The Ontario Argus. (Ontario, Or.) 1???-1947, October 19, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    flWRBDAT. OCTOBBH 19. '9'
THFI ONTARIO AROPB
PAOII flKV
ks
'i ii
et in Touch With the Man
il
nRMTAIi nil CPAIM :im:hs.
.1 I I .lit!
Left nMlerl
Hi
,;,! ,H-,l.,,.- .
(IlKHl '"
Id
(l.in'l
I fl i-,,,,,l !' "' good
. i .
mil I ' ir lie
I I. If hi
1 1 n't in
i ii iii
i
, ,
. ...,i ni'iii in
i
T ' '
,. . i.i i
t
1
ild
.- it) . mother
ar ch I'll- b'i U In
I
fiWslulfl TH.N I'llnlll I Ms
I hi
,,i .Mir rmti
lliiilr OWB
.I o s i.
I I .. VI. N.'ll
hit mi i hi mi n m litMllir
M I mi NT. I lit! I I IIUN
1 1. ii i.h mi ! n iiii
in in i .i d-T '.'i.
IIM'-V
I
. .1" n in
I, Mill-
. l - ' I - - r . ,
. ,.i i .' ii amount ol
legal III
! llll
Linotype, foi Mi
I. M IIKI
I I., in im
in il llll
r. j QALI M.HKit.
i.iry Public
Mii.irv I'iiIiIh
(M) aoanlaalM auln
Ii-' mi . iplra .lnl I, 1 1 1 1
rn i in i in i. si 1 1 1 1 mi n i
1 liereb) I veil iimi th-
BkjBed .i.Iiiiiiii Hal. il al 11"' M
I S I..IHIIIH-. ili-ciiihi'il. lias
il .11 . (Mint in lln- I 'miiilv
I ni lln- Sl.it.' nf tli.'t'nn, Im
mr csouatr, ol iii- admla
, Ull (( nil ,,,.,,,,,1
I im, i , ted I herein i ara
" ' la aii-,ii ami araaaal oh
bin. thereto ll aaj al tha boar ol
ii"k a in. Saturday, u-- I siii
Bf Kovember, llll. at the lonn
Part Ki.mii ol ti,- f.iiini r.iui't
in ii-- Cltj ni ..I-. Oregon
IBatiaa I publl had la c- rauanoa
lor.l-r of tin- Mm, ;,,, w Mi
I
fount) Judge or .iaiii-ur
1 Oregon, datad Oct.
I III..
MoOONAQim
loutrator ..i tin- Mtata ol Datr-
l.ainin-, il uh-iI
w "i flret imliliialimi. Del I'l,
i i publication, Not 1 1,
''WVtaiS.
t l
OK HALM
Of stvti:
l.tMis
h-i-iiy tivM thai Hi-
I
Uad iiiian! ai ii,, utti ,,r ora-
k'M r-i'-n,. ,..,!,., 1,1,1s nii
ok I in , Din inli-r 19.
lor ti.- followlaf laaarlhid
1(1 -Hi i i
lions I.; ami ;;i;, T, 1.9 s.
I
' Bel mas 1 0 and
I
II, T.
II s
II B,
22 a
' llOI ll ami ... I
y.
"ii 1 1 ami 11
' nils I f. u.,,1 !,: 'I' -,-.
s
y.
' 'inns til uii.l 'ta T 0 -l u
I
"1 M'l'llnnii I A .,,.! v.: o
I -WO --,...-
I f sect in us. lit .. i, ,1 : t ., ., . .
1
t hHCtlona IK -..,.1 'It T u ;
I
' "tloiiK 18 and 36. T. 24 8
a
of "pctiona 16 and 36, T. 25 8.
I.I I. I, NOTICIs
Al1" " '"" ' '' '""I H I III
-'
4 2 I
All nf BMllOBl I H iii
I I
Ml of MictloBB 16 nml 38, T 24
-'.is
All nf
K
Ml ..I . . I . ii I i.
i:
ii
,
n ol ' Hon
it 1 1
Ml
Ml
All
All ol MtlOB 1 1
K.
Ml .
R
All
II
H In.1 i inn i
' ' gularl)
pi
i om fifth i
i "" t'11"'1 "
I '!"! ''' '
Ippl
ll III (I Ii
n, .m,l
I ,,ii. bid im inn
,i
BROWN,
llll
Clrsl pill. In iin. i'.i II llll
i ,. ib
i in smi Ol I'HOI'I im
in im ill! hi iiim:iu,
i'III i.iiN. I HI III I IM.M I SI'
siitt IT Mil -i mi h
s-l
Nol I, II,
c Parroar, Cltj I if tha Clip
I i intarla In m b) ordi r o
... l-v
i, d up' H and I
ii il in
Hie City of OnUrlo. Oregon, inr de
iiii.ii.-iit
pi opt ' . bi nakj b)
for Bii.-r i i hacr Improvement!
,.;.' I . -i prop
art) ,i n
I . . limit
Hour or in- ty m .nriu.
.... , ,-... -i-
(ir,.K,,ii, on BaurdBy, tha nth day
,f November, Mil, "I llM l.-ur of
.,.,, ,.',.i,.i( a il, i,,r. i ll. Io Hiil-
afy aald it- -.-.,. ,. - and atwrMd
rosin
Tli- fbllotrhl ki .i daaerlatlaai al
III- irnl. I I '" Bid Inlli'tll-I'
wall Hi- ii.. f thl
Whom -ml BaBBBJMBl " BUUM,
III- a mil iH M ' UW
i.,i. ,.f in nilnlllil' i- ' Bad tl
of adrorllalas.
, i i nf delinquent eeond!
II. II. V
in - i.iiiii. -iii piyi''"'" "" -.""
1 1 n ,i K-m r No :'. ilif
.i t i i .-in
inn;, iian.iot land appllMtlm
Brown kaala, '" " ll,'"'k ,4S
,, 10 Mil- III lalllll-lll
$1 1.47. ai-ffu.-.i Intaraal i
taarulna laaMBt: To aaeh al taa
olai iii-iii'i" i'-i""'"
in i. real at t" raw al Ma bm bm
(mm July llltli, llll
lluni taa deteafale, tewlt: Norem-
I
her I lib, llll. tdtrertlalai Add
to the amount of MB Item tat
Ivartlalm aimputed at Ihi rate
eeata ir !il"'
11, nit: 11 IM of dellaqueal Maoad
nt ayBwnti .11 Lateral Dti
tn.i Bewei : '"' l"lN '-"'
Bend AapUaath
bate ija l Leu Ce . Uaa I
bloek I, ii ' '""' - v'"-' r'"k
laatallmeal -' ' -""'-' i""r
eat 61.60.
tatareute lwt '""' '" '"'"
,,,,.,, .. i. :: ami 4 Villa l'rk.
li.s.allui-lt IMT. "'""'1 '""'
eat ti
1,,, ,.,.,,,- umi A Loaa Co., Uaa Id
M(k , nti 5 .....1 I Villa Park.
laaUllmfi - '-,7- """"' i,lU'1"
eel ti ll
I.lt-r-tal- lai-l '-";"' ' '" ' "'" "
,,l,.k , ntl T ami I Villa I
,., , .u.i.l-d llll-.-
aal $1 II
tateraUteUad '"-"' ''" '"'" '-'
bloek I, i"- :; ""' ' Vl"" :
laatollawal :; ";- iUxr""1 "'"''
est $ 1 . 70 .
Intel ..tat-i.."i'i l"-"1 ''" '"'" :;
bloek I lot I, bkM km II H
28, lae, Villa I'urk. Inhtallnn -ut
1:1 20. tooraod totetaal ll.tl.
Ini-rKiat. Land Loan Co , lien 14
block 5. lou II and 34. Villa
Park. InHlallment 62 97. accrued
InlereK 11.60.
imrut iad & Lata '' llen 15
block 5, lot d :lS' Vl,ltt
I'ark. lntallnient 2.7, accrued
.ti-ii-- ll.ft-i
Who Has Wants Through the Argus Classified Columns
LIN) At, NOTICES.
lull. in I t ,.., i c i ,.i ii
inn ii v.i i.hihI x,. Iiuii in, 1 en 1 i
bloel I, lot! II mill .IS Villa I'ark
Installment i !, , Marwd latw
wt $i i, 'i.
i,, , , i .... t , . . . ,. .. ,
Intel I Hi- l.:i. ,,,m, (,, ,, J
bloc I, i. ,is i 4i Ino, Vllta
l''lk. Ii til.
Loan Co.,
i
1
I
i
bloi i I and St, Villa drk
I later
Loan , ,
lien 23
Pari i.i i, iiin hi 'i
$ i II,
1 ta I mil I 1. 1. .in Co . li-'ii 14
6, lol
in i
' i". VII .
! 10,
block 7. Villi
I '
im-. Villa
r.irk laatallmanl 1 1 u i
Ii
in.-. Villa
. i. ii. ni Co . Hi
a i-' Inc . Villa
i Land A Loan Co., Ik
it.,, i 7. me . Vina
Part i
- i . :
Intai
i.in. in.- . ill i
Installment I- - ;. ... i hi il
Intaratata Land Loai Co., Hi
i,' -
I'ari. in lallmaal 11.13, Merited
t tl Ml
i,,,,.,,,,,. .al K r ..... ! Co., Ilea 14,
bloel 7. inis 7: I.. ' im . bleak
loti i la I mi' . Villa Park la
; tail nt $. :, .,, , i n. .1 hUeraal
11.11.
lata i. .hi, i i.n.ni i'n . ib
I, link I, loti I to ll in.-. Vllk
Park in taiiimiii - I
1 im. i. -i J :
ita i.niii a i.n.in Co., i
I.I... I , M4 17 In II, inr . Villa
Park iiiM.iiiiin-iit i- II, .-.-I a.-, i
Intereel '
Intel lata Laad Loan Co., Uaa II
block
S, lots 17 lO II Bi . Villa
laatallmanl -' v i
Intereel 1 :
Interatate Laad I Loaa - . Uaa "s
bloek I, loti II Io 4; in-, villa
I'ark In i.illin-nt l I
reel 1 :
ini-i hi. 1. ami a Loaa Ca . Ik
bloek I, Iota II Io II tin' . villa
p.uk laatallmeal II. Hi at -
iii(-r-si
.t- 1. .ni, 1 .1 1. n. in Co , li-u 4...
idoi'k I, loti I , '" 1(' Villa
I'ark. Iiisialliu-iil t- IS, Mt fajed
latereal i II
ita 1. am 1 a Loaa Ce . Uaa 4 1
block I, lOti '' lO Tl Inc.. Villa
Turk laatallmael 11.11, Bosrued
latereal 1
Intaratata Load a i-"in Co., Uaa 4.
bloek 9. lots 1 to I in-. Villa
Park liisiaiini-iii l II, a. vi 11. .1
Intereel I
Int-rstat- I. ii-l i Loan CO., Ii-n 4 1.
bloek Ii Iota 10 ka i! inc., Villa
I'ark liisi.illiu-ut $3.03, ac. I u. ,1
inl-n-t i
Interatati Laad I i"'"1 Co . Uoa i '
block I, Iota 16 to It, in' . Villa
I'atk. liiMallni-ut 11.11, uciru-d
Intereel i II,
Interatate Laad I Loaa Oa . Uaa I
block I, Uu ;;i1 la II it"' Villa
i'ark Inatallmeat :! ":;i MM aad
Intereel 1 ' H
Intaratata Laad I Loaa Oo . Uaa 16
block 9. i'-s 0 to II bm . Villa
I'ark. Iiihtaiument 3 03, accrued
iiit-r-st 1 II
Interatati Laad . Loaa Oa , Uaa 41
lil, irk 9. loti II to r,9, inc., Villa
I'ark Installment 3 03, accrued
Intel-en! tl :1
Interatata Laad i-oan jju , lien 48
bloik Si lOti 0 to oltmi' , Villa
I'ark Installment 13.03, accrued
Interest tl I ;
Interstate Land Loan Co., lieu 4 9
block 9, loin "0 to 76 Inc., block
10. lots 1 to 3 Inc., Villa I'ark
Installment II 03, accrued Inter
est 11.11,
f.l'MM. notui;h.
IM, i itata Land I Loaa I !e , t i II
bloek n. loti 4 in i inc . Ilia
I'ark. I ' criit'il
Internal 1 i '
Intoi i iii' i.himi i.iiiui Co., I
block 1". lol 14 In I I Hi. . 1 11,1
Turk, in itallmanl l II, ai
I
i .
i
ll.
. ,. .
1
. im . Ilia
Part Ii
11.47.
Mm k 11, im . in,, . Villa
I'. II I lll-t.i III: M ,
147.
"' ''""" A ' " ' ''par annum from Jul ll, an-
' ' '"' data ni wlo, to a-tti Ki
I'n k. Ii I bar I lib, llll
Intorai i i II Advan .i.i to tha amount
., , (,,., tha
I'm .
'' II II ill, Hi n
Inc., Villa
1
I Pari In
14 ; i
II
14
77,
block i ',. lol i In :: Im
Ill-Ill
lien
' '"
l tn 1 11 :, 1 Union!
1 , .,
ml A.
ti In, ll-ll
In 17 Inr.
!l. III,,.
Bloak 117, frai'timial lot I ' I
bleak 11:17, m 1 1 to ll lac . bloak
lilts I I III .'II III- . I, In, I
im 1 11 to laa la lallmaal
$1 , I,. 1 ii- 1 iBtereet i
. .1 11. ni; latereal Te -.. ' -i 1
in. ni pa) im i.i
, 1 rata ol In pei . Ml
paj .,1.1,11111 ir-,, ,iiii 1 ith, lilt -ii.
ni tin- data .1 aala, to 1 Noveat
bar 1 mi, 1
il,-rt '-inc: Add la the ainolllil
1 in n ii-ni tha co 1 ol
1 1 mi, rmi, . 1 ul il- rate ol 2
ll-l- llll.
Bali 1 " I 1 of dellqueot Beeoad
Installment ntymenta on i.at-iai in
ii , i Ma t in- Jul) 1 -'Hi
1116,
Bancroft Bead Application
t ii Moon Uoa II, bloek 4. ioi
i I,, 7 a loatallmeal 111 17,
ii i uinu .mil. l -ii 14, bloek 4.
lot I lii.tallin-lit t-' II, a, i BI i
Intel
Kni..i COM, li-ii 11, bloak 4. lot
III In lalllii. Ill ' !.-', ....'I'll' ,1
la ton
k. k w-i. ii. Ilea x'-. Moek I. lol i
i i.iiiiiiiiit ll, aicru-.i late
-si i l
T ii Moor. Ilea 17, bloek I, im.-
iiniiii ti
m ,. illntl iii II :;C I
ini-i. 14
p. ii Mooi lit b vs- i'iok Ii Iota
I and 7. .iinl II.- -null. IB IOOI Ol
iiisi.iiiin-nt 17, aeorued la
l-r-si $4 41-
w ii oa liiM-nii-ut ca . Uaa :,rt. bloek
ii. lot 4 ..ml lln- norlli I I -I
tallmeal II II, aeeraed later
-st I
w i lead) "' i"'11 llli i. iok 1 1,
iis i to :, inc. laatallmeati
111 9u, aoa nod .ni."-1 v ll
r ii Moon ii-n 114, bloek It. lot
in llmenl 1 18, aeerued
-it:'.
w r Bauderauu, ii-ii i"'. nioca
II, inis 1 1 in i", me in itallmanl
i 1 .", , a. ,',ii-d inl-n-i v
i; v i-m-ii, noa llli bloek I :. lol
is. i iiii-ti t 1 iv aeerued
latereal i 71.
Manila Parte! Uaa i'1- aiook 14.
I.its soutli 1"' feet of 12 and all
of ii, Bleak II, 'ut it. ''lock 3i.
lots 4 to 10 inc , hlnck 40, lot
13. Installment III. II, im I
interest JK' 86
C. K. H-ldiiiK. lien lit, liluck 15.
lota 1 to 5 inc. Installment la.90
accrued later Oil tv
May Wilson, lien 119, block ll, let!
15 to 1 Inc Installment 1 1 '- 71
accrued latereet 66 87.
liRtJAI. NOTH'KM.
A Zltiiin-rtiiiiti, lli'ii III, block ll,
lot in Installment I is, acrru--i
Inttraal 1 Tl
i i Burbrldga, Han 134, Work II,
lnt , to io Inc. Inatalln
$ i ii 4 1. nccrui ,i im, rail $
r, ll n 111, bloek 17,
i :: t,i i : ine InaUllmi i I
$111.4 I, .i
In bailment
10
9.7"i,
i 17 1.
. r I
i i. ' r. -w ,
V A I
.
John w . Kanaadr, Uaa 111, bloak
7 to 10 It I tallmant
I :. :n (Tin i
Oln in. Uaa 111, bloak 24i.
,11 Ill 111.14, m i I il, il nili r
I
iii tha '
i
ol tli llniUinl
.luh llth,
Bancroft Bend
T. il Mooro, Hon 116, bloak 11, Iota
1 1 in ii inr in lallmaal io.ho.
o ,1 Intaraal i
To Hi-
'i in
ni par
.Uliu limn .In I .. il, ilil
inlicr
l i '
iiimuiii
,,i adn i
ii-. nit .. ll i .-, ib
,. ,,r
an
ni- ail. I Kin i!
idod
I
Marj in
l" -" ""' el
LoiiBI I, i"i 1.
11
c it BmbwB, i'i" ' .'. i"( i".
111
a, 1.1 to aaeh al the foregolai
BBMaata, int-i'i 1 at t rati
pet Deal pei aaaai 1 lal lei
llll, mini lata -I Mil-, to it .i
embat llth, llll
n pal 1 1 im
praaert) ale will ilraa 1
1
i ,iy, which .1 .1 Carl I 1
BBM ri.lt ml, vill run for OB
rear, and bear latareei at
,,. tea per bm! i r innuat II tat
aid CertlflMta - mo redeemed at
the -ud nf owe real b) mrreud
i , aid Certlflaata to in- rttp of I
.1 l Ml) . 1 1
owner therool ., deed
In tli- iroi-riy lie ,iil,-. in
i"'
l mil IN
publication,
1 1 1 .;
La i publication.
I Jtl
mi.
llll
ll c r. i:ii i:.
Marsimi oi iba i I) m Ontario,
I n foil.
Mini i in i iti in rtiKM
in iii- I'lnuiii Court
nf ilr-L-mi lor
in tha 'matte ol
Thomai Crothere, deoi ad.
S'otlce is hereb)
im
deralgned, Andrea U Ijiokey. lias
I. n dull appointed aaecutor ..t tha
ni Thomai Croi liei -. de.
,,..1 -mis InililiK claililK auaillst
.,i aauti will i." aul them to tha
i-rs.,, i dull rei low
provided, al bli reelda n tin
ol iu.ti.no. Oregon, i
irmii the data of tin fli puhllcatlon
of tli- li
ll. ll- ol in I publlcatiOBi Ool .
Date al i" ' pul h- N(,v- -
llll.
AMiKllW M LAI KKYi
Kxi
MHIi I III Ml III MI'.N l in
I IN .tl. ( 4 til N'l-S.
Nolii- Ul li-nliy glVOa kf Ihi duly
appointed, qualified and .ntin. U
culm al HUM part or the estate of
Kiu Kiiniiig, daaaaaad, illaatH la
the State of Oregon, that lie lias fil
ed in the County Court of Malheur
County, Oregon, his duly verified
Final Account In suUl cause, and , Oregon, at tha addreiB hereafter men-in-
said court has s-t Friday, the I Honed.
17lh day of November, 1916, at the WM I LSMi
hour of Una) e'eloek a in. of aaid Attorney for tl llalutlff.
day, at the court room of said Court 4Mr. OajaBffBB Qrerr "
ii (,r, Nomon.
III Hi- CoorthoiM In tho Town nf
Vnlo, in id county and state, ns the
limr mill pin r,,r hearing object fbuB
Io Mil final BOOOmt, Ml sottlbic
cna and foi 1 1 , i.ution of
., , , ., -,
j '
,'iitor , f i- II iia
i pabllcatlon 111
publication, I :
i . ... nA
. I Ii I
I
hi nf i:
.
ii. in i u at. ll o'cloak m, for t .
,i
B tlio atsoiiBim'iii and iiiii-i
r 1916.
A list mill record of uttid aMena
bow iii ' ,f tlio 8aa
nlary of walil Pi'lrlct, fnr tin- in-
p, i Hon of all p "i
Datad ni OBtat .. thin 2.ttd
, r tturaat, a D llll.
V 11. ri.KMENT.
Sum i.i;
publloatlOB Vui'ii'l 24, 191(5.
si imiin i on PI i'.i ii 11ION IV
roitMi i.osi i:i. in M mi n.
in no cin n t i nun ..r tha Itata i f
in, f..r Malheur i minty.
Will. I i
I ami Emma L ka
.mi aifaj w , ii. ni in.
i poratlofl . .' Ikt '
ml Win. !' Kelaey, dot I
i
, .
J. T IkeltOB ami Win
nta.
Iii tlm num.- of tin " ' 'i'
i, i ara tin. h thai Win.
Mm bolder of ta ol
y n ti ii i i . 'i , a
i iv oi i braarr, llll) by
f
Oregoa, foi
i t tlilrlv fmir iiiul
Hie Miiiin- I.i- iik Ho- amoiiiit
.i i , .,..i ..
I .11111 , uii'i ,,,'in MM ...... r.
. i , r with i" n-
lnllv l,,l, .....I ..ml ...o., Ilnr.nu III... II
properly a I to you, of
Im li miii aro II,-
i
,,1 , ,,,,1 n11.1i. , in .1 ,1 lounly and
, ami aartlcalarl) bouaded umi
iiaacrlkad m fallowa, lo-wlti w
,. II- M '', ami thl
sk',. lection II aad tie MWal "f
,, lection II all la townahlp
n aj w m ,i .,1 .. lol I ami 4
' , ,,.,.K 1 ln ,, ifonm 1 r Wi
., , .1 1,11 ,,r Mid pi , Malheur
. ,1 ,' . . n . .
-,,, .,,.. turthi 1 1 thai nnni
urn 1 1 n Bald
r. . prloi
, p, : .
amoual 134.60, rata
1 . ,,1,
. i i :. ills, taa
. rate
,,f i,,,, . Mr eenl
nit tax i.a .1 April I, i!"
i 135.14, rata
I 5 per et
llll ta paid April I. llll
earl i " t'1
S..:.l I i I I ! f
. iwaei i.i i1 "'i' I
i: ,. above da rrtb -i p : i ip as the
Mini' .ii"'. ' I (
the ol ibove
M
,i iniit
:"' "r
,, ,!.. i. .ii asalii'l
; il.ed, and
i;.-iilinii."l iii Bid i -i iil-'-ale. Aud
you are hereby Uuunoti-d to appaar
within ' publi-
'""" -"'"
i lualve of
"'" ' '' ' : ""hl"
;""1 ','""'1 " ' ''"
" '"
' "" ' """
. -i and ii . - ' of your iaiiui- i ,
I
a il-.i ill lie i nuer-n mi
.In-iiii; tin- Ii-n ol Mid laXOi ami
i ; land and pi
n., n ,i
hgd h) ord
, Hoaorabli Dalton I
,,,!,. nun Court al the bV
nf goa for ike Coaaty of Malheui .
and Bid order Wi mad- and dil-.l
i day of July, 1!M6 and 1 1,-
d.ii- of tiie first publlaatloa oi thli
lummoai i tba 3rd day of Autust,
19U
Hale of last pabllcatlon No. t,
llll
All process and papers in this pro
ceeding may be served upon the und
ersigned residing within the State of
i
A
iV.
1