The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, June 01, 1887, Page 429, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HUilJSlN OK nt'.ITIHll 0)M MIltA
rL It t 4 jt4 fnij ii j f u W al4 lUUpul tit U
Wa fr lV mlt. on jtl!r 1. t xl.l;
C-tS ii!rvl a t4 riml I ux ll u, ul ta.!
ar LaaUl 17 at ta&. ca rvK Vvx1'! ao rj a4
Wi lV Ll c f a lg c&H 4ji (Mi4tiiujH TVt w J
lij lV TVj a lLm lJi taul fr U ai
ti!la Oaui ! lV ptl tlat 4 aa. vWL! 4 a twtM
makisi: iiixirr.ci.s or hkitihii couiihia
Mt'I.TlTl'DJ-S t4 UK iaJaaU t a4 -! Uif ao.Wt4
(1 at4 Mttn in lV lja, U awl p lV 4 tl vl tV
itWu atJ nma 4 0 $xmi, t'an&c m t44(; m ILU a
ail la lV U 4 lb a-!jn&l urmiinj ty 0 4 IV AlitaL.
Hrrt U rw tl 1U luh tx.j TV ta)alrj UlLUt-i
h Jrava a aa UWbU vt, nttitj 4 I 2lt H?avaf
a&J Lxh 11 )U tt4.7iMl aial imu ci! Ult lV UUe
a.M ti tl rrta 4 tV 4viitri Nt. a faf itUl a kt wiil tVni
ta lL vkH ara UrliU( xi rLit. a t lt LwiiJ
auj i uvttfw c i!aUa hi toiUs fni IL WiU J
ta Uf Lt li J.kx.f 4 iLrj !U lLr(U. (1,44.4 t.Uif
M a 4i! L c2itU 4Uim1 j li - V, t4(
eutll aid TtM144L Tlu u( ti lLt.!ttt tUi4 li i l U
rr.Cjr lVn-ii lauk4, uuj tlkxt tS jtU, U.J It i til U tonl
lu i4uw ll rtt'&t m4(Lmmu tLif tl llt-vrin.
lr lL Ivattk ta li 4, ty. t 4 lLf v;. awl
tlUj; t'al UAa d t u i-- jmUl, i'wvttl lis Mia bi tiL ,,
4.MfU TV CAJUki.4a I'Mvi VU", J Lcs U7 i tt
rJ; c!r a rUl. a &ulk a') aa i 4 li-a Uni,
al lL fLLftt t Na SoJti 4X1 b tttt U (tfaii m
'!it! ar taaa b ral wl.U UIk llit aaaiAJ
lL iaa4f tt (f.! 4 tl a af fo Li ILU uo fU
Uft4 CV4Ua trf lL i LL ili4Ai hi tl ",y.A
raU i tW UktiM TV ci1jA li ,-J cV ikaa auU UJUV al
U a7 ft-vl& f. lL iaaU(tW l f.4 avuil TV mJji.. i.a