Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, October 16, 1891, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lit!
1.1
ISH
SCHEDULES OF TIME
0 U.T I'O 'K HTfAHKMM
Vah On thk ClioHHiNd Ttixrn tim
ilf . Mi'i I K Jl t 'tt'1 h t. J, Iwil
i!P
,
i . i
Sl
? mi in
I'" in
I i in.
i I' hi
,., ..
.v r.tiii
u. a m.
) I in
4 i m
li..nall " " ""'I'
. iii'"M'l "...in,
.
up
Jit
V .... I li .1 i i if i. I
. ' iiwi I'.niir i nil wu ... .iiiiiiiiii '
o.'nil l nt li nllti oi jii i ilni n I lutnlv al,i ai i a i
I'.niir i nil u ... .mill, m '
!,.t,, ...I....- M I.Jh.
"'III " .. . n .... ....... i.i, . .
thi rtiMitiuiit litfrarlUiiiH nf tlm ..nil, 1 t"K un I llinl.-rwrHr. h , 1h Mt'llmiC u
pruiniiiUii trulim
(mm htuiiifiii.f ...
truaalnu morn tluiii five inlmitt', In
un 1'itmw rum Itiivo olmtiui tt.,
prici., that 111111101 I mi ln'ul.
1'ut li ii-rit liuviiiK tirniliiru 1o idl cull
.UUIIt'ia iiiiviiik l.rmilHti in nun lit"
..I.. ....I ll .. 1 ' .1.4 1... I ......... ..I
... I. . r . li,1 ll.l,ini lllll RUI ll II ,1 '
Inti ill ilin Ntiitlnii nil iiMit nmliliii It viii v the I'm U I'l n o morn uml in rutin n ciiii
tmonv.nliil for lliiwii Imi livnuii ilm """" f'' litilr thuti ! Imrf.
l railway Iiiihi Hi 'MM
muniKin ftinf luti.wtv
N 'HI ! P"IMl.
.) M" ' ' .
jwi'lU- '"'"'I
,il lit MH
Intra I"""' ,,1"",
li,,.,!. I ! "'"''" .
7 ( a in
' in ,
liliilf Thi Volutin-,
llltllllll'tl lllMli III lulu K I,,,,,',, J) ,,ril(
..rally IiiimIii .i oIiimtvh the Mili l
li'tiimul tl t'tly orililiulliar tllt II
J. W. O'Coinii'll tlm iiiitilnr t-lail tiinic
iiinirliiiiit linn jift ri'cmvi'il n Iiuho 'ok
ill limn' ymilli'n uml I my a clniliiiiK lor
lilt' full ami ia Itiliir Iriiiln. wliiIi Ihi will
ili'lhni t. Hit. iii'wanl,, triii kit.xnt.rti., !""!'"! I"'1' " n,'VMr '""'r'1 ol M"Ta '"
' a in
n In ) in
7 l . in
II u Ihr 1'ut tlantl lull'.
fi,Stf. A.loiilll l"'vtr ()itxnn('ity
i.. ..ir... i ii... i.i
... mumi int. u.'ll'. ,,,, , u,ml,ll(
(ulna mill tlirru will tin 1'iiiKur tin any
lli-rranily fur ulialnlilin t-riMniliKH
Whlln tlm nt'W Irurk Wlia ill inHi'aa ill
r uialriii lliiii iiiiial n.iiitt iiiliinllti'il tit
tilt' illrolivil lli il u It tli ill t ifrmiililiii.i I. nl
""r
Iii'ii iillri tlm mli w ill kri i tin t' t nut
l"l liliiii int'ii mIiii tiirilritaly viul,iln
i till' lilW,
M. CLCYDLAND'
THE PHOTOOOAPHeR,
Ciin tilvo you l'liotvniiliii ul to the
linMt to I lni'1 In 1'urtluliU ttl priwu
to :orruH)ini'l. All wik d
livnnl jironiitly.
linllnry twit door to llar.linx'ii lrt
Htora, Ori'unii City.
M. II. FlHiKxnn.
J. T. Hill.
iUllllllli,
iinl U'l'
Ml mill".
.a. k. titfU HH"II)
.i.lall.'' i
U'lll 1IIIV.H V 111 1...!.. .. 'I'l...
;!'v ' I ' " " . ji .i i i ni srn iiir
arUy i'iil't "l'l'"i l.rvrt ,. tin. Willum.-tL- vi.ll. ya iuiim.
,,, iii.lm. M'ny. -K-i. ;,..,,, r hii la jnat Bl,i,t Ihiialit..!, uml
,.vlli r.rlUi. t U .:ill , ,...t.,,.iv ,,;.,,.. I. i.
!)u.Iim1 Id Ihi wri'tiljiy luri-r 1 1 ill II
1 i... ti .
, mp yi'itr a rrni. .unity ni.w iirrimriiH
(MHtltM HriH--.'"t!n niiii laiarin. tl.ia yrur nr tlm Ural limn,
.1 I .. It.irn.lh lllimlllll ill altutt 1 mi.. I It,...- .....I....I ...l.l. ..I I., il.
IJi'li'i '-" - - '! i. i'i'.iiii i, hii'i.-.! i'l int. iti'iiii;.'
n-t, d-jllwriol rmly Ut "ik. ( r.ii in tin. t.l.l tiulntr.l, IhIiiu tint tutal
minima ") U'l1 I'itl" H "! t.i: tnlinit m t.i a liiiiitlmiiiiit lltrnri!. Tin.
, ,,.. lliri Ilm "riw Ii-iiM If ! iriniK l n In Oirumi U aur-
.l lriiin I''" ""'V Piiltlrlfiil t.i t t.ia, itn.l lln-ir cultlvnti.iii limy xs ix-
, ) ay .niMtly, llimpynr, .ilr mmIp. tn ini tnaart Itoin yrr tn year (tir
itia '""lit tlrhvrrtxl in Mr. j many yvr. Clm kainua rniliity lina
ifttli'i '" ltintil it I'.'i i many urift nlftiie priiim Uml. (iri'it.in
t lm yv i.ruiii-a rnniiimml kikI rii-in vi'ty-
tti'H'llnil in (lit it.i uml Iti -v lmvt tlma fur tiiovnl
T.i llilt jiriKwiluiK Mr. Yiiii)f ; (ItiMiiM.lvin a mir i-tntt, Tlm iiitiii ntii'im
uofrr.1. Tlii'r.iiun IWrinlli tlimat- . m tlmt nrul vi r tlicrti will I tivt
J In ihilal.'ii"ifl I'il. I'f " k li"iii"-. Imirii a many pruni-a rttim-.l tta tlirru
rtil.mil.l intrrlwrB villi otvn.li.m ai tl.ia yenr
kinf nmiNM'l lm", ii. Imn tlm ' - -
I in . noil lie iln.lciitaik In '(ily () mio to IIohm It U raiH.nt.il tlmt
jWaiiirr riiiinint lrr.tjiii loniin i tin t.iKii u( ()at.(ti la ali.iitlv to iitve (
A, bun un tlm i i alli'Kod. i Iiikiiii. A iii'.icr ami a. Imnk are
rtlWirrlli tltvuki.it ttirt lt ol tli l iiti..Tti. t. lut amoiiK th ntriri"
J lirarvl tiy Jualli't" I In raUlilialivJ tlirru. It la nlwi Haiti
tMti.ly. It j'iry trial and tlmt mi ltvlrlit nintnr ill conniM-t
x ill the vidini- aa Mi tlm an iianrj;.) tnd I'nrtlaiid. Oawi'KO Ima tliu
yn n-atliMl illi tlie Itmttrr till lat llHtral tiianiiliit tnriiiti ratau!i"lnmlit In
tlm Nnrtliwirnt, tli aini'llcr and .i
Kurka ul th Orrmon Iron A Stwl com
imny. It it lao one o( tlm nldral town
inOrptf .n. The t.l.l hotid atun.liiin on
the river hank la aald to Imye ihi1 I'M,
(Ml and a ruiiiiiionilctj itiurturu it la,
loo. Tlmliiiiilwr In it a innufi turd
in tlm aUl ol Maine end hrouitlit around
Cat II rn eerly in the 40'e. It i now
e boarding liouae lor the Iron men.
mhl hi'n, H.ne Mt o Iwp" of
twuiciil mmn verdirt they were
.lnnil. The jury wa evenly
(vJnl l t'nctnvlrtim and eMilttal.
i cuunty 'y the t!.
thia rily.
I.uimntii", iiutlieaarH, cti!., run Un
hniiKlit rli'tiit.r ut 1 1 .1 1 1 in n 'h thiin Hliv
iii.r In tlm fit w, l.n iiiiHf tliry are iminii
lui'ttiriid in hia aluip, uml hi' Hive" lii
ruxtiiiiii.ia tin. riiiiiiiiiwuin otlirra iiiuhi
mv to l'nrlliiiid ili'tili.ia. tf
'I cuina Hiintfil.
Twriitvllve trulim wiinlrd on urmln ol
Krvt'lilli 'atrrrt, Orvvoh t'ity. Apply oil
Kmlllllla, 111 llll l'r.ll lirl.
II hum- for Unit,
A liniint. ill lUi. riMiiii. altiiiili'd Btlicnd
ol Kourtli atri-rt hi iti rn. To biiihII futility
.nly. Addrriaa "II, KnterpriM) omce.
liniini For Unit.
I''iiriii.lii.it riuim tlin.M lilmka from
liiiainrn purl ol town Uiw rutn uivrll
to iHTiiutnunt iti(Mi.nl, A.mrcHa u.
l-.s rHPKiHK ollirt'.
Thin la Your Clianre.
due ol tin' licnt luiKinrKa lot ill Perk
i'l.., .. ii. ...r tin. ilmiiit will lm Hold (or
tat' i'l taken witliin tli next few day.
Addreaa "li.iruin," hnttirpime oinoe.
Tile LtiNt lull.
All partiea indrlitt-d to Matoon A
Storv, will ative theiiiilv liirllier
lr.,1'1 In liv i.ulliiiLr anil Ki'LllillLT their BC
rount". Sliott huve the money, it i
lii,iiftly tine and we have wailed long
ana pullemiy.
Hteam KeRlne fur Sale.
Two-horne itower kerowne engine. Will
i ai. 1. 1 1'liauti lnriTHr ittiwnr m neetled.
Can lm run much rlieiir than a wood
enuine. end i perlerlly ante to Imndle.
Compart and lmnt, and jnat the thing
lo "in a pump, iwti nun, or aieam launni
Atl.lreaa l'..HTlilii'KiK wnn.
Flanagan & Hill,
WIIOf.KHAI -K ANIi KKTIL
LIOUOR STORE.
.... iiil'Ii i'lltf UVHT Uf.V.t:TI(lN
Kr.r.rn 11.1.1' ..... - -ill
Wlnri, l.l..li.r, Ale. It.or, Ac, In IK
Iminii In Hit Hiala.
j (II vr ma a call.
In lgui-KalUam lllixk
HALF AND HALF ON DRAUGHT.
CLIFF HOUSE,
J. II1TTNKK, rropr.
Tito Oltlral l'lrt Uii lloml lai
OrtK.iu Hy.
C ten n room with romfortabte IkmI.
Taldre aiipplird with the iot the mar
ket all'iirdH.
GROCGRieS.
Crockery, Glassware,
Lamps
Lanterns,
Lamp and Lantern Fixtures.
E. E. OlILiLiIflCDS,
THE GROCER.
Ri tiiT va, Tiu rWii'Tiieee Pai iir.
.d rk W. T. Iturner Iwnan
;. atjaliial tlm Houllmrn IVlftc rail
uy company lo rraliain it from aril
I rartatn land In Ihla eotmty which
. pttrrliaawl atiine time ao. The com-
int reiitix the liUloiy m ttie larnt
ma to the Orenon A California road,
J atalee tlmt plaintiff bought from de
sdnt eonit llVW arree of land In
kainaa county, einbrar! In eaid
tel. whirU la now w.th tJW per
i n He iUt for a part of the land and
u lo have lime to 1 the Ulence. It
it llleitwl that the company now de
lude that he pay llile balam at once
' il will rani.Ml hia tltlo. and a"!! the
ind to kiiimina elan. He aake that an
i.-Jr be grantetl rwitrainlnn the railway
lny from aellinn the lnd h'""
(wndency of tlm entt, and alao tlmt
cominy'e title, be canceled and
land revert to the government
it IVady Rrante.1 an order citing the
ndant to apir and ehow cauee
hy the Injunction akcd fur eliould not
grantisl.
City Restaurant,
ANDLOIXilSUHOl'SK,
Mrs. MARY T3CH0RIXG, I'ropr.
Main HI., Oiegop City.
HOT MKALH AT AM. IIOl'KS,
1.AK0E KOOMrt AM) CI.KAN BKI8.
PKICE KEAHONABLE
Bed: Room ' Suits,
From $1 1.00 Upwards this Week.
BEIailjOMY cSfc BUSCH,
Pii: 0l IIA.O MTOKK,
Opposite the Post Office, Oregon City, Or.
ohnsonTheJeweler,
AM) OPTICUS,
Hat Ju.l i.pi-nei up complete line ot Watebei,
Johnson The Jeweler,
AND OPTK'IAN,
Opposite Cliarinan Dros. Klotk,
Ha opnl up a rnmplete line of Watchea.
1 , i. ...... t.w.lr. .nil Ullverwar.
biu..if.iw,
Fine Knpalrlui and Eurvlrtf a ipelHr
All Work Guaranteed.
Carn-a in ma PAWt aa CotTY K
J.h lleiMwIllne, writintf to the F.nTite
uii from Fairfield. Htiokane county
'.ih , eaye: ' Threahiim I two-third"
'i. Weather, windy, cold and wet,
ilh Inuila at I.1..1.I CrOIHI front HX
ium to Oarflold in Whitman county are
DiJerahly below Hie averaite. in
W tlclnlty ol Garfield, ColtaX. raionee
i ity. Pullman and I'nlontown in waen
ikUiii and Mnnrow. GeiieMce and the
b otlatrh emiiitrv. In Idaho, crone are n-
. ' " ' ...
rally U'tur. but not near ao rooo a
Put year. Wheat anile here (or eiaty-
Ibree tn litv.itlirht cent a btiehel,
ill. MVHnttf.flviimnta nor 100 lb. The
rlliem Paitlflo and Uie TmMo Eleva
'irctmiimnv ara dnliiif a very alini buai
m thl anaann owlntf to tho tmnienae
llmimiana ami nther f lift 1 1 1 H IS II1R
rmera allianre ha built alonil the
HlWtM tl Xln.ll.ilrn Vail IHn and Union
I mW vi tun nuihin'iii
l'oill railway! tliroiiliout tho ralotieo
ounirv .
A (.axrixK Cadtilivib. The bin can
Hlmar Lridire whli h I lieinu built acroea
the Willamette river at Albany Is under
the upervllon of Frank J , Miller, eiom
u( the boaid of railroad eommllonera,
who I the engineer eelected by the city
m amrintnd the comtruction of the
bridife, which, when completed, will lie
il,. .,! cantilever brl.lue in the ttate.
Ttie etrurture, with the exception ol the
.w.. lll wi antlmlv olateel and will be
2,000 feet In lenKh. The central apan
ie to be 4W feet long and three other
will be 300 leet each. The entire worn
ofi-uUing It in place, lok'e'.hcr with the
material, wilt cot l(X,t"J. n w
peeld to have the elruotiire completed
by January 11.
Au.iii.ii filTV MANirACTt'etNU Com-
Wmi.-rjMt Friday the cae of the
Oregon City Manufacturing oompeny r
Contractor John Martin ana mi inroiie.
. w . -!...!
E. J. Jeffrey and lieorge nam w. mm.
In Portland . The company made a con
tract with Martin to build the ad Ji'ion to
the woolen mill here ami 11 ciaimeu ...
. i .. i..t ti,. htiildina accord-
in onior i" "
Ing lothe plane and pe.;lflcUonii under
i.ui. M.rtln wa working It had to ex-
wiuti. . -
i urn .fi. Martin bad Quit. The
jwiiu '-
company got verdirt for 750.
When wa uee nerlutue we certainly
should ue only the best; n! Jll8e
of perfume good Judge, you know
aay there are only four or five perfumer
who make the best-thel n, ttie very
best. There are a doten good
Ones, out only a lew best. The
best lo "i'"1 yu 11 "nt in P"r,u,ne
if in anything, particularly when they
mat no more than the next heat.
Connoieieur aay that 1 aimer,
Wrlght'e and 8tearn'a are tho best, a
complete line ol which you will find at
CaulW'ld A Huntley' Pharmacy.
A. W.SCHWAN,
Tlxo Tinner,
ill xi. .' or
Tin, Shan Iron, Copjxjr, Roofing,
bnouting ana numoing.
Jobbing Work Done to Order
At Short Nolle and at Reasonable Price.
Tin Fruit Cam at Portland Prieea.
8hon on Seventh Street Near the
Ipot.
li;'
DiWOra ADDITI
TO OREGON CITY.
LOTS AND TRACTS
On the west side of the river on the Oregon City and Portland road,
and Willamette river. Twenty-five minutes walk from the suspension
bridge. Affords a splendid view of the river, Portland and the East
side. This tract has been slashed aa& sown in grass. Will be sold
cheap on easy terms. Apply to
J. TOMPKINS, OREGON CITY.
W. T. 8P00NGER & GO.
i ,.
fiem CashGPocepy-
NEW STOCK, NEW GOODS, NEW PRICES.
i v TnwHameTO aa OraNo The
atirvey of townahip 1 iontn, range 6 east,
. ill 1.. Ait
ha been approved ana win t
.1.- ...!... n..t Monday. October 19.
Thia town.hlp con.iet of wme of the
flneettlmlrer land In me vaec
bill and It Ii comparatively accwalldo.
There wilt undoubtedly be a brink de
man.! for tract in the now township.
CUtKAHA HlltOOI. ClMMIKKH. AC
Urtlil.i, In llm niiuirt of Muimrlntendont
nionmon tiled with the etntn u(Hirin-
n.l..nt of public Instruction tho nmni'or
ildiil,li..i, i.f .i hool ami In CK'knniaa
Willy ,Mttrli 1 wiiHtHto of wl""
!ro(.irnd on the record of the county
-I'lioolw. Only four conntlea l" lnu
ititii,iii ii xfiirtnii. l.ann anil
- i iiiiiiiiiiiiiii, in i
'"in-hud grtmlur mimbom ul school ng
""l only Mnltnottittli. Murioiiund Lane
'"'I grentt'r iintnhoril otirollod. Tho
1Jll mnnlior ol school children rei"rtea
'tlie etnte wn 1011,172; number en
rolled 72,!t'2,
BUSINESS LOCALS.
ANkw l'm.i.Tiiv Vaiui.-K. l'arkor i
llttilitr it,. n nf tho finest poultry
"""he in tho sliito of Oregon on tho
wHtsl,li. ii.., ,lunr. Ho hue liua ex-
Plenc.o in tlmt lino of liiiHinoss ami is
tiding eoiiHidorublu money In piovid
iK every fmillily for rftlHiunaml knopinK
KtndHof poultry. J Ut will give
attention tobred)ng fowls for fimelors
WH un . tho morn firacticnl brunch of
I'mvidinu poultry prodticlH for tlm
ut.
.. ii,n nniich for your tin-
wand'noKs.ndlO ct. counter.
t. ....ul, .t.uirn lit K I
pope A Co imri."
TaI.Ios chairs, llnreiius, UwlHteads,
oJSirodatllomy-lluh;-''
hand store.
T) T llolnmn bun sonio spoclid
...',h f, t'luirs uml beedstoailH;
iliKtitiydn.n.ige.Hmgoo.luow. tt
. ..!.... ..ai a fli nil thiirotli:l
liememherour - ,,.,,
y aeaHoneit ft " rh iriiian
. .ii i i.'.iia..n enriir dine- tnarmuii
VeiHIIHU."
& Co. .
R. L. Hulman, ..nilorlakcr end om-
suBscuirnoNS
Tatie AT
Publisher's Rates,
roa
ANY PAPER PUBLISHED.
ar I 14 4l.A n.iMA WA laO thU ffiit.
Save youreelf the trouble and expense of
remitting, by calling at the
NEW BOOK STORE,
Noxt door to Port Oftloe, under
The Yellow Awning.
P. a All the monthly mglnii hve ar
rived. Com in end look mem over,
Livery, Feed and Sale Stable
ORECON CITY.
LOCATED BETWEEN THE BRIDGE AND
DEPOT, i
TV-tnlila and A incrle Riizs. and sad
dle horses always on hand at the
lowest imces. A corrau conuevieu
wit Vi the bam for loose Btock
Information regarding any kind of
tock promptly attended to by person or
lottnr
Horses Bought and Sold.
JUST LOOK I
16 lbs. G Sugar, $1.00. Coal Oil, per Can, $1.20)
T-itfaT A full Una nf ttraM-iftft at ttkese reduced prices..
e.a -
opposite the Armory Hall, Main St., Oiegon City.
Remember thv place,
A. L. CORNWALL'S
NEW DRUG STORE.
Molalla, Orescon.
DEALER IN DRUGS,
MEDICINES. NOTIONS,
TOILET ARTICLES,
ETC., ETC.
Full Stock of
Patent Medicines.
Prescriptions carefully compound
in Pnstuflice Build-
CV1. WVV v - " -
Aijont for all lead
ing newspapers
Keeps furniture made only from kiln-dried Wer, which ia warranted.
a short time ha will offer
For
Bed5teads
i o nr .i. t .11 Vinita ami aiie. Chairs. Louftg-
woven wire, iopanu i" - .
ea, Windy w Shades, Etc., the best asaortmwt in the city at prices low as the low
eat.
Undertaker & Embalmer.
" . - i
n natircnti niirs
fflfi IS DECIiRED I
..... I. a vMiti 1n!lrt
For 28 cents yon can "V" i
layby buying ft paekaKJ ' "j
Kor mile bv Chiirnmn A Co.,
Htoro.
from 17.00 up.
ter's jowolry stoto.
rwine to the war between the great Watch Companies, the Waltham
aid IE gSctories have reduced the prices on all their stan
a dard works to a price never before quoted For the
next thirty days, commencing October 15,
MRS. C. H. L. BURMEISTER
once, for tnese prices win uui mdi .uj - D.
STREET. OREGON CITY,