Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, February 08, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OREGON CITY ENTERPRISE, FRIDAY. FEBRUARY 8 1901
Mil,
h.in-
D.irrAtinl Minflnn
I cinumu im imwii j
V, V lleii.ernn. of FIwhmI,
. llmlall. of M'iIhIU, was lull'
rii. Monday.
(' I'mlins, ('am, Vali , wa In
thul y Thursday.
J It. Itlainhaid wa out If om l orl
luiil Wednesday,
Clm (iilir, ol Clai kstoaa Heights,
a lii town Monde
p. Jritofi, ol !t'rrn Oregon,
m in ihis.ny f"Jr-
Will K. Hriir, nf Portland, did
huUiea life laal WedliBadey,
j W. liaimng, of I'ci' I U ml lii
(Krin City Monday on bualnrae.
Mi.aMalile l'rapar, tl Ihle ill, a
allff frltn! In HelelU Ihl week.
Wallar Hiadley la nulla l k at lila
.,ma iu llilseliy, Hi liiUUl lvf.
Vafie Willrjr , of lliU r.l y , la alila lo
U'l """l Sg4ln efUf til allark cil lii
I' I'
SjI (l.,1.Uuill,, i f Hi J.wrph,
ii'ilii"l at K-ie Inc Uel
Mi' Fenny MayflrM, ii Krr l the
'i . a hn'l, aa In Iba i ly laal (Satur
day. Vi. J.. k, ni'i'Ler of V.tir 8l.lllT
Ji I. ia trrr k at her ln.ui In llil
J H. It 'of, tlknoau an 1 popular
t.lti vi MUasukU, la town Wu
VI tt. l-eala, of iliia city aim liaa In
nl l"i ll !'' ' la aloaly le
U'li'-
i'.'il. K. lrjr, of lull land, flailed
JwI.h liU n, tl thie rily Haturl.y ol
U.I
A, t'c'ria, ( 11. h'.ff l l Hrlghbor
ttAjl, li Ilia ciljr Tua0ay tfaiiaav
tlf.J iMMOra.
Mif'ii Meaalngrf ami A a'it Kanne,
ol t. Uiuonjr Uialuri, avia In loan
laaJ PiuiiUy,
(J. A. Ha'ding and ilaiiflilrr,
XI ih lUfJui aia v t 1 1 ( lnrii.lt In
r m llil arrk
1M Jeaale IVl I'Mk, li( Orrgi.n Cl-jf,
ia rnlrir.l , ugen High ehol.
Kuciimi liuafd.
W. H, ai.il tiro. II. Jlrjui, ol (ill
titni nmnlf, ana In ll.la rily lhs
Mk in buatnrea.
Mix Tilila lltiiiit, i( 1'urtlaml. an
ll.r ii rk lii ll.la illy tUili'i
Iriri.J- an4 rU'lra.
Hn.ilnli, Ilia l i n lilna nin
ei limn I'mtlaiiil l.iikirf altar m
li.li. rl I ria TlK Ut
t - Arni'lriHia, am iaiijr ul Ida Mt
inn' l.lrf ai ItioUinl, In iliia rlljr
W lnrtnUjr, on txialliaaa.
A li, I t,ilii.-., ( I'll lull, itrlil
HiM.t r.iiiiiiinli'lrr ul II. li. A. It.
In II r l luh Ujf Mtflit.
y ( ik Inin-IK, i I Ilia 'ulainl
t li.nri' t MuU I u., I r'.t.riur-l to il
.iiii' In ('iniiili a llli an allaik ul
Irlrf
Jj lu'ur nma In from Orron CI'V
Ul tilrflil ai.il a i-ii I urf lo Ilia Af 'iir
t'nlijr. m Iwn al'riil li )ri.
I.imulu ('"iifiljf ladiT.
f.-mr. linciiitiii. n, aim rlit Irum
tin lili i)riun, iitit lima g'i.
I'i Inn vrrjr nk at that Jilara lof
iiiip lui.r, .ul U i.ow Improving.
Ail"l Mmira, Ittliar o( lr J. lrt
MiKifr, to inriilljr ratlin to tl.la rily
Ir.im Ni-alirrg, I ijuila tick llh grip,
Hp liinoro tlian hO jrnattnlil
Mm. lirara luaar! irlurnrj llil
rtt lioui )4)tun, alirro alia liaa
Imii altPinlliiK mr liroilur In law. Saw
i''l KitmuoMMi, aliu a mk at thai
t!rr,
ny Nodlika, foMiiiT lealiltint ul
IliUrlly, alio lit Immi Hxriitlntr aDilni
IIiiik In Urania I'aM aid other (ilacra, N
In Dili a.k. Ha aili to
riuiii,i, r to wuik In tin iiiIiik.
I'". T. I'. lUym a. ul Orritun City,
if I., in axiliriicil to lake rlmri t ( ll.ti
fuilirtu Mit,IMial iliimli aotk lor
t)r io l yaaraltliU Ac anl anvi
liii.i liM T,ur.Uy, m (mnlly may
Iriiioui linn io ri-nMii a I milt Ilia flrat ul
Imt ili flniif plana have noljrt
t'-ii ma.lM In tliln n-inrJ (Irani'
' (HiMTvi-r,
4
Mt-rary Knla.
Tha atory in Ilia Artfutnul lot Fi-Irury
J i. IIKM, I iiotliff ol ('inrlra Fli-minir
V . .L..I..I .1 tl..: i
i .iiiirm miiTii:iir. oi jixirri iifff ri-
iv, jtuo, yt till'l"Tlia Mufvuloun I'n-ioK ol Kan-
Fall, lliadraat. j tila : A llwriam-a ol 0m Htu In (Vr
t t
i .. on n on ii i y 1 1 J v YL' I) I'p,
a ! i n y V
nar." Ii tIU of ilia aorrowa of
1 lie t rl I) iiUn i.iTltl ar v
II.-
o" iraiiKHMiKiiia Him I an Jli'lilof) b
.1 ..m .1 . . . I '
r-i imi m ina oiirf vai luiiKi rliiirrh on
Walni'dtay avaInK, Fiiii
i.i .i . i
roini'iifn i roi. iii'ii'oii inn
ri'iiirnvi) (mm F.iitflanl al'ar thn-al
y almlr ai ll.n U ,yl Ar4.lt.im oil
ftl t . . ... . . ... -
' 'a, ..-......- -...., ,,.,:, .., . Hir.nlri.lianan.laHiiaoUhainr,
U IU r.ra I,,,,,-,, ol l.l..f . M..-UII,,,. i l.alf l.oll.Uy Mon-lay, jolm Mar.h.ll .,, ,u ,Krl)l(..r ,llifl,(l.f , ,,
i iiihw in iir tut n iiava li-4"l lilm, "7
l-ak In Ida liiK'ii-ti Utmi ol na art i
v uiiiiiM ami I'laiiiat. 1 . I
loa ruaiiiaiii.il of lm cohiiirl;. ,
Uali'i aioi'iiijy lvuivl In u.m.
v .... - ... . '
IffpnolKm at Ilia otar liouan tLli
I,
Hfc- MLa F.tl.i-I MVI.'i, A I'ortUmt.
an fin. nil .liUl of Ilia lilgliral rank, ai
riNviynlinil fiom tlia Atlarilln to Ilia
I'arlfli). Tln-ae allfaRllotia, Willi Mn
Cliarlaa Wa.Uy ,m, mn a.,1.,1.1, ia
I"nlili C-lub l.4ilna' (louW (iMmi(
with framl ilami i-Ully awiirad
for Ida wi aalMti, ulioiiij ,w aliio (
Ilia roniail loyaia II. at mi iiia will
U ar0l to link a tlila an anlartaln
101.1 worthy ol iu.ift. Tha K""ral
a.lin.loii al UJ, lanta. Chlhlian,
.'3tliU, ltvaura4 avala at lluiitlry'i
M raoU,
Ha k I hurlal.
Tl.a llli fdUlol h N-.ann Wat
tflri-n l.y ii. p MixiniM-r VVrnrr aianga
laal Haluriliy vi"ilii((. wl.i-ra hakxli
a-il.l Irum Vlif nla up to M (O. Twruly
tau U-kii lfoiil.l f .'ft. Can any other
fl ar i.i hrllri?
SS'HU a itl iMaKiainmr Mora, anl a
k l h l a a. Vol l..kaa, ha
yoni.( lulki all roonlilrr tl.ry Kit TaHia
rntivrtlluf ihair UouMa alii Uioory,
tl.uii.'li II ran. a lalhrr lnrtt l a.nua ol
tl.a l.y who w nil. I a rt-Haln )o'ing
laly'thakM.
J 1 W i. (..,,
I hava loo l-. lain! In tLa ruunty In
th lral llioory, Try n..
J. K. Ilttxita,
I anpaj A Jlct.
('-iiiiany A, ihir l O. N. 0, hrt.l a
llal ii.wilng lat MirmUy oii.l tu
l'arrl buiraa. A'A hllla roi.tiarlaU
by tlw lata alm Wrra tr Ji'lwJ hiii.
It. Ilaiih ol I o in a.v U J avtiaiaiy an4
i. W. Mllraj.nilof.
Tl.a roiuHiiiy a ill a inralii.tt or it
iloi. l.y i.ilit.
tlrxanlj' at I U kawat.
M. t'na W;kr l h ih ia(T ami
ahooli mniiUfa ol Wlilamrtla Ixxlwe
No. 2, KlMkalia ll.ilitulrj a lucla-n ut
Ibat orJi f al flat kauiaa lait halanlay
n'atl't. Tl.a Imlga Wa (iranliml wllli
3J toriubrra aiol tha lolloaii.n oltUra;
klra. i. IV. J il.i,a-m. N it.; klia. Ali.-a
Chaonian, V. U J Jra.lf Taltoft, l( ;
Clara U'vUirr, F. Myrila l()ikroati,
liaiuff; Frauk )uhu.u, U h. N.u ;
Mia. Haiti. W.h.ur, It. K. V. li.;
Clara Joimatuii, I. h. V. li ; t uia
J l.i aou. wauhn; I'.rnl.a Tallnri, mn
lnliMi; May J.ilii.a.o, . i.; Mra
Uj.kll.ati, (lialaili.
Tl.a lima i.r lurwlli.a wfa fU-J lor
li.a dial an I IMrl Salunlaya ul rai Ii
uiuulli ,
I'f.'iaaionall fillml hlr puraa an'l a
Hliank A UM hl.ifl a rarlo. of."'"' Irkaoma iMrnllon.
Tha Vr Frank W. Ouiraijloa
"'lay. roi.trlhul to tha JU-vicw of JWuswi lor
I Fi hr uary a r lurac-trr ki-U Ii of tha lit
. I'hllil I). Auwmr, of Chicavo, with
I wh.tn )r. Uoniaulu waa lntlinaily a-
1
Whs
Ciifily court uil In rular Fnhrnarr "'''I l' many rrara in tha work J
Irrin WnJnaailiy of tlila wak. Vary j l''"l' nJ rjnloplr.K Hi Armour In'
Ht'la lmlnM of Imoorlanca haa Lean ' ",a'a- Tha tkt h a 'a'kty ant-wtota!.
Iraoaat'ioil u lo tlila lima.
About 15 or 'M iiU from hra look
a'lrarilaga of tha lata car Wailnaailay
nia-iit to ara "Way Iown KmI" at the
Mainaiii (Jraml In I'orllaml.
ri.a Carl Iiriitoii raclial, CongK
tlonal hur h, Frhrmry i.
William hklrvin, who Wal lnj'irl T.y
lallli K hark aoina lima ao liar Mlunr,
li"l In a I'lirilati'l hiilal Tuf'l4y,
Irolu tha rlT't'la ol hia liij.irlra,
I'rof. Fall, tl.a lipyiioti.i, mliij ra.)rr,
ali'l TnlrpalhIM at hlvaly'a rb. 7, H,
ami U.
I'ATHU.NH OK lllMUMnllT.
Anaoal (antrnil n if tha (larkama
tvumy tiriiiB.
An Infai.t rhllil 1 1 Mr. ami Mra. Y. I
OMa, who hvr in Vat Ori-irm Cily, J t-J
at 7.4'i i. in, Vrli.r.Uy lioui whon'iog
.ugll will la bunnl Loin tha JSao
Hal rlmn h bftay (Krlilay) at 2:30 p. In.
Novaltira In Valatitlnaa J'lal rM'fWul
al 'iol.Jrii Hula ll.iaar.
('. I'rl. a, wbo It riu.l .y(I in tha
down 4r mill, had two Ana-rrtoii,
h.a llgl.t hand UiathaJ in Ilia tiiai binary
rlurt'lay, i
MUa Kl 1.41 Wrb'i, gia.lua'a ol Toronio
N loj ol Uralory, al tha Coligirgaliunal
tl.urcu, Fel.ruaiy CO.
I'rol. Ivnion wauta a "granij" piano
lur h la rrvltal. Tbarawillba ona al tlie
CiJlia'rrgallonal cbiirrh, February 21.
Tha Wuiuaoa liir( 1 Of a wiil iva a
baakai h ial anil dani a at il.o Aiuiuiy
hall Tt'4ly Fab. 12. All are'
roiJ.al.y iuvilnl iu touia aul lri da: a
bakrl aoJ ai.j y a K"or'al ifwl lima, i
I'rof. Fall will rntariam tha pw.pla ol '
ll.ia city lor U.ira nigliia txninnlinj '
Tliuraday, Fab 7. 1.4'hn rca tna firtl ;
biahl. hrala on aala at llaullry't 15, :
ij bo'I iu cauu.
ami throna valuabla tl.lwll.-Lta on tl.a
career of tha iiillllonaha phllanthropitt.
lira. VT. l-a l)ad.
Crorjra W. Ie a well known and
mu, h raacixl cilixn of tha Clsrk'a
nrla-hUrbooil. died at hia hoina Wed net
day, Frbruary fl, agd 65 )ara.
Mr. La waa mro In Varmont, Ha
urn to thl aacllon 23 yara airo and
haa lived hra eyi-r alm a Ilia mother,
ail, two Bona and ona dauhier turma
bun
.Kunaral aericHi will oror Friday,
inlenneiit In Clark'a i-eineteiy.
OAHTOniA.
Ir. Oa A VUi Hit) lain jjqjt
I tVftatirt
u i m m a . . t. . I m ar A. - -i
DT-aC XSS
h CAMERA
K IS THE KING OF HAND CAMERAS
We r making a njoial dicourit now of 25
jr ctr.t from the reguUr emalogue price.
' liave tire newent deHicna in Card Mounts
and ar; h.-aJua rer or all 1'hotoouppiien, receir
irig frenh f'lalra, Film rrini"g Vr wetklj.
Oat our cut rata price on Cry Platai.
VL
Huntlevs Book Store
6KKQr)i cm
M i -u av, '
1 K l !
Owlnir to n nrii. Lrriilur of l op 'n ar. I t.y the fln'tt br!)tr SJr
funtrala In I'oriland lant r-omUy, a ra- j in tha city. Srtt door to Jackton'a, op-qut-at
waa arr,t rip titblarlty f ir R. L. jrit" Hor'Vy'a. Parker, 4 he rrV.
Il"tnin'a lie.fc to take ore of the Ni unn''ny wtV.
fui.erala.
IVriOH diirjrg annoanremri cat
j jrartM, aocin'a, e'c, matt tend them to
The F.nterjn t 1 "
Tba Katm Uutntt.i.K Compaoy will
oiutr into Ilia tlufa luom uu iba cornai
IFibliand Main h.rroia, a-Kin. Tbey
bava l.-n l alrl on heycnib alrrrt on
lha bill.
1hy Haul ih It a l.
" W, Miank, a la'K (run iirnwarand
'''i -r, livinif al MiNi.k'a l.Hiidinrf, a
linn iliriBhrn bIh.v Cam iiimIi, w In
tiian m e .lay l,ia wrrk. Ha aya that
'I I' d liirim-ra in tin valli'y ahove Cmif
ni"li am veiy anxunia to Ilia eliTlrlo
llnialipd beiwei-n llilarl'y and Cana
""h. an It will he ol liiOxlimatiU Imii(1i
Jo tin III lt UMllll.l. ll.ut. ..Ji.l.t..B III ..M.
m-.i.iia lllfll I'lVUUIV IV llll..
.1
M K IIEAHACIIK AHSOLUTELY
AM' I KItMANKNTLY cme.l hy uilny
'"III Tra A pleaaiint herb dt Ink.
CufuciiiiNtipatlonand indinaiton, makea
""Ht, alecp, Wl,rk and happy. Hat
" tion yturHntoinlor iimnity hark. 23
mid f.O ita. (I. A. lUnliiiu, PrujHihit
Not ha la beialy yilrn that tha annual
cvtiuiy coiirviiliou ol Falron of Hot-
ban.liy M Iba roil ii ty ol Clarkatuaa will
l held al Ilia louoty i'ouit Iioum In lrw
K'.n City on Mau li (.Hi, IiaiI, at 1 o'clock
p. iu. All aubuiUinaia gisiiia ara ir
ijaeatrd lotlvrl ili'li-yatca at ll.rlr FetirU'
aiy utrrliiial lo allpiid aid ruiivrnlion.
Mab r. IIowabo,
lonnty Ivnuty.
SrkiHil Uftlrrra, Attratlaa.
Thrra wilt Ut bald a iiirH-tuiK ulilerkt
and illiM'bira al Iba cuurl Iioiimi, Uieg-ili
City, haiuiday, Frbruary 10, 10.11 lor
Iba diavuMlon ol niallera of mu'ual in-U'M-tl
1 trual evrry ilialnct In Claika
uiaa county will be rrprvavntpd.
J. C ZlMakH, fcupu
The greatest lan;T Iron) rohU and la
gnppa U their refilling in piuuinionia
ll ri'aaonahla care la UipaI, bowewr, and
Cbauiberlalu'a Couh lU-nmdy lakon, all
datiKPt will ho avoided. It will cure a
col. I or an altai k ol la grippe In Ida lime
than any oilier treutuimit. 1' la pleaaanl
and aala to take. Fur tale by 0. A,
llaidlng.
For YuunK Mru and loung ifamen.
Thern la nothing that will aroime the
Ira of a voting man or woman no quick m
to have interior lniin.lry woik put oil on
IIumii. Tliay may dreaa ever o well,
hut If their ahlrl front or abirt waiat la
imiaay their neat appi'mam-a ia fputlil.
The Troy laundry makca a aptt'Ulty ol
U.lieV and guiithtmen'a dim work.
There ran he no heller work than ia
done at tha Trov. bave your oiderf at
JoIiiihoii'i barber nliop.
Frfim for Sale.
19 Mild Mutli of Oreuon City, three
mill's eoiith ol Molalla, known mi the
Teaael Farm, containing SlOnrrea, MO
clear plow land, 40 In creek bottom, 100
up land; 7 acre orchard, all well
watered and lenrml with etake and wire
fence, and drained wltli Htin and tile
ditcliea. Good buildiug", DO roils trom
ai-hool hime, 115 rodn from church,
(lobd location for Inking Mock lo moun
tain, rr'ce $0,000 $1,0 0 down, bal-
Tnkria will 1 lor tale at Huntley'
lor lha Cart Ivnlon lleviial, Congrega
tional cbun h. Frbruary Lii
Huuiiiltk A K.tihain, attomey lor
llrina ami Ci.. inailiuml an aHarhme' I
nil In Jtutir MeAi.uliy'a Cuurt tgaintt
1.. W. lloler, lor I be e'lin ul lV).
The (j'oiden liula Kataar aia ahowing
a lun.laoiua line ol valentine) il.i year.
Are you ready lor the H'h.
Koy MrKinley, the young nitn wbo
(ell otr the break water at elation A,
rome time ago, ami who waa taken lo
Ilia Marine huapital in 1'orlland to he
treated for hit injurlee, among which
were a couple of broken riba, returned lo
tlila city TueaiUy. Ha la not well, by
any u.eatia and hit (riendawere greatly
ttlrpriaed to tea him out of the ho-l'ltal
to Boon, but he la getting along very
well.
rihank A lllnaell, the Cndertakera. Ite-lam-n
drut and bridge. Telephone 304
Nitfbt or day.
Ir. J, Ilerl Moore baa qeen wreatling
with the g'ip demon lor a week or
more. The doctor baa moved hit ollice
Iroin bia retidence to .Mat ey A Moore'
di'ug atore on Seventh street, up town.
Money to loan
IKooia A (.imrrmi.
at lowest rate.
KXl-KUiKNt E Id TUB BF.ST
JK'IIKII. DHK ACKFH'8 'Jnglinb
"''dy in any case l roiiuha. colda or
Cr""l. Hhonld Ii IhII io L-lva immediate anoe to suit at 5 per rent Interrm.
"ii'l moiiey refunded. S6 eta. and 50 1 For lurtlier part Ionian apply l
r"' . A. Harding, Druggwt. I A- J 8AWKtt, on frm
The aei-ond term ol Oregon City
public achoola will beiu next Monday,
T.iere will lie a beginner' cUxa atitted
If there are a aumVlent number of
pupila.
The piia'or of the Congregational
church will ez b mge pulpita with the
UrV. M, 1. liuniiiiig, paator of the
Foieat llrove chun h. Mr Dunning in
rci'iigniiied aa one ol the alrongoat young
men In the Congregational minirtry ol
Oregon. Oregon City ahould give the
viniting mininler large lougiegation.
Million of people are fmniliar with
DeWitt'e Little Krly Kimra and thoati
who nee them llnd them to be fumoua
little liver pilln. Never gripe, U. A.
Harding.
Undertaker It L llolm.in baa added
to hia eHtabliaiiment a new church
truck. This le something the need of
which baa long been felt, It is com
poncd of a light, strong Iron frame, i n
six rubber-tired wheels and ia detiigned
fur uxe aa a rarriage for cofllna and chr
keta In churib aisles and other narrow
puKUHgcB, where it ia inconvenient for
paMbesrera to pads, and alno for a hiei.
The truck, when not in ue, can be
folded uo into a very small compaB",
and takes up very little room.
MACY &
5DRUG
MOORE'S
STOREse
On Upper 7th Street, Oregon City, Oregon
y y y ay &-( y y or rry ys v," v " yy 4V y ;
Will Carry a Full Supply of Fresh DRUGS and MEDICINES.
Also DRUGGIST'S SUNDRIES, TOILET ARTICLES and
PERFUMERY. FINE STATIONERY AND SCHOOL EOOKS.
' i - ' . . i .. - -X -I - - . 1
Panlxxts, Oils salad VarnisHes.
.'t.
Don't Let This Fact Escape. ;
L - i
We are getting rid of our pur.l.i. .trek of Carpet, I,.ce Curtains.
Prajierjr, Iron Iteds, Malting, Crockery, Tinware, Wall TajK-r at ipecial
priee., ani if you will com. and .ee us we will ..ve you tnooey.
m m iMi
We have tome odJ8 and I'nJs of AVALI. PAPER, which will le
sold at 5 Cents a Double Roll, hut please iio not call for this
during the nutumer months. This .rc paper is sold right now as long
as stock lasts.
FRANK BUSCH
bJ the Housefurnisher
m