!l , 'ruu- or Joto V LAiieT, Aud b
pr us erty aAaual brjy lit iun,.vt totaUor tor ta
"ilMUe tc Urxw" Rouat- froAi taeienct: Mr DimfCk b- imnxnr h
Anal AatrtMAnte wtoeMArer tiie vtkk ;
AAtJ Qoallty app qua) t Batten nulc
"Ti- "Uaap bd Upakoc' aaoTeiAca'
CosJAEtrraMi or tiw lUnalaCUrrei 1
Aaasr ( fi... of Portiaad. wll, AD-Anrth
to AtiAWiat la" AMnntactnr- and Aaif
rf AWiiAr aoane wlthir. La ataK
JJownfeU
A ii
1
C 4 WDMAn VerO smEatrr AFTM IER DWM XlVrMC IS Ak
AA8nX- VMEREVE Hi THE rimTOOY Of Ak MerrrOM
CHEAT "MlNMBEftS tF rTB WOMEN . BECOME ARA.
3BtTS THAT fiA.TIDN ffi Oft TTME XMU TP 3TOWFA1X
') crarcpVY. MMBHtcA is, rrHnnervnz. dm -the toad -to be
aKNSftrVTiow umLCas Trm vwdmsn or lleisure ca. be j.-
UJ5WED (Set .INDJiCEX) TD XCeANOX TMSHI AAMrTtCS lOrmt -HARC
UaXBDa.
' "The Jmnam ienmie -farraatte, wbtiir .in motkrc I'mrm .or JZew
cock orja ottrirmf Grtoc, 2Lome or AMyTAi, b tLe wonjan wlit,, !
affjnamiAJ JaJror Jlltt rmaru or uttioc or !
rtlaxreniuAi tff XlOOE SATING nAAifartMrrT, will Twd on W
amaaed jntAaTfwTita jffaatAwTbtoad W ;br Airpiarrt. ITJnieA the can
ror tatH waiter rib Juri iMtm! jfiald p? Awne rtber line of yTodagtiee .
riifhjbejAAiao XIGET ttolitoe onilie kkrw of rllrtiiie
ULe ArmuAC aanrre lodcj. Hike thai Lntiiouae tyeennes ao nurts
rrioiM 'Jrdiow tibw jiaoniJ iff HLmie, mho mmek .mmiBr iirj ptmuil uf
JTT.AfTiniE il9iriaaAJwikflaI mCW03LBEE actmtj,
wrould 'the Hat IlaTrrpierr If dht latd rplmtj' orfl 2LA1ID WDELT no tlo,
ami ttba tmm mould Jm oara?pcaiffiiy IrBwilthiwr and .21 QUE atS-
T
BlttVr
ta- fcov. r. C. Hi
.Bator t -feewtoers. AAd
tor MMat11w lUe.
,tnn tAr BAtAt:. Yo"JW
U1 wr-
wdn led y ima
AlUUi
BAUtc 1'- wtl! toe
Twitt) t
Mar J tUlaMMBAd MIW. T X3
a. ,ai arttfe er- trr
lUSh :WUM a
if
iMammxr 4; 1U
At.
lABO WMHI alt '& A . '
Pilar An aAoaiaon
teTAArTTt
WrM IMIIUIIIMII
. nmt. J.
41m ? tnai :
totkjMl utur tma. wiuoorj Tte k Dtp aim
Htveans UnKt -o,aTClL. I"'
v-nt
l IT n i mar a-
ar a iu 11 1 1
Itnaiiii Hum" aaair mi i; .
Avtt9o. m.
Xliiwtwr inn H. "M4i-1
jrav pwr, m. Gavlwraar . esafc
lUi'j'ca-nm t - C .Hm.
ArnuwMK Itonuaj: rrtee.
'11 otavtt imtioafi rrrtcaa t
3lba -Bwdr wtt Tmaw
10 ta areciut.
Illli lill 111IIT tfMt aT.
Tlawr. 3C 3T.
.ear. -Stttfc ad W
fi.
itar aav"
tTi lilllaaii liirrnittl tiMt CT.
fivar. 3- 3. Xwiiiriiiirri
WJai-n; . JW
II II I fli i ! Ill
X 1 1 ' "T. aTaae BroaraiJ, w
3!
. - AMaAAABaA2
AMrmataor a.-
" V "Tt:
A JWVa Bit, n "Vr. TtnhtaAAB. TAf
' . , ...
eaT. JUUI7 1 .awou ay
-m . . . .uaAw t.ftim- 1 -sn a.
M - -'-zr vz -Mtr atxx. AAAS
AATAATTtAM-. 3iorr attAAiatt a.
x.; ATC&IAS ;9IAIC1 AMI ACTMnC,
T" mi.; . B E ax: Ttarmter uniunB Jwmt utacaii
rAatas. ATIAdO At nao 0'eia.Vt?-T ;HT : AAalAitaA. L0 AArPB -tl
OaTABr to tAC AAAAAAC aT ta AAStor. 1
Aoae. aattama aIU a AAOACld At I
I M tkeTim.oMUf ai
, AerrwA.
ViMMad Ainll ijm Ot.baahi AAirTaar.
; UAar.-a-At;: ra atwa U . X. .y.
TT jL " " -!
rT ITT. MaT JaaMAa
Ixmmi JjitinrAii Comer JfiTAAD AAtl 1
.UXAUi ATFoew. lurr. W. E, Kraxaer
rT AAStOT. WaAtOAOt TJ JbefteTAIAVi.
taAda? aCaooI :y A. Au U-.
iKjAatoggwT. AnAertBtwiAWit Mon.
maj Arrrtep 1:3U Srtttnar
XatACT XfAJlW t AJ.
VroAt PrtAir Xrty -acrmwI t
bin iau tQArtiif toad toy J. 0
At ti trtkuck, toUowod or fASAOay
ACkooL
V 13IM(C4( TD B1JLU -fOME.
Attontoy
1 Jjat At XiArttri And
AMBr otraew- j
V,' a Dtoiiek ash imrrh irii a Anlki-
Onikl
' CAApre trroAArf toenac.
w marry a ikm! Pt-
u IiJ"mi 41 J"1 l-
Htrrtlaac
ba rrlae for La ljalrr fcnaiiiiam
and Decay
. A . - - -
Await Nations
Wliere Women
Don't Work
Ay OLIVt CH REINER. Autturr
:HBT J3RD SIVBN HEASON
OF 4MMZHn ft IK
1 Tap wuta
ttor our BirMt
l tew All reer tap
t AtttMCtAAX iM
itsAaatrj. 7
bp of idum ;
tier of aerremewi
Lap trr Witt tar hnv
nl wfNUBW eeer IP" Tear:
, ajml with atoert rt5i Axaeetoad toi 1
i Mil AT tar raarrat ttMW ta Aaa
i MM). tAP HHIlt IpTTWiHI W AA3-
!rv wtMd J-
Tar 'torr AAjarr Aoe?w-
tar AAtt .Vtv-
V7Alto ttoe "LfAIeP: HU4 aV
, wbww- .bat fnn roU.
:tMtHt Hi lOorotw. rrrr te tell!.
k. rrmrc. Ur tram umc taTfak .
irwwiy urn' , wkl"
U-r our rm ba ttfer cr arl
.ri Lkc mot ( tar arvrld. oa:
m 1 1 an t a- ta-aMinn m i
WaOJWAiCW aw w wmw
in faaaraiap Ute anT aire
mml, tap adTAaew ftri taw 'BTKnts
iiM(l rrnust. aiUanxc tr end t
1 Jnr afir naltoraa Vt Bbum V
wtn mur kdbidf upBi),m'
ftmi. 4aSritl tta rnw .:lr irr
tav on 1rta3T adrun cf
: I M ta taw f tmaootx. T Iloav-,
urranc nh &ia. hr
lc to :lc Baaav eit. 2ac Co Tic
BTmj i ttob t ao . lac c Avara ,
I'arnth APf Mc
BAI.T BllHaS Ac tolK ar
BACK. imn i'jwyj; nawm
tmift. tll2iUl-M
TEarrnuw ifiiraii wee
fmM ,A- tWa, aaAaaaAAV-v I I VA W
lAUAdAlwUJlt; ,Mltoam.
I.T5 war ateaAg ; oaieTI. OtiltoTAM. Tic
-T i
Plfc, P . .KUDK.
liir - Bir aViaen- ktt tmmm
cBlte at
. - Ar iwuvr
prajan Erv StaAK lAiiaitliiM
HOOR-rHo-A .rr .amai: ,t Vrr
i;U0 tk. toiwo Ia.Wc.
DACDN, LLAHI' AAd 1IAAI. ti sm
tfroAi to lr acccrdiM: m mne
DEKT BTKEUS ! ,trri for
iTlT
.BHKHP an HW At 00 -ie trae
WAttlU.
-Rtti
"M7TATDEB "bmi, jArrta Jfc tH
inoAd.
TlXriTE AKP TEKP 4ot !.
; AtAAdT, AalliAS TroAi IS, to SLM) ; Terr
UATfe umyns wray , i to n.
wAtte. froAi tSo co tK
BKTTBR (iMranri DnltAAr
VoeAitrry wxtnm trmm lie to -ire.
Uact tUrry troA) Jtw- to XK.
.ery tie -to 3c
jracH bert imA 55 ceau.
WTOXiTK" (Harm? Ftraa with lit
' ti- Xod itofek ottered. Uaad aaaa ore
lc Dd Toootera aiw fau Aaor
lAOAiaAt., orolieiA onAE froAi lc tt) lire,
goonteAiwd.
WUOl (BayiAS-weAO) r(AAi aw
nazmt rrtrni 14 -to T7 m is
-PTIEI flaorta 39 to rolied
rj, J.:- wdp rorc, -.fj
eraeaed con., a.!.); waat tirj aii
tt JS3. ol Area,. $12; Baarty brook
oarry feed, bt AOAared vauaas.
IIA3' UryS. Ttamtiiy 3U. a
t: etoverts wZW; oat abt, am:,
tU. mtzed. 410 tr412, altalU, to
114
"Tali aueat Naaorpoa: That feim
Vrombat w amaetbiui: Of a emtesist
Biowrrf'
"A l brT'"'
aot bv- urtiary raiard els montoo
ako. aad dp wlrv t't teoAd tt eat
,yer" Waiitjni Herald
A
VOTE
(IfJOlJ FOK ONE VOTE
in wn
10 lb. 4t. AAlX xraAatJ vK; TS tvr
Mat) tt). aaajai .
mtrtt d 'Maftnn attwuu. ,
tksm eouatu. waon Aoatly elttred aad tmnprrry niied Is wltii tbe
natorf of tap eaadioate you watt to rote for, will ap eooatAd ab oae
'we . .
ftaAMr of candidal
Addr,
Tbat cnutoon la OaI After Auanst 3rd.
CAt ac Iiaab. aom -roll waAdtB llaL
"AOy AOpaV 4toO 0O- o0'
'totDMrewrrtOaj aLatfefC.
BOOD FOB TWEKTT tFTVr HUNTJnEU WTHJ.
I wkaii to MOAtDAlBl 1
vKoA)bMtd ftoy.
' Tola woaliaatbA bJaoc.
wwAa rA7 'UOBaah
2J0 TOtAa. iDniy i
dAbtte.
at
'Of -tbAA tolantoa will toe AewltbAl ao
wbVOaV 0.a5- 00A A
m w aim JtoAawwp Aaaaw
WANTKC
taction T All ort t
tMtw. mi tadta tnaM
Mr mmi ooUcCtcrt. cotw tvr
ii iwi iiiih rm - W are
oomcuu. J w' "
aorta f -rr: ai i: om
Uena Warns. vUd. n' FltUi
T.'ANTKI " as ttt Oar Ba
rrrvnaa ot rattaaj: aMrtan .
tM aaast i naiiiHW tc um Baue.
Mate Vortasad. rtrr tt tor ywar
WANTEB-Amw -hw-
City lMtMdrj.
jrnii sAl-Uar oatHwK. hn? irraasr
luAorar paotr ylliw -imgipy
tiati anrm .tar ummi nan
will a11 or tras. Arra Knwr
wnme Brit.
RMlDMa.
,KATLM ruuNa-naMii
tttuMk
Urt, 'lirann Cttl. OK.
A I IUHNra.
TICT Mm T-rvaArTPA-
EHAHKT
M HCaUXANEDUS.
NtTTICIiOAe of Lap aaadaontaa and
Aoat TnnatAX taaaraoa oc mor oaxt
Ae AOAtat for raw Ibab coat Of ia
temJ, or will tiAAe-tor Toai AUAIe.
Addraas H ..fi. Tietat. Boa C. Oi
icon City 17.
xtty NtrrtnES
Jrdr
AN OIU11NANCE rejaiUltiu. U
aar of Nr-leeT in Urexoi. Ctr'
aAd BTOtaLMtao: card Araoter ajkI
jcaAtoa Of Caanep toi oJ! AtttiU souavi
aad mom wmw;ia) tAerniU..
Lrreft-ou Ctt lNa, IfrXAUl A follow- I
ncetior. 1 tt anal) a- aniawtll
to coAoaret or carry on any ouio
tu Irrwrau Ctty were Nai . ,
or oUter awd. vradACtv app ko o
onerad for . or atp bi am xnai. !
Aer dtapoMd of wttAoat ttrf oi
tainm Ueenae Laereftrr ap aer--after
pTOTAtod.
tmcii lteesw- aatt be aad try ai-
plication tt Lap Ctty Couacl. and
Cry aubliaomc Aotusp taerwf to lm-
aw 11 air aw Ametoed toy ttoe o
. dlimwn of rrrexoo Ctty tw onuii.
t---mr-A
tor Ut
'for Ute -Aaip or aMtotUP uaaot
Tbe fee tor a Itpabap nadei ln
ordmaAep aaall be $xao aer aanoai
wflic AAiy ap Aaid hi auarten- n
tullapeni on tae fltrat dav of Ja :
nary aad At Ute aeXtmilar Of Yer ;
ouarter tberAtrtor. MAd wen anv
lieeArP a taaeu oat AfteT Upv tin' ,
of any AAarm. ttoe aoai t w imuI j
tn, a. ta AeatnntAr Of tw- Arr .
quarter aoai: ae tri oniwrUoi. ti !!.
tiaep euct lioenae baa ti. ran tt'
tbe wbotov ouartAT efoi Uoco"
raall toe rrancd to .eoAAACt aacIi
pbfp aa atoreaaAl. ttoe fe owitt
tnorl u tin- rrAaaoror. AAd a uood
and AUfhPtent boad red wlU. tb-
heronier t w- ApAToeed try hltu. Mi
. 0s. j 1
. . .. . ""
COtlPDn.
V A o 0'04Op aVO'O41
a - a to a aa
biuaetW mUw tin aabI
Tbe lbabrrprwe wni
lMMMl bar MorU BSMmM.
. VtAMtr
CH1XBB&U a turnips At
Law. Tniiliniiar An rat;.
laaa Al aUI Am. aaMai aaIamUii
aabI itTtaial lfflk !to atai
raw 3-ax. JJaaaai 0Ctr. Vnmgm.
JDCTB TMTlArr aaH PaAf .
'ATAffc 'AaAAAAAt AA&lAA AAA AAATtoTAAl
tftimAKGt.' l.
TaAT plApATtll AA7. Aall AAA
AAAAAABa. ' LTfTlAi Al ftaAwTfTal'
WW.
Aecuon 3 AA ptaor wa
AVer or AtAUiar AaeeraAA. '
fAl A4W.AT apt Mi aaaAAOi
Of aaall w eAAAAa1 P'
tar jrrAAAd IKA. AJI aaUI Aavr i
AOAii TTAAt ap Of thmr teM-
en: tiaa. : Mnt- aaa
rooA Aattar ' aairwT
Mwdiar frcA Uh- aaAw ' r
a- roAA Ar AAiUAB".
or tto ov Kira. tll.
Aiar AMV AT
Lii.! a: ooaaacpaI Uer1Ui!
Ad A AAAT aadt: A Up '
ixwai aaall Aar A rrru. too.
AtmfA. or AanttJAA. e! ajr" il
or m ALaor Avutaer o! tntcUoAs
ikkUi taat will a-tt
mterlerv wttt oerAtw tar
m Ai fTAAt Of aaw aeetA:
Aart Of t A1AK.V
If Afl- AUCA arr AaAl t.- AAWAAat
Mm Ataw AAd to- wall OA
teBtm. t ta. a aet "
aJl . AUarAAtaa: oat f-Aao-
Ua rra eaaraeter er Lav
oraitwi aeot aa.1 taepebi
beetAMi 31! al! AP AAtoA-tAi
tor tap AroorteAr at nY ! H
mAhrrA of AoOraPli Atae. a atw
AAA) Uap Wtti Lap aaaw U' aofii
tAPTe or for Urr aatpaat of oip'
u. a tAp aaaw taeix- or etaer" .
Any eAfrttAAA. tiaaap u ,.aU! Ii
OAon. or oerwtt r--ASe m
ataer AeraA or AerAenw u erta:
tnai AMeti pw- w or ta. tor-
WAUd iMlAOr. U P ATAAi AT OLaei
a Mr dnrpoaal of .tAereftvi at otae.
' wiar or Ar-al:. AAd atn Aeraoi. or
ItorAMAi a ontrndmr Aaall ap jRiltr'
ot a HAirtaaiaor.
r.verr aUc wAerr Nejr.Weer o"
.. - ... - mm.. Ak mr ami
AirpT irr.
Het' ei -oj' eaettioiJ o,v
AAd 01- I in- Brit Of to weAk.
COBIAHMlty AOWt) tiAAUT.r
a lull! AO oaeai on y Ataer aav
until h rioek a to taereof al
tatl: tiaar at. 11 ocioti. V taer"
Oft
taretlaii "4 . aUAor or Axnaau
attal: ar eAtAlnTAil tv or atraat atf
utH) aiw a. AtopAaaid.aa.! It aba: I
Up nuatart-al for tar ropretcr -4uMr.of
aoeti AlAWr or or
of b cnsMorw u Aeradt ay tfiioo
or woaua to eAter -( or tutef
. & or aaoAt a AAtii iaop a lrr
Aaid. or to aell or auooop t . a"
''Naai-Hw at atadiar Aeeefaae ti
aitt atteb twraoAn A at Craak ori
tar Aremiaa. or top tirrpAl md ,
jtv Atuwr or waauii wbo ' BAai)
onter tau- or Kater tn or aoott aiv
awe Aiaec or wtoo aaall bvy er
' attoAtpt t- toav aar tttoP' toeeeraaet
AloraaiM. laer. for AeeAoaal aw
or ataer u. aaall a aaenpad cullt.M
Of A atUawAAMUAor.
trPCLnu It aaal! to- aaUAttil
tor ay AefAon .c aerAoa. Hrri of
corporation earrriaK ou aav ban
baas oatroaiaAd tb pobilr 14
emit or enter tn piired tn tie
ruoAi wtoee- ancli bamiiea u cameil
oti or tu aa' rootn con tape
wtUi any xanw of eaaaee -nit carui ;
or otaer coctrtTanran or at . all : tt
fceep tii ar aoch taaro rT lu.anr
mae eoBBAMAd taeeeAlt)) any cardt
or otaer totmiiBwn or taUaa aae)
. tor piayinc aoch came rr titarr
, wuw t at all. Aad any Apeaon !'
ToauattK Ab aaall enaaap in ant
babw Of eaancv in ey aoch pu-f
or mn eoanpf4od taprawttti aaall
at- teemed icuiitr t a mtademeaaor.
fctettKMi Ao ppraon viuiutiat
aa ' l provimoas of thin nrdiii
inn. taall spoil conviritou tbreeof.
1
aetopp Uh Miw or Meoordrr, a
aeenred rnlh of a tniajemaiK)i , an I
aall tor tutor net teat taaii ftrr nor
atorr taati fifty ooUar. or tor tni
tmeoaed AOt keiu Laaii two aer atom
Laaii I' cuvp in tap rln iW. or toy
onti. eaeti Sue aad txaprtaonaten:
pertJoii 7aerAa, Urerr arw
aaveral piaeA of banaeeh tn Ir
roi City, waieti aell NAaT.Meer and
umliar aoprajra awl and ptaew.
art- wttboo: control awl rejriUatinrl (
tr- rp City lioremmea' of liremm
Cttv aiai b' daaxer 0' U hultn j
and aaietv o' ta. apopa of (rrejent.
Ctti mMu. 11 b' fpitaTy tor tb- I
Brediat- premratioi. ol tin- aealtii )
awJ Mletv 0' tit aa til ppopk- n:j
Orejcor Of. t;w titer. plac tnouhl
p- rex'iui! Irrpgtmi City, aii '
ewerxeiv" b- aero' ilpctarwl i''
eiiv aiui till.- 1rdmanpt- anal! Lul-
eflee; aad m- tti forep laiMedtaielv
mwi tu aperrrra in. H.itoi.
heao ftr lira- aw' orAerwl ou-!
liaaeii ai tvriiA tfiVetla of t-'
Citv ; nnael ae) on tap 27tb jvi-T
of Jut. rm. anj b eoaw ui lor
aproufl reading aan fiiu paK- 1
at a aaprtal mpettrip to ap AaI '
ot: fw- u. dai of Aut. 1911. at j
OClofll V- Bl.
1- rTTI"?', IteeonleT j
1
Drrimener Nc
At" OUUirANt;i; rexauttj- t.- -o
! cf banian ' unor tnproved
aw' omrrMtuj for tto- aiv
' ' r'' fvr tw auav-. aad Ijph
; PtanUnj- aii tniomia: Of aowk- otsl
tomaaeenui rrew fnmtM,- trteriu.
' Clri oroaji. a folmwo:
j Aecttori All taaw' aiui oraji
neaui tree Lhat aaall toereafter a.
taniel or act out m tap arret
or ttop etty of Orexotj Citv aoai I
fiatoad liAe ti, tb eentor oT
tAP toae kanwii ar tap pirn tnv .
between fa- eon. aoid Utfmtu
Itae.
AerliOfi II
it w bereft tu.u. t.
oaty 01 ai. proAeiT owaere tr orai.
etly trim aad ei tnmsHii a!. !
yAr all ajuAb aAd oraaatenu) tr. i
awai 01 DiMe feet Abmre ttop xrxrt,
atone aad Lb aubewalk. It oball
toe Up Italy of rery wr berami
w mo; ana beet) nisi-
rad Oil Beh tre tf tbe atree
A. m " . ....
- "i umr AreaiMwe. a
iaa tae aaaw aaall aot tmorfer..
wtu, ibp letepAOAP or bMAtrrapn
Wree or AOUae aiarai art temp tr
weparuaeat hxtorw of oald etrr
or eap ton cootaet ttoertwiu.
Aeeiwai S It b toereoy buap tlw
aty of tbe AWAor and ween pant of
aayAAtiii aeeaibNA to kmp tbe araw.
"weed ta ti- parkin atoraaaid ai
Ml UiAea AAd to bae,, the abbwralk
oawi Wbeaern. tn tap optn
Oty. tbe taau Of any Abaa or or-wa-wual
tree b tbe AtPaeta of oaid
rlty 'baee AAbrrad Any aawot. lat
wAwor at aoaae ronAaLUop tu
wakl Ataaeta And am wtotrptoc or
miMK -toe im rOT
1 earaa. AbWalba, watd
bbtll AAAAP AACb tvaa W
AVoUAa ArtrteAlry to kill the aaam.:
itod It aal) toe ttoA OAty of tao wroa
-erty aw aer to namy tbe aaaw.
IMMM "
BC DN tI wAip -
DUUIfn" IXATIK 2J
KJ 'V-
THE FIRST. NATIOnAL BAT
of OKB00K 4CaTYM OKEQC3I
t f'
1 cea JiJ-' gwrargr; -issa
OaVrtaU.
artKMi t .nr ta' W
AAa aittltAl Art ' ta ftwtAMOAa
f UW ardiaua.' acmU! Ui iCl
of MtAOiamar. ad nputi
ronrtcliw UwriT aUm tr K
dortrvr AT tUnt, Aai; la. ailOA!
A Aja Of AO' AHto UMU. ! AOJiaw
M. MCf tBM' twoat Alali ur bv
MtrrtMaaMMl At aa tl tan. aur
Avorr tAUs m iUw ti tn' Ur MU.
or (r tool tt iw a11 ttiP"'
IiamI tlAtr awl orm! atla
tlMt at MKUl atati 0? lf
ttti fMAfi: ai tin- 2m
of jah -WJX. t
ui' 1m
m1 raadUtK a ail tlul
a. tA- tUi ovrv at Awru'i.
u irrnM
hevonter.
DPdiwot He
AN IMIDINANCT. proitAlug M thr
Aprwiulw1 of U.wiW t- tai
tnnw Of toilta treip f lrreA'
Ctty. Urexou ;
LttAAWI Cm OAa ontllti At tdlinwA
awrnoi: 1 Teep w toeroov ai
revrrutw) ' of la jteaerat Mbd
.Of urecoi: CIV). IfW Iapauai Of!
),wi.i for eJai- lAteroewi ttrai
b. lirecwi On. lrejcoc f
tpprtjon a WaepAAK. tp trrwiu.
or Ureeoti Ctr opp tn a mMty aa! j
aaaAtatv ooa4:tMi aa) ti a am- f
aary tor tat- naArwUib- nareatbA j
Of tar AAAltii aAit allefv Of tar M '
, pb- of lieacAn Clrr -.taat tap oaalj
wreet kboall to" Atod. a. "A tr t
earv bpre aecurw! to Attet ;
aad ttilf urdiaaer- taU! taar e9ee'
and tor in fere MaweaUMty epw.
a appeevtl ' tar Marer i
MeAii tni Jita" .aa t eraerod twi-
.)iaaol at a apecui taeeuax of la"'
' Cm ' ttoaodi or ureoon tstj. toeVI 1
"loir -T7lt. -tlJ. aoti -to.. -eeaw ee I
aAoood rAaoiax aoi aaal paaaaar at 1
.a aopcul neeaar taeeeof to' ftp bel l
toii tfep KM any of AUMl. 1111. ! ;
... L. mw Jt eooeee.'
tteeo tetter.
1b'0 tiopoitll of orecoi. Ctt.
(01 havtar beeetMeev eaM! tt
eipediett 1 ooaerrart Mruu froai
fonr.entl Hrret on iobn- A4wm
n'leti. lAeatit) tat), aortbettr aionK
bIi Jnbti Ara Atreet to A aer
aty lreek and banax reAwreai lb
' Cttr Samaeer of OrecAti Ctty. Irr
r aoD. u tnrtitaii plaar, BAetllroalianH
aad oauiBaie ' tor au aptrnnmau
aratti at aal'i iilaoe wttii all ttoe aw
twnry catch beta a, aaaaaonw. mmii
lamtibukrn anl ettataiA of tbp
aiak ti' tor oaap and Lap mi pnil.
bkb taereo.'. aad
' TVfcrraai'. tae Ctte EustMer dlu
format, aad fib In Um- ofliop uf tiie ,
Mecereer. aaeb Un, apeettlrutiiiiiK '
and Mittaim. aad '
WbereaM lb- Cttv Cminnll bu )
awl aw fiad aatil puttm aimrifina
Uoah ud eallBMlop ti lie autttttur-
tory.
"TberefoTT. AP It reaoWad iluit mmiU '
plan. aeeetttoatintiP and .oatlniaun.
b- anil turn arp bererir ainirneii.
and the follnwmc arr- rieiemltimi I
to be ttoe bonndriAP of the dtmrtfii '
aeneniw am! t m a eaantl tor
aatil dniii.. tiAf
('ommeaetur at tin Hmttliwrnit our 1
ner of Lnt a. lw 71 nti .limn
Adamp arraet and p'mirienntl.
treeta. tbeip welTv ulmir einrt.
boandary of niock 71. tlionr nnrtti 1
ertv nUmv weat boiiiiitar of liliml. I
71 and u: atib uf WaHh
inatuii arret. airrow rifiewtitl,
trrt to borthweat romm ot 1m 1.
p Tt'. .thenpe wunwt' alimt
tiTTLtjounitoTy df 'lotr Z unii 4 m
www 7. ttteapp anuttiirrh uinni
att biMtiidiiry of hlnck 7X mill 7j
oti weat aide of Jobx Adumn fttreet
b' antnt of iHMtinnlnn.
Tui preeent afratini nin thmtu'l
'loi -I. i K.r, uud K of Llm 71 Biui
inu ami i, nl Mmu 7;.
Ami be tt tirrlhnr tphiiIv.h (hir
V 1 tbe purpom- and litrpiitiim nf
lb City Council tn rnimtTtiiM aatil
Orati. a' oaid plaee
Tap aaui drain ie. u,prm( Mk
lolLmn Thr IrwIilP tUnirtmlm m
n- drain are bottom wtitth
lbA,. top width inrihoi, em-,
treaty ti.aide heiirhth m,,,,,
walb. and arch fj, be ,) ,,,hM(
taw and etmm will i on
touiubition of el Ui., or rimnre.fc.
tiw leet In wirtti, and all ti. be nun
trario are.rrdinr M. th. .ln unO
"tppclttrAtlimt. nn on lib, to tbe
Hop Of Ctty hoMmtoir, ,llU ,
rrjTrj'"', ,or "-nth a
en own on plaiik.
T foreaolnr rmi.ilutloti waa
dopted aim ordered puhliahml at a
old -011 toe ltttti dny of j,iV in
Clt? TL2f ( n"I";,! "T Crragim
w wieavN.
L. mrr, Iteenrllet.
rlotoM of teortonof Bwth tPeAt
wrTlaTFtl,
'IJmII a. a .
7" tne eoat of the Im
nTSrl. Pth 'fnn
11. 1 2!- fTOm tht taai line o(
nnLPTn'"',l anwrtf baa
oe m wTttinr tn the a Id fittv
TZVrn,lnT erwrrwu
:P-t-iAtoA-SMS
ta- L "Lnr Itoaiwe aaaewtlna
Ta?L!'1-lmPrnT'"'"t.
wonting on .-.id amT-, .2"
oit Trow Aaid :part
A aua mnu
Till I33LTKTT
w. JJ. 'JtBTMt ti.r
. a AV at te
OAid HUtii HtfAOt aud aa
Anal ulb Utrwrt. ..
Tttia -arttieo la AUbltlAAl ,
alorauwT JtArvtbw tap Ttw t
AAttUb 'BAUAt dttty StUH AAJ) Bj ,
(.AUttll 1 AAa Aer Aaaw
OOU. t to rvdtaoa.r. al tbAt
Ct! CaambAT W Urojioti DtT.Dr
AA tao ttaav ttaw AAtl f
PAaaUAt AD Aall! O0aUnrA
a- rri-,AA;
iiwu. rwtrrtct. J
enitatDNE . . . I
tM tmc 'Omourr (tmurr rat
rrTt oo 'DMHutito tow 1
BlnSeVA COUtoT.
Kitir (wbw. ranntin. n .Ait
tPWlA. lArtAAdAMt.
Ii. Alaort J. UwitoAi. ImIwbw
lb tnv UAJriP Of tbr Mia A
frtMi. tav apt Iwrraiw Twtjtinat t
abat aud anawAT'ttoe eutiuUaa:
Aaaruat yna tr tbe awne 01
aatl. of at befurp tttr 3bl ft.
AAffNratbet. 1HI1. am HI Hate
AXplTAtiutl Of Ota WaiHa ta
frrat tnibioatbni of tbA aak
aaC C yoti Aall -to ainwar atd
tut eoniiiMin;. Tor want lbAw
PAttntm toll) Apulr to ta Car
tbr ralraT vrATAd Tor M be 1
Bwtni. tirwtt:
tar a OeetA dwauWttic. aax'
AAI) AetttliC alAt tbe JbMrfaAi
AA0 'tojAratlffWO A.
plAtntrt! AMi 0rUAAA
. Tola AuaiAAAAt w tntMlaaw fe
bat at Hob .3. T:. TlAliilitwS. at
far Aaitl 'Cireutt cCuun attdi
wab AAiae And AAVrPad Al Cb)
On iK JUrr, 1HU Tt-m aaHa.
U be AAUIe July 3utL JUL
VIlCDUKll WTUiUtt
.dfcfiiinA -af tobMat
arXawt On.
BASEBAl!
WaTCRXJLTrOOl aAK.
ArNanAYfVvf' 'WaS . !f 4pWoAAJfwT t
XAKOOUVER
IOr
I
Jvy yXL.3k, rr.ixn.
Hi AtoaAbaajo at I
in . m.
X.0ICr aT mi DAY.
avrj Daobt it rye Bka
NOUGHT RUNNLNj
4-.
3TyABwatlrbwVMmilha'ti'
PUiuua-m fcWliM-te Aimari '("
BkwiMB MaWilaP wl
TWADAttAWlWwBXHIwC-
"aV. t,a,8IH.U
BSD wtorrbmi at.
Bay a E:
1BD down amfl 1 a
lakea tUaj wiBftDrtBlile
1nUA aoifl Hot. IBottae to :
fur auntrtolty. Zj
f mne mm na ywuw wa '
"tad no aladlwn t. f
atiHp i. . ....
Ttb mud Vata iftnu, trf r-
toa sndjn.
wlOWtZtoVAllO
Vor tthA A 1 law man adof--
w .or mn MfAtni 'or upormiwt. '
tniaiwTdlJe waauna iabbIai aT
atomtna amtaturbw tnm 1
JwaiutoiBA inT awbAtrrlbeTa
MA (bab Ibawa mlaaad t"
wwwwwwAVwwtowtowto
Ave Won A AalbAUftAAT
ni AtehrrnTAw.7 -eouar:
Mwewtanto''
WtPtloA Uart ttaraw-'-itfy.
a - atni
iviicWlaliji'i
11 r
tt ; Q A
wm imi mi ii. pitw
wlln.lMMMa AWA "