The Ontario Argus. (Ontario, Or.) 1???-1947, April 12, 1917, Page PAGE 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i: X.M'tlAN KODAKS
iti Si 1! I I'll. s sii-:i I Al.lsTM
CHURCH NEWS.
,
Ml rHODlMI i rix lip A I 1 in ii it
0 I lit ID
1 1 "ii i., ( !oi i am
'I'll' I. uitulilp
iii tin- Ml
7 : 1 1, Rpirortli I l
I , I'r.'in hill - , Uli
i nr Anraat Chrletlaa Hat lost."
Iir 'latere 'Oil M n i '. I tM
rrh I'ri.l iv Vpril M I It I in
" p'.hiiiIiik N in akin tli In u
h-bI kv Jiik.-iIiit nlxlit v Hunt all
I our eOBBtttW in ) In li- pr--,nt
iXTHOI.Il I HI Kill OI 111)
BLBBBBB X IHMKNT
l.i'ii'- Hun lay ti I Krllai
umIbh in t io.
Ili'Kiil.ir llrl Sun In I
BMk iniiiiili l. Maaa I ;") a. m.,
I IKh i . I DO u ill
All niln r SiinUsy" llln
Iii (in . n
HMf i J. illy at
' I' .1 Mi
Sului.li.i" i at. cl,
UKV II A i AMPO,
lltl'TIVi' I III IK NOI I -
I.mI Stni.l.i ii .la) for
i OfMl IllliTi-l .l I ' ' V
i ..ii 1 1., i .... received into the
urili On iii'i'iiunl ol ."Irku
haplleual nWirtaea imi poMponad
milll MM Sun. lav in in Inn Toptca
l.T in -t Sun. lay llif I Mli
I M III ClMIMIItin It P II II
,. in, I i iii . Tin War TliU Ih tM
.. nihil iii ii Ri-rlm of .nli
. i LI mi.I. ,'i.inlilliiii. The bin r
arpjMtMd churn choir v. Ill r.'ti.l-r
i. tor II ' itoi TM
i .iiriiiiiK IbWM I I" ,M' ""' "'
.in of inlilr'i'n on IM ifiin-riil
i..ilr. True llihl.' ll.illn,-"- IM till
uldrcHH anil kmp lllf limn riiiiii
through A In-arty mutation la ex-
1,-n.liil in .Iran.
' -i iBBe . . '' I1AKKII.
a-- .,-.' r, lor
( inintfiillnlil A i llliniin-lil-
Taa pMmi van r. oelved into Iks
I nliKM KIiHoiihI felh.il "Ii l al IM
mhn I i i . mill l
t u.iini; pi-opli- of M Siimliiv
S.lllH.I Mil- Ul'll alllMl.liil .llnl IllllCil
uiirn. unci Tin' iil"l'-il for in-'
.-iiimiiii ntoralM "ill i' "iii l'o
oatol mill IM ItoMpM " i" I "
:l III Xn
I., ii. in H W S.MiKl'r
I ,-l, I .Oil. It.)
II - Ii i in,.- tm -rwil m lli
i eantata mii-ii .ii im ' Miner.'
. , .,.., .. aioa Bii
,. lata
iiillKiuill '
u.l .ill proMM
.1 lllllsi-
.. I. .... I. ..it. fur u
(al iiTIOI lllillll. - K"
rendition Ml mI
.li-ul.
;,..,.i work d( IM .lii'-iini- "!''
, ,..i ii - im' i -ii
.,nki ..iiiiiiHiiiminii in' on- ralM ot
.., ,, ;, ,,i iralnlni iIvm ' ""' i"'1'-
I Bbjhl ii llln- I" ii"'
i, int: Hlgn tohMl itwtanla.
Ilui I all In Ann-.
XM ordlnnrlli wbdMd d lrt
, ni avMlM ' ""-'"-'a
lloMl chron. l wa '"'u s""
,i,v avMlM "' ' "Pttrtol
atlni r.nii.iiii- wu-
i ,,!,. -I iUtftowa to ii"-
uj a,,,i oiMr Intaraattoa tolur
Mr R. W Iwtgliti
, ,v uiii pa iba upaakar ol lUa Mea-
, ,,. i mi tola in Oil
, ,, ,.,, p( i(i ii .' itoaea Md pHm
, you "I pldf altoatoMi "
ly Han mi 'HI"' r. iiulilii tOI hlfh it
,,i, 0Ba nan, in. IndlvlaaWa, IUi
1. 1. .XI. NOIH I -
SUMMONS.
, , , row I'M I '
. . : . .. U H..I.O IIO'
Tr. 141. NKWNK - 9
s.. R II. I W- s A Wl"
ubun; III. l -''
i I i -
I.DI.M NOTHT-
lr :
lit, 1
. P IK
111. II , A. C
I r Hi MS . , II, Tl
i: li. i: M . a Antoiif
' III
Tr 141 M '.-'A ', Ml ". T
R it, m i a Harry J
lalteai ltl. t Hi Itll, Ha,
So. lU. 7ilr I' 7r. 191 :. il 14.
P lOo. A C .I'..- 1914. $2 '
lla, A. 0. 60c; Itll, I:
i 50c;
Tr. Kb NK'.SW -i, Bc. I
I I . ft It. K W M ; A 8 P Sauo
1910. $1 - II ' -'. f HI
.i ,ii. P It) . v i " 1114.
II 05, P 210. A 0 JOc; itll. : "'
I Hi-;
Tr lis. W i.SU II, T
IT, 1 V M
i 'on. li :."; r
i 1 1 su '. n ', taa id. Tp.
i. It, I W M I i
mo. II Hi LIU, i ':. P
iu. lilt, .oc , :. Itll, $- 14, P
lie. A C a'. inn. u II, P lla,
Itll Itll A. t.
...i.
Tr. 130. NK'.SW '. I. T. ?
I , it IT, I 1 M J I'll
Imlth; ism. $i Hi Itll, Hi P
l: II " r
I i ... i9i. :o:.. P, :ip.
A (
Tr III VK'.SEii Sac. J. Tp. 2
I., R ll, u M. J vv
t II; ii li. s.c r Mi Itll
- !. . I' M-; HI I '.' 04. IV J').'. A.C.
114, .4 P. :ir. x
! I JO. P A i
Tr. Ill 8'. ' Vt '.SW '', -r It,
i ;, I .- i; 41. I W M : A I
SmiIIIiIiI.I.t; 1910. l Hi 191 L, IM
f 1, . li:'. 70c. f 7c. 191 in
A r. 50c; 1914. l
v ii i"i .. i hi. p la I. c
Tr HI N'.VK'.VU ' - -'
I,, l ,, i: 41. ML H H.I "r
Siulllili. Itll -' Itll
Itll .. , iti Itll. li a-
. :.ur ism. IM P '"
III . Mr, P. c;
Tr r.4 WV'.SW ', Ma -'. Tp
I p., i I I W M ,'r'
laat 1910. $1 Hi 1911. It) P Ni
i!,u, v ... p x. . Lilt, II 14, i
Or; 1914, $2 0, P 114 '
IM; Itll. II :1"' P I H ' "'
laNM ', xw '. ti
g i; 11. i: W l : A OW
Biol Lilt, He! Itll, I4
B, P. 4i III. 11.11.
i, i i,., , iii lie, P
Tr 111 SK',S '. I I I
H IT, R M M 0 it
l.-v ; llll, 1. 1
Tr r,7 NK'.SK'.
a r 41. E. XV. 11 : A A 1
r'ti llll, I "7 '' "'
, , ... Llll ..; III I, I
M, v i ..in 1114. Il.lt H i "
. : in. P IH A '
III i
Tr III .NK'.NW. M I
It 40. R W I. A. I M
Sin ii; llll, l Hi ItlJ Itf P
HI, to.-, i' la; Hit, II M P
,,, v i -in . i9i4. $- " P. lla
mi H it, p im i
..I, ,
Tr. 159. 8M,SK',NK', M( II, Tp
,; :, i: w Nlak si"
llll, llci Itll ll.tl. P IM, A C,
",m-;
Tr U.'i SKi, NXV ', Si-c 1 . 1 1
. it 1 R W M I Prad S Tar-
Mi till i Hi Itll, IM P x'
llll, M P. Taj llll,. II u4i P Ha,
r .ii, 1914 II, P lla
IM; i1".",. H "'-' '' J:;'-- x ' '"'
Tr 111 N'jNW'.Nr:'. Ml H
I,, : S. It 4 1. K. W M ; J K
Trlanlai llll Ha; Itll
(111, f l lr. A . " 1114 V1"
HI I IHr
Tr li.-' RtytWlfctBH s,-r Hi
tp II s . R It, I W M I A win
i ToekM . Hit, ll ; Itll, H I
It, 4c; Itll, II II. P IM,
, , ,; 1914, 1 II, P IM I
p Uc, A. C
113 N1'. '
n ;:i s It 41. K ft M '
Tiirnil,. 191U. Ill . Itll, II II, P
I mi, S.1 l". P 14r. A I
THE ONTARIO ARGUS. ONTAIUO, OR
The Ontario Pharmacy
IBB iiik MO RPaKtAL i,i vim ok soaps and ALL KINMD Ol TDtLBT akth i.ks noxv on dim
PLAt Tin: MOQMT AND MI UXI in thk t oi n rv at PB1CBR Willi 11 IBB (CO OBI v MKHffl
tu i iti sonhi.k. xak. v RffU lont ixtix wxvr in t:jh link.
The Rexall Store
i.i:i.i. Mini i
I 4.
' i P 3')r, A Llll, IS. I
P. lie, 4
Tr. iii ttJfW
in I '. K W M ; A Y.-
lyu M Tyii-r. Itll, III I 111, ll.l
C. I
Tr II ,K'. Mc
R II, R w M . A v '
Lilt, It.Mi 't.'. :-. f,
7.-. I'M - 04, I' 20c. A .'ii-
' ' I, H.tl, P IM, A ' ,'u . IH,
U .' i IMA. I
Tr III SWi,NK II, Tp
36 8.. K IT, I W M . A. Thoa. C.
Vauali. 1310, $1 2.'; llll. S2r. P
P. Hr; Itll, 12 04.
i 1914. $2 il",. P .'lr.
' ItH, II o. P 23c. A. C.
50c;
Tr 1 HT NtjSW i.SK', Ml
. R W M I A M ;
Totavi ion. tMi Itll, lla, P lai
1912. 70. I' 7c; 1113. 1 I
LOr. A C. "0c; 114. ll.tl. H. 10c.
i ...,- o .. .... p i ic. A. C.
Tr. Ill NWttjtW ' Ml II. Tp
M M ; A r Ion l Walk-
r. Llll, Hi 1911. II IT, P Ho.
1912. I II, P. 7r; Llll, ' 1 1 . I
Ml 1914. 11.70. P i;..
. ill. Il.TI, P. II. A. C.
.'Oc:
Tr. I 8VV,NX ', S- :l. . I
s , it 4 1, k v' B v Ball WTalltoa;
llll, al Hi I'M I. J2 07. P 21c;
191 :;. s. r I ( x ' '" . 1114,
"i ... i' LT4 a C " Itll, Il.TI,
i- LM, a ( '.oc;
Tr. ITI NW 14 SB 14 I I
s , It I I R R x Rat M IMJ
liiiainii. Itll, l Hi 114, l I
21c. A C ' 1915. 12 It, P
I
Tr ITI - '. MB14 BM I T II,
rt K 11, B W M A P. XX.
llll, 41 Hi 1912. 70c. P, 7c. A. C
.ii, j l a, A. I 50c;
Tr ITI RBIaKBM s Tp 32
s it ii, B w m . x it ii aTaaf
LIH, i -' Itll H "4. P IM,
HI, li, p Ha, x i
Tr liBBti Baa i PP
H si; - i R R x .1 I. R
inn. Itll Itll 41a, I 4. .
191 3. II 02. P IM,
i . in . 1914. ll.tl, P 10c. A t
Ha . Itll, li oh. P lla, A C ':
i i ; m:i,.-o: Rm -. Tp ::-
S . It 41. I -w 1 X P W XXih.
a-i.l: llo. II I Itll. 11 "7. P.
i lr. Ittti TM, P Tai 113. $2 04
. Ha, X C '-oc; 1914, 05. V 21t
x , , iiii, $1 H P Hi x '
lr ITI SKi, BB . M'
s . i; n i at xi : a k .i tYUktoa;
nun f IS: 111 I. IM P Mi Itll
TM, P
I r , , i. M-. ' . I l
t I. in. R W Al x
19 15, II, I" I ll A '
Tr ITT SK',SW-
W B I A '' M R
' '
I . 1912. IM, P. Tl. 191.:. 2 Iii.
P iia i ..'. is: i. "i
17,-. A r " I'M I, II It, '
X i
7" S'.SW'.SK', M
I , i. I, t: R a rim-
V XXniaiHar.l. I'M Ill I. 4 Ic
I- r LIU, l , P I". X
1114, fi , P LM, x i a, HI
, p ii, i
Tr 179 lit IV! '.SIM, Ma ll. Tp
; 1 S . It 4 1. K X B i ! "
WrlKlit. 1910. IMi 191 1. 1 2". P
t ; mi, Hi p 7. Itll, 11 12.
p uc X i ii. . 1914, II, P. '"
I(il5, t P 10. ;
Tr l"'i S'AK'.MVi, .-
ii, ii, si; 41. B x B i a laaoa
M . i . I'M n. I4 : 1911, 7.4c. P la
Hill Ha, P Mi Itll, ' II, P Ui
, ,., TM I '. I- ll llll
I4a. i'
Tr. Ill s',..sk',.m;'. Rac 17
i ,, i s . it ii. k xx" B ; a ul
roMgi ntt, iti : nil, it. i
l i Hi in -.. He, i" I
Tr III S'.NK'.NW', M
fp 1 l; 11 B. W XI ; a Rn
,, .,,..ii, i , iiii iMi nit, iii
-,(; iiii HO. P. 4 . mi. li ii.
iv He, A ' '": 1114, ia, r
... i' in.
Tr . . NXX"', Ma ll, NX
', v !, let 2". SB H nw ', M II
EOOK. THURSDAY, APRIL 12, 1017.
I I- i. XI. MO ll i ..
KWI4NWM
La. I,
T. I. I II, ll, 11
W M .
Ll, IHrlW
I I . a. II,
I R
. K W M K'. v
.ui.i tlttWH rt-c J. Tp
10, . W. M tM -u I4NI
... su . . . to ISVttWVi
. . . 17. L
, n M
sVi,.W ', Ml . N 'K'.SW '.
H NB H Ma. I
i.iSW', .. . v. . S-o. 33,
in II . R 11, R w B . 8EH.
NtASWH, WlitB . rP 3i
I R 12. R ft
lino Valla; Land ii'itipanr
That at! of IM a
nr"iHrt la iltuatad iii Mall ar
v. Oraajoa, Md ll l all partlaa to
HIIDUI DUI.I toad
ii i ml
., r. ,:,
. '
r. ..1 prOMTt ' ' in II .'I Ul
IBM rlalu. tltln or InierHHi U ..iilmr.
In Md I '''I ' ' ' i ;
p Anderaon l a
il. in hi i
' all of I
I Md all penoi - latarotad or
.. in a; -in "ii.. a
I that plalnl III i-1 i I
lM I iri'iilt I our- uf I... Stai.- ii. niv
..n tor area raraaloalai tua
; law ipjaJaal IM propart) . aa
!,,-n In
icii iiiniiiinii-ii to appaar iiiiin k
i iai rroni ii.. IM arrtoa
of llil -urn HI..H- aPM IM, ' '
I'linl tlii" artioo .r (uy IM Kitiouut
iinM aMra, tu.tii"r with
hi. I -ii .ni -.-in.-iii.- Md ,i.m.
inn toaapaal Md Ml Md 1 1
..I iniir faitur tn M, i Marva win
to PaMtorad IbraatoalM "" "n '
"ui.i la.w totoraal paaalti aoata
mil .i;i.-n -I tin- -.-n'rul
'mcin nf laml.
All i "' MP" '" I'll l'r"
. . ...ii ,. i, ..hi It W
Rwaajtat al lilt olfta anil poitoRloa ad-
,i ' i. H inn, OraajM
l lirown.
S',.rln
it. w Iwapiar
Dlhlrtii IttOTMl
Ptnl 'ulilumion. Mar It. ItH
l.u-l I'nl 1 11, till
nliri ol on rtotT
, I'm Pakllaal
DEP xi; "' BENT OP THI IN I I
I'M 10 S I VI t.S 1. X.M. ulTIl R
,, atiia i ..mi m
X
I lllkllOH'll
,, ..1. 1. 1 uukna n
V ,.,, . ,; li All.-
- ii f t . 1 1 a
In! i. ii
... In
i .1 ..I al.il applli allnl. Ic i .hi
'f-i i. nil ... nr.' itit- cancellation ol
limn "l.-ail Knlri Serial N., n i " 1 "
mail.. Mai I 2lii. I'M I li Klija l
t'oanian. deoeaaed, lor n '-. nxx1, s.-,
i iiiN'K1, Raatlna i , ToaB
-hip. 17 tOBtll H XX ill
uiniti , Meridian Md aa around ior
... . , Mteol M allataa Himi "I I
-ntri in in kiiju i Coaaiaa died Imx
ilig no hI.Iiih in ihil.ln-n. aliniil ln
ipjo, mni Jorewlah it n
of I'uyetlf. I.I..I11. ami ('In i. -topli i
XX' r. -man i.inii. tU ..I I'ai.ti.'. ni..
I,,,. n. i,..i,- ,,t i.,H ,.i aald .n.,1,,,.11,
bMdoaod tin- ""'I i atoad
,.,,1,1 Md i'. mow, i the darelltoj
,.,.. ,,i ..I,., in. .r..."iii.in Thai
. . ., . i.-......,,...
.liT"in in n i, . iimi.ii - ... ,-i ni-i. i
AMI '
bandoni I I
Bin mllltai
III' 111 ll:H
billutloe .' i "i an
u militari ii I'nll
ii im National Qu
. ii
Vow
thai ni" aald alien
CLASSIFIED A
,i
i,u- and to sell, i
Oriffl laaltarj :inr Lai clean-
OraajM Oal t
thirty -in Earn.--
locliilln tM etttol of Baknr ati'l la'
Oraada, ijrlfiln Dulr; baa
Ha BJ04 !'' ui pnlL' '.'i ,,l a
IB ' la U i:i-hh Iti milkiur.
lap ii1 j in Ilti iii
milk WMa you want atoaa. rich
milk, phone UriMn Sanitary Dairy
14 K ami you will get It -4f
t potatom. iOwlnte-
ly clean anil purw. Nttl U-uu ami
Barala eeil J a WBBtoM, PMaa
i llai -c
; . IMO, Pap-r BM!a.
.1,'ttitliiltK I lrl l"U ..rk.
I'ln". BaaaaHfeti R a
. i-tt
POtt Idreee
..I ,. N
'.I
Mr. i apa 1. 1 Liaa 1 Ul w and
QrewD' i NM It-M
I.I (.XI. XlilH I
ry will
' uitli.iut '
.....
ii a.p ..;. it a toll to Ik in '
i arttkta tvei,t : - t'i
I'OlitlH pulillcatliMi "i i
arar. BavAarl
.ath. "p-olrn.ili. rOMOBdlM '" theaa-'
.-th-r ultli
,li.- pi )0 tl'itl you I a" -"
cop) of your itur on l
r. imi Bttkff in paaaaai or k ratal
("r"l mull
X,.i, ihOBld -tat" in I nil in-hit
, i .,..i oB t i.incii
.on .'...r. furlh-r iio'n to n
to )n
THOMAS luNKS.
RetMar
ime if t,ri pajkBaatloa, M 1 1
:I7
Oil.. ,t -.,.-,, I (nilili, '
29. 1117
I, thlril pun; Moil I,
i.nl I I
HIT
IN THK i ' r,lK
tT ' i OP ' iRBOON in N'I
Xl.HKI I. i OfNI I
III llll ' I '
oltOKI.
pl-lllll"
I
I. III. ll I
pra; Ing for an ordei
i oal ii i - ! " ii '
.. ...I. ni tm. i ..i im oi
.. u -ni in !' dor ikal
an. I ilistriliiilinii ot
to ni.i.i,' ,'C urdlaa lo out ol
Hi,- in ut iki ' i
li i- i ..i. i.,r... iir.i. .1 I.-
i obi i , i ii.ti ail poi -"!. Im ! ''"i In
..I -.ml il.-i .
before ll a aald i iubi i 'otiri m Ik
jii ii..i ..I tprll A. 0 ' M 7 ..I Hi'
i,,,i ,, 1 1 . i loon ol
.-.ml ,1 .;. . ul ll.'- ' .an r.,.nii
ountj ur, '
ii"- ' "io '" 'a I-obbU al Balbeur
Sl'- " Oreaon to ahow - whi
"" ""l" i'""1,1 ""' "
aald eaeculor to oil tki
I. , rili.il i
,. .. .i... ....... ii...... ..I
Tht
i
Count
A1-m all llllilis I
r .1 pi .
in Malheur Count) -
PAGE 7,
i ilm ami m i-ruu
I IT X III Wl.l, RBMBDY
i Rl ill l ol D now
hV ERT1S1NG
par la P i I ; for
FOB 8AL1 Dora BroodaowaaMI
it tiitu J J Ward, toor aMIaa waal
la ll-t(.
Kul; IALB - - flioni
,i u( m A B fain PMM
20U1 ll-tf
POB BBBT Paraatoad naMri
Mdraoai toajatra i.p tna Tailor.
throe blocks omli of M.".r Hotol
7Hf.
rof. i,ExT i.,f
i,,.nr,- .. Bi x .loi.n-
,.r, n,,,,. n.if
XVAN .aable Blrl
ii,mij- m.rk Aiptyaall pJ aw so-k .
II ff
V v. in ilo
rriim work C. B. Ite imtaOn.
Ombm
'H. ,., ,. mi. il M -In. I.
for rfiii xppl; xir- I. H"IIh !.
I I l. XI
moii i "
BM . ' ' '
H xr. ..i Lota MM-
.1 i. i tM
BSMal I'lal iirHi.t, .. . lonlliiB
to il
Tni.,t.- al AIMS, MnlliHur
ataali Rl na "t Ol
,, n i- lurtli.'r nul it
,.Hy hi rn, ..cl.r to i.r...ualli
i ni". ii in-, n Mtftraaai
know n aad raatdtot " ila tM aiato
,, OrerJM; aaal it o toaai rurthtr
r hf
piilili-h.-.l tor BMI " wmk
in tin- oniarii. Xrn-. i ..kli iii-w.
ii,iiii pi i : m l uuIiIikIihiI in Bald
i iMin inn! in eanernl "In
oui.-.i ii i. tm in PaMaMT.
x ii M1
OKf XX Xli-KNfllMT.
Cn-i I'-iiiii. i 117.
I..i.i I'nl. in -mi. ni April l. I 17
Niri i i ixi i IM i i i x x
ll til"
I, lip
III!
llll
10 Ike
I .
I'.'
mi
Ml
a
, li outl karat
Uii.ihii I'om-
Count) , On i '""'
i ..rn -.
, i n ' i '
btddar i"i '
,ni, i .ill .-ii" '
III l ll.ll" 111
m. ml
, i i i i
H li TI MN
I'll l ; It IT,
' I '
XI ll;s XI U MINI ANI
iti I'Xii; -n !
x xx Mara ilea. Piwp
Xi ...irk
Mi8
'
"
I. .mi. Xli.nei (.mi '. .alii