Oregon City enterprise. (Oregon City, Or.) 1891-194?, April 24, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Oregon City Enterprise.'
3L24. NO. 44
OREOON CITY, OKKGON, FRIDAY, APRIL 24, 1891.
ESTABLISHED 1806
ruE Enterprise.
u1iWhIicI ICvpi-.v Krlclny.
i w al pa r tili Tr c u c it aa s u b nt iT
WlltHCmi'TION IMTKH,
tTHI.K IN AI'VANi
I yimr - - - - $ i
llllllltlll I
no month - "
dvartlaiiiR rale jiIvkii on application.
AOkVTH roil TIIK KNTItlll'IIIKK.
nv. ' - (Iko. Kmiiiit.
H'KAMAI,
.WAI'KiK,
ON Mll.l.H,
i. JtuAMII Al l.,
A, WmIHT,
C. LMI.
H. NKWIIK'HY,
A, .Matiikk.
Annuit Hl.iilK.
(I. J, l'lll I I I Nil Kll .
- - . AlMH.
Mkaimiw IIiiook.
- Vlol.A.
Nmv Mil a
vckamas County Dikkitoky.
COCNTY tlFHCKHH.
K
Mrl.lrum.
It nf Courts ,
HI!'
mllT ,,,
laiiror. , ,
'wr. , . ,
mi Siiriiili'iuli'iit
teyor
imlssiimera
ii.
I I . JllllllHllll,
w. w.
w.
II, hauimm.
f. Wlllllock,
H. II. Cailll.
. John V. Nnlilc
. Ali-x. Thomson
. Hnlncv Hniylli
t'lmrlcs M iclinki'
t'ornelitu llitlr.
I'lllllTH.
Irrull court convenes llrl Monday in
ember and I bird Monday in April
lohato Court in session lirnl Monday
:i month
iiliiiniiMlioiii'ia iiiui t incel Hint WiiiI
lay alter Hint Moinlii)'of each Hionlli,
OHKuO.N CITY OFFICER.
or , ,,, 'limn. K. ltvmi.
inter.,.. ... . I.. I.. I'ortir.
i.wir M. It. (irreii.
murer K. It. t'lmrnmii.
Atinrtii'.v A. r I'triwrr.
iluil ' ('. K. Itiirita.
st 'iihhiiIIoiit ('. HiiUim k.
lof Wilier V.,rk W. II. JIomi-II.
rnl'Nril mi,
'. t'aullild, Cliiw. Alliev, C J. IVkv,
f. U Omnium. K. K, Vnrrt'ii, J. It.
Trt'tnlmlli, J. W, 0 Votim-ll.
gnlnr im-cilm nf city i-ntiui'll flf.l Wvd
jr lu w li lunuili,
I'M K MAIIM.
ilrkiM' going mirth, . ., 2:'.'o r. M.
4lll ). K.iillK MlUtll, M U) . M.,li :'.Mr. M.
ltK Itnt'Tfttf.
egou City U Mnliillu, Muliuu.t arm uml
mil: Imit nt In im A. M. M.iinliiy ii,
iicailays uml I'rliluyiT, mil returns on
wing uvh.
ijliiii City to Mink. ('Inrks, Miiliuo, I'll
Mill and Meadow UriHik: l.inii nt
M. TttcsiUv, Thursday uml ."uliiriluv,
return! on follow inn dava.
Society Dlroctory-
OKKudN CITY HiiAHIi (iK TRAPE.
elHt Cniiit lliiiiiiiiiu Mer-ntid TuesiUy iu
ntnlilh. Vt.llnrs well-nun'
K Di'SAl.l'.sii.N, I T. AI'I'SKSnS.
ecmuiy I'rnlilcnt,
ACHil.l M l.iilHIK. NH M. K OK P.
rli every Friday niiilil l Masonic hull
uir knights iiiviumI K M tum, I). V.
. luii'U, M ul K. n,l H
LTNOMAII l.olKil:, Ml. 1. A. K 4 A. M.
i1h It rrRiiUr rummiiiilrntliiiii nil flrvl
lilr.l HtunUy ul i'cii nmntlt t 1 r. N
irU IukimmI .IhiiiIIiik nrp llivlti-il lu Hltiuul.
W. K I" A 1(1.1 . W. M..
T r. UVAN.Hi'i'r.urjf.
OKKlKIN UHU.K. 1 u U. If.tio. a.
(l ry ThiirmUy mn i nt 7 Ml o'Plm'k
In lh OiM Ktllwii' lull, tlnln utrci'l.
Iim of Ittr (inliT urn ItiTltrii lu Httiind.
r.lurolW A Uiillrimi, N li.
'linn. H)n. Hfcrmnry.
XIM KNCAMI'MKM. Nil 4, I O O K.
ill llrtt ml llilnl Tui'iiUymil mi ll muiitli.
it Follow lill. Mi-inliiir nipt vUltlliK
irtihn, etirillnlly IiivIiimI in niiimhI.
(.JAKNKV, J , tl t'nN NKI I.,
Meillie. Clili-t I'xrliit.
IKCAMI', Nil. 1U MilliKU.N MIIJi.MI..N
In Ami llllil Minimi TuiiMiliiy ill (Ht'll
ll at Wnii'lmi'li 11. ill.
K. S. Wahiikn, V. H.
. I.. It. J 4 NN K V , I'llHk.
'ALlXl'ITY l.nlKiK OK A O V. W.
-in ftvory m-rnnil ami fi.urili Krlilny i'vimi
f rni'll innlilh III (Mil Ki'IIiiwn1 liilDililiK.
ijutiroiiiK lirniliri-ii rniiliHlly Invltfil tn ul-
1 IU Wll KINHOS. M. W.
't.K No. I, OliliUdN CITY PATIttAH-
CIIAI. I IUCI.K.
tivry Tiii'n.liiy Kvimlug nt 7 ml nt hull
wlu HltU Knurlll Hlri'i-lN
! M il. IIai'ki.ky. OrmUi.
K. I'AINTf'l, Hi'lTllllir).
if.H IlllKKK I.OIIIlK. No. (1, SII.N'H OK
II KIIM ANN
t ivry Huii.liiv nt 'i V.
rk II 111. HI
mlh'i Hull.
! HKI OaNMNKIiKH, 1'ri'H.
; AI.IIKHT Nil 1 1. 1. 1. Ml, Hl'U y
'CAI.ITIN (ilUM.K, NO. Ill, 1, nl II.
U lnt Hutiinlny nl imicIi mmilh nt tholr
it Wllwnivllliv H. II. IIknuy,
h Hicha Sua iu-, Hi'O'y. MiikIit,
WAHNKIt UltANliK, Nil. 117, I". nl II.
I loiirth Hntunliiy nt pnch innnlh, nt tholr
II New Jirn. K. C. Mh.IiI.h k. Koo y.
i J. Cnntii, Miiiler ,
IKl'OHT, No 2.(1 A, It,, lil'.l'AHTMK.NT
t OK 0KK0ON.
tn flnt Krliliiy nf riirti ninnlh, it 7:110
it Odd Ki lln ' Hull, iiri'Kuii Clly.
6KO. A. HAHIilNd, Oiimmiitiilor.
)K KCI.1KK COUI'H, No. 18, liKI'AKT
, i MEUT OK OIIHUON.
0. McCnwn, - . l'ri'Hliloiit.
Ido. A. Iliinlllld, - - Hnori'tiiry.
i', H. OoolirHiio, - TruHmirnr.
t nn II rut mid third Krilnyn n( uni'li
1 In Oouiirll Clinmlii'r. Mi-inborn nl t-oriH
(brnnd, oiirdlnlly wi-lenmi'd.
OMt'AN Y, riHHT HKUIMENT, O. n7(7
tfiry, Tflilrd uml Main. Iti'giilnr drill nlijht,
ny. HiiUr tiunl unH muoUux, Di'l
y ul ohuu month.
. orKu KIIH.
- CRptntn.
Varren. - - FlrHt Ucuiriinnt.
tnndall, Boound LUmUiinut.
lanonii, . Int. Surinam.
Whttlork, Q. M. BHrjccnnt.
FOUNTAIN IIOHK CO., No. 1.
ilnr ainiMlnii, Hei'nnd W(dnvidny In (inch
i nt nn nine nniimi. ial nldu Mulu utmot,
mi Hnvdiilh uml KIkIiIIi
i hkkM an, Hi-n'y. La mn (UniiNKll, Pro)
,.Ku. Nkwton, Fnriiiiiiiii.
CATAKACT IIOHK CO. N(). 2.
IHHdOOHd Tlll'Slliiy nt ('Hi ll llinlllll Hi Clt
KllKlUD llllUHII, W II. lldWRl.l., I'rON.
,, tlKNTow, Him'y. J, W. O'Connki.i., K'rn.
H.UMUIA IIOHK AND LADDItH CO.
! i flrnt 'Friday of iicb ' month ut
ill il KukIii hnue, Chan. Atikt, 1'ri'M,
. Bacon, Beo y. Cit Ai BiniB, I rin.
SUNDAY SERVICES.
riKSri'ttNiiHKlU'l lONAI, ( HnHCII -Kkv,
O W l.i i an, I'n-ior. NumrrH nt II a. M. nl
7 J Y U, Kuiitlay Hclmul nln-r inorfiJhtf nr-
7 attn.nltick. I'niyi'r iiuiliiK tit Young l'.'itiltt,n
4tMliiy ul Clirldiiitti hii'Utuvor nvory HmitUy
ovi'tiihir n( t w itrnmiii
KIKHl iWVilM 1 lll'HCH - Hkv, (!,(!, IUik
wan, rnniiir M'TiilnK rtfrvlrit.m il ((; Hmi'l'ty
ticli.M-l iiU, KviMiliiK Ht.rvh-y 0 Hi); KfMitlnr
iirnynr tnmtttiiK W ttliM lny nvithliiif. Moinlily
UtivtuiMiit Mri.iiH nvery Wmlni'itiUir ovi'iiliii
iri(Hititiii i In- flrl HuinUy iti lUu tuiutlli. A
ytirnlrtl In vllittlnit tit nil,
HT. JOHN-M Ml'ltCII, CATHOMn.-ltRV. A.
Itii.i.HitHAKii, t'tiK'.nr. itit Muii'lny titnniml Hhju1
(it ;m . m Kvury Htx'tiiMl mid funrtli Hmniny
Urillrtt H'rilHUl f(tr tli H o cine It m KM,
At nil titlu-r mi'i KiikIIkIi m-ruittiif. Hititlity
H.'iio.'i nt ; ;ki r h Vvkimtn, nui'IondiUhI
ul. I. I'm, uinl naut ili, tinri hi 7 !Wr, .
HI. i A l lrt I, K. I'lll'it ,'!!,- Hv. J, M linn.
thUull, Hfictitr, Hnrvh'ttH on Hlinintn Hiiiiiiny
nt II mitl 1 ;wi hiin.hiy n-Iii1 hi IU .Hi I'Atif s
(iitllil iiu'oU tlrat I liurxlny In vut li uinnlli Mn,
II. t. kvlloy, i'riulili in; Mm. K I t o lirn,
MKl lliiniHT KI'lHt'ul'Al, rlltlltt ll.-. I(KV
JnliN I'axnxi, I'n-tur. M.-rtiluK mtvU i t II:
HiimUy NcliiHiUt Hmhi, kyriitn -or vln l 7 id).
I',twnrtti I .vr k ' iiM'i-ttnK I nmlrty pvvhInk ul
7 I"). I'myi'r MfiMlnu I liiirniUy tvmiliiK M it Mi.
lrHiKr crM 1 1 y luvlirl
KIHmT rttKMllVI Kltl AN flH'ltCII.-ltteV. II
W I.IUUMtV. 1'n.tor ht-rvlcr nt 11 A M Hint
1m r M. H.ihl.mlj HrlKHil at 10 a. M. Yntih
ISmmi1'h Morli'ty n ChrUiUti KmUnvnr tm' l
pvrry Huii'Uy viiiliit( nt AM) WiliirNlity
vi'itltiit (ir.iytT MHH'liiiK nt 7 UU. HHti Irw.
KVANt.KI.lt At, t in R H. Ht'V. J. M. Trt'lM. (if
tlti KvmiKill ul Awt'i liitloti, will ht'l'l Hrrvi-i
I I' ti.i-'ii lUil evi-ry HiiiiiIhv at II A M llnnt(!-
out) HiituUy pm t'iittMl. (lurtimn Hitlitmth h''U(mi
very Hiimfny
iity nt 10 A. M
Professional Cards.
i i.i. il wai.kkh.
ATTtiHNKY
AND COUNHKI.I.OK
AT LAW AMI MoTAKY I'l III II'.
Orrinii CUy, - Oreiim
OITli' nrr Cmillclil't now 'I run iims
lloitirmrail, l'r rmlitlitt auil TJinlwr Uml ili-pllt-iilliiiiii
iil nitidr Uuit ntllt-e l,u
lur.i j,ri'iiiptly ottvinliMl t.
. WOTIIKIIHI'MON,
I.AWYIMt
Ni'TtKY rrni.n
llrfKim CUy
ai. tai All it nt
Oriigiiu
Oltli-e, riMitnii ft mil n. Ctinrmitti
nr..lliir'
Murk, iiver l.lvrritiufff 11 Imlt-I.
I. I'd lit bit,
ATTtHtNKY AT LAW
A H.THAI T IIC I'B HUHT V TV H lll H.
Oltlotf Iwu ilMiri utiiive iioHlofTlrff. Orrsnti City.
HHOi HKHHRI'I'lill
t r
COMINO.
P,
ItiH.'KKMiHill'UII
ATTOHNKV AT LAW.
All Cum'! lii-(iin I' S l.ii. (iitlrc nirrtlty.
HIIU'v lixmi. UhiiiI Ci, V M Unit ultli's
llllllillllg. o
OHKiiOS CU Y.-
(irrgnn
UKN I'OKTKK. M. I.
I'KYK'IAN & SflUiKOX,
Cnl.y,
(iri'j.m
W. I AKHV JllllMliiN.
I . M.
I1.1.KAH
JOHNSON ,t IM.KMAN
I.AWYl'KS,
Corupr K!litb mill Muln rtrtttiit Orrnnii Clly
ori'gnu.
KKA1. KSTATK To HKI.I." ANI
WiNKY TO LOAN
Jl II. ill. C LA lot KKTIK,
ATTOIiMOYS AND
Cnr.NSKl.OUS AT LAW
MAIN HrilKtr, lllltllilN CITY, OUKUOM.
Kurlil h Atintrnrtu n( Tll, Iximi Minify, Knro-
cIiiku AjnriKMKfi. mill irmtmirl t.ouvr Hi
Law iln.lnrftH.
T. A. H' imilil
A. A. IIIICAMIH.
M
iTIKIHK I HKK.-SKK
ATTOKNKYS AT LAW,
Offlpc In JKKr Hlork, Oroitou Clly
. T lll'HMIY. J. . l II A t'K H
J JCIINPY A IHUI'Hi,
A I I n N 1', YS AT LAW
OriniiClly, .... Orison
TVIVI Vt'Ar l"HT!l'IH'i- UN ri'iildT ul till' V
H. Iiliil iilllri- hrri' ri-i'oiiiliii-lnU in. In ixir Mt'r
liilty nl nil klml nl Imnliii-KA I.,. I.. re tin- limit ul
fli i' inn! Iltt' t'inirt. iin.t liivnlvtiiK tlni i-rin-llrii
In tint iti'in'riil liiml nllico.
C."
. IlYK,
ATTOltNKY AMI
COI'N."
KI.nl! AT LAW
nildioN CITY,
(1 K. IIAYKS,
ATTtlUNKY
AT LAW
(IHKIION CITY, - OUKIiuN,
Olllcc piinii'r Mum mill Klj;hth i-lroi'ls,
(iininliu court hiitiM'.
BANKS.
J JANK OF OIIKUCN CITY,
I'llld lli('iiillll,Hi(l.(HX).
I'ltRlilliKNT, - - TIIOH. I'll A II M A N
CANIIIKII. - CHAN. II. CAl'FlKl.ll.
M AN AIIKIt.
IicpnsliH ri-cclviiil miliji-m In check.
A)'imvml Willi Hitd iH'(i- i1lciinnieil.
Cniiiily hiiiI clly KiirmiilA InhikIu.
i.nuiiH iniiilu on aviiiliililc Kcuunty.
CollpctlniiH lumli' iirniiinlly.
llrnltH Hold on I'nrilniiil, Hun Krnnrliico,,Chl('ii-
go, New York, mid nil irlnclinl cIUch of Ku-
ropn.
Ti'lcriihl() dxchiinni, mild on PnrtUiid, Sun
KriimilHiiii, Clilcnii-i Hint Acw York.
1NTKIIKKT I'Ain ON TIM K IIKI'OHITK AS rill.UlWHl
Kor Hire mnmha, 4 per pem or Hiinuiu.
For 6 montliH. ft nur cent, per Hiiuum.
Fur li luoulliH, li pur coiit. pur nullum.
Tlino ccrtlflcntcH of ilcnnnlio pnynhl on de
mand, hut lutorent furfcitiirt If drnwn before
end of term of dcpiiHlt.
rpilK COMMF.ltCIAI, TANK,
OF OltKliON CU Y.
Capltnl, ..... uni,ixx)
TIlANNAl'TK A UICNKHAI, HAN KINO HUil N KNH.
I.nnm mndii. Illlla dlf cniintcil. Mnkca to
ICCtlllllM. HllYKIUIil NI'IU tlXrllllllKC lilt llll lnlilllN
111 the I'nllcil Stutus, Kilrnpe ami IIhIik Kiuii;.
lii-piiiiltH I'cctil-i'il Niiliji'i'l to check Interest ut
tiNinil rntcH Hllnwerl on lime ilenoHitN, Hunk
ofien fi'oin II A, M. l.o ! v. M. Wiilunliiy evouliiK'8
from 6 to 7 P, u.
D. C.
LATOUUETTR, rrenldcnt.
F H. UONALUHON, Cnnhlor
n cm.
Free Power and Free
Sites for Jictories.
JlOlli: I'KOI'I.K KMI'I.OVKI) IK MAN
I I A( I I KIMi TIMS AM'
OTIIKIt CITY II
oiti:iiox.
Tim (i real est Known
Water Power at
Tide Wal it.
HAS THE ADVANTAGES OF
CHEAP TRANSPORTATION
AND RAPID TRANSIT.
Is Situated on Tide Water
within 12 Miles of the
Commercial Me
tropolis of the
Northwest.
I,A KAMASUl! vmsTIIKHANXKK
(ilt.UX lUISINti AM UtlTT
l ltOlll ( KMilOK
OF TIIK 1'AUHC
oinywtsT.
The Finest Grnin, Garden
nnd Fruit Lands can be
secured at Low Prices
and on Easy Terms.
Oregon City id situated at
the head of titlo water on the
Willainotto river, only 12
miles from the commercial
iiiotropolis of the Northwcft
rortland.
Over $9('0,000 was utient in
inijirovements during the year
1890.
Four large Paper and Pulp
Mills are in successful oiera
tion, and another one will be
erected.
The largest Woolen Mills
and Soap Works on the Pacific
Coast.
Cement Mills, three Sash,
Door and Wood - Working
Factories; two Hnx Factories,
and two Furniture Manu
facturing Establishments; six
Sawmills.
Kxtensivo Excelsior Works,
two P.rick Yards, a large Brew
ery, Cigar Factory, Ice Works,
Iron Works, Sandstone, Gran
ite and P.asaltic Rook Quarries
and numerous smaller enter
prises and manufactories, and
them are free sites and free
power for more
Besides all of these, Oregon
City has two Electric Light
Plants, one of which furnishes
light for the city of Portland,
12 miles distant.
There are several fine busi
ness blocks, nine churches, a
tine court house, and an ele
gant school building. Oregon
City has one of the finest
graded schools in the state,
and its population in moral,
social and intellectual attain
ments cannot be surpassed by
any city in the state.
Oregon City is the county
scat of Clackamas County,
which has an area of 1,000,000
acres, a considerable portion
of which is yet unsurvcyed.
While a portion of the county
is mountainous and heavily
timbered, it contains within its
area some of the finest agri
cultural lands in the state.
Clackamas County wheat took
the first premium at the Cen
tennial Exposition and the
Oregon State Fair. A lot of
peaches and apricots grown
near Oswego last season, wero
mentioned as being the finest
in the Portland market.
For further particulars, ad-
dross any of tho real estate
agents whoso advertisements
appear in the columns of The
Entkkprisk. or tho Secretary
f lw, n...v., P;i,r Ti,v,1 f
n.o uivfiuu vavj V1
irade.
NEWS OF TIIK WORLD
llollcil Don ii For the IMiflcnlion
of The Kiif 'rirlHC Keutlcr.
i mrii HAMim;r.
.tl alter of nmut Or-iirlii( a
li f urlou I'iii-iu-nl.
Wahiiintoun, April, ill. Karnimt
tifinrt in liin(( niHilt'iin tlio iurt of cattle
niHti from tlio fur Went to have the
TnxHH Wvfr riiltlii qiM'pnlim! linn en
lalilMidl liy tlit'Hriculliinil ili'fiartiiiifiit
fur the Kiciit i-.itt le-rui "IHK Htatn of
Wyoming, .VIuiiIuoh and ('iiloiiilo,inovi!.
Initlicr aoiith anil iniilu to con lor in to
the iituruiitini! line lix;J niion hy thoi-e
tatra for their own protaclion, Ix-fore
tlin lialiunul Kovrinmttit (iiareiitiiiH linn
a cnlubliiihM'l. H-omtor I'amy, of
Wyoming, iin-wnlcJ tlin mutlcr fully to
tliu aKiicultiiral (l(-iarlnioiil, anil It i
proliulil tlm tnattar will l fixer! ai
dnHirod. 'I lia (l'IUltlIll-lit llUH COIIIIIIIllli-
ca'ifil with Sdcnilaiy KiihIi on the lub
loct, and the wcrutury thinks the do-
irtni. nt ihotild no fur modify iti in
ilrucUoiil to (icrniit chIIIh tu lm ihiiC(l
Into the Htalci of t'olorudo, WyuiniiiK
and Montana fiom u far aotith an hen;
toloie, irovidi-d thune hUIcm nive aatii
fuctory HKBiiranct' that no cattle ahiiiied
Intu tlmin ihall be nent out of the Htiitwi
before the Hint of llccciiiU-r. The effcet
of the order, of the agricultural depart
ment moving farther north the quaran
tine line eHtabliiihed by the itatea wad
toward a lA-rioua baidahtp on large
nunilxTs of men, having cattle leiwecn
the line docided uikju bv the national
government, and that which by ex
perience the HlataH named had found to
I iafu.
HKKOKMATIOV IN TIIK NAVY.
Kerrntary Tracy will next apply Ilia
cIvilHw-rvn-e nietfioda to the Mare Inland
navy yard. He will rench that point
with liia new policy within aixty daya.
So noon aa everything ia in smooth
working order at the New York and
Norfork yanla. he will turn hi attention
to the I'atilic coaHt. A board, conait
Ing of live reliable oll'icera will be a
pointed lo carry out theiKjU-y he has
Inaugurated. Thin will be iven reg
Olafon itiHtructioiiH with anch additionH
a may be required bv the conditions at
Mare inland yard. The boaid to be
created to carry out the new policy will
disregard polit'ci entirely in its con
sideration .
TIIK Hl'HIl WILL JOIN TIIK BEAK.
The treaaury department haa decided
to at art the reAenue cutler Kuah to the
Artie a'oont the middle of May, to keep
company with the Bear, which ia now
in that region. The Iiuaii.xiil convey to
the Heal (Uliereies the Ncial agent of
the government who will atnerintend
i he call li of aeal thia year. He baa
not beou eclectad a yet. Ilia inHtruct
lona are now twing prepared at the
treasury department.
VABiiiNgTos, April 22. One hundred
and aeveiity thoiiHund ouncea of ailvdr
were purchased today at pricea ranging
from .tttKili to MM
The 1'rexltlrnllul I'urly.
I.ndino, Cal., April 22 The president
ial party entered the state of California
at Fort I'ma at i M o'clock this morn
ing, and was presented with a large
quantity of beautiful flowers and
real lis. The entire party was asleep at
the time, so they did not see the presi
dential committee. When the presi
dent and party reached Indio at 8:15
o'clock, it was received by a large and
influential delegation, including tiorvenor
Mark limn and stair, ex-govenor Perkins,
Senator Feltoh, Judge Van Fleet, of
Sacramento; 8. M. Whita. of Log
Angeles; Colonel C. F. Crocker, vice
president of tho Southern Tiicilic, and
Mr. Stump, the chairman of the repub
lican committee, tiovenor Markham
made an address of welcome.
Los Anuki.ks. Cal., April 22 The
inorniiiu opened beautifully and all
that could Im asked. The people are
pouring into the city by all the avenues
leading thereto. The citizens have en
tered in to the work of decorating w ith a
will and the city w ill tie a bower of
beauty. Noticeable on tho streets are
the old soliliors f:om the Home, who
have come in to do honor to their
comrade. The fears entertained last
evening that tho proiident would be late
in arriving were dispelled by the arrival
of the train on time, at Tusoon. Should
no accident happen our honored guest
will probably Lie with us ut 2 p. m.
J client I llutler.
Boston, April 21. A week or so ago,
Oeneral Butler had a dispute with
United States District Judge Carpenter,
as a result of which Butler was forbid
den to apienr before tlio court. This
morning, however, wheu the case came
in he insisted upon niMressing the
court. Judge Carpenter declared him
disorderly, and ordered the marshal to
remove him from tho courtroom. The
marshal and assistant escorted him out.
The old gentleman was much all'ected
and his eyes tilled with tears as he ex
claimed, "1 yield to force." When the
marshal haa released, mm in tne corri
dor, Uetieral Butler immediately re-
tumud to the court-room, 1 lio judge
had left the bench.
Wheat Market.
San Fuancisco, April 21. The local
wheat market rose to (1.93. this morn
ing, but the feeling was easier later in
the day. Some heavy changes took
place on change, ana snorts seemed
tute as active as longs, a rumor on
ie streets to the effect that a broker had
failed, developed the fact that S. W.
SearB. member of the board, had boon
caught short, and that some of his con
tracts had been bought in.
Portland. April 21. Wheat milling,
best grade, $1.00 per cental.
Hnroii Fuvn lu Homo.
Romb. April 22. Baron Fava, Italian
minister at Washington, who recently
loft that city on a loave of absence, has
arrived here. Immediutoly after the
baron's arrival, he had a prolonged con-
forence with Rndlni upon the New Or
leans affair. The
outcome of this con-
ferenca was sot made public
llumuaon lleli-naeil on Hull
SfoKANK, April 21. Judge Hunford
thin evening inlmilted IIuiiiikoii, the
covii li-il cattle thief, lo bail in the aiim
of $10,000, penning the iiearitig of the
wiit of haheaa lorpua.
Ih.i.KNA, Mont,, April HI. Full report
fiom from Moututia mtuiicipal electioua
hIiow that the republicans carried every
rity In which party line were drawn,
except in liutte, where the (tainiH.'rnt
elected the mayor and a majority of the
council.
H III Nfrlkn lr i:iKlit lluun,
l'lnitHiKO, April 21. The general
lockout of men by maater atane-iiiawtm
haa inaugurated a bull'lera light lor
eight hour. Fullv liO.tKK) men em
ployed in the building trade will atrike
on May Int.
Will llull.l tUt- lloail.
Kcoknk, Ok., Apkil 21. Inaa: Iirit
ton, general inainigei of the Kiulaw
and l iiHtern railway, atatea that he in
Prepared to construct the road from
Lunelle to tlio ocean provided the right
of way can lie secured free.
lurdoa (rn(ed.
Rai.em, April, 21. The gorvenor today
granted a full pardon to I). C.
Henyolda, mint to the jicnitaiitiary
October 31, 1877. from Umatilla for five
year for the crime of larceny. He
wai pardoned at the recommendation of
the trial judge.
The Fxrrutlon Frutratrd.
Emkanla, I. T., April 20 News haa
been received that the execution of Roa
Heily, JetT Brown, Douglass Brown,
Judge Barrett, I'aro Johnaon, Lane
Andy, and Prince Hawkins and I'aro
Johnaon were recaptured, but they had
been pardoned by the chief.
Influenza In ICnglantl.
London, April 21 Influenza ia raging
in lxjtidon. -One-third of the members
of the National Lilieral club and a ma
jority of the inmates of one of the larg
est hotels are down with the disease.
The extension ol the epidemic is favored
by the weather. Telegraina from Leeds
and Shetlield report a similar state of
a (fairs.
i:ie-llon In Ireland.
London, April 22. From reports of
the McCarthyita members of commons
who have canvassed Ireland, it ia calcu
lated that the election would oust twenty-six
l'arnellite members of parliament
including l'arnell iiimself. This would
leave tho strength of the dilferent par
ties as follows : McCarthyites 72, Par
nellites 9, Unionists, 22.
All Objection Waird. -
Chicago, April 20. At a meeting of
the board of election commissioners to
day, the attorneys for both parties
waived their objection to the count
aa it now stands. The revision was
promptly dropsd and apparently noth
ing but good feeling exists between the
incoming aud outgoing parties. Next
Monday Hempstead Washbourne will
take bis seat as mayor of Chicago.
lifpubllcans Meet.
Cincinatti, April 21. Delegates to
the republican league convention arrived
in great numbers this morning, and at
headatiaiter everybody is busy with
the preliminary arrangements Music
hall, where the convention will be held
ia beautifully decorated with flags and
bunting.
An address of welcome on behalf of
the state w as given by ex-Govenor For-
aker.
Outrages in South Africa.
London, April 22. Advices from Rath
urst, capital of (Jambria, British West
Africa, state an envoy sent by the gov
ernor to the king of Oanibria, protesting
against the depredations and abuses
suflered by Knglish colo.iists was es
corted back by the king's body-guard
alter rieces of flesh had been cut
from Ihb body . Three British gunboats
have already ascended the (jambria
river to avenge the outrage.
Fatally llorued.
Portland, April 21. Helen Chris
tian, u domestic emploved at the resi
dence of Joseph Holder, in Sunnyside,
met with a terrible accident last night,
which will doubtless prove fatal. She
was ironing clothes, and accidentlv up
set a lighted lamp, which set fire to her
clothes and completely enveloped her in
names. Before the names could tie
smothered her clothing was entirely
consumed and her flesh was fearfully
burned.
AccMeiitly Wounded.
Maksiikikld. April 21. Safens Jorge-
son, a young man emploved as clerk in
the store of the Oregod Coal Navigation
Company at Newport, near here, was
shot and seriously injured last night
while attempting "to tako an overcoat
from a nail on the wall of the store. A
revolver dropped from the pocket of the
garment and striking the floor exploded.
The bullet struck his right leg below the
knee in'tlicting a painful, but not danger
ous wound.
llrcw His FutlicrN l'oiiilou.
Pus Moines, Ia., April 20. Goorge
S. Boone, tho only remaining lineal de
scendant of Daniel Boone, was arrested
by United States authorities and brought
to this city for trial todBV. He is charged
with pension frauds. Boone served in
the Confederate army, while his father
was a Union soldier. The father is
dead, and for some time has been draw
ing the pension allowed to the former.
Boone has been living in a caye on the
Pes Moines river, about forty miles be
low this city.
l-'tre Near JackNonvlHe.
Jacksonville April, 22. The Kilgorc
residence on the Bybee place, one mile
north of here, was burned to the ground
this evening In sight of a large number
of town people, powerless to render
them any assistance. It was occupied
by William Chastuin und family, who
is" reported, lost everything. No one
has learned how the fire originated.
The loss cannot now be even approximated.
from CorYHllln.
CoKVALi.ia, April 22. The seduction
case against Frank Hkyston, which ha
occupied the time of the circuit court
during the past few days wa well at
tended by the senaafion-loving citizena
of this county. The jury, after being
out only fifteen minutes, returned a
verdict of not guilty, much to the sur
prise of a gn at maiiy.
TIIK OCTLOOK KOR WHEAT
W.A.Wells.oni! of our prominent irrain
buyers, today offered to contract for 60,
000 bushels of this a'-am' crop of
wheat at 75 cents. Crop in this vicintjr
are looking unusually good for this sea
son ol the year, and prospects are flatter
ing for more than an ordinary yield.
A warm rain began falling today at
noon, an.! the farmers are in high spirits
in consequence.
llrldge at Alliuii).
Albany, Or. .April tl The joint com
mittee, consisting of the mayor and city
council, county court and threi-J citizens,
met today U select the site and kind of
bridge (o be built across the Willamette
at this city. The final reiort of the en
gineer was presented. The plan of the
steel bridge to lie built at Calapooia
street was adopted. The estimated
cost of the bridge is $99,700. It is ex
pected the contract price will fall below
that amount.
TK.I.FGKtlMIIC ItKIKF!.
Mny HDtrchlm htva been ejected (rota
Rome for aciutluf a general atrike CD May dy.
Mr Samuel Herdedy, living (Hit of MuDcie,
Inii., in burned to death Saturday night by
an explosion of natural km.
The local fovernment ol Prince Edward
Inland haa resigned. The governor bu decided
not lo dlaaolre parllamenL
A. Homarjee A Co., bankera and merchants.
of Bombay, hare failed with liablltUei at
W0, owing to wild peculation.
Prof. D Rperanaa, one of the beat known nn-
ticiani of San Kranclao, died tuddenlyof heart
limaae in San Franclaeo Sunday.
Newt from Bimla iayi the EnglUb have
killed fifteen more Minlrmm in battle. On
Kngllihman was killed and four wounded.
While workmen were removing an uoexplod
ed cartridge In itone quarry below Korrla
town. Pa , it exploded, killing two Ilalianaind
wounding another
Mra. Mary E . Cough, wldi w of the late John
B. Gough, the great tetouller and lecturer, died
at Ulllalde farm, in Boletton, Maaa., today, at
the age of 71, from parelyiia.
A contlgnmentof 183,000 franci in gold, from
the Bank of Genoa to Venice firnvhai been
tolen in trau.lt. The police are, u yet, with
out a clue to the guilty partlea.
The Rev. Heniy Darling, D, D., L. L. D., pres
ident of Hamilton CoUege, Clinton, N Y., died
of bronrbitli it hit home In Clinton, yeaterdajr.
Be wai elected prealdeut of Hamilton college
in ISM.
A Jewish lawyer, of St. Petersburg, write! to
i friend In Vienna, that all Jcwi residing In St.
Petersburg, have been ordered to leave the city
by May X. This means the ruin of many Jews.
In view of the approach of May, anarchist!
ire buy throughout Europe organizing for
general strike. All European government!
have decided to prohibit outside demonstra
tions The Berlin Post says that assurances have
been given lu the most authoritlve a,uartera
that peace is leu endangered than ever, and
i ma me relations 01 uermany ana Kussla are
friendly.
There was a serious riot at Ceil r a, Italy, yes
terday, growing out of opposition to poll tax.
Two thousand peasants took part and released
i comrade from prison. Troops were dispatch
ed to the scene.
Judgment was rendered at Paris yesterday In
the libel suit ol John W. Mackey, the million
aire, against Gallgnaai's Mesneneer. Blondin,
the director, will have to undergo sixteen
months' Imprisonment
Car, who killed Charles, third duke of
Parma, iu 1864, and escaped to the Argentine
Republic, but recently returned to Milan, com
mitted suicide yesterday by throwing himself
beneath a railway train.
The king of iflreden has sent experts to
Germany to study the question ol more rapid
communication between Sweden and Germany.
The new route will be from Trelleberg or Ystad
via Rugen to stralstind.
Natives of Portuguese Guinea of the west
coast of Africa have revolted aud posted the
French flag. In battles with the Portuguese the
rebels routed them, killing over a hundred
natives aud four Portuguese officers.
Congressman-elect' M H. Ford died at 2
o'clock yesterday afternoon at Grand Rapids,
Mich. He had been IU a week pist with the
grippe. He was found unconscious in bed
yesterday morning, stricken with apoplexy.
The Valparaiso correspondent of the London
Times says the Chilian men-of-war Imperial,
Lynch and Condell are starling fnr the North,
under orders to attack the squadron command
ed by officers who revolted against the govern
ment. Josephine Simon, prima donua, whose home
is in Sau Francisco, was married Tuesday In
London to Edward Eayley, I wealthy manu
facturer and liberal candidate for parliament
fromCamberwcll. There was a brilliant assem
blage and many valuable wedding gifts.
A lively encounter has Just taken plaoe
between the gen d'arms aud brigands lu tho
province ! Fogg'a, about 100 miles from
Naples. The bandits were dispensed after one
had been killed aud a number wounded. The
leader of the outlaws was captured.
General Booth has issued an appeal In benal
ot the Salvation army and hh work. The gen
eral says he is short '.'0,000 iu his current ex
penses and fears that much of his work may
have to bo abandoned, as ho has Rlready gone
as far as he dare to go without substantial as
sistauce. The new Russian loau of 1100,000,000 francs, S
per cent., will probably be issued at S4 Iu Berlin,
Paris and Loudon. A syndicate, including the
Rothschilds, Is handling the loan, aud the latter
are harshly criticised for aiding a government
which unmercifully persecutes the Hebrew In
Russia.
Dorman, the Frenchman w ho is walking from
Paris to Moscow on stilts (or pretending to) Is
using the railway cars nt intervals, according to
the German newspapers. The last seen of him
he was taking a train for the Russian frontier at
an obscure station In Posen. Iu Russia it is
expected he will resume his slilts.
Count Tafe, the Austrian Premier is accused
of favoring the anti-Jewish movement iu ordor
to draw the Samttea to his support. He ha
succeeded for the present in holding together
a majority for the government in the reichnr
ath. The caechs have presented their demand
that the emperor shall be C;.i-ued king of Bo
hemia and other changes effected in recogni
tion ol Bohemian nationality.
i
' 4
.J
1
n
L. I
T" V
Xi-r
,1
:W.'" - rfWWj?Tr "'-'it
- . I i