The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, June 01, 1887, Page 427, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n!iin or ituimii uu mi u
lt 4 tt Xzit hU&I. 4
l& Ui cf lL itUtv. ntw Uif
jiruil Its!, t4 m rjr d-;fU !
rtvrty. 4 t t4xU) l It 4tt
t 4 f'U jf lUuI is It ts.uit
lt-T 4J41r )!lr cw.!u, cy.
J njtm flj. k i, i.b U IS
ttabUtt. Iifc f.tl L M
iU trx ol f. U- v-r t4 51
l4 ftttwi l. 4t.4 ( ti-U 4 U
iu ultw4, it u i t&.44 I.
lit 411 lr.fM vttk lfttil
txa th ful tL jLiI, o Alt
Ik, viu, jltl4 fclit( il4(
lwl l-t luti I- U ri Tl
tl. it S-ijtf lltf !!.
flj 04ff4 tfl Irf o Jatat., r Wt
txl. K"h i4 tt4. m4 tftfc ti h
lfj.tfvi jfJJl, tL jMf n'
mi: wu 4f&it.4ls Ift lL O m1 f.f.
rU, lt Lm t4 jrt ls ret ff U
lf. At4l.f TK
u M f Qtl, lt b4 lttli
U4rt, 8 lL !f IWf. it Wy.
CxBlb. tit. J4t I f i
foafeL. tlt U it (Tt Mfttlt
It tuit. prt 4t 4t4 IUJ.
tt ife 'jvttt.ly, w it2.
J4 f tnUr YI1 t j
lrtriii .-fit in tl ItUtH
TV '! W ty. ri!y (Tt;ln !
ry dfkl4. Ilmtk
- t u fi-nul li V'1 rw4Mt
UIuU It l Uf .
Utt, ftfel it Uik U l'Ut.
tite U ll l4tb Vc tU litt.
U.J lit. tL Uil
(rIn!l!illIUiU fllJ'. Ntii
r -ml lfc.ii is 1L
TLy- ,M' ct
li d4 aiI e !.!
r.ir u (u u 1 iJa It m 4 Af
r4 1 7 ll Mitt ! (Wl
I j wr jftvi ivU mi -MWf
Ul4-t 4
Wnrl t XV 4 4
lirf rM4 14( to ffc4 i "J.
U fftlHrw K ' w J.
iw) t4 4i lh V-nlitoli tl
uUi..U 4ii4 lu U ti
t; thJb ful A mX
fcfel 1. 4 ft Uv ti!.
Ji, 114. 4JtJw vl 4v .4
fcf ( l tL U'UU 41.4 M. 4l4
leAtW i tit tL itUi4. I n
4 4tl 141 I
4i. ti 4if r 4 sdi 4
TIm v.4 i f 4 i 1 1 1 t4ifl
IV tU.t 1 1 fcftttUli tml-l i
LL U t4U4.4, 44J "li
lt. 4 Mxt l l4f!y Wul
t i ti V14W tt) Ml
fn 4i Vi Ua U!! l't (4 wl
tmtrf 4 u Ur r lillJ-
ti 4 ti I- Akrif'4llv4.
tftt.4& (r a )jrL:44 itt3
f!".! tl vt. 444 Vrii li.t t
l.tt,Ut 9uk I (4li l-jf totUt;.
ttf 4i itft rtj tui tUf ki:
(. ..J ImW l!; f V U if. U
to lfu $f fvti m4 r4f. 44. i it r.
IK 4.bif 44 tif 4f4 c4a
4l4 4)c. II tul lfM fc I fl
It lL"t44l 4f (.1 l.l
r ' LLrJ lL"M44iJ f t tl
rff. 4. 4jj.(L tuf lift el ftjf
U. 1j4?J f4f4 tl tl)U
ff l U ll l't i L4Mi. iJ
tfll ivil4 4Jb itl) I'J l iv4
4f4 ft U It f 4 LftU It 4.4. 4
tj m. Lm frfU4 t4ify ( i..
4VtfjvfV. tlt 4i tJ luf --
i U xttr. ti 4M I il