The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, June 01, 1887, Page 428, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
Tin: vusT mioiii:
rift tltJU TV (
U )- f JtL f
j t m. Iri is 1L L p J;atr
iJJ 2f f f L iTttfct:U
ftfct tV t 7 trr-ftflt (I ffvta f, f.
r lrt, TV l l tV f?Uf
hnlatitf l.Jwly U It? 1 itl1, r
I rU! tL r1f l Yfttf,
t'ftiii U (Vt.thts I'tr.Lr. At
litl ftt. M LUt IV 1 1 44 1 ft til!'
nU ! ! tfw &!!
f4 l Jt tt.I!y Tii taut Lt
tlfjl ha! trOf ftl ifcLr
ht Mi) .ut t! UO fw
VC ) it i It (il
ft I !t!. ttiVi'. tn I !-.
lr f.a ft l in tL Uf. lLr
itwL tiki ftu ltt; f-af ft in
letfii. Art ttitlt tL M !y.
i n.i',1, Im'L rt ftlftt tttjr toil
!" ft tAttOy frrtwfi.
f ftfel til itL' lb ihft.Hf tt tL
fttol It f"t it ft . Ut i4
1st. !f fcfel tLirtf fr ffa tL l-alt
tn V l tt lL coill hvb
!tS t4 tl.fkl V. tVf r
J. I vfct4tf !. tL m ra Kk
(U TV lf t.ttt'f f.f
A KjU l t tcj'.! fe I'!
tli I f "li
(Hi lU! ;. rttU tL iti.
It Il.Jftl lt Itill t- fnrvttlf t6
TV o kWt tsi'.l
tt MtUle Ue&tvf, UtK
?kr1tfl TV kta- 4fWl ftf tvv
J ftl L tLiV.K. t r
V(Aibi. mUr U tl f tit
g t kiMr uul l Uf ife
L rstM; ti IWi nf. hjwU
it TV !Wti! mv teul (V
1-M ft fc-ul f 1; IIamiJ r;tj,(
l'f f1f At i to lvVj tL
tLbMJ (4 )r it;; ft&J ,uia
U kzYi mill c4 'tt tJf IVI rv.
it j TVt ft -rrrftJ mi tsill is tL
TV Iff lL tsilU Lip tatxb
f lVf jrJtwi to f.irwfa istrk'U. TV
rrxfv ! (Vttrftl Nvatk
ActK. Sfttlkb IUrl. A&trftli
ftbl (Vj&ft ftf tL clUf c&ulrU, Xt
tL jTi!rt ll j rrrtioriil bill U ir
ft tI. t tL- tekrkrU. t tLftt ! tL
1'ot rail to)21, Iti tLU!Ur I
fi lhir lt laalf (.f U-m J
tcftStl, Lil tL (.ttf cly rat tL
Ut ift!ttjr .f tin.lr. (trek Utk
tjr ti lo Lifl Li U i,
ll uA is Urir &titK VU
r cc f. rrpfi f r a ftlloirr tL flL
Atit tLirtj !; f r tiatl id Ll
itg. rt? ihtjxtg tta f.-cr batlrl
iViMa! ti teiUn-o frL lLr,U m.1
Iiglt tJtalf ftr m (.,r tL fnrft!
ibuVrt, lt etty ir lrr ( riU it-
tl Lfty Uv!,r ttn.)-r 4f tlJol
TV '! ft LAit; ti tL prrl
ftr. n-t ii It li.ky exLtAjL f.r
mtrk'L Tl- t ttt-L cr.
n!tufl ftt fTitj UiU ft rftpvll j
tllittf ap itL 'tllrk ftbl tL ilercrl
f. lactUr t itrr.)tg JJarh tlDU
j o ti ri!r!. ft tL rSr jprt
i'ltttklb LLrf tL IS ill f tLii r
C ra tl'f tLr in r4stiU itL
u(ra ttilU TV lamUt trl
lViot it ta UtW nliU t.w
tLtft (.4 firfft jKtr. Millt ft ft
kit ta tVtif (all ((v;ty fttJ jnrr
tzwkijftbMLia. TVrttit ktarjott
l!rxft.l 4k farrw is fT ftfcj
JjfiJ J11ft ft t ftOtl&-
J 4 tjf;ljr f. iLu itlatjr.
LuL ill. tiU. U1 to tL lftiLl-
t f i4 f tLiV.K
I c&tt uici mm jtU ftif
IV rMt OiMt VttQI Ulfttkl. ftJ
ti, LL tftitlt.4 ntl TV (TUt
KtrrtJ uk Uf tit ft t;t t4
Lt, ftlil tttj-t BMft