The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, June 01, 1887, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ( i.ivuik ami lohHiii.u-in or v-vauhh column, a.
'OW III UK IU ' t lv.
(nt .1 A"fv. t f-'1
l,t l)t t-'.. t .i'tl
U''ljr tL t-- i j 1 0
txvU tl tU Jf-
f A 1ly l It I'M
.i 1) t'f t. I'f l ' f I-V-
it jf UUie-t1 l U 2iU trlt-
4 tV ft'f!f rlt.
kl - lLr ti:.!r! ktA tij
ltj"9Mtl ikf tcw. iVtl-tj: ffa
IV f 1j uttb ir:'.'l ti IV t;tltb
f k!Ul. Vtfkfc'w i rft i sr, )ff X I
ttl. tl fl tV IV.f.-' .'vkSi
t V I fcj-fcUst.. tk 'r at CM
f 4M ! fit fc.4t.lrr.! rt, ;tb
L c. 4 t ft U l'r;to
Mkl' UfV7 l Vltttt. wlx),
;4 -tlf I l.V tl t
tt)y tif M tllb U till' t.
tl tUf I'M J"1 IV Otklt l.t M
tMl I it vi ( ii
taf U )) ti ItWi. k !! u ( f
ll. tfittMg l-Itfl l-kf t 5
llf li.j r. I lL
Vtit. I b ttV it'.kM
, t4 t lVrf. Ni fk
l J tU aimI M f4l iV lk;f
kJ .lvft tk!r kU-s,iktl
ltl
IV ruf w Im !.lt l-y t.kj;f, jit.
( J4. trf iifvlt fl. IL ks.it.
Sy u 1. i btiU.u IL ut.t.'.ki.J
aimI. IVi. il iiWx j'twn,
I't-tiftli li tK mft ti.kt !
J . (V IViC(?4
t'.ti-kljr ii ? mn' m li 4t r.ft
kit kW, twk f..- i U- lk, vl
Jt;a r;mil It flott Wrthwfcrl
tt n l t tn . r., nlorg tt cMtof
Jt;t!. trt.t tr l r.l iuthrl
l t i tU AVutun iln.U, nl fio
.l n ti." rr;f rot .f Atnric. ri.
rjvri it irt i! ir.!,.',iir (ruin AUlk
t,t M'U Wlrfcr it rtn. tnoit.
tr WUa ii.l Crl thir r, llr
kf i:.tr I .Ifuth odIikivd. From
tJ. irr,t r ht -f rta tr, to 1-
t n t.iUr.t ir. l Mow UbdvarL
lkfk!!r ith ol f -r ilUUnc if
ltf !. .v!rl ttil, nl l. a rrntritl
f! ( u -ulUim frkrlicg k bright of
ttrfw t-V'-Skkt-l frt In i& th
p-j ..as.Uir., tl. na ir uTor it rt
i M. kt.l o-j.ut r fall on th
n'.kfl. tl ti'iWr fAt rrcrjting rur
tlta th ittxr TL thro rj
iakf I. kftt th (iulf of iirgi, no
t.I tl itrAf t!. t;ll bihr tuoacUin
k ,ti tik.Lltr. I ojt. Lrrtill
fc-T-kVf jfrr-.j ;Utj. n ( t rain u r
tslt ! 4 U-.L t-.. ( th tUt r
u q ti.;r wtfiith ktA nx.itturr, tLjr
rrM t!. t:fc'b J!ktrq of tb i
uit, tiling cj. o it tot littl of
ttir w f bfpticjj tr. Fir.fcllj,
ti,rjf rtvmtw tb (,!.! fctJ Selkirk
t-3tUits ftI !Lff jrrrij iUtit)Q of
t; a f J'-tt Ui itg iui hilU to L Ukf &
fr3tbsa ly tL rol -4ka of tb
II irr rit.f.ll oa lb
wlki.1. kt Vk.. it iJ.t trttj
lirfbrf,, fkll.tj kJt rirli.jifjj Jaritg
U a K..tLt frvta (k'-4rf t,j MuL
At Wti;..,Vf. , lL tLklLikl
tL tir litikl rii.!l Jaricg