The Ontario Argus. (Ontario, Or.) 1???-1947, December 12, 1918, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tyrrv
. -
t r,-
,
1
"(jr if
mj aripMB
J
I rmbm.
Me. Xt.
toa- MM Ray . Mt JTl"' mm
mmm im Vim r Urn WtUmm
mt m t m smum l bm
..-. Ml i i mm . . - -
aaaanf
;m it Rase mtmw mwmml Vglm-j.
fAkajjJaaSRf
. MMnr 1
M M-
Mar? J
-
'MM ' v" " '
AMiti irlU mtmm MasnaM at
aam'taal. em a war. MMt a
i 9Vi It M MB M SMMf 4
m tAeaa eairw aaaaeai
mm '
':
0
3mm L Marey .
My
aMRB 1- AMawy -
Rm I- Nnf'
M
M
Mi
. w
iflmgas Hii i Lmmmmr
Vaai Cmm fa.
i.-. n -
Vm ftuum
... -m.
r. c
-
Ml
Vm NttN S
mm. . ', . ;.V1. .-.
). l-.--.-t.
Ml
Vm Mm i
fl Ml K
vM Mm H
Ommm !.. m lsm -
1
Vm Fmtum W
'f.v !4i-y LsmRMV
V f'r i
MIM S
v l,a.U-' '
r UMir C
Hlr. t J FalU
J i rmimmr
km- Muwr
AS HMjf
I I'fUifiMr
CfifcitM
I'rlMM
7 17
fraka
M. PtmMm
i
tZmZ r A
mm y a
Bm r a
fftBM. K A
.ft MU
farlW
Rail
l I.
Mall.
Mali
J Pri'i'lr.r
U I'ririii.r
Mfc
,'J 1'ilailM
BWif kV nir
jiMr A Niuar
M' Kl flwi
Mar i In.', i iu.ii
M M
M
on
fMm KniihU
Bai
XRI
k.l.) INM
I Muffli'
rUrri)
H.irl
i ltnM I
I lit. il
I
' Mr I
il McflrMM i
I Ur4ir-mur I
!
Hm ...
1
I, ul.. ;
limn y I ' l lUuk
MJMT I ! Il.n'.
Mki iiauk
H i N'ai Hank
rMtmar ' HW Hank
Hla K in- hxm
la K J. .
jAMla K Jaikaon NH
TXrauk M llrapar
i Krauk M rair
JVrank M Orapai I
! w m u.i. i
Ma 'daa I
Ma i.;aa
Waldaa I
MaUJuu I
KHfr Wltl !
Al' W
if W
&a
-Tf
t :v
M :
MT WlMMfl
Ml
V C VJMM
M-TM-
Mrvar. Ukkt Aw
w wamr m4 t w
-ata, ran.
MTIktr aax 7
Mr. (MM
n Jvia laa
Mrr ;-bfc Mtuli .
MM E4a.
Maury O Wtlawa I
Mam 0 VMM I
Hawr O VMM
1. Thfaaai . . 1
"J 1
AIM
AltMl
MMM
ft f'a'uar -
i
j r iM
4 r dm
r (Mr
i r iMr
J M Hkwkakr
J K lavf
J r iMr
i r i.
aj
I raal 0mI
QM Mraa
'' Mfa
Mraa.
fMra 8 Mmmj
Dars R Mlagvs
Mar KU-tiaMa.il,
.? TlMja
I 7
! Tt
t7
t7
( 7
M 7
7
S 7
I 7
.,r-
( 70
It 74
.70
t 7'.
( 7u
f.O T'l
Ik 7 i
( 7k
Ak Niwrt
Aba Moora
AM Miwra
JaAob H' i
Miruua
iaroli 'iritup
Hi roup
K A IMMM '
K A Hkaarar
V. K Ml.. ..
I)l'.r
I Mri.lll,
I Muill
-.III
'Ml'.
.'l.UH4a . .
M'lillaMda . .
MlmJu. II-.
Ait Anna IIUlUM
Mr. Anna lllnluu
Mra Anna 1 1 ..u
tuaaa Mart.all
I' Huoan Maral.all
Muu Mar. hall
Mu.aii Mar. I, .11
70 Mu.all Mar. hall .
:?!? ",r'r ri.ka
i h.a l( MKallx
'!!! I'liil l( MU4'.II
0 70 ' !'
I la l.l fMH
SO 70
"
'..i ,-i
'.ti 70
Mi 70
mi ro
to 70
Mi 7o
60 70
;.0 7 0
.'.0 7
ii ri
lla.UI T
lia.ld T
Itatld T
U
Nilll.au
Sllllvaa
mili.ar.
Mllllrai
ii i Vr
: ft
H.-i-
Mj '
M
Al
KaaaM.
KakaMM.
KiMH
M
M.---T
u
I.MfaMA MtOaaratl
lAmM MiImmM
; M Oran
-
-mt
yl Onu
I'M
Trmt
ii-.
K Ifil
k LmM
-. m
M Wat
Vk
Ml laa aa Va
ll ill u;t
It IT MIA
It ITS M TO
i m 7
WaMMay.
Rbxkakf
mmmmums
Blaykak
I V,
Mt '
M
M'.ni l.
M
MafHairi..ii
kvMkMMM
...-,, .
Kk.'llnoa
M
69 70 M.
. Mar.
60.70 Mar
60.70 Mar
61.70 "
60.71 Mr.
60 70 "ri
10.70 Mr,
60,70 Mr-
Ka. fitnaMI
Miwart
m . hmm
fauraaa J Ntawart
Klua i'niaa Hraaaaa
Hi K Moaar.l
. ard
l I. Ward
;
'U . . . .
Mra
i in ii -
Ihiwna
l.iaua
liuwaa.
IHiana
I Mm, a.
Ii
Ii
a
ii
H-.,
In I
I 'mi Kvau
an
J A M Wllllaui.
J A M. "i ill am.
J A McWllilaa..
J A Mi-Wllllau.a
J A MtWlliUna
A i Whilaalda
A I Ut, ItIda
Whltoalda
J 0. Iuihari.in
M HkeaarAaaa
l M hirhardaoa .
rdaua
I R BUk.b)
4 R. Riatkab;
J R Blakah
J ft. Bla. kah)
M BUrkab.
Maty M'i.iMla
Marf V
Marr w
Marr aThMajAo
. .:
in I -and A Toaa-
i..url. Ijnid A Towa
Mta ud A Towa-
OuUria lind A To an
i
in.larln lud A Tiiwn-
'iiiUrUi laud A Tova
Mlc Cm ...
Ouiartu I jii. I t
Ontario Laud A Towa
aila (i
iinlarln lud A Town
....
io land a
I
A ll M
Mor I
Mora;
I
i
J Mink Ka
J Mink K.I !
rmt I
X
ila MCMI
m m
lull
I DMLXa I.
N S.
rjb-t
OMLMa I.
IRai M. I
IMM X. .,
DMt Ma 0
IMtKi I
oml Mm t. .
iml x a .
Mat Ma t
Iki
CMrafOaMrta
TakMi a Mate MtR ky mt
Mr. Jlt
Mali I ttda Hk mmr m
lilt.
MARIOM W ii
i m
mmtt-mnmrntr.
UHmtm rmmr I
.MMrl
It if.r -npf
rlr orf i
ta It-tl
to aar ik
M, aack
ikt mm-
SAVE TKOL'BLE
R'fcr iki tava asarkiaar
MM kaaa taaM Mi raaair
WE FIX
HJf K.lr
IRHM.ATIXO Pt MP).
II TliMoHIIJRB
To
Oar Prkaja, rr
HAISDOi HACHIME SN0P
RAfaaRai
Wm -JaB
For Her-
A Bracelet Watch
A Bracelet Watch is not only ap-
prRewtrd; rr an article of beauty, but U very oveful Rod
rxMvenMMti rs wen. tome and tee our large array of the
neMleat and daintiest Bracelet Watches ever offered in this
cmmunity. They make ideal Gifts for any occasion and
are ail guaranteed time-keepers.
Kings and other gift jewelry' of Mil kinds. Bring your
shopping list in here. We will solve your problems for you
in a way that will bring beams of appreciation to the faces
BaW raclylRHU of your gifts.
W. LETSON. Jeweler
Ontario. Oregon
"- i
1 t0 1071
1 X0 60.70
t t00 60 70
lltOl 6170
6' t0 60 70
t0 50 70
7 III 6170
tOI 11.71
0 100 60 70
I
I:
A il
Wat
a in
Ida M (illlaapy
Waatarn Loan
In i'u
ituiid
60 70 Waatara Loan m Build
Mra. K
Mra S K
Mra R R
Mra H B
Mra. R. K
Mm H .K
Mra 8 K
Mra. R, ft
Mra RVS
A.h.r
A.har
Aaahar
A.har
A.har .
Aakar
Aa.hi
10 100 tO 71
00 50 70
07 60 70
07 il 70
07 SO. 70
07 61 ?
07 .'.0 70
7 5170
07 6070
7 5170
07 60 70
II Subject
THE UNIVERSAL CAR
i Taata are aconomlcal da and ao
tha Kord Car aaeomaa a mora Intaoaa
!M-iUy u yon. .vary day b, TmQton
of tha ualraraal aarvire tha Ford nip
pltaa arary day it haa baeome a lr,
j Part to tha ' buainaaa of llln.- t
ii a daUy acMoaiy. Vou hava tha
j cholca at a rarlaty of bod la., from
"MP)' runabout to the da km
III "mi) GARAGE I
j j UITBAMIO. UKMUOM.
I klBIM y"i jr
I win m
ll. M
It
k