Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 21, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I ''''r': l ORGAN 0F ™E FINN8H W°RKING lW0EN IN AMERICA f y
No 8 Tiistaina Helmllcuun 21 p—Tuesday February 21 192 — Kahdestoista Vuosik
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOMEN IN AMERICA
Tiistaina Helmikuun 21 p — Tuesday February 21 _ 192 ? — Kahdestoista Vuosik
TYÖLÄISNAISELLE _
: '
KANSAINVÄLISENÄ NAISTEN PÄIVÄNÄ MAALISKUUN 8 PÄIVÄNÄ '
Sinulle siskoni työläisnainen
tänään luulclot helkähtää:
sinua siskoni kuihtuvainen
kantelot kutsuen kiirehtää
juhlahan suureen joukkosi luoksi
puolesta aattchen voittosi vuoksi
Maailman ympäri sorron yöstä
naiset toisiaan nostattaa:
toimehen toverit yhteistyöstä
elomme kauniimpi kukoistaa
Yöstäkin varmasti päivä vie voiton
yhdessä kestämme näemme koiton
Sortaja yhteinen työläisillä
naisia miestäkin ahdistaa:
heikompaa elämä kaikkialla
tuskasin tuntehin painostaa
Siksipä nouskaa katsokaa päivää
elonne ijäti eihän oo häivää
Aurinko idästä ruskotta vi
sinne silmänne kääntäkää:
katsokaa kuinka kaunistavi
se Idän kansojen elämää
" Venäjän nainen on nähnyt ruskon
syömmeensä sulkenut ikuisen uskon
' Työläinen voittanut Idän mailla
nainen katkonut kahleensa:
elämänuskoa vain se vailla
hyljännyt ken oman aatteensa
Käsikkäin kulkevat nainen jä miesi
yhteinen aattehen ja kodin liesi
Siksipä katsahda kaucmmkasi
kodin pienoisen akkunaa :
maailma käynyt on kummemmaksi
siskoni rohkene tarkistaa
Tajvahan ranta jo leikkien palaa
punahohde syömihin intoa valaa
Sinäkö sulkisit silmiäsi
taivaan tulien väikkeessä:
sinäkö peittäisit tunteitasi
kostomme säilien läikkeessä
pettäisit siskojes' toivojen1 sarjan
hautaisit kallihin elosi maljan?
Sallisit sortajan nautiskella
v toisten elämän hinnalla: -lastesi
yhä vain kerjäellä
pääomain mahtavain rinnalla
antaisit luokkasi lyödyksi tulla
oiskohan oikeuttakaan siihen sulia
Konsanaan ei! Ei! Vannokaamme
Huuto kauaksi kantakoon:
y sydämin hartahin toivokaamme
työmme ett' voimia antakoon
siskoille karsia silmiltä harha
ja nähdä el? män kukkiva tarha
Sinulle siskoni kärsi väinen
kukkii kummuilla kukkaset:
sinulle heräävä vapaa nainen
kuuluvat elämän aartehet - s
Unhoita entisyys untesi kehto
valloita elämä aatteesi lehto
Juhlasi suurena sunnuntaina
vanno valasi viimeinen:
sortajaa' kaikki sä maahan paina
tekosi onkin jo kiireinen
Kamppailuun kutsuvat pääoman
pylväät haastepa hylkää me emme
te ylväät!
Idässä toverit uljahasti
tietä meillekin näyttelee
Kun pääoman valta mahtavasti
yhä vain säiläänsä Jcäyttclee —
siksipä sisaret taistohon työhön
sortajain vuoro on väistyä yöhön
Maailman äärihin kaikuhohon
kulsu taistohon humustaan:
rinnoista miljoonain raikukohon
voitosta voiitohon kulkemaan
Kauaksi kantaos töillemme tenho
ulapoille kiitäös aatteemmc-vcnho
Sinulle siskoni työläisnainen
tänään lauleloriiclkähtää:
sinua siskoni kuUitnvninen
tuhannet kutsut jo kiirehtää
taistohon jaloon joukkosi luoksi
puolesta aattehen voittosi vuoksi
—Lyyli Lalukka
I in ) V
f
ff - t
i