The Stayton sun. (Stayton, Marion County, Or.) 1889-18??, December 19, 1889, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «Cl
■ ■ N*
m y m ol her tulli me th at you hail »»keil
Ut' li.nghod.
V 'M R . BOWSER ON CARPE T f . ,
FOUR AND A HALF BENNIE.
’ " ll't . tuii a liìll.*’ ho «ahi; " j l ‘* a noi», her If I hait e v e r kim w ii a lailv nam ed
.
—' ■—
' ,s
«uNirihlNi T hat r««a»)*«l a l ^ D M W I« • W hal II» K >» Ahnul T b * « im i N I. 0 *la -
am i il v o te * im> ln van se I sitali Ita»« C la m liefure I m el y o « ."
Out haut N|»«»«* Nt oro«
I.I» uf OlMllual» l’sopl*.
••Oh.Krank, ilu n 'lir y tu ileeulve m e!"
lo »'bang* m v |dalia fo r to n igli!. I In»
“ I read the uulu ilm
tom loil lo take y ou tu Ilio ilio .tori now »uliU'il l.lrr ie
»»III a I»air uf g i r l s »Ime»," »ahi
| „ r,,|, lir,t t,. Mr. B o w ser a» ori» , a f
I oan noi ilo li. I «Itali lia i» lo loavo
Klli.1t " l i "
«“ »I'* i?«®*1-* »Jkier o f a hlgs& U ih »hé'k¡ñ!!éil'aÍHlT.i’ u .V lu v ln K liii.h S n ii.
voli. ami. a lia i 1« inoro, I »hall noi la»
wa« li vim I fur von » mail.............................. «venue .h<»e store a d a y o r « * .. ago.
r„
w orlt|, and If a iry ................ lin ­
W t n n u l koniiiTfòn' Hlgtvr IMI «'ini
. U * ,%M* * “
»<?• “ J ™
bllaal Ihr hlea from a n y th in g
hava
Ilo V» ìli io in . «elf. am i m v ........... .. left l i . i ,|„.
Make tourer If perfect a » may be, in ptv(c««i«!oo a in aM o n p 'l' lo l'u c lo Jamv»
g a i e |„,r » I’1! '" '"
,
, , ,
",
.
»,
|»Ul fo rw ard lim i he I« e cc e ,itrio o r
«»r foul«- ;
«acori yo u lo Ilio ih oator a m i— 1^Wa^r «l.nir'iit illn n e t lim e.
Do not be Mio. for runt grow* faut upon a
J^T.1
J hV
* T ni«,l"U
;«f a ¡U.M -Ui»t, p ,,,.,;
hu ll, , , ,,*. .„ e h hlea I . ra.ll-
i w ijl yo i p i » illi 'V iir^ Ju
i^ jl «¡cual h u m III.' « Im i..* Ih'll »he m « I*
•h r t i M blA*to.
i l»
. . kû o» io n » e ,v lu m in i; ,lo » „ » ,a l z i m i T U ! . , r*- I . ....... ‘ uV ! ’ K” »ally o m i,«, lie . .im p ly th e aver-
Mam there aro a bo will chine, ) t I fow aro J a n io s ,” salii M rs. E llio i, v ib U r tp
• • 1
. 3
„ .
.
^
uf a »enee in hl« eif.ir». lu », olii r.uji- a|m h u .ham l a fte r Hva year»^ in arrlajfe.
c I hmmmi at ta»l :
“ Y o u niil«t take Ilio; I » ili liol II«' Ii.'.oii I'v»* k«*|»l an fv-f *<ti to il T v * wntoh«*.i
The r *\ x tho of lin* futuro * tll roap wliat y«»u
iiiiiK u vi'r a <111111111111.0 nil il her » h o
a veraifo lim ih am l n ot on ly k n o w ,
in tIlio arai ; vou tiiu*t go «ili» ino."
> ou o\or ai » um » voi» lofi Ih«»., «loor. S|\ wa« he.l|iiiiK> I« RI a la r p - . U i 'i l ehi hl n |tv Unii-» a» iiniol, a» lite m era ife w ife.
•owed ln Um |«aat.
“ M y iloar, ì oail noi teli iiijn Ini» il iloar ohi hl. I n«*vor know a C iu m in mv
» U I* » lii.lr uf «Imo», «ahi .» u in elh in u |11|t‘ (ll, „.« » n i« il a« Iti» «olem » ilu iy l<i
Will ymi i>alnt cattle* of air? dally and flotti' ve ve', me lo lu t o lo leavo lo u ." »ani
Ufo,L- i m Hvr h«»l t% »l»*ul>liuMnvo ttlTnir ilie\eu«ul.le nul h ir eim illfh U luler hl« |„|o rm lier nf lli.i fàef un e .'e n JH iâlP'
On tin' wreck i* of yo*r»thal wore umv m hope­ M r. Klli.it.
•won ah n I hvv . T ho noi«» vmi min h real h lu o««'»|ie ilio ear» uf ilio illm lm
(KH'aàlon. If Jie I iii |>|« ii » f«» I«« liil—
ful to day»?
“ F ran k. " -«he an»were»r, I b a io al- n I h 'UI ah oil-w oll in w hich I hìtilahitroa m ile mul her. » h u ««III: “ O h. III.’ lu | ,k e n tie eiiuhl liiiek ilo » U «rim e filll) .
, Never! tt i* that you “ will.“ tH»t you "hop«'- or
„ „ “ may ‘
„ » a i» «ahi liuti ilieto are «omo th ln p i
tho C lun i. Sho w m a Hcklo oroAliiro,* '»•lieh
.......... ihn* m a u re»|miiileil
vini
M lhm 'l |M||IJ Wl,„ ,
U e » in la lllh le u r nulli-
The *ìoiM- unttt for t)ie
Ir.lofi tiWrn t.jr Ilio « (nell a « ite »Inolili noi ,'m iliti'."
tniniil. Ami nnnjp ino un x itili a. buL,—tm 'ini.di
|trt«v-r‘ * wtrA tipfH’tt hf.hai. h,,.
-
— r ~-
—
_ , - ^ ------ T-^----------- — ------- ‘ i. li / t e , ìliy ,t. W , . tl«leii. | U lt t l .lt e ’»ilio«’ voti «cri* Ih'iiml lo I h * j«*ai«ni(» ” tini ri«;«l al«»n^
lin a lli ^nt w libiti \Ve ». auli ti a eariiel fur uim* nf tho
Dacp la U»oaHh Ilo»» eerm. Ilio la'.ól of a ^< » io ine flu'.itor loinoi'l'o» n ielli *»l
i arriado airH“ "Aiti tho «Irivor.
«»ho «»I III«* l.i-»l wri'il«*, «*;i\*« llu*
i . Itctfrooiii*.
• *
itu«i * uientiitikiMl th at I
nw> uiiMtmn.
*
. (he li i “ Il t after;»»»* Hill olilo! o lu W Ile «
Mr Kilint li(t«*«l hla m I mm *!««** w ife in to
im, >.
th o u p h l we.lttnl l»«*ttcr pel a velvet.
•«« **» • Hook of
li, « e li. , I lliilll« il » lì! I .VII lo ; tho Vohiclo, unti Iniif w av ln»nu* aiñ*
4,» timi a » ni» tlonr-w iilkor
•,|lt*««n
-V\ h a t’s the m atter-*w ith t.tp* * tl) P u
TI m * r>;ra fn ìi tlK* mino. uiK*ut, (ftill «oUI«« th«* r ui-pht.* Aliy fobxx/\
\t»wotl tliat >tio w«tulli nt'Vt'i lurjíiv*!^ pi¡ti',| m i'’ "
Ne«*w. JLj Im irt/' w ilh a
,
diAm«'n«t‘ft liU'ttm«
••Ih» Non
I am a b a b v y o fiv l Ititn. hut tho «»thoi I ia U aho vi « pi ti|M»ii tla*»U ,»t »alca » in ihat pa’k’.tui untlUct»\- he u n trie d .
▲ nd tho m»»i»r that no\rr dici», what
U onco
**lt*s too «»»union uml tin io ’s m*
•..nil
Mtn
unlit nut ■'«.'I li»T
lita
V
«
*>
»
l.
r
%
«
i
t
.l
M
—
.
hut a ilrvam?
T
ei
w
iir»-«*r,
w
ait
«»n
llki.H
1*1«.*?"
w e a r t«» iti-*%
-
'
iliiu lt.
No. I r a 11 k I»lllv \ »tu iiniol
“ I foli w» holj»!« '*» w itlnnit mv ah«t«»c.*’ .
:>■ n u n M
-V u n talk a * If \«»ti know a ll a I mm U
*Tto truly tho AttoAt jurvivi» tu tho lautlc, of lo ll mo «U^\«vu lu » :»k ilio « It^i^VUK'Ut
>1««* tlccÌAroa.
—l IkAt n»v apir il vvaa
.M '.w r e r w lllip r t u o a pr»*tt\ lini«* carp« t*
\N h en ^ft«l ta p e s tr y I hm ’OIII o
rX«iolt‘to tt ttwn y«»ur armor and aruu» an* rvady ttlul w h o le M 'i u i f -I'ill^.
fairU l*r«»k»*n ”
l»l«Miijo« .tini t h«; sai «\tNin v aw HI m M fi «»111 «•l»luin«>lK,',
f«»r atrito. “
•liurtib'vv». nu ilo.ir. i-u>iin 'V ’ Jb.litl
Uni
a H «'venta >fi«« wa » hovor joalon ’* thè in i»» n Itine*.
Sii«* |t»4»ke»t tip a lt»in;
liatón, my dour, iu JVn»fa, their w lM\*t of tàtró« M r. Klli*»n. m an ;«I t itici.«! uni nnor:
ItnlwTrivs has h«M*n «*<»111111«»11. I t’*
t»f C la ra • a c a Ì ii . F%rt*uìc (
- atiy
■ ■ »
Witl I*»» III«* liuti! *» «\«' Aliti Ask»’«t inilv «'»in* pr.ul«’ w ! m • v«' i up til ill/ ’
• •T ìh > stono that b» Ar for tiw» wall U» not loft by - H I exp lain m » iih ' il.i\. { lUi-iui^*» »»
. \\ hai kim l
«.In»«”* «h* >«»n w i^j,* __ O h. t i*n l! W ell. I t tk«’_g r fllL -
Ih* wày.
,
lu t'lllt '**. Now. 1»«*
an«l * «*mí»*rl-
Tt ’iv
itTn'knl
¡1 s riltt"
rutt >if fini ¡1*"
>. t hi. atfu.
pleasiiro in liifiiriitilip «»ti that j«»n are
al»If. ilk«' a IT*»«»«I
lyt»»*t!-|.UM.
I*f
V
I
e
al lit»
Uo-Sìti«|;
wei’k^W.t*» t»f vtealh
el I
lio-*:fJt|;
‘ I wav «.»It
Wimt V ««il «Ion t klu«W abolit
He iric il I«* ki"s l^cr. lH.it *lit* pn'lii**!
An ohi «MÜtor livhi^f in N«*w Y o rk -tt AHI
pair «»í pu l * schpol sh«»« *.”
Ctvijiclsj. olii I. 111!, a . i .....k- "
him
rim n’ lic took-1'»" hill
toll«« tw«>
hi«» «*\p«n icnop
11U lint «lift , ■|»to» iri^ <" —*■ á
* i fo * \ «»ii kn o w
a-bmti .‘AtiiL’ ...— --
•TTTr r^»‘ n*:uid !. !r rff. n;>n
Ila* l a ^ liy * h » f.
Fi«r *aht ‘
*NiUH'»« r Jì’t.nr ah*l ti h ílfTT» linii*.
- - H
i S g
H
f f i
r
» -C« rtiilnlv.
Fx« ry iiit« IIL»*nt ijl.ian
lauirh n<»t like til’s ow n.
- l o Ito. tUit in tho *iiv«'is tlmvn to w n at
licit W«»nf •«H«*liílÍoí’ ait» «I like
i* iu:irrb *l I apes*
U a n lt f Mia«l tfi- p.ts».,*n ih,. tÌii ' ’*lu>M all hours «*f ilu* ui^ht. j,vhu «* ittmn a Itti I * ** Ilici ! * »11 fp»in t|icil In’ s t 'l l 'h ’ iuis o n A diMts.4*sp«'cial)y if
- It i* f»'«t nti the w h ole 'n u t to m a.l
try. as xoii «««iplit t»» hax«* t*» hav««
n hen hi* w iiV * p r u h 4 1«* her !«•« 1.*hppe«l timo. aU m t I o ’ei.»«’k ili ilio inorm ni;, | a ll lh«’ ...*ah * p ir is w it h i n oa r*h ot -
It
y o u r htt«l>amr* letter« u n til he ln.ini«
on un u»*l« r lh.it huu^ in a «.•!»»-«*t iti *:tw a sm all e.tli^r «»Í rnifll^ l llevv s ! k »\ s w a s in vìi ,»!t wi t h A p»*‘ »«l l i m p p t c* * u re . kiittvv li for l h e l a - t tw elitx-live y e a r » ,'
th em to y u ii. 'afnl it t« iinn'll tin' l>e«i
tho «liii.in^rt»«nn li:«if. th»nu«*«l a li#rl«* oh thè «*«l*^o «•! dii* C ity l l .i l H S r h w tiil«* alni Itali t «b»/« h w h o know w h«it if ftylik* heyt lo A x iiiiu s lc l. l
«Slot to e x a m in e hi« |»>i k.<t«, i*\iv|it fur
* lt «*.anA lx*.’v •
r«»un«l eap alni ui .t\ v«*il. Aliti sneake«l l w a* w aitili^ for a.i lu*V*o«’ar. àm I m eant lo«>h«'«i up nml lauphe»! a m i « .ist
hole«, am i then «el a»hlt* w h iile v e r y<<u
" U iiln ’ t I say it «Ihl? If
d id n ’t
pili o i ih«’ l».i*eincnt «!«»«»j' ' *u»’ak. w;v*« raniMe»l pa*t thenf otto o f thèm iiiai I o .p lea - pit plane*** at th e hip m a n .
tin.l fh e re »vithoiit exain itiatiuii. ,
knoxv why should I *;»\ *«»?. I ii*t «•«•in«**
tllO SVÒfti
M
T
, a jo ciiln r rem ai k iiii«*nth(«t fo r n iv In no*
Little May« I **t.uiili o r ’ laity tm»l alni
\
Ip 'liefe Ui u Mr«. K lliuti » « n h l p v e
■» > ij* - ! 'll«»win^ him this*tini«’. " *:iì«l fìt. Alni l halle«!. ‘N»»wr I* n )V s .’ I *anl. itili'’IH ■ l *.f» X • pti« klx i«* i tinnib xx .iit•*i hem p. tln*n tw o -p ly . tli«*n thi»-»- plx In-
anvA uuniT « ifo that a.|. iee t.x l.n ; l>ut
p ta lii. aiul the last is Ldh»w«-«1 Ijy itrikv
li*»*.« j»*' \ t«’ « >*•»v
itilo
w
a
n
ts
.4
n
ickel?’
*1
•
i\•*
it
lo
nioi'
«*>• . »'* liu p XXit « til*- *|«M*k-r*n• * n in tlx* « m ’ I s 1, \ «dx« l*,v.in«»*jU«*tt* », I i | m Mt !«••*. af»d
th ere ».1« a,U tile »<• a re ail (ai'.iKl.j,
? '’ ••Jc.vtmfw i^ am .” .-:«iti c, ok.
tu
o
o
r
th
tv
e
,»f
thoin
*ui«l
tp
iick
ly.
U.i-«'i»irllfo
S» u«t in«- up i \ p air
U 'in ^ nmrt*l" »h< n «he hail la enaunr-
> ‘ ‘ IrOikt '*•* in*’*,
in j : lu r iv.i'ìM i," »aiti Ti* th» \
h«*i«i «»ut. f| * « : i r h»i<»k». r«- pil l * wHpwil (••nr and a bait ,H« iride. ” A\iiiiu*(<‘i *. Y o u ’d I h 'II ki w lit«« cut
r in l al«mt m u year», that »lie iiitulo
^»b*w n ' ,
K«»*aJ
:
|H*atinir
'(¿tv**
it
to
n
i«
’
!’
*\Vtio
is
t«
»
xli*- «*;ut«*«l an«! tii«'ii tiii'ii«*«! l»«*r li**a«l
her»e!f an a m a teu r « le tiv ti.e *>> far
* Mr H'iw-ei \oil are. xxronp, as I
- • l t ‘ a *«»nit’tlHH*4 d it’.uifn ].“ *.titlt tuiU» ^ra A it?‘ I :i*k«’»l ugnili, nml tho ntfrvvcr a vx a x !«» «*«» «’• al Ini' in itili.
l*i ••*•«-III X w ill pr««v«f I«» y**u.
a.« her fran k »venx, am i hail fuum'l huh'«
r.ijH *trx’ i* l»eb»w
“ filo \V;i\ in a ili »1 iiicii -»» « * n ’
oaiuo
a
p
i
in.
t»no
it
toni«*!'
In
«
a fow
*b«» i>•t urti«*«! xx itti a p j j r «•( »Ixii-*, **í/r lx»«ly H i i i -*< I* in prtitl«* ami price.
th at «he cntiht nut e x p la iu —uiu» that
M« t!tw ili.»1 Mi *. Kili»*tt l»ii k« tl in ih« *«.«*olnls olle «*f ttieni salti» N»*. i1*»n’t
l .* nia id ra UL
I'll»-*«* » « «•an buy tajK’*tiy a» six ty-live n ut« p«*i
- • I-
hail m m etliin ^ iu it alauit C la r a |»nr-
*
»<
>iia‘ l»»MV «*t tiio *l»»no r»a^ti*!i*a»l« * .tini p iv e it i«» ti*; pive it t«i thab fell«»w ; h*'*s "t « •« * o irroxv.”
tic u la rly . It .» »» uttly h a lf a leU erilm t
yar«l.”
.*♦ 4vv that It«*4* hii'iM iul *i«H»p tiiiTlef tJU«(* ' x k v . , y - * / uiotlpT *ai«l. p ito il to
■ Hat' _»i'U *ix d ^ 'b ii’r Henni*-'*. •li*ln l ' O h. w« ll. ft’* llo use to dfsplir«* with
it »a« su«!>iemu«.
^a.-ì-lamp i.
« i»n»#’r »■ . tuiiuin^ llh T rfuiìhi"
-Ami
ih«*
tirchi
11*
•
■
V «Ml
N atural!» jealuii«. »heN.a* feu |irelnl
A bipot. You h:ipp« iu
t«» luis-iM'ak
Ut»l»* w l*it-ir-Ji«’ h.»t| i* e, i\* «l.
|x»inte«l-to a little olm p sittin^. *»n tho
d b lll't kii*xy w Imi il youi-«-lf and pot it that w a y . am i *•»
• V. ■ *; l*ilt
t o betray th e faet in te n tio n a lly : hut
eurh*fone.
i
*Ì«*pjH’«
|
«»ter
t
«
»
tllikt
Ill« ill
In*,an i «me <>f tlx ’ « ib «girl« x m ia r e deterttiitteil t*» stl*k il «»111.
th ere i« no k eep iii;; a « 'o rv l uf that sort * W«*ll, w liorj'ven ho wont" ih o to a I- ma
from the «ervantii. t hey kn ew it.u th i r aho m .u l.l a ». \Vht«*«H*ver h«* itii^ht jfelhvw w ho ha»l 1>< m * ii p«»in^.| «»ut, ami call (. • r a H«*iunb*. ‘■ and an « » x « -1 poxx ••!•• \\ e ’ll dr«*p th«* *iibJ«M*t.”
ho
lo«*ke*l
np
ut*
me.
1
thoii
noti«M*«|
nUM*t *h« iil«l ai**» iu«M*t lu i
l’ hia waa
iii^* Vnn«.»*i.t X to tin* «Jilt xx lx » 'lb ’ llIli«»’
peujile "ite.«»e«l at It.
"H an * y«»u in« «1 no* at the carjx*l
Hut ttiat he w as i .u k. that he vvas a littht xx a* •• * xx liai H«*»»ui«- in* ant . I«* .»• Ull* store this aftern o on ? ' 1 «h,iiiaii*l«*dr
Iter -fa n c ie s al»>ut C la ra -n il. » lm tho d u i nf «*\Vrvthin^.- tho tinaie.
«•«»loi’etl
w
a
ifo
f
th«*
streets,.
ont
in
‘tho
*axv by tin «••xi) Ui« ion
to caì ! f«*r it.
vra» C lara?-—m ail« her heart aehe. hnt siio w.oultl not weoji sho n iitidl I iav «»
-Hat«* I!
»hoiihl say I «bit«*! Y«>t|
ru m apiiM am i |»ry injf ilitl nut help her. lo n jf v«*ars for that. >ho wotil«l bollavi« C ity H all l'a tk h»n^ a fte r iiildtii^ht. It iu.itle that yotl hrtxe A sh op nioatlillp r a n t blulf me In -that w a y , M r* lb»w*
tiiv o it t«> Itili»!’ thè tirch ins re|H*:tt«‘<l. for it. I *tip|H»*«t H* linio' I* \ « »tir l«»v»:
W ln u her h ii'iitik l «a.« a w a y :ia he a-*« All iustilt«’«! w ife *h«»ul»l.
s« r! I ll nu'et y o u th ere at ¡1 o ’clo ck
(ìi\«»Ìt t«» filiti ; ho*» vick—-— - — trriii' siiaiuc .bn II Ain’t • f*
*
H a w as a le u t i»» e n te r a « ar; alto
It?”
ofte n wa.«— «lie »ulfervtl to rtu n n
.-
and a fte r you hax«* be«*n uia«b* t«» sm p
traine wo use in thbr sjo ro sm all. l«ho|Hi y iiu w ill tuk«* tlfo l«***«»u
m i^ht. fur all «he k lifw . lie Icailinj; a al*»» h:|il«*«l it. An iiU ler .iinl a th ick touch«*»! I«v tfmir un»«*IHshiios^ mi<l tho
donhle life, am i «< »he »teaineil all hi« voli re«!ii«*o a !I w om en to »»tu* level. II«.* pu liev that a«h»pte«l IIU«l««r thb elretlllt- j (ir p »\h|||»s *
to h«*art uml reap it* lieu«*tits. H iiu^
hp saw her. staiipe«* w as pl«*a*inp to th em all.
U i’ll, theii. w hat d*»c* t ’ sf.m«l th«* uieAsiiix* «*f tlw r*H»m w ith y o u .”
le tte rs oin n l>efure «he fo r w a r d e d ' w o u ld not know her
••¡h a d ttitoihcr expcrieiiV e. ” th e, obi forP __.
them , and now and then found som e­ She sat in her c o rn e r.am i saw th at, lie
I m et him at th«*. hour minted. He
f ar fp u il the
f flirti.* ’
i*‘ "
th in g that illicit« m ean m o re than it atomi tin the p la tfo rm j i n k i n g . W hich; tMlit«St «•«»ntimnalv *
)«i«»ke«l at me in a i«ityinp w ay. uml I
M ine ItK-aliiN Inywei-n 1 ant! ;t «»'«•b»ck
• Amt IK”
said : !tnd s»> wex'iMne to an aftern oon w ay tho ear w as ^«»iu^ she scarn eIv
th in k h«* » If sorry f«»r in** from tiu? I m » i -
•* > í \ II*
w h en sh e— M rs. Klliutt,— i-aine d o w n ­ uotitMMl. Ho loft it at h«at ami onteretl «»f the m«»ri)!ii^. a f l e r j i had pot out
toin «»f Ids heart. \
• .Vini K * ’
"
— -
stairs dressed fo r ilinuer. fo r Which »he an o th er; *«» «Ii«l she. A^ain he sm oked from mvr niplit * w o rk at the e«lilorial
• W e xvant to bulk at s«»me ta p e stry
F ort loo desk. In a <obtarv ami dim ly lipht«*«!
•‘Eddie.”
L * •
a lw a y s m ade a ca re fu l to ilet, and met on the platform , hut at la*t
cAr|x-t.” he sai«l to llm clerk As we eu»
»art o f Frankf«»rt » tre et/lb ro u p h w h ich
-Ih*iinie* Ch arlie,
I»«\ie.
F*blie. t« r«*tl th«* elmat«*r.
th e w aitress a sc en d in g to the up|ier f«»rrv!*’ shmito«! the eomlnet«>r am i sh««
w a s trud pinp. 1 ls*caine a w are iu»4,\- A iel A. does t hnt »tatui f«»r AudipP” '
floor. T h e jçirl s place at that m om ent « folli>ive«l h«sr husband into a feri v-lstat.
W e w ere carri«*ii up tw o o r threw
wavs in the d in iu p-room . ami .Mrs. It n a » «lari.', a iid-ih uu gh it did uut rain |M-et«’«||\. ttiat SiiuiebOllr M imm I In ’ jul N}!, A staml-^, for lts«*lf. Y*»u s«»«« flights pixen seats by th# xvlndows.
.*( MW «»id biiildillp^
E llio tt kn ew th at nothinpr vv:vs net !«s| th è a ir » YV""f(ill o f mui«t,ire. T hori' I h«
AfctlM»'«*lh«*r lett«*h< have the E sound, am i as roll a fte r r«*ll «»f car|M’t was d is ­
o r forpotton th at }M’rtaiii«s| to tho «lin* » e r o v«-ry fi'w t»'»pl# ,,| h > i , tlio.lM iat. 1 was suddenly coufn»u e«l l»v tbr«>«* and tu «ailiiip« th n m p h t ho-s|H*uk i tip­ play «'«I the clerk said:
/T n
n ér: m oreover, the pirl had an a ir «d I>t,t » '» o rai uf thcii, » o re l.ru tal-louk- rim p h-biokiiip «*h.»iacter*. «me of whom il» b® for them vve had the saftic trouble
•*Th«’M* are all the pew fall pCtleril«
necrecy ai suit her. am i »eemed to lrx in g incn. ami tho» » tarili at hor. «<'o,„- broupht hi* fa* ** dp*«,* up to m ine an«l ill dUtiMptiidiinp betwe«*ii them that in ta|x’ *trie*. am i tin* prices ar«* very
in g tu » iu n ior at h* r thiok ,o il. SI», *ai«l in a low , hnar*e voh*«*: *t»ot anv Voli have liver It»«* teh'ldiofie. No wa* low . I can sell y ou any putt«*rn o u tlie
hitlinp so m eth iu p u nd er Imr apron.
im niey, m iste r?’
M»nn-y!'
rep lied, ltiveiit«*«l natuc* to «li*iiiipiii*h *• th«»
-\V iiat*s th a t yo u have there. Kosa?*1 had forgutton hor giovo» and hor «mali,
floor fo r sixty «•«•ntx.”
w hito hanil» gii« ti'„o.l » ili, ring», «.mie wbib* stan ditip a* ««»«*1 a* a «*iieumiH>i*. width* <*f III«* sito«** that «•»»rte*|n»in|
M rs. K llh dt a.*ke«l. a little sh arpiy.
Mr. th iw svr’tt m onth pax«* a tw itch
M o iie v ! Y es, l \e p«»t a |MN*k<*tfill,”
T h e p irl »top|H «I. l«M»ketl tlowu. and u f tlioni v er, vnlujtldo.
in their lust letters with the si/«* let- at th«* left-hand cortiur, f«dh»w»*«l hy a
A» «lio lofi th.- fórry «ini. f>>llr,wing ami I jin g le d s«*im* *iiver in .thtt*|M»i’kct t e r s .”
io iw r m l:
su dd en con tra ctio n at the -r. pht. ami
b e r hiMlmml « fig iirr. cnmM'd Ilio gro a t o f in\ trou sers. ll«*w* m uch ^«» y ou
••Only a le tte r nia’a n i.”
Hut whv «lut y o u pi\«* them
la* xx a* a lilt I«* h«»ar*«* as he ob servw l:
w a u l? ’ I a*k«*«l.
<»ot a «ptnrter nlsnit nam «*3
\Vhv didn't v«m c a ll tlii-in
••For y o u rs e lf? ” asketl Mrs. K lliott. traoli u f a ruilru.xl «ho trvinlih'il vv it li
" I t these are «ynly sixty «•«•uta theu
v»*?’ he pru ttly *ai«l a* he stood lx*,
H« **i«* ami C la ra and H 'dlv am i Km- iin»«nn*tt«*.* can 't lx* o v e r fo rty .”
-N o . ma am , fo r m a ster,” said the to rn ir. A» Ito u«<-endcd ilio -liifY »he
side his tw o pals.
«piarter, \«*u
kilt e«l Imr skirts am i folb»w«*<|.
g ir l.
* I can •*«•11 x« hi miHpi«*tt«’s as low as
WI10 cou ld C la r a I h *? W hat m an n er fo«»i!’ I reptiefl. a «piarter! la k e a halt
“ W ell, g iv e it to m o,” »aid Mr».
“ Oli, I h«*y coni«* « | il i « - k« r w h en we ♦ . ; tail voil « «»n't w a u l ’«‘ in. Y o u
o f w rimari -was she td np)M»int a ren- «lot U r. aim I po a w a y .' ’A n d y«»u,’ I c ali thi'iii by t»«»\s’ nani«**. ’ T h is wa*
E llio tt.
xx ant one f«»r alnnit $‘¿.* /».”
d e zv o u s lik«? this? It w;«.s a na*ly,slij>- sai«l to each «»f tip* twn others, •hciv'- «lellrervd a* a pari inp shot. Imi Ih«*«
T (ic g ir l ho«itnte<l.
T I i « t «* xx <k* a spa*iiio«lic inov em«*nt
a half fo r y o u . au «I p«.» aw ay fn u n u»«*!’
"In d o o.l, m a'am , tho la d y »aid to -|H»ry. unpIoAsant piare. T liere wa* a T h e m en wen* a«toiiml«s|, t«>«»k the mischi«*v«ni* Ulti«* «*lerk r«,iiM,inlM*r«x| th roiiph Mr. llows«*r * «m ire nx stem aa
d r iiik in p sa U mih hard hy w hicli *eetim«l
that sia* h adn 't *«dil h«*r *h»»«*s y« t, *o he <|U«-ri«*d
g i . o it ro v ld iu w if." *:,id Ru«a.
m oney, cried 'H u rrah for y o u .' T h a n k
sin* adilcd: "Wlnjkt si/.e «lo u n i want.
• A is*.ly ? A l» 'gga r « ill, a petition , to Ì r * f u li o f rouph m eli. .s«lu* «liew *«»
" W I hi I isV e lx e t w«»rth?”
n ea r to h«T inisbam l th at she coubi v o u .’ an«! deeauip« «! ai«»np a *i«le « livH . sir? ”
I *t,p|M,«o." »¡.id .Vl:». K lliutt.
" A I hiiii t xx o «foliar*
I
*iip|x>s«*
that
it
1
li.nl
u»»t
done
a*
I
\N«*II. x «*ti *«•«•, my «I.i11pdit«• i li.»«I th««
“ A la<ly. tffi'atu . au.l »,»<•'« go iio.’* ha ve touched his coat as th ey passed
“ Am i b.x|x H n issel*?”
did. I w o uld have I h -« h km>«*ke«l ,«b»wu
ini sfori mi«? to !»«* U irii «mi west in
■ mid tho g ir l.
-Sh»-wnre * - ld»o , oil: th is place. Imi he <1 ¡«1 n oi h>uk urniiml.
“ From a «lollai u p .”
A n d now it Iwpan to rain in earn esi. ami robln-d; blit, a- it hap)M’tied, I C’h lcap o, voi» k n o w .
lu,*
n ovor - a a ho.r l»-f»»ro. l m »ur«-.
"H o \«>ii mean to tell me. deman«l-
,sa\«*'l mv*«*lf-From licit fate, and am
“ Tlu li u n i w aiti fotir-nm l-A-half F.«l- e«l M r |tow*«’ i a-» h«* r»**«*. "th a t tap es­
“ O h. v o iy *•» ! . ” refilled h er . mi*- and th è road tlnry had turue«l trito
vvaitinp fo r oth er advi-iitur«** a fte r mid-
lr»-««.
" fii." ,1,0 tin- not«-. M r. Klliott seem ed to l>e tvv«» fe c i deep w itli mml,
die.
I
*ilj>|N»*e.’’
ih«*
ptrl
in
te
ri
iipletl.
try i* the cheap«-*! «»f tin* lo t.’
‘ niplit. ~ .V. }*. Sun.
“ T h e ’».mi«’. ”
in « h arin g and w ould not w U h to be am i stili M r. K llio t marche«! on. A t
"N\ h y . o il.«inly .
last
a
friph
tfu
l
th
in
p
occurre«!
t«
L
izzie.
dw turbod.
A n Kii|(ll«h L a n«ll«»nl.
"t h« n|M*r than xelxot o r Ul(M|il«*tt«»F”
T h e g ir l g a v e a little initn rtim n , S h e w on; upon her fool a p,‘ ir u f paten t
IfoneMt M r. Itiillt«»n.
*Tif c«»ut*«*
Tap«’*try r.ink* o n ly
■
. ■
.
*
.
I . u i t I i i . p I m u
«»tul U l t i , «ili « I n a
t •*» 1 .1 t i «r
Tin* Liverj»« h »|tfftf rrnr>t relates an in ­
toni» to h er head as she o b eyed ami le a th e r ties, am i w ith a ll this c lim b in p
Ib'iijiim ln Hullion is a w e lb k tio w n on e prude hip h er than in p ra in .”
and
stra
in
in
p
o
f
tin*
shoes
the
rib
U
n
is
cid
en
t
w
hieli
show
s
how
«Hillie
Ktipli*h
flounc«*d d o w n stairs in a w ay th at m ade
“ I d o n ’ t Ix'lleve it. Y o u an* c«*rtaln-
h e r m U tress resolve lo p iv e h e r warn- ha«l eom e undone. S u d d en ly tin* mini lan d lord s treat th eir tenants. A pros- hi‘«»k«*r. ami In* w a* p ii in p Ì li* soli a lyr m is ta k e n ly .”
c a u p h t at them w ith that cu n o tisp ^ w rlr |H*rous farm er, win» w.»s desirous of lecture the o th er «lay . -N’ im ». .lohn»
lo g .
“ Hut I can 't lx\ Anyear|M *t m an In
itlr ,” he -ahi. s<ih‘mnly am i iuipn'ssiv««-
T h e tro u b le w a s that the la-ly in the o f suction w hich mu«l seem s to h ave at -piirchasiup Ids holdiu p ,w hich Inid ls»en
to w n w ill t«*|| yo u tin* spine. E v e n y ou r
b lu e veil had piven H«» m * *orne m on ey; tim es, ami the shoes earn«* off. in vain oecupied by the farm er f«»r three h , “ mimi whit Fin h d liii’ y c. m a soli. «.wife must know th a t.”
A him è a ’ thiiipM la* Im nest. L«*l n«»1iti-
ha<l wrhis|M-red. -M r. H lio tt. an«l no she fe lt around for them : th ey seem ed penern tion s. w aited iiimui his landlord
T h iil tinUhttd M r. Ilo w s e r Th«* last
ami m ade kn ow n his «b *ir«’.statiiip th at in p d rive y c fra«* thè |M4tli i V J lim e ;
on e else.** and had liurrie«! a w a y in a to h a v e vanished. J u -t then:
“ H a llo o !” said a voice n ea r her; In* ha«l saved
O ut br«»k«’ th« hai * teu ip tutioii or hop«* «»’ p aiu lenii y«? se n ten ce also liuislx-d me. H e kfi«*w
su spicio us m anner.
t
h«? w as heaten, hut he w as d«‘t<*rtiiine«l
M rs. E llio tt m ean w h ile sffM*l turn- “ what'** the m a tter w ith von, ym in p la n d lo r d : “ Y o u hai»* saved T hihi on fra«* thè n arrow w ay. 'l a k ’ an ex- not to p iv e in. Hi» th erefo re s.w allow -
m y land! You want nte to t«*lI it to iimpb* fix e v e r aiihl fait her. F«»r in­
Inp the enve|o|#e over. T h e ad«lre*H w o m a n ?”
*,l,n P
^'s tlin^if and salii:
tell you what I II d«>; I'll rais«* stane«*. Ili** itlie r day » cu sto m er o ’ o o rs ®n
“ I — m itliin p !” pasjH*d Mrs. E llio t. A you !
w as m erely h er husband's n am e— Mr.
“ I ¿hep t«» still ditb*r w ith voti. Y o u
y o u r r«*nt jL’ iisi a y e a r!’ Ai>«l he «lid nitide n m istake ill pity in’ an accou nt ;
F ra n k E llio tt— and rtie e«lpe of the Hap larp«* policem an *i«>o«l Iwrfon? her.
tu rn eil end fo r end,
“ T h is an t no plan? for a vou n p it. T h e rent w as an iui|H)ssib|e one. ipAtoftdo*piftft ♦ d.OMlMie ow ed m e n u nui “ • VI, br° l l,M’
w a s still dam p, as if Mfaled at tlm door.
p u rifier In* pi«*«i m«*
W«*ll. w h it *,ut ^ 111,1 ,u ° honortlbla to ta k e ad van t­
I t w ould otieii at the to u c h — sh& could w o m a n to be kit inp a lo n e ,’’ said tin? rriie tenant had to Is- turn«*«! out from
ila.* ye think I «Ihl?” » I'abl it b a ck !’» *Lrw <>f >'»«• It is th e ta p estry w h ich U
read it am i k n o w its con ten ts if she polieein au. “ It’s d an p eroiis if \oii*r«* th«a house in w hich I k - was ls»rn. and
sop p esi e« I his Indr tlm b lly . “ Ifimtsf* w » n li o m vsev e n ty Instead o f tin? mo*
a d ecen t p irl. W Ita tV ha|»pened ^ |j<»st t he fo rm w s d f o f v d brt*
cho*<*.
H ero’s tbe p a ttern th at suits
lio n . It had to Is* let at 4,7,0 less r<*nt havens! ’ subì Hullion. p.-. x ishlx ; - b u t
‘*1 do choose,*’ she said* th e next 3 o u r*e lf?”
“ N o ,” said M rs. f^lliot. “ F m not than w as actu ally Iwinp pa i«| h\ the I li fi li »•■»» liit I «liil.” In- i - i . ii I iniii'il. ns, nml I w an t »iglili'»n ynrils. M ak e
m om ent, and th e edpe o f the envelope
i l l "■
* fuiU 'Xvn «hilling» a v n n l."
ro lled back am i a slip of paper fell out. a lo n e; th ere’s in y husband! F ra n k ! h e red itary tennnt, but all attem pts to in n twlf-.ulitili i * i I toni*; “ y kmi I mirili
“ V e r y »»in.
r»|illeil llm |m*/l»it
tr.'in k ! Frank!*’
con clu d e a rensnnt|bl«* arrnupeiiient on Imr kr|it llm lisi i 11 rxlrit fliniwan' In ma-
O n it w as w ritten these w ords:
M r. E lliot turn ed and w alked back. the part of tin* sm W iip fan n er .wen* ns«., «rl'; imi un, I g n n : llvu lilllilirr u'I tu c|e rk , am i tlm cnr|ml w a s laiil am i |>ai<l
‘‘D kak K i u n k : Meet rne at the mimi place
fo r on th at Imsls. anil It » do w n In .la st
- L e t t \i>ir behind, «li«l I, L izzie ? ’’ he les*. 'I’he landl«»nl hmipht he had in» f Q f in e r
If you pan (lo*itfO your wife.
( i . a i u ,
u n til w orn out. I'»» had half a d o w n
rip h tly punished him for his Inipu-
A m om ent m o re and the le tte r was said.
Indy frien d s dm|> in and liicid o n tn lly
- Y o u ’ re a mfpht v ca re fu l husband«’* dem*«*. f'a*eH like tld* are ar.Misin^ at»
resealed , and M rs. K lliott, tr e n ibliup
iiiijiiir» w h y w e gu t such n clicii|>. slialt-
I tu a d - M a k ln g .
w ith anper, stom i lean in p apain st tin; Mili* 1 tin? policem an, 1 do th in k ,” am i anpry fe e liu p am on p Knplinli tenant
-
• • «,
Ity cai'|i»t. lull llii'y jir » no Muuner g o n e
former«.
w im lo w fram e. She felt that the dread strode, aw ay.
, ScrihtH rn Ahir/ininr Im« la k rn ini Un» th an u|> I hp I is M r. Yiinvlier and siiv s :
T I uti M r. E lliot, w ho was a larp e
th a t had been ii|>on her had taken
«ulijt'rt nf A in vrirn ii mail«, uml tlm
“ T lm re gn es a n n lh er n illisk illli
’ ls
m an . sim p ly p icked his little w ife up
sharie at last.
l-’lv e C iencratiorix.
w riter, l ’ rnf. fShalrr. rn in lrm n s llm m ig lity fu n n y how yn u |inoplu lmvn let
H o w ever, she w ould not le? hasty. iu his arm s ami e a rth 'd her back to the
tvlinln Hyiitem nf ru ral rniul-iriakltig, rar|Mit m en imitoso on y o u fur th e last
S h e w o uld w ait until she w as *ur«* th at p ro u n d s w hich eneircb*«! the ta vern ,
••l».'iugl', iT ," « r n lu Mini', di' S cvign n
w h e llirr tiinler th« » In n ig giiv n riiiiiriit du/.uti y e a rs! i f I h e y 'if te ll yn u th at
he desir«*d to re ceiv e the Iett**r. If he H ere lie sut her dow n upon a w ooden in n f;iiiMiun |ihrnMi, "g u ami f(-|| 7 n ir
u f tlm tow n ny»lem, iih in N rw Knglnm l, red w as black I siim tote ynu d In'lleve
d id not o liey the sum m ons it w ould p la tfo rm .
'I’lien f«>r a m om ent he ilaiiglili-r Dial Imr ilaughli-r'« liti In 'g i r l
o r th» w’»ak eom nm nnl «>»lrin u f tlm
fruit F rre ¡ ‘re»*.
rove to h e r th a t lie w as true to her. van ish ed and retu rn ed with a p lass o f ni r r y iiig .” Tln-nt U a fam ily ur Kus-
c o u n try (irganijt.iitlun. n» In V ir g in ia ,
hen she w ould tell him w h at th e k n ew w in e, whieli he m ade M rs. E llio t d rin k , I'uir. in KraiiTT, in wliirii H ill'll a n ..
hui I III» o th e r Honthrrn «lalr».
(In»
and ask his eonlidenee.
“ I ’ ve hired ft c a b ,” lie said; “ w e’ll m ark wiiulil lm Hp|iriüiriati>, «inri' tia,.r«
|ioint whleli li» niak»N is w o rth cmmiil-
T h e . Ih ü illn .
S he c arrie d the le tte r d o w n -stairs d r iv e back to the fe rry . It’s too stor- HIV li» V gviivraliuiiH nf il a lil i!
i
-
r
:l* '• l^H rra tln n . “ Afy ow n e x p c iio n e e ,” h»
w ith her and p a c e d it at his p la te and m v a n igh t to g o lu n k in g fur C la r a ; laj- m nm cnl.
T h e old est m em ber nf th e says, C
o
n
v
in
c
e
s
n.n
th
a
t
an"
».l.'.ealed
T
lm
i
l
a
l
i
l
k
e
m i t c a r y lias b ro u g h t up
“ rn n v liir rs ni» th at an uiliicntcil
a s he npirnml it she w atched him close-
. nl.ea thousands nf m iles a w a y .
f n " ," y
» grea t-great-gran , .„« ih e r nf rn ail-m asP 'r »aq .In m ui h fo r o u r |ieo- th e fa c t th at this lln w er w as „a in eil by
ly-
( J a ia . I ried M rs. Kllint.
lin n t J.i. and th e y o n iig e s t a »mall descend- p In tho p la c in g o f the ro ad w a y» . I
-Innu ns a fte r Ids pupil. Dr. A ndrea's
I t c e r ta in ly did not seem to please ajica k nf (J u r a — how d a re y o u ?
a n t aged I m onth.
hey nil went to * h ave fre
- ijiie
r n tly io tra v e rse a road Ihroo
■
................
D
ahl. Ils correct prim inicial ion w ould
him . H e frow n ed , ch a n g ed colo r, and
“ S he »ery n ea rly ru in ed me, m y ch u rch the o th e r'd a y when the new est m iles In len g th w h ich cro sses tw o deep th ere fo re lie m o re lik e d a h r-lla th an
th ru st it into his pocket; but be wnjit d e a r. I th rew a w a y lo ts o f m on ey on gen eration w as christened
v a lle y s, the d e c liv itie s m a k in g It v e ry d a y iu.
on w ith his d in n e r w ithout an y rem a rk , h e r ,” said M r. K lliot, “ but she ik look-
difflctilt. If not im possible, to m ain tain
M n . E llio tt, how ever, cou ld u ot re- ¡n g u p n ow . M y dear, I kn ow y o u ’ ve
H u m a n H kln le a t h e r .
th e w ays in fa ir con d ition . T h e dlf-
B ilik s — “ Mina S w ee t is a b o u n cin g
m a in silen t.
been ru m m a g in g tny pockets am i read-
T h e re is a g r o w in g demand in E n ­ llciilties m ig h t h ave been avo id ed and g irl, W t sbeK" .lin k» -“ Yes but hor
“ i o u look as th ou gh yo u had re ceiv ed in g m y letters fo r tw o y e ars, but I o n ly
a n ea rly ho rizo n tal w ay secured by
f u t l i e r l s m ore in clin ed that w a y ." _
m p lu n ilier'a b ill,” she said.
fou n d o u t w hat y o u sus|iected w hen gla n d fo r hum an skin leather.
f I lion from the p re sen t lin e ." Lawrence Am erican.
slig h t i ileliu [■
A
Alivi«'».
(tomín* lo mr fur adv ter? a carelcm wourrr of
rhyme*:
▲ht for o mixlui twkHHl to »utt all iTMott« «tul
Unió»;
«-
Ftor ln tim
lo IVnmk linar wlrrot of •*»**•
•hy»
*"n» Moof timi k* At for the wall l» uot lofi by
• U w n jr "
•1
1
1
1 11 1
1
1
1
7
»>11
1
1
1
4
1
Í
«»1
4
■,l1
1
1
1
.4
11 11
Ú.,
S'
4
**4
11
1
1
4 1
1 1
K
1
4
1
1
«1
1
1
1
4
1
»1
1
4
11
1
1
1 4
' /
i
»
4
4
1
1
1 74
1
4
1
1
r
-
«-1
1
1
'V
1
4
1
Ï
1
|6
1
-1
«
»W