The west shore. (Portland, Or.) 1875-1891, May 01, 1887, Page 364, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .v.i Tin: wes
I - I - I 1U t I C" tATTS,
4tt0l if 1 41 IWr mUm J1
JDl'w pA ! ta tun to li
tl t-vll-f Ust Uw4 lay U4' I y
H 4rI rh " fJ lathuth
Li Lk ll""
" I u.t u i
rjrll rtgU Li a I7 tL c4Us,
l.ful Li 4& 1 tKt! Lia jtt,ittf
tm lL fr; L ttttrk, villi lio-t
ll t"fpXiU !!, ftf4 Uj LtSpft U
W t. ft hhlt Ut Uli, IJitr lt
hi Li itf, L ljifc. tf(Ll t
f'J lt.flL, li "citg Url,"
cUU i X fcifM if 'iy Jim I.-
li t-VJ; Wtt Lia V tt fl II Ul.
4"MIms, tLLt if lL 4il t
ll l 4vw.0y Ul it M ft tf
tfel if t ri L nM -vk Liir.lf
) t L fL--v II M cL t
j4k t,iar!f jv thsb tOt rc-.Jff
U.t CT. f9lXMj, in K
lt4r, t M-tg tl 4V lt.kL tail
L ttl4 1. "JtJ lL ftt tt
ta IVty Jim tLr Lia ft jtcjiL'
ilk, tl mL U rMt.Ul c&Vr.
l4
" l4y Vtk lllu U yW4 Uiw
til wl o' lit Uf. ts4tiii'. TLy'H
tk H 4lf 'ft 'IJ I4 y, VfrfW.
Tk fx-tI Ltlt tbl git"
rIu4 r riM ft iao6i, t! U.
r uU li ftiKw - luo il
m i '! IS g rra wilt
ll'tKlli ), if Uti U rx- pt6
ti W nr:l l I'oiy, tnAj
li lU t tsr 1 ft it I. j ts y ntlrb,
UU K ft!l ttftl ti ftAjilttf. lU
li," tfa.l U twjl f. tu
IVi) J i nrUl, )() ftlrtity. V
V4J; illiki rit II 2t)i LL
k!4lin UWj it cn;KU rlrt
L ctij 1 44 UvVUl
clwll.tf tj ki.tif. -nr
tkll iU. YU 4i ua trk
t 8Hom:
A i!4rl 1I Li ttul U) U dxir,
t rtvJ iQt lL tUtu bl laug
ILms ittm lL ! 1. rlrd (ts
kitL &iU lfk. "n,Ur tfliro.
Ijr li&it f, lul lb m b 'o. Fi jr
Jim Ull cat Ui Lia t LJlful f teo-
" IUt pmr ta." 1 Ilviknl, io ft
lr l.i-r. "l te p4 Uuj o iLftt
ti," ! 1 Rj U r kct of Li cl.
A tmt.l ftfw, nUx.l ft.liotoa
U4li l!Unl irai'l"! Li fttnhlicg
taa! ftluvlj .&! rftutiotulj tioa lh
KaSfli, U f JiUr-f fnta crap;
Uo L i-t Li jir 4nt-j ibt lL tii.
tat)' fu.k, ftixl ili -fiil in iLr
lUlktMk
WUo lli -. fth Mi tU " 11.11 u'
lWiuttt," L Ikrvl r('illy l'ixl
Li & tUn, Lirh ly ft! th f rtL-t
i4 iL II.fU-'. A L f LirtI,
ft y'utjl girl Lk opfrv.m ftlaxk.ovpr
LkL L ir.!-Dlly riti ly U.
Ljt'Lt f fJM-krrib rtol! A ur
gtrl L f.KifUD yetr. ith 11
sr,ml for, r io toftMof tlonky
Lir; UtIr, xbiUi mouth. gL
rva Jrk ryr, tLt au!isl Lri'Lt
Ja.co.
" KlL, toy cLiLl, )o ftLoaMo't t
up h U!v TL1 t in your rhrk
i!l f J . ia U- Dvifuic"
" I ill ir ftt uuy , pl bijjLt, In,"
L Mil, ;tcply.
" tiLl, Kiik"
hL mMI IL n.to ilL willowy
IU fwl ftflrr Lr fttj siLM
4Jy. Tijufafkrrof lUirrak-Ll
it. ku L r& ifUy tck tuLiklv
" IWo." L ftiL If y-ua er in Iami.
14, ftx! I cvraU L!p yva, y ua ooU Ull
t&. vll yt u ? "
" WL), cLiU? Wft I ap t., my XJ
UVk ft4ia? IWI U k i grftt. I
ftr jua. I Liio Ui df-jUvl Lfvxj
U of fty ki&l I fcl ft hub l