Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, October 16, 1891, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
mw City hntcrpnscJ rontn'WM,sTs.EKH,,on,T'
. ' ' ' - I'rui'lll'llllllfa llml nl ill.. II... I, . .. i..i..
KI!IIV, KT W, lwu
Society Difft'tory,
-M'N ",v ,,"m" "r "UI'K
""Al titun ll'IM"""' HuHlllli TllMi)f l
'""ilk VI.IH'M P"ttHt
i.r. y""M-'"-
-"VaMIY MOAMU uriKAIiK,
. .. i.i.i. Il.ll t'aiil l. nil Hid n.1
" ,, P.rH uii'tilli Ull.iiw.l"n..
Wa Kaii.llt, I'ma
JUMIK.
TtS 0 M .- M
. n. iMiiUr Miinmiiiilailiu n rl
, i.iii"latl 'h mix'tli i ' ' r .
T. P. HVN.i'M(Wrf,
UUiuVul". ' Ml. O f,
.i i Tim"'! " 'iVIiwk
r.i in "' '"'" 1 1"
1 A Ml.llrl.Mi. N 11
'"' thli Ks.ni. i jr.
liii (.Sl AMI'MM. H. i. I O II i'
. . ... i it,(t.l t ii.vlt ailf r i th illi
. 'jr.;:,. -
Ik-ill
W II I'.. null
I hlol I'atiian-li
I'miKi-illiittn llml i vlti Itcgiihtr Odu.
her Trrm.
Al the itiimliiin o tint comity eoiiimU
aloner Wtidlinaduy, Thliinlity hihI Kriiliiy
n lualanck, Urn following iim-Wijni(B
were, iiuti:
In the iniiltt-r of Ihn i Iiiiukh lt (,
llutilliin'a mill iiml HrinUwuur wutjon
road, the. ruixirt of tlm vii'iik prvl.
mialy appoiiihid whm 111,-,! and approved,
ami the eHnwi account of 'j:i.70 (r
dered paid, field nul,-. Mlli pt wr
also filed When ,v petition,,,, hi,,
with llm cntmiy clerk receipts (or their
spemn account dm road will Ui ordeted
llWIII(l.
In ri ihn V, K. Klik roml, llm reiiorl
j waa approved, un. I iu'iimi account of
: Ml uuli-icd pad. It Mas nrdnied that
1 lie pelltiiiiiora igy tl'tt iliiiiDiijm, when
'tlm i-lnli will i it, i In- order of thla
: court tii-n i ui. I toad,
1 In the mailer o( tlm re-fuitvey l Ilia
1 tllliliK HUH ii In I Irilllllni'T road Hllil
Niplillll'iitlit,l.i, lill. k f S
OlnK'Mi City Kli-HiU, Co I (W
W. A. Ililiitluv. miii.t.HKM 12 W
iiiki lrii,,liimlwr It, Il,i)7,,. .
" (' IK)
" " (A
I'm it (!,. mini i-viii-iikb . ...
Cliuniiuii & Cii, lirlilgitiiiiiiii'i)
litlllluT CXUfllM' .
J, W, nulili, ui'"iir frin,
II W
2 M
II Wi
15
8ft (II
H IS
114 H
211 70
1 BO
in oo
Hlniii v, llmiry Burton ft nl, !W 70,
llllllWI-ll
Wllwin A Coiikp, rimil exmiii. , ... .
I, H. Hnill, lumber ,
II. II. JnliiiMiii, clvrk'n (ni'ii, $IH1 HO,
ttlluwt.il 1M KO
Wliu-Mit Hcrlitur, Imrliil eni.'i 1W 00
TIik Kiit-riri', ,rliillii( 27 00
(I. A, lUnlltiu, iuiiwri'XmiiM! l'l 75
W.T. Whllliii-k, rr.lr' few,.., ?.' (W
Htniiinmliiii liiltlit rxiwiiMi 1.1ft H7
I'r. J. W. Nun., imtiper eH)iiiie. , o iw
W. W. II. Hmimoii, HIiitIHTiti KB OK
K. M, Itiin.lii, titini 4
A. Ituliln, ciirntii'r'ii fri'ii, $21 ftO, lulil
over.
Jnliii lhckir, imiinir eiie 8 00
"5":iii''mi-mii. k w. i." . r
,i iht.t rn' ii. ".
j.. m' vimii w.iih.b i....io
, 11 " '""""' i
r i.n
lit roit !" I " H . ti;'HVli..M
i .. Uiiii.ltk nl ei-H tiiilN, l K f
".' " . ... V'l. III... ..i.l.
MOliK fiwT, . W II A H , K."ir
uml ul Uimtt
.llMt-M'"MU " f-
.1. .lr.in O. II Hi tl.,
I,7t'"'"'- u.i.i.i..r,
tnl I IAL CIKt'I K
,IIW .
J f (imrU
F, ftimtw. rfry.
It r- ii i i
tIV
MAI I'11
guiiiUy nl I oVI'K-l P m l
i UkRiiiiitB lrv
Ai nT hiu.i,j. '
tlio roml Irniii MuiiU milU to Memluw
HriMlll.it Wan III ,1i I'll llm! Ilu ,liini,ii.a
Iw Hut iwiil, Alii) llm ruHil lint I'ntiili
IUIiihI, but Hint tlm county illnr to ltn
ricttla In lliu highway ltuilltiK (ruin
Mil llrimk tu tlm tin'Kiiit City mill
MoIhIIi loml via t'liiim MiIIm. m-uuin-d
w Rill Ml"'f " "'"" - '
;4ll uihoo vuium vuwiwIm m.,1. ,y imwu riptitin Tlt t'i'iiim sixount
iiKii A It AKI'lNii. l:omminli. ui n mi m iirili-ti-.l mii,
Tit tlillnii for brlilKi' R'Tiinn the
Tualatin river tli-nie.l.
In r Ilia clungH In tlm llnrrii k ruail,
tlit rwtltton uranleil, ami Hie county
iirveyer onlnriil to inrvty, mul Julill
Ilr.ley, llertimu Itrunt nil J, It Dun
rmi iilntiI to view mill road, tu niii't
at Ilia Iiuiim ol Urlali I'avno, (.k tobvr 1(1.
In m the tiriilKfl by('. Wilhvliu ami
luytiifiil lor tlm tamo, tlin warrant
drawn by tlm cli-rk In coiiiiIIiiihd with
order of the cuuuty court uiwla at tin
April term In IH87, waa approvetl.
Tlm ruiwrl ol the count treanurw waa
approvnl and urdi'ml on 111b.
In r the aawiiaiiiiiiit roll of C'liu kAinai
nwinty, and lh levy'of tx for
Ilia roll u apjirovwl and copiua o
dnn-d ierlille4 t the ihtri-lury ol Btats
and the ilirriff, and Hie mutter o( levy.
Intt Ui waa rxMipoiiixl till 1 1 .ovm
Imr nwling of th rotirt.
Thu rvporl of Coiuiniiwionur Hair at-is-pliiiit
lh f-m-lmrt bridiipaa rrpairinl,
wai approved, and the font of ret'aira,
.m t, oruere.1 paid,
The riiuipUlnl i'f fharlna C"otlrill ct
at, iitaiiiat tlm itrvior o( roud din
tili l No. i waa ilimiiHl,
In iti the ri'paiiing tlm I'Hh'p rn-k
liriiU-w, the ri'imrtof the iirviiir, W.
M. 11. 411, HarJiinrit a approved, and
awairaiit lor the i-oiitriu't priiij, $!'S.(X),
ordi'ird liwiied to I 8. mtt.
In n the wi.Uiniiiif ol the nrnd at 1U-
ker'a hriilfi; the report ol W. H. Mitt-
tonii waa afprosi'd, and the di'ik or-
I.imiiI I'erMnniil Nolea.
Dr. While, ol Canliy, waa In Oregtm
t'lty IuhI Huturiluy.
J.l'.llrailley.of Powella Valley, wu
In town hmt Friday.
Mr. Mali, of The lUllea, la viaiting
Mia. Honor Whithxk.
re
1
J "fiiuTIN liK AHUH, HO. lit. r. l II.
M -! IUIiril)F wt'nin iwir
. ii..iilll H. IU.
! Mr. .
f "t'uNrK UllAIMiK. i'tn,r ii.
M Mith alml ol ' wia't" i IHU
,i Rta, j, i ..i ., Mr
TfTTumt i.MAKilK. Nil M. C, ol Ii
vu l iln h0 I" H'a, '
(t, ,.,U month i ll ni lliii(
I JM k, i tt,WMITK.
"iiilil l "a'uHANKK. M , I" "I II
nr. ( ilili hall lW fihr Hil.ttolh
t.4 niiti!f i faen mi'iun i iw
mrtnUlt l'l ol"'
Km k W mttf. Muxrr
It tumult.
JVI I loih . Nt. 16. A O C V
Inhnoir 1!nll.Ut ilna l Kalhl'
iui Vuiima l.fnihi in"-!" ll,lln
V, M m. W M.
II r,ii. Hw-i-lf
M1 i'bUHiK. N Mi A O. C V.
. iul Ihlr.( MobiUt Hi rh Wiuiiih.
llU VUHUlf Mhrt '"'
i I !.ll".- I. I' ""
nil t rllt t.' I'uK 'I' A ii V w
,1 .,..1 a nilh fritnlf f'ru
. . i, ,..ii. in u.l4 r.ii.' b-itl-nu j iWf , ,,, , htin amuit (or j;H..W
l ' ! WIIU.MMiS M
Ai nil 1 1 IflmK M i, K or I'
nri Kitiliiil Hlniii ! Miile hull.
l KnlihU mvllMl N
I kit -i t.. M ..I K mul
ltHI', l.
t JnllSa III, AM II. Ml. 67. '. K ol A
111 Mtn .1,-1 I t-lilll ailrrt. (ifl'ili I Mf
MHirf TiiM.tr ewrnia i ih'l'
, i.
I MikirtkiK.ate'f T l'ii.l
M-.W Kit A W. V T. I.
dm nnir.iv In eh mni.th ! it"''
itllaSm Kl. rrWliitu ! hrmi '
ltol.,rr.riil. Uu Ji'iiK"".
1m liina.n, ("tili'iil
t'ANHY UilHiK. Nil I. I O U T
mittft a.nii.tkrxeiil'1 K ulatit'a hall
' Vliilliia inriiiinH !) I""'1"
at. W kUKiK Hll. i
' ) C-1 rf
SCO
"4110
HKUKT COItf. I"- I'KfAKt
MI.NT if iBKii..
. A illtt.rl. t PwalitMil
r I. C. lir..i. - Trea.nter
-. i ii ii. ..i,... . . Hmnitury
iwi im Krai ami third friitar "t '
Bin in ruuui'll i lian wr. ihpiim-" "" i -il'iiiat.
M.r'llallV weleoiniwl
COU MIIIA HimiK AM' l.M'liMt CO,
Krtu ittal Krl.lat nf aeh month '
lulaln rlialn holla. CM at. Atl'"1- r;'
Kf iilar miMHInf wnit W.1nei"lr In '
th at tniliid hiuiar, t ilo Mn
sawii m vpiiiIi ami Ktahlh
! Ainaa,Hee'r. lAi-0a.aia,Pr
Kll. N'WT,;s.J,"rt'" -
I-1TIU il-T IIIIMlt I'll. NO. 1
lt Pi-iimt Tiiolyol rh mnnlh al Cal-
i rumim hiiiiae. ii iii'wk. -0
It limw, J. W. oCnNNki.u w r.
'COMPANY, riHHT kViUMKNT. O, N.
Armnrr. Thlrl ami Main. Uvular ilrlll ulshl,
:u,!a. II...... I.. l.iiMlliiiaa miielllia. nrR'
k itlllav lit aat.li mmith.
fll.LHW,
Ciua Hira.'
rut'KtttN IIOMK CO, Nil t
Warrpu,
liainiiij
f Kamlali,
orriiaaa,
lxilalfl
Klrt I.leiiieiiaiit
HaeoBil Maiiwnanl
Sunday Services.
nKKTCMllKRUATIOHAt.MltlKCH.-Kv.
1 . Uu a., faauir. Hcrvleea al II a. M. anil
r a. liiinilay Hehil alter rauriiUi ";
Piyr meefliif Wilnily ","f
n,ilnek. Hrayer oiellnil nt Viiiini I""!"" '
liv nl iihruii.ii Kmlaawir every Huuuay
''iiiiHaUMIprampt.
.. IlillllU
' Hlnr Mornlii Merylea a 1 S"11"'
'""'I al mm Kveiilna Harvle. :0i '
"yr niprtlu, Wediirailaj eviiln. " ' J
'"mul Menllni tvery Weiltiwlaf avanini
wtillii, n, flrat HtnitUy In U '"'
r&Li i.,ui..ii..n .ii
I--.. iui,win H, Htl,
T. JilllN H Cllt'HCII. CATIIOMn.-R; A.
'U-mhanii, I'aalnr. On Hiimlay ma l
1 . a. Kvury aenonil ami miinn ""
I"mn (iirmnii almr iha o
"Oier mmiKH Kngllnh aermnna. Him lay
i-hiHil Bl ,j r , VeaiHira, iinl(igei-l
flrtta, mul Heiicdlellnn al 1T.
IWTItmiWT KI'INCOl'AL CIII'HCH.-Kitv
f -'. ftiTr-Mii. l-amor. Mnrnlim aervlee at li.
""ynrhotiiai ri;ift; Rveiiii'K"""1
!ih Umiiue meeliiK S SO
'L - "iyr Mtiiiltng l iiuraiiaj v.v
P'nngera onrillially luvltail.
' IHT l'UKHHYTKKIAN ClltlHCM.-nj v-
. - m. naunatn nenooi ai i " -,-until.'-
., ... . . ... .. .i u...l.,awft niiiiiia
u -i',.' n nnniiivy in i;nriaunu ,
O i ay evanttu at f- '
f,ln .ra,rr umaliiK al7:HU. 8Ua Ire
JvANiim,(!A.i,(:nnK!H-Kivermiil AiiT
"i llio KvmiKi'lieal Ai'iii'". "i".' m
I 'vli ,u ,,,, ,, ,, ivry Hittiiliiy at II A. M
f "nmiiKiiMnilh aehool every BminayatlO A.M.
a In, ...... li
.,' "iik i IIHKTIIKKN I 11 I'-'1--!vl Y ,
imntot Homee. flrKt ami M1.1".?." -i-tV
i. ,'" ii inmiiu ai Mu,ln utile, in " - r:
1 Hii'ly at Mi.imliiln '," , , '
L' 'k'- in I toiirtli Hiimliiy ''""' '.,
lf,r)lM)t li.,,,u,. i, il,., aiililllllllllUlltll
u iiuuM, at 11 a. m. Oil
""""iKiuil triim lime totlmo
upon Inn til'i rei i'ipl.
It waa onleriil that the woik on me
U'inalon anil t'lilun teliuul h(MH Mad
I mmiM-ndi'd iinlil nest April, or unlit
Itirlher order of the point. j
It waa ordered Unit Hie ullow Mitf here
tofore made for the keepinit of Jot n
Vane. Iiidiin-lit iohller. be iilcroansd to
$11 per month after (VtoWrl.
The re-Hirt of aiierinti'nileni . n.
.Stiiilli on the (trading of Mmm bill waa
aiipruved, and tlie ejtiH'npe aiwunt of
Ii" 2ft ordered paul.
In re thf petition of H. Kolilor for li
ceiiM) to Bell apiriluoua and limit liquors
al Harlow, motion to Amend verifica
tion of reinon-trnlice objected to by conn
aelfor uetitioner. Motion for dlamiaaal
allowed. ,. . j 1 , j ,.,.. '
In r lh gnulinjt of nwl ami Imildinn
of a hridue over wuleiwiiy t Slilwim-,
..a . 1 .
kie, lh followitig null were opiMimi.
II null lVUre. twonty-ouo coui pur
lor excavation urtli, 'Hl aveiny-...
cent, for rm-k; W. I.. Brown, ixtoen
cenla per yard, aimiuntinif to $km..ii,
The contrtu t wan awnrilfd to Mr. Urown
l,ii Ida filing bond In aumdoiiblu the
amount of contract.
It wi ordend that ylO a montli 1
paid to lln llurrliberger lot the cuie ol
Peter Wmn from September 1 to Oc
tober tl, when be (lied.
1 8. Scott aubniltted a bid of $3-19 for
. ...in... . lirliWa acroaa Milk creek, tis-
otiiiiiii.a " ,
,. all new nuiU'rhilB, or W, "ln
HieolddwkiiiKlor '' "'' " "
Mil witH MWPlwl, CoinmlMonur
Moebnko waa directed to oxamme u.o
bridge after cninpletlon anu re,.o.v .
condition to the court.
Tlioahoriira r.M.ort for the year end-
In-line 80 hint, wa laid over to the No
vember term oi me com .
Tt a .vrJiirilll Unit noon the comple-
Hon of the Oakley bill work Con.m,8-
aionerltalr examine It, ana upon ...
ceptunce a warrant no i-. -
tractor In payment lor u.e
-,. mi Ml a month from Sep-
1 no mini -
temberl,w..Hap..ropnitdto l1 , llogue
. i nt u'.uulri. a mviiiier.
(ircnrooi !. . ,
(MlairwaiipaidflKOandO.Moohnke
$10.10 mileage and per diem.
The following bilta were presented and
allowed, except aa otherwise noted:
. . i i..l.l,.a Avnelise $ ""0
A, M. ixiveimo, n- . (
Miller Uroi., lumber.. -
Hliitova. MavK. William",
Iaaao Farr, pauper uxpenao
Sidney Smyth, surveyor' Icon
ii roiulaxpenne
A.H.WIuk, viewer or road .. . -
Alox.TlimiH.,ti, auperlnlendentties
11. Wllburn, road expense
Slain vs, Km"!' I'""" ' ;j () (rionds here.
Mr. and Mra. W. Carey Joluiaon
ahaeiit on a trip to i'litiet Bound.
Henry Meldrum la aurveylnn town 8
north, ranges weal, on llio lower wena-li-in
.
S. M. RamaDy, of Molalla, waa
caller at the KNT.ai aiaa oflke laat Wed-liemluy.
Mra. A. 11. Nilea, of Walla Walla, U
viBitliijj Mra. A. Warner, at Mount
I'leanallt.
nr. W. W. Uloav and Henry Ciieay,
of Aurora, were in the city Monday on
buaineaa.
Mra. A. K. Kinx, of Ilwaeo, 1 vimting
her mother, Mil. A Warner, at Mount
I'leaaatit.
C'ilv Murahal A. Heitendoifer, of Sell-
woatl, waa In Oregon City on buainee
Wedneaday.
Miaatirai-o William relumed Tues
day from viHiting frlenda In McMinnville
and Portland .
lion. T. II. Jonarud. of Sandy, waa in
the city laal Monday and made a call on
the Kntkhckibk.
I'lvili. Aiinerson and Charlil Hodaon,
of McMinnville, were in On-gon City the
llrat ol the week.
Mr. and Mra J. M. Hamilton have
moved to Mount lMeaaant and will live
on the Kellogg place.
Mr. M. M Chariiian and her mother
Mr. IHIlcr, who have been vidtilig in
Seattle, have returned home.
T C. I.ivpnay baa moved his family to
Woodhnrn where he will lie euiployeJ
plaining mill the coming winter.
MiaaNeila Barlow, of thia city, baa
been elected to a position in the primary
departnint of the Portland aeliools.
J, C. Haynea, of Oawego, waa in Ore
gon City Wednesday attending to pro
bate buaineaa before Judge Meliirum.
Aiinrnnva rt. F. Allen and (ieortre C.
i...r. ,,( Portland, are in townthig week
transacting buaineaa at the land otlice.
Prof Arthur Wincbe in now teaching
the achool in Marki Prairie for the third
term and gives the beat of satisfaction.
President llrownaon, of McMinnville
college, occupied the pulpit in the Baptist
church last Sunday morning and even
i mi-
Mr. and Mra. Frank Conover, of Cor-
....llia aroint Mondav In Oreiwn City.
Mr. Conover is the publisher ol llio cor-
valhs baaetto.
II O Holleiibock, who was principal
of the Oregon City schools In 1888,
now a resident of Soattle, spent last weea
visiting In the city.
A. Walling, of the firm of Walling &
Jarrish, Oswego nurserymen, was in the
city the fore part of the week, accom
panied by Mrs. Walling-
John Tyacke. formerly of this city, but
who for the past four months has been
residing in Aiblna, has moved back with
bis family to Oregon City.
hi. t niair. of Elliott Prairie, was
in Oregon City Saturday, October 3d,
nn school business, be being ctora in
district No. 2 of the county.
T. K. Long, a prominent lumberman
Wis . was In Oregon City
Ul ...-- , ,
last Monday. He has his weather eye
open for business opportunities.
T ti rtink Watson, superintendent of
n.- fw.in Iron A Stool company's
works at Oswego, was transacting bus
iness in Oregon City last 'luesday
Mrs. 8. Q. Shoudy, of Rockford, and
Tower, of Mendota, III.,
mint
and Mrs. W. II. Conyers, of Clatskanie,
Or., are visiting frieiulB in this city
m. n,i Mimnke. of Aurora, and San
Francisco and one of the largest hop
growers of Oregon paid urcgon
business'viBit during the past week.
Postmaster E. M. Rands and C.II
Alhriglit of the Oregon City Knights of
Pythias are attending the grand lodge of
the ortlor which is in Bession in Portland
this week,
i,.. nr w n,.ir who bus been living
jvim. i " I -----
with her duiiKhter in Victoria lor nearly
ft year, has rotumod to Oregon City and
will spend the winter wiiu ruiuuvc
A. A. Smith, an attorney of Ness City,
and Major Chailea lturkhart, of Law
rence, Kan., old friends of (Jeorue C.
Ilrowimll aro in tiie city and are lo ikln
about for a business location.
tleo. Randall, of New Km, was attend
ing to business in the city last Monday.
The Randall's haye twenty-five acres ol
noiatoea this year but the crop I not so
large as it was expected to lie,
Captain K. 8. Warren ha sent Colonel
llecln his resignation as captain of Com
pany F of tills city. He and bis lamily
have moved to Portland whore they will
here after reside at ourtn ammram,
Mr. C. 8. Shank, of Canby, who re
cently graduated fiom Yale college, has
been admitted to the Washington liar,
ami has taken a position with Burke,
Shepherd A Woods, a leading law firm
of Seattle.
Rev. .John Parson, recently pastor of
j the M. K. church In this city, now pastor
of the Fotet Grove church, was in tne
i-iiv vixltlmr friends last week. He Is
keeping up hi reputation for being a
church builder in bis new parish where
important improvements are being made
on the church building.
Rev, and Mrs. Oilman Parker, Mr. and
Mrs. S. C. Latourette, Mrs.M.L. Driggn,
Mrs. R. W. Porter, James Hargreaves
and H. F,. Cross are in attendance on
the State Baptist association al Albany
this week. The meeting began Wednes
day morning and may last through the
remainder of the week.
J. M. Tavlor has returned from his
trio tliroinrh the east. He went to the
urand army encampment at Detroit and
. . , . . u
since then lias been uaveiing innm..
xaatern states which he was more or
less familiar with during tiia younger
veaia. The middle .VeBt he says seems
to be fairly prosperous but further east
the evidences of retrocession were so
strong that he felt sorry for tne poor peo-
pie wno stilt remameu. a no ui .
tha country moved west and those who
did move are mighty glad of it. Mr.
Taylor is idad that his home is in Uregon
City. Mrs. Taylor accompanied him on
the trip.
GRAND OPENING!
Clothing Department
OF-O,!!, 1891
THE LARGEST STOCK
-OF-
CLOTHING
EVER BROUGHT TO THIS CITY,
ALL Ft'LL WOOL, AND
Will be Sold at Prices Never Dreamed of Before !
Remember, All-Wool Suits from $10 to $20,
Ail li Each 111 Erery Case i Perfect Fit U Giaraiteei
t cimnnv r:nnns .a I will aell ALL-WOOL GOODS at the
lion i D.iy any more duvww. - -
prices heretofore charged lor gboddy and Cotton Clothing.
J. W. O'CONNELL,
The Clothier and Hatter.
POPE & CO.
This old and reliable firm always keep in stock a full line of
tr vm, f.M.1 "out of sorts" cross and
peevish-take Dr. MeLean'a Sarsapa-
' ... . . . .:il . Mn.l lila
rilla; clieeriuinesj win remm am,
will acquire new test.
lean, w m hum
ifiai
t, lire, etc.
l anffur from anv affection
caused bv impure blood such as scrofula
salt rheum, sores, boils, pimples, tet
ter, ringworm, take Dr. J. ll. MCian a
Harsaparilla.
k .,,ir.,r nr'n Vini nuina on movinu
the eveB, or cannot bear bright light
and find your siiht weak and failing,
vou should promptly use Dr. McLean s
Strengthening eye oaivo, -j rem"
box.
Vmnnentlv accident! occur in the
ll'.tlfl.llllli 1 which cause burns, cuts I
sprains and bruises; for use in such i
caves I'r. J . 11. MCUn luitnuc uu
i. .u f,.. mtinv vrti hein the
l.llliiifrui nun -.
constant favorite family remedy.
n-t.... ....- Otiinu -lipn a feelimr of
lassitude will overcome the most robust.
when the svstein craves lor pure dioou.
to furnish the elements of health and
slrenuth. The best remedy for purfymg
the blood is Dr. J . ll. aieiean a par
saparilla.
r u,i Tom. Juno 5. 1891.
Vroni mv own personal knowledge. I
...... ..,...,,,,., i, ,1 riiuiiiherliiin's Colic.
.UI, I V v n..." .
i'i,.,l.,r,. oml , I) mrrliotia itemeuv lor
cramps In the stomach, also lor uiarr
j x..- 1 U llm hent medl-
iiuru, iuiu uu-. - - -y -, . ,
cine I have ever seen used and the best
in . :t . wovfl itivaa BttiiKim-.iioii.
seiniiK, " i" ----
A. K. Skerrill. 25 and 60 cent bottlea
for sale byG. A. Harding.
Plumbing, Gas Fitting & Jobbing
Attended to Promptly. Es
timates Furnished.
OREGON CITY
OREGON
MRS. A. M. LINNVILLE,
DEALER IX
.i!,. a.i rii.:iiii.rtt) Pn fni cli. no Hnnfls.
IJcHUCS UllU UlUUltllO jiiuiiijuAiia ,
LACES, FANCY ARTICLES AND WORSTEDS.
Full Stock of Silk Floss, Arrasene, Chenille
ASD OTHER DECORATIVE ORNAMENTS.
FAXCY WORK IN ALL STYLES AND DESIGNS
STAMPING OS LINEN AND FELT DONE TO ORDER.
Two Doors Below Mrs. Burmeister'a Jewelry Store, - OREGOX CITY, OR.
For diarrhoea or summer complaint in
any form, there is nothing better than
ei.' 1...1.I111. rvi!,. Cholera and Diarr-
I' lllliii uri mm d v " 1 . -
hoea Remedy. ' Mrs. Nancy Berry, of
Adams, Uwrence county, Kentucky
. nl it ennui her of au at
Bajnuiiu 1 '-v' v" ' " . " , , ,
t4ick of diairhoea. Two or three doges
will cure any ordtnary case, vt ueii re
duced witli water it ia pleasant to taae
25 and 50 cent bottles for sale by Geo
A. Harding.
Nim ia tlm time to provide yourself
and family with a reliable remedy lor
1 I ........,l..;.,lo If ia almOHt Cflliain
in hn nmxled. and no family can afford
.v. ,. .. 1 . .
tobewithout it. it costs out muo
uit nmv he the means of saving much
nflnrina. If not life. There are many
. . "v o .. L..mu-
.i;ir....i ..A.iiiiiioa in nsn. nui ,itiiiiuci'
"'"""v V""-"" -'. ' r r- i
Iain's Colia. Cholera anu A-iarruoes
lnnhteillv the best. 25
and 50 cent bottles for sale by G. A
Harding, DruggiBi.
HI IK)
8 IX)
10 50
vo
o 00
7,'.
(it) 05
frank statement trom
at Horn 1 11 1 miiitin. . 1 ' .- a n ata
( InKA n monv nf fiiir ciitKRllH. "Mv
f.ii. 1 . .tAs UaA ntr fnr tan
... ...iiu .i:....l.i.ia Wo hscwI vari-
oub medicino, also called in two doctors,
.1 .1 1.:... Anm1 until
tut nouung none isr ""v"
tisod Chamberlain's Colic, Cholera and
1)irrh(oa Ken.euy, wnicn Kyw 1"Ilour
a annn (nrorl him. I CO II
Hit? rrllfl i ow va.. ,
1..- tua Ki-uf niAilioinft made And can
oonBcientiously recommed it to all wno
need a diarrheva or couc metucuie.
For sale by Geo. A. Harding, druggist.
1 .... TTn-nir a .! lr nnwn mftnu
fftcturer of boots and shoes at 820 Nolan
Texas, will not. soon
forgot his experience with an attack
f u.lili.h Im rnlatea as fol-
Ol voo Kia,Jo . ......
inwa- "i was laaen wini viu,ct
cramp in the stomach which I believe
1.1 i.n.ra nananil mv fieiitb. had it
wuuiil im.w J lt
not been for the prompt use of Cham
berlain's Colic Cholera and Diarrhoea
i i.. Tl.n flnat. ilr.aA did me SO
much good that I followed it up in 20
minutes with the second dose, and be
t n... Tn.itir fnnlil irnt to where I was
loin n, v o- -- . ' ,
I .lid not need him. This Remedy
shall always be one of the main stays
of my tamiiy. -cor o.o "
Harding.
GEORGE BROUGHTON,
MANUFACTURER OF ALL KINDS OF
FIR AND HARDWOOD LUMBER.
FULL STOCK OF FLOORING, CEILING, RUSTIC AND FINISH-
' A.mwv-nn a x- f T i fflTT
ING LUMBER, DIMENSION STCf assu laih.
?rr: Special Bills Cut to Order?
Mill and Yard on the River, Foot of Main Street,
OREGON CITY. OR.
1
R. FINLEY,
DEALER IN
Doors, Windows, Mouldings
DOOR AND W1DDOW FRAMES.
Cabinet Work, Fitting up Stores and Repairing of all kinds.
WAgons and Buggies a Specialty.
Jobbing Orders Promptly Executed.
PRICES TIIE LOWEST.
WShop corner Fourth and Water streets, back of Pope & Co's, Oregon City.
II GREAT EASTERN STORE! !
MAYER & ACKERMAN,
THE OLD RELIABLE DEALERS IN
GENERAL :: MERCHANDISE!
Headquarters for Boots, Shoes, Clothing and Dress
Goods. Pay the highest prices for Wool and Pro
duce, and sells the best Goods at the very
LOWEST FIGURES.
V,A apnr? 'a.lai