The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, May 03, 1890, Page 559, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VKT HHUtK
KAY.
It that mm ttaUa, 17!
Uj jooihful lrain U hjb4b to bIIH
hi Ulki U t r7 aa4 ch,
Of vUUh lojBtoU,
IirtiM tovt ai4 alt lU lim
Cuofltlrt aluc In tr.
I rgca HrrWrt hpixTf U bH 4b
With och a 4ln imlX
M Hot, oh ! " al ty. " I iHr
Oa Hatty ai4 VujU."
H apeaka i4 gtau u tU
AdJ ! iwU mk tin
To bar tH lka Bft4
A&4 urU full A tn.
Yut )!! a4 n h aha litU rmm,
AiKitTwriUwr
A lr c tjdA Wt al 9n
I'pua lf dabl; bom;
KU all loi. chlMih tiler,
Ixf na'tr JirfufU Uf Uart ;
TU InJUn claU aha dally
Aa4 rtvtW l !!
tU Ikta la b ! h a Uft.Uf4 fUf
Ab4 Up U UiW -(tU;
AHUh tf tolft4j.a) Bill Kjf
Wbj. U ra Ba.B lU linUf
Kill rtt4Ulthtrin,
Ab I liitVi Iabb Waaia Iub.
I Itr lair U ) a iwU tvB,
W)0mwI b run,
llrf lU tB7 J lU Ml-
I lf art 4m!4 H U t' Ub,
I U Crw 7 aU,
Ab4 I fcm tart Mrcii ti )v
ltiit IUri
A IUII MIT M'
X .-TU fU U b b
! a4 tU nt tn U bb Uutiii
U ku ftxt B! llBB U- UUf 1MB.
Jo -!! yw is I b;
Tin: mm iuhvi itvhi
rB l vl!f U BB iMftv'.! tf U-
,"1m) tin.
! la n jf Uil;.
Hit: kr.w,
MMf kPirf UB Bt mU.
U Blitu." iwUl Mm I B
U!; U bIoi Ul Jm
J-J " li " 7' K
Mr T.!m"
l(Mf 7 Im4 tt
Hit: AlVhll HIM nvy
" I n - U Abb T b
MB JlUlW.- MUI l'B' il U
J.
i v:m u l J-'
Ul B4 BB7 Bn( "
t -if
;rr;At ur
1 vsV r 'ffi!i
,;v Li; 11
9
Mvil.T1Ua w a jiami:
lit.! hit II BB V M "i''1 U "1tU,, 'Ah
ft.. I, IH-YtB, UIvft
luutur Ttwr mvi
" bj mm cir Bk
k hi i Mir r u
- i J b m.I M't ! U U kW.l. I k
u tM..v b k
a rfciimri' hniMt
-11 b 1- ki 1 m -tfc,ul ,f" u
iu B.J.-M, M 14 1 u 1 bib w H k r-i
- ii t , t ' r " ,
-B-klttB.t. w ''
ATinr Akf rtmrrn
twf it r4. n
u l r kf , t 1 M"
ttW ' B' MM U.