Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, June 16, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
OUKGON CITY' ENTKItPRISE, Fit I DAY, JUNK 16, 1899.
Of ConMISIONI!RS
.m iLm laaaaal Tawrtta a.f tit
County i""""'
1i,i'Miuv. Jiiim 1st, INtc.i.
.... ti.i L."l of enmity toiniiil
1 , .... ol (ircunii l ir llm
f""" . i.... .ii...
(J t lt.i Saillk,
'"4t.rti. ,M",r'1 J'"11 '. .
I . ii i' rtil I'filiilii rlrtliiiaorilniril
,,". il""i l"iriiiie "I
,' tli. ''"
I r.l.'ilfi( warrant In ! lafiied In
, lln.ur I'isoii. ilrrk il 1I
,y .II I Klllll. "I" IfM'liy laalln Wf
, ,rt)IIH'l"l,,l m1,I
',,,1, and In '' r"im
in,ll, r pfOi-ilifl !
I-:, M"i'i. iw fTiniiit.io (to
l...l. 'f"t''' '
i link- r. pauper a.'tmint . .
,t,. Kiiuin r.l'ft'ilxT roil m
II) 00
'.mi mi
It 10
'.'0 Off
It.-
1 llPtllli'r, .u'r
12 00
II Ml
K Oil
fl U)
0 Oil
H OU
N OH
Ji 00
111 Ul
H (0
III 00
6 00
6 (HI
10 0-1
V Ul
K 00
1 O-i
tt ui
Ul
H (HI
2i Ul
M Ul
A ui
7 ui
ft 00
7 no
o ui
'U Mli.'''lrrrmnrt
, It. .l--. fiMT aeioiiiil.. .
f, Jmiff. 't"ir '''
I'tui". pani ' tf'",nf
"tr-iM, '"M fiiiil
iv Han, pauper ' il .
ILtiut Wood, pBiir
ml
I'tm llf. pailr account
Htkl'lff, IT l t f.UIlt , , ,
..v, pauper ai't'i'iilit .....
lli.iii'i". I1'!"'' trtKlill . .
!lH(li. I'"'rr
C, it-t,uM . .ii",r account
. ('lllilM , 'Hlf BCCtMllll . , . ,
!. riiiliit'y, l'"!1"' f'f'iiiit . .
ji..l.., 'fWW ft'tMIIlt , ,
, ptiil, iAitM-r account
ii,ltk.', fti'r ftt.uiil,..,
ir, .uiir ritMint
Miiui.r, pauper account,,..
Il.inii a iuir Bcri.mil. . .,
i.; I .ttfHi", pauper account,
Krmi-f, i'nf aivounl
,!i r I tiff, pailr tt-rviiint ,
U.riM.n, .iif account ...
I., tt in U. u'r i tniuit
, tt llirwll, (Hwf Bcit.lllll .11 U)
M ' ( Uii, paui-rr ivoniii. U ui
l". J. I'nftrr, iMUii-er ivtiiinl 4 Ul
ii. N i. , aiiin.ry rrni i , . oo
' .,.....ii
l.i.ai.li.rr, in.jff aui uina
,ru I"
,s. Iifrii, jintf.r'i itiiuiiI . t ui
1 1 , ,n , ilcfk's f omiil ...1VI Ul
I. i "l-r , rirn trtimu ... t ui
('r, llit'llll' ivtiuM.. . . . 1 l fl.
J k, 'irnfl ni-r,,iiiil ill III
lljtxlail. rffif.rr' .-tfiril.r.' no
lv.ln.all, Mtt-f lrr'a .1oulit O ul
, M,4 li llra'ilftVi ml h.1 34
l.'llll Ifr j.llfi r ' -t'tllllll I'.'i 0
li V , iraliifi', H'lililPII.!
' .'"! 1. 1 H.l 34
I, li". j'l'l.'f'a ar. tMilil . Jul 1)1
t ri, tuff aiKHIIil ,,, lJ
U tlKiC Jtlli "III, iK'f'l
it riiipii,l lix ll.al al regular
nut ii..-t'ar l fl rout.ijr t'.ifi.iiiic
rt I'll llm rotinijr ul ( la. kaina,
ul (itf'ii, U-iftih aiij ! M in II,
Iiimim' in ! ! rt.iiltljr ami aiii in.
,rir, ill" Till tUv n J hup, Hf
lattif ! f 1 1 tft t'"1 I' li'lUr lilllf tlp-l
, I- i i l it li.iMinit f'nu ar
.( .ai l lr. lur Hip Iraiiwfilun t (
j I hi, n. I'n H I. I, ('ofliiiiitait'll
I l a, J. K M. .rl. ui, U. -.till ;
r I'liiii, tl.'fk; J, J. I'tmlti,
1
ui,!,trl tl.al HuTiVi-f ('rlii
' fl '.) I if I' li I w.'lk in illtllli I
in. I ir-l
thai SiiiviM.r ll. ia li
if loa.l , Ik III iliatlit
'1 I.IM I
i.t-l. fr I Mint, Oil rriHpat ll IipIiO
i-.thntllir tiiiir lur IliP Colin I .ill
lv 1'itrii.lfl ( July I ul . Irn.i
..f . I . f . . 1 thai (tuiiily hmvpvor
ii ui..' ii ut t. y i.l dip liray'a Mill
if.V'.ii l it)' n'l ami ff lt ainn
it Ink I Irtfulaf liitt'llli ol llP
I
lilt iiii.ii.-f t,t 4-tilii tin' 11'ini. y
il nf.l. rp.1 llial hnpfyUor Mat-(i-.ii
m to, ai tint not to ri'
IT..
fl tr. lr.(, Mf, irPilll, It l ff
I ll.al Mi4-rvlair hnillh umi ?5 In
mi); rai pihI ol Molalla inl I'anl.jr
nfil. tp.1 that lx, rl ropit Invlia
luallrinl ,li',lratiill MiTCliM'i ul llie
i. C A.
Il.p inatipr i.l Dinning llmdray'a
ii'l I wiling rua.1 No roiiii'a Su
"t Koiin. y, ol rim! dutiitt Nil. 21,
"".rt. iln.t tin l.ail alarlnl to lin
"ai l nai otilaMtt ul tl.s llmlU ol
! 'I'li t.alnl lii not Dial Htlf
i Knjiir, n ilmtrii-l No. 12, in lnrh
' till- part ol Mill roa! Ufa litre
lrlf to luitinivtt, anil IIik Ixmnl ln
lully atlvinrtl. It U orilpml thai Nu
or Kiiifl. ol tlutrlt t No. 2'' h or-
Jl lu linirli tlia Improvriiionl ol Mitt
lorliTvil that 8uiMrlaor llutcliin
IIiip. too lur riMJ work lu din-
No. :o.
Hie iiui'Iit ol li-liclnif Ul tli Cwll-
il K i I U-it roa.l. tlit) Niftnl IkmiiS In-
ff'l llial Mr. l'oHt, who owm proi-
inn); uii rol, InlKitili to IfiuK iiu
r,'l,diiliiiintf it in noi a Iriittl r.l.
tli lx.nr.1 iM.iiiff lallNllral ol ill" le-
fr of mi.l roinl, it ii or.l.-rvd lliat Hii-
' Tuv dr. ol mail iliatrii-t No.
Hiii'ti Mid roatl I aliimlpil. Imi in-
') In iKiiifv Mr. l'obu nut to Icnco
i.l Mail.
ff.l. ri. liy tLii iMianl tliat Hur-
I ' f ' 1 1 1 1 - v lt ilt.Hi...l i'MI (or roa.l
f'n n.u.1 tllHirlrt No. 21.
rl iimv iiiljfiutniHl, In niiMit loinor
J Htli, Rt 0::io k, ui.
Ti khhav. Juno Klh.lHW,
ar.l in.it iiiiriiiunl to Killoii niiii'iit,
""iiii'i ii l.p nu nrPHt'iit. rroin'il
, i ... .
"I il." pnivlouH diiy n-ttd nml fti
l. 1 n)aliir of tlio roporta ftf rond
'Victim ir tln uiontli of April, IH'.m
fli' iml linvliiK I'xamlnud aaid re-
,Htl. i,.ii,, (i,u .nllulti.il It ia fir.
H iimt ).. i: 1 1 1..
hy "I lirovml nml thu ukiipiihi lin-
I1" )( Urn Knvvral iliatricta rolmreliv
"''i pniil. nii.l t.u c i.rk In liiHtrui U'd
' warrant! on th rod fund ami
UIH lii'imriil fund for t ho invural
'"'tnund in fnvorof tlio lollowlnu
! iwrnotm or roii,l work t
' '"tri(-t No. 1-
iih 13 no
i) Willi. i
12 00
1 Lhiii'o. . 10 (Ml
1 1,
ymiH.
2 52
t Ikii ! tl
Vry Ktili'k'c' v .' ' ' ." " ' " " ' " 1 M IS
B"!'-.y "... . ii) 60
'.''"Hilol.l 4 Ml
vO"lilllirt.iin a no
Oiln lUtlln
Ht'ii) Trva "'"
Mt'ft Lamp ,,, ,
I . .ink Wlllla
W II CouiiMili
Ti.ul
Ilf.iol ilutrif t .fi,
J'T iMvIa
21 00
il 00
7 Ml
ft 2ft
4H MJ
1 .70 M)
121 00
13 Ml
II 00
24 (kl
f.:i ik),
II II IIIDII,, ,
V. I.vima
V M ii in ii cr .
I' I'llaknny
ilolill Wall Ii ,
I rank Nniiini.r
Anion lUnaon
Mr. IliiiUir.l,
V Mi-vmia . .
I) ui'
;i ihi I
1,1 o
I Ml
(! Hlnvi'iia , !!',!!!,'," I
w Koiiiinf 7.7." .7 i
Ml
M)
II IFMJf
tty
W iSinort, , , .
I fi :
Ml
Ml
T'.lal .
VI Ml
Hoal
I In. ul, i No, 3
Vlnoili l'odir ( (ipii
Fund,
.H,i W
, 7 ;m
, U 00
, II Ul
f. I'. Jol.liaoii
J. Kardorl .,H.
I. aU-a Irani., r
Wlor Cottv "!,.!,'
Hoy Jnliiiaon " '
w. w. r.H.ka " '
rrank iltili "WWW '
Cliarlry llunli-r
' ii. Joliliaoii , , , ,
Ilanla lit-aldorf .. ,.'
A, W. (V-.k. " '
lv .Nplaol, "
tixi Ivnr.l.irl " ,
J ('. M.Muiry ...."'.WWW.'
II, 1'anlM-n " ,.,
Fro.l Zul.l " ,, ' '
W'm. H. Kirvin " '
4 Mil
,, 1
Tolal
It .a l Plalrlrt Nt. ft.
Vluorit iv.w l.-r (V) , ii..(). Fund., i.'i h.l
ICa l Ili.lrifl No. fl
CalilornU rowd.-r Wmki m in '
i. II. Hitvpnup, Una I rund II utj
Tilal ... ..' jm u
It.-ad Puirit l No.
V h, Kn lpraiy, lc.wd Fuml 3 "0
It. ad I'l.tm l No, U. ;
Cal. I'oadi-r Worka, ipn. Fund . 15 711.
IC.ad Pi. ir 1. 1 No. 0
J. J lavla. IChi.I KiiikI 4 00
It Pi.iri. t No, II,
Viifunt I'owiUr V, in n. Fund . . 47 W i
I'.! A Co " "... V,
i K rn.itli lload ... " ... 31 Oil
J. Krtil " " ... I Ml
W. W. Mliitli "
A. ltiriar.a.m. ... " "
M II. ailh , . .! ".
i:. ItiVpfa " .... ",
W. Forayllm " "
C I!. Sn.Hli " "
I.. i. M'iuimrr . . " ".
J. MraKlM ... . " ".
1
I.. J, luklna . .
I' llama
L IlluiUr
,k
Tulal
K..l liiri t No, IX
W.C. Ward . .It-a l Fund
I., Tpiuipy "
l.C. Jul.l. " "
A.J Koulolidi .." . .. "
W. Ui.iliofli.rd . "
. II. Win i-r . " "
A F Mailoon. .." ".
K. Millt-r " ".
IW rt Matl.n " ".
li. Had. I " .. . ".
II MalliM.ii " "
W.II.Mall.M,ll,..,,,
W. .M.Moi.u " ".
....Ifl
Total
l;.. ii,lr.t t No. 1ft.
It. II TaU-r ... (it-n. I'iiikI .
li. II. Ilr....U.fl Fund..
L.t-rr Ki.ldrr ..." "..
i) F. T-U-r " " ,
Tiiiii.a l.io.Ulpv. " "
, li I K l.ml.lt " "..
A.aii.r " "..
h.Tl.oiiiaa,. " "..
W. H. Uwl.m... " "
M.U. Mcvotd...." "..
Total
Id ad lilatrlt-l No. M.
Cal. I'oaili-r Work (Inn. Fund
Viirorii I'owdpr Cy.." ".
J. C. Nfm.ury " ".
71
M) M
2 10
I Nl
22 HI
Atlkiil Itrua
J
rr.rdriil 3 00
K. trr r " 4 M)
A
Frp.1 ItoU-rir ." 3 00
H 1) Li'lan.l. Hoad work J M
A Itrpinpr 7 50
0 II Foater J
(hi ("rial o 7ft
II Hrptnpn 2ft
Kii.il NdUU li M )
Arthur lllanclia H 2ft
W (iiupniUit WW
J 0 Foaipr oo
Tlimnaa lllamharj 4 ftO
J IViiman 3 o"
A HUd-lcy l w
K I'un.Ui J 00
T Ililli'loT a oo
Aim Hrliw
A Jtilnuon J l
Frank Oliver
J (I FoaU.r l' m)
Total. 220
ll.,l l)l.lrl-t No. IS.
vvium ,v Cooke, (ten. Fund 3 iV
l(u,l lliatrti't N'o. 17.
(ifore kaylor, lload work 0 00
ri.arl..a Tlli-kl'V 10 Ml
AlU.rt
Jakn Woll.T 1W
I,' I ua Ur ! 00
titiaMorrla -,f f,0i
FmhI HolHinnn '
A.lain Knin't 1 0
II (iilmoru.
unrii " - ' '
Jolm Kavlor
l U'nl..l.l
fo I
ft 2ft j
v nifsoii 6
(I "ft
Fri-ti rimtfioy
J Kniht
WilHim Kvi'iin
Sum riutiittiy.
V I. Muck
Andy Knltfht
S T FiiditT
John Soniuar
John Krkernon . . . .
(1 H Unity
V If Mundi'villo..,
5 2.i I
n 2ft
'i 2ft
7 f.0
:i oo
2 2ft
0 00
0 00
4 50
:ioo
1 M)
A H Comma
Hlmnk." jj f?
O W
it ArniHtronit. .
A H KuHlnmn.
D It liimick...
Tola! :
1I,..,1 nutriit No. 10.
.210 25
2 2ft
A Ni'iikirohner, lload Fund..
f? 77.:::..: i
3 60
V Krlckaoti ! : 3 ,M
MM I'urrv -
V O Nuuklrclier 1() ,H)
24 50
Hoiul Dlatrlft No, 20,
J W Jfimia, (..ii, Kuiul I
(' htriiiiiKriwn
Mllo liard. J Corel I'utifl
Frank Mi lioliu. , , , , , ,
I'urlia llamllu
I 2ft
1 Ml
2 2ft
4 Ml
I Ml
V. lUrrliiKtoii
(I IfHlini-r
KiUaril lliiliiiail
II iui-iillmr
H llnii'lilnaori ,
J l Lay, (inn. Fun.!,,
Frank Kirk
2 i'ft '
3 -f
4 Mil
7)o!
I Ml J
i lio I
('Imrlrm Kirk
j f,ol
J ICulliitfiri ,
H Hull hlfiton, . ,
10 M
Total MMH
Koa.J ltrlf t .No, '.'I.
l'U HffHi ,(ii-n. Flint
81 7ft
I MJ
JMr Triillliixitr, H'kI Fund , . .
((x.riliniifd tun I wtx-k.)
8WATVTP. ' ""' rwiiiiiiiiriiilafl lfr
" Vfry iliiiK. l.ui II you
HOOT kl'In'T. II v-r or
WVy W X . nlaililrr lronl.l Il Kill Ihi
IuiiimI Jut ilia ramaily you n.-nl. Al ilrnx.
KM In II fly rpnt ami ilollar al-a. Yutl
in ay hav a ianiia Imllla ol tlila wuinlrrliil
oi-oY.ry ny man irr, aiao iaiiiHiii-i
'r'ni
.if all alHinl II.
,i.lrr,
lr. Kilmtr A Co., Ilinxl.ainloo, N, Y,
Ir. I.yona, lio liaa liaO rliarii" ol tl6
tlfiilal parlori of lr, I'll kina, Ima ojh-iii-I
an oMini in tlm old Mi-ilio-lut tlninh
ImildiiiK un Ki'vrntli hi.
I S3HTJI & IJECK....
Undeiiakers
Kf pafull li n of
tu.U' Uf.il ma 4..
I'oHHitile I'rii.rH. We (five our attention to FunoralH, Q
chIIh ntU-iiflffl to Niflit ami I lay. We have junt jmr- Q
cliiiM'fl a Fuinral Car, which we hoi id out with all 2
Ordero.
AUHOKA
Aurora Harness
Wo Make a SjK cialty of low prices.
Our Leader is TEAM HARNESS.
Our Stock includes Everything Worn by a Horse
We lluy Hides for Ca.h.
Keep leather For Sale. Do All Kinds Repairing
W- Ziiniiierinan, Proprietor.
IJicycle Ucpair Shop
Agent for the
Crescent, Imjerial, King,
Monarch and Victors.
New and pecond hand wheels for pale.
Now Aurora Tinshop
W have a foil line of Stoves, Tinware,
Hardware and Washing Machines
Carried. All kinds of Tinning and
Kepniring.
S. 0. MILLER &
FOR
ARTISTIC
PHOTOGRAPHS
At Third and
Will Give You
ENLARGING IN
I'nWllt'i Mlt Farlr H"ri w in a a
f tiilllfm pill alionlfl, rli-anairiK ami rn
' vlvlnu llm nyali'in' Inatoail ol pakftiiini
!..,... ... t . . .
II. linear miiii ari'i mir( amaii aii'i
ii-amit lo lk, and rnliruly Ircn from
.1.1... ..1.1. , - T!... ...l.t ...I,...
' i '
ttiafl roniip .
.0, A. II AKKIM'I.
Vh I.UV0 tl.ti lariif-Mt atork o( llcyclp
'" Vl' bn C'linly. (Umw in and (i-t
our pi It m
Cuniiitlaipr A Andrpwn.
(10 YEARS'
V EXPERIENCE
Vi
Tnaoc Marks
OtaioN
CorvniOMTW Ac.
Afirifii aMi4ln( a anft ltrtUm naf
tn,-kir '-rf.iti f,..r ..f'ifium ttwm wUMUmt an
l...f.ll,rfi l. pfol.alilf r,lM,f ilili. 1 .ffitfiianlra
IM,.fri,4l,n,n,iMifUI. llM.,1U.Anfi I'alpf.ui
Nil Om. fll'lMl ...firf fi .M-uriiif MlMiii,
l'ti.a lakMi il.rooyli Munn k U racalia
Mf n'Mk; wilh,l cl'.nra, la lii
Scicttfific American,
A hunrlarrmolf IHuatrtUMl ahlf, lAt9i Hn
filallofi uf vif av t-til ir yurumi. fmrmm, I
'tif ffM'titua, vl uia nawiaMir.
i.MT. New Tori
MiaMii ORtua, t f BL, Wahu.aiua. V. C-
II A
and Funeral Directors,
CaHketn. Codins arwl Trimmings,
n. uliiiik wci at tt ii 1 rx it i. t
OREGON A
Shop
SON, Aurora, Or.
Washington Sts., Portland,
Satisfaction.
CRAYON
OIL COLORS
and PASTEL.
NOBLITT'S STABLES
Livery, Feed and Sale Stable
OREGON CITY.
IjflATII) BKTWrK.f TUB ilKIO'if AM
LiKfOT
Double and Single Riga, and HtuJ
die ho rut alwayn on hand at th
lowe8t pricen. A corralJ connected
with the barn for loone stock.
Information rfardinif any kind oi
Ux k promptly alturided to by praon ol
letter. ,
Horses Doutrht and Sold.
Iforapa Moardod and Fel on reason
Me term.
Corvallis & Eeastern K. K. Co.
WILLAMKTTE EIVKK MVIHIO .
SUamer Wm. M. Hoag.
(Capt. fiwi, I'.aahe)
Riir.nlntf rejnlarly ltwfcn I'ortland
ml Corvall'a, atoppimr at all
way landing.
kivek soiif;duif:
Iown river, TiiPivUrg, Thuradaya and
Saturday. IPafPi Coryallia 6 a.m.;
Albany 7 a .; I'.upna ViaU 8 a. m. ;
Indppt-niJi flta 9 a. M. fcalfii) 10 a. m. ;
Ni-wlrg 12:30 r. arrive at Portland
4:30 p. M.
Up river, Monday, Wednesday! and
Fridaya. leaves 1'oitland II a. m ;
Nfwl-ri( 10:30 a. m. ; halem 3:30 P. M.;
Inflppendence 5:00 . m ; Duena Vista
7 :30 p. m ; Alhany 9!0 p. tt.; arrive at
C'orvailU 11 :00 P. M. .
Thia ateampr haa leen pquipKfl with
flrat clasa arrommfxlationa, ini l'idmif tn
rleiranl piano UnaurpKiwd for carry
ing both freight and paJtaenKPn.
J. Tt'KNKt, Atfnt,
Alhany, Oregon.
EDWIN ST0NF:, Manager, Albany, Or.
C. 0. COKKR. Auent, Portland, Or.,
foot of Yamhill atreel.
OREGON SHORT LINE
:RAILR0AD:-
TIIH PIHHCT LINK TO
Montana, Utah, Colorado,
and all Eastern Points.
Givca choice of two favorite routes, via
the UNION PACIFIC Fast Mail Line,
or the RIO GRANDE Scenic Lines.
Look at the Time.
li Pays to Salt Lake
2J Days to Denver
31 Days to Chicago
4J Days to New York
Free Reclining Chair Cars, Upholstered
Tourist Mtrpmg Lars, anil 1'ullman
Palace SUcpcrs, operated on all trains.
For further information, apply to
F. A. Dosaosos,
Agent at Oregon City.
C O. TERRY, V. E. COMAN,
Trav. Pass. AgL Gen'l Agent.
U.J Third St, Portland, Or.
TUB WHKDULKS
Aaaiva
raoa
roa -
Faat Mail
p. m.
salt Lake, .siivei. . Fast Mail
W orth, Omaha, Kan- 0 45 m
saa tllj, t UMiia,
t-hiOaoaud GaaU
Walla Walla. Spokane,
8polisn
Flyer
htULID.
Vlvar
l:lin. m.
Mmnaapolin, 8b t'ani.
Dnluth, Milwaukes,
t-hK aa-u and baau
Dallei
Local
8 a. tn.
Ex.SuuUa)
8unday
10 a. D,
Da leu
L e-1
8:31) p. m.
Dales, Bonn villa.
Muiinomah ratts,u
Situs Luck, and Hoou
River.
Ex.OuuUay
tuuday
1 p. m.
I p. m.
4 p. m.
Ocean Steamships
For San Franciaco
Every five days
Tp, m.
To Ala-ka-
lD.m..
8 d. m.
Oolumbla Siver
Steamers
To Astoria and Way
Laudiatta. 4 pm.
Ex. Suudajr
Ex. uudaj
Fatiirtlay
p, m
6 a, ra
WllUiiiftte River
Ex. 8umlaf
Moo, Wed.
aud Fri.
Oramin CitT. Newhern
ramm aim . ajr-4.1u.1a
1 a, m.
WtllaniptteandYamliTill 4J0n.m.
Tues, Thur
Klvers iuea,inur,
and ei.
OreROii Citv, Daytoa,
sua Way-LHiiauiK.
andSaU
(in,
WilUinette River '
rurliaiu to Cofvallla
aui W. jr I.aaJ:ug
i:30 p. m.
tuea. Ihur,
aad fcal.
Tue-.Thnr.
an i ta .
Snake River
Hiria to I.ewistoa
Leave
Riuaria
Daily
Leave
Uwintou
Dally
W. II. IIURLBUKT,
Gen. Pbbs, Agent, Portland,
F. E. DONALDSON, Agent,
Oregon City.
IB ii ul;i in r Line.
PORTLAND TO
THE DALLES
liy the faHt
and com
modious steamer
Regulator
lyeaves Portland daily except
Sunday at 7 a. m.
This is the Great Scenic Route.
All touriHt admit that the scenery
on the Middle Columbia is not ex
cellod for beauty and grandeur in
the United States. Full informa
tion by addressing or calling on
J. S. I500TII, Agent,
Tel. 914. Portland, 0r
Office and wharf, foot of Oak St.
EAST AND SOUTH
THE SILVSTA K0UTE
' Of the
SOUTHERN PACIFIC COMPANY.
Express Trains leave Portland Dailv.
Hou.h
l Hrh.
7"ir Lv Portlam! Ar
l:T2r l.t OrPKonCliy l.
":Um I Ar S Krani-iwi L
8 .Ul a m
7 :IM a ar
7:f Or
r m Ar iiit ipn Ar l:IDm
Ar lvnfr I.y W:Virii
"AT Omal.a Ar ) R..V)AM
8.1ft P X Ar CniraKK 1,
I H 10 A II
7:'AM I Ar Loa Ai'fl-a Ar
h 13 m I Ar Kl l'a) Ar
2 3o P
4:15 P M
Ar '"..rt Worth Ar X 40 a
7:S5 M A r .NpwOflra'ia Ar mom
Dl.NISO CAltS. OBStKVATION CARS.
I'ollman tint class and tourist cars at
tacheti to all thronli trains.
B'f.scri mail (Daily)
ii UH j Lv Porllan.l Ar I lilt
ttilAM I l.v OrPKun City l. 3 :3ip
5:.i)PM Ar K..t"j'g L 7:iOil
c.ikvali.ih mail Daily (Excrpt Sunday)
7:.'Vi a M
M K M
l. Portland Ar
Ar ('orvallia Lt
1 : J) m
Al Aloanv at.l Cnrvallis connect with
trains u( Corvallis & Kanirrn railroad.
ISti(PEMrSf'l PMtM'JEK tAILT
iLxcppt Sunday)
4ipn I i.T Portland Ar I S:25an
7::ipm. Ar MrMlnnvill l.v 5 M) a k
H:.Tfl m ' Ar Itiflpppmlpncs Lv 4:S0 A
Direct roniiirction at an Francisco with
steamaliip lines for Hawaii. Japan, China,
The Plii nine and Australia.
For throtih. tickets and rate: call on or
aiMrrM K. K. Boyd, Agent.
K. KOK1ILKK, G. H. MAI' K HAM.
Manai:er. (i K. P. Agent.
Portland, Oreu-m
:.f. 'v,, -1
FOR CLATSKANIE
Steamer G. W. Shaver,
LEAVES
Portland foot of Washlnirton BtieetTnee-
day, Thursday and Sunday evenings at
5 o'clock Returning, leaves ClaUkanie
Monday, Wednesday and Friday eyen
inga at 5 o'clock. Will pass Oak Point
about 7; Stella 7:15; Mayger 7:25;
Rainier 8:20; Kalama0:15; St Helen
10 :30. Arrive in Portland 1 :30 a. m.
This Is the nearest and ir.oet direct
route to tbe great Nebalem valley.
Shaver Transportation Co.
i
SCHEDULES OF TIME
80TJTHERS PACIFIC HAIIWAT
tlOBTB BOD ID.
California F.xpress fthroufth
Hose burg Local (way stations) .
8:30 a. m.
3:34 p. m.
SOITU BOUND.
RosebarK laical 'way stations
Calil'ornic Express 'through
9:24 a. ru.
6:52 p.m.
TOSTAL SCHEDULE.
BY SOl'TUEKS rACiril.' BAILkOAD,
Mail closes going North. . . 3;ipin
Mail closes going South, 9a ni and 6:'.i) p m
Mail iliittrilititpd from North 7:;J0 pm, 10:30
a i. Mail distributed trotu South 9:10 a ru,
3:40 p ni.
ft KAr sins Ei.EiTiuc use.
Mail closes for Portland and distributing
points, 1- in.
Mail clospa for Milwaukie onlr, 9 a in.
Mail arrives froui Portland 1 :30 p ui.
81DI BOl'TKS,
Oregon City to Ely, Cams, Multno,
Liberal and Mollala leaves at 12 m, anil
arrives at 1 :W a ni daily.
Oregon City to Beaver Creelt, 8hubel, "
Clsrk, Meadow Brook, Union Mills and
Coltoti lraves at 8am Tuesday, Thursday
and Saturday, and returns on following
(lavs at 4 .: p in.
Oregon City to Viola. I.oirsn and Redland
leaves Orpiion City Monday, Wednesday
and Fritlay at 1 p in, leaving Viola asms
Idavs at 7 ni.
f OreROii t'ii
it v to Willamette. Staflord.
Wilsonville and Graeme arrives al 10:30
a ni and leaves at 11 :30 a m daily.
General delivery window is open on Sun
day from 10 to 11 a m. All letters dropped
into the box ut the door is promptly sent
olf Sunday as on other days.
All eastern mail that is delayed and fail
to arrive on 9:30 8. P. train will come on 1'Z
o'clock or 0 :62 S. P. tram.
Or.
Tfy TlioaHing....'..', 3 00
Total.