The Independence west side. (Independence, Or.) 18??-1891, January 01, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a
-
I i
ThJ IM (Newspaper
As an Advertising Medium
THE WEST SIDE
Takes the Lead in Polk County.
t ff 0t )t,y A Mf owd
,vAfl wie fcmjmw tA lA'S'
V
St ' ! Vfl J am tiff.;
iiiiNar lmivCouNTY, ohegon, today, January i, m.
Five Cents IVr Copy.
NO. 0
voi .
$2.00 lYr Year.
Gkner"; I Directory.
f KT.T.
ltylotti. i I.JWnjauiii Hrcio
!.. I I ..... II M...1..U
) K I n, , iff.) t .". .-',
8.ifKt,, L,Jmw. HUU
K-o. f T Flr
wtraat; rid, ..John Wmntmnkwr
nt In . J.iltll W.N.lhle
IWef W, t Hwvm I. Klkin
80,01 K l..,.lWnjo F. Tracy
Attorney 0 NV.ll.H. Miller
liw. A ,r .Inrr moth lltlak
lV.ni. of i inn ..W. T.IUma
Ouo-eN .a.B.ium
It
I ni or (VRimos,
Ouvrrttoi L...8tw-Ir renimyer
! K. Ik? l ..lliti
Treaar. ;
Nltpi offc
Att.v.Otf
Slat Ft
Congrwar
rtttpreor
I't.,1 Mntitlian
..., ...
,,.. .... V Ale "?
IW r . I IIMUIWriHID
.Frank linker
I Mm 11. Mitchell
...... 1 I la.li.u
,lllgr nermann
II f. curaiitt
W. 1'. 1
AIM
llt
nut y
iiiiatj,...f. A,trwtujf
Kdlt.'itjL ft 1 J ttowtu
! I (A- N. llamiP
, .... U I IhtWiUfHi
ilt
Frank Millrr
FWh Omw.
'1'. MwnL
Ciremt J4,,
in. met Am.,
, It r. ttui
.OtM. ( t. ItiubM
rotrsitt.
....... ju v.Mym
(Vuuljr Jut.!
Htwtir.......
Clrk.. ......
Hu,t)f..
j. MhMinar
I i f. MunMn
)T..iiilj'Mi4,liiii.h
. - . ....
I'
1 - I I
' II II Th,
.1. uwiir
. T. ltulUtr
.E. L. Kiotiuro
M. Mr
itn I
Krt1r..
J. T.
l f,'S
.Mt'ntni.
! ill J.
1 K.
Firt Wit .
I A. . U'b
I A.
I Jnttiv
8iiJ V.
I Jm Oilxn
IM. M
A. V
tnrwta
Itmio
IHHUfiiM.
I C. Oil
..... W. 8U1
(W. E. C
binn
'rw
Clwk t
t. ri'ivi
directory.
.Humluf HrtiiMl Kt Hi
. - v - - - -
btwlimii fieri tianJij l
ad Im y ttnmly
. . . . I I
U Hid v.ruiuif. iin.i"
liunKln) ffouititt. Ail
to lleui.
Ht'NUKitR, Fiwlor
" t r ... ..,,.. .in.,,1
M U.0 . t . M.i..Imv
Ketlt tmiWHlmlely fler
uyr mtuing every mii
h A Oorilml luTiUImn ri-
ti kaiwcMlly ttmoirr viMUng
I Hi. A. F. LewT, rUr.
HI.
tea HorrH.-lVnwlilnir
ItliirJ HnmUy. riuml.iy
lOltiok In tl aflnmiHia.
HcixM
frmo
; ewry Thqrly .inn.
AH w
. J. M. 1'ahkkh, PiwUir.
U-niimliiy Melxxil I"
I'nuu.lunif irv wciiihI
Mtilny of Hi month Rt II A.
tunJay twnintf 7 P.
ilg no TuHuliiy vrtmuii;. All
uImI to nttffid.
t.lX M, l!tirtit, pMtur.
, Huuilny Hotmil erory 8un-
Vn-nehuig Hie firat
luti)iij of tlie iHontli morn
day K
0.1m
ing l HniC. l'r;er row-ting
w II. i Hiim.i.nr. rn.t.ir.
,ACT WH IKTIK.
u rsrr M.imluy num in
uliHlnilflif unitiif.r itiviini
U IiAMiJ.N.M. W.
llwrtl. r.
..111..'.
I. 0 II. K., Itiml III Miv
tr . I 1-V 1 1 ilMlL . ft
nil- iirii rvr-ry I nupmii
MWMlllMtf AlllltM llltWII
BtllllluTy llivll.-.! 111 At-
I I,. PA Jill."., .-. U.
II .Kit, 8rrHrjf.
l.OM JiOlWiK, Nn. W. A.r
. u MtHiftl miiiiiiiiitti-a-
liiw n Bniuntny wnl n
ijrtiiro run n"'n riM ii in.tinii
i two mrrli tln-rmiltr, J.
Ilwu-r, W. M. K. U KUii-
Hw'relnry.
iT iC.H Nil. V. K, of P, m
'i jl,.liiyiilii. AllKnlKt
W. It' 'yV, K. nf It. A W,
i ik lii.
itt-
1 E i BUTLER,
fltf 5 mo SURGEONS,
ININOSUnGEONS.
Mlnl.liMir Mnln HI.,
K . - - OHKOON.
K. IXX'KFi,
and Surgeon, ;,
Vista, Oragon.
OUNKV'H.
I IITTIff.KV.
.Maw HA A
on.1 I
1V4
II
II .
ti. I iw
xiiirrlll
.
.1
' -
i a
1
AateUBI JIOtteF TREES IN
nilcncw, Or.
W. It. Iliilniim,
I, 1 HOLMES
YS AT LAW
llUHII'i IM.OCK,
"rt. AI KM, Oil.
;ANEGUS.
ilnuir ninn, nnii, "..
Illli inovoO at lnwiiai. ru'.
Lmllli, HAMM,OKKiON
.r tn
l..lu . lT U IT AIM
ri-lul mri'i. imiu".
imulnitrid rUill climli'r
liln(i imiuwii. ,
. (HtEUON.
iu iwn.nr.wKI.iiy
tilm l wiKrnmu in"
of (iliarifn.; r
Umn u;i. iMn,u'r"'
um irilT J -
tr.
f I
attS Ji
- Ht-
H. i
1 1
A H kltid I
Tto,3lI
itiiu'iirr m
'' in 111 III lull
aikii I r
Oppoalti M"i' D'u Store, or)
)lalnlraa.
' III illllAHTIIIlAlf
INK H If .H i
11.YNK8.
6mmitHj Buslnsi March A. 1 000.
1 KtMMnHi hjf NmiiMUl AtiltiorUy,
1 . , -TIIR-
FIRST NATIONAL BANK.
I nf ln.hti.loiiiw,OrHr,n.
w,
CIIUI Stock, (50,000.00
twbltm, tl4.000.00
l.fcKtol'KK, I. W. HOHKUTfMtN,
ImI.iiU VI. I"rllp't
omtcTOPS.
I. W. Whiuk.r. W. W. C'tlli".
A n4...kl hj.Kku.tf lui.ltiu. tmti.ii.UHt
tlUV Out wiU..liuim .,H all llt.tMti lullt
ill.
lt. rmilvnt nuliirvl Ineliw k f w
U'u liu, itu-liiiiiial.
tw bm , ni, hi 4 n,
"3
Tbl- IXIiKVIiMUiNCI;
bnal -Bank !
Nat
Cai'lil SttR'k, $;6wo.oo.
) .
11. IIMftnftiKIIO, fr.W.l.
A lt AM NUAl'N, VU IViMtHt.
W. r.UlilNAWAV t wtilnr.
A uwal ltklii Mit '-l"il lml'
.u.l ...lil..nlml tli.tai.IU mtVl nil
mimul mvuuiiI .ulilnt tti etiiwk. nlrtl I4
iiKKt"fiWv
I...I...A u..ih.i.ui II. II. JtuiivnKHI. A. .!
ikftHtniftn, H. ti.ibi. .
T, J. I, I. A. AH".
wmi liioMTNCiim or oucot
tl
MONMOUTH, OK,
I A VI kl'flt'U
Irwtlrl
PAID CAPITAL, $25,000.
0IRCCT0RS.
.A.Mm. ' U l''i!hll. f j ! Ji,V!r.
11 V lt,.Hr I II H1UI1IIL f ,. ITJ..II
. - . , . liu. ...4 nliini. Illl.lm.
ranimti ,i.. i..Mn ' """"j!
lnt.rm.1 tmitl nil Uiim n't"
. i.u b .i. ii,..m l..li.
inii(ur irvu aw.
Wt -
h. m. Lines,
FUNERAL DIRECTOR
-ASK-
UNDERTAKER,
IXliKI'KNl'KNCF, OBKHON.
A lull and cmii'lcla linn ol Kunrat g-nnli
AUaya uti UJ.
BRICK YARD.
J. R. COOPER
Of Itiiti-iU'tuli'iK'i', lmvin it HtfUiii
oiiflii(j, it l.rick iiiM'hiwMinil wvrrul
wren of fiiunl flay, Ih now pu'lM''
to ktt-p on IuiimI a fln qmility of
Drlik, wliit h will I mild ut mwn
ablajiriw'S. JAMHS TATOM
Real stats
and fire losarance Agent
Will luir anil wll (iRMwrtj n K''iiim"i
Ivrm..
Monmouth, Polk county. Oregon
WOODBURN
NURSERY
THE NORTHWEST.
One anil Three-fourths Millions.
100,000 prime Tiao (mlly Fruudi.)
85,000 Hoyal Aun cliorry.
10,000 Enrly Crnwfora jpiic1i.
10,000 Moorpnrk and Itoyal uinit.
8B,000 Eanpni HpllzenlKirg ui'plo.
20,000 Oraveoaleln anplt).
20,000 Yellow Newton I'ipplii apple.
10,000 lion Duviii apple.
LnrgCHt Stock of oil Otlmr Iiontllnir Vn
. rictitmot Fiimt,
CATALOGUE FREE.
ADDRESS,
J.H SETTLEFIIER,
Wodburn, Or.
Farmers and Merchants
Insurance Co.
Capitol StccP, - - $500,000.
r. umo.
't.UloH,
V hi. I'nuliti'lll,
Awl ".xrvtmy.
:t3jsr stoss
Holt It H HlNihnn, t liM JilMi ( Ihn Hiliiwnt tvuifl! Hull. Jtilllt IliirilHI, M-AwtwUW
j, , it.Tii, rri it I I'm ts.m Sii.m.I iwi.kt W. V. tw'l. M.-n-lili
t), K. Hllillmut. Cvlliili., M- rii.B. M..f.lllllt J. O. V(H.niH,
I U. iu.il, l, I, tnH',1, riil Iii'i. .
IVliilnm htlpU t-lmv oiv.m i M m,
I iium niilil ktiiiHt iii L'nlittiMiill, .
Stti')ltis ih rti't'in ity to jmllry ImUU i;,
n I
aiKer
Siiffrwt'r t-ji IStinklo 4 Walker,
Carry a complete line of
TABLE LUXURIES,
FRUITS, VEGETABLES,
STAPLE 'AND FANCY GROCERIES.
Wt alklt aHara at your patranaaa.
. ratavwr.
Prescott f: Veness,
fHot-Kinf rJtir :
Indcpendenf Saat mill.
. . ' MtitmcmiiMi, .'iimi if
FIR AND HARD WOOD, ROUGH AND DKHSSED LUMBHR
1 A. Wnaatia, MngT.
RESSM
M1T. E. B.
Daatar lit
Cut-ins: tt.,.1 nnifs 1cinlk nnri Double
mi'iiiit ni!ti nr wuim hiiu ijiuhim'h,
Ami itlu ti Ilnt islm k of
an i nirntf nnnno
ftllLLinthl UUUUD
Itnl. onutmi'iit. etc. I.uilim' ! 1
1-l.iliinMi'a fin ninliiiif trmnki luw'i
IhkhIh, iortf.t, skirl, ;lovt, 1'
t'tt', ft'. i
Work diiH ftnd gtitHlit mild itt tUoj
loent t tu-b jrit"w.
Mrs. Mary Phillips,
Cor. Railroad and Monmouth ata.
Dalf In
llirilwftro, qtMH'iwwitit', tiimnro,
Hliiv.s, etiil other uiiwi'lliiiii'iiiM nr
tirles fitlln the iiliniitioii of tho
puliltn to lit flui'M-n k of IhoitlMiVe
artieU-st now on hand.
Kin )rieorf will eotiii;iiv f.ivui itldy
Villi juifi-fi In itny oilo r liHuliiy.
t'tiiiie mnl mH im iiml yon will U1
nut lulled it li jn iee, ijii.iiilHy, nnd
il.til!V.
HOilWOUTH, OR.
PATENTS
Can-ill. awl III- imi WMI'I. Trniln Mark.
niKi.Oriit. Hint all "Oir imiiiil roui"'. la O.a
t aii'itt Ol'i.waiiil l l.r lli l iiilil. .ti.(.llj
.ml t.nr..liilln'r. Mini.
I ii, ,....iii ul inhl nr ukrti-li nf lilt Jiiilott.
t m.lia ari'nl iniiitln. uml ft. I"
luili iuxliililf tm.nl i"hr.
Hnia ullii'i ilirii lljr im-mim fr"i tha ral-nl
OHi.-i. aii l ailnuMi.n Kniut mllj fllt l ii'V
iH.rl vl aii.l li.iH aili"Jit fni'lliiii" Hik
liitf ,.r.l'l l.H llimiwir r.ln. ti.r Um Mml
titf.if.Hi. mi l u-li.l inWHil"n ..f .i..ll.
rati.iM tnr uil, aw! ' wi.ti'l'iiK I" "II
li.iiui ii rtii.l In mt . lnil '!'"H't
l.,..uiln ll!Ili. II. )' ''it! ii i- ll.
rV .! .s. iM.ii-1 i.lii'nil tif n
... ...... .... i....,...... n.u.w r hir,,titH,i.im .!
.ilviri'. ainl i". iiit iuImhhw. 'in iI!umi
t"""""iu" 3, n.l,P1KI.K.
Hi. i. ii"! m-t ""ti'.i "i Ciii 'ii i .
Wliiiiiiim, 0. 1 ..
1 Oi.iJ.Mittsr.M. I'nii'iii lyiliw.
iMi'iitlim Oil. tn".l
. t
II, OB1IIIIIIIU anai 'v
if Aginoy for
4
r-.4i cava at.
..f
' Teaoi MAnKa.
j praioN rATaNTa
OUfTHIU" i a,
yi.r Infnrniatlim .'"1 tr Hanaimn wrilj In
'NN A tn.. Ml iIkiiai.wa. Nw Villi.
fllrli.t bimil lor .iwurln. iliil In A,"V'
l.t.rr iKituui inwn inn. ur in iinn. ir.,.
.... ....f.tl,. l.w m ,...ll . ..ft frtm ill ull.mil 1U UlO
TUB
w mm in.
.
OPENS SEPT. 18, 1091.
HitlHMK (ir KTI'lit nminwil axprnanly
tn niw't Hi" iiwl. of III" rurtnliig Biul Inc.
cliiinlml liilnr.-.l. nf llinaliitv,
I.inv", ii(iiiiiiiiiil!mn, ntiit woll-vi'iilllnli,n
hiillillnifK, Tlii'i'iilli'Ko Ik lnralcil In unlll.
vuli'il iiml ChrlHtlKii wimmimlly, ini'l In iiiid
of llm iioiilllilt'iit mwllim. uf tilt. uliiln.
MILITARY TRAIN1NO,
Expanaaa need not axcaad $1.50 for
tha entire eeaslon.
Twnoriiinri.pniBfihnliirHlilp Inim BviT'
ominly. Wrllii fur iiIhIukhi. ii
II, J.. AltN(il,0,l,i"M.,('iirviilllii,Or,
S. A. PARKER,
Miinufii'iliiWdnil (Ifiilnrln. '
Sash, i Doors, 'i Moulilinjjs, : Etc
i - n '
K.,iui,.ckfni...,nii-iM,i..ti...iiiii.tiy
mi Ii in Ml . Hpmliiil mtiw on iiml fiwiH, t
Kiu-Hiry on II. It. Ktiwl uoiir (l"pol,
!,nw(,.t otrcnlnil'in of ttr uMimtlfli. p.ir In ma
m.fl.l. tlulaiiillillr llhwlralail., V li'ii;lll"iit
mm li.niM do alllHiut I, Wiwklv, 1.110 a
tun l,ii mx iiiiiiitlin. Ailil" Mlf.NN a to.,
('UnUnUtud, IKJl UnUwy, Mu tuck. .
J, l. WHII'NAII.
unit M unr.
Ill,", ,
f',r,!,'.,fiH.0
"
mos:3
CANNED GOODS,
I a. vtxr
IinliltfMilfin'e, Orrjro.
wnio " w
' H !
names,
Saddles. Whips,
Collars,
Robes, Etc., Etc.
Cofl mid ml jiii iiml I will
pleuw yon with quality.
ilOUTll, CREECH.
J. A. BOWMAN.
BUDS OF 111 KINDS
Neatly Dona.
MACHINERY REPAIRING ,
A!II
HORSE SHOEING
A Specialty.
Wood Working and Car
riage Painting Done in
First-class order.
C STREET, . INDEPENDENCE.
BRI Rl
I wihh to Inform tho pnWie thitt I
mu now lu-cpni-ed lo fni iilsh
FIRST-CLASS
iii all ilinienHions, nt Hiieriflce jirieeH
tvilli proiniittiess, Call
for jtrioeH.
MAX FRIENDLY,
Corvallis, Or.
& Jordan
MONMOUTH,
Suooeasora to Vanduyn A Shelley,
1 fuve Just reeel ved u lino and varied
Htoek of Koodtt, to which wo Civil tho
iittenlion.of tho public. Wo have
(oiiio to fitny, nnd by fair denting
nnd lowtwt prltu oxjioet to nhai'o
with olheiu tho patronngo of tho
public.
Duo attention will bo given to
tho wiuiIh of all, hud everything In
our lino will bo furnished to hand,
in iii.t'ui ii iii iu uiui'i ul ininuvmui
Moiiinoulh jH tho pluoo to buy
, . . ,, ,,
gOOllH, IHIll "(lOll't yOll forgot It."
or iKH'onllng to order of cuntouier
i m s m
LumBtn
no sitxind Chan cb. r
1 ma mfl IM MM( M IhM
IFERRY'SR
I MUlttllti MllltUllt 1(U, 1
Vtiry't ImhI Annual for
II WUlk. lwU Kt Mrt-$'t flM lw lb M
VP.M.rgllRYiCOMitfcf
J. Q. BECKLEY.
fci) mJ Sale SUbbs,
Monmouth. Oregon.
Itavlmr nurrliAwil llin thtunwt uf
(Unirgo HiAitliliy lit tint Muiiiiiiiutli
I.lvtry anil Hnttt Htalil.-a, I n.llcjt a fair
fttrv nf Ilia jiaituumiu uf t MttiUit.. .
1 am ih intf.l to fur ilh u'"! Uhiim
ami vt'lili-lia at almrt noiUv, day or
iiltlltt, ami all tromJfiit cualiitit will to
wlva lu attention. Hhh Inynuri
ili -m. t '
Harness,
Saddles,
Whips,
Oils,
Robes,
and Brushes.
BUMER & CRIYEH.
f.
VI IHIIIIIka.ll,
Sweeeaeora to
ELKINS -i Co., -
ritoritiETDiw of
CityTruck and Transfer Co,
Huiiliii of nil Kind lKu nt
li e tt a o ii it b I o U t ,
Agents for the 0. P. feats.
rir('ulltH'iliu Made MmilUly"Wl
INDEPENDENCE, OREGON
M1DCC Csuflln. CoKi, lafla.au, Braaealtlt,
LUnr.O lli)l". W"00ila, Couih.Cra.a,
t..f la"lli A'.Ota. i"l awty ! IM
I f t -I, I ' "! I n J!t. itw'liiJia Capll.L
.i., i. i..nuiu...a"l. i.iu."
Pit. JflRlltM -o
GREAT MUSEUM OF AilATOI!
t04t Wnrki-l l ,aa rrancliwfl.
tiit.n cm awl it i ai I
Co and Irani how un.lerlully
yna arc ma.it tna now io avom
tii-liH.M .nil iliwuira. Mnrum
'iilarnrit wilh ih.ill.atlil. of new
olsu. Ailmiiiina t( cu.
tM.. a 1 1 i mi riH,Hi nf
man: mi Irtmn, low of maiilinml.'llwiaapa nf tha
kin ami kliln.lr itii;'kly onrnt wtlhoultHa
iim ill tnoniury, Ttc.lui.ut paraoually W lif
k'llur, Horn! lur bouk.
A FREE TRIP
TO THE
WORLD'S FAIR!
Commtnolng May 1, 1893.
Tlio Ill.lnry fimiiMiiiv, of Hun Knim-Loo,
Cnl., Iiwiillill .lurk, .l,il,) III" nhlnat ami
lai'tfiMit plilillililnit lntll.f.nu tin I'lM'llli. ptiltMl,
till, ilnv uiiniMini'ii tlinl llii'.v will Klvn, nlwn
Int.ly llw, n tlt'ki't In tlm wiirlil'. fnlrniiil m.
turn, liii'liiilliitf iiiimiI. in Mutt. mil. wak,7
tiny.,) Imlol lui'iiniiK'tiliiiliin., .Ix ailtnlNttnn
lli'ki'l. I" III" iixawlli,ii itriniuil.j two tli'kil
In li'iiilliig eiili'iniii llii'MU'W, Hint anrli (Hlinr
prlvlli'tf". a. mny In.uru a pli'naiint trip, to
rtiwrvlim niinn wltu uiinipfy with llu'lrre
iiiilri'tiiriii, NliTieK.-Tlnwii dniili'liiij ti bu In tlia
Wnrlil'. fnlr and whu wmhl no! iillinritil"
wi, onn Hililn.K. ua nl niiva fur full pnrllmilura.
Tim nlll'r ilia., mil apply In pin'mili. of inrniin
wlin nr In a ihwiiIhii to nnwt llm ttxpoiiMm of
aiifli trip IhrniHi'tvi'., tint to mitoritrl.liiK,
liiirlllKi'iH yinmw iiieii and women who run
apprMit!" .ut'li nn opportunity, mid itiukiMlip
iniLt. of It, Tiai'lii'r, I'li'i'u.viiii'iii atuiliinla,
rhnnani' lirlulil anna and dnuiililara In fm'l,
any and nil ih.pi"Iiiu t'linruy, unturprl.v, anil
vliumulnr, will liaullgllilii.
Tha Chanoa of a Llfa-tlma.
Rrrry yoiiinj mnn or womnn whn doalre. to
kii to Ulili'iino nnd iio iIih wondi'i'. of Iho
Kl'i'iilcMt I'jhlblllnti tli world linanvnr known,
Nlnmld aililriiMH i" lit niun, Hindi no oiiiior.
tunlly I. rnrnly olll'ml, mid tlm trip will Iii'
lliaiivi'iitof it llfe-llmu lu tliiwu who Kit. Ad
ilri', HE HISTORY COMPANY,
THE HISRORV BUILDING,
T23 Market at., San Franolioo. Cal.
C Street
Restaurant!
JAMES GIDSON, PftOPRIETOR.
I' "o."?' ? I'" 1
o ffl) centH, nt tho new
(loom Wt'dt of lOHtollleo.
Nn. 1 nionl
Htnnd, two
vt i v
A A
AND 60 IT OOtt.
Tha itaatfly TabaM rtaal thai la Kill.
U Ita Mlllloaa.
"I've ooioa tu tba eonoltutmi Uiat It U
bitter not lo auuika at all.
lie anlLlatl kluuwlf oomfuftahly la on
of Um chair tn tha ttuaeall Howe ro
tunda aud placed the. tip of hla fltitfttn
lotfittlior aa lie atxtk.
"1 Ag-rea with eveiybodjr who nay
IMKUf-ew euoklng U banulvai," be coo
Uiiiwd. "I kuow all about that. I
know all about the power of (oo4olr
to ciliwr tba bort of a lonely man too.
Uften I hava thomrbt when atttlna with
my eteuhig cigvt that tha weed acted a
ill.lufiicUiit, carrying away in tu curl
iitff blue amok all the blue IIioukIiU and
blue feellittf wtthio tun. And Ute burn
lug of cigar la a congtnilal ootnpany of
Itteu pwiuoto fool fitllowahlp. Of
ooumt It dot It add to th u joy ment
of toelaJ Uf.
lUclieuked an involuntary movwmeiit
of hi ii(lit band toward bU nipr vaat
potkiH, and thoa ha rewalned aileut for
a inoweut, with hU eye bent on th
Di'ir.
"Uut when yoo'v oout to realla all
Wa," ha aald altar a whlbj, "jnu'r a
llav. I btifatt by Mauktng a brand of
little, itubliy, rough difar that ooat
ruur cent aoleca, I wo ember mat cl-
iv pnrfently, becaut l'v never found
lu equal aim at any prion. I amoked
alwut on of tuna a wtwk, atttlng on a
rail ("no In th tWkna of nttfht and
MicAkltiK op th back ttalr to bad after
ward, huliltuK iny breath for fear com,
body would aitinll (t,
'After awhtl I went to th city and
Uwr I Mtiokad a cigar after (uppor
vqry niKht Then I began to amok
one In a wUIUj aa I walkvd to th etur
In th muroiug, whii h eataUliabed th
hUt of Mitokltitf after breakfaat. 1 in
duljed a tiHKlwratoly a Uti fur three or
four year and fondly br.livd that
would b my limit tlirouifh Ufa, Al
pit my wactea raiwd 1 began to amok
higher priced cigar, whteh a) way
taatnd better for a Utile while and then
bn-AUie aa ntiaatiafai-Uiry aa th othera.
"In the roura of Uui I tuuk to ainnk
lug mild cigar af tor lunch at midday.
Filially I mnukwl after eating anything,
vim a rnn ker. From four cent cigar
I luul advanced to twelve owl by tha
box, and how many I wnuked a day I do
not know. Mind I do not mak the
oottltneaa of th habit au arguuu-ut by
lalf, butwiiM I bnliev that anything
whkh ailil to tit Innocent eujoymont
uf Una hort lif U worth it coat But
Um tronbl waa, the tnnr 1 amokod the
Inn I enjoyed tt. On cigar a day, pi
hap two, would b enjoyable. Th
other would taet rank, and I would
throw away on half tmokod and light
another hoping It would bo better.
"When you'v got well beyond th
shadowy Hue betwwu mouVrat and tut
moderat iunking yon find that your
pusaaant indnlgeno ha given plao to a
morbid appetite. Stilt, you can atop if
you want to of court.
"And now, leaving th Individual
alone, bow about th general public?
My wife requiMta in to raok in her
prtwmc becaiu aha love the odor; call
it fragrant. To moat women I think tt
UofTcualve, nothing mora nor lee, and
tt b) th taut to many men. And yt
poopl .uiuka in prouiiatmoua crowd,
Uioy ainok on the dock of (teaniboata,
thay tinoka on th platfonn of tmt
cat, they tmff away in the end of parlor
coache on railroad train until th air U
drnM with tha vile muoke of cigar and
nlpM, which ooaoa through th arparat-
ing door and float through th whol
car, annoying, If not aickening, the
otlntr helpliie paawngar, who may lump
it It they don't like it. It mkt me bot
to think that tn every tnt car, in every
Utile' waiting room, In every itMtaurant
where huliea go, tuh lgui aa thi muat b
tauked np, 'Suioklug hwitlvy rruliibit-
(nl Uund bearetul Why lan I It neora-
lary to any, 'Treailing on Ladie' Feet
furbiddonl"
"A man who can unduraUnd th effect
of cigar amok on torn women would
avkiii think of doing that a to amok In
their praieno, Uut inioker don t up.
oVntAnd. Thi'lr habit ha mad them
mlftah and lnooniiilnrat to th laat d-
grea. It ia a iliAino." The man gasod
out tit window fur awhile In tllenc be
fore b concluded.
"So, whil all I aaid at flret alwut th
plvMure and comfort to be derived rrotu
tuodwat aiuuking I (trictly true, there
are other eniiaiderntion which it eem
to ma hould hav gmitir weight than
theae."
"8o yon hav decided not to mok at
alir aald tljo mnn to whom all the
wonli had been aildnwd.
"1 did not ay that," replied the other,
tiiking a ciar from hla pneket and re
BpeUvely biting off the end. "I laid 1
had come to th conclndon that It i
batter not to amok at all May I trouble
you for a lightr-Morri Wait in De
troit Freo Pre.
Ia tha K.alm of High Art.
Mother How wa Profumior Von
Tiimiip' piano recitalf
Dnghtr (a ttdented amatenr) Oh, it
wa gloriotul H broke three atring.
OooaNew.
A GRAND BLUFF.
tt Wa. a Frattr Hot Day, bat It Oo
Froi.a Out.
Thor wa a young and harmleu look
ing man sitting tn Bryant park recently,
whon along cam a very repeotlil
appearing citizen and ant down on tha
bench beside him with a groat jar, and
giwpmlout:
"Oh, Lordl but If hot." '
"Yea, rather worm," answored th
otiier,
"Warm! Why, Ita enough to fry a
flgtonel 1'U bot IU 110 deg. right her
in the shade."
"Ihit up yonr moneyi,, mid the yonng
mnn a ho flahod out a ten dollar bill.
"I'll bet ten to five tt isn't a hot a
that."
"Well, it' an even hundred, anyway."
"Put up yonr moneyl It' ton to iiv
it isn't a hundred."
"May not be quite that, but it' 03,"
growled th very respectable a he funned
blmmlf with hi hat
"Ton to fiv that it isn't!" calmly re
plied th young man a he held out the
money.
"Well, it' 00, and I'll bet t,000 on
HI" ahouted the other.
"Even ton. tlmt H Isn't OOP '
Tli very respectable had twenty
oven Boparnto and dlatiuct rivulet run
ning down hi back a he turned and
looked tho young man over, and finally
livid:
"Perhaps there's a foot of anow on th
ground, and the Hudson river is froton
overt" .
"I don't ay that," replied the young
man, "but I'll bet you 10 even np that
the thormometer doesn't show above 54
degs. in the sun, and Unit's About March
temperature, Monoy talk. Cover my
ton to win or losol"
And with the mercury bohhtyr in tin
tmio Ilk aa egg in a ketu of boiling
wtr, and th iwat fairly friiillng th
flagstone around the park, tli very to
ipectabl man suddenly shivered a little,
buttoned th top button of tit coat and
went away, tayingi
"I must hav caught cold, and I guea
fllpot down a Mff whUkey and qui
nine." Nw York Evening World.
Utaral Kallak.
A woman went into a Cast avann
drag tor to bar a praacriptlon fllled.
The druggist compounded th drag and
a b haudsd the bottla to th customer,
Iwaaldphwaantlyi
"UetVa your preoriptlon, ma'am
abaknr
"I'll do nothing of th kind," snapped
th woman, "and I think yoo'v a good
deal of Impudent to k ni to,"
"Yon don't underaUnd, exclaimed
th druggtstj "I mean that when yon
tak tli prwcriptkm, yon must ibaka."
"I won't tak th pretention if It'
going to mak m atiak," objected th
eustouinr,
"Uood beavana, woman, It' th bottla
yon r to diake," Ahrb'kod th druggUt
"What good wlil that do tneT queried
th woman.
"Ho moana, madam," aaid tli drng
giat's aasiatant, coming to the rescue,
"that Ui inixtnr in the bottl should
b wall shaken befur Ukun."
"Wall, couldn't be have aaid or asked
th wrathful cnatotner a ah looked a
farwU tusplcioo at th nnfortunaUi
druggist Dvlrult Free Tree.
Aflar tha
"What yon buntin' for, buW
"I bea'd dey waa a heap of money tout
beah yis'tidy, and I' loukiu ter mxt ef 1
kain't fin' tome of It" Harper' Weekly.
' RU TUngt Loralil.
A tourist with a grwwy bat and a will-ing-to-tak
a-aj in oat-anything expreaaion
of eonnUmanc invatlnl th preuiise of
a North Side family yesterday morning
and knocked at the kitebnn door.
"I haven't any hot coffee and biscuit
for you," aaid tba woman who cam to
th dour.
"You might hav waited, madam, for
ni to iutrudno myself," replied th
tourist
"I don't nesd any introduction," she
rejoined sharply. "Uet back there,
children. It' only a man. I suppose
you're af ter a plat of porterhouse steak
with onions on th side."
"No, ma'am, I don't insUt"
"Oh, yon don't! You'd b latisfied,
would you, with a bowl of good oatmeal
and sweet cream?
"Yes, ma'am. Fd h turyfSSTrk
fuir Well, I havent any. How would
torn slewed aeparagn and a cup of
chocolate strike youT
"That would suit me exactly."
"Haven't anything of the kind in the
boo. Would you like tome minced
clam on toast or planked whitvfUb with
baked potato, or a strawberry hurt'
cak and vanilla lo cream with"
"Madam," interposed the tourist pull
ing np tli dejected remain of a shirt
collar and straightening himself up, "I
cam her with the Intention ot accept
ing anything in the shape of cold vic
tual or ven warmed over grub loft
from yesterday that yon might haV to
offer. You hire cboaen to tantalise me
and to wound my feeling. I wish you
to understand distinctly, madam," he
aaid, folding hi arm and looking at her
with enperb (corn, "that I don't want
th earth,"
, lie raised hi hat, aiade a profound
bow, sniffed the air aa if to ascertain
whether th wind waa blowing from tha
direction of any eligible kitchen in th
neighborhood, and strode grandly away.
Chicago Tribune.
"DiX-tur, how am I coining on? Do
you think there b any hope?" said a
very elok man to Dr. Winter. "Your
chance aro taut In tho world. The
aUtlatlro show that ono portion In t'su
recover," replied tho doctor, "Then
there I not much hope forme?'1 "Oyee
there Is; you are tho tenth uwo Unit I
have treated, and the other nine aro
tlend. I don't ee how you enn help
getting well, If tho Httitlxties aro to lie
Wield On." J'lJOS .S'i7l'ia.
"You'll be a mnn like one of us some
day," snld the patronlulug poruiuiun
to a IhiI who was throwing his lino Into
tho sumo at renin. "Yen, sir," ho an
swered, "I s'poeo I will 8OIII0 dny,
bnt h'llevo I'd rather stay small and
ketch a few fish."
Lady; "Aren't you afraid, my boy,
Hint if you play in the mm without
your lint on you will get tunned?"
Johnny: "Nok. Pit ain't nt home,
and inn has rhetimntlHin of the nrm."
Poison in
No article entering so generally into the food of ever
household is so generally and villainously adaltered as bak
ing powder. These adulterated powders are shoved upon
the public with the greatest persistency.
Throbbing advertisements in newspapers claiming thil
brand or that is absolutely pure, backed by analyses and cer
tificates, and yet they are adulterated with ammonia or alum.
It is to be hoped the law will take hold of these merciless
manufacturers and punish them for destroying the stomachs
of the unsuspecting consumer.
Amid all this fraud and deceit Dr. Price's Cream Bak
ing Powder stands almost alone battling for pure food and
continues to furnish a pure cream of tartar powder at almost
the same cost to the people as the ammoina and alum pow
ders aro sold at, yet it costs much more to manufacture.
Dr. Price's 'Cream Baking Powder is of the highest
strength. It produces the largest amount of leavening power
attainable ia a pure baking powder. It is free from ammo
nia or any other adulteration. No powder does such work.
Housewives wvr have tested all uso Dr. Prices only.
NKW iKAH MOBfclNO.
'Twa early lu the morning,
Tli dark and tli night bad fled,
And a New Year' sun wa dawning
On our darling1 golden head.
The storking bung on th chamber
wall,
With their predou weight of toy,
The dulls, and ilialiea, and book, and
tfij,
Krtrw briiig to girl and boy.
When we suddenly heard sweet laugh
ter, A childish musical ring,
And there sounded apim the morning
air.
A curluti tlng-a-ht-ling,
Ami "Happy New Year" there shouted
out,
I o the will lent, merriint glee,
A "Happy New Year, O Iwppy new
world,"
To you, ami all, and me.
And we peeped in the nursery softly,
There our pet wrs alioutlng to all,
Through the voice ot the mighty tele.
photie,'" -,.., .
A happy New Year call;
The youngest had (fixed the latest gift
Of aelcne and art to' man,
A nd over tlte magical mystic win,
The cu rnu t of guod w i 11 ran .
And w thought "And a child (hall
lead them,"
A we echoed the greeting fair,
That rang through the wonderful new-
voiced toy,
Of our century' new and rare;
And "Happy New Year, O happy
world,"
We, Uio, shout out to all
From North to Houtu, from East to
West,
Our happy New Year call.
The V 17 Hike sends greeting to
the little ouea, and may a good God
guard them through the coming year.
Ailii to Voar Vocabulary.
A certain fattier constantly told hk
daughter: "(iirU, get new word Into
your vomlnilnrlc.1' It was plain hi
admoiiition wa luiiled. Beldom were
girls met whoae language waa a varied
and plcturcsijue aa theirs. They were
ncveralalomtoexprvn exactly what
they Intended. They used different
plirsMce to dcMcrihe different feellnga
and seiiantiiina, and the proper one ap
arvd where it wa needed. After
talking to the average girl, to whom
everything 1 "awfully aweet" or "aim i
ply ilnailful," and whose term for Joy
or grief, assent or denial, can be confi
dently predicted, it wa pkaanre as
well as a relief to Men tn theae bright
young people, whose conversation
showed what might be accomplished
with a little effort
The Kugllsh language, made up a it
1 uf words derived front the principal
buiguagi of th world, hold lnitnense
poisilbliltie for the student. Those'
able to speak or write it easily, who
have a ready command of a correct
phmaeology, ponmii a power quickly
recoguixed and strongly felt; and it Is a
(xiwcr which a aufllclent amount ot
study enii give to those willing to take
the trouble to acquire It
Every one may not im able to write
freely mid with the most agreeable ef
fect to the reader, although, with the
rettiiitite amount of pains, more could
be dune In this direction than moat
people supptwc; hut it Is at least poaai
lile for young people aud some older
people to "get a few new word into
their vocabularies." A book of syno
nyms Is an cosily accessible help. It
could leach a few adjective beside
tin lu everyday uso, which are fre
(jtieutly worn threadbare. Indeed,
nonio of these stock phrase have be
come mcnnlnglce. irarper'$ Jiasnar,
Where Puttneaa ts lTofltable.
"How ore thing In your business?"
"Dull, I'm glut! to report"
"(iiml to reorl?"
"Y'es; I'm a saw sharpener."
A prouounced vein of humor must
certainly have run through the curata
who said to his flock: "I fear, when I
explained to you lu my last charity ser
mon that philanthropy wa the love of
our specie, you must have understood
me" to say specie,' which may account
fiir.thesinallness of the collection. I
hope you will prove by your present
contribution that you no longer labor
under the same mistake."
Little girl fjook I tig over advertising;
page): "Mamma, why do all these
boarding house object to children?"
Fond mamma: "I'm sure I don't
know, (lo see what the baby Is yelling
about, and toll Johnny to stop throwing
things at ieoplc in the street, aud make
George and Kate stop fighting, aud toll
Dick If he doMu't stop banging that
Chinese gong snlmrd I'll take It away
from him."
the Kitchen.
y jli. I IIIIWUIHIVIM
'I ill
X.
Mwii- ui tit