Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, October 16, 1891, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    irtlnry Konlwr l t ! boat tuo.jm.t
I.. U'MHlitllLtflllt Mil, I 1 . I .
rtf III " i -ii.i in an mr
jalllli'i'iniinlll"" Hint llicy i,,'(
1)lllH''W,IV,''tlMl Mill,
,i m' tt4titttttt
.1 :.. .,lll Mill! ttaW.,,1,1 t'l... ..i
llllU "V " Blllgn
Ulfoiii "'" iM l Hi lifi.1
.vit hiimiiiy hi n. ., m, Hn,
. fa I'urtlntial .
. ""t'l'" la hnrut.u
iu i.-. . .
'TV MANKIUI. HAU
,utvlil ilUtirilnrtHil tlin kidneys
1r,ii.il'l.' fur tunny nl llm tmjiiu,y
,1,1 ul liuinaiiiiy which itinl,.cin,f
p Him a arriuu huh K.il,a
I,I1V. l.TII.M V Hlllllll miKKiwl
amf I'r i, II M' Ikii' ,lvt Mini
,i lUlui.
A VaelllflV Alltli'f,
.I.iiii ctlca aloiil' ami uyi. "II, ,
I Ji yd aona "I loll, III Vt Mitflwl
111) S(H'lll-llltlll miiNlll,. hi., ,,
L.oii can tfi'l iii'irw g.i,. l.ir ,,
diaiitwlierti flu III town?" I'd,,
n, be. I liordle, 3 paimr, ft,-
. .. ., ... . 1,1 ........ . 1
i. IT '!. " i " imi mail Imnr,
yut W kmmiiiici,
Ituraleli' A rut .m hull-,
W Salvi-III I'm v r I 1 fur Cuu
... I ' I . . I. 4 . .
I,., flllOB, 1 ICVUB, TBU lUllUHII,
t Mi", Ii'ltur, I lmpwi lUml.,
tint, ('rn, mul all Miin Km,,.
! ,n, K.illviiy curt. 1'ilca, ,,f t,
.oiiirrd. It I guillalllc.-.l n,,
1 1 atliaUi'tlun, i,l Ili.M. nv li liin,,.,
i Scent" per li, Kor Btln .y ii
X llllriil llmii-
, bargain oil l llm In-at l.aati-,1
I ,iiui in I'Urnr t uliily,('uli(iiriiUn
IllfB ill"! CUIIIlHMH ,,J I,,
1,11 slamUM varltillea, lllw unit, i
wlniad .lil''lng .til ,M
I , pure water, Hood I. milling.,
rmco(th iikmI desirable home.
rrniiiciito valley, ft on view ,,(
I ,tn I had (ruin llm honc
,i oil application to TuuraA
. , Oregon t ity , I in-gun , n
"a'lani
""I'lailll,,,,
i'"liitiiain
"II.,.,, . I,, , ,...L" I l"'ll nil B, I, in,
l""l"'Mr l l.lB ,,,,,, " wll .l,
i l wl" 'ifl U.iiai,
""ii.iHKru,,,!;;;.;", .1
nrr makhiiai- hai.k.
' Ir. I., ,"' ' ""' .r L'Ti'' ,,"r,,,,' '""
"II ' 11 1. 1, ' 1 ""' 1 J' ,,; H " '""''"llrwleil, 1
1, iif ,' ' !1,L".'.rv 1 ii . I.1...-1, ,( . :"',.""'f iwi, Jm
'ii
i.i,
H11I I,
nr. lor 11
llnlxil 111,, Hill, J.a l
n jira, 1. n
li vlrliln nl
hi llm iillr iif
II Y MAKmMai. a, k
Slri!;,!!:;' twr. .-
M l i "l'.l M
lw.Kn. , ,),,
,"-iiiuor, i
"Wi
. I'liiiini,,,,,!. ... .. .
Inrk to : 'vr "H"ll I'll li
11, - III 1 liU'lutinm i.lv
' " llil'C , i' 1 ""' ""' T" ul ti'..i.
.". "' '"'"'' "Hh .i. !! ,,;, ,,
Wiilil HHlo u hn for If t ,,,
" """""I, "ri-iciii, (Ii'inlwr ID Ihvi
"'inniauillu,
"'. mul nun,,,! ,
.1 0, I',', "' ") iim lot u.
uiiiy. iirtt
mitiii.ii.. ... "'irniiii il
-'..r.i:;,7.,,(i7 "' "'i' -. M 11,.
'i.ik v I. r, . "4,""- i"ii. im.
'! ii i,i,-i '"""iir 1.1
l""wllt l.iil,l,, M.l.l. """( "'" "lll'l
.1.1 'J """l,.r. ,,.,1,1
Ml.,1,, " " Hwl mul atMii.,a
"...M.,,.1 .llv,.rn,l
'..m,.),,;x':;',,',,i;:i.n',,'1-
II V MAKMIUI, MAI K.
NmIIm la henii.. ., . .
., , . ' 'f virtu f
hi..:. 1 . r 'm.
iim'rinl
Try MAHHIUI, HAI.K
Nl,,,!!,,!.!,, p . "I1IWI1IWV0I
l uiii h. ., . ' V U. Mo-
1, 1 1. ., 'Lr"'""""",l" "' fi ivr uo.iu
r ?,"!',"':h ,'" ''!"
I,.,. ." ' "" '. ""'I""'! llm MiivMiiiaiit cluii
him intikKiitr,! , ii, .n.) t,
1 iiati! till. iIh v in..i., .
" 1 I"".'"". ,i on Nov. Ill), mul ,t t
Cirr VAIIHIIAL MAI.K.
Nollcnla hurnliy clv.li, llial lijr vlrtim oC
warrant laallml hv tha rai'iirilar of ll,n nltw .I
HuIIwihiiI, ti, m illrriilail, ilalml Ilia imii ,,f
Mi.iml.r, A. II. IUKI, unit avaliial K. 0, Mo
t'nwii (Imlra) nominmHlliiv imi vy noun
lt, , 10, Ail, blia-ik HI. KflllwMMl, in Cluck,
Kiima (Miniitv. (Iri'vuii. ami tiollmit Hi.
lniitil.i thiiraoii, aininiiitlini In ibe an in of
i.o noiiara, mr tnc i.i'.-ihi huh Knnrral tax,
I Imva Itlla (lay UyIimI uimhi anl.l almva da-
.. .,,i ,roiiT i y, ami on nov. Hill. at il
o'flnrk h. ,. of anl.l ,1,tv. In from ,,f ii.u rli
Hull, III a,l,lrlty of Hallur, ,,,.), r.ninly of Mull-
., ., I , ,l,Ul Ol ,,r, (,.!!, W . )r.
erty In hlithvai lil.lili-r lliornfor, to pay an 1. 1
naai.a.ineui, i.uihur with tiaala ami etj,uai
Hal.) aula to b for II H. o. an.t all v.'r coin.
A, lifumnlolar, CHjrM.rahal
biiIIwimiii, Ornii, Octiiljor 111, iwil.
i'i'll I
iii.ii. h, ,i ' : ? " ""m : ;'?y
l'iy lo hlili.,ai li,,r thari-lor, in pay aalil
"al.l ..li 1 i for IV H .,,1,1 ,1 kv.r noln.
, I, . A l'i'i'i.,.,rfi'r, I lly Marabal
WIwiunI. iiri ,,.,,. i,, tol r lojt
ll.... ,
W'l.'.pinlKir. A l.
,, .. ,,i, IUI, . .
II, !! l, h,, , ,
a" an,, r.,iip, Hio
II Y MAIIHIIAI, 8AI.K,
Nollra . h.Tl.v alva,, l., ,.. .
I k4IH.
oliul)'
Our (andia
ari l no tli.il
Aitilrr.
wo a.-or
in tlm
all,
l, Ori-j
r of lli cn i I "'"''iiriMiia.i., ,1,., tha ii,n. ,i.. ,.i
Ilia imi, ,... , . " ;'"''. " ll. iol aaalnat . I.. Ki,
"t"' tola lu and ; .,,;"7.' "' ' "aan.aaciiniity Or.aoii, anil
, ,, Him, una inrrKoii, amo.iul iik
a. r l.n, ,rp,i,. ,,i N(1 ,
'," 'r," '' ,f ur- " '"'" "I ttii " ity
1.11. I,..l,l,.ty of Ka(,H,,1Mlr , M, f
...ili an.l.i.ia,, fi, ,,., Mi.Wl , pr.
Ix'llMu lllaln-at lilildar Iherafnr. ..I.I
aaaaliiau, l,,.r l, ,,,, "'.,..
i- r,: r.., -,.... . .
. ,, v a. i,k, an.j aiiver roiu,
u.n. i,. '"""lorfer, Cliy Marahal.
H,jJwnii., Orviu,i)ciiibr 10,
KOIK'K FOB I'UIILICATION
Iatid Oflloa at Oraifori Cfty, Oroifon,
Oct. , IWJ1.
Nollr, a h.ri'lir (Ivan that Ida fll.l,,..
namwl arltlar liaa hlel llotlcaot Ilia llihilltlou
to niaka nnal pmol In aiiiiort ol lua ulalin,
ml thai a,l,l proof will Im ma.lii Iwfora Ilia
lt'lla!r m Km-alvor of the II H. Unit Ofllo.
alOrt-Kon city, Oruou, on Nov. iB. 1WI, vlil
(Ir.irna sliauk,
Hnmiaiaai autrv No. Win, for Ilia n. . gr. of
no. t, I a , r. i
He riainta tha folmwllik wllnmafa to prnva
lila I'.iiiili.iinii. ri'l.lnin:e upon, ami cultiva
tion ufaalil laml, via;
I'erry Vorhli-a.C. II. Thomaa. Prank Vnrlil
ami Upornr Kaylor, all ( Wllhult, P. o ,i:iatk
aiuaa i o or.-Kou. J. 'J'. ArriimoN,
lo.ln Itiaialer.
orooff.
For nmrnvijh -Pmrttrnl
Trnlninatn
BCOKKEEPiKG.
SHORTHAND,
TMI aCMOOL TMk
BEST.
-THE-
Oregon City Sash and Door Co.
Carry the Largest Stock of
Sash, Doors, Blinds, Mouldings, Etc.
In Oregon City.
iiKMimii,, ,1., ,. .., ' ' . 1 I'" ra.,u,
'! a,l .,. ,, ,., ' """r Mr Hi. ,u
Iwl,
al j, ..i.'.a1 ,"1 "". N-"inlr llll. I
v, ...I,. utz;;!: i
AtliiilnlNtralor'ai .oile
Nntloa la hlTl'liy alven llial tha iinrfri,l,,ii.rf
haa li'ii aktiolnlaii adiiilnl.iri.i,,. l il,. u.,.,.
"' ""1 1, Miiii.nnneaatKi, anil that all peraona
havlii. claim, aiialuat a.l.l a.t.i. ahall file
their rUlma will, il, uii.1itIkiiI at my oflli e
' i i "1 I'oalolllce. Marlon ,'oillily, Ormon,
,,ni- in. ir.nno.Kii! oi una nonce.
Iiau.il IliU Hi'i.,lril, umi, luvm Hull,
W ll-W Ailmlnlatraior.
M aala lo tat f,,r
M.uvr im, iti
?TJ!1 " I"".'1 '"'" ruin.
A lnimr..rf,r,t.ii,y,rl.1.
I1Y MAkaJHAI. (Al t
Nollra la harahy
nanaul Uaiiml I.)
. lrr, ,, .. "i
' lu. II,, l ,r .
Ih. IUiii,.r f ti,, i n. i
!,...,. w-a.mrni iina
A th'tv hi tlllii-a li.n a (,,! ! '' i.n.i
-,,,1, . . ' 'l. ah.,-, ,t
, . ' . "V- "' ""in
"lair ol l,rp.,.i
l-i"iny I.. hlfhK.i Ul.l.lar iii,i,
1 1 it nailing llio allrdllni) ()ur
iw,fiitra ,i an arln ln of irun
Ira. lall,., , aVIIIf tlial
I Hfiralr. UhiiiihIv iiiiilama
artol iiii'iil tliaii any iii,.,i, mr.
0 Ihh-h nur )aa f.,rl (III.. (
I Urinal ImiIIIk mill ttiakn yii a
ml.( a ll.n i trf. K, a,, ,y
i i.ii
if'il.i. li' la iiilarnlni to luln
t ufclurjf rvwilla, ur III raan J
liMurii i4 1'iir, lia, prim. On
I a I'an ton ran ,nv (nun mir !
I .Inia-rfi.t a ImiIiU ,,( lir.
r ih-vrry (ur t i.iailiii,l,,ii,
aralllrw-l t lirlng lvr, Bvery
l' um (ur any ailra-tlnn t4
I Urrtf r t'liKat, .mli t Con
la, IiilUiiiiimln.ii ( I. in. ,,
in, Aalliina. Wliia.i.ing Cuiiyli,
ftc . lr. It I .raJant ami
In taaii, r(il)r a(r, an. I
hir 1 ili'Tii,n, uimn. Trial
I at 0. A lUnlinit'l drug
I lha
Uliln of
III .,'11 a. I.I
pay a.1,1
ol aala
.o .la lo h. lor I" a f..i,l ami .!!,, P
- .arnuoiicr i lly Ilaraha .
I. (Ila.4l. Mrtohar 10. I"l
H.lla,,
I IIV MAkallAI. BAI.K.
ITY MAHNHAIa KAI.K.
Soil,-, la Imrvtiy glvr-n, that bv virtue of
a Warrant iaaunl by the KiTimliT of the
Ify nf HHUimkI, , ,lrrc!l(.,, ilalinl
tlm liilh ilny !Si-,UiiiilM-r, A. I). NI)I, ami
anit K.O. Milimn, (h.-ir.,) ominaiiilink
iim lolevy Unii, lot, 3 , 4, (M blwk HI,
m-IIhihiiI, t lm kainaa roiintv, llrrKuii an, I
inllni llmaiai-aaiiieiit due tiienmn. aiiinuiit.
llilf to the no 111 nun ilnlliir lor it.. ,u...l
I. , - , .... KCIVI.I
-cial ta,
1 lime till, U11 l.-vl,.,l n,u. ...i.i .u... 1
li rilil ,roK.riy, ami on Nut i-iiiImt 1 till.
i'i. at .! 0 ri.M'k ii. 111. of auiil iiar, in front
of Hit' City Mall, in Cilv or' rVllwiKal,
t'oiinlv ol Miilln uli ami titnle ol Orriroii
will M') mul uruiHTiv to hu-...i 1,1,1,1.,.
I lliert-lur, lo my m.i.I 'aaaaaauu-ni, toKt'tlirr
r,,,,, ,,,.1. aim rxiH'iiM'N aj
aW anli-1,1 la- I!. H. koi an I allv,-r nil 11
A. Ieireii,i,rh-r, i:lv Maralial.
KIIo.mI, tlrvgun, Oi tola-r 10. -Ul.
I'laial Hrtlli-iui'DI.
Ill the bounty Court of die Htute of re.
iron mr t lux kainait County, billing in l'ro-
uatu .
Ill the limner nl the Katatx-I
tif.M. A. iliiriti'll, ilwcaiiwl.i
I hi-rfhy give notice that I have tiled In
the aliov entllleil Court my acounla and
voilchiT fnrliiial Mitlleinnnl a. executor of
tha will ami eatuie of M. A. Uiirnrll, tie
ceiiiMMl, ami (lie Cniirt linn apHiinteii the
2ml day of Novemlwr, A. I)., mil, an the
tun lor hearing and nettling (aid ac
count, and the exception therelo II any.
8 11:10 11 N. 1). Hauvky, Executor.
N'.m.-.l. brrrbf .i.., ii,.i i,. ,,, , ,
arraul laaua.1 h, l K.a, J ,, r( ,
HTY MAhallAL IAI.K
t kalahy aloau. thai tir null, rrf a
aiaa.1 b lha H-uidal of Ilia Ity of
naia dlrct. ilalnl lha 1Mb .lay ..I
'. A II IMI, ami a(,lnit J imniar,
I lo iaay U,n 1,4 t?, Mirrk al
la I iarlamaa nnnily, (it.,a. ami
1 tairiamrtil ,u lliarma. ainoMttllni
tl Illy rnla, fur III (anaral ami
rtay IrHaJ ttna a.1,1 atair i1
iany, ami on .Sovamiii IHh. a,
1 Bl ol ., ,1,., U ,u, ,h,'
ia a.1,1 1 lir a,Uil. I aunty nf
lauj l.i,. litroii olll ,a,
'klhra l.ul.lrr lliaratof. In pay aalil
U Ulbar alio coal, and pana.a
InW lr I' 10I1I an,l alWercoln
1 a i..ai,,ra. 1 11. W.,.l
I l 0ipg.,u ix-uiUr lu. imi
rlla,.. in. Ulwtrd, il.lnl lha lull J,,
. ,,, ,,,,, a.aiit j u al r
I "" ;''', eomii.an.lli,, mt i, .V) ,, (
AI,l,l,ko a,li.,., l!..k,IUM f.oiuo,
ilri. a. .ml eollem lha aaaMani.m J.i, iharmu
.nuuuiiii( in ik. aunt ul on ilnllar and twenty
U h I". ruial ami awlal lai,
lhaa Una .lay la.laj upou aald .tmv. d.
arrilrr.l propity. ami on Nov.mlior llih, ll,
.1 1 u rhjck p at. ol aald day In front ol ibe
I I ll Hall lu aald rlly ul a,lla,aal. eouiny uf
Mnltmniiab and aula of (lr,u, will aall aalil
pfopany n blfhaal bid, In lharalor In na aald
aaa.aam.at. k.tb.r with e,M. .nl aiiK-uaca
of aale
aald a.!, to b tor f t .old and allr.r eolo
. , lrd'"l'. flly maralial
Hallanwl, Orofnn, tttuiuar 10, lw.
tITT MAHMIIAI. 8 A IX
1 i.rahy tlv.d. thai by vlrt i nf
Iad I.J llm l.w.r.lr., of l ( IIT
a.llarti, ,lal. lha 1Mb day ol
I' lavl. and aialn.i Andrew An
al,,, , I.,, ,, , 4,
a!ino. fn 1 larkamaa rtMiniy, or
'art lit. aaaaaainant dtl Ihartatn.
( lo th. aura nf una d.dl.r and Iw.uly
liiaiBl.ndapwlalia.
1 day Uvlad ii..n aald boot d
fariy. and n Novemliar lllli, ,vl.
ai of aald day. In front of In.
a a a.1,1 f ity of Mallwond. t ountynf
"'" "i iMa.on will aall aalil
llaal blddar Ih.rafor, In pay .aid
tiajalb.r with euat. ami (lpuM.
' l"f I'. B. mid and .llrBrenln.
A Kaaendorlxr. flly MarabaL
""ton. iVrbihwr 10, !,
CTV MAKHIIAI. HAM.
I' kar.by .Iran, thai by virtu, ol a
i.y II,. llaoor.lar nl th City ol
o malracW (hg ,lh ,.f u(
W Ml, and aialn.i Johu f.rrot,
J '" levy niMiu lot IK lu block H
tl.rkam.a enmity, 0renn, and
."raarneiH do iherra.n, Bmouiitlni
, "fly centa (air th aural and
J" 'lay lavlad 11 pott laid ahnv de
arly, and on s,nril,..r llih, lain,
P ! of aald day. In front of Ibe
a aald I'llv of H.,ll.,..l ,..,,,.,.,.
ran.) HI.Im ,.f ,1.... u,lt ...i ..,.1
I htfhn.i hij,!,, tliamJor. In pay aald
' o wiiii eoaia ami expeuaea
ftobe V. H Bold ami allver coin.
o. A ',reniiirfer, c Ity Maralial.
or,,,,,, o,.,,,, lu
t ITY MAHallAl. HAt.K
mr la h.rahy Biv.n, that by virtu ol a
arrant laauol by U,a raeottlrr uf Ih rlly of
ll,..l. lu iaa dlnt., d,l. Ih. tub day of
Bapl.mWr, A II a, ail.laaiu.ir O. Mit'own
ib.lrai ikimtnaudliii ru to levy iik.i, lota lu A
II. In bl.ark U Nflw,al, I la.'kalnaa raullly.
Ilraaon. aud ro.larl tba aaaaaamaut due tharaou,
muiuaiii tu lb. .inn of on. dollar and tw.n
r ranla. fur th. .u.ral and atrial lax.
I hat. Ihla day levied upon aald ahnv d.
arrilml pMrrty, and on Novamlwr llih. Imit
al I a cma-k.p m of aald day. lu front ul lha ruy
Hall, in aald rlly ol na)lwool, iniiuty ul Will
tnuiuab and al.l. of Ori-atiu. will aall tald prir
lny 10 bl.hrat bidder therrfor. lo i.av aald
a.ea.a)f ut. Iiajetb.r wltb eoaia and expaiia,.
ul aai..
naidaalelohe for I' (old and allrer coin.
A. liin.iorfr. City M.rahal.
Brllwiicl, 0r.uii, o iolr lu, lt.
t ITY MAKHHAL HAI.K.
Nollr, a hereby ilven, that by virtu, of a
warrant laailrd by th recordrr of the city nf
aeilwond, to menirei'tcd, dated Ih lath d,v of
Kaoirmiwr, A I'. l"Vi ami aiiaiu.l K. II. M
loan iti.lrai eomiiiAM.Iinit ma tu levy upon
luta 1. la and . in block i.i. a.l.l. lut'laik-
amaa rutiiity, oref on. And eullact th. aaacM
ni.iii dnv lltarvou. ainnuiiliiif lu Ih.aiini ul Iwo
ilollara, lor lha (rneral ami acria tax,
I have Ihla day levied unu aald aliova.tr-
acrlll prowrty, and ou November lltli, 1WI,
tliu i'lorkp m. ul aald dav. lu front ut the
I lly 11,11, In aald city uf Neliwmid, county nf
Multnomah and Hale of Orefcu, will aall tald
proerty to hlthrat bidder therefor, to p.y aald
aaaeaainenl, bajether Willi cueti aud eieiiaet
ol aale.
aald aalt lo t fur I'. H .old and tllver coin.
A. laayemiorier. 1 ttr Maranai
Sellwoed, Orejno. October, 10, liwl.
CITY MAHSHAI, HAI.K.
Niilliel. Iierchv itfven, that hv eirtuent
a Warrant iuued liv the Kncnrller of ih.
flly uf MIwikmI, lo me ilirei-tinl, dnied the
I'llli day id rVtdrinla-r, A. I)., 1ki. and
Kainat Mary Hampton, commanding me
to levy U,in lot fl, hlnck 4, KeHwood, in
Claikaiiiaa Co., tlreguu, and collect the
auM-aaint'iit due ihcre.ni, amounting to the
turn uf lilty centa for the general and
apeclal tax.
I have thlt tiny levied uimn aald above
dewril! pruiierty, and on Nov. 11th, lie.il,
ato'cloik p 111. of anid day, In Inuit of
III City Hall, 111 .aid Citv of Sellwowl,
County of Multnomah and Htale of Ore
gun, will aell aaid imwrty to hlgliett bidder
therefor, to pay aaid naeaament, together
wllh coata and expeuaiMi of tale.
Haid tale to be fur I'. H. gold and allver
coin, A. IVrgendorfer, City Mnrthal,
hellwood, Oregon, Oclolier 10, Mil.
('ITY MAItkllAI. HAI.K.
' hertdiv .Ivan II,. I l.w .1.1,,. of .
I '"Xl 1,1 aha Itnconlar .,1 ll, I'llv of
' 11. din ..1 .1.1.1 i...i. .1... ..,
!, 1 ' ' '.1 'intr'l llir I, "III 01
li'Jl, ami aiialuat liula Triim
'I'lUlU l.ir. I.. I..... ,i ....I
Lf ""HwoikI, In c'laclainta po'iiniy,
I ni lein ll.a aaaeaamcul duo thereon
I"' inn an,,, f tu,,. ,,,iM.. .,,,1
'""Il" arunrnl ami apei'lal lux,
"oiy rvii-.i ,,i,., L..1.1 .i...,. ,1,,.
'ly. and ou November llth, lwl,
P in. ol ..1.1 .1,.., ... 1. 1 ,1,..
P "tld I II V of h.,lf,.l ,',,,11, lu of
' Him,, f (ira,,,,!, ulii ,!,!
''""''ft bidder therefor, tu pay auld
a.oior Willi cut, (nil OXpellaCI
I '0 l fi.r V. H .obi ami allvar coin.
I , ''" lorter, flly Maralial,
n. UctoUt 10, imi.
CITY MAKHIIAI, HAI.K.
I'.wi 1 v !(lv,M1' ''' I'Y virtue of a
I.. 1 ,v lli'imrder nf the flly ol
."' Iruried, dated the hull ilny nf
il ,M"' liil 'l'homa Will
M li V"" '" lnvy Him" lot , block
"i inckiiHiHa cniinly, Oregon, and
"ini'Ut due thurciui, amoiiiillint
""ly centa, ir the general ami
!:'" '"vied
". ami m, November llih. IHUl.
1' In.
upon anld above do
1, ... 1 1, i.ui
11 ..i V . "'iy. ' front ol the
,,! "y nf Hcllwood, foiinlv ol
I " "In of Ore, will Nell anld
C '" ''I'l ' Iheroliir, lu pay aald
""her wllh cm, ,iud expciiaim
'"'"'lor II u ,,. ,, .i.,,,,i.
h
A' I'.'iri. 11, 1. in... M....I...I
'"i.Octnher 10, IHUl
t ITY MAKHIIAI. HAI.K.
iy five, that by virtue of
a Warrant laaued by the recorder ol Ibe ell) l
hellwmal, lo rue directed, n.led me lain nay 01
aeptcmher, A. I. imil, and aialuat Conrad
Herner, conimandliif m. to lew npon lota 17 A
la, block II, S.dlwood, lu I lai kamaa county, Ore
foa, and enllei'l th aaaeaani.ut tin Ihereoti,
aiiii.ui.Ui Ui ibe auin uf iwo ilnllar ami forty-
e, rent lor Ih (rneral aud apei'lal lax
I have Ihla day levied lll'ou aalil anove 11
rlhed nrmierly. aud on Nov, II, Imi, at i a'
clock I' M .of aald day. In front uf Ibe flly flail
In aald city of Hcllwoo.lt, comity of Miillomah
and alale ol Onxou, will tell aald properly to
lilgrifat bidder thereior.to pay aaw ataeaaiueui
lofciher wllh eoaia and expenaet olanle.
Bald tale to lie for It. 8. gold and allver cnlu.
A. I'lu Np, . hub. Clly Maralial
Hellwnod, Oregnn, October II, IH1
f ITY MAHSHAI. IAI.K.
Notice la hereby given, thai by virtue of a
warretil laaued by the recorder 111 me euy 01
aellwmel, In rue dlrei'led. dated the pith day of
HcpieiiilHr A, l iwl, ami atniuat Mra. I N
Ulllicrl eouimiinilliik ine 111 levy upaii loi 17 A
in, block M, Hellwoo.1, rlackauiat county Ore
gon, and collect the aBteaameiit due thereon,
.iiianiiitua lo Hie auin ol olio dollar, lor the
general anil apei'lal li-x, . . ,
I have tlila day levied upon anld above de
acrllied properly, and on Nov. llth, lwl, at J
o'clock p. ni. ut aald day, lu front of the C ty
Hull. In aald city of Hellwnod, county ol Mult
nomah and tlat of Oregon, will aell anld pro
peilv to hlglical bidder therefor, to pay tald
aaaeaaineiit, togelhor wllh coatt and expcim.a
" HahUall lo h fur I'. 8. gold and tllver colli.
A. Ilegcnilorfrr, flly Mnrahal.
HellivuiHl, Orcgoii, Oclohdr 10, Wii.
CITV MAlt.s HAL SALE.
Nolle It hereby given that by virtue of
a Warrant laaued by the Heconter of the
City ol Hellwood, to me directed, ilnted tli
IHIli day of rinpiemher, A. 1)., IHUl, and
againtt K. 0. lli'l'own, (lieim) comniand
ing me to levy ilium lol-s 1, 2, 10, II, U, 1,1,
ill block H.I, Nellwooil, Cluckama-H couutv.
Oreirun, and collect the aaaeajiiiieiit due
lliereon, auiiiiiutiiig lo the 111111 of Iwo dol
lar, ami forty tenia fur the general and
iecil tax,
I have t ti it duy levied uixin aaid ahnve
ilcicrilied properly, and on Noveinhcr llth,
IKM. at 2 o'cIik k ji. 111. of anid dnv, in front
.f the City Hull, in aald City ol Bellwood,
County of Multnomah and Mate of Oregon
will n-11 aaid proerty to biglieat bidder
llierelor, lo pay tald a.waanient, together
ilh coatt and exeiiM'a of tale.
Maid aale lo lw lor V. 8. gold and silver
coin. A. Dcgcmlorfer, Cily Marahul.
Scllwoml, Oregon, Octolwr 10, Mil.
Final MrtlleMteni.
In the County Court of the Mate of Ore
gon for Clackumaa County, Killing In 1'ro-
UKWI
In the matlerofthe Katnteofl
I. I). Harvey, deccnmsl. (
1 hereby give notice that I have tiled
In the above entitled Court, niv account
and voucher for dual settlement aa admin
lalraturof the eatnUj of I. I). Harvev, de-i-eaaiil,
and the Court lias appointed the
2nd duy of NoveniluT, A. I)., MU.astlie
tune lor heuriiig and nettling aaid account
and the exception thereto il uuy.
0-11; 10-11 ltic iUHD 8ciiTT, Atimr.
Sjiecial Hi.eu of Doorg and Windows made to order. Turnine of all kind
Estimates for Stair Work and Store Fronts
Furnished on application. 15uildern. trive u a call, and HfeH if diir wnrlf
in not of tho best, and our prices as low as the lowest. Trice Lint sent
on application.
Factory, Cor. Main and llth Sta., Oregon City.
SORENSEN & YOUNG,
Mauufacturert of and Dealer in
PLMN 11 Fill LUMBER..
Fir, Spruce and Cedar, also Laths, Pickets, Shingles, Etc.,.
shipped to all points on the river, or by rail.
Mill Located on Willamette River at Sellwood Or.
Portland. fmniB. A. P. ArRiitmn Prtn.
Bnmch (k-hool: Capital Bui. Colliuik, ha I era. Ortfoa.
IinsinesH. Shorthand.
Tytrurttinr. Penmanship, nnd iXngiuk Drpartmenti
B In araaion throuahout lha mi. Htud.nu ulmli.
tad at any Uma. Catalogu. ntuu tllbw atoool, fraa.
CITY MA It Si HAL 8AI.K.
Nutli-e ia hereby given, that by virtue of a
Warrant iaaned by the Recorder ol the City
of Hcllwood, to me directed, dated the lIUu
day of September, A. 1., 1(911, and againtt
K.O. lli'l'own, (heira,)conimnding me to
levy UHin lot 0 in mock tot, Mellwood,
Clackamas county. Oregon, and collect the
aaaeaaineiit due thereon, aiiioitntiug lo tba
inn ol forty centa lor the general aud apeu-
lni lax.
1 have tin tiny levied upon aalt! above
deacrilied nroiierl'v. and on Nov. 11. lHyi. at
2 o'cliM-k p. 111., of tald day, In front of the
t ity Hall, lu aaid ( ity of Hcllwood, County
of Mullnomnh anil alute of Oregon, will
aell anld property to highest bidder therefor,
to i.av tald usae.H.iiuciil, together with coat
and expellee of aale.
Said stile lo be for U. S. gold ami silver
coin. A. JH'genilorfer, City Maralial,
Hcllwood, Oregon, October 10, 18!H.
Kummona,
In the Circuit Court of the Stale of Ore
gun for the county of Clackamaa.
K. W. McKechnle, plalntilf, 1
vt.
l.lxxiell. Mi Kei linie, defendant.!
To I.ixxie II. McKechnle, the above named
defendant:
In tli) name of the Slate of Oregon: You
are hereby reuuired to apear and antwer
the complaint filed against yon in the above
entitled court and caue, on or before the 2d
day of November, MH, the tame being the
flrat day of the term of taid court next fol
lowing bix weckt publication of thit aurn-
moiiB; and if you fail to appear and antwer,
lor want thereof the plaiiilitr will lake judg
ment againat you, and will apply to the
"'in ir wo reuei praveti lor 111 ins com
plaint tiled herein, to-wit: for a decree
diatolvingthe bonds of matrimony existing
uciwrcn Touraeu ana piuinuii, and lor such
other and further relief as the court may
decree In the premiaea, and for coata anil
diahuraemenls in this suit.
Ihla publication ia made by onler of
lion, trunk J. lav or. iinlire of tha above
eniiueii oourt, mauv ami dated on the ith
day of August, Mil.
MARK 0 NEIL.
2,V11 25-17 Attoniev for Plaintiff,
DAYIES' GALLERY.
The Leading Photographer of
Portland.
CORNER FIRST ardTAYLOB STREETS
CITY MAHHIt Al, HAI.R, "
Nolle Ii hereby given, that by virluo ol a
Warrant laaued by the Hecouler of the ( Ity of
Hellwooil.tuinedlrocled, dated IlioWth day ul
SiMitumlier.A. u, IHUl, and agiilnat V. 0. Mefiiwii
Ihelra), coiniiiaiidliig 1110 In levy uimhi all f
block Y, HnllwiBid, naiikamas tiounty, Oregon,
ami enllei'l the aaaeaaineiit duo thereon,
oiiiiilnu to Mia.) Bum of five dollars and sixty
cenla, lor (liegennral and special lax;
1 have Ihla day levied upon "aid V,'0 1 ,
aei llied properly, and on November ll. lS'JI. al
t o il, ek I'. M. of aald day, in from ol the l ity
nl . n aniu tiny o Muin joo. o. , . .
....1 ....... i (i.-., w a,- an il liro 1-
IIOIII.OI ,,., .11,,,',..,',. n .. ... . ... . .
eiiy lo the highest, bidder llierelor. to pay aald
iiaatinaineul, lotulhcr wllh coats and expeasot
nl anlo. , , .,,,,,
11 d aule to lie mr i. ti gom in u a .. ...
A. Dcgnnilorler, City Maralial.
Sellwooil, Oregon, October 10, 1W1.
CITY MARSHAL SALE.
Nolico is herebv given, that by virtue of a
Warrant issued by the Recorder of the Cltv
of Sellwood, to mo directed, dated the 1 til Ii
day of SenlemlHir, A, 1)., Imil, and against
K.O. McCown (heirs) ooniiiianding me to
lew upon lota 14, lft, III, 111 block 102, Sell
wood, Clackiiimis county, Oregon, and col
lect the iiNscssinent due (hereon, amounting
to the sum of one dollar ami twenty cents
lor the general aim spei ini tux,
I have this day levied upon said almve
described proM'rtv, and oil November llth,
MM at 2 o'clock 1'. M. of said day, in front
oftheCllv Hull, in anitl Citv of Sellwood,
Couutv of Mnlliioniah and Stale of Oregon,
will sell laid property to highest bidder
therefor, to pay assessment, together with
costs and expenses of sale.
Saul sale to uu lor v. a, gold ami stiver
coin,
A. IVRciulorlcr, Clly Manual.
Sellwood, Oregon, October 10, Mil.
Nil in mo a a.
In the Circuit Court of the State of Oregon, for
the County ol Clackamat, at.
I 0. Young, Plaintiff, 1
verailt $
Pearl Hlchardt, Defendant)
To Pearl Hlcharda, tald defendant:
In the name nf the Stale of Oregon: You are
hereby reuuired to appear and antwer the com
plaint file-.! aaalnat you In the above entitled
mil within teu daya from the date of theaervlc
of ihla iiiramsua upon you. If terved within
Ihla county; or, If terved In any other county
of thla State, then within twenty dayt from lb
date of the tervlca ol thlt sun.moni upon
you, and II aerved by publication,
then bv th flrat dav of tha n..t
term of aald court, to wit: fuetday, Kovember
id, ISO): and if yon fail to to antwer, lor want
thereof the plaintiff will apply lo the court for
the relief demanded In the complaint, to wit:
for B llldameilt a.atnat the defendant in tha anm
ot Iwo hundred dollar! In Doited StMtet (old
coin, with Intereat iherton from June Pith, lASS,
at ten per cent per annum, lea. $.'a).oo paid Sep
tember Kill, issit .and tmuopald September Jvth,
una: lorin mriner turn 01 BoO.ouai attorney 1
lee herein and for the coatt and dlthiiraementa
of thla action: Alto, for a decree ol foreclosure
or mat certain mortgage executed by Pearl
Klcharda and Sarah A. Klcharda. on the uih
day ol June, 1M, in favor of thlt plaintiff, to
aiM-iira in. aum ana inierett anove named,
which mortgage la recorded on pa.e 813 of
Book "M" of mortgages for Clackainaa eouutv,
Oregon. This snminons Is published by order
in ni'u. rraiiaj, layior, jutico oi said court,
made at Chamber! vu the 28th day of Augutt,
"" n. e.. t KUSs.
ft
PERRY
M0LALLA, OREGON.
Dealer In all kind of
LIQUORS and Summer DRINKS.
F0R
ABSOLUTELY
ill DRUGS
o.
A. HARDING.
NONE BUT
OOMPETENT PHARMACISTS EMPLOYED
Flat Perfumeries ail Toilet Articles.
Alto a full ttock of
OILS, ETC.
None but the beat brand of
CIGARS.
Livery and Feed Stable,
With Ample Accomodations.
Prirrtj Reaaionable.
THE NORTH AMERICAN
Mutual Benefit Association.
Of Chicago, Illinois.
UNITED
Hack, Truck and Livery
COTIPA.KV,
W. H. Cooke, Manager.
Corner Fourth and Main Streets,
0REG0X CITY.
The LEADING LIVERY STABLE
of the City. Riga of any description
furnished on short notice.
All kinds of Truvt and IVjlivery Busi
ness promptly attended to.
Horses Boarded and Fed on reason-,
able terms.
Ml, 10-16
Attorney for Plaintiff
CITY MARSHAL SALE.
Notice is hereby given, thai by virtue of a
Warrant issued by the Recorder of the Cily
of Mcllwood, to me directed, dated the liitu
day of Hepti'tnber, A. 1). Will, and against
K.O, McCown (heirs), commanding me to
levy ti ion lot 5 ami fl, block OS, Hcllwood,
Clackamas county, Oregon, and collect the
aasossment due I hereon, amounting to tho
sum of one dollar, for the general and
special lax !,,,: ...
I have this day levied upon said above d.
scribed properly, and on November H, 1X11,
at 2 o'clock 1'. Al. of said day. in front of the
Cily Hall, in said Cily of Hcllwood, county
of Multnomah and statu of Ocotron, will sell
said property to highest bidder therefor, to
pay said assessment, together with costs
and expenses of biiIo.
Haiti sale to l) fr (I. S. gold and silver,
A. Degondorl'cf, City Marshal.
Bollwood, Oregon, October 10, WW,
He fc roe Hulv.
State of Oregon, I
Couuty of Clackamas,)
By virtue of a decree of nartltlnn laauarl n.,i
of and under the seal of the Circuit Court of
the rilato of Oregon lor Clackamas County dated
the latdnVOf Mnv. A.I) .lKUl to maHlrnniul ....
delivered as referee in a certain suit wherein II.
ii jonnaoti ls.-piamtltr ami W.T. W hillock, A. K,
W hillock, Sarah A. Camnbell and Krnnb Willi,..
Campbell, Hurle A. Campbell, llaiul Campbell,
minor helra of F. W. Campbell, deceased, and
Rnto I,, newtnn areilefemtniits.cnmmiimllnamn
Inthiiiimeoftlie Staloof Oregon tomakosale
accnniiiiK m law otine nereimtllcr described
real property situated In Clackamas County,
State of Oregon,
I will on Saturday, October tho Slet, A. D
1H91, at the hour ol 1 o'clock, P. M at the
front door of the eeurt house In Oregon City,
.Oregon, sell ut public auction, to the highest
bidder, for cash In baud, the following des
cribed real estate situated In said oouutyaud
state, to-wit:
Hi-Klmiing at a point lu the easterly boun
dary of Main street in Oregon city, In said
county and state, seventy-two and 7-li feet
southerly from the northwest corner of lota
in block No. 27, running thence southerly along
tho easterly lino ot Main street thirty-two feet,
thence at light angles with said east line,
easterly through taid block 27 lo the easterly
boundary of block No. 27, thence northerly
along tald easterly bouudiiry ot block Nn. 27
to the northeast earner of lot 2 In said block
No. 27, at agreed upon and established by A.
C Bally and wife ami J. O Bennett and wife
by a deed between said parties duly recorded
In book M, paire 211, Records ol Deeds lor
said county, thence westerly along the Hue
of lot 2 and lot 7 as established ami aur,,.,)
upon in said deed, to place of beginning, if
desired said aale onn be nisdo subject to a
mortgage of 10u0 and interest due Kate L,
Newton,
W. W, H. Samson,
Kefcreo.
Dated at Orcjon City this 2tth day of Sep
tember, 1891, 9:26;6t
Easy Monthly Payments
Toe plan challenges comparison. Reliable
Life Insurance at cost. Insure
while you are young.
J.W.THOMAS, Dentist.
GKNEBAL AOENT,
Molalla . Oregon.
M00WS
REMEDY
4
WtBBjat'lrva.j
tvtintj-tiaitJ
WtiT nnw
9 -rfa.
Friend of Woman.
The very remarkable and certain relief given
womankind by "Moore's Kevealed Remedy'
has won for It the name of Woman's Friend
It Is uniformly successful lu relieving their
delicate ailments.
Stands peerless as the natural remedy pecularly
adapted to the wants of womankind.
WHAT ONE LADY SAYS:
Seattlk, Jan. 20, 1891.
"I want you to publish my testimonial for
Moorr's Rkwali Rkmkdy, for, it has beeu a
grand thlnsr for Ul ), for It has cured me of head
aches, fn m which I have suffered whenever I
became eliill.u, for the last fifteen years: I have
m tiered periect torture for twenty-four hours at
a time, sometimes retching for three hours with
out any rest and unable to get help from any of
tho numberless remedies tried. Now I am free
from this suffering, for at the first symptom o'
one of these alliieks I take a good dose ef
" Moore's Revealed," and that is the end of It
It has also cured me ol constipation. My hus
band says illms saved his life, and lie would not
be witbout.lt. We itre both so happv over It we
cannot say enough in its favor, ami advise all
our friends to use it."
MRS. JAMKS QLEAS0N,
Cor. 12th and Jackson Sts., Seattle, Wash.
For tale by all druggists.
F. L. Posson & Son,
SEEDS
Gcuexal Agts, for D. M. Ferry & Co's
SEEDS
Garden Seed.
SEEDS
Grass, Clover and all kinds of
SEEDS
Trees, Bulbs, Fertilizers, etc
SEEDS
Bee Keepers' Supplies.'
We want you for a customer. Give us)
a trial order.
F. L. Posson & Son,
209 2d St., Portland, Or.
Successors to Miller Bros.
Catslomift Fr
: QUARTER
ur n
- fx
There set- t
tied iu Ba
ker county, 1
eon, near what '
is now Baker City, HTU Tl T HVf
man who has since VwJ I 1 U ii I
become identified with the resources and T(r
development of that country. This man AlU
is no other than Mr. John Stewart, one of the
wealthiest and most influential citiiens iu the 1
county. In a recent letter he says : " I had been
sutTerinir from pains in my back and sreneral kid
ney complaint for some time, and had used many
remedies without any but temporary relief. The
pains in my back had become so severe that I was
prevented from attending: to my work aud could
not move about without the use of a cane. Hear
ing1, through a friend, of the wonderful cures ef
fected by Oregon Kidney Tea, I was induced to try
a box, and from that very first dose I found instant
relief, and before using half the contents of the
box the pains in my back entirely disappeared.
I have every faith in the virtues of the Oregon
Kidney Tea, and can conscientiously recommend
it to my friends. I would not be without it for
anything.'
Oregon Kidney Tea cures backache, incoutu
nf nee of urine, brick dust sediment, burning or
painful sensation while urinating, and all affec
tions of the kidney or urinary organs of either sex.
FOR BALK BY
CHARM AN & CO.. DRUGGISTS.